Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022 – blas ar y buddugol

Non Tudur ac Elin Owen

Atodiad arbennig sy ’n cynnwys detholiad o’r gwaith creadigol sydd wedi dod i’r brig ym mhrifwyl yr Urdd eleni

Tynnu lluniau’r Tymbl

Non Tudur

Mae natur gymwynasgar trigolion Cwm Gwendraeth yr un peth ag erioed, yn ôl ffotograffydd sydd â’i fryd ar ddogfennu ei fro enedigol

Bwci Bo yn llwyddo

Non Tudur

“Mae’r Bwci-bos yn chwareus… maen nhw’n torri gwynt, yn bwyta gormod o gacennau…”

Twm Sion Cati ar gefn ei geffyl unwaith eto

Non Tudur

Ar ddechrau’r ddrama, fe welwn ni Twm Sion Cati yn fachgen bach ym mwthyn tlawd y teulu

Actorion yn ‘gleifion’ i ddarpar feddygon

Non Tudur

“Ges i un ferch – mi aeth hi’n ddagreuol a gorfod gadael yr ystafell… Maen nhw’n teimlo o dan bwysau.

Coed

“Gobeithio na fyddwch yn awr yn fy nghondemnio fel hipi carpiog ac ymgyrchgar”

Mynd at wraidd y mater

Non Tudur

Nofel leol ond oesol yw Pridd gan Llŷr Titus, awdur sy’n disgrifio’i hun fel “creadur bach reit hen ffasiwn”

Y Gwyddel a fu ar dramp yng ngwlad y gân

Non Tudur

Mae clasur o lyfr gan Wyddel a fu’n crwydro Cymru yn y 1930au nawr ar gael yn yr iaith Gymraeg

Celf o becyn parmesan

Non Tudur

“Mae o’n fwy o fater o geisio codi ymwybyddiaeth am blastig, gwneud i ni feddwl pam ein bod yn defnyddio cymaint o blastig”

Draenen yn ystlys y genedl

Non Tudur

Drama berthnasol i’n hoes yw Draenen Ddu, yn trafod pobol yn gadael eu cynefin ac enwau caeau a ffermydd yn cael eu colli