Map o India

India yn colli athletwr a ddaeth yn arwr cenedlaethol

Y ‘Flying Sikh’ Milkha Singh wedi marw yn 91 oed

Baner Iran

Dyn sy’n cael ei gysylltu gyda dienyddio carcharorion gwleidyddol yw’r ffefryn i ddod yn Arlywydd Iran

Ebrahe Raisi fyddai’r Arlywydd cyntaf sy’n destun sancsiynau gan Lywodraeth yr Unol Daleithiau

28 plismon yn gorfod mynd o flaen eu gwell tros refferendwm annibyniaeth Catalwnia

Mae’r cyhuddiadau’n ymwneud â digwyddiadau mewn sawl gorsaf bleidleisio yn ninas Girona a phentref Aiguaviva

Joe Biden a Vladimir Putin yn cyfarfod i “sefydlogi’r berthynas”

Bydd y ddau yn cyfarfod wyneb yn wyneb fel arweinwyr am y tro cyntaf heddiw (16 Mehefin) yn Genefa

Llain Gaza

Israel yn ymosod o’r awyr ar Lain Gaza

Dyma’r tro cyntaf i gyrchoedd gael eu cynnal ers y cadoediad gyda Hamas fis diwethaf

Baner annibyniaeth Catalwnia ar fariau haearn

Protestiadau yn erbyn y bwriad i roi pardwn i arweinwyr annibyniaeth Catalwnia

Mae miloedd o bobol asgell dde wedi dod ynghyd ym Madrid

Pêl-droediwr Denmarc mewn cyflwr sefydlog ar ôl cael ei daro’n wael ar y cae

Cafodd Christian Eriksen driniaeth ar y cae wrth i’w gyd-chwaraewyr ei amgylchynu i’w warchod rhag y camerâu teledu

Joe Biden yn “cydymdeimlo’n fawr” gydag achos Harry Dunn, yn ôl Boris Johnson

Ond rhybudd “nad yw hyn yn rhywbeth y gall y naill lywodraeth na’r llall ei reoli’n hawdd iawn oherwydd bod prosesau cyfreithiol …

Yr UDA: datgelu gwybodaeth am UFOs yn gam “call”, yn ôl sylwebydd o Gymru

Geraint Iwan o raglen radio ‘Geth a Ger’ yn rhannu ei farn â golwg360 am y ffenomen

Joe Biden i rybuddio Boris Johnson i beidio â pheryglu Cytundeb Gwener y Groglith

“Rhaid diogelu’r cytundeb hwnnw, ac ni fydd unrhyw gamau sy’n ei rwystro neu’n ei danseilio yn cael eu croesawu gan yr Unol …