Cymru

Gohirio Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych

Yr Urdd yn “gwarchod iechyd a lles aelodau, gwirfoddolwyr a swyddogion yr Urdd yn ogystal â'r cyhoedd"

Cymru

“Ymddiriedaeth y cyhoedd yn diflannu” yn sgil y cyfyngiadau newydd, medd Adam Price

Adam Price yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi'r dystiolaeth sydd wedi arwain at y cyfyngiadau

Adam Price
Arian a Busnes

“Diffyg rhesymeg” yng nghyfyngiadau coronafeirws Rhagfyr Cymru

Plaid Cymru'n galw am gyfaddawd i helpu'r diwydiant lletygarwch

Arian a Busnes

Cau siopau Debenhams yn “newyddion difrifol i Fangor”

Mae'r cwmni am gau eu 124 o siopau yng ngwledydd Prydain wrth i'r cwmni gael ei ddirwyn i ben

Cymru

Dirwy o £1,000 i dafarn a chlwb rygbi am aros ar agor yn hwyr

Mae'r Coopers Arms yn y Betws a Chlwb Rygbi'r Betws wedi eu dirwyo gan Gyngor Sir Caerfyrddin am dorri rheoliadau Covid-19

Arian a Busnes

Dros 200 o dafarndai Brains i gau

Bydd bragdy mwyaf Cymru yn rhoi 1,500 o weithwyr ar ffyrlo tra bod dros 100 o dafarndai yn y gogledd wedi gwahardd y prif weinidog am 18 mis

Crefydd

Cyn-gaplan Prifysgol Caerdydd yn gwadu ymosod yn anweddus ar ddynes

Y Parchedig Ddoctor Paul Overend wedi'i gyhuddo o ymosod ar ddynes pan oedd e'n gaplan yn y brifddinas

Cymru

Penodi Rhodri Talfan Davies yn Gyfarwyddwr Cenhedloedd y BBC

“Mae’n arweinydd penigamp ac fe ddaw â phrofiad golygyddol a strategol helaeth i’w swydd newydd”

Dan sylw

Rygbi

Herio’r Eidal eto – a Pivac wir angen buddugoliaeth

Fe roddodd y Cymry grasfa i’r Eidalwyr ddechrau’r flwyddyn, cyn colli pob un o’u gemau dilynol yn y Chwe Gwlad
Portread

O Greta i Gymru

Portread o Dr Eirini Sanoudaki, sy'n hanu o Wlad Groeg, yn arbenigo ym maes ieithoedd, ac yn dwlu ar Gymru a’i heisteddfodau
Cyfoes

Cymru’n anelu at y miliwn… ond pwy sydd wrth y llyw?

Prin iawn o wybodaeth sydd i gael am y grŵp sy’n arwain ymdrech ‘y miliwn’, ac “mae’r holl beth yn dawel ac yn y cysgod” - meddai Dyfodol i'r Iaith

Cylchgrawn Golwg

Colofn Phil Stead

Y gorau i mi eu gweld

Mae marwolaeth Maradona wedi gwneud i fi feddwl am y chwaraewyr gorau un yr ydw i wedi bod yn ddigon ffodus i’w gweld
Colofn Dylan Iorwerth

Ydech chi’n barod am Brexit?

Dydi Gadael ddim yn golygu gadael y dadleuon

Chwaraeon

Pêl-droed

Cyhoeddi trefniadau Cwpan Nathaniel MG

Bydd y rownd gyntaf yn cael ei chynnal ar benwythnos Rhagfyr 12, a daeth cadarnhad y bydd Caerdydd a Chasnewydd yn ymuno yn y gystadleuaeth

Chwaraeon Eraill

Elfyn Evans ar drothwy buddugoliaeth fawr

Fe allai ddod yn bencampwr byd cyntaf Cymru ym myd ralio

Pêl-droed

Casnewydd yn teithio i Forest Green

Tîm Mike Flynn yn gobeithio adeiladu ar fuddugoliaeth yng Nghwpan FA Lloegr yn y gynghrair

Neil Harris, rheolwr Caerdydd
Pêl-droed

Caerdydd v Huddersfield: Neil Harris yn gobeithio am fomentwm

Yr Adar Gleision yn mynd am ail fuddugoliaeth o'r bron

Celfyddydau

Y Sgrîn

Dwy yn gadael Castell Gwrych

Y cyhoedd wedi pleidleisio fel bod rhaid i'r actores Beverley Callard a'r newyddiadurwraig Victoria Derbyshire adael y gyfres I'm A Celebrity...!

Y Sgrîn

Marw Dave Prowse, yr actor Star Wars

Roedd hefyd yn adnabyddus am chwarae cymeriad y Green Cross Code Man

Llên

Cefnogwyr rygbi Cymru’n ysbrydoli cerddi

Eurig Salisbury ceisio dangos nad yw’r angerdd a’r ysbryd gwladgarol wedi diflannu yn y pandemig

Llên

Machraeth – y bardd o Fôn – wedi marw

Enillodd dros ddeugain o gadeiriau eisteddfodol

Poblogaidd

Swyddi

Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Coleg Sir Gâr / Coleg Ceredigion

Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu

Menter Iaith Abertawe

Prif Swyddog Datblygu