Cymru

Dynes yn wynebu dirwy am drefnu protestiadau dros farwolaeth Mohamud Hassan

Mae’r ddynes yn cael ei chyhuddo o dorri rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru drwy drefnu protestiadau y tu allan i orsaf heddlu Bae …

Osian Ellis yn chwarae'r delyn.
Cymru

‘Brenin y telynorion’ wedi marw yn 92 oed

Yn ystod ei yrfa canodd Osian Ellis y delyn ar rai o lwyfannau mwyaf y byd gan hyrwyddo’r delyn a cherddoriaeth ei famwlad ym mhellafoedd byd

Cymru

Teyrnged i dad ifanc 19 oed a fu farw mewn damwain car ger Glyn Nedd

“Roedd gan Jac ddyfodol disglair o’i flaen”

Dosbarth mewn ysgol
Addysg

Ymgyrchu i gael gwared ar asesiadau Lefel A a TGAU – dros 6,000 yn arwyddo deiseb

Meddwl am unrhyw asesiadau allanol yn “ysgogi panig” meddai disgybl Lefel A

Cymru

Busnesau yn gorfod cynnal asesiad risg penodol ar gyfer Covid-19

“Mae gan bob un ohonom ni gyfrifoldeb allweddol i helpu i wneud siopau mor ddiogel â phosibl”

Cymru

Pwyso ar Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â thai haf

Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn addo “datganiad ysgrifenedig ar ddiwedd y mis”

Cymru

Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd yn ymddeol ar ôl saith mlynedd yn y swydd

“Rŵan ydi’r amser iawn i ymddeol a throsglwyddo’r awenau”

Addysg

80 awr o raglenni plant S4C ar gael ar wefan addysg y Llywodraeth

Y gobaith yw “ysbrydoli plant a phobl ifanc gan sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn ffynnu”

Cymru

Rheolau teithio rhyngwladol newydd ar deithwyr i Gymru

Bydd rhaid i deithwyr sy’n cyrraedd Cymru o dramor gael prawf negyddol am Covid cyn teithio

Trafnidiaeth Cymru
Cymru

Trafnidiaeth Cymru i ailgyflwyno amserlen Covid-19

“Diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth o hyd”