golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Ymchwiliad covid yn dod i Gymru

Catrin Lewis

“Gallwn weld yn barod na fydd penderfyniadau a wnaed yng Nghymru yn cael sylw i’r graddau sydd ei angen neu’n ddisgwyliedig gan y cyhoedd”

Dim-ocratiaeth

Dylan Iorwerth

“Mae antics Gareth Wyn Jones yn bygwth ynysu’r diwydiant yn llwyr ar amser pan mae angen cymaint o ffrindiau â phosibl arno”

Teigr yn y Castell

Mae Castell Powis yn gartref i tua 1,000 o arteffactau a gafodd eu cymryd o is-gyfandir India gan genedlaethau o’r teulu Clive

Heb amaeth heb faeth

“Trist oedd gweld gorymdaith amaethwyr ar strydoedd Aberystwyth ddoe”

“Arwyddion addawol gan dîm dibrofiad”

“Mae Aaron Wainwright yn gwthio’r achos i gael ei gyfri ymysg wythwyr gorau’r byd erbyn hyn”

Torïaid, tractors a’r protestio tros ffermio

Catrin Lewis

“Dw i’n credu bod angen i’r llywodraeth ail adeiladu’r polisi ynglŷn â chymorth ariannol i ffermwyr Cymru”

Kyffin yn apelio at brynwyr newydd

“Mae’r awydd am lun Kyffin wedi’i drosglwyddo i’r genhedlaeth nesaf sy’n prynu oherwydd iddyn nhw dyfu i fyny gyda nhw ar wal eu rhieni”

Cân i Gymru 2024

Nos Wener Dydd Gŵyl Dewi yw noson Cân i Gymru, y gystadleuaeth gyfansoddi sy’n digwydd bob blwyddyn ers 1969

Ryan Chappell

Elin Wyn Owen

“Dw i’n lwcus iawn fy mod i’n cael mynd i Glastonbury yn rheolaidd ac mae’r holl brofiad fel parti mawr”

Llenwi’r lens efo bywyd gwyllt Llŷn

Cadi Dafydd

“Y dylluan yn sefyll ar y drws ydy un o’m hoff luniau”

Cerddi o’r enaid

Alun Gibbard

“Mae’n werth cofio bod y Piwritaniaid yn ein treftadaeth Gristnogol, nôl sbel cyn Oes Fictoria wrth gwrs, ddim yn canu emynau”

Y stiward pêl-droed sy’n siarad SAITH iaith

Cadi Dafydd

Mae ieithydd sy’n medru saith iaith newydd gyfieithu nofel o’r Eidaleg i’r Gymraeg