Logo Undeb Rygbi Cymru
Cymru

Undeb Rygbi Cymru’n condemnio camdriniaeth ar-lein

“Fel cymuned rygbi, mae’r unigolion hyn wedi ein siomi i gyd. Mae’n rhaid i hyn ddod i ben.”

Cymru

Pascal Gaüzère yn cwympo ar ei fai

“Pan fyddwch chi’n gwneud camgymeriad, mae’n well cydnabod hynny”

Cymru

Gallai’r blaid Lafur golli pum sedd yn etholiad y Senedd yn ôl pôl piniwn Wales Online

Golyga hyn efallai y bydd rhaid i’r Prif Weinidog Mark Drakeford drafod â phleidiau eraill, fel Plaid Cymru, os yw am lywodraethu

Addysg

Galw ar Gyngor Sir Gâr i roi “sicrwydd” i ysgolion am eu dyfodol

‘Cyfle am drafod cadarnhaol a sail lewyrchus i addysg Gymraeg yn yr ardal’ medd Cymdeithas yr Iaith

Cymru

“Arwyddion calonogol bod y gwaethaf o’r ail don y tu ôl i ni, gobeithio” medd Mark Drakeford

Y Prif Weinidog yn obeithiol wrth gyhoeddi £682m ychwanegol i ymateb i’r pandemig

Cymru

Teuluoedd yn codi arian i geisio dod o hyd i bysgotwyr sydd ar goll

Mae’r teuluoedd yn ceisio codi £75,000 i dalu am chwiliad preifat i ddod o hyd i’r tri sydd ar goll oddi ar arfordir Gogledd Cymru

Cymru

Cyhoeddi beirniaid Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2021

Deuddeg gwobr, gyda chyfanswm o £14,000 ar gael i’r awduron llwyddiannus

Cymru

Prif Weinidog Cymru a Phrif Weinidog Prydain yn anghytuno am reolau’r ffin

Dywedodd Mark Drakeford y byddai ef, yn yr achos hwn, yn gwneud y “gwrthwyneb” i Lywodraeth y Deyrnas Unedig

Cymru

Castell yn Hwngari wedi’i oleuo mewn lliwiau Cymreig i nodi Dydd Gŵyl Dewi

“Hoffem i bawb yng Nghymru wybod bod rhywle yn Hwngari lle mae gan bobol gymaint o edmygedd o’u diwylliant”

Cymru

Rheolau sy’n gwahardd ysmygu tu allan i ysbytai ac ar dir ysgolion yn dod i rym

Fe fydd y ddeddf “o fudd i iechyd cenedlaethau’r dyfodol” meddai Llywodraeth Cymru