Johnny Briggs
Sgrin a Sain

Marw’r actor Johnny Briggs

Roedd yn fwyaf adnabyddus fel Mike Baldwin yn Coronation Street

Llên

Y Llyfrau ym Mywyd Carwyn Jones

Carwyn Jones yw’r Aelod o’r Senedd dros Ben-y-bont ar Ogwr, a bu’n Brif Weinidog Cymru am ddeng mlynedd rhwng 2009 a 2019

Celf

“Mae ganddo ni’r môr ar stepen drws…”

Yr athrawes a’r artist Ffion Gwyn sy’n ateb cwestiynau 20-1 yr wythnos hon
Sgrin a Sain

Dawnsiwr yn creu Haka i’r Cymry – a chyfle i chi ei pherfformio hi ar raglen Jonathan

Mae’r fersiwn Gymreig wedi ei hysbrydoli gan Gareth Edwards, Shane Williams, Dan Biggar, Alun Wyn Jones, Sam Warburton a Jonathan Davies

Celf

Hen fenyw fach Cydweli yn ymdopi yn y cyfnod clo!

Mae pob comisiwn gan gwmni Hen Fenyw Fach wedi ei deilwra’n arbennig i’r sawl sy’n cael y llun
Sgrin a Sain

Celf drôn y pianydd a’r mathemategydd

Mae dau fyfyriwr o Feirionnydd wedi bod yn rhannu eu doniau creadigol a phlesio miloedd ar YouTube, Instagram a Facebook dros y cyfnodau clo
Celf

Darluniau trawiadol y dylunydd sy’n dylanwadu

Mae cartref Carla Elliman wedi cael sylw gan The Sunday Times ac wedi bod ar glawr y rhifyn cyfredol o gylchgrawn HomeStyle
Roc a Phop

Y cerddor sy’n canu am ei gi

Mae cyn-ddrymiwr Sen Segur yn ôl gyda sŵn newydd
Celf

Cofnodi’r Gymru Gudd

Ffotograffydd i’r Gwasanaeth Iechyd yw Dylan Arnold wrth ei waith bob dydd
Llên

Y Cymro a’r gwibiwr Olympaidd

Mae Darren Campbell wedi ennill medal Olympaidd, hyfforddi Jonah Lomu i redeg yn gyflym, ac newydd sgrifennu llyfr am ei fagwraeth gyda gangsters