“Annibyniaeth ar y ffordd”: ymateb Hywel Williams i ddadleuon unoliaethwyr

Aelod Seneddol Arfon yn ymateb i'r dadleuon o blaid cynnal yr Undeb yn ystod sesiwn yr Uwch Bwyllgor Cymreig

Galw am ddod â sesiynau rhithiol yn y Senedd i ben

Mae'r Ceidwadwyr am weld sesiynau hybrid yn dychwelyd ym Mae Caerdydd er mwyn caniatáu "craffu mwy effeithiol" ar weinidogion Llywodraeth Cymru

Mark Drakeford o flaen baneri Cymru a'r Undeb Ewropeaidd

“Does gen i ddim byd i ymddiheuro amdano,” medd Mark Drakeford am y cyfyngiadau diweddar

Roedd arweinydd y Ceidwadwyr wedi galw arno i ddweud sori, ar ôl effaith y cyfyngiadau ers y Nadolig ar fusnesau

Teyrnged teulu i ddyn lleol o Lanbed

Bu farw John William Jones, 68, ar ôl i gŵn ymosod arno yn ei gartref

Boris Johnson

Boris Johnson yn ymddiheuro wrth y Frenhines a’r Deyrnas Unedig am bartïon

Cafodd parti ei gynnal yn Downing Street ar noswyl angladd Dug Caeredin, ond mae Boris Johnson yn dweud nad oedd yn deall eu bod yn erbyn y rheolau

Cogyddes adnabyddus yw arbenigwr newydd FFIT Cymru

Beca Lyne-Pirkis sy'n cymryd lle Sioned Quirke fel dietegydd y rhaglen eleni

Achos llys Ryan Giggs wedi ei ohirio tan yr haf

Nid oedd modd cynnal yr achos oherwydd diffyg amser llys, gydag achosion eraill yn gorfod cael blaenoriaeth

Disgwyl i dreth y cyngor godi yng Nghaerdydd am y degfed blwyddyn yn olynol

Mae cynlluniau i godi'r dreth o 4% ym mis Ebrill, i ychwanegu at y cynnydd o 50% sydd eisoes wedi ei weld ers 2011-12
Andy Turner

Andy Turner wedi’i enwi’n rheolwr llawn amser Derwyddon Cefn

"Rwy'n falch iawn o gael y golau gwyrdd i fynd â'r clwb ymlaen ynghyd â’r grŵp gwych o bobl o'm cwmpas"

Adam Price

Cyhuddo Llywodraeth y Deyrnas Unedig o geisio “erydu sylfeini ein democratiaeth”

“Mae'r frwydr dros ddyfodol darlledu mewn gwirionedd yn frwydr dros ddyfodol democratiaeth ei hun”

Dan sylw

£7.5m yn ychwanegol bob blwyddyn am y pum mlynedd nesaf i S4C

"Mae’r setliad yma’n adlewyrchu ffydd y DCMS, a’r Ysgrifennydd Gwladol Nadine Dorries, yng ngweledigaeth S4C," medd Rhodri Williams, cadeirydd S4C

Gairglo: technoleg iaith yn “hanfodol” i’r Miliwn o Siaradwyr

Mae Dr Rodolfo Piskorski yn teimlo bod gwerth addysgiadol i’r fersiwn Gymraeg o Wordle

Dolly Parton, drymio a darogan y tywydd

“Un o’r pethau roeddwn i wir moyn gwneud o’r drymathon oedd newid yr agwedd ynglŷn â phwy sy’n gallu chwarae’r dryms"

“Dim ond trwy fentro’n ddewr ydyn ni’n llwyddo i gyflawni unrhywbeth. Byddwch wych.”

Yn wreiddiol o Gastell Nedd, mae’r actor a’r sgriptiwr, Alun Saunders, wedi creu comedi newydd ar S4C o’r enw Jam
Baner annibyniaeth Catalwnia ar fariau haearn

Troi hen dwlc mochyn yn ganolfan ddiwylliannol yng Nghatalwnia

Bydd y ganolfan newydd yn annog pobol i feddwl yn gritigol

“Rhwystredigaeth”: ceisio (a methu) trefnu gigs yn ystod y pandemig

"Erbyn hyn, roeddwn i’n teimlo’n hynod rwystredig ac yn poeni ’mod i’n mynd i fod yn hen ddyn cyn i mi gael trefnu gig arall!"

Hoff lyfrau Laura Jones

"Uchelgais mawr i fi yw cyfieithu’r Quran i'r Gymraeg"
Maxine Peake fel Anne Williams

Cynhyrchydd rhaglen ddogfen am Hillsborough “ddim eisiau ei gwneud hi ar chwarae bach”

Iwan Murley Roberts fu’n cynhyrchu a chyfarwyddo’r rhaglen ddogfen am yr ymgyrchydd Anne Williams

Chwaraeon

Cymru yn enwi Dan Biggar yn gapten ar gyfer y Chwe Gwlad

"Mae gan Dan barch y chwaraewyr a'r hyfforddwyr felly rydyn ni'n credu y bydd yn gwneud gwaith gwych"

Chwaraewyr “yn ffodus” ar ôl osgoi cael eu hanafu gan garreg a gafodd ei thaflu at fws

Roedd Clwb Pêl-droed Merched Caerdydd yn teithio yn ôl o Rydychen pan ddioddefodd eu bws ymosodiad

Russell Martin

Russell Martin am i Abertawe ddenu mwy o chwaraewyr ym mis Ionawr

Mae’n edmygu chwaraewr canol cae MK Dons, Matt O'Riley, tra bod Abertawe hefyd yn chwilio am ymosodwr

Everton

Dau gyn-reolwr Abertawe yn y ras am swydd rheolwr Everton

Mae enwau Roberto Martinez a Graham Potter wedi'u crybwyll, ond Wayne Rooney yw'r ffefryn cynnar i olynu Rafa Benitez

Celfyddydau

Canolfan Mileniwm Cymru yn cynhyrchu ‘Anthem’

Bydd y sioe gerdd gomedi, Anthem, yn “llythyr cariad at wlad y gân, ond â’i thafod yn dynn yn ei boch”

Gwobr Iris yn cyhoeddi manylion Cronfa Cyllid Ffilm Ddogfen newydd

"Mae hwn yn gyfle gwych i wneuthurwyr ffilmiau dogfen o Brydain sydd â straeon LGBT+ i'w rhannu"

Da-das yn ysbrydoli darn o gerddoriaeth

Bydd darn sydd wedi ei ysbrydoli gan felysion ymhlith yr arlwy yng Ngwyl Gerdd Bangor ym mis Chwefror

Cyhoeddi’r geiriadur daearegol cyntaf yn yr iaith Gymraeg

Dr Dyfed Elis-Gruffydd yw awdur Geiriadur Daeareg a Gwyddorau Daear

Cylchgrawn Golwg

Tara Bandito yn cael yr hyder i ganu eto

Yn perfformio ar lwyfan ers pan oedd hi’n bump oed, mae’r gantores Tara Bethan ar fin rhyddhau ei sengl gyntaf

Caws Trefaldwyn – un o gawsiau gorau’r byd

“Roedd yna bobol yn ciwio allan trwy’r drws am y caws”

Blas o’r bröydd

Creu.Cymunedau.Gwyrdd

Darn o gyflwyniad i fudiad cymunedol GwyrddNi gan Hwylusydd Dyffryn Peris, Lowri Vaughan

Mae Canolfan Greadigidol Yr Orsaf yn agor ei drysau

Lle i ddysgu codio.... a llawer mwy

Cyhoeddi rhestrau byr Gwobrau Bro360 2022

Cynnal diwrnod i ddathlu straeon lleol gan bobol leol ar 28 Ionawr

Ymchwiliadau’n awgrymu bod anafiadau angheuol wedi eu hachosi gan gi

Cymuned Llanbed wedi ei syfrdanu gan farwolaeth John William Jones

Poblogaidd

Swyddi