cyfiawnder

‘Posib cynnal mwy o achosion llys ar-lein i’w gwneud yn fwy hygyrch ac effeithlon’

Mae tîm o Brifysgol Aberystwyth wedi bod yn ystyried y manteision a’r heriau a gododd wrth i achosion gael eu cynnal o bell yn ystod Covid
Iesu Grist ar y groes mewn ffenestr liw

‘Ystadegau crefyddol y cyfrifiad diwethaf fwy cywir nag erioed’

Cadi Dafydd

Swyddog Polisi Cytûn yn ystyried pam bod yr ystadegau, sy’n dangos bod llai o bobol yn nodi eu bod nhw’n grefyddol, yn agosach at eu lle nawr

Côr arwyddo o Wynedd yn mynd o nerth i nerth

Lowri Larsen

Mae Côr Arwyddo Lleisiau Llawen wedi derbyn arian i gynnal gweithdai a sesiynau canu Makaton yn Arfon

Ethol Humza Yousaf fel arweinydd newydd yr SNP

Bydd yr Ysgrifennydd Iechyd yn olynu Nicola Sturgeon fel arweinydd y blaid yn syth, cyn pleidlais arall fory (Mawrth 28) i’w ethol fel Prif Weinidog

Cyrraedd rhestr fer Gwobrau Gwerin Cymru’n “fraint” i gantores o Gaernarfon

Lowri Larsen

Mae Tapestri, grŵp Sarah Zyborska, wedi cyrraedd rhestr fer Tlws y Werin ac ar fin rhyddhau sengl Gymraeg newydd fis nesaf

Stori Branwen yn dod yn fyw mewn sioe gerdd newydd ar lwyfannau Cymru

Bydd y sioe newydd sbon yn cael ei llwyfannu yng Nghaerdydd, Aberystwyth a Bangor ym mis Tachwedd

‘Addysg Gymraeg i bawb yw’r unig ateb’

Cymdeithas yr Iaith yn ymateb i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru ar gyfer Deddf Addysg Gymraeg newydd gyda’u Deddf Addysg Gymraeg amgen eu hunain
Y Sŵn

Y Sŵn yn torri tir newydd

Dafydd Wigley

“Teimlad digon od ydi gwylio ffilm o ddigwyddiadau yr oeddech yn rhan ohonynt,” meddai Dafydd Wigley yn ei adolygiad o’r ffilm

Cynigion ar gyfer Bil Addysg Gymraeg newydd yn golygu mwy o ysgolion Cymraeg

Nod Llywodraeth Cymru drwy eu Papur Gwyn ar addysg Gymraeg yw galluogi i holl ddisgyblion Cymru ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus erbyn 2050

Llywodraeth Cymru wedi colli £155.5 miliwn yn ystod Covid yn sgil tanwario

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru fethu â gwario arian ychwanegol erbyn mis Mawrth 2021, a bu’n rhaid iddyn nhw ei roi yn ôl i Lywodraeth y Deyrnas Unedig

Sut mae ychydig o Gymraeg yn gwneud gwhaniaeth mawr ym maes gofal cymdeithasol

O ofal personol, i gymorth gyda thasgau bob dydd, cynnal gweithgareddau neu gael sgwrs hyd yn oed, …

Cyhoeddi Geiriadur Cymraeg-Rwsieg yn benllanw ugain mlynedd o waith i ŵr o Fosgo

“Doedd dim geiriadur Cymraeg-Rwsieg ar y pryd, felly roedd rhaid i fi greu un,” meddai Dmitri Hrapof

Tony Blair a Rhyfel Irac: “Rhaid inni beidio â chaniatáu i sefyllfa debyg fyth ddigwydd eto”

Roedd Hywel Williams ymhlith y rhai oedd yn allweddol wrth geisio uchelgyhuddo Tony Blair yn y rhyfel ddechreuodd ugain mlynedd union yn ôl
Maggie Russell

Penodi Maggie Russell yn gadeirydd newydd Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae gan Maggie Russell dros 35 mlynedd o brofiad fel artist proffesiynol, ac mae hi wedi bod mewn nifer o swyddi uchel gyda BBC Cymru

Digon o ganu a dawnsio wrth ddysgu ieithoedd yn Ysgol Gynradd Sili

Mae hyfforddiant unigryw wedi’i roi i ddisgyblion ysgol ger Caerdydd i’w helpu i ddysgu ieithoedd drwy ddrama a chân

Erik ten Hag. Am ddyn. Y Consuriwr Moel

Cyfrif Twitter Man Utd Cymraeg (@ManUtdCy) sy’n ymateb i dlws cyntaf Clwb Pêl-droed Manchester United ac effaith bosib hynny ar y dyfodol

Johnny Williams yn dechrau i’r Scarlets am y tro cyntaf ers yr hydref heno

Fe wnaeth y canolwr argraff oddi ar y fainc yn erbyn Munster, a bydd y canolwr yn gobeithio gwneud yr un peth yn erbyn Cell C Sharks
Tom Bradshaw

Tom Bradshaw yn gobeithio manteisio ar ail gyfle gyda Chymru

Alun Rhys Chivers

Bum mlynedd ers ei gap diwethaf, mae Tom Bradshaw yn llygadu Ewro 2024 ar ôl colli allan ar Gwpan y Byd yn Qatar

Un o bwyllgorau’r Senedd yn annog clybiau rygbi i bleidleisio dros ddiwygio Undeb Rygbi Cymru 

“Mae hwn yn gyfle olaf i Undeb Rygbi Cymru foderneiddio,” meddai’r Pwyllgor mewn datganiad
Ollie Cooper

Ollie Cooper yn gobeithio dilyn yn ôl troed Joe Allen

Alun Rhys Chivers

Mae’r ddau yn cyd-chwarae yn Abertawe, ond daw’r alwad i Ollie Cooper yn rhy hwyr iddyn nhw gyd-chwarae ar y llwyfan rhyngwladol
Chris Mepham

Cyfnod newydd ar ddechrau yn hanes pêl-droed Cymru, medd Chris Mepham

Alun Rhys Chivers

Heb chwaraewyr fel Gareth Bale, Joe Allen a Chris Gunter, mae’n bryd i chwaraewyr eraill gamu i fyny, meddai amddiffynnwr Cymru

Mark Alleyne yn “teithio dros y bont” i fod yn brif hyfforddwr gemau undydd newydd Morgannwg

Bydd yr hyfforddwr profiadol yn cydweithio â Matthew Maynard, fydd yn canolbwyntio ar gemau’r Bencampwriaeth

Y gantores-gyfansoddwraig Bronwen Lewis yn ymuno â BBC Radio Wales

“Am gyfle gwych a hwyliog i allu chwarae rhai o fy hoff ganeuon a chysylltu efo pobol o bob rhan o Gymru”

Comisiynu portread o’r delynores Elinor Bennett fel “rhodd gan y genedl”

Cadi Dafydd

Ym mis Ebrill, bydd Elinor Bennett yn dathlu ei phen-blwydd yn 80 oed ac roedd Geraint Lewis a Rhiannon Mathias yn awyddus i gydnabod ei chyfraniad

Datgelu rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2023

Mae’r rhestrau’n cynnwys dwy gyfrol gan Manon Steffan, casgliad o straeon Celtaidd rhyngwladol, a nofel graffeg yn seiliedig ar ddrama lwyfan

“Colled aruthrol” ar ôl yr actor Dafydd Hywel, sydd wedi marw’n 77 oed

Elin Owen

“Roedd o’n hyfryd i weithio gyda fe, ac yn rhwydd iawn,” meddai Jim Parc Nest, a gydweithiodd gyda Dafydd Hywel droeon

“Dydy’r Cymry erioed wedi parchu fi a rhoi cyfle i mi ganu yma o gwbl”

Lowri Larsen

Ar drothwy Noson Lawen Dyffryn Ogwen, y gantores Tammy Jones sy’n trafod mynd i Loegr i ddatblygu ei gyrfa

Tudur Owen: ‘Mae comedi stand-yp yn ffordd wych o hybu iechyd meddwl’

“Chwerthin yw’r unig feddyginiaeth mewn gwirionedd,” meddai Eryl Davies, un arall sy’n cymryd rhan mewn digwyddiad arbennig

Y seiciatrydd sy’n hoffi snorclo

Cadi Dafydd

“Dw i’n licio snorclo hefyd, ti dan y dŵr mewn byd gwahanol. Mae o’n ychydig o ddihangfa, mae’n siŵr”

O lofruddiaeth i luniau: Y twrnai sydd nawr yn “artist go-iawn”

Non Tudur

Wrth ddilyn gradd Celf yn ei 60au, roedd Eilian Williams hefyd yn gweithio ar achos o lofruddiaeth erchyll bwa croes

Newyddion yr Wythnos (Mawrth 25)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Y Sŵn – storïau’r merched sy’n aros yn y cof

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi bod i’r sinema i weld y ffilm am hanes S4C

O Hong Kong i Gymru – a’r daith i ddysgu’r iaith

Roedd Maria Tong a Kwok Hung Cheung wedi symud i’r Barri yn 2020 ac maen nhw’n dysgu Cymraeg

Dewch i adnabod cyn-enillydd Dysgwr y Flwyddyn

Roedd Sandra de Pol, sy’n dod o’r Ariannin yn wreiddiol, wedi ennill y gystadleuaeth yn 2000

Newyddion yr Wythnos (Mawrth 18)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Ysbrydoli plant i ddysgu’r iaith brydferth sydd gennym ni

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 wedi bod yn siarad efo plant mewn ysgol leol

Dewch i adnabod cyn-enillydd Dysgwr y Flwyddyn

Roedd Jo Knell wedi ennill y gystadleuaeth yn 1991

Mis Hanes Merched: lleisiau o’r gorffennol a heddiw  

Francesca Sciarrillo

Colofnydd Lingo360 sy’n son am y llyfrau sydd wedi ei helpu i ddallt mwy am hanes merched

Llai o bobol 18-25 oed yn siarad Cymraeg, ond mwy yn dysgu

Mae podlediad newydd yn siarad am Covid-19 a’r Gymraeg

Newyddion yr wythnos (Mawrth 11)

Bethan Lloyd

Gyda geirfa i siaradwyr newydd

Blas o’r bröydd

Emlyn Dan 13 yn Llygadu’r Cwpan

Matt Adams

Tîm Rygbi Castell Newydd Emlyn Dan 13 wedi cyrraedd y rownd derfynol Cwpan Sir Gâr

Darganfod Ffatri Ganabis Arall ym Mangor

Howard Huws

Trydedd ffatri ganabis o fewn ychydig wythnosau

Her Theatr Unnos

Naomi Nicholas-Jones

R’ych chi ’di clywed am Dŷ Unnos, ond beth am Theatr Unnos?

Creu darn o theatr dros nos

Carys Mai

Yr Ŵyl Ddrama yn gwthio’r ffiniau eleni ‘to

Pwy yn union oedd Idwal Jones?

Ianto Jones

Fel rhan o’r Ŵyl Ddrama, Euros Lewis fu’n sôn am fywyd y cymeriad Idwal Jones

Rhedwr o Geredigion ar lwyfan y byd

Deian Creunant

Aelod o Glwb Athletau Aberystwyth yn sicrhau ei le yn oriel anfarwolion y byd rhedeg.

Cofio a gwledda yn Llanbed

Elin Williams

Lluniau o Ferched y Wawr Llambed yn dathlu’r Aur

Gêm gyfartal yn erbyn Eglwys Newydd

Sara Patterson

Menywod Emlyn yn drydydd yn y gynghrair ar hyn o bryd

Poblogaidd

Gofod Gwnïo

17:00, 28 Mawrth 2023 (Am ddim ond gwerthfawrogi cyfraniadau tuag at deunyddiau)

Peint a Sgwrs

19:00, 29 Mawrth 2023 (Am ddim)
Tribiwnlys Prisio Cymru

Prif Weithredwr

Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru

Swyddog Cyfathrebu a Chodi Arian

Cyngor Tref Caernarfon

Cyfarwyddwr Cyngor Tref Caernarfon

Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Pennaeth

Prifysgol Bangor

Swyddog Clercyddol

Heddlu Gogledd Cymru

Cyfieithydd