Y Senedd yn gwrthod galwadau i ddileu cynlluniau i gyflwyno treth dwristiaeth

Chris Haines, Gohebydd Senedd ICNN

Arweiniodd Laura Anne Jones ddadl ynghylch cynlluniau Llywodraeth Cymru i gyflwyno ardoll ar gyfer ymwelwyr

Vaughan Gething yn lansio ymgyrch Llafur Cymru ar gyfer yr etholiad cyffredinol

Mae Prif Weinidog Cymru a Jo Stevens, llefarydd materion Cymreig y blaid yn San Steffan, yn y gogledd heddiw (dydd Iau, Mai 23)

‘Angen paratoi i gynnig trafnidiaeth gyhoeddus am ddim i bobol ifanc ar unwaith’

“Byddai pobol iau nid yn unig yn elwa’n gymdeithasol, ond bydden nhw hefyd yn cael rhagor o gyfleoedd gwaith”

20m.y.a.: ‘Camgymeriadau wedi’u gwneud,’ medd cyn-Weinidog Trafnidiaeth

Chris Haines, Gohebydd Senedd ICNN

Dywed Lee Waters fod Llywodraeth Cymru wedi dechrau talu sylw ar ôl i ddeiseb gael ei chyflwyno

Wylfa: cyhoeddiad at ddibenion etholiadol yn unig, medd gwrthwynebwyr

Rhys Owen

“Grawnwin surion” yw’r gwrthwynebiad, medd Virginia Crosbie, Aelod Seneddol Ceidwadol Ynys Môn

Dadl yn y Senedd ar gael gwared ar y dreth dwristiaeth a newid rheolau trethi ail gartrefi

Rhaid i lety gwyliau fod yn llawn am 182 diwrnod y flwyddyn er mwyn cael ei ystyried yn llety gwyliau, ond mae’r Ceidwadwyr eisiau gostwng …

Canmol cynlluniau ar gyfer llety gwyliau yn Sir Benfro am “fuddsoddi mewn twristiaeth”

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Mae’n wych gweld busnesau’n cymryd risg a buddsoddi mewn twristiaeth yn yr ardaloedd hyn”

Bron i draean o newyddiadurwyr Cymru’n ystyried gadael y maes

Diffyg sicrwydd swydd, straen a chyflogau yw’r prif resymau gafodd eu nodi yn ystod arolwg

Cadarnhau bwriad ar gyfer gorsaf niwclear newydd yn Wylfa

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi datgan mai Wylfa yw’r safle maen nhw’n ei ffafrio

Cyfyngu fisas graddedigon am “gael effaith ar sefydlogrwydd ariannol” addysg uwch

Cadi Dafydd

Bwriad Rishi Sunak ydy cyflwyno cyfyngiadau er mwyn sicrhau mai dim ond “y gorau a’r disgleiriaf” fydd yn cael dod i’r Deyrnas Unedig