Naw ym mhob deg yn y gorllewin yn teimlo bod gwasanaethau bws wedi gwaethygu

Mae arolwg yn “paentio darlun clir”, yn ôl Plaid Cymru

Cymeradwyo cynlluniau llawn fferm wynt alltraeth yng Nghonwy

Gall fferm wynt alltraeth Awel y Môr bweru mwy na hanner cartrefi Cymru pan yn weithredol

Cau wardiau yn Ysbyty Maelor Wrecsam oherwydd norofeirws

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn rhybuddio’r cyhoedd i olchi eu dwylo yn rheolaidd ac osgoi lleoliadau iechyd a gofal os oes ganddyn nhw …

“Digon yw digon”: Gwrthod datblygiad fyddai’n troi Môn yn “faes chwarae i ymwelwyr”

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r cais i ddatblygu cabanau yn ardal Dwyran wedi cael ei ddisgrifio fel un “gwarthus”

Cyhoeddi rhaglen gystadlu gychwynnol Eisteddfod Genedlaethol 2024

Y bwriad yn 2024 yw cynnal rhaglen gystadlu sy’n uchelgeisiol, yn llifo ac yn gweithio tuag at uchafbwynt naturiol a chlir ar ddiwedd yr wythnos

Hwb bancio newydd yn gam ymlaen i arian parod

Catrin Lewis

Mae hwb bancio cyntaf Cymru wedi agor ym Mhrestatyn gyda’r bwriad o wneud bancio wyneb i wyneb yn haws

Siân Doyle wedi’i chludo i’r ysbyty yn dilyn gorddos

Daeth ei gŵr o hyd iddi’n anymatebol yn ystod y nos, yn ôl datganiad

Cau ysgolion: Atgoffa cynghorydd am bwysigrwydd y Gymraeg a chymunedau gwledig

Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae cynghorydd yng Nghonwy yn galw am gau ysgolion er mwyn atal Cyngor rhag mynd yn fethdal

Annog prosiectau cymunedol i geisio am gyfran o £60,000 i greu cymunedau mwy diogel

“Rydyn ni’n credu, drwy weithio hefo’n gilydd, y gallwn ni wneud effaith ar atal trosedd a helpu cymunedau’r un pryd”