Elis James
Celfyddydau

Podlediad Elis James am ddwyieithrwydd yn ennill gwobr aur Brydeinig

‘Dwy Iaith, Un Ymennydd’ yn trafod sut mae iaith yn allwedd i lwyddiant, i ffordd arall o weld y byd, ac i bersonoliaethau gwahanol

Celfyddydau

Symud Darlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams y Cymmrodorion ar-lein

Bydd yr Athro Gerwyn Williams yn traddodi darlith am ‘Mab y Bwthyn’

Celfyddydau

Manon Steffan Ros yn ennill ei phumed gwobr Tir Na n-Og

Gwobr hefyd i lyfr gan bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau iechyd hirdymor
Y Sgrîn

Lowri Morgan: y Radyr Tap yn annigonol

Diddorol oedd gwylio hynt a helynt Lowri Morgan, wrth iddi baratoi ar gyfer rhywbeth o’r enw’r ‘333’.
Celf Weledol

Pennod newydd i Ganolfan y Chapter

Diolch i addewid Llywodraeth y Deyrnas Unedig y bydd nawdd ychwanegol ar gyfer y celfyddydau, mae golau ar y gorwel i un ganolfan yng Nghaerdydd
Y Sgrîn

Betsan eisiau lleisiau newydd ar Pawb a’i Farn

Un o wynebau cyfarwydd y byd darlledu sy’n camu i esgidiau Dewi Llwyd a dod yn gyflwynydd newydd Pawb a’i Farn.
Theatr

Dilyn Mari Jones ar y llwybr maith

Pe baech chi’n chwilio am bodlediad ar gyfer eich awr o loncian yn y cyfnod yma, fe allech wneud yn waeth na’r ddrama sain, These Clouded Hills
Roc a Phop

Lisa yn lansio gyrfa solo a siarad secs

Mae’r cyflwynydd teledu wedi bod yn sgrifennu pytiau o ganeuon ers blynyddoedd, a’r cyfnod clo wedi rhoi’r cyfle iddi orffen un
Celfyddydau

Dim digon o sylw i’r celfyddydau ar y newyddion

Ond y sylw i chwaraeon yn ddiffael, yn ôl y cynhyrchydd teledu Catrin M S Davies
Roc a Phop

Cyn-ganwr Kasabian, Tom Meighan, yn osgoi carchar am ymosod ar ei gyn ddarpar-wraig

Tom Meighan yn cael ei orchymyn i gyflawni 200 awr o waith di-dâl ar ôl pledio’n euog i ymosod ar ei gyn ddarpar-wraig