golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Portread

O Greta i Gymru

Portread o Dr Eirini Sanoudaki, sy’n hanu o Wlad Groeg, yn arbenigo ym maes ieithoedd, ac yn dwlu ar Gymru a’i heisteddfodau
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Daf James

Daeth y dramodydd i amlygrwydd yn dilyn llwyddiant ei ddrama boblogaidd yn 2010, Llwyth

20:1

Ffion Emyr

Mae’r gantores 29 oed yn un o’r criw sy’n trefnu Noson Lawen, ac yn cyflwyno sioe newydd o’r enw Stafell Fyw ar y We

Cyfoes

Cymru’n anelu at y miliwn… ond pwy sydd wrth y llyw?

Prin iawn o wybodaeth sydd i gael am y grŵp sy’n arwain ymdrech ‘y miliwn’, ac “mae’r holl beth yn dawel ac yn y cysgod” – meddai Dyfodol …
Pabell Roc

“Cerddor arbrofol mwyaf clyfar Cymru”

Mae Meilir wedi teithio Ewrop yn gigio gyda’r Joy Formidable, ac ar fin rhyddhau ei albwm gyntaf
Diwylliant

Mam a merch yn creu llyfr i blant

Fe wnaeth les i fam a merch greadigol fod ar wahân yn ystod y cyfnod clo, er mwyn iddyn nhw allu cydweithio ar eu llyfr cyntaf gyda’i gilydd
Steil

Bwyty’r Swigg yn Abertawe

Coctels, cerddoriaeth, a chynnyrch Cymreig sydd ar fwydlen y bwyty yn y Bae
Diwylliant

‘Llwydffest’ – llu o artistiaid yn dehongli cerddi

Mae Siân James a Gai Toms ymysg yr artistiaid sydd wedi ymateb ar gân i waith Iwan Llwyd ar gyfer Gŵyl Gerallt ddydd Sadwrn
Ffordd o Fyw

Pawb a’i bilates ble bo’i ddolur

Fel cyfreithwraig y dechreuodd Sara Ellis Owen ei gyrfa, ond yn dilyn problemau difrifol gyda’i chefn, fe drodd at bilates am wellhad
Cyfoes

Y fferm organig sy’n parchu’r pridd

Mae fferm gydweithredol yn y gogledd yn defnyddio dulliau o dramor i dyfu bwyd yn organig