Colofn Dylan Iorwerth

Ydech chi’n barod am Brexit?

Dydi Gadael ddim yn golygu gadael y dadleuon
Colofn Dylan Iorwerth

Gorau amddiffyn, gofal

Mae un o gostau Brexit eisoes wedi dod yn amlwg – cynnydd anferth mewn gwario ar amddiffyn
Colofn Dylan Iorwerth

Dydi’r Dolig ddim yma eto

Heb Dominic Cummings, does gan Boris Johnson ddim strategaeth; mae yna wagle y bydd rhywun yn ei lenwi
Colofn Dylan Iorwerth

Brechlyn – gobaith, a pheryg

Os oedd yna adeg i gadw gwybodaeth rhag y cyhoedd, efallai mai hon oedd hi
Colofn Dylan Iorwerth

Yr angen i ailddysgu byw

Bydd rhaid ailddysgu byw a delio â’r afiechyd heb i hynny gau popeth arall a chreu problemau newydd
Colofn Dylan Iorwerth

Paratoi am ryfel… darlledu

Os ydi’r darogan yn gywir, a’r BBC yn wynebu chwalfa o ran arian ac awdurdod, beth fydd hanes arian S4C?
Colofn Dylan Iorwerth

Brwydr Manceinion… a llawer o Gymru hefyd

Tenau ydi’r llinellau mewn brwydrau gwleidyddol. A, ddechrau’r wythnos, roedd Maer rhanbarth Manceinion yn dilyn llinell ryfeddol o fain
Colofn Dylan Iorwerth

Ai Lloegr fydd yn chwalu’r Undeb?

Mae’r teimladau gwrth-Lundeinig yn gryfach yng ngogledd Lloegr nag yn unman arall
Colofn Dylan Iorwerth

Penalun heddiw, Cymru gyfan fory

“Mae’n anodd deall pam fod Ysgrifennydd Cymru, Simon Hart, eisiau aros yn ei swydd ar ôl i’r Swyddfa Gartref ei anwybyddu’n llwyr…”
Colofn Dylan Iorwerth

Ffordd ymlaen… at ffordd ymlaen

Mae Adroddiad Comisiwn Annibyniaeth Plaid Cymru yn ymgais i osod y drafodaeth am annibyniaeth ar dir o ddifri