golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Awdures sy’n gwirioni ar gerddoriaeth

Cadi Dafydd

“Mae hyn yn swnio mor pretentious dw i’n siŵr, ond mae sgrifennu’n teimlo fel rhan mor fawr o bwy ydw i fel person”

Dienw yn ôl gyda sengl a sŵn newydd

Elin Owen

Mae’r ddeuawd roc indi-seicadelic am fod yn rhyddhau eu halbwm gyntaf a chwarae llwyth o gigs tros yr Haf

Hoff lyfrau Osian Wyn Owen

“Mae’r ffaith ein bod ni, yn 2023, yn dal i gael trafodaethau byw am y gynghanedd yn rhyfeddol”

Savanna Jones

Barry Thomas

Mae’r fam 29 oed yn un o feirniaid cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn eleni, ac yn aelod o fwrdd y Mudiad Meithrin

Y seiciatrydd sy’n hoffi snorclo

Cadi Dafydd

“Dw i’n licio snorclo hefyd, ti dan y dŵr mewn byd gwahanol. Mae o’n ychydig o ddihangfa, mae’n siŵr”

O lofruddiaeth i luniau: Y twrnai sydd nawr yn “artist go-iawn”

Non Tudur

Wrth ddilyn gradd Celf yn ei 60au, roedd Eilian Williams hefyd yn gweithio ar achos o lofruddiaeth erchyll bwa croes

Y salon sy’n steilio wigiau i bobol mewn angen

Cadi Dafydd

Mae busnes trin gwallt ar arfordir y gogledd yn y ras am wobr Dewi Sant oherwydd ei waith yn helpu cleifion canser

Dim byd yn hiliol ynghylch ‘Gwyn fyd’

Afraid dweud nad oes dim byd yn hiliol ynghylch ‘Gwyn fyd’ yr arwyddair, sy’n adleisio Gwynfydau’r Beibl yn fwriadol

Oriel yn cau wedi tri degawd o hybu celf Gymreig

Non Tudur

“Mae wedi bod yn hyfryd. Mae’n braf cael eich gwerthfawrogi. Doeddwn i ddim wedi sylweddoli faint roedd pobol yn ei feddwl o’r oriel”

Virginia Crosbie ar gefn ei cheffyl

Barry Thomas

“Rydw i yn gegrwth bod y llywodraeth wedi ymestyn y cytundeb o gofio bod nifer fawr o deithwyr a busnesau wedi cael llond bol ar y gwasanaeth …

Theatr Unnos

Y penwythnos diwethaf fe fu criw creadigol wrthi drwy’r nos Wener ac oriau mân y bore Sadwrn yn creu a mireinio perfformiad theatrig

Geiriau T. (angen rhywbeth arall) Jones

Dylan Iorwerth

‘Byd gwyn yw byd a gano’ ydi’r geiriau sy’n achosi tramgwydd, am fod Google Translate yn mynnu eu cyfieithu yn ‘white world’