Cymru

FIFA yn symud tuag at ‘lywodraethu mwy modern’ yn ôl Laura McAllister

Mae cyn-gapten Cymru, sy’n ymgeisio am le ar Gyngor FIFA, wedi bod yn trafod ei gweledigaeth, a’r posibilrwydd o Gwpan y Byd ym Mhrydain …

Rhyngwladol

Yemen: Pwysau cynyddol ar y Deyrnas Unedig i ail-ystyried torri cymorth

Boris Johnson yn beio’r pandemig am y penderfyniad ac yn mynnu bod blaenoriaethau ei Lywodraeth yn iawn

Gwleidyddiaeth

Cymru’n codi dros £1m i gefnogi gwledydd bregus yn ystod y pandemig

Ond mae’r sefyllfa yn parhau i fod yn “drychinebus”, yn ôl elusennau blaenllaw, a’r pandemig wedi gwaethygu’r sefyllfa ddyngarol bresennol

Baner Catalwnia
Gwleidyddiaeth

Cyhuddo Llefarydd Senedd Catalwnia o anufudd-dod

Roedd Roger Torrent wedi rhoi’r hawl i aelodau seneddol bleidleisio mewn refferendwm annibyniaeth sy’n cael ei ystyried yn …

Recep Tayyip Erdogan
Rhyngwladol

Arlywydd Twrci’n cyhoeddi cyfres o ddiwygiadau i wella hawliau dynol

Ond beirniaid yn amau pa mor effeithiol fydd mesurau Recep Tayyip Erdogan

Rhyngwladol

Pacistan yn ymestyn cyfyngiadau ar deithio o wledydd Prydain

Bydd y cyfyngiadau teithio yn aros mewn grym tan Fawrth 14

Llun o stadiwm Barcelona SC
Rhyngwladol

Arestio cyn-Lywydd Clwb Pêl-droed Barcelona

Heddlu Catalwnia wedi bod yn chwilio sawl swyddfa mewn perthynas ag ymchwiliad i bardduo sawl cyn-chwaraewr a chyn-swyddog

Brechlyn AstraZeneca
Iechyd

Ffrainc am roi brechlyn AstraZeneca Rhydychen i rai pobol dros 65 oed

Maen nhw wedi dal yn ôl hyd yn hyn yn sgil diffyg tystiolaeth ynghylch pa mor effeithiol yw’r brechlyn wrth atal Covid-19

Gwleidyddiaeth

Nicolas Sarkozy yn euog o lygredd

Mae’n annhebygol y bydd y cyn-Arlywydd yn mynd i’r carchar – dywedodd y llys y bydd gan Sarkozy hawl i wneud cais i aros gartref …

Rhyngwladol

Protestwyr yn ôl ar strydoedd Myanmar ar ôl i “18 gael eu lladd”

Adroddiadau bod yr arweinydd Aung San Suu Kyi, sydd wedi cael ei disodli, wedi bod gerbron llys