Diwylliant

Y dwys, y digri’ a Maes B

Mae Golwg wedi bod yn holi’r ifancaf o blith celc da o awduron newydd sydd wedi cyhoeddi llyfrau at y Nadolig yma
Diwylliant

Y gwir cas am y castell

Nofel am gaethwasiaeth yw’r “anoddaf” i Angharad Tomos ei sgrifennu erioed
Diwylliant

“Camp enbyd” cynnal sioe glybiau ar y We

Mae Cwmni Theatr Bara Caws yn cymryd “cam i’r tywyllwch” gyda’u sioe glybiau ddoniol eleni
Diwylliant

Mam a merch yn creu llyfr i blant

Fe wnaeth les i fam a merch greadigol fod ar wahân yn ystod y cyfnod clo, er mwyn iddyn nhw allu cydweithio ar eu llyfr cyntaf gyda’i gilydd
Diwylliant

‘Llwydffest’ – llu o artistiaid yn dehongli cerddi

Mae Siân James a Gai Toms ymysg yr artistiaid sydd wedi ymateb ar gân i waith Iwan Llwyd ar gyfer Gŵyl Gerallt ddydd Sadwrn
Diwylliant

Richard Burton – “y dyn y tu ôl i’r ddelwedd”

Mae’r arddangosfa gyntaf ar fywyd yr actor enwog am fod yn agoriad llygad i lawer
Diwylliant

Jan Morris, ar ei haelwyd ei hun

Gyda’r newyddion fod Jan Morris wedi marw’n 94 oed, dyma ailgyhoeddi erthygl o 2009, yn dilyn ymweliad â hi yn ei chartref yn Llanystumdwy
Diwylliant

Camera digidol? Dim diolch!

Mae ffotograffydd ifanc o Borth Tywyn yn “meddwl lot am bopeth sy’n mynd fewn i’r llun”
Diwylliant

Y Celtiaid yn cyd-drafod drama

Cafodd y rheiny sy’n gweithio ym myd y theatr Gymraeg, Wyddeleg, a Gaeleg yr Alban gwrdd â’i gilydd ar y We yr wythnos ddiwetha
Diwylliant

Y Wraig ar Lan yr Afon gan Aled Jones Williams  

“Mae dychymyg creadigol yr awdur yn bendant i’w weld yn y llyfr hwn”