Cefndir glas, chwe seren wen, a jac yr undeb yn y gornel chwith uchaf

Llywodraeth Awstralia’n neilltuo 1.1bn o ddoleri i helpu pobol frodorol sydd dan anfantais

Mae’n cynnwys iawndal i filoedd o blant o gefndiroedd hil gymysg a gafodd eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd ar hyd y blynyddoedd

Ymgyrchydd o Felarws wedi’i ganfod yn farw ym mhrifddinas yr Wcráin

Yr heddlu wedi lansio ymchwiliad llofruddiaeth ar ôl i gorff Vitaly Shishov gael ei ddarganfod mewn parc yn Kyiv

2,500 o staff Qantas ar ffyrlo yn sgil cyfyngiadau clo yn Awstralia

Mae disgwyl i’r cyfnod clo yn Sydney barhau am o leia’ ddeufis arall

Rhedwraig o Belarws wedi cael lloches yn llysgenhadaeth Gwlad Pwyl

Roedd Krystsina Tsimanouskaya yn teimlo dan fygythiad ar ôl cael ei gorfodi i adael Tokyo

Un o redwyr Belarws yn dweud bod ei thîm Olympaidd wedi ceisio ei gorfodi i adael Japan

Mae ymgyrchwyr sy’n cefnogi Krystsina Tsimanouskaya yn dweud ei bod hi’n credu bod ei bywyd mewn perygl yn ei mamwlad

Brisbane

Ymestyn cyfnod clo Brisbane yn dilyn achosion newydd o Covid-19

Roedd disgwyl i’r cyfnod clo bara tridiau a dod i ben yfory (dydd Mawrth, Awst 3)

Dau wedi eu lladd mewn ymosodiad ar long olew ger arfordir Oman

Bu farw person o Brydain yn yr ymosodiad ar long olew Mercer Street yn hwyr nos Iau

Dwysau’r mesurau covid yn Japan yn dilyn cynnydd yn yr achosion yn y wlad sy’n cynnal y Gemau Olympaidd

Mae’r sefyllfa yn Tokyo yn “ddatblygiad brawychus sy’n wahanol i unrhyw beth rydym wedi’i weld o’r blaen”

Carrie Lam, arweinydd Hong Kong

Cyhoeddi euogfarn yn y prawf cyntaf o dan gyfraith newydd ddadleuol Hong Kong

Ymgyrchwyr hawliau dynol yn beirniadu’r euogfarn am frawychiaeth ac annog gwrthryfel

Ymgyrch filwrol yr Unol Daleithiau yn Irac yn dod i ben eleni

Bydd milwyr yn parhau yn y wlad i hyfforddi lluoedd Irac, meddai Joe Biden