Y neges yn glir

Mae’n rhyfeddol cymaint o wleidyddion eraill sydd, fel Vaughan Gething, wedi digwydd colli llwyth o negeseuon pwysig oddi ar eu ffonau

Stori yn y gwynt

Pan fydd rhywun yn gwneud rhaglen radio hanesyddol ymhen canrif neu ddwy, ein methiant ni i harneisio ein hadnoddau ein hunain fydd y stori fawr

Megis yn yr Alban…?

Dylan Iorwerth

Os ydi’r polau’n iawn, mi fydd etholiad 2025 yn yr Alban yn arwain at lywodraeth glymblaid ac mi allai hynny arwain at ddeinameg ddiddorol iawn

Carnedd 20

Dylan Iorwerth

Pan fydd plentyn yn cael ei ladd gan gar yn gwneud 30 ar ddarn o ffordd oedd yn arfer bod yn 20, mi fydd y gwleidyddion – a ninnau – yn deall y pwynt

Pob lwc, Huw

Dylan Iorwerth

Fydd gwaith Huw Irranca-Davies ddim yn hawdd ond mae’n rhaid i ffermwyr hefyd ymateb i’r gofynion

Er mwyn Gaza, er mwyn yr Iddewon, er mwyn y byd

Dylan Iorwerth

Yn ôl ymchwiliadau dau fudiad newyddiadurol, mae byddin Israel yn defnyddio systemau Deallusrwydd Artiffisial i dargedu pobol

Beth petai’r polau yn wir?

Dylan Iorwerth

Mi fydd gan Lywodraeth Lafur Cymru frwydr i osgoi cael ei boddi dan anghenion Lloegr.

Gwasanaethau gofal – oes rhywun yn cofio’r rheiny?

Dylan Iorwerth

Heb godi trethi o ryw fath, mae’n anodd gweld o ble y daw achubiaeth

Amser carthu

Dylan Iorwerth

“Mi ddylai fod gwaharddiad llwyr ar dderbyn rhoddion gan gwmnïau sydd hefyd yn cael gwaith gan lywodraethau”

Gwrthsefyll yr eithafwyr

Dylan Iorwerth

Nid rhyfel diwylliannol mo hwn ond tanseilio diwylliannol – ymgais fwriadol i greu rhwygiadau gan feddwl bod yna elw gwleidyddol yn hynny