Cymru

Y pleidleisio drosodd… beth nesa’?

Bydd llawer o weithgarwch ledled Cymru wrth i'r broses gyfrif ddechrau.
Cerddoriaeth

Tafwyl i gael croesawu cynulleidfa gyfyngedig

Yr ŵyl gyntaf yng Nghymru i gael croesawu cynulleidfa fyw ers dechrau'r pandemig ym mis Mawrth y llynedd

Prydain

Protest gan bysgotwyr Ffrengig dros hawliau ôl-Brexit ym mhrif borthladd Jersey wedi dod i ben

Roedd tua 60 o gychod yn protestio yn St Helier ac anfonwyd dwy o longau'r Llynges Frenhinol a dau gwch Ffrengig i'r ardal

Gwleidyddiaeth

Gorsafoedd yn y Gogledd wedi derbyn papurau pleidleisio anghyflawn

Golwg360 yn derbyn cadarnhad bod “camgymeriad argraffu” wedi achosi problem

Diwylliant

Trafod dihirod

Dim ond un sesiwn Gymraeg oedd yn yr ŵyl nofelau trosedd gyntaf erioed yng Nghymru, ond roedd yn un dda
Cyfoes

Snowdon a Snowdonia: “Maen nhw’n enwau hynafol iawn”

Rhaid gofalu nad ydym yn drysu rhwng enwau Saesneg hynafol Eryri, a bathiadau fwy diweddar, yn ôl academydd blaenllaw
Pêl droedwyr Cymru'n diolch i'w cefnogwyr ar ôl taith anhygoel yn Ffrainc
Cymru

Cystadleuaeth yn chwilio am ‘chants’ pêl-droed newydd ar gyfer Ewro 2020

“Dw i’n annog pawb i fynd ati i greu ‘chant’ gan obeithio y byddwn yn clywed y rhain ar y terasau yn fuan” medd Yws Gwynedd sy'n un o'r beirniaid

Rygbi

Dim lle i Jonathan Davies, Josh Navidi na Leigh Halfpenny yng ngharfan y Llewod

Warren Gatland wedi gadael ambell i enw mawr allan o garfan y Llewod

Cymru

Meini traeth Llanddona: galw am sefydlu grŵp i ddatrys y ffrae

Dros 4,000 wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu'r rhwystrau
Addysg

Cyngor i benderfynu a fydd Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth yn dod yn ysgol Gymraeg i bob oed

"Byddai hyn yn sicrhau bod pob disgybl sy’n mynychu’r ysgol yn cael cyfle i ddod yn gwbl ddwyieithog, yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg"

Etholiad 2021

Map etholiadau’r Senedd 2021

Sut fydd map gwleidyddol Cymru yn newid yn 2021? Arbrofwch gydag arolygon barn neu eich dewis eich hun i ddarogan y canlyniadau.

Ymgyrchu ymgyrchu ymgyrchu

Rhyw ambell sylw o ymylon yr ymgyrchu Cymreig, wrth i’r brif frwydr fethu â thanio

Llafur yn blaid fwyaf, ond yn brin o fwyafrif – pôl Savanta ComRes

Y pôl hefyd yn gofyn am annibynaeth, a'r canlyniadau y tro hwn, ac eithrio 'ddim wedi penderfynu', oedd 65% yn erbyn a 35% o blaid

Mi wela’ i chi ar y pen arall!

Na waeth beth fydd yn digwydd ddydd Iau, heb os mi fydd y drafodaeth am annibyniaeth yn dal i dyfu oddi fewn i’r Blaid Lafur

Cyn-ymgeisydd Llafur yn annog pobol i bleidleisio dros Blaid Cymru yn Aberconwy

Dywedodd Aaron Wynne, ymgeisydd Plaid Cymru yn yr etholaeth, fod "hon yn ras eithriadol o dynn"

Y Ceidwadwyr yn ennill tir yn nyddiau olaf yr ymgyrch etholiadol, yn ôl pôl piniwn ITV Wales

Awgryma'r pol y gallai’r Blaid Lafur ennill yr un faint o’r bleidlais ag yn yr etholiad diwethaf, ond colli seddi i'r Ceidwadwyr

Arweinwyr y pleidiau’n ymweld ag etholaethau allweddol ar ddiwrnod olaf yr ymgyrch etholiadol

Bydd pleidiau gwleidyddol Cymru’n gwneud un ymdrech olaf i ennill pleidleisiau heddiw

Tair stori, tair sedd

Gyda'r etholiad ar y gorwel, Jason Morgan sy'n cymryd pip ar dair sedd arwyddocaol sydd heb gael y sylw y maen nhw'n ei haeddu

Cylchgrawn Golwg

Diwylliant

Lamplenni Gola yn gwerthu fel fflamia’

Mae cwmni bach teuluol o’r gogledd wedi dod i'r amlwg dros y flwyddyn ddiwethaf gyda’u lamplenni chwaethus
Pabell Roc

yr Ailgymysgu sy’n Cyfareddu

Pum mlynedd ers cyhoeddi eu casgliad cyntaf o ganeuon, mae Rogue Jones yn ôl gydag albwm o re-mixes ffynci

Blas o’r bröydd

Dim gwyliau dramor eleni? Beth am gloddio ym Mhendinas ym mis Awst?

Cyfle i wirfoddolwyr gymryd rhan mewn cloddfa archeolegol ar Bendinas ym mis Awst

Digwyddiad i rannu manylion am enwebiad Safle Treftadaeth y Byd

Gallai Dyffryn Ogwen a thirwedd llechi’r ardal sicrhau statws UNESCO eleni

Clecs Caron

Cyfweliad misol yn busnesa i fywyd person o Fro Caron. Y mis 'ma, Sara Stephens.

Chwaraeon

Old Trafford
Criced

Diwrnod rhwystredig i Forgannwg yn y glaw ym Manceinion

Yr ymwelwyr wedi colli tair wiced, ond y gogleddwr David Lloyd wedi taro 78 allan o gyfanswm o 117 am dair yn erbyn Swydd Gaerhirfryn

Pêl-droed

Kieffer Moore yn ffit i wynebu Rotherham

Ymosodwr Cymru, Kieffer Moore, ar gael i wynebu ei hen glwb, Rotherham, ddydd Sadwrn.

Steve Cooper
Pêl-droed

Hiliaeth: “Mae ffordd bell i fynd,” meddai rheolwr yr Elyrch

Steve Cooper yn ymateb wrth i bedwerydd chwaraewr, Morgan Whittaker, gael ei sarhau

Rygbi

Alun Wyn Jones wedi’i enwi yn gapten y Llewod

Hon fydd pedwaredd taith y Llewod i Alun Wyn Jones, sydd wedi ennill record o 157 o gapiau yn ystod ei yrfa

Celfyddydau

Llên

Lee Child – y nofelydd byd-enwog yn hel atgofion am Gymru

Maen nhw’n dweud bod rhywun, yn rhywle yn y byd, yn prynu un o nofelau Jack Reacher gan Lee Child bob naw eiliad
Sgrin a Sain

Dydy gweld a deall ddim yr un peth

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu wedi bod yn cael “dipyn o Israeli-fest” wrth fwynhau drama deledu wedi ei lleoli yn Jeriwsalem
Cerddoriaeth

Meistres y sglein a’r swing

Mae arafwch y flwyddyn ddiwethaf wedi treiddio i waith cerddor o Sir Gâr sydd ar ddechrau ei gyrfa
Perfformio

Theatr Ieuenctid Cymru’n dangos pedair ffilm fer wrth i bobl 16-17 oed gael pleidleisio am y tro cyntaf

Mae monologau gan Manon Steffan Ros a Mari Izzard ymhlith y pedair ffilm

Poblogaidd

Swyddi