Cymru

Cyfraddau’r coronafeirws yn gostwng i 50 i bob 100,000 o’r boblogaeth

"Wrth i fwy o bobol gael eu brechu yng Nghymru, efallai ein bod yn gweld gostyngiad cyflymach na'r disgwyl"

Crefydd

Ryland Teifi wedi colli ei dad i’r coronafeirws – ac yn trafod y profiad ar S4C nos Sul

"Dw i’n gwybod, lle bynnag mae Dad, bydde fe’n gweud – peidiwch becso am ddim byd, joiwch a canwch!”

Arian a Busnes

Cynnydd yn y nifer sydd wedi troi at gychwyn busnes yn y cyfnod clo

"Pwysig iawn ystyried sut mae’r amodau masnachu gwael wedi arwain at achosion arloesi newydd ymhlith mentergarwyr Cymru"

Bannau Brycheiniog
Cymru

Rhybudd wedi i gerddwr profiadol fynd ar goll mewn niwl tew a glaw yn y Bannau

Mam 50 oed wedi bod ar goll am chwe awr – er mai ei bwriad oedd chwarter awr o dro cyn troi am adref

Cymru

“Mae hwn yn dymor sy’n gaddo mynd at yr wythnos ola’”

Mae Uwchgynghrair Cymru yn ôl! Sgwrs gydag Owain Tudur Jones cyn gemau'r penwythnos
Cymru

Targedu swyddfeydd y Swyddfa Gartref yng Nghaerdydd mewn protest dros gadw ffoaduriaid yn Sir Benfro

“Dim ond y cyfle i fyw bywyd arferol a chyfrannu i'n cymdeithas y mae'r bobol hyn eisiau"

Cymru

“Digwyddiad difrifol” yn Nhreorci – nifer wedi eu hanafu

Stryd wedi'i chau a bod pobl yn cael eu cynghori i osgoi'r ardal

Cân i Gymru
Cymru

Cân i Gymru “hyd yn oed yn fwy cyffrous eleni” – er na fydd cynulleidfa fyw yn y theatr

96 wedi cystadlu eleni - Huw Chiswell, Tara Bethan, Angharad Jenkins ac Osian Candelas yn beirniadu

Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg

Amdani – wythnos o erthyglau i’ch helpu i ddysgu Cymraeg

Cam ymlaen i bobl fyddar yng Nghymru

Bydd Bil yn Senedd Cymru i annog pobl i ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain

Annibyniaeth

Mae 39% o bobl Cymru eisiau annibyniaeth, yn ôl pôl gan ITV

Pôl gan ITV a Savanta ComRes yn dangos lefel uchel o gefnogaeth i annibyniaeth

Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Yn ôl i’r ysgol cyn y Pasg

Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd Addysg Cymru, wedi dweud y bydd disgyblion ym mlynyddoedd 7, 8 a 9 yn cael mynd yn ôl i’r ysgol cyn y Pasg.

Dan sylw

Prydain

Y ffrae dros brotocol Gogledd Iwerddon

Golwg ar y ffrae sy’n datblygu dros y protocol ddaeth yn sgil Brexit

Gwleidyddiaeth

‘Mae’r undeb, fel y mae hi, wedi dod i ben’

Y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn rhannu ei farn am ddyfodol y Deyrnas Unedig ag ASau
Senedd

Agwedd y BBC at newyddion Cymru “wedi newid am byth”, yn ôl ei Chyfarwyddwr Cyffredinol

Tim Davie, yn ymateb i feirniadaeth o adroddiadau ar newyddion datganoledig
Cyfoes

Diffyg dylanwad is-adran iaith y Llywodraeth yn “glir erbyn hyn”

Dyna mae Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith wedi ei ddweud wrth ymateb i sylwadau diweddar gan Weinidog y Gymraeg

Cylchgrawn Golwg

Diwylliant

Y bachgen o Surrey sydd â’r canu “yn y gwaed”

Cai Thomas oedd yn canu ‘Suo Gân’ ar gychwyn y ddrama deledu The Pembrokeshire Murders
Diwylliant

Cael blas garw ar Rwsia

Mae Cymraes wedi sgrifennu am ei hanturiaethau yn yr Undeb Sofietaidd yn y 1980au

Blas o’r bröydd

Y Llyfr Llafar Cyntaf Erioed a Gwlad y Tylwyth Teg – Dathlu Llyfrau ‘BroWyddfa’

I ddathlu Diwrnod y Llyfr 2021, dyma ambell gyfrol hanesyddol sydd â’u gwreiddiau’n ddwfn yn Nyffryn Peris.

Dewis ‘5 Llyfr Lleol’ Palas Print.

5 llyfr sydd â chysylltiadau lleol i ddathlu diwrnod y llyfr.

Darlleniad Diwrnod Y Llyfr Angharad Tomos

Darlleniad o 'Y Castell Siwgr'

Diwrnod y Llyfr | 5 llyfr wnaeth helpu creu’r cymeriad Taliesin Macleavy

Yr awdur Alun Davies yn rhannu rhai o’r llyfrau gwnaeth helpu greu ditectif Taliesin Macleavy

Chwaraeon

Rygbi

Stephen Jones yn mynnu fod gan Gymru opsiynau yn safle’r mewnwr

Bydd Cymru'n herio'r Eidal ar Fawrth 13

Rygbi

Kieran Hardy allan o Bencampwriaeth y Chwe Gwlad

Mae'r mewnwr wedi ei ryddhau o garfan Cymru ar ôl anafu ei goes yn ystod y fuddugoliaeth yn erbyn Lloegr

Rygbi

Y Scarlets yn awyddus i fachu Dwayne Peel gan Gleision Caerdydd

Ond mae Gleision Caerdydd yn mynnu bod cyn-fewnwr Cymru yn parhau dan gytundeb iddyn nhw

Celfyddydau

Sgrin a Sain

Duges Sussex yn cyhuddo Palas Buckingham o ddweud “anwireddau” amdani

Datgelu clip o sylwadau’r dduges yn ystod cyfweliad gydag Oprah Winfrey

Cerddoriaeth

Tamaid o Twmffat i’n porthi mewn pandemig

Mae’r super group gwerin-pync-reggae-ffync yn eu holau gyda’u halbwm gyntaf ers bron i ddegawd
Llên

“Y mwynhad mwya’ ydi cael dylunio byd arall”

Mi enillodd Elidir Jones wobr y llynedd am lyfr ffantasi, ac mae yn ei ôl gyda dilyniant
Sianti Span
Cerddoriaeth

Côr Pawb yn annog pobol i gyd-gyfansoddi cân sianti fôr

Maen nhw'n cydweithio â Span Arts i drefnu digwyddiad bob blwyddyn, a hwnnw'n cael ei gynnal ar-lein eleni wrth i siantis y môr ddod yn boblogaidd

Poblogaidd

Swyddi