Cyhuddo Llywodraeth Cymru o oedi ar fesurau i fynd i’r afael â Dolur Rhydd Feirysol

Clefyd firaol gwartheg sy’n achosi colledion atgenhedlu ac ystod o clefydau eraill mewn gwartheg yw BVD
Bathodyn Pride Caerffili

Pride am gael ei gynnal yng Nghaerffili am y tro cyntaf haf yma

Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd y diwrnod yn ddathliad o gyfraniad pobol o’r gymuned LHDTC+ i’r gymdeithas

Gwasg Gomer yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobrau Printweek

“Mae argraffu yn gofyn am fuddsoddiad cyson i aros yn gystadleuol ac mae’r blynyddoedd diwethaf yn Gomer wedi bod yn gyfnod prysur”

Gwefan yr Eisteddfod “ar streic”

Non Tudur

Mae’r Eisteddfod wedi ymddiheuro yn dilyn problemau wrth i bobol geisio archebu lle carafán ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd

Croesawu cynlluniau i wella diogelwch ar ffordd B4405 Talyllyn, Meirionnydd 

”Mae diogelwch ar y ffyrdd yn ymwneud â lleihau risg ac mae’n galonogol gweld mesurau pendant yn cael eu cymryd”

Galw ar wleidyddion Llafur a Phlaid i ildio eu cyflogau am y diwrnod

“Dylai aelodau’r Senedd fod yn trafod ac yn craffu – yn hytrach mae’r pleidiau hyn yn cymryd diwrnod i ffwrdd pan ddylen nhw …

Pwy sy’n streicio heddiw?

Mae disgwyl i’r streiciau heddiw (dydd Mercher, Chwefror 1) amharu ar wasanaethau cyhoeddus ledled y wlad

Penderfyniad gwleidyddol i beidio buddsoddi sydd wedi arwain at y streiciau

Mae penderfyniadau’r llywodraethau wedi arwain at ddirywiad amodau gwaith a chyflog mewn termau real, medd Cymdeithas yr Iaith

‘Miloedd o bobol hŷn yn byw mewn tai peryglus’

Cadi Dafydd

Yn ôl ymchwil gan elusen Care & Repair Cymru, mae miloedd o oedolion mewn perygl o fynd yn sâl yn sgil cyflwr eu tai
Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Rhybudd y gallai rhai ysgolion dorri’r gyfraith heb yn wybod iddyn nhw

Mae pryderon y gallai cyflogau staff sy’n dewis peidio streicio gael eu torri wrth dynnu tâl i ffwrdd o’r rhai sy’n …