Aelwydydd newydd ar y ffordd i’r Steddfod

Non Tudur

Diolch i diwtor Cymraeg sy’n anfon ei phlant i’r Adran, mae’r rhieni yn cael cynnig gwersi Cymraeg tra bod eu plant yn mwynhau

Cadair a Choron yr Urdd 2024 yn dathlu byd amaeth

Non Tudur

Fe fydd Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024 yn cael ei chynnal ym Meifod rhwng 27 Mai a 1 Mehefin

Canaletto yng Nghymru unwaith eto

Non Tudur

“Mae hwn yn enghraifft hyfryd gan Clara Knight o Gastell Harlech, ac mae’n anferth o beth”

Llyfr sy’n troelli drwy hanes recordiau Cymru

“Ffocws y llyfr ydi’r cloriau. Fy hoff glawr yn weledol ydi Hogia’r Wyddfa, ‘Safwn yn y Bwlch’. Mae’r cynllun yn odidog”

Enillydd Cân i Gymru yn llygadu’r Eurovision

Non Tudur

“Mae gen i gymaint o ganeuon mae Taid wedi sgrifennu’r geiriau ar eu cyfer, dw i jyst eisio eu cael nhw allan yna”

Cyw-ddramodwyr ar gynllun sgriptio

Non Tudur

“Mae e’n gyfle euraid. Mae’n swnio fel penwythnos delfrydol os oes rhywun yn ddihyder yn sgrifennu”

Un o artistiaid “pwysicaf” Cymru yn dod i’r gogledd

Non Tudur

“Es i at Kevin a dweud – ‘does gennych chi ddim syniad faint o ffan ydw i o’ch gwaith’”

Y dawnsiwr o Drefaldwyn

Non Tudur

“Fe fyddan nhw’n gweld yr actorion ifanc yna ar y sgrin ac yn meddwl, ‘mae hwnna’n rhywbeth allwn i ei wneud’”

Steddfod yr Urdd a Llio wrth y llyw

Non Tudur

“Mi fydd yna lwyfan fach mewn partneriaeth efo Eden o’r enw ‘Sa Neb Fel Ti’ sy’n annog pobol i roi tro arni, fel llwyfan meic agored”

Yr ŵyl lle mae “pawb fel un teulu”

Non Tudur

“Beth sy’n grêt yw bod pob un yn yr ardal, yn fusnesau lleol, gwirfoddolwyr, yn teimlo perchnogaeth – achos bod pawb yn dod i helpu”