Pryderon am y Maori wrth i gyfyngiadau Covid-19 Seland Newydd gael eu llacio

Mae cyfraddau’r haint yn uwch ymhlith pobol frodorol na thrwch poblogaeth y wlad

Gofyn am gadarnhad fod y gwarant i estraddodi ymgyrchwyr annibyniaeth Catalwnia wedi cael ei atal

Yn y cyfamser, mae bil gan Lywodraeth Sbaen yn cynnig ei gwneud hi’n orfodol i 6% o gynnwys platfformau ffrydio Sbaen fod mewn ieithoedd …

Barbados yn weriniaeth: Cymru’n llongyfarch yr ynys

Dydy Brenhines Loegr ddim bellach yn bennaeth ar yr ynys

Ghislaine Maxwell wedi “targedu merched ifanc i Epstein eu cam-drin”

Achos llys yn dechrau yn Efrog Newydd yn erbyn cynbartner y pedoffeil Jeffrey Epstein

Barbados yn dod yn weriniaeth

Ond Tywysog Charles yn tynnu sylw at y cysylltiadau rhwng yr ynys a’r Deyrnas Unedig a fydd yn para

Emmanuel Macron yn codi bawd

Ffrainc yn cynnal trafodaethau â Guadeloupe

Mae anghydfod ynghch cyfyngiadau Covid-19

Diwrnod y Rhuban Gwyn yn “fwy perthnasol nag erioed”

“Pwyslais Diwrnod y Rhuban Gwyn yw codi llais, ac annog dynion a bechgyn i ysgwyddo’r cyfrifoldeb i gael gwared ar drais yn erbyn menywod”

Awstralia’n ceisio mynd i’r afael â phrotestiadau treisgar ar Ynysoedd Solomon

Ail ddiwrnod o brotestiadau yn erbyn y llywodraeth wrth i bobol barhau i anwybyddu cyfyngiadau clo

Rhaid i o leiaf 25% o wersi mewn ysgolion yng Nghatalwnia fod yn Sbaeneg

Fe ddaw yn sgil dyfarniad Goruchaf Lys Catalwnia

Baner Bwlgaria

O leiaf 45 o bobl wedi marw mewn damwain bws ym Mwlgaria

Roedd plant ymhlith y rhai gafodd eu lladd yng ngorllewin y wlad yn oriau mân y bore