Sonia yn mentro i fyd y llofrudd a’r ditectif

Non Tudur

Cafodd awdur o Fôn y syniad am ei nofel newydd ar ôl dilyn grŵp roc ei mab

Cerfluniau “cartwnaidd” melys i Dyddewi a Wexford

Non Tudur

Fe fydd cychod gwenyn parhaol yn waddol i gynllun sy’n hybu’r cyswllt rhwng Iwerddon a Chymru

Adar mudol

Non Tudur

Mae gwaith tri artist o Wcráin – mam, ei mab a’i gymar yntau – i’w weld ar hyn o bryd mewn oriel fawr

Breuddwyd Roc a Rôl?

“Profodd Steddfod ’73 yn arbennig o lwyddiannus i bawb ar y sîn… o fewn ychydig ddyddie fe’m trechwyd gan iselder unwaith yn rhagor”

Gwneud drama fawr

Non Tudur

Mae ein Gohebydd Celfyddydol wedi cael sgwrs ddifyr – a dadlennol – gyda Phrif Weithredwr newydd S4C

Golwg ar Ddramâu – Un Nos Ola Leuad

Non Tudur

“Rhaid canmol y canu… mae’r lleisiau’n asio yn hyfryd iawn”

O gefen gwlad i’r neuadd fawr

Non Tudur

Un o’r llyfrau sy’n siŵr o gyrraedd brig siart gwerthwyr gorau’r Nadolig yma yw hunangofiant Aled Hall, y canwr opera sy’n gymeriad a hanner

Grŵf egnïol afieithus Avanc

Non Tudur

Mae grŵp gwerin ifanc sy’n rhoi gwynt o’r newydd mewn tiwns traddodiadol wedi cyhoeddi albwm i gadw’r tannau ynghyn

S4C yn 40

Non Tudur

“Fel llawer o sianeli eraill, mae yna bethau penigamp arni yn ogystal â phethau ofnadwy o sâl”

Mods a rocers yn dal i freuddwydio

Non Tudur

Y cyflwynydd radio a rocar yr Anhrefn, Rhys Mwyn, a gafodd y dasg o ddewis a dethol caneuon casgliad newydd o ganeuon y 1980au