Cymru

Cymru 13-24 Lloegr

Lloegr yn curo Cymru ym Mharc y Scarlets

Cymru

Cefnogwyr rygbi Cymru’n ysbrydoli cerddi

Eurig Salisbury ceisio dangos nad yw’r angerdd a’r ysbryd gwladgarol wedi diflannu yn y pandemig

Cefn Gwlad

Cynllun i ddiogelu a rheoli mawndiroedd Cymru

Cyhoeddi rhaglen newydd i fanteisio ar allu mawn i storio carbon yn naturiol

Awyren British Airways
Cymru

British Airways yn ymddiheuro i gefnogwyr Cymru

Y cwmni awyrennau wedi dymuno’n dda i Loegr yn y gêm y pnawn yma

Profion Covid-19, y coronafeirws
Cymru

Cynllun profi torfol am y coronafeirws yn cael ei ymestyn i ardal arall

Bydd pawb yng ngwaelodion Cwm Cynon yn cael cynnig prawf cyflym am yr haint

Cymru

Cynllun rhannu beiciau trydan cyntaf Cymru – mewn gorsaf drenau yn y de

Cyngor Bro Morgannwg yn bwriadu gwneud trafnidiaeth gyhoeddus yn fwy cynaliadwy

Addysg

Dim gorfodi plant i ddysgu Saesneg yn dair oed – croesawu “newid cyfeiriad” y Llywodraeth

“Mae’r newid cyfeiriad hwn wedi digwydd o ganlyniad i ymgyrchu caled gan Gymdeithas yr Iaith”

Cymru

Carcharu cyffurgi ar ôl ei dal gyda gwerth £45,000 o heroin yn Aberystwyth

Atal Susan Marie Proffitt rhag elwa o’i drygioni

Cynnal profion Covid-19
Cymru

Prifysgol yn denu £3m i wella ffyrdd o adnabod a thrin canser yr ofari

Mae 7,400 o ferched yn cael diagnosis o ganser yr ofari bob blwyddyn ym Mhrydain

Cymru

Machraeth – y bardd o Fôn – wedi marw

Enillodd dros ddeugain o gadeiriau eisteddfodol