golwg+

Y cylchgrawn digidol Cymraeg

Y Cymro a Chwpan y Byd 1978

Barry Thomas

Mae athro o Gwm Rhondda wedi sgrifennu llyfr am dwrnament pêl-droed ddigwyddodd ar adeg gwaedlud a dychrynllyd yn hanes yr Ariannin

Sŵnami nôl ar y Sîn gyda chaneuon “lot fwy onest a phersonol”

Elin Owen

Aeth saith mlynedd heibio ers i Sŵnami ryddhau eu halbwm gyntaf

Ysu am Ddolig heb ffwdan na ffws

Marlyn Samuel

Yr awdur Marlyn Samuel o Fôn sy’n rhoi cyngor i wraig sydd ddim eisiau wynebu diwrnod Dolig prysur arall yn slafio wrth y stôf

Ail-danio’r angerdd dros dynnu lluniau… ac ennill gwobr fawreddog

Cadi Dafydd

“Mae’n bwysig trio gwneud rhywbeth gwahanol, i allu gwahaniaethu rhwng [gwaith] pobol eraill”

Yr Americanes sy’n caru pêl-droed Cymru

Cadi Dafydd

“Roeddwn i’n agnostig tuag at bêl-droed – pan oeddwn i’n chwech oed cefais fy nhaflu oddi ar y tîm dan saith gan fy mod i mor ofnadwy”

Steil. Suchitta Chaplin

Cadi Dafydd

“Rydw i wedi bod yn berchen ar fy siaced ddu ers 22 o flynyddoedd ac yn ei charu hi gymaint fel na allaf gael gwared arni”

Yr artist radical o Ferthyr

Non Tudur

Darluniau heriol yn codi cwestiynau amserol am y dyfodol sydd gan Gustavius Payne

Y Cymry a fu’n condemnio caethwasiaeth

Non Tudur

“Roedd mwyafrif y Cymry a oedd yn cyhoeddi yn y wasg gyfnodol Gymraeg yn America yn cyhoeddi testunau gwrth-gaethwasiaeth”

David TC Davies eisiau sicrhau swyddi i Gymru

Huw Bebb

Beth allwn ni ddisgwyl gan Ysgrifennydd Gwladol newydd Cymru? Huw Bebb sydd wedi bod yn holi’r dyn ei hun

Y bardd oedd yn berchen ar gaethweision

Non Tudur

“Yn y 18fed ganrif, mi’r oedd Goronwy Owen yn berchen ar gaethion”