Diwylliant

Holi Nanogiaid 2020 – Dewi Wyn Williams

Dros y chwe wythnos ddiwethaf, mae Golwg wedi bod yn holi awduron y llyfrau sydd ar restr fer Gymraeg gwobrau llyfrau plant a phobol ifanc Tir na …
Diwylliant

Y bardd sy’n hoffi gallu ‘ateb y galw’

Mae Eurig Salisbury yn creu cerddi i’r heddlu, cyplau sy’n priodi, a Phrifeirdd y Steddfod
Diwylliant

Facebook yn ein hatgoffa o gyfoeth yr iaith

Mae ieithydd o Ynys Môn yn cael modd i fyw – ac ambell hunllef – wrth bori drwy sylwadau ar Facebook
Diwylliant

Holi Nanogiaid 2020 – Cynan Llwyd

Yr ail lyfr o’r categori uwchradd sydd yn cael sylw gennym yw Tom, nofel fer drefol i’r ifanc gan yr awdur o Aberystwyth, Cynan Llwyd, ac ef sy’n …
Diwylliant

Creu mewn capel

Ar ôl byw yn Lerpwl, Paris, Efrog Newydd, Mecsico a Sbaen, mae’r artist Ceri Pritchard wedi ymgartrefu’n ôl yn y gogledd, mewn hen gapel ger …
Diwylliant

Trysori tynnu lluniau

Mae’r artist Elin Vaughan Crowley o Fro Ddyfi yn cael “boddhad anhygoel” wrth ddal delweddau gyda’i chamera
Diwylliant

Holi Nanogiaid 2020 – Sioned Erin Hughes

Bob wythnos, mae Golwg yn holi awduron y chwe llyfr sydd ar restr fer Gymraeg gwobrau llyfrau plant a phobol ifanc Tir na n-Og 2020
Diwylliant

Bala yn byrlymu dan glo

Mae’r artist Iwan Bala wedi bod yn gynhyrchiol iawn wrth ymateb i’r pandemig, gan osod ei waith ar y We…
Diwylliant

Holi Nanogiaid 2020 – Manon Steffan Ros

Bob wythnos, mae Golwg yn holi awduron y chwe llyfr sydd ar restr fer Gymraeg gwobrau llyfrau plant a phobol ifanc Tir na n-Og 2020, hyd nes i’r …
Diwylliant

 Doyle yn hiraethu am ei dafarn

Sgyrsiau dros beint sydd wedi sbarduno gwaith diweddara’r awdur Roddy Doyle