golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Diwylliant

Holi Nanogiaid 2020 – Dinas uchel ar restr fer

Bob wythnos, mae Golwg yn holi awduron y chwe llyfr sydd ar restr fer Gymraeg gwobrau llyfrau plant a phobol ifanc Tir na n-Og 2020, hyd nes i’r …
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Mair Rees

Y llyfr dw i ar ei ganol ei ddarllen Prynais gopi o lyfr diweddar Naomi Klein yn anrheg i fy mab, …
Diwylliant

Gareth Gangs of London

Cymro sydd wedi creu un o brif ddramâu Sky, ac mae o wedi cael dylanwad ar y ffilmiau Star Wars newydd hefyd…
Ffordd o Fyw

Cecru mewn cwarantîn – cyngor ar sut i osgoi priodas yn chwalu

Mae’r ystadegau diweddaraf yn dangos bod cyfyngiadau’r coronafeirws yn rhoi straen ar berthynas cyplau.
20:1

Gruffudd Glyn

Mae Gruffudd Glyn wedi actio mewn sawl ffilm fawr gan gynnwys The Theory of Everything a The Martian, ac yn y cyfresi teledu Poldark a Stella.
Byd y Blogiau

Newid gyrfa, newid byd

Mae’n rhaid bod y blogfyd Cymreig wedi ei syfrdanu gan Dominic Cummings. Ychydig sy’ wedi ymateb.
Cen Williams
Cyfoes

Cofio’r cartwnydd Cen Williams – “doedd dim yn ormod o drafferth iddo”

Bu farw’r cartwnydd Cen Williams ddechrau’r wythnos yn 74 oed.

Cyfoes

Athro’n colli tair stôn a hanner yn ystod y cyfnod clo

Er gwaetha’r cyfnod clo, a thra bod llawer ohonom yn segura dan do, mae athro ysgol gynradd wedi …
Cyfoes

Blas ar Ŵyl Ddigidol y Gelli

Darlith ar y We yn denu pobol at y Gymraeg
Cyfoes

Covid-19: “lot fawr o gwestiynau” o hyd yng Ngwent

Er bod y sefyllfa gyda Covid-19 wedi gwella yng Ngwent, mae “dal angen gofyn nifer o gwestiynau” …