golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Olew Nadroedd – albwm gyntaf SYBS yn wych

Elin Wyn Owen

“Mae lot o’r caneuon ar ein halbwm yn wleidyddol ond maen nhw hefyd yn upbeat gan fod ein dylanwadau ni ar y pryd yn rhai mwy dance punk”

Nia Roberts

“Mi wnes i astudio ‘The Color Purple’ gan Alice Walker yn yr ysgol, a hon oedd y nofel gyntaf i gydio yndda i go-iawn”

Ioga i fabis

Cadi Dafydd

“Pan ti’n ffeindio allan dy fod yn feichiog am y tro cyntaf, mae o’n gallu bod reit unig os nad wyt ti’n adnabod pobol sydd wedi cael plant”

Iqra Malik

Elin Wyn Owen

“Tu ôl i’r llenni dw i’n sgrifennu caneuon yn Urdu achos dyma fy iaith gyntaf – dyma dw i’n ei siarad gyda lot o fy nheulu”

Prentisiaid Olympaidd

Bu gwledydd Prydain yn rhan o gystadleuaeth WorldSkills ers 1953

Michael Gove – y Tori sy’n caru datganoli

Rhys Owen

“Dw i’n credu bod y sefydliadau, Llywodraeth Cymru a’r Senedd, efo cadernid sydd uwchlaw unrhyw unigolyn neu blaid benodol”

Cadair a Choron yr Urdd 2024 yn dathlu byd amaeth

Non Tudur

Fe fydd Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024 yn cael ei chynnal ym Meifod rhwng 27 Mai a 1 Mehefin

Y polyn seimllyd

Dylan Iorwerth

“Pwy yn union sy’n shafftio pwy?

Blaenau, Caernarfon, Cymru – y pêl-droediwr sy’n anelu am Ewrop 

Cadi Dafydd

“Mae o gyd werth o pan ti’n chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru, a chael cyfle i gynrychioli dy wlad”

Canaletto yng Nghymru unwaith eto

Non Tudur

“Mae hwn yn enghraifft hyfryd gan Clara Knight o Gastell Harlech, ac mae’n anferth o beth”

Ieuan Môn – y dyn i Fôn?

Rhys Owen

“Does yna ddim byd sy’n gallu dod â’r lefelau o drawsnewid economaidd fel y bysa gorsaf bŵer niwclear newydd. Does yna ddim byd yn dod yn agos”

Meinir Gwilym yn gwerthfawrogi gwledd flodeuog yn Japan

Cadi Dafydd

“Mae garddio yn Japan yn grefft fel peintio llun – mae yna gymaint o elfennau i fod yn ymwybodol ohonyn nhw”