Y Gyllideb Fach fawr yn gambl ar sawl cyfri

Dylan Iorwerth

“Mae’n ymddangos fod y weinyddiaeth newydd wedi llyncu ffug-frôl gwleidyddion am weithredu’n benderfynol a di-droi’n ôl ac am fynd amdani”

Diwedd ar deyrnasiad

Dylan Iorwerth

Mi gymerith hi flynyddoedd cyn y byddwn ni’n gallu deall yn iawn beth yrrodd chwarter miliwn o bobol i giwio am oriau i weld arch dan orchudd

Colli mwy na Brenhines

Dylan Iorwerth

“Mae hysteria’r sylw, y galaru gorfodol, a deiaria emosiynol y gohebwyr yn awgrymu bod rhywbeth mwy na bywyd un person yn y fantol”

Druan o Liz

Dylan Iorwerth

“Mi fydd yn anodd i Liz Truss wneud lles mawr yn wyneb yr holl broblemau; mi fydd hi’n llawer haws gwneud drwg”

Dychweliad y degawd du?

Dylan Iorwerth

“Fel yn yr 1970au, yn hytrach na chanolbwyntio ar gyrraedd y lleuad, mi ddylen ni boeni mwy am y ddaear dan ein traed”

Cwmnïau ynni’n elwa ar ein trafferthion ni

Dylan Iorwerth

“Dydi’r rhan fwya’ ohonon ni ddim fel petaen ni wedi amgyffred yn llawn eto pa mor ddifrifol ydi’r rhagolygon economaidd”

Ffordd ryfedd i ‘achub yr Undeb’

Dylan Iorwerth

“Elfen bwysig y gair cydweithredu ydi cyd”

Dŵr!

Dylan Iorwerth

“Mae’n debyg fod 40% o boblogaeth y byd yn dibynnu ar afonydd a llynnoedd sy’n cael eu defnyddio gan fwy nag un wlad”

Dameg yr Eisteddfod a’r Prins

Dylan Iorwerth

“O ran diwylliant ac economi, mae Ceredigion yn wynebu ei hargyfwng mwya’”

Y dewis i Blaid Cymru

Dylan Iorwerth

“Gyrfa un gwleidydd da (a dyfodol un sedd), neu safiad tros achos pwysig? Dyna’r dewis”