Cymru

Siom i Gymru yn erbyn Ffrainc ar noson wael i Dan Biggar o flaen y pyst

Y maswr wedi methu cyfres o giciau at y gôl wrth i Gymru golli o 38-21

Cymru

Vaughan Gething yn cyfiawnhau’r cyfnod clo dros dro

Llywodraeth Cymru eisiau rhoi'r "cyfle gorau" i bobol weld eu teuluoedd dros gyfnod y Nadolig, meddai'r Ysgrifennydd Iechyd

Gwasanaethau Brys

Heddlu Swydd Gaerloyw am geisio atal pobol rhag gadael Cymru

Mae disgwyl iddyn nhw herio gyrwyr sy'n teithio'n groes i'r cyfnod clo dros dro sydd wedi dod i rym yng Nghymru ac sy'n atal pobol rhag gadael y wlad

Arian a Busnes

Tair o dafarnau Môn yn derbyn hysbysiadau gwella Covid-19

Swyddogion wedi ymweld â'r Bulkeley Arms ym Mhorthaethwy, Gwesty’r Bull yn Y Fali a'r Chester Inn yng Nghaergybi

Cymru

George North: dod yn dad, Cymru v Ffrainc… a chant o gapiau dros Gymru?

"Mae fy mlaenoriaethau wedi newid dros nos," meddai asgellwr Cymru
Cefn Gwlad

‘Deiseb tai haf’ yn denu dwy fil o lofnodion mewn llai nag wythnos

“Mae’n amlwg fod y sefyllfa fel ag y mae yn gwbl annerbyniol”
Cymru

Cath yn dychwelyd adref wedi wyth mlynedd

Mo wedi bod ar ffo ac yn byw gyda pherchennog dros dro
Cymru

Clo dros dro yn gyfle i “droi’r cloc yn ôl” medd Drakeford

Tra bo'r Ceidwadwyr yn galw am eglurder ynghylch pa eitemau sy'n cael eu hystyried yn hanfodol mewn archfarchnadoedd

Dan sylw

M4 heb gerbydau
Gwleidyddiaeth

‘National’ Highways … y bygythiad i ni

Dylan Iorwerth sy'n amau bod newid enw asiantaeth yn paratoi'r ffordd at baratoi ffyrdd
Cymru

Wayne Pivac yn egluro rhai o’i ddewisiadau cyn wynebu Ffrainc

"Rhaid cofio ein bod ni'n freintiedig iawn i allu gwneud hyn pan mae llawer o bobol eraill yn methu mynd i'w gwaith."

Gwerddon Fach

Plant yn gor-ddefnyddio dyfeisiau electronig – oes angen i ni boeni?

Erthygl yn ystyried yr ymchwil am ddefnydd plant o ddyfeisiau electronig, y peryglon a’r cyngor

Diwylliant

I lygad y ffynnon

Mae darllen hunangofiant y gwleidydd Elfyn Llwyd yn atgoffa dyn o gymeriad yn y ffilmiau Bridget Jones

Cylchgrawn Golwg

Portread

Y seren ddehongli sy’n dipyn o hipi

Portread o Cathryn McShane-Kouyaté
Steil

STEIL.Manon Elis

Gwahanol, lliwgar ac unigryw ydy steil yr actor, cyflwynydd a pherchennog siop vintage sy’n byw yng Nghaernarfon

Chwaraeon

Rygbi

Y Gweilch yn curo Glasgow yn y PRO14

23-15 yn Stadiwm Liberty

Pêl-droed

Casnewydd yn codi i’r brig ar ôl curo Bradford

3-0 oddi cartref yn yr Ail Adran

Caerdydd
Pêl-droed

Pwynt i Neil Warnock wrth ddychwelyd i Gaerdydd gyda Middlesbrough

1-1 yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn y Bencampwriaeth

Celfyddydau

Celf Weledol

“Fatha watsio betio ar geffylau”

Mae lluniau arlunydd o Ddinbych wedi bod yn gwerthu fel slecs
Llên

Ochr Treforys o’r Dre

Mae Neil Rosser yn diddanu ers degawdau gyda’i ganeuon am bobl Abertawe, ac wedi sgrifennu llyfr newydd yn hel atgofion am ei filltir sgwâr
Llên

Cwrs meithrin Awduron Llyfrau Plant yn dwyn ffrwyth

"Mae straeon yn helpu plant i ddelio gyda phethau falle d’yn nhw ddim yn gallu eu trafod mewn sgwrs ffurfiol”
Y Sgrîn

Oktoberfest: Beer and Blood – stomp gwerth chweil!

Drama deledu dystopaidd a chyfres o’r Almaen am sefydlu’r ŵyl gwrw enwog yn Munich sydd wedi bodloni’r cyn-gynhyrchydd teledu yn ddiweddar

Poblogaidd

Swyddi

National Theatre Wales

Ymddiriedolwyr

Gwasanaethau Yswiriant FUW

Swyddog Cyfrif Yswiriant