Dyn tân o Sir Fynwy’n helpu i ddod o hyd i oroeswyr Seiclon Freddy ym Malawi

“Does yna ddim llawer o amser i glywed straeon pobol, ond ddoe fe wnaethon ni achub 16 babi ac roedd yna ddynes feichiog hefyd,” medd Darren …
Yr arlywydd yn annerch ar deledu

Goruchaf Lys Sbaen yn ategu eu penderfyniad i gyhuddo Carles Puigdemont o anufudd-dod a chamddefnyddio arian

Roedd yr erlynydd cyhoeddus am weld y cyn-arweinydd yn cael ei gyhuddo o annhrefn gyhoeddus trwy drais yn hytrach nag anufudd-dod

Un o fudiadau’r Eidal yn gwrthod cenedl enwau niwtral

Dyma gyngor yr Accademia della Crusca, y mudiad sy’n goruchwylio safon iaith sefydliadau a mudiadau yn yr Eidal

Gweinidog yn Israel yn wfftio pobol, hanes a diwylliant Palesteina

Bezalel Smotrich yw’r gweinidog sydd â chyfrifoldeb am y Lan Orllewinol
Pere Aragonès

Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng Catalwnia a Buenos Aires

Mae’n cwmpasu materion cymdeithasol a diwylliannol, addysg, rhywedd, Agenda 2030, dinasoedd deallus, cynaladwyedd a mwy
Baner Catalwnia

Comisiwn Ewrop am gyfieithu ymgyrch i’r Gatalaneg sy’n hybu goddefgarwch o’r iaith frodorol

Dim ond yn Sbaeneg mae’r ymgyrch ‘You are EU’ wedi’i chynnal hyd yn hyn

Cydnabyddiaeth i stiwdio yng Nghatalwnia yn yr Oscars

Roedd gan stiwdio Grangel yn Barcelona ran flaenllaw yn y ffilm ‘Pinocchio’ gan Guillermo del Toro

Wcráin yn ceisio ‘annibyniaeth ysbrydol’

Yr Arlywydd Volodymyr Zelenskyy yn ymateb i ymosodiadau gan Rwsia a Vladimir Putin ar yr Eglwys Uniongred sydd â chysylltiadau â Rwsia

Sefyllfa menywod dros y byd yn amlygu’r angen am Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched

Nerys Salkeld

Nerys Salkeld, un o griw LeadHerShip elusen Chwarae Teg, yn tynnu sylw at sefyllfa menywod mewn gwledydd fel Qatar, Iran ac Wcráin

Gwleidydd yn herio brodorion Awstralia i greu llais cryfach na’r llais sydd wedi’i greu i’r Māori yn Seland Newydd

Bydd Awstralia’n pleidleisio mewn refferendwm ym mis Hydref gyda’r bwriad o greu llais brodorol yn senedd y wlad