Cymru

37 yn rhagor wedi marw â’r coronafeirws yng Nghymru

“Lag” sy’n gyfrifol am y naid yn y ffigur, yn ôl Jeremy Miles

Hyderus?
Cymru

Dyfeisiwr gêm eisiau casglu barn y cyhoedd am gemau bwrdd Cymraeg

Ceri Price, cyfarwyddwr cwmni Confident Games, yn awyddus i drosi’r gêm CONFIDENT? i’r Gymraeg

Cymru

Llywodraeth Cymru yn diolch i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol

“Mae’n wych clywed am yr amrywiol ffyrdd dyfeisgar a chreadigol y mae cymunedau wedi bod yn helpu ei gilydd,” meddai Jane Hutt

Cymru

£700,000 i gyflogi mwy o ofalwyr yng Ngwynedd

Cyngor Gwynedd yn ymrwymo i “lenwi bylchau staffio”

Arian a Busnes

Llywodraeth Cymru’n diweddaru’r cyngor ar nwyddau hanfodol

Bydd cwsmeriaid yn gallu gofyn am eithriadau er mwyn prynu nwyddau nad ydyn nhw’n hanfodol

Y coleg ar y bryn
Addysg

Canfod myfyriwr yn farw yn neuaddau preswyl Prifysgol Bangor

Cafodd ei ganfod yn farw nos Sul (Hydref 25)

Y tu mewn i siambr Ty'r Arglwyddi
Arian a Busnes

Nwyddau nad ydyn nhw’n hanfodol: Llywodraeth Cymru dan y lach yn Nhŷ’r Arglwyddi

Arglwyddi eisiau gwybod ai penderfyniad gwyddonol neu wleidyddol yw’r gwaharddiad ar nwyddau nad ydyn nhw’n hanfodol

cyfiawnder
Cymru

Achos llys cyn-weithiwr yr Adran Amddiffyn yn dechrau

Mae Simon Finch wedi ei gyhuddo o gofnodi a datgelu gwybodaeth amddiffyn gyfrinachol

Arian a Busnes

Nwyddau nad ydyn nhw’n hanfodol: annog Llywodraeth Cymru i lacio’r rheolau

Mae manwerthwyr wedi cynnal trafodaethau, ac mae disgwyl i Lywodraeth Cymru egluro’r rheolau yn dilyn dryswch

Addysg

Kirsty Williams ddim am sefyll eto yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf

Daw’r cyhoeddiad “ar ôl cryn feddwl”, meddai Ysgrifennydd Addysg Cymru