Yn ara’ bach a bob yn dipyn

Dylan Iorwerth

“Dydi o ddim yn galedi anferth i yrru fymryn yn arafach mewn ambell le”

Mwy o aelodau – ond sut?

Dylan Iorwerth

“Y rhan arall o’r ddeddf i ddiwygio’r Senedd ydi’r achos gofid – y bwriad i gael 16 o seddi, efo chwe aelod ym mhob un”

Y Cwpan gwag

Dylan Iorwerth

“Pa mor ddeniadol ydi pum munud a mwy o un ochr yn rhedeg a phlymio llathen dro ar ôl tro ar ôl tro?”

Grant Shapps a’r concrid doji

Dylan Iorwerth

“Mae’r concrid yn un o res o ddeunyddiau sy’n dod yn ffasiynol yn sydyn ac wedyn yn creu trafferth”

Anghofiwch y tywydd diflas

Dylan Iorwerth

Er gwaetha’ ein tywydd diflas, ein problem ni ydi’r tanau gwyllt a diflaniad y rhew

Dweud y pethau hawdd

Dylan Iorwerth

Ymateb nodweddiadol ddaeth gan Rishi Sunak i fethiant y nyrs-lofrudd Lucy Letby i ymddangos yn y llys adeg ei dedfrydu

Wyth niwrnod o ryddid

Dylan Iorwerth

“Beth am ŵyl arall ar yr un darn o’r Maes – Gŵyl yr Enfys – cyn i’r Eisteddfod ddechrau?”

Yr Eisteddfod economaidd

Dylan Iorwerth

“Mae’r cynnydd ym mhris pysgod a sglodion traddodiadol yn ddychryn”

Pam fod pobol ifanc yn gadael, pam fod pobol eraill yn dod?

Dylan Iorwerth

Gobeithio y bydd y Pwyllgor Dethol yn holi hefyd pam fod llawer o bobol ifanc yn aros ac wrth eu bodd yn gwneud

Y gwrthryfel gwyrdd

Dylan Iorwerth

“Byddwch yn barod am benderfyniad i oedi’r addewid i atal gwerthu ceir disel a phetrol – mae’r barcud wedi ei godi eisoes i fesur …