golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

‘Lle Art’ – y lle i greu a gweld celf

Cadi Dafydd

“Dw i wedi dysgu gymaint o gannoedd o blant, mae llawer ohonyn nhw yn dal i gysylltu yn rheolaidd hefo fi, yn oedolion hŷn a ieuengach erbyn …

Y meddyg sy’n mwynhau hen hanesion arswydus

Cadi Dafydd

“Mae’r tŷ bellach yn llawn hen geriach gwreiddiol dw i wedi bod yn casglu ers i ni symud yma, bron na fysa ni’n gallu agor amgueddfa ein …

Aaron ‘Slim’ Lewis

Elin Owen

Mae’r tad 34 oed yn aelod o griw Unit Thirteen sydd i’w gweld yn trwsio a sbriwsio ceir ar y gyfres Pen Petrol ar S4C

O Radio Beirut i Wobrau Gwerin Radio 2 y BBC

Elin Owen

Mae criw o Gymry wedi creu cryn argraff ar y sîn werin ryngwladol, ac ar fin teithio i’r Ffindir, Gwlad Belg, Tecsas a Chaliffornia

Peredur Glyn

“Mae ieithwedd Tolkien wedi aros efo fi ac wedi dylanwadu lot ar sut dw i’n ysgrifennu, dw i’n siŵr”

Efa am “wneud y gwahaniaeth mwyaf i’r Gymraeg”

Huw Bebb

Wedi blwyddyn heb Gomisiynydd y Gymraeg, mae Efa Gruffudd Jones wedi camu i’r swydd ers dechrau’r flwyddyn

O ryfel Wcráin i goridorau dysg a Dylan

Non Tudur

Mae merch o Wcráin draw yn Abertawe i ddysgu popeth am un o arwyr mwyaf ein byd llên, ond mae’r rhyfela yn ei mamwlad yn gysgod parhaus

Santes Dwynwen ar y stryd

Bu torf dda yn cyd-gerdded i rythmau brwdfrydig band Samba Agogo

Ein stori ni

Dyma amlinellu’r newidiadau sydd eu hangen yn ein hysgolion er mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc yn dysgu am Hanes Cymru

Gyda Gatland mae gobaith

Alun Rhys Chivers

Yn debyg i’r cyfnod pan gafodd Warren Gatland ei benodi’r tro cyntaf, mae rygbi yng Nghymru wedi cyrraedd isafbwynt eto

Wythnos waith yn para pedwar diwrnod – ‘Cynnig beiddgar’ ta Breuddwyd Gwrach?

Huw Bebb

“Rwy’n credu nad yw’n rhywbeth y gellid ei gyflwyno ym mhob sector, a byddai’n arwain at raniadau ac anghyfiawnder mewn …

Gwrthryfel ar y gorwel yn Lloegr?

Dylan Iorwerth

“Os aiff pethau din dros ben yn Lloegr, dim ond difrod ymylol fyddwn ni, a gallai holl sylfaen ein status quo presennol gwympo’n ddarnau”