Addysg

Dylid canslo arholiadau TGAU a Safon Uwch, medd Plaid Cymru

“Mae angen datganiad ar unwaith na fydd arholiadau’n cael eu cynnal yn haf 2021"

Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi data lleol Covid-19 am y tro cyntaf

“Wythnos ar ôl wythnos rydyn ni wedi bod yn annog y Gweinidog Iechyd i ddefnyddio'r wybodaeth yma", meddai Andrew RT Davies

Gwleidyddiaeth

Pryder y bydd ymdrechion i “gwtogi” datganoli ar ben draw’r argyfwng

Mark Drakeford yn pryderu y bydd awydd i atgyfnerthu awdurdod Llundain

Arian a Busnes

Dyled y Deyrnas Unedig yn uwch nag erioed o’r blaen

Y Deyrnas Unedig mewn £2.06tn o ddyled

Iechyd

Dirwy i dîm pêl-droed am esgus byw ar yr un aelwyd wrth fynd i’r dafarn

Fe wnaeth y dafarn ffonio'r heddlu yn dilyn amheuon eu bod nhw'n torri rheolau'r coronafeirws

Cymru

Mark Reckless yn colbio datganoli a “dylanwad” y Cymry Cymraeg

Mae “datganoli yn fygythiad i’r undeb”, meddai mewn cyfweliad yn ddiweddar

Rhyngwladol

Protestwyr Gwlad Thai yn gofyn i’r llys ddiddymu gorchymyn wrth i ralïau barhau

Nifer o arweinwyr protestiadau Gwlad Thai yn y ddalfa

Cymru

Newid enw Highways England i National Highways yn cythruddo Plaid Cymru

Yr enw newydd yn "ymddyrchafol ac yn sarhaus", yn ôl Liz Saville Roberts

Dan sylw

Gwleidyddiaeth

Gadael y Bae i aildanio’r angerdd

Portread o Bethan Sayed
Cymru

Helpu dysgwyr i ddod yn ddigon rhugl i weithio ar Faes Prifwyl Tregaron 2021

“Y bwriad yw helpu pobl sydd yn dysgu Cymraeg i ddod yn fwy hyderus i ddefnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd gwahanol ac i rannu sgwrs"
Bro

Naw achos o’r coronafeirws ymhlith staff a myfyrwyr y Drindod

Yn wahanol i rai o brifysgolion eraill Cymru ni fydd safleoedd profi yn cael eu lleoli ar gampysau Prifysgol y Drindod Dewi Sant

Bro

Sgwrsio o gopâu mynyddoedd

Mae Allan Jones yn siarad gyda phobol o bob cwr o’r byd gyda’i radio

Cylchgrawn Golwg

Ar y Soffa

Zombie War Killer Mutants

Etholiad America, Brexit, covid, y culture wars, Islamist yn dibenio athro yn Ffrainc - a'r cyfan tra bod Llywodraeth Cymru yn ein carcharu
Colofn Cris Dafis

Y nerth i fod yn neis

Tra bo cynifer o arweinwyr y byd yn rhoi buddiannau economaidd y cyfoethocaf wrth galon eu polisïau, ffocws arall sydd i wleidyddiaeth Jacinda Ardern

Chwaraeon

Rygbi

Y Llewod i wynebu Japan cyn teithio i Dde Affrica

Bydd y gêm gyfeillgar yn cael ei chynnal yn stadiwm Murrayfield yng Nghaeredin cyn i'r Llewod deithio i Dde Affrica

Rygbi

Diweddariad carfan Cymru: rhyddhau Liam Williams a Jonah Holmes

Ken Owens allan am hyd at bedwar mis

Chwaraeon

Diffyg chwaraewyr o gefndiroedd BAME ar lawr gwlad yng ngwledydd Prydain, yn ôl ymchwil

Gall pobol deimlo eu bod nhw'n cael eu trin mewn modd nawddoglyd neu nad oes digon o lais ganddyn nhw, yn ôl yr elusen Sported

Caerdydd
Pêl-droed

Disgwyl i Harry Wilson ddechrau i Gaerdydd yn erbyn Bournemouth

Greg Cunningham allan, profion ffitrwydd i Jordi Osei-Tutu a Joe Bennett, ond Lee Tomlin yn dychwelyd ar ôl gwaharddiad

Celfyddydau

Celfyddydau

Canolfan y Mileniwm yn derbyn grant o bron i £4m

Ymhlith derbynwyr y grantiau adfer diwylliannol mae Canolfan Mileniwm Cymru, Galeri Caernarfon a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Catherine Zeta-Jones
Celfyddydau

Catherine Zeta-Jones ymhlith cyflwynwyr a gwesteion gwobrau BAFTA Cymru

Bydd y gwobrau'n cael eu ffrydio ar y we nos Sul (Hydref 25)

Y Sgrîn

S4C yn colli slot 104 ar Freeview oherwydd “camgymeriad strategol enfawr”

Angen ei gwneud yn haws i ddod o hyd i gynnwys y Sianel, meddai'r Cadeirydd newydd
Theatr

Deg drama glywedol am Gaerdydd

Mae Theatr y Sherman yn cyflwyno deg o ddramâu clywedol sydd wedi eu hysbrydoli gan bobol a chymunedau Caerdydd

Poblogaidd

Swyddi