Protest yn Aberystwyth yn erbyn sbeicio

Roedd bron i 100 o bobol yn y brotest yn galw ar wleidyddion a pherchnogion bariau a chlybiau nos i wneud mwy i daclo’r broblem
Gweddillion yr awyren oedd yn cludo'r pel-droediwr Emiliano Sala o Nantes I Gaerdydd

Emiliano Sala: Rheithgor yn achos dyn a drefnodd y daith awyren yn ystyried eu dyfarniad

David Henderson, 67, yn wynebu cyhuddiad o beryglu diogelwch awyren

Disgwyl i gynlluniau i ailddatblygu ysgol yn Wrecsam gael eu cymeradwyo

“Bydd hyn yn darparu cyfleusterau ac amgylcheddau ystafell ddosbarth llawer iawn gwell ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc”

Ymosodiadau ar adar ysglyfaethus ar gynnydd yn y Deyrnas Unedig

Yng Nghymru, roedd y pum achos o saethu neu wenwyno adar ysglyfaethus wedi eu cofnodi ym Mhowys

Profion gyrru cyfrwng Cymraeg ‘yn cael eu trin yn anghyfartal’

Fe wnaeth adroddiad gan Gomisiynydd y Gymraeg nodi bod pobol sy’n dymuno cael profion drwy gyfrwng y Gymraeg yn derbyn gwasanaeth llai ffafriol

Costau byw, yr hinsawdd a swyddi yw’r “tri phrawf mawr” ar gyfer y Gyllideb

Plaid Cymru’n amlinellu’r blaenoriaethau i Gymru ar drothwy cyhoeddiad y Canghellor Rishi Sunak yn San Steffan

Mark Drakeford: y Ceidwadwyr yn ystyried Cymru yn wlad “anniolchgar sy’n mynnu mwy o gymorth ariannol”

Fe wnaed y sylwadau wrth iddo draddodi Darlith Goffa Aneurin Bevan yn San Steffan

Logo Heddlu'r De yn siap helmed

Arestio dwy ddynes yn dilyn protest amgylcheddol ar ddolydd Caerdydd

Maen nhw wedi’u hamau o dresmasu difrifolach

Galw am ailagor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth

Mae Cefin Campbell, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynnwys y cynlluniau mewn unrhyw welliannau trafnidiaeth yn y …

Emiliano Sala: rhan trefnydd yr hediad “yn fater o waith papur”

Cyfreithwyr David Henderson, 67, yn gwadu ei fod e wedi ymddwyn yn ddiofal cyn i’r pêl-droediwr a’r peilot gael eu lladd