“Does dim dilyniant”: Dyfodol i’r Iaith yn galw am gorff newydd i gynllunio dyfodol y Gymraeg

Fe wnaethon nhw'r alwad yn dilyn sylwadau'r cyn-Ddirprwy Brif Weinidog, Ieuan Wyn Jones, yn ei hunangofiant

Yr argyfwng hinsawdd yn ysbrydoli gwaith buddugol Coron yr Urdd 2020-21

"Dw i’n meddwl y dylai pawb boeni amdano fo’n aml, mewn ffordd, mae o’n argyfwng"

Cyngor Ynys Môn i drafod codi premiwm ar ail gartrefi

Mae'r premiwm presennol ar ail gartrefi ym Môn yn 35%, ond mae bwriad i'w godi i 100% erbyn 2024

Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi T.H. Parry-Williams yn Athro ym Mhrifysgol Aberystwyth

Bydd y Brifysgol yn cynnal cynhadledd ar-lein ddydd Sadwrn (Hydref 23) yn dathlu cyfraniad y bardd at ddysg a llenyddiaeth Gymraeg

Cyhuddo Llywodraeth y Deyrnas Unedig o amddifadu Cymru o’r “buddsoddiad hanfodol sydd ei angen i greu swyddi”

"Mae'r Adolygiad o Wariant sydd ar y gweill yn gyfle perffaith i Lywodraeth y Deyrnas Unedig ddangos ei huchelgais i Gymru"

Gofyn i gleifion am eu barn ar ofal canser yng Nghymru yn ystod y pandemig

"Os ydych chi wedi derbyn triniaeth canser ac eisiau cyfrannu at wella gwasanaethau yna mae cwblhau'r arolwg yn ffordd wych o gyfleu eich barn"

Senedd Cymru i dalu teyrngedau i Syr David Amess

Bydd y Llywydd yn dechrau’r sesiwn drwy dalu teyrnged i Syr David, cyn gwahodd aelodau i gynnal munud o ddistawrwydd

Galw drachefn ar Lywodraeth Cymru i gynnal ymchwiliad Covid

Y Ceidwadwyr Cymreig yn cwestiynu 'beth mae gweinidogion Llafur yn cuddio?' drwy wrthod ymchwiliad i Gymru

Peilot Emiliano Sala ‘wedi torri corneli am resymau ariannol’

Plymiodd yr awyren oedd yn cludo pêl-droediwr newydd Caerdydd i'r môr, gan ladd yr Archentwr

Arweinydd dros dro’r Ceidwadwyr Cymreig yn galw am newid cywair wrth drafod gwleidyddiaeth

Gwnaeth Paul Davies y sylwadau wrth i'r Senedd dalu teyrnged i Syr David Amess, a gafodd ei lofruddio mewn cymhorthfa yn ei etholaeth yn Southend

Dan sylw

Comisiwn newydd i ystyried dyfodol cyfansoddiadol Cymru

Yr Athro Laura McAllister a Dr Rowan Williams i arwain ar y Comisiwn a fydd yn hybu "sgwrs genedlaethol am ddyfodol Cymru".

Podlediad “pwysig” yn blatfform i drafod anableddau drwy’r Gymraeg

"I gael rhywbeth sy’n cyfro anableddau gwahanol, ac yn Gymraeg, mae’n bit of a rarity," meddai Amber Davies, sy'n byw ag ulcerative colitis

Byddai Cyngor Ynys Môn yn croesawu datblygiadau niwclear ar safle Wylfa

Daw hyn wedi i'r Telegraph gyhoeddi bod disgwyl i Lywodraeth y Deyrnas Unedig gyhoeddi cyllid ar gyfer pwerdy niwclear newydd cyn etholiad 2024

Alun Michael

“Angen newid iaith y ddadl wleidyddol” wedi marwolaeth Syr David Amess – Alun Michael

Iaith y ddadl a safbwyntiau wedi "caledu a pholareiddio", meddai Comisiynydd Heddlu'r De

Cadw golwg ar y Cymry

Hynt a helynt chwaraewyr Cymru i’w clybiau'r penwythnos hwn

Paterson yn creu argraff wrth i Abertawe hawlio buddugoliaeth gyfforddus yn erbyn Caerdydd

Diwrnod i'w gofio i gefnogwyr Abertawe ac un i'w anghofio i Mick McCarthy

Celf stryd a gomisiynwyd i ddathlu amrywiaeth wedi cael ei olchi i ffwrdd gan staff glanhau

'Yr oedd yn gamgymeriad gonest ond yn anffodus, nid camgymeriad y gellir ei gywiro'

Ysgol Abersoch

Galw am graffu ar benderfyniad Cabinet Cyngor Gwynedd i gau Ysgol Abersoch

Cafodd y penderfyniad i gau'r ysgol ei gymeradwyo fis diwethaf er gwaetha'r pryderon lleol

Cylchgrawn Golwg

Yr artist sy’n cael gwefr gan bobol y cwm

Mae’r arlunydd bytholwyrdd Mike Jones yn dathlu ei ben-blwydd yn 80 fis yma, ac mae’r filltir sgwâr mor bwysig ag erioed iddo

“Mae gen i thing am Icelandic Rap – tydw i ddim yn deall gair, ond mae o’n dda!”

Y fam 32 oed, Celyn Edwards, yw Prif Weithredwr newydd Y Gymdeithas ym Môn

Blas o’r bröydd

Mae Gŵyl y Felin yn ôl!

Ar ôl dwy flynedd hir, bydd yr ŵyl yn ei hôl yn 2022

Am ffordd i brofi’r Dyffryn!

Ffrindiau'n mynd am sbin ar feic tandem

Podlediad Gŵyl UMCB

Podlediad gan Tegwen Bruce-Deans, myfyrwraig 3edd blwyddyn i'ch cyffroi chi at Gŵyl UMCB 

Cwrdd Diolchgarwch Bethel 2021

Y Parchedig Carys Hamilton yn trafod amser.

Chwaraeon

Matthew Maynard

Taith o Gaerdydd i Fae Colwyn mewn welingtons yn dod i ben ar ôl codi dros £20,000

Cerddodd Matthew Maynard bob cam, gan ddringo Tri Chopa Cymru, dros gyfnod o 12 diwrnod er cof am ei fab Tom

Maswr Cymru Jarrod Evans yn dychwelyd i dîm Rygbi Caerdydd

"Mae'n edrych ymlaen at yr wythnos hon ac rydym yn falch o'i gael yn ôl"

Rheolwr Manchester United yn egluro’i sylwadau am Marcus Rashford

Roedd Ole Gunnar Solskjaer wedi awgrymu y dylai "flaenoriaethu a chanolbwyntio ar bêl-droed"

Cheslin Kolbe De Affrica

Dau o sêr De Affrica allan o’r gêm yn erbyn Cymru

Does dim lle i Faf de Klerk na Cheslin Kolbe yn y garfan ar gyfer gemau'r hydref oherwydd anafiadau

Celfyddydau

Taith hirddisgwyledig Stormzy o amgylch y Deyrnas Unedig yn dechrau yng Nghaerdydd

Bwriad y daith oedd hyrwyddo albwm a gafodd ei gyhoeddi yn 2019, ond cafodd y cyngherddau eu gohirio sawl tro yn sgil y pandemig

Megan Angharad Hunter yw enillydd Coron yr Urdd 2020-21

“Pan yn cyd-feirniadu mae hi’n rhyddhad pan nad oes yna fymryn o amheuaeth gan y ddau feirniad pwy sydd ar y brig," meddai'r beirniaid.

Cyfres deledu newydd i ddangos “portread realistig” o Eryri a’i phobol

“Dydan ni ddim am drio dangos bod bob dim yn grêt a dw i’n meddwl  bod hynna yn bwysig"

Gŵyl Sŵn yn “gyfle gwych i roi llwyfan i artistiaid Cymraeg” yng Nghaerdydd

Bydd yr ŵyl yn dychwelyd i Gaerdydd dros y penwythnos hwn (15 i 17 Hydref)

Poblogaidd

Swyddi