‘Yr yrfa faith ar y drofa fer’

“Fel arfer, mi fydd gwleidyddion yn cael eu cyhuddo o fethu â meddwl am y tymor hir, o beidio ag edrych y tu hwnt i’r etholiad nesa’”

O’r feirws i’r gyrwyr lorïau, Boris ydi Boris

“Mae yna un peth yn gyffredin rhwng argyfwng gwaith y dyddiau yma ac argyfwng dechrau’r pandemig flwyddyn a hanner yn ôl”

Mwy na Sarah a Sabina

“Tra bydd rhai merched yn cael eu trin yn wrthrychau rhyw a dim arall, wnaiff pethau ddim newid i’r cyfan”

Kier yn cow-towio i hunaniaeth Seisnig adweithiol

“Yr argraff y mae Keir Starmer yn ei roi ydi o ddyn sy’n gaeth i symudiadau’r polau piniwn a’r grwpiau ffocws”

Fawr o GOP

“Mae hi’n ymddangos y gallai’r gaea’ nesa’ yma fod yr un mor anodd – os nad gwaeth – na’r un aeth heibio”

Colli credyd …

“Oherwydd prinder gyrwyr lorïau a gweithwyr, mae prisiau eisoes yn codi’n gyflym yn y siopau – gan gynnwys siopau bwyd angenrheidiol”

Arian, arian, arian

“Tric arwynebol hefyd ydi cysylltu’r cyfan efo’r pandemig”

Cywilydd dyfnach Affganistan

“Y peth hawdd ydi condemnio’r chwalfa yn Affganistan”

Tristwch dwfn yr ‘adroddiad hiliaeth’ a’r Gymraeg

“Mae yna sawl peth trist am yr adroddiad ynglŷn â hiliaeth honedig yng Nghyngor y Celfyddydau ac Amgueddfa Cymru…”

Pam fod neb angen gwn?

“A oes yna reswm teg tros ganiatáu 2 filiwn o arfau marwol yng Nghymru a Lloegr?”