golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Cyfoes

Ailagor tafarnau – “heddlu yn poeni”

“Pobol yn mynd dros ben llestri” a thensiynau rhwng y gymuned leol ac ymwelwyr fydd yn hawlio sylw’r plismyn dros yr wythnos i ddod
Cyfoes

Llysoedd: Covid-19 yn dwysáu hen broblem

Academydd yn trafod y syniad o geisio datrys achosion cyfreithiol ar y We, fel ffordd o leihau rhestrau aros
Diwylliant

Pennod newydd i Ganolfan y Chapter

Diolch i addewid Llywodraeth y Deyrnas Unedig y bydd nawdd ychwanegol ar gyfer y celfyddydau, mae golau ar y gorwel i un ganolfan yng Nghaerdydd
Cyfoes

Gwrthryfel Difodiant yn dal yn “brysur iawn” yng Nghymru

Mae Gwenni Jenkins-Jones yn grediniol bod argyfwng y corona wedi cryfhau’r dadleuon tros warchod yr amgylchedd.
Cyfoes

Betsan eisiau lleisiau newydd ar Pawb a’i Farn

Un o wynebau cyfarwydd y byd darlledu sy’n camu i esgidiau Dewi Llwyd a dod yn gyflwynydd newydd Pawb a’i Farn.
Diwylliant

Dilyn Mari Jones ar y llwybr maith

Pe baech chi’n chwilio am bodlediad ar gyfer eich awr o loncian yn y cyfnod yma, fe allech wneud yn waeth na’r ddrama sain, These Clouded Hills
Byd y Blogiau

Pandemig – pandemoniwm?

Rhywsut neu’i gilydd, mae pandemig y feirws yn creu tensiynau o bob math, gan gynnwys rhai ynghylch trefn lywodraethu’r ynysoedd bach hyn.
Cyfoes

“Cynnydd dramatig yng ngwerthiant bwyd môr lleol”

 Mae cwsmeriaid cwmni gwerthu pysgod yn y gogledd wedi dyblu yn ystod cyfnod y Covid
Pabell Roc

Lisa yn lansio gyrfa solo a siarad secs

Mae’r cyflwynydd teledu wedi bod yn sgrifennu pytiau o ganeuon ers blynyddoedd, a’r cyfnod clo wedi rhoi’r cyfle iddi orffen un
Diwylliant

 Tri ar y Tro – ‘Wal’ gan Mari Emlyn

“Chwip o lyfr byr sydd yn hawdd ei ddarllen efo geiriau mawr bras ond eto yn llwyddo i adrodd stori soffistigedig.”