Ras yr iaith Llydaw yn hwb economaidd ac yn codi ymwybyddiaeth o’r Llydaweg

Cadi Dafydd

Caiff Redadeg ei chynnal bob yn ail flwyddyn, ac mae hi’n ffordd o annog pobol i berchnogi’r iaith, medd Aneirin Karadog
Baner Catalwnia

Sbaen yn cyhuddo Aragon o dorri addewid ynghylch cais Gemau Olympaidd y Gaeaf Barcelona

Mae Pwyllgor Olympaidd Sbaen wedi gwrthod rhoi sêl bendith i’r cytundeb ynghylch lle fydd cystadlaethau unigol yn cael eu cynnal

“Cyhyd ag y bydd modd prynu bwledi fel nwyddau mewn eiliau siopa, bydd hyn yn parhau i ddigwydd”

Delyth Jewell, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, yn ymateb ar ôl i 19 o blant a dau oedolyn gael eu saethu’n farw mewn ysgol yn yr Unol …

Cyn-Gomisiynydd Heddlu Sbaen yn cyfaddef torcyfraith i dawelu mudiad annibyniaeth Catalwnia

Ond mae José Manuel Villarejo wedi cyfiawnhau’r gweithredoedd hynny, gan eu bod nhw er lles Sbaen, meddai

Llafur yn fuddugol ond mae ’na sawl un arall sy’n dathlu – tirlithriad, daeargryn a mwy!

Andy Bell

Y newyddiadurwr sy’n byw yn Awstralia sy’n dadansoddi etholiadau’r wlad
Llun o dwll mewn cwrs golff

Catalwnia eisiau cynnal Cwpan Ryder yn 2031

Pe bai’r cais yn llwyddiannus, byddai’r gystadleuaeth golff fwyaf yn y byd yn cael ei chynnal ar gwrs yn ninas Caldes de Malavella

“Mae casineb at yr iaith Wyddeleg yn ‘chwiban y ci’ sectyddol”

Cymuned Wyddelig Efrog Newydd yn ymateb i sylwadau am brotestiadau iaith ym Montreal, lle mae lleiafrif yn siarad Ffrangeg

Prifysgol yn Seland Newydd yn sefydlu cwrs i hybu ieithoedd a diwylliant y Māori

Bydd y cymhwyster ar gael i ddarpar athrawon blynyddoedd cynnar a chynradd
Apêl Wcráin Mick Antoniw

Apêl am gyfarpar meddygol i Wcráin

Mick Antoniw

“Gallaf sicrhau pawb y bydd yr arian yn mynd yn uniongyrchol i ysbytai rheng flaen ac i ddarparu cit trawma i’r rhai sy’n brwydro …

Pythefnos i gyflwyno cwota Sbaeneg yn ysgolion Catalwnia

Mae dyfarniad yr Uchel Lys yn dod â’r drefn bresennol o addysg uniaith Gatalaneg i ben