Arian a Busnes

Dechrau’r dirwasgiad economaidd mwyaf erioed yng ngwledydd Prydain

Yr economi wedi crebachu 20.4% rhwng Ebrill a Mehefin

Logo Heddlu'r De yn siap helmed
Cymru

Beiciwr modur, 72, wedi marw ar ôl taro cylchfan yn y Bont-faen

Fe ddigwyddodd am oddeutu 2.45 brynhawn ddoe (dydd Mawrth, Awst 11)

Arian a Busnes

Lansio academi newydd yng Nghaernarfon i roi hwb i oedolion ifanc yn dilyn y cyfnod clo

Bwriad yr academi newydd yng Nghaernarfon yw rhoi hwb i oedolion ifanc di-waith a digartref yn dilyn y cyfnod clo.

Nifer o bobol ifanc wrth ddesgiau
Addysg

Gweinidogion yn gwadu “dryswch” ynghylch y drefn arholi yn Lloegr

Roedd newid i'r drefn arholi TGAU a Safon Uwch ar yr unfed awr ar ddeg

Baner yr Alban
Gwleidyddiaeth

Linda Fabiani am adael Holyrood cyn yr etholiad nesaf

Y Dirprwy Lywydd yn dweud mai methu â sicrhau annibyniaeth yn ystod ei gyrfa y bydd hi'n ei ddifaru fwyaf

Cymru

Rhybudd am ragor o stormydd yng Nghymru

Disgwyl colli trydan, cau ffyrdd a llifogydd mewn rhannau o'r wlad

Gwleidyddiaeth

Y ddynes groenddu Kamala Harris fyddai Dirprwy Arlywydd Joe Biden

Y tro cyntaf erioed i ddynes groenddu fod yn bartner i ymgeisydd mewn ras arlywyddol

Newyddion

Pryder am yr hinsawdd wedi cynyddu yn ystod y pandemig

Mae ymchwil yn awgrymu bod pryder am yr hinsawdd wedi cynyddu yn ystod y cyfnod clo

Dan sylw

Cyfoes

Tri Sais yn herio’r hawl i saethu adar gwyllt yng Nghymru

Mae ofnau yng nghefn gwlad bod her gyfreithiol am arwain at ffermwyr yn cael eu hatal rhag saethu adar
Ken Owens
Rygbi

Ken Owens wedi’i benodi’n gapten ar y Scarlets am y seithfed tymor yn olynol

Mae'r bachwr wedi arwain y Scarlets ers 2013 ac wedi torri record Phil Bennett am y nifer fwyaf o dymhorau yn olynol wrth y llyw

Cyfoes

‘Dim rhwystr i siarad Cymraeg yn y Senedd’

DARN BARN gan Rhodri Glyn Thomas

Cerddoriaeth

Y llais “syfrdanol” sy’n swyno

Lleuwen, Angharad Jenkins Calan, Lisa Angharad Sorela, a Siân James – Maen nhw i gyd yn canmol albym cynta’ Mared Williams

Safbwynt

Pêl-droed

Y sêr sy’n symud – dyfodol Bale, Ramsey, Brooks, Wilson a Kieffer yn y fantol

Bydd Harry Wilson yn dychwelyd i Lerpwl, ond dw i’n disgwyl iddo symud ymlaen i glwb fel Aston Villa, Leeds neu Gaerlŷr
Gwleidyddiaeth

Tafarnagedon!

Mae’r pandemig wedi gwneud i lawer ailystyried ambell i beth yn sylfaenol

Chwaraeon

Criced

Y cricedwr ifanc “all fynd yn bell”

Wicedwr 16 oed wedi denu sylw Hampshire, cyn llofnodi cytundeb pum mlynedd gyda Morgannwg
Pêl griced wen
Criced

Cyhoeddi trefn gemau ugain pelawd Morgannwg

Bydd y gystadleuaeth ranbarthol yn dechrau ar Awst 27

Mark Williams
Chwaraeon Eraill

Mark Williams allan o Bencampwriaeth Snwcer y Byd

Neb o Gymru ar ôl yn y gystadleuaeth

Criced

Morgannwg yn achub y gêm gan orffen yn gyfartal yng Nghaerwrangon

Y capten Chris Cooke wedi efelychu record cadw wiced, tra bod Jake Libby, batiwr Swydd Gaerwrangon a chyn-fyfyriwr Caerdydd, wedi torri dwy record

Celfyddydau

Theatr Clwyd
Celfyddydau

Troi adeiladau’n goch i gefnogi’r diwydiant digwyddiadau byw

Gallai mwy na miliwn o weithwyr golli'u swyddi yn yr wythnosau i ddod

Cerddoriaeth

Côr CF1 yn lansio cystadleuaeth gyfansoddi newydd sbon

Y bwriad yw rhoi hwb i'r diwydiannau creadigol yng Nghymru

Celf Weledol

Hawdd cynnau celf ar hen aelwyd

Mae cyn-Gomisiynydd Plant Cymru wedi dychwelyd at ei gariad cyntaf
Celf Weledol

Mici Plwm

Mae’r diddanwr adnabyddus ar fin dod yn Faer un o drefi glan-y-môr y Gogledd

Poblogaidd

Swyddi

Delwedd

Cynorthwyydd Gwe (Dros Gyfnod Mamolaeth)

Mae Delwedd yn gwmni dylunio gwefannau wedi ei leoli yng Nghaernarfon.
Delwedd

Is-ddatblygwr Meddalwedd / Is-ddatblygwr y We (Dros Gyfnod Mamolaeth)

Mae Delwedd yn Gwmni Dylunio Gwefannau o Gaernarfon.
Gweithredu dros Blant

Gweithiwr Pobl Ifanc

Bangor Rhan-amser (18.5 awr yr wythnos) ar gytundeb cyfnod penodedig am chwe mis Gosod y sylfeini …
Ofcom

Swyddog yr Iaith Gymraeg

Math o swydd: Amser-llawn neu ran amser Trosolwg o’r Tîm Ofcom yw rheoleiddiwr annibynnol ac …