Bathu term newydd am Gymru wrth weithio ar lyfr hanes

Non Tudur

“Mae amharodrwydd i ddysgu hanes Cymru yn ein hysgolion yn dangos yn glir iawn ein bod ni’n bobol ddarostyngol”

Troi drama Gwlad yr Asyn yn nofel graffeg

Non Tudur

Mae Wyn Mason wedi cymryd cymeriadau Cymreig o waith Shakespeare er mwyn creu ei ddrama ei hun

O Steddfod i Steddfod gyda’i chamera

Non Tudur

Mae’r ffotograffydd Marian Delyth wedi bod yn cofnodi bywyd Maes y Brifwyl drwy lens ei chamerâu ers bron i bedwar degawd
Erin Hughes

Y Fedal Ryddiaith – llenor sy’n talu sylw at eiriau pobol eraill

Non Tudur

Sioned Erin Hughes yn un o gyn-ddisgyblion Esyllt Maelor, enillydd y Goron yn Nhregaron

“Ein stori ni” – llenor y Daniel yn gwireddu breuddwyd

Non Tudur

Mae ennill Gwobr Goffa Daniel Owen “yn freuddwyd” i’r llenor buddugol eleni

Dathlu a dehongli’r ffyrdd mae ieithoedd yn cyfrannu at ein byd-olwg

Non Tudur

Mae llenor wedi mynd ati i astudio’r ffyrdd difyr y mae beirdd o Gymru a’r byd yn disgrifio iaith

Yr haul yn gwenu ar Y Lle Celf

Artist o Bontrhydfendigaid ym mro’r Brifwyl eleni yw Gwenllïan Beynon. Dyma ei hargraffiadau o arddangosfa’r Lle Celf ar Faes y brifwyl eleni

Cewri’r Cardis

Non Tudur

O Badarn Sant i David R Edwards – mae llond sir o arwyr ac arloeswyr rhwng cloriau llyfr newydd

Oriel y gwrthodedig sy’n ffrinj i’r Eisteddfod

Non Tudur

“Mae hi’n bosib y gallai’r sioe yn Aberystwyth fod yn gryfach na sioe’r Eisteddfod”

Ennill Llyfr y Flwyddyn 2022: Cadarnhad i awdur ei bod hi “wedi gwneud rhywbeth yn iawn”

Non Tudur

“Mae ennill rhywbeth fel hyn yn golygu fy mod i’n teimlo bod gen i’r hawl i sgrifennu mwy”