‘Ailddarganfod Hanes Cudd’

Aeth y sôn am Apêl 1923–24 a’r ymdrech enfawr ar ran menywod Cymru i’w chyflawni i ebargofiant

Cyfle i arbrofi yng Ngŵyl Gomedi Aberystwyth

Non Tudur

“Hyd yn oed cyn i fi ddechrau gwneud comedi, fe fyddwn i wastad yn gwneud jôcs am bethau eitha’ tywyll gyda ffrindiau”

Ymdrechion arwrol merched Cymru dros heddwch byd

Non Tudur

“Roedd e’n gymaint o gamp, yn y dyddiau hynny yn enwedig, i gasglu cynifer o enwau”

“Braf cael mynd i’r afael efo clasur’ – rhoi ias Ionesco i actorion Cymru

Non Tudur

“Mae’n amser cyffrous iawn i theatr Gymraeg, ac i’r diwylliant celf yn Gymraeg, fel dw i’n ei weld yn y sîn Gymraeg”

Y chwys a’r chwant: yr her fawr o addasu Fleabag i’r Gymraeg 

Non Tudur

“Roedd o’n bwysig ein bod ni’n rhoi rhywfaint o stamp ni’n hunain arno fo”

Hanes Byw ar y silffoedd

Non Tudur

 “Yn y rhifyn cyntaf, mae gennym ni erthygl am y Coroni, am drenau yng Nghymru, am dwristiaeth”
Gruffudd Owen

Cerddi sy’n rhoi lle haeddiannol i’r “heriau aruthrol”

Non Tudur

“Yn anorfod wrth i chi fynd yn hŷn, rydych chi’n colli gafael ar bethau, ar bobol, ar lefydd”

“Rôl y theatr ydi dal drych”

Non Tudur

“Gellir dadlau fod Raymond Williams yn feirniad llenyddol mwy Cymreig na chyfoedion fel Saunders Lewis a John Gwilym Jones a sgrifennai yn …

Nofel dditectif am lofruddiaeth, hiliaeth a gangsters

Non Tudur

“Mae derbyn y wobr yna yn grêt – roedd e’n gwneud i fi eisie parhau”

Khamira yn unioni’r cam

Non Tudur

“Mae e’n brofiad arbennig iawn. Dw i’n teimlo’n lwcus iawn ’mod i wedi cael y cyfle yma”