golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Y dyn sy’n arloesi drwy drin cyrls y Cymry

Cadi Dafydd

“Dw i’n gobeithio mynd o gwmpas salons y gogledd, mae lot o bobol o’r gogledd yn dod ata fi felly maen nhw’n desperate i fi fynd lan fan hynny”

Y gantores werin sy’n gant oed

Cadi Dafydd

“Mae hi’n berson cryf, egwyddorol a chydwybodol, yn credu mewn hawliau dynol a chyfrifoldebau dynol”

Gwenfair Griffith

Newyddiadurwr o Gaerdydd sydd bellach yn gyd-gyflwynydd rhaglen Bwrw Golwg ar BBC Radio Cymru

Fleur de Lys yn ôl gyda sŵn a swyn Springsteen-aidd

Barry Thomas

“Wnes i gychwyn y band nôl pan oeddwn i yn Chweched, achos roeddwn i eisiau bod yn rhan o drio cadw’r iaith yma i fynd”

Pryderon am droi trigolion o’u tai er mwyn creu llety gwyliau

Huw Bebb

“Mae’r peth yn anfoesol oherwydd y bwriad ydi eu troi nhw yn llety gwyliau”

Ocsiwn gelf yn gwerthu “trysor cenedlaethol”

Non Tudur

Bydd darn amhrisiadwy o hanes barddol Cymru yn rhan o ocsiwn yng Nghricieth ddiwedd Hydref

Ailgyhoeddi Sugar and Slate – llyfr arloesol

Non Tudur

Awdur un o lyfrau pwysicaf Cymru yn cwestiynu pam nad oes mwy wedi digwydd dros y ddau ddegawd diwethaf i hybu lleisiau llenyddol pobol ddu

Liz a Wili Walia

Dylan Iorwerth

“Y ffordd fwyaf effeithiol o ddinistrio pobol yw gwadu a dileu eu dealltwriaeth o’u hanes”

Noson i mewn gyda’r tylwyth

Non Tudur

Mae cryn ddisgwyl wedi bod am ddrama ddiweddaraf Daf James, sydd i’w gweld yn y Sherman yr wythnos yma

Ysbryd cydweithio Drakey ddim yn argyhoeddi

Huw Bebb

Roedd cynhadledd y Blaid Lafur yn llawn bwrlwm ddechrau’r wythnos, a phwy all eu beio?