golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Etholiad 2024: Caerfyrddin

Rhys Owen

Mae’r bwriad i osod peilonau yng nghefn gwlad yn bwrw cysgod hir tros etholaeth newydd yn y gorllewin

Cyflwyno’r flodeuged, cyfeilio, meddygaeth a phodledu

Cadi Dafydd

“Roeddwn i eisiau rhoi platfform i fenywod Cymru oedd yn mynd drwy’r pethau yma, i allu siarad a rhannu eu profiadau”

Baledi ar biano sy’n suo a swyno

Elin Wyn Owen

“Dw i’n cofio clywed y gân pryd ddaru Dyfrig Evans farw, a theimlo fod yna gymaint mwy i’r geiriau na be o’n i erioed wedi meddwl o’r blaen”

O Eifionydd i America yn galw am heddwch byd

Non Tudur

“R’yn ni wedi cyrraedd y sefyllfa nawr lle mae modd i bobol chwilio’r Ddeiseb”

Y ddrama Gymraeg lawn gyntaf yn y National Theatre yn Llundain

Non Tudur

Mae sioe newydd Elgan Rhys “mewn solidariaeth efo’r gymuned draws, ac yn dathlu Cymreictod”

“Cynnydd Farage yn golygu cwymp y Deyrnas Unedig”

Dylan Iorwerth

“Gallai Starmer ennill mwyafrif anferth er ei fod yn ennill llai o bleidleisiau nag a wnaeth Jeremy Corbyn yn 2019″

Cwestiynau i Blaid Cymru

Yn enw democratiaeth rhaid i’r Blaid wneud tro pedol ynglŷn â’r dull o bleidleisio cyfrannol sydd i’w fabwysiadu

Prifysgol Bangor dan y lach

Yr wyf i a nifer o raddedigion eraill yn barod i ddychwelyd ein tystysgrifau gradd i Brifysgol Bangor

Anghredadwy!

Androw Bennett

Nid yw annuwioldeb yn gyfystyr ag anfoesoldeb

Beth yw pwynt S4C?

Nid pwrpas y Sianel Gymraeg yw “cyflwyno talent Cymru i’r byd”
Llun pen Alun Lenny

Neges i Blaid Cymru yng Nghaerfyrddin

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin dan reolaeth Plaid Cymru. Oni wnaiff hi weithredu er mwyn achub y Gymraeg, pwy wnaiff?

Adwaenir dyn yn ôl ei ailgylchu

‘Nid da lle gellir gwell’ yw hi ym Mhowys, ble mae pwyslais o’r newydd ar annog trigolion y canolbarth i ailgylchu metel