Colofn Dylan Iorwerth

Ffor Wêls, sî nything

Mi fyddai’n ddiddorol gwybod a oes gynnon ni hawl i arian yn ôl, gan gyrff fel y BBC a phapurau mawr Llundain, hyd yn oed y rhai ‘right-on’
Colofn Dylan Iorwerth

Sut y gallai Gareth Bennett helpu democratiaeth

Rhyw dro, mi fydd rhaid i Senedd Cymru fynd i’r afael â gwendidau ei threfniadau ei hun.
Colofn Dylan Iorwerth

Rhyfedd fod siopau a sŵau yn gallu agor cyn ysgolion

Mae’n biti mawr nad ydi ysgolion mewn llawer o ardaloedd am allu agor am wythnos ychwanegol cyn gwyliau’r haf.
Colofn Dylan Iorwerth

Hanes – mewn du a gwyn

Mae’n bod yn bwysig fod pob plentyn (ac oedolyn) sy’n byw yng ngwledydd Prydain yn dysgu am hanes ymerodraeth a chaethwasiaeth a’r berthynas rhwng …
Colofn Dylan Iorwerth

Mwy na marwolaeth dyn

Nid protestiadau am farwolaeth un dyn sy’n digwydd ledled gwledydd Prydain.

Colofn Dylan Iorwerth

Llacio … ond beth am driniaethau iechyd?

Wrth i’r cyfyngiadau feirws ddechrau cael eu llacio, ychydig iawn o sylw y mae un maes yn ei gael …
Pen ac ysgwyddau Dominic Cummngs mewn het wlan lwyd
Colofn Dylan Iorwerth

Llythyr arbennig at ddarllenwyr Golwg gan Dominic Cummings, MA (Oxon)

“Yn digwydd bod, roedd hi’n ben-blwydd y Musus a, do, mi wnes i olchi fy nwylo wrth ganu iddi (ddwywaith)”
Colofn Dylan Iorwerth

Dyma gwricwlwm newydd ….

Pwy yn y byd gafodd y syniad ei bod yn ddiogel anfon cleifion oedrannus o ysbytai yn ôl i’w cartrefi gofal heb i neb wybod a oedden nhw wedi’u …
Profion Covid-19, y coronafeirws
Colofn Dylan Iorwerth

Cenhedlaeth VE – sut i gofio go-iawn

A ydi’r awgrym o’r Alban yn gywir, fod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi sicrhau blaenoriaeth i’r Gwasanaeth Iechyd yn Lloegr?
Colofn Dylan Iorwerth

Mi ddylai cynnal busnesau lleol fod yn un o’r blaenoriaethau

Mae’r holl sôn rŵan, wrth gwrs, am ailagor yr economi a’r gwleidyddion yn wynebu eu cwestiynau …