Colofn Dylan Iorwerth

Amser gohirio Brexit

Dylen nhw a’r Undeb Ewropeaidd gytuno rŵan i ohirio’r trafodaethau
Colofn Dylan Iorwerth

Y bygythiad mawr

“Ar yr wyneb, mae’r Mesur yn ymddangos yn gymharol ddiniwed a dyna yw dadl y Ceidwadwyr… ond fel erioed, realiti ydi’r broblem.”
Colofn Dylan Iorwerth

Mwy na phandemig

Y ddamcaniaeth ydi fod torri coedwigoedd glaw a gwastrodi trysorfeydd naturiol eraill yn lledu’r feirysau yma
Colofn Dylan Iorwerth

Y peryg o’r ochr draw

Trais ar strydoedd un ddinas ar ôl y llall yn sgil ymosodiad arall gan yr heddlu ar ddyn croenddu ac ymateb ymfflamychol yr Arlywydd, Donald Trump.
Colofn Dylan Iorwerth

NT – cyfle i Newid Trywydd

Mae’n rhyfedd meddwl mai yng Nghymru y dechreuodd corff sy’n cael ei ystyried yn un o drysorau diwylliant Lloegr
Colofn Dylan Iorwerth

Lefel Aaaaaaa!

Mi ddylai ein llywodraethau ni fod yn ddiolchgar nad ydyn nhw’n cael eu hasesu gan athrawon nac algorithmau
Colofn Dylan Iorwerth

Cadw diwylliant rhag boddi

Ynghanol yr holl alwadau am arian i ddelio ag effeithiau’r pandemig, roedd Comisiynydd y Gymraeg yn iawn i alw am ystyriaeth arbennig i’r iaith
Colofn Dylan Iorwerth

Un noson, un gân, un cawr o ddyn

Bar gwin oedd o, rhywle yn nyfnderoedd Strasbourg a finnau yno, yn newyddiadurwr, yng nghwmni dau neu dri o Aelodau Senedd Ewrop o Gymru
Colofn Dylan Iorwerth

Gwasanaethau gofal – angen parch go-iawn

Roedd yna rywbeth yn chwithig wrth glywed rhai o weithwyr y sector cyhoeddus yn cael codiad cyflog
Colofn Dylan Iorwerth

Dameg Pen y Pas

Nid problem y feirws ydi’r trafferthion parcio yn Eryri ac nid problem i Eryri’n unig chwaith.