Logo Heddlu'r De yn siap helmed
Cymru

Heddlu’n cyhoeddi gorchymyn gwasgaru ym Mae Caerdydd

Roedd torfeydd wedi dod ynghyd neithiwr (nos Sadwrn, Gorffennaf 11)

Iechyd

Tua 200 o weithwyr fferm dan gwarantîn yn Sir Henffordd

73 o weithwyr llysiau wedi profi'n bositif ar gyfer y coronafeirws

Arian a Busnes

Ysgrifennydd Cymru’n mynd i safle dur Celsa ar ei ymweliad cyntaf ers gwarchae’r coronafeirws

Mae cwmni Celsa wedi derbyn benthyciad gan Lywodraeth Prydain

Aelod Cynulliad Arfon, Sian Gwenllian
Arian a Busnes

Plaid Cymru’n galw ar gwmni Reach i ystyried peidio â thorri swyddi

"Cam mawr yn ôl" fyddai rhannu cynnwys o Loegr nad yw'n berthnasol i Gymru

Nicola Sturgeon, Prif Weinidog yr Alban ac arweinydd yr SNP
Gwleidyddiaeth

Nicola Sturgeon ddim yn ofni rhoi ymwelwyr o Loegr dan gwarantîn

Ond prif weinidog yr Alban yn dweud na fyddai'n benderfyniad hawdd

Map o India
Rhyngwladol

Tad a mab sy’n sêr Bollywood wedi profi’n bositif ar gyfer y coronafeirws

Amitabh ac Abhishek Bachchan yn derbyn triniaeth yn yr ysbyty ym Mumbai

Llun pen ac ysgwydd o'r gwleidydd, ar gefndir gwyn
Iechyd

Priti Patel am amlinellu system bwyntiau i fewnfudwyr

Y Blaid Lafur yn dweud bod ganddyn nhw "bryderon gwirioneddol"

Gwleidyddiaeth

Cyn-bennaeth MI6 “yn falch fod Jeremy Corbyn wedi mynd”

Syr Richard Dearlove yn cefnogi'r arweinydd newydd Syr Keir Starmer

Gwleidyddiaeth

Gwrthod galwadau i gynnal pleidlais ar ffiniau Iwerddon

Byddai'n creu rhwyg, yn ôl y Taoiseach Micheal Martin

Dan sylw

Ffordd o Fyw

O Estonia i’r Eisteddfod AmGen

Daw Elisabeth Haljas o Estonia ac mae wedi bod yn figan ers deng mlynedd a mwy.
20:1

Annes Elwy

Mae'r actores o Benarth yn rhedeg ‘caffi stepen drws'

Cyfoes

Betsan eisiau lleisiau newydd ar Pawb a’i Farn

Un o wynebau cyfarwydd y byd darlledu sy’n camu i esgidiau Dewi Llwyd a dod yn gyflwynydd newydd Pawb a’i Farn.
Llên

Llyfr y Flwyddyn 2020: Gwobr Barn y Bobl

Categori newydd sbon eleni, a Golwg360 yn rhedeg pleidlais am wobr Barn y Bobl

Safbwynt

Gwleidyddiaeth

Pandemig – pandemoniwm?

Rhywsut neu’i gilydd, mae pandemig y feirws yn creu tensiynau o bob math, gan gynnwys rhai ynghylch trefn lywodraethu’r ynysoedd bach hyn.
Pêl-droed

Dim plastai pêl-droedwyr erstalwm

Billy Meredith oedd un o’r enwau mwyaf yn y byd pêl-droed o gwmpas troad yr ugeinfed ganrif... byddech yn meddwl bod ganddo dŷ crand

Chwaraeon

Stadiwm Liberty
Pêl-droed

Yr Elyrch ddim am bwdu ar ôl colli yn erbyn Leeds, meddai’r capten Matt Grimes

Pablo Hernandez yn dychwelyd i gosbi Abertawe yn y ras am y gemau ail gyfle

Pêl-droed

Daearyddiaeth Haen 3 cynghreiriau pêl-droed Cymru’n peri trafod

Mae'r cynghreiriau, sydd wedi'u trefnu yn ôl pedair rhanbarth, yn "gwneud mwy o synnwyr ar y map" yn ôl y colofnydd Phil Stead

Steve Cooper
Pêl-droed

Abertawe v Leeds: “Ras am y gemau ail gyfle yw’r hyn mae pawb eisiau ei gweld”

Gêm fawr i'r Elyrch yn Stadiwm Liberty heddiw (dydd Sul, Gorffennaf 12)

Logo Undeb Rygbi Cymru
Rygbi

Prop Cymru’n ymrwymo i Gaerwysg

Tomas Francis 12 cap yn brin o'r isafswm o 60 ar gyfer chwaraewyr y tu allan i Gymru

Celfyddydau

Elis James
Celfyddydau

Podlediad Elis James am ddwyieithrwydd yn ennill gwobr aur Brydeinig

'Dwy Iaith, Un Ymennydd' yn trafod sut mae iaith yn allwedd i lwyddiant, i ffordd arall o weld y byd, ac i bersonoliaethau gwahanol

Celfyddydau

Symud Darlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams y Cymmrodorion ar-lein

Bydd yr Athro Gerwyn Williams yn traddodi darlith am 'Mab y Bwthyn'

Celfyddydau

Manon Steffan Ros yn ennill ei phumed gwobr Tir Na n-Og

Gwobr hefyd i lyfr gan bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau iechyd hirdymor
Y Sgrîn

Lowri Morgan: y Radyr Tap yn annigonol

Diddorol oedd gwylio hynt a helynt Lowri Morgan, wrth iddi baratoi ar gyfer rhywbeth o'r enw'r '333'.

Swyddi

Bro360

Gohebydd Bro360 – Ardal Arfon neu ogledd Ceredigion

Disgrifiad swydd llawn Cynllun Bro360 Dyma brosiect a allai weddnewid y cyfryngau Cymraeg yn …
Mudiad Meithrin

Swyddog Ti a Fi Teithiol Gwynedd

Oriau: 15 awr yr wythnos Cymwysterau: Gweler y swydd ddisgrifiad am fanylion pellach.  Mae’r …
Cyngor Sir Gâr

Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthaol

Effeithiolrwydd Ysgolion / Parc Dewi Sant, Caerfyrddin (Secondiad neu Gontract Cyfnod Penodol i …
Cymorth Cristnogol

Swyddog Ymrwymiad Cefnogwyr Cymru

Amdanom ni Mae Cymorth Cristnogol yn angerddol dros herio strwythurau grym sy’n creu tlodi yn ein …