Diwylliant

Y llun sy’n crisialu’r cyfnod clo

Mae postmon sy’n peintio wedi bod yn darlunio ei deulu yn ystod y locdown
Diwylliant

Llygod yn dysgu plant i “barchu pawb”

Mae Caryl Parry Jones wedi cyhoeddi ei phedwerydd llyfr yng nghyfres ‘Tomos – Llygoden y Theatr’
Diwylliant

Sgwrio’r llechan yn lân

Mae yna ddau olygydd llengar a blaengar sy’n rhoi eu stamp go-iawn ar fyd llên
Diwylliant

A’r botel gwaddod gwin …

Anrheg o Tesco sydd wedi sbarduno nofel newydd un o awduron mwya’ gweithgar y genedl
Diwylliant

Lerpwl – bwyty newydd y brodyr Barrie

Mae’r brodyr Ellis a Liam Barrie wedi agor bwyty newydd sbon yn y dociau ym mhrifddinas answyddogol gogledd Cymru, a’i alw yn ‘Lerpwl’
Diwylliant

Pamffledwch, Gymry!

Mae posibiliadau mawr mewn llyfrynnau bach byr, yn ôl bardd a beirniad gwobr i gyhoeddiadau o’r fath
Diwylliant

Mi af i’r ysgol fory, â’m llyfyr yn fy llaw…

“Dw i wedi dod i’r casgliad fod astudio deunydd yn y fath fanylder yn wastraff amser” – Angharad Tomos
Diwylliant

Y cwmni sy’n cynnal y morâl

Mae cwmni theatr o Gastell Nedd wedi dal ati ac addasu yn ystod y pandemig, er mwyn sicrhau y bydd ysgolion yn cael blas ar ddrama
Diwylliant

Sgrifennu am eni babi

Mae nofel gyntaf Catrin Lliar Jones, sy’n edmygydd mawr o nofelau doniol Harri Parri, yn llawn darluniau poenus o ddigri’!
Diwylliant

Cynan – y ‘rebel ifanc gwrthryfelgar’

Os tybiech chi mai dim ond dyn y Sefydliad oedd Cynan, wel mae’n bryd i chi ailfeddwl