golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Y Llyfrau ym Mywyd Iwan Rhys

Enillodd Gadair Eisteddfod yr Urdd yn 2001 – blwyddyn clwy’r traed a’r genau, felly ni chafwyd seremoni lwyfan – ac eto yng Nghonwy yn …

20:1

Dr Bronwen Price

“Pan gychwynnodd covid, roeddwn i’n gweithio yn ysbytai Caerdydd, ac roedd lot o’r bwytai yn gyrru bwyd fewn i ni yn y gwaith”
Diwylliant

Y darlunydd sy’n dod â hanes Cymru yn fyw

Aeth Golwg i holi darlunydd y llyfr 10 Stori o Hanes Cymru, Telor Gwyn o Aberystwyth
Y Maes Chwarae

Haf “sbesial” eto i Gymru?

“Mae lot o bwysau ar y garfan yma ond eto, maen nhw wedi gwneud mor dda dros y ddwy flynedd ddiwetha’.”
Pabell Roc

Cymru, Cymreictod a jazz avante garde

Mae’r trwmpedwr Tomos Williams yn arwain y band jazz/gwerin Burum a’r band Indo-Gymreig Khamira, a hefyd yn aelod o’r band Fernhill
Cyfoes

Etholiad Senedd 2021 – golwg ar Lanelli

Ers yr etholiad Senedd cyntaf yn 1999 mae etholaeth Llanelli wedi bod yn ras rhwng Plaid Cymru a’r blaid Lafur
Y Maes Chwarae

Shane: “lot o fois Cymru” ar daith y Llewod

“Cwpl o’r chwaraewyr gorau yn y Chwe Gwlad oedd pobl fel Louis Rees-Zammit”
Byd y Blogiau

Diwedd … hiliaeth, y Dem Rhydd, tai haf a diddymwyr datganoli

Efo pedair wythnos tan etholiad y Senedd, mae rhai o’r blogwyr yn canolbwyntio mwy ar bwy fydd yn colli nag yn ennill
Llun yr Wythnos

Dawnsio yn yr haul

Dyma ddau yn dawnsio i gerddoriaeth tecno wrth i’r haul fachlud ar y Fenai