Dau rybudd am stormydd mewn grym yng Nghymru dros y penwythnos

“Mae gennym benwythnos ansefydlog iawn ar ein dwylo, gyda rhannau helaeth o’r wlad wedi’i orchuddio gan storm fawr a rhybuddion glaw”

Cadw mesurau dros dro er mwyn annog pobol yn ôl i ganol trefi Powys

Roedd yna alwadau i gadw’r drefn newydd er mwyn hyrwyddo ’diwylliant caffe’ ar brif strydoedd y trefi a denu siopwyr

Dyn wedi’i gadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o lofruddio Logan Mwangi

Mae disgwyl i Angharad Williamson a bachgen 13 oed fynd gerbron ynadon yn ddiweddarach heddiw (dydd Iau, Awst 5)

Llywodraeth Cymru yn “ystyried” dilyn Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar reolau teithio dramor

Fydd dim rhaid i deithwyr o Ffrainc sy’n cyrraedd Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban hunanynysu, os ydyn nhw wedi eu brechu’n llawn

Hybu Cig Cymru yn dathlu cefnogaeth ychwanegol siopau i gig coch Cymru

“Ar y cyd, gallwn gynnig bwyd cynaliadwy o ansawdd, sef yr union beth mae’r cwsmer yn dyheu amdano”

Geraint Pugh

Geraint Pugh o Aberystwyth wedi’i benodi’n Ysgrifennydd Bwrdd S4C

Bu’n Ysgrifennydd Prifysgol Aberystwyth ers dros wyth mlynedd

Nid ysgolion ddylai fod yn gyfrifol am “orfodi na phlismona” brechiadau Covid-19 i bobol ifanc 16 ac 17 oed

“Mae’n amlwg na ddylai ysgolion fod yn gyfrifol am hybu brechu, gorfodi na phlismona”

Logo Heddlu'r De yn siap helmed

Plismon sy’n gweithio i Heddlu’r De wedi’i gyhuddo o ymosod

Daw’r cyhuddiad yn erbyn y Cwnstabl Rowan Knight yn dilyn ymchwiliad gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu

Cyhuddo tri o bobol mewn perthynas â marwolaeth Logan Mwangi

John Cole, 39, wedi’i gyhuddo o lofruddio, ac Angharad Williamson a bachgen 13 oed wedi’u cyhuddo o wyrdroi cwrs cyfiawnder

‘Penderfyniadau ad-hoc San Steffan ynghylch teithio rhyngwladol yn gwneud fawr ddim i gynnig hyder i deithwyr’

Wrth i Lywodraeth San Steffan ddiwygio rheolau teithio eto, Llywodraeth Cymru’n dweud eu bod nhw wedi bod yn galw am system gliriach ers peth …