Cymru

Y pleidleisio drosodd… beth nesa’?

Bydd llawer o weithgarwch ledled Cymru wrth i’r broses gyfrif ddechrau.
Pêl droedwyr Cymru'n diolch i'w cefnogwyr ar ôl taith anhygoel yn Ffrainc
Cymru

Cystadleuaeth yn chwilio am ‘chants’ pêl-droed newydd ar gyfer Ewro 2020

“Dw i’n annog pawb i fynd ati i greu ‘chant’ gan obeithio y byddwn yn clywed y rhain ar y terasau yn fuan” medd Yws Gwynedd sy’n un o’r …

Cymru

Meini traeth Llanddona: galw am sefydlu grŵp i ddatrys y ffrae

Dros 4,000 wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu’r rhwystrau
Llun o Boris Johnson yn crychu ei dalcen
Cymru

60% o Gymry yn dweud nad ydyn nhw’n ymddiried yn Boris Johnson i ymateb i’r pandemig

Yn ôl astudiaeth newydd, dywedodd 51% o bobol Cymru eu bod nhw’n credu fod y pandemig wedi cael ei gamreoli hefyd

Cymru

Pleidleisio’n mynd rhagddo yn Etholiad y Senedd

Dyma’r tro cyntaf i bobol 16 ac 17 oed gael pleidleisio yn etholiadau’r Senedd

Pandora Caerfyrddin
Cymru

Arestio dyn 38 oed ar ôl lladrad yn siop Pandora yng Nghaerfyrddin

Cafodd fan transit â dau o bobol ei dreifio i mewn i’r siop gemwaith

The Red Wall of Cymru
Cymru

Y Wal Goch a The Alarm yn dod ynghyd i recordio cân swyddogol Cymru ar gyfer yr Ewros

Bydd ‘The Red Wall of Cymru’ yn cael ei chyhoeddi ar Fai 28

Cymru

Arweinwyr y pleidiau’n ymweld ag etholaethau allweddol ar ddiwrnod olaf yr ymgyrch etholiadol

Bydd pleidiau gwleidyddol Cymru’n gwneud un ymdrech olaf i ennill pleidleisiau heddiw

Mary Rose
Cymru

Gwyddonwyr o Gaerdydd yn ymchwilio i genedligrwydd criw’r Mary Rose

Mae lle i gredu erbyn hyn eu bod nhw’n dod o bob cwr o’r byd

Adam Price
Cymru

“Pleidlais dros obaith yw pleidlais dros Blaid Cymru,” meddai Adam Price

“Rydyn ni’n gwrthod credu bod unrhyw beth israddol am Gymru sy’n golygu na allwn ni ffynnu fel cenhedloedd annibynnol eraill ledled y byd”