golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Mwy o Bwdin Reis!

Elin Wyn Owen

“Ar ddiwedd y noson roedd rhai ohonyn nhw’n dweud: ‘Diolch yn fawr iawn am wneud y cyfyrs hyn achos mae’n helpu fi i ddysgu Cymraeg’.”

“Braf cael mynd i’r afael efo clasur’ – rhoi ias Ionesco i actorion Cymru

Non Tudur

“Mae’n amser cyffrous iawn i theatr Gymraeg, ac i’r diwylliant celf yn Gymraeg, fel dw i’n ei weld yn y sîn Gymraeg”

Huw Ffash yn dathlu 30 mlynedd ar deledu

Cadi Dafydd

“Dw i’n credu bod e fwy o seren nag yw Huw Ffash. Mae pobol yn dod lan i siarad â Gruff”

Hoff lyfrau Rhiannon Wyn Salisbury

“Mae llawer o lyfrau’n hel llwch yn y stydi adre – mae’n gas gen i ddwstio!”

O chwarae i hyfforddi i sylwebu a chanu gwlad

Cadi Dafydd

“Es i i weld Luke Combs lan yn yr O2 ambyti dau fis ar ôl i fi golli fy nghoes ac roedd bocs gyda ni, roedd e’n sbesial iawn”

Creu opera sy’n “lot o sbort” i blant

Cadi Dafydd

“Rhywbeth hollol naturiol yn yr Almaen i fynd i weld opera a bod yna blant yn mynd i’w gweld hi, felly mae o’n bwysig, a gwneud o yn y …

Dafydd Iwan

Elin Wyn Owen

“Anghofia i fyth mo’r wefr o ddarllen Cysgod y Cryman am y tro cyntaf – profiad a brofodd imi fod darllen Cymraeg yn gallu bod yn bleser”

Teg edrych tuag adref

Elin Wyn Owen

Fe gafodd Galargan ei dewis yn Albwm Werin y Mis gan bapur newydd The Guardian

Alun Wyn yn Waunarlwydd

Tra bo carfan rygbi Cymru allan yn Ffrainc yn maeddu Ffiji a Phortiwgal, mae’r cyn-gapten wedi bod yn cynghori’r don nesaf o dalent

Y chwys a’r chwant: yr her fawr o addasu Fleabag i’r Gymraeg 

Non Tudur

“Roedd o’n bwysig ein bod ni’n rhoi rhywfaint o stamp ni’n hunain arno fo”

Hanes Byw ar y silffoedd

Non Tudur

 “Yn y rhifyn cyntaf, mae gennym ni erthygl am y Coroni, am drenau yng Nghymru, am dwristiaeth”

Twt Lol – y bragdy sy’n cael hwyl gyda’r Gymraeg

Cadi Dafydd

“Beth rydyn ni’n trio gwneud yw cael ychydig o hwyl gyda’r Gymraeg. Gyda’n cwrw ni mae yna stori tu ôl i’n cwrw, stori ddoniol neu ddiddorol”