Argyfwng cyflogau… neu oes yna fwy iddi?

Dylan Iorwerth

“Pan fydd haneswyr yn edrych yn ôl ar yr adeg yma, mae’n bosib y byddan nhw’n dweud mai dyma gyfnod cyrch fawr ola’ yr undebau llafur”

O sgandal i sgandal

Dylan Iorwerth

“Yr hen syniad oedd bod aelodau sosialaidd yn dod o gefndiroedd tlawd ac, felly, yn fwy agored i gael eu denu gan addewidion o gyfoeth”

Brwydr ar dir anodd

Dylan Iorwerth

“Mae yna ffrynt newydd wedi agor yn y gwrthdaro rhwng Holyrood a Llundain, ymrafael sydd am gymhlethu pethau fwy fyth”

Diolch, Gareth, am ymddeol

Dylan Iorwerth

“Peth rhyfedd ydi teimlo’n falch fod rhywun fel Gareth Bale yn rhoi’r gorau i chwarae pêl-droed”

Mwy na newid hinsawdd

Dylan Iorwerth

“Ydi rhagluniaeth, neu ffawd, neu beth bynnag sy’n llywio’r bydysawd ar fin chwarae jôc ddychrynllyd o greulon ar ddynoliaeth?”

Ceiniog ar y dreth?

Dylan Iorwerth

“Y peryg mwya’ ydi y byddai’r arian yn cael ei godi – efo cefnogaeth, neu heb gefnogaeth y cyhoedd – a fawr ddim i’w weld yn newid …

O leia’ rydan ni bellach yn gwybod…

Dylan Iorwerth

“Ddylai neb fod wedi synnu o weld ffigurau cynta’ Cyfrifiad 2021 ynglŷn â’r iaith Gymraeg. Ond ddylai neb anobeithio’n llwyr chwaith”

Am Gymru, gwelwch yr Alban

Dylan Iorwerth

“Barn y barnwyr oedd fod “cyfraith ryngwladol yn ffafrio unoliaeth diriogaethol gwladwriaethau”. Syrpreis, syrpreis”

Gwleidyddion – gweithio i bwy?

Dylan Iorwerth

“Mae digwyddiadau yn ein dwy Senedd yn awgrymu bod angen edrych eto – yn ddwfn – ar bwy sy’n cyflogi Aelodau Seneddol a’u …

Cytuno gyda Klopp

Dylan Iorwerth

“Mi edrychwn ni ymlaen at weld gwleidyddion Cymru’n gwneud datganiadau cyhoeddus clir yn Qatar o blaid amrywiaeth a hawliau gweithwyr”