golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Dangos eu lle i’r brodorion

Dylan Iorwerth

“Mae’r Torïaid eisiau dethol yn 11 oed ar sail incwm y rhieni, gan roi gwell addysg i blant yr 20% cyfoethocaf”
Aaron Ramsey

Haf prysur hogia’ Cymru

Gwilym Dwyfor

Gwilym Dwyfor sy’n ein diweddaru ar lle mae Cymry carfan Rob Page arni erbyn hyn

Yr Eisteddfod orau erioed? Ben Lake yn edrych yn ôl ar hwyl yr ŵyl yn Nhregaron

Huw Bebb

“Dw i’n meddwl mai un o’r pethau y bydd pobol yn cofio am Eisteddfod Tregaron oedd ei bod hi’n Eisteddfod gymwynasgar iawn”

Y boi ar y gitâr sy’n canu am Dai Haf

Elin Owen

“Dw i wedi sgrifennu pethau eithaf gwleidyddol yn y gorffennol, ond dyma’r tro cyntaf i fi bwyntio bys”

Bardd y Gadair yn trafod twristiaeth

Non Tudur

“Mi wnaeth yr holl agor ar ôl y clo wneud i ni feddwl am dwristiaeth ac effaith hwnna ar ein cymunedau”

Toiledau tila’r Brifwyl – bai Covid a Gemau’r Gymanwlad

Non Tudur

Diffyg adnoddau a chriwiau oherwydd Gemau’r Gymanwlad a Covid oedd ar fai am y toiledau tila a oedd i’w cael ar y Maes eleni, yn ôl y Prif Weithredwr

Jeremy Corbyn yn ymweld â’r Eisteddfod

Huw Bebb

“Diolch i Jeremy Corbyn am alw draw i’n stondin yn yr Eisteddfod ac am gefnogi ein gwaith,” meddai Cymdeithas yr Iaith

Bathu term newydd am Gymru wrth weithio ar lyfr hanes

Non Tudur

“Mae amharodrwydd i ddysgu hanes Cymru yn ein hysgolion yn dangos yn glir iawn ein bod ni’n bobol ddarostyngol”

Hoff lyfrau Wynne Mellvile Jones

“Does dim byd yn well na stori dditectif dda a diolch byth bod gennym yng Nghymru awdur sy’n feistr ar sgrifennu nofel dditectif”

Mae fy niolch yn fawr i griw BBC Cymru

“Diolch Gwilym Dwyfor am eich sylw i blant a phobl ifanc ag anabledd dysgu yn Wcráin yn y golofn ‘Ar y soffa’”