Y ras yn poethi i olynu Angela Merkel yn Ganghellor yr Almaen

“Yn sicr dydy hwn ddim yn etholiad diflas,” meddai arbenigwr wrth i’r wlad ethol arweinydd i lenwi esgidiau dynes fu mewn grym am 16 mlynedd

Carles Puigdemont yn Snedd Catalwnia

Cyn-Arweinydd Catalwnia wedi cael ei arestio yn yr Eidal

Arweiniodd Carles Puigdemont ymgais aflwyddiannus i sefydlu Catalwnia fel gwlad annibynnol bedair blynedd yn ôl

Cwmnïau awyrennau’n gweld cynnydd yn y galw am deithiau i’r Unol Daleithiau

Y Tŷ Gwyn yn cadarnhau y bydd yn codi’r gwaharddiad ar deithwyr o’r Deyrnas Unedig sydd wedi’u brechu’n llawn

Awyren British Airways

Teithwyr tramor sydd wedi’u brechu’n llawn i gael ymweld â’r Unol Daleithiau o fis Tachwedd ymlaen

Cyflwynwyd y gwaharddiad gan y cyn-arlywydd Donald Trump tua dechrau’r pandemig coronafeirws, ac mae wedi bod ar waith ers 18 mis bellach.

Michael Collins

Eitemau’n ymwneud â Gwrthryfel y Pasg ar werth mewn ocsiwn

Ffon gerdded o eiddo Michael Collins a ffeiliau’r heddlu amdano yn eu plith

Llun o;r llong danfor ar yr wyneb yn 2007

Cytundeb gyda’r Unol Daleithiau i ddatblygu llongau tanfor niwclear i Awstralia “ddim yn ymwneud â Ffrainc”

Rhoddodd y cytundeb stop ar gytundeb arall i Ffrainc adeiladu deuddeg o longau tanfor traddodiadol i Awstralia

Siom i Matthew Rhys yng ngwobrau’r Emmys

Cafodd y Cymro ei enwebu yn y categori Prif Actor Rhagorol, gyda’r wobr yn mynd i Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Gorchymyn gweithwyr benywaidd llywodraeth Affganistan i beidio â mynd i’r gwaith

Dim ond menywod sy’n methu cael eu disodli gan ddynion fydd yn cael mynd i’r gweithle

Baner annibyniaeth Catalwnia ar fariau haearn

Protestiadau yng Nghatalwnia tros gynlluniau i ehangu maes awyr a allai gael eu canslo

Mae pryderon amgylcheddol wrth wraidd y gwrthwynebiad

Kabul, prifddinas Afghanistan

Goroeswyr teulu o 10 a laddwyd gan drôn Amercanaidd yn Affganistan yn galw am gosbi’r sawl oedd yn gyfrifol

“Nid yw hynny’n ddigon iddyn nhw ddweud ‘sori’. Dylai’r UDA ddod o hyd i’r person a wnaeth hyn”