Gwleidyddion Catalwnia’n ddieuog o anufudd-dod

Roedd pedwar o flaen eu gwell am anwybyddu’r Llys Cyfansoddiadol ac am gyflwyno cynigion gwrth-frenhinol a rhai yn ymwneud â hunanlywodraeth

Croesawu newid yn y gyfraith sy’n ei gwneud hi’n fwy anodd erlyn ymgyrchwyr tros annibyniaeth i Gatalwnia

Bydd y drosedd o ‘annog gwrthryfel’ yn dod i ben, a throsedd lai difrifol yn cymryd ei lle
Plannu coed

Llywodraeth Cymru’n cyrraedd eu targed o blannu ugain miliwn o goed

Mae’r rhaglen sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru’n ceisio mynd i’r afael â newid hinsawdd

‘Etholiadau canol tymor America yn teimlo’n bwysicach na’r arfer,’ medd newyddiadurwraig o Gymru

Cadi Dafydd

Mae llygaid y byd ar yr Unol Daleithiau a’r hyn mae’r bleidlais yn ei olygu i ras arlywyddol arall bosib gan Donald Trump

“I wledydd fel Vanuatu a Phacistan, mae newid hinsawdd yn argyfwng dirfodol”

Liz Saville Roberts yn galw ar Rishi Sunak i flaenoriaethu cyllid ar gyfer colled a difrod yn COP27

Arweinydd plaid gafodd ei garcharu am ei ran yn refferendwm annibyniaeth Catalwnia wedi’i ailethol

Oriol Junqueras wedi ennill 87% o’r pleidleisiau i gael parhau i arwain Esquerra

Quebec yn barod i ddeddfu er mwyn rhoi’r gorau i dyngu llw i Frenin Lloegr

Mae rhai yn beirniadu’r ddefod hynafol ac yn ei galw’n “ffiaidd”

Buddugoliaeth arlywydd newydd Brasil yn “ochenaid o ryddhad i’r Amazon a’n planed gyfan”

Hywel Williams, Aelod Seneddol Arfon, yn ymateb wrth i Luiz Inacio Lula da Silva drechu Jair Bolsonaro

Dathlu annibyniaeth llwythau brodorol unedig Seland Newydd

Aeth 187 o flynyddoedd heibio ers i ddogfen yn datgan eu hannibyniaeth gael ei llofnodi