golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Kizzy yn canu’r clasuron Cymraeg

Barry Thomas

“Roeddwn i wedi canu rhai o’r caneuon yma yn tyfu lan yn yr ysgol, yn yr Eisteddfod neu yn yr Eglwys”

Steil. Rachel Burgess

Cadi Dafydd

Audrey Hepburn ac Amy Winehouse sydd wedi ysbrydoli steil y ferch fferm o Aberystwyth

Dringo dros y rhwystrau

Dylan Iorwerth

“Mae trafferthion Gogledd Iwerddon yn fwy na thrafferthion un rhan o wlad”

Pum mlynedd ers colli “tad datganoli”

Huw Bebb

“Yr wythnos hon mae hi yn bum mlynedd ers marwolaeth cyn-Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan”

Yr hanesydd prysur sydd â sawl pluen yn ei het

Cadi Dafydd

“Mae gen i ddiddordeb mawr yn niwylliant yr ieuenctid… drwy ddeall diwylliant yr ieuenctid rydych chi’n deall meddylfryd yr ieuenctid”

20:1 – Elen Mai Nefydd

Barry Thomas

“Un o fy ofergoelion yw bod ti yn mynd allan drwy’r un drws ag y des di fewn – roedd hwnna yn hunllef yn ystod locdawn”

Lot o lot o Hwne!

Barry Thomas

“Roedd yr Urdd yn rhan massive o dyfu fyny yn tŷ ni ynde… Roeddwn i wastad yn cystadlu hefo’r adrodd”

Leah Owen

“Nid llyfr geiriau ond llyfr nodau a newidiodd fy mywyd”

Troi a throsi dros ddiwygio’r Senedd

Huw Bebb

“Dw i’n meddwl bod yna gwestiynau mawr i’w gofyn am y system”

O McDonald’s i Scrum V a Radio Cymru

Alun Rhys Chivers

“Wrth i fi ddechrau gweithio yn y cyfryngau, ro’n i wrth fy modd gyda fe, ond mae’n amlwg bod under-representation ym mhob department”