golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Diwylliant

Taflu’r Mabinogi mewn i’r pair

Mae cartwnydd amlwg yn hapus o fod yn perthyn i draddodiad anrhydeddus darlunwyr chwedlau Cymru
20:1

Dyfrig Evans

Mae’r canwr 42 oed yn byw yng Nghaerdydd ac yn rhannu ei amser rhwng cyfansoddi a rheoli siop goffi
Darn Barn

Beth ddigwyddodd i’r £350m ychwanegol i’r Gwasanaeth Iechyd?

Mae Boris Johnson ar fai am orbwysleisio bendithion Brecsit, yn ôl Rhodri Glyn Thomas sy’n gyn-Weinidog Treftadaeth Llywodraeth Cymru

Ffordd o Fyw

Caffi Ffika yn Llanrwst

Mewn fan y dechreuodd Megg Lloyd ei busnes Ffika, pan oedd hi’n 19 oed
Diwylliant

Daeth Nadolig anarferol

Mae dynes gamera o’r Wyddgrug wedi gwneud rhaglen ar un o draddodiadau cyfoethocaf Cymru, a hynny mewn ffordd cwbl gyfoes
Y Llyfrau yn fy Mywyd

John Rees

Mae’n un o gyflwynwyr y rhaglen Trysorau’r Teulu ar S4C ac yn arbenigwr ar hen bethau

Ffordd o Fyw

Seren fry uwchben

Mae Emma Page yn rhoi enwau Cymraeg i’w doliau clwt ac yn eu gwerthu i gwsmeriaid ym mhob cwr o’r byd
Cyfoes

Galw ar Gymry ifanc i ddychwelyd i Fôn

“Rŵan, yn fwy nac erioed, rhaid meddwl am ffyrdd dyfeisgar o gyflymu ein hadferiad economaidd”
Cyfoes

Heddychwyr yn ethol eu cadeirydd ieuengaf erioed

Yn wreiddiol o Fro Morgannwg, etholwyd Rhun Wmffre Dafydd i olynu Mererid Hopwood
Cyfoes

Prydain ffederal: ymdrech i annog dadl “ddifrifol” o fewn y Blaid Lafur

Mae melin drafod annibynnol yn gobeithio “tanio trafodaeth” am ddyfodol y Deyrnas Unedig