Cymru

Lansio Ap i’w gwneud hi’n haws darganfod podlediadau Cymraeg

“Mae’n rhoi platfform i bobol sy’n creu podlediadau ac yn sicrhau bod pobol yn gallu ffeindio’r cynnwys maen nhw’n ei greu”
Cefn Gwlad

“Dw i’n teimlo fy mod i’n rhan o arbrawf cymdeithasol,” meddai ffermwr o Gaerfyrddin

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi pwysleisio ers tro y byddai newidiadau radical yn bygwth busnes ffermydd

Cymru

Reform UK am gadw Senedd Cymru ond eisiau newid y drefn bleidleisio

Reform UK, yr hen Blaid Brexit, yn lansio eu maniffesto ar gyfer etholiadau’r Senedd

Cymru

Aelodau Seneddol yn talu teyrnged yn San Steffan i Cheryl Gillan

Bu farw cyn-Ysgrifennydd Cymru’n gynharach y mis yma yn dilyn salwch hir

Cymru

Grŵp o elusennau yn galw ar y llywodraeth nesaf i gyflwyno Deddf Awyr Iach ar frys

“Mae bywydau pobol yn dibynnu ar hyn,” meddai Awyr Iach Cymru

Cymru

Ailagor tafarnau: “Cymru ar ei hôl hi unwaith eto,” medd y Ceidwadwyr Cymreig

Daw sylwadau Russell George wrth i dafarnau Lloegr agor eu drysau cyn rhai Cymru o ganlyniad i lacio cyfyngiadau Covid-19

Cymru

Sefyllfa annibyniaeth “y tu hwnt i amgyffred” Mark Drakeford

Fe fu’n siarad ag ITV neithiwr (nos Lun, Ebrill 13) ar drothwy etholiadau’r Senedd fis nesaf

Llys y Goron Abertawe
Cymru

Athro o Sir Benfro yn gwadu 30 cyhuddiad o ymosod yn rhywiol ar ddisgyblion

Clywodd y rheithgor fod James Oulton “wedi camddefnyddio ymddiriedaeth rhieni a staff” drwy ymosod yn rhywiol ar ddisgyblion rhwng 2012 …

Cymru

UKIP yn addo cynnal refferendwm er mwyn diddymu’r Senedd

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig eisoes wedi dweud na fydden nhw’n clymbleidio ag unrhyw blaid sy’n cefnogi diddymu’r Senedd

Cymru

Plaid Cymru yn addo recriwtio 4,500 o athrawon a chodi cyflog cychwynnol

“Rwyf am i bob plentyn yng Nghymru, beth bynnag fo’u cod post neu gefndir, gael y dechrau gorau mewn bywyd,” meddai Siân Gwenllian