Y ddadl newydd dros PR

Dylan Iorwerth

“Nid y bobol sy’n penderfynu: waeth beth ydi barn y cyhoedd, mae dyfodol Boris Johnson yn llwyr yn nwylo’i ASau mainc gefn”

A dweud y gwir!

Dylan Iorwerth

“Ryden ni’n gweld rŵan pam fod y gwir yn cyfri. Pam fod rhaid i bobol allu ymddiried mewn arweinydd gwleidyddol”

Chwarae teg i Boris – a phawb

Dylan Iorwerth

Ar wahân i oedi, wyddon ni ddim yn iawn eto beth ydi ymateb Boris i’r creisis economaidd

Angen symud o San Steffan

Dylan Iorwerth

“Y cam cynta’ fyddai peidio â gwario £22 biliwn neu fwy ar ailwneud yr adeilad trwsgl, anobeithiol ar lan afon Tafwys”

O ran Wylfa, diolch Boris

Dylan Iorwerth

Mae’n siŵr fod yr ymgyrchwyr gwrth-niwclear PAWB yn dathlu ynghylch cyhoeddiad Boris Johnson yr wythnos yma fod atomfa newydd yn sicr

Rwanda – fersiwn Boris Trump o Wal Mecsico

Dylan Iorwerth

“Os mai bwriad Boris Trump oedd tynnu sylw oddi ar bartïon anghyfreithlon y cyfnodau clo am ychydig ddyddiau, maen debyg iddo lwyddo”

Beth ddaw wedi’r rhyfel?

Dylan Iorwerth

“Mae gen i deimlad annifyr ein bod ni’n ôl unwaith eto yn Irac ac Affganistan – yn gwneud sioe fawr o ymladd rhyfel, heb syniad be’ ddaw …

Cymer ofal, Amelia fach

Dylan Iorwerth

“Dw i erioed wedi sgrifennu colofn gan obeithio cymaint fy mod i’n codi ofnau diangen”

Mwy na gêm… efallai

Dylan Iorwerth

“Nid goliau Gareth Bale sydd wedi selio’r farn mai pêl-droed yw gêm genedlaethol Cymru erbyn hyn.

Dyma’r flwyddyn dawel…

Dylan Iorwerth

“Os oedden ni wedi gobeithio am flwyddyn dawel, ‘normal’, wedi dwy flynedd y pandemig, mae hynny wedi newid yn llwyr”