Cymru

37 yn rhagor wedi marw â’r coronafeirws yng Nghymru

“Lag” sy’n gyfrifol am y naid yn y ffigur, yn ôl Jeremy Miles

Arian a Busnes

Llywodraeth Cymru’n diweddaru’r cyngor ar nwyddau hanfodol

Bydd cwsmeriaid yn gallu gofyn am eithriadau er mwyn prynu nwyddau nad ydyn nhw'n hanfodol

Gwleidyddiaeth

“Nid bowlen fegio mo datganoli”: Andy Burnham yn canu clodydd pwerau datganoledig

Maer ardal ddinesig Manceinion yn dweud wrth bwyllgor ei fod yn credu y gall trefn ddatganoledig “drwsio” undod cenedlaethol

Cymru

Llywodraeth Cymru yn diolch i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol

"Mae'n wych clywed am yr amrywiol ffyrdd dyfeisgar a chreadigol y mae cymunedau wedi bod yn helpu ei gilydd," meddai Jane Hutt

Cymru

£700,000 i gyflogi mwy o ofalwyr yng Ngwynedd

Cyngor Gwynedd yn ymrwymo i “lenwi bylchau staffio”

Logo'r Democratiaid Rhyddfrydol
Gwleidyddiaeth

Annog arweinwyr gwledydd Prydain i gydweithio er mwyn “achub y Nadolig”

Y Democratiaid Rhyddfrydol ac Alliance yn rhybuddio bod rhaid derbyn y bydd pobol yn teithio dros yr Ŵyl

Hyderus?
Cymru

Dyfeisiwr gêm eisiau casglu barn y cyhoedd am gemau bwrdd Cymraeg

Ceri Price, cyfarwyddwr cwmni Confident Games, yn awyddus i drosi'r gêm CONFIDENT? i’r Gymraeg

Alex Salmond a Nicola Sturgeon gyda dogfennau lansio'r 'Sgwrs Genedlaethol'
Gwleidyddiaeth

Alex Salmond eisiau ymestyn ymchwiliad i ymdriniaeth Nicola Sturgeon o’r cwynion yn ei erbyn

Amheuon gan rai fod Prif Weinidog yr Alban wedi ceisio camarwain y Senedd

Baner Catalwnia
Rhyngwladol

Arestio nifer o bobol fusnes sy’n ymgyrchu tros annibyniaeth i Gatalwnia

Heddlu Sbaen yn eu hamau o droseddau'n ymwneud ag arian cyhoeddus, gwyngalchu arian a thorri dyletswyddau swyddogol

Dan sylw

Cerddoriaeth

Cantorion noeth? Cer-ona!

Mae deg o gantorion clasurol Cymraeg wedi tynnu eu dillad ar gyfer calendr noeth, gyda’r elw’n mynd at achos da
Arian a Busnes

Gwahardd gwerthiant nwyddau mewn archfarchnadoedd yn hollti barn yng Nghymru

Mae’r neges sylfaenol ynglŷn â iechyd cyhoeddus wedi ei cholli yng nghanol y dryswch a'r ffraeo, yn ôl rhai
Cymru

Y seren ddehongli sy’n dipyn o hipi

Portread o Cathryn McShane-Kouyaté
M4 heb gerbydau
Gwleidyddiaeth

‘National’ Highways … y bygythiad i ni

Dylan Iorwerth sy'n amau bod newid enw asiantaeth yn paratoi'r ffordd at baratoi ffyrdd

Cylchgrawn Golwg

Diwylliant

Blas o’r Bröydd

Rhedeg marathon Efrog Newydd... yn Nyffryn Nantlle
Colofn Dylan Iorwerth

Paratoi am ryfel… darlledu

Os ydi’r darogan yn gywir, a’r BBC yn wynebu chwalfa o ran arian ac awdurdod, beth fydd hanes arian S4C?

Chwaraeon

Criced

Morgannwg yn denu bowliwr rhyngwladol Awstralia

Bydd Michael Neser yn ymuno â'r sir fel chwaraewr tramor y tymor nesaf

Steve Cooper
Pêl-droed

Canu clodydd chwaraewr canol cae Abertawe am gôl gelfydd

Jay Fulton wedi sgorio un o ddwy gôl yr Elyrch yn erbyn Stoke neithiwr (nos Fawrth, Hydref 27)

Rygbi

Clo Ffrainc yn osgoi cosb am daro Alun Wyn Jones

Bydd Bernard Le Roux yn cael chwarae yn erbyn Iwerddon ar benwythnos olaf Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Pêl-droed

Noson dda i Abertawe, Casnewydd a Wrecsam

Buddugoliaethau i'r Elyrch a'r Alltudion, a gêm gyfartal ddi-sgôr ar y Cae Ras

Celfyddydau

Rishi Sunak
Celfyddydau

“Digrifwr yn awgrymu bod y Tywysog Charles a Rishi Sunak yn edrych yn debyg,” meddai’r BBC

BBC Cymru'n ymateb i ffrae ar ôl i'r ddigrifwraig ddweud ar raglen gomedi Radio Wales mai "Tywysog Charles â wyneb brown yw Rishi Sunak"

Y Sgrîn

Teyrngedau i’r cyflwynydd Frank Bough sydd wedi marw’n 87 oed

Newyddiadurwyr, gwleidyddion a darlledwyr yn talu teyrnged i “gyflwynydd teledu gwych”

Y Sgrîn

Bafta Cymru yn “cydnabod ymarferwyr crefft benywaidd”

Canran uchel wedi derbyn eu gwobr Bafta gyntaf, meddai Angharad Mair, Cadeirydd Bafta Cymru

Y Sgrîn

Betsan Ceiriog

Mae’r actores 22 oed i’w gweld mewn cyfres gomedi newydd ar S4C - "mae o’n ffresh - does yna ddim byd fel yma wedi bod ar S4C"

Poblogaidd

Swyddi