Casnewydd

Y Gymraeg yn perthyn i bawb, medd Cyngor Casnewydd

Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol

Nod y Cyngor yw sicrhau y gall pawb yn y ddinas uniaethu â’r Gymraeg

Bryn Fôn yn cofio “perfformiad anhygoel” olaf Dyfrig ‘Topper’ Evans

S4C yn dangos rhaglen deyrnged i’r cerddor a’r actor amryddawn

Y Democratiaid Rhyddfrydol yn cryfhau unwaith eto yn eu cadarnleoedd, meddai Jane Dodds

Arweinydd y blaid yng Nghymru’n ymateb i fuddugoliaeth y blaid Brydeinig yn Nyfnaint
Becws Islyn

Be Nesa Llŷn?: ‘Y cynllun benthyciadau bach sy’n gwneud gwahaniaeth mawr’

Cyfle i gymunedau Gwynedd a Môn beilota modelau buddsoddi lleol yn eu hardaloedd
Cynnal profion Covid-19

Profion Covid-19 yn parhau i fod ar gael i aelodau’r cyhoedd sy’n dangos symptomau

“Fel y gwelsom o’r blaen, gall Covid newid yn gyflym, ac rwy’n cyhoeddi’r estyniad hwn mewn ymateb i’r sefyllfa sy’n newid”

Dadorchuddio Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

“Mae’r Gadair a’r Goron ill dwy yn hardd ac yn cynrychioli gwahanol elfennau o’n sir, ac yn gwbl deilwng o’u lle ar lwyfan ein Pafiliwn …
Arwydd Senedd Cymru

Pôl piniwn yn awgrymu bod y cyhoedd yn gwrthwynebu’r cynlluniau i ddiwygio’r Senedd

Dywedodd 33% o’r ymatebwyr nad oedden nhw’n gwybod, sy’n awgrymu nad yw canran sylweddol o’r boblogaeth yn gwybod beth yn union sydd dan …

Ceidwadwyr Cymreig yn galw am weithredu ar fynediad i fysiau ysgol

“Mae’n destun pryder mawr fod plant yn colli’r ysgol am resymau ariannol,” meddai Laura Anne Jones AS, Gweinidog y Ceidwadwyr Cymreig dros …
Dafydd Iwan

Yr “amseru’n berffaith” i gynnal gorymdaith annibyniaeth Wrecsam, medd Dafydd Iwan

Huw Bebb

“Dydy pawb ddim yn cytuno ar bob peth, ond y prif beth ydi’r alwad am annibyniaeth i Gymru”

Rhestrau aros y Gwasanaeth Iechyd yn “gywilyddus” yng Nghymru

“Mae angen i Lafur roi’r gorau i dorri’r holl recordiau anghywir a dod â’r niferoedd cywilyddus hyn i ben,” meddai Russell George AS