Cymru

Rhybudd am ‘gynnydd cyflym iawn’ mewn achosion Covid ym Mlaenau Gwent

Annog pawb sydd â symptomau i drefnu prawf mewn uned brofi symudol yno

Cymru

Amau ymgais fwriadol yn Whitehall i anwybyddu Llywodraeth Cymru

Mark Drakeford yn beio elfennau gwrth-ddatganoli o fewn llywodraeth Boris Johnson am y diffyg trafodaethau rhwng y ddau arweinydd

Cymru

Achosion Covid Caerdydd ‘yn digwydd trwy rwydweithiau teuluol yn bennaf’

Arweinydd y Cyngor yn esbonio’r angen am gyflwyno’r cyfyngiadau yn ddi-oed

Cymru

Rhybudd y gall fod angen cyfyngiadau llymach

Y sefyllfa’n ddifrifol iawn, yn ôl y Gweinidog Iechyd

Cymru

Cyflwyno cyfyngiadau yn Llanelli CYN Caerdydd ac Abertawe yn peri dryswch

“Does gan covid ddim syniad pa ddiwrnod yw hi.”
Cymru

Cerdded o Nefyn i Gaernarfon i bwyso am weithredu ar fater tai haf

Gorymdeithio a galw ar Lywodraeth Cymru i ddeddfu er mwyn cyfyngu ar nifer y tai haf
Addysg

Wythnos y glas dan gysgod Covid

Byw mewn swigen, dim digwyddiadau cymdeithasol a peryg na fydd modd cynnal yr Eisteddfod Ryng-golegol – y realiti i fyfyrwyr dan gyfyngiadau …

Stryd y Frenhines, Caerdydd yn dawel
Cymru

Cyflwyno cyfyngiadau clo yng Nghaerdydd, Abertawe a Llanelli

“Dylai bobol yng Nghaerdydd ac Abertawe osgoi mynd dros ben llestri y penwythnos hwn”
Addysg

Apelio dyfarniad er mwyn gallu cau ysgolion ym Mhontypridd

Bwriad Cyngor Rhondda Cynon Taf i apelio yn erbyn dyfarniad llys sy’n rhwystro cau ysgolion ym Mhontypridd yn siomi grŵp ymgyrchu