O Fôn i Fethesda via Cernyw

Mae arlunydd ac athro Celf o Fôn yn diolch i’w Nain ac i’w bentref mabwysiedig am ei ysbrydoli

Faust a’i gymwynas

Gyda chyfyngiadau o hyd ar dorfeydd theatr, mae ambell i gwmni yn manteisio ar y cyfle i greu profiad technegol gwell i’w perfformwyr

Georgia ar ei feddwl

Yn ei nofel newydd mae Jerry Hunter wedi mynd ati i newid hanes un o daleithiau America ac un o’i chymeriadau mwyaf dadleuol

Blas o’r Bröydd

Dyma flas o’r fideos, orielau ac erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi ar rwydwaith Bro360 dros yr wythnos ddiwethaf

‘Stampiau i ddatgan i’r byd pwy ydan ni’

Mae angen i’r Cymry gael yr hawl i greu eu stampiau eu hunain, meddai awdur cyfrol newydd am y maes

Nofel am bandemig cyn y pandemig

Bu’r awdur Val McDermid yn sgwrsio yng Ngŵyl y Gelli am y nofel a sgrifennodd am haint byd-eang cyn i bandemig covid ein taro’r llynedd

Neges i NATO – “camgymeriad” oedd mynd i Affganistan

“Maen nhw’n dweud na fydd gan y gyfres nesaf o awyrennau ymladd beilotiaid ynddyn nhw, gan fod pobol yn rhy araf”

‘Darganfyddiad cyffrous iawn’ – dod o hyd i lythyrau R Williams Parry am y rhyfel

‘Mae rhyfel heb ei rhamant yn waeth na marwolaeth’ – geiriau Bardd yr Haf i’w gyfaill

Pedair ffilm fer yn dathlu ein diwylliant

Bydd yr iaith Gymraeg a’i diwylliant yn cael sylw canolog mewn ffilmiau byrion newydd sbon gan bobol ifanc yr haf yma

Un dydd ar y tro

Mae athrawes gerdd o Fetws Gwerfyl Goch wedi arfer ei doniau i helpu pobl eraill fel hi sy’n galaru am rywun annwyl