golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Faust a’i gymwynas

Gyda chyfyngiadau o hyd ar dorfeydd theatr, mae ambell i gwmni yn manteisio ar y cyfle i greu profiad technegol gwell i’w perfformwyr

“Amlwg nad oes yna ddealltwriaeth o ofynion ardal fel Gwynedd”

“Dw i’n meddwl mai’r feirniadaeth fwyaf amdana fo ydy bod o’n sicr ddim yn adlewyrchu’r lefel o dlodi sydd yna yng Ngwynedd”

Dr Sarah Pogoda

“Mae gen i ddiddordeb garw mewn gweld sut mae artistiaid yn addasu, a sut mae’r gynulleidfa yn ymateb.”

Y gŵr o’r gorllewin gyda’r obsesiwn gydol oes

“Dydw i erioed wedi cael cymaint o dân yn fy mol am ddim byd yn fy mywyd,”

Meistr, pencampwr yr Uwch Gynghrair… a’r byd?

“…os wyt ti’r teip o fachan sy’n joio mas gyda’r crowds a’r atmosffer, ti’n mynd i joio ar y stâj,”

O Fôn i Fethesda via Cernyw

Mae arlunydd ac athro Celf o Fôn yn diolch i’w Nain ac i’w bentref mabwysiedig am ei ysbrydoli

STEIL Dylan Ebenezer

“Dw i wedi gorfod gwisgo’n fwy steilish ers i Owain Tudur Jones ymuno â chriw Sgorio…”

Diffyg is-deitlau mewn ffilmiau i bobol Fyddar

“Mae yna 20 ffilm a dim ond un efo subtitles ym mhob sinema…”

Her a hanner Hana

Mae’r perchennog caffi yn bwriadu treulio chwe wythnos yn cerdded 500 milltir er mwyn codi arian ar gyfer elusen iechyd meddwl

Georgia ar ei feddwl

Yn ei nofel newydd mae Jerry Hunter wedi mynd ati i newid hanes un o daleithiau America ac un o’i chymeriadau mwyaf dadleuol