Serbiaid ethnig wedi’u hatal rhag pleidleisio yn refferendwm cenedlaethol Serbia ar dir Cosofo

Diwygio’r Cyfansoddiad sy’n cael ei drafod yn y refferendwm

Baner annibyniaeth Catalwnia ar fariau haearn

Troi hen dwlc mochyn yn ganolfan ddiwylliannol yng Nghatalwnia

Bydd y ganolfan newydd yn annog pobol i feddwl yn gritigol

Novak Djokovic am orfod gadael Awstralia ar ôl colli ei apêl ddiweddaraf

Roedd y Serbiad yn gobeithio amddiffyn ei deitl ym Mhencampwriaeth Tenis Agored Awstralia, sy’n dechrau fory (dydd Llun, Ionawr 17)

Daeargryn tanddŵr Tonga yn tynnu sylw at broblemau cyfathrebu ar yr ynys

Doedd system seiren awyr agored ddim yn gweithio ar y pryd

Brenhines y Daniaid yn dathlu hanner canrif ar yr orsedd

Dangosodd arolwg barn yn 2014 fod dros 80% o bobol Denmarc yn cefnogi’r frenhiniaeth

Rhoi’r gorau i ddefnyddio Coets Aur brenhinol sydd â lluniau caethweision arno

Brenin yr Iseldiroedd am roi’r cerbyd crand mewn amgueddfa… am y tro

Canslo fisa Novak Djokovic am yr eildro

Mae’r dyfarniad yn golygu ei bod hi’n annhebygol bellach y bydd e’n cael chwarae ym Mhencampwriaeth Tenis Agored Awstralia

Novak Djokovic yn beio’i asiant am helynt fisa

Y Serbiad hefyd yn cyfaddef iddo gael ei gyfweld gan newyddiadurwr ar ôl profi’n bositif am Covid-19 am nad oedd e eisiau ei siomi

Lansio’r metafyd Catalaneg cyntaf yn ffordd o “amddiffyn y genedl”

Mae metafydoedd yn cyfeirio at realiti 3D rhithiol lle mae technolegau digidol yn dod ynghyd er mwyn teneuo’r ffin rhwng y byd go iawn a’r byd digidol

Novak Djokovic wedi ennill apêl yn erbyn penderfyniad Awstralia i wrthod rhoi fisa iddo

Ond bydd Gweinidog Mewnfudo’r wlad nawr yn ystyried a yw am ddefnyddio ei bwerau personol i wrthod fisa i’r chwaraewr tennis