Argyfwng y mudiad hanfodol

“Mudiad sy’n dibynnu ar gwrdd wyneb yn wyneb ydi’r CffI”

Pan fydd Boris yn dweud ffarwél

Yn union fel y gwnaeth David Cameron yn achos Brexit, mi fydd yn mynd a gadael i’r caca bentyrru cyn i rywun danio’r ffan

Y cyfyngiadau a’r bygythiadau

“Mi gafodd sawl ardal wyliau yng Nghymru dipyn o uffern y llynedd – mi allai fod yn waeth eleni…”

Newid hinsawdd, byd natur – rhaid wynebu’r cymhlethdod cas

Mae’r gwenoliaid eleni wedi bod yn brinnach nag erioed. Dim ond unwaith mewn deng mlynedd ar hugain yr ydw i wedi gweld gylfinir

Un ymchwiliad ddim digon da

Nid un ymchwiliad sydd ei angen i hynt a helynt y pandemig yng ngwledydd Prydain

Waliau (Jerico)

Mi wyddon ni bellach mai pethau simsan ydi waliau a thydi’r un goch yng Nghymru ddim mor gwbl gadarn â’r argraff sy’n cael ei rhoi

Boris a Rhyfel y Sosej

Does dim angen llawer o allu i gael ateb i Broblem y Sosejys; a dweud y gwir, does dim angen cyfaddawd, dim ond cadw pethau fel y maen nhw

Cael llond bol ar drafodaeth tai haf

Dw i wedi cael llond bol ar bobol yn cwyno am ddim ond ail gartrefi, heb weld fod y broblem yn fwy na thai haf

Pam wnaeth Boris a Carrie ddewis priodi rŵan?

Ai er mwyn tynnu sylw oddi wrth gyhuddiadau Dominic Cummings a helbulon yr Ysgrifennydd Iechyd?

Gwyliwch y cangarŵ

Mae yna dipyn o ddadlau am y cytundeb masnach-rydd tebygol rhwng y Deyrnas Unedig ac Awstralia