Disgwyl i dreth y cyngor godi yng Nghaerdydd am y degfed blwyddyn yn olynol

Mae cynlluniau i godi’r dreth o 4% ym mis Ebrill, i ychwanegu at y cynnydd o 50% sydd eisoes wedi ei weld ers 2011-12

“Annibyniaeth ar y ffordd”: ymateb Hywel Williams i ddadleuon unoliaethwyr

Aelod Seneddol Arfon yn ymateb i’r dadleuon o blaid cynnal yr Undeb yn ystod sesiwn yr Uwch Bwyllgor Cymreig

Mark Drakeford o flaen baneri Cymru a'r Undeb Ewropeaidd

“Does gen i ddim byd i ymddiheuro amdano,” medd Mark Drakeford am y cyfyngiadau diweddar

Roedd arweinydd y Ceidwadwyr wedi galw arno i ddweud sori, ar ôl effaith y cyfyngiadau ers y Nadolig ar fusnesau

Adam Price

Cyhuddo Llywodraeth y Deyrnas Unedig o geisio “erydu sylfeini ein democratiaeth”

“Mae’r frwydr dros ddyfodol darlledu mewn gwirionedd yn frwydr dros ddyfodol democratiaeth ei hun”

Achos llys Ryan Giggs wedi ei ohirio tan yr haf

Nid oedd modd cynnal yr achos oherwydd diffyg amser llys, gydag achosion eraill yn gorfod cael blaenoriaeth

Llywodraeth Cymru yn “or-optimistaidd” gyda thargedau swyddi gwyrdd, yn ôl adroddiad

Mae’r Sefydliad Materion Cymreig yn awgrymu y gallai’r trawsnewid i wlad sero-net gael effeithiau tebyg ar ddiwydiant i ddirywiad y …

Gwahardd hyfforddwr rygbi rhag dysgu ar ôl iddo ofyn am “luniau noeth” gan ferched

Anfonodd Gavin Williams, 34, negeseuon at wyth o ferched ar y cyfryngau cymdeithasol

Polisi San Steffan yn gadael Cymru â “llai o lais tros lai o arian”

Vaughan Gething wedi gwneud y cyhuddiad yn ystod cynhadledd i’r wasg

Cymdeithas yr Iaith yn galw am ddatganoli darlledu

“Mae S4C yn derbyn 80% o’i arian trwy’r ffi drwydded eisoes a dros y blynyddoedd diweddar mae S4C wedi colli ei annibyniaeth”

Cyfradd ddiweithdra Cymru yn parhau i ostwng

Roedd 51,000 yn ddi-waith yn y tri mis hyd at fis Tachwedd y llynedd, yn ôl ffigurau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol