Llain Gaza

Llain Gaza: “Dyw hwn ddim yn wrthdaro cyfartal,” medd Leanne Wood

Daw sylwadau’r cyn-Aelod Plaid Cymru o’r Senedd wrth i Unicef gyhoeddi bod o leiaf chwech o blant wedi’u lladd dros nos

‘Ymdrech fawr’ ar y gweill wedi ymosodiad seibr ar bibell danwydd yn yr Unol Daleithiau

Yr Arlywydd Joe Biden yn ceisio sicrhau nad yw cyflenwadau ynni’n cael eu heffeithio

Sbaen a Chatalwnia’n dathlu diwedd argyfwng Covid-19

Pobol yn heidio i strydoedd a thraethau Barcelona

Map o India

Sefyllfa Covid-19 India wedi gwaethygu eto

Mae cyfyngiadau wedi’u cyflwyno mewn sawl talaith, ond mae pwysau ar y llywodraeth i gyflwyno cyfnod clo cenedlaethol

Protest gan bysgotwyr Ffrengig dros hawliau ôl-Brexit ym mhrif borthladd Jersey wedi dod i ben

Roedd tua 60 o gychod yn protestio yn St Helier ac anfonwyd dwy o longau’r Llynges Frenhinol a dau gwch Ffrengig i’r ardal

Brechlyn pfizer

America yn cefnogi hepgor hawlfraint cwmnïau i wneud fersiwn eu hunain o frechlynnau Covid

Daw hyn wrth i Sefydliad Masnach y Byd drafod llacio rheolau masnachu byd-eang er mwyn caniatáu i fwy o wledydd greu brechlynnau

Cefndir glas, chwe seren wen, a jac yr undeb yn y gornel chwith uchaf

Cyhuddo pedwar dyn o herwgipio ac ymosod ar gyn-gricedwr Awstralia

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad ar Stuart MacGill ar Ebrill 14

Donald Trump wedi lansio ei sianel gyfathrebu ei hun

Daw hyn wrth i Facebook baratoi i benderfynu a fydd yn cael ei wahardd oddi ar eu platfform am byth

Llofruddiaeth George Floyd: cyfreithiwr Derek Chauvin yn gwneud cais am achos llys newydd

Cafwyd y cyn-blismon 45 oed yn euog fis diwethaf o lofruddiaeth anfwriadol o’r ail radd, llofruddiaeth o’r drydedd radd a dynladdiad …

Y Deyrnas Unedig ac India’n llofnodi cytundeb i bobol ifanc gael byw a gweithio yn y naill wlad a’r llall

Mae Boris Johnson a Phrif Weinidog India wedi cytuno ar “Amserlen 2030”, sy’n gosod fframwaith ar gyfer cydweithio dros y degawd nesaf