golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Drama am beryglon boddi mewn dyfroedd dinesig

Non Tudur

Mae’r theatr yn gyfrwng effeithiol i gyfleu neges ddifrifol i blant, yn ôl cyfarwyddwr drama o’r enw Y Naid

DJ Terry

Elin Owen

Daeth i sylw’r genedl yn serennu ar raglen ddogfen ar S4C am ei freuddwyd fawr… ac mae bellach yn gweithio ar raglen Heno

Defnyddio’r gêm i hyrwyddo’r Gymraeg

Cadi Dafydd

“Dw i wastad yn teimlo fel bod diwylliant pêl-droed yn ryw fath o feicrocosm cymdeithasol”

Steil. Kiti

Cadi Dafydd

“Pan dw i’n gwisgo pethau neis, dw i’n teimlo lot gwell”

Y ferch o Frasil sy’n garddio yn Sain Ffagan

Cadi Dafydd

“Mae’r traethau yng Nghymru’n brydferth, dw i’n hoffi Rhosili. Mae llawer o lefydd arbennig”

Twm Ebbsworth

“Mae ‘James Acasters’s Classic Scrapes’ yn llyfr hunangofiannol, ond yn adeiladu’r hanesion i fod yn straeon byrion manwl, serchog …

“Rhaid i ni ffocysu ar ein hundod”

Mae Liz Saville Roberts yn dweud bod yr ymgyrch tros annibyniaeth wedi helpu undod Plaid Cymru ar adeg gythryblus

Cofio awdur y llyfrau anturus am gowbois, ditectifs a dihirod

Non Tudur

“Roedd ei nofelau o’n mynd a fi i bob cwr o’r byd – o lannau’r Amazon yn Brazil i gastell dychrynllyd yn yr Almaen i baith unig yn yr …

Gair o Grymych

“Difyr gwrando ar sgwrs y Llafurwr, yr Athro Syr Deian Hopkins ar Radio Cymru ar fore Sul”

The Times of London yn dweud ‘Eryri’

“Ar ddechrau’r erthygl, ddaru nhw gyfeirio at ‘Snowdonia, which is known as Eryri in Welsh’ ac o hynny ymlaen roedden nhw’n defnyddio …
Nathan Jones

Yr un hen stori yn Abertawe

Alun Rhys Chivers

Ansicrwydd sy’n wynebu cefnogwyr clwb pêl-droed Abertawe’r wythnos hon, gyda’r holl sôn am reolwr y tîm cyntaf yn gadael

Diwrnod da yn Abertawe

Gwern Gwynfil

“Y cam nesaf fydd dod ynghyd yn ein cannoedd yng Nghynhadledd ac Ysgol Haf YesCymru yn Aberystwyth dros benwythnos 10/11 Mehefin”