Arian a Busnes

Ysgrifennydd Cymru’n mynd i safle dur Celsa ar ei ymweliad cyntaf ers gwarchae’r coronafeirws

Mae cwmni Celsa wedi derbyn benthyciad gan Lywodraeth Prydain

Aelod Cynulliad Arfon, Sian Gwenllian
Arian a Busnes

Plaid Cymru’n galw ar gwmni Reach i ystyried peidio â thorri swyddi

“Cam mawr yn ôl” fyddai rhannu cynnwys o Loegr nad yw’n berthnasol i Gymru

Logo Heddlu'r De yn siap helmed
Cymru

Heddlu’n cyhoeddi gorchymyn gwasgaru ym Mae Caerdydd

Roedd torfeydd wedi dod ynghyd neithiwr (nos Sadwrn, Gorffennaf 11)

Cymru

Plaid Brexit am ymgyrchu tros ddiddymu’r Senedd

Datganoli wedi mynd ymhellach na’r disgwyl, yn ôl Mark Reckless, yr arweinydd yng Nghymru

Elis James
Cymru

Podlediad Elis James am ddwyieithrwydd yn ennill gwobr aur Brydeinig

‘Dwy Iaith, Un Ymennydd’ yn trafod sut mae iaith yn allwedd i lwyddiant, i ffordd arall o weld y byd, ac i bersonoliaethau gwahanol

Arian a Busnes

Croesawu’r cynlluniau ar gyfer tacsi dŵr rhwng Cymru a Lloegr

Cynllun “cyffrous ac arloesol”, yn ôl yr Aelod Ceidwadol o’r Senedd, Russell George

Arian a Busnes

Amlinellu’r cynlluniau i gau strydoedd trefi Ceredigion

Fe ddaw wrth i’r Cyngor Sir ei gwneud hi’n ddiogel i bobol fynd allan i siopa

Prifysgol Abertawe
Addysg

Wyth enwebiad i Brifysgol Abertawe yng ngwobrau addysg Heist

Mae’r gwobrau’n dathlu rhagoriaeth ym maes marchnata addysg

Arian a Busnes

Mark Drakeford yn ymweld â busnesau twristiaeth wedi’r ailagor

Fe fydd prif weinidog Cymru’n ymweld ag un o fusnesau Bro Morgannwg heddiw (dydd Sadwrn, Gorffennaf 11)

Arian a Busnes

Y Democratiaid Rhyddfrydol yn poeni am ddyfodol papurau newydd Cymru

Fe ddaw ar ôl i benaethiaid Media Wales rybuddio am golli hyd at 70 o swyddi