golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Dolly Parton, drymio a darogan y tywydd

“Un o’r pethau roeddwn i wir moyn gwneud o’r drymathon oedd newid yr agwedd ynglŷn â phwy sy’n gallu chwarae’r dryms”

“Dim ond trwy fentro’n ddewr ydyn ni’n llwyddo i gyflawni unrhywbeth. Byddwch wych.”

Yn wreiddiol o Gastell Nedd, mae’r actor a’r sgriptiwr, Alun Saunders, wedi creu comedi newydd ar S4C o’r enw Jam

Hoff lyfrau Laura Jones

“Uchelgais mawr i fi yw cyfieithu’r Quran i’r Gymraeg”

Tara Bandito yn cael yr hyder i ganu eto

Yn perfformio ar lwyfan ers pan oedd hi’n bump oed, mae’r gantores Tara Bethan ar fin rhyddhau ei sengl gyntaf

Caws Trefaldwyn – un o gawsiau gorau’r byd

“Roedd yna bobol yn ciwio allan trwy’r drws am y caws”

Angen mwy gan S4C i gynrychioli Cymry o liw

“Dw i’n credu bod y gynulleidfa yn llawer mwy ymwybodol ac yn mwynhau’r math o gelf mae pobol o liw yn ei ddarparu”
Ben Lake

2022: Beth fydd yn codi ei ben i Ben Lake? 

“Rydym ni’n gweld mwy o aelodau Ceidwadol yn daer yn erbyn datganoli”

Y capten sy’n cynrychioli’r gogledd

Un o Wrecsam yw capten newydd Clwb Criced Morgannwg
Boris Johnson

Dyfodol Boris yn y fantol?

“Os yw’r cyhuddiadau’n wir, mae disgwyliad rhesymol y dylai Heddlu Llundain fod yn cicio drws 10 Downing Street i’r llawr”

Goleuni yn y stafell dywyll

Mae’r ffotograffydd profiadol Huw Talfryn Walters wedi gweithio i lu o enwau adnabyddus, o Vogue i’r Orient Express, ac wedi ennill sawl BAFTA