“Rhaid rhoi’r ideoleg o gau mewnfudo i lawr o’r neilltu”

Rhybudd gan Hywel Williams yn sgil prinder gyrwyr lorïau a’r problemau sy’n debygol o ddilyn

Apêl yn dilyn gwrthdrawiad difrifol yn Sir Benfro

Fe ddigwyddodd ar ffordd A40 neithiwr (nos Wener, Medi 24)

Rhan o beiriant tan

Dynes, 28, wedi marw yn dilyn tân yng Nghwm Rhondda

Roedd hi wedi bod mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty ers dydd Mawrth (Medi 21)

Rhybudd gan yr heddlu wrth i bobol heidio i orsafoedd petrol

Mae gyrwyr ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn prynu petrol rhag ofn y bydd y prinder gyrwyr lorïau yn gwaethygu

Mae’r defnydd o gyfreithiau troi allan ‘heb fai’ yn “amheus”

Plaid Cymru yn galw am weithredu’r Ddeddf Rhentu “o’r diwedd” – bum mlynedd ar ôl iddi gael ei phasio

Cyngor yn gwrthod gwaharddiad llwyr ar fegera – er bod 78% o drigolion o blaid

Cafodd yr ymgynghoriad 108 o ymatebion, ond mae cynghorwyr wedi dadlau nad yw’r nifer hwn yn gynrychiolaeth ddigon da o farn pobol

Trafnidiaeth Cymru yn datgelu’r amserlen ar gyfer gwasanaethau trên ychwanegol

“Rydym yn parhau i fod yn hyderus y byddwn yn cyflawni’r cynlluniau uchelgeisiol sydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer trafnidiaeth yng Nghymru”

Pwyso ar Lywodraeth Cymru i dalu am gyrsiau gyrru lorïau i bobol ifanc

Mae’r cyrsiau’n gallu costio hyd at £2,000 yr un i bobol ifanc sy’n hyfforddi

Llun gwneud o sut y bydd yr atomfa newydd yn edrych

Wylfa Newydd: trafodaethau “cychwynnol” gyda chwmnïau “sydd wedi gwneud cynigion i ddatblygu’r safle”

Galw ar y Canghellor Rishi Sunak i ymrwymo i’r prosiect yn ei adolygiad gwariant am y tair blynedd nesaf