golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Diwylliant

Y gyfrol sy’n trafod y berthynas gydag alcohol

Mae sawl enw adnabyddus wedi cyfrannu ysgrif at lyfr newydd sy’n edrych ar berthynas y Cymry gyda’r ddiod gadarn
Eisteddfod Llanrwst 2019
Diwylliant

Hel atgofion am y Brifwyl

Maen nhw’n felys ac yn niferus – atgofion pobol ledled Cymru o ymweliadau’r Eisteddfod Genedlaethol â’u milltir sgwâr
Diwylliant

Tri ar y tro – Merch y Gwyllt

Dilyniant hir ddisgwyliedig i Gwrach y Gwyllt yw Merch y Gwyllt gan Bethan Gwanas – yma mae tair yn adolygu’r nofel newydd
Ffordd o Fyw

Dyfynnu i ysbrydoli

Mae darlunydd o Ynys Môn wedi bod yn creu cardiau sy’n cynnwys negeseuon bach positif, gyda rhan o’r elw yn mynd at y wefan sy’n trafod iechyd meddwl.
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Menna Medi

Cyhoeddodd nofel ysgafn, Hogan Horni, yn 2007 (ar ôl ennill Ysgoloriaeth Emyr Feddyg yn yr Eisteddfod Genedlaethol) am helyntion carlamus Tina
Diwylliant

Hawdd cynnau celf ar hen aelwyd

Mae cyn-Gomisiynydd Plant Cymru wedi dychwelyd at ei gariad cyntaf
Steil

Steil. Carys Davies

Mae hi’n berchen ar gwmni Perfect Pads a hefyd yn cyflwyno’r gyfres Tŷ am Ddim ar S4C.
Portread

Y Cardi sy’n corlannu defaid a geiriau – ond ddim yn ffan o goncrit!

Mae Angharad Fychan yn ferch ei milltir sgwâr sy’n ymddiddori mewn enwau lleoedd,  ac yn dwlu ar gadw defaid Penfrith Cymreig
20:1

Mici Plwm

Mae’r diddanwr adnabyddus ar fin dod yn Faer un o drefi glan-y-môr y Gogledd

Pabell Roc

Y llais “syfrdanol” sy’n swyno

Lleuwen, Angharad Jenkins Calan, Lisa Angharad Sorela, a Siân James – Maen nhw i gyd yn canmol albym cynta’ Mared Williams