Colofn Dylan Iorwerth

Gwneud yr hyn sydd ei angen

Y peth ola’ un sydd ei angen ydi cyfnod arall o gyni
Colofn Dylan Iorwerth

Dyfodol DU

Does yna ddim amheuaeth fod yna ymgyrch ‘Brydeinig’ ar droed
Colofn Dylan Iorwerth

Pam yr ydw i’n ofni’r Cyfrifiad

O ran hen siroedd Dyfed, mae arna’ i ofn y gwaetha’
Colofn Dylan Iorwerth

Ar ôl y marwolaethau …

Mae pump o’r chwech ardal trwy wledydd Prydain lle mae’r nifer mwya’ o farwolaethau y pen yn hen gymoedd diwydiannol y De
Colofn Dylan Iorwerth

Yr apêl tros hanes

Hyd yn oed petai’n beth ideolegol i ddysgu Hanes Cymru, mi fyddai’r un mor ideolegol i wrthod gwneud
Colofn Dylan Iorwerth

Y newyddion drwg… a’r newyddion da

Dydi hi ddim wedi bod yn wythnos dda i ddau o sefydliadau mawr y diwylliant Cymreig… ac, eto, efallai ei bod hi
Colofn Dylan Iorwerth

Rhy gynnar i ddechrau llacio

Mae gwleidyddion sy’n dechrau addo llacio ar y cyfyngiadau Covid, yn gwneud i fi deimlo’n nerfus. Rydan ni wedi bod yma o’r blaen
Colofn Dylan Iorwerth

Gwneud digon – dim digon da

Er gwaetha’ ambell gamgymeriad ac arwydd o wendid, mae’r Llywodraeth yn cael y clod am ddelio’n gall a chytbwys efo argyfwng y feirws
Colofn Dylan Iorwerth

Dysgu’r gwersi

Doedd athrawon ddim yn bod yn afresymol nac yn gorliwio’u pryderon tros agor ysgolion yn union wedi’r Nadolig
Colofn Dylan Iorwerth

Rhy gynnar a rhy hwyr

Ymgais i blesio oedd y penderfyniad i lacio cymaint dros y Nadolig