golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

“Dw i yn un sy’n credu mewn esblygu, yn hytrach na chwyldro, pan mae hi’n dod i radio”

Y cyflwynydd/cynhyrchydd 51 oed, Dafydd Meredydd, yw Golygydd newydd Radio Cymru

Y bocsiwr sy’n dysgu Cymraeg i’w dilynwyr yn China

Yn ogystal â charu ieithoedd, mae YuQi Tang yn hoffi roc metel trwm a bocsio Thai

Sawl pluen yn het skylrk

Mae syniadau yn byrlymu rhwng clustiau’r boi enillodd Brwydr y Bandiau eleni

Dim pàs, dim mynediad

“Pàs covid ac nid pasbort brechu yw hyn, mae pobl wedi cyfarwyddo gyda defnyddio pethau fel hyn erbyn hyn”

Canfod eu lle yn y lluwch

“Mae’r ddrama yn trafod newidiadau rhwng tair cenhedlaeth, fel mae’r byd wedi newid”

Llais un o gewri’r byd crefyddol i’w glywed eto

Dyma’r casgliad gorau o weddïau a fu erioed, yn ôl cyhoeddwr cyfrol newydd

Gwleidyddiaeth – yr esboniadau go-iawn

“Mae Llafur a Phlaid Cymru ill dwy’n frwd tros Senedd fwy gyda chynnydd yn nifer yr aelodau i 90 neu hyd yn oed 100”

Blas o’r Bröydd

“Mae plac arbennig wedi cael ei gyflwyno i Faer Bangor er mwyn dathlu 125 mlwyddiant Pier y Garth”

Esgobion Seisnig Annemocrataidd

“Gwarthus fod 26 o esgobion Seisnig yn meddu ar yr hawl i eistedd yn Nhŷ’r Arglwyddi yn San Steffan”

Bwrlwm y Bae

Cadw golwg ar y trafod, y sibrwd a’r dadlau y tu hwnt i benawdau’r newyddion yn y Bae