Traeth Dolau, Ceinewydd
Arian a Busnes

Trigolion Ceinewydd eisiau “lynsio” cynghorydd lleol, meddai

Dan Potter wedi derbyn bron i 200 o alwadau blin yn dilyn y cyhoeddiad am gau strydoedd
Arian a Busnes

Siom i fusnesau Pontypridd nad ydyn nhw’n cael agor eto

Mae Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf wedi gwrthod cais blaenorol am ardaloedd i eistedd yn yr awyr agored ar strydoedd y dref
Cymru

Dysgu cynganeddu dros y we yn ystod y clo mawr

Ar ôl cynnig gwersi ar lein am y tro cyntaf mae Ysgol Farddol Caerfyrddin bellach yn dysgu pobol o Gaerdydd, Llundain a Phatagonia sut i gynganeddu.
logo prifysgol aberystwyth
Addysg

Tair gwobr dewis myfyrwyr i Brifysgol Aberystwyth

Y coleg ger y lli wedi'i anrhydeddu am brofiadau myfyrwyr ôl-raddedig a rhyngwladol, ac wedi dod yn ail ar gyfer y brif wobr

Cymru

Dim rhaid talu treth ar dai sy’n costio llai na £250,000 yng Nghymru

Y Gweinidog Cyllid Rebecca Evans yn cynnal cynhadledd i’r wasg ddyddiol Llywodraeth Cymru

Llun o bencadlys y cyngor
Arian a Busnes

Annog bwytai Powys i gofrestru ar gyfer cynllun “estyn llaw drwy fwyta allan”

Gall busnesau gynnig gostyngiad o 50% neu hyd at £10 y pen o ddydd Llun i ddydd Mercher trwy fis Awst, a'i hawlio'n ôl gan y Llywodraeth

Arian a Busnes

Cynnyrch Mewnwladol Crynswth wedi gostwng 19.1% yn y tri mis at fis Mai

Posib na fydd economi’r Deyrnas Unedig yn adfer tan 2024 meddai’r OBR

Adam Price yn annerch wedi'r etholiad
Cymru

Coronafeirws wedi “newid cyd-destun” y drafodaeth am annibyniaeth, medd Adam Price

Hunanhyder y genedl wedi cael hwb yn ystod y pandemig meddai Adam Price

Iechyd

Iwerddon ddim am gyflwyno cwarantîn gorfodol i bobol sy’n teithio i’r wlad

Roedd yn "drychinebus" yn Awstralia, yn ôl Leo Varadkar

Dan sylw

Ffordd o Fyw

O Estonia i’r Eisteddfod AmGen

Daw Elisabeth Haljas o Estonia ac mae wedi bod yn figan ers deng mlynedd a mwy.
20:1

Annes Elwy

Mae'r actores o Benarth yn rhedeg ‘caffi stepen drws'

Cyfoes

Betsan eisiau lleisiau newydd ar Pawb a’i Farn

Un o wynebau cyfarwydd y byd darlledu sy’n camu i esgidiau Dewi Llwyd a dod yn gyflwynydd newydd Pawb a’i Farn.
Llên

Llyfr y Flwyddyn 2020: Gwobr Barn y Bobl

Categori newydd sbon eleni, a Golwg360 yn rhedeg pleidlais am wobr Barn y Bobl

Safbwynt

Gwleidyddiaeth

Pandemig – pandemoniwm?

Rhywsut neu’i gilydd, mae pandemig y feirws yn creu tensiynau o bob math, gan gynnwys rhai ynghylch trefn lywodraethu’r ynysoedd bach hyn.
Pêl-droed

Dim plastai pêl-droedwyr erstalwm

Billy Meredith oedd un o’r enwau mwyaf yn y byd pêl-droed o gwmpas troad yr ugeinfed ganrif... byddech yn meddwl bod ganddo dŷ crand

Chwaraeon

Pêl-droed

Prif sylwebydd pêl-droed ITV wedi colli’i swydd ar ôl 22 o flynyddoedd

Clive Tyldesley yn dweud nad yw'n gwybod pam iddo gael ei symud o'i rôl

Steve Cooper
Pêl-droed

“Rhaid i ni ddal i gredu,” meddai rheolwr yr Elyrch

Steve Cooper yn siarad ar drothwy gêm Abertawe yn erbyn Nottingham Forest nos yfory (nos Fercher, Gorffennaf 15)

Pêl-droed

Y Seintiau Newydd yn ystyried apelio’n erbyn penderfyniad yr Uchel Lys

Y Seintiau Newydd yn anhapus ar ôl i Cei Connah gael eu cadarnhau fel pencampwyr

Rygbi

Cyhoeddi cynlluniau i baratoi i rygbi ddychwelyd yng Nghymru

Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi canllawiau

Celfyddydau

Map o India
Celfyddydau

Tad a mab sy’n sêr Bollywood wedi profi’n bositif ar gyfer y coronafeirws

Amitabh ac Abhishek Bachchan yn derbyn triniaeth yn yr ysbyty ym Mumbai

Elis James
Celfyddydau

Podlediad Elis James am ddwyieithrwydd yn ennill gwobr aur Brydeinig

'Dwy Iaith, Un Ymennydd' yn trafod sut mae iaith yn allwedd i lwyddiant, i ffordd arall o weld y byd, ac i bersonoliaethau gwahanol

Celfyddydau

Symud Darlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams y Cymmrodorion ar-lein

Bydd yr Athro Gerwyn Williams yn traddodi darlith am 'Mab y Bwthyn'

Celfyddydau

Manon Steffan Ros yn ennill ei phumed gwobr Tir Na n-Og

Gwobr hefyd i lyfr gan bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau iechyd hirdymor

Poblogaidd

Swyddi

Llyr James Cyf

Cynorthwyydd Gweinyddol – Llyr James Cyf

LLYR JAMES Cyfrifwyr Siartredig Dyletswyddau:  Dyletswyddau gweinyddol, yn cynnwys teipio, ateb …
ITV

Cynhyrchydd (Rhaglenni Cymraeg, ITV Cymru Wales)

Rydym yn chwilio am gynhyrchydd brwdfrydig ac uchelgeisiol i ymuno â’r tîm materion cyfoes,  gan …
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Swyddog y Gymraeg

Cyfathrebu Corfforaethol a Datblygu Busnes, Pencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin Gwahoddir …
Bro360

Gohebydd Bro360 – Ardal Arfon neu ogledd Ceredigion

Disgrifiad swydd llawn Cynllun Bro360 Dyma brosiect a allai weddnewid y cyfryngau Cymraeg yn …