Map o India
Celfyddydau

Tad a mab sy’n sêr Bollywood wedi profi’n bositif ar gyfer y coronafeirws

Amitabh ac Abhishek Bachchan yn derbyn triniaeth yn yr ysbyty ym Mumbai

Elis James
Celfyddydau

Podlediad Elis James am ddwyieithrwydd yn ennill gwobr aur Brydeinig

‘Dwy Iaith, Un Ymennydd’ yn trafod sut mae iaith yn allwedd i lwyddiant, i ffordd arall o weld y byd, ac i bersonoliaethau gwahanol

Celfyddydau

Symud Darlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams y Cymmrodorion ar-lein

Bydd yr Athro Gerwyn Williams yn traddodi darlith am ‘Mab y Bwthyn’

Celfyddydau

Manon Steffan Ros yn ennill ei phumed gwobr Tir Na n-Og

Gwobr hefyd i lyfr gan bobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau iechyd hirdymor
Y Sgrîn

Lowri Morgan: y Radyr Tap yn annigonol

Diddorol oedd gwylio hynt a helynt Lowri Morgan, wrth iddi baratoi ar gyfer rhywbeth o’r enw’r ‘333’.
Celf Weledol

Pennod newydd i Ganolfan y Chapter

Diolch i addewid Llywodraeth y Deyrnas Unedig y bydd nawdd ychwanegol ar gyfer y celfyddydau, mae golau ar y gorwel i un ganolfan yng Nghaerdydd
Y Sgrîn

Betsan eisiau lleisiau newydd ar Pawb a’i Farn

Un o wynebau cyfarwydd y byd darlledu sy’n camu i esgidiau Dewi Llwyd a dod yn gyflwynydd newydd Pawb a’i Farn.
Theatr

Dilyn Mari Jones ar y llwybr maith

Pe baech chi’n chwilio am bodlediad ar gyfer eich awr o loncian yn y cyfnod yma, fe allech wneud yn waeth na’r ddrama sain, These Clouded Hills
Roc a Phop

Lisa yn lansio gyrfa solo a siarad secs

Mae’r cyflwynydd teledu wedi bod yn sgrifennu pytiau o ganeuon ers blynyddoedd, a’r cyfnod clo wedi rhoi’r cyfle iddi orffen un
Celfyddydau

Dim digon o sylw i’r celfyddydau ar y newyddion

Ond y sylw i chwaraeon yn ddiffael, yn ôl y cynhyrchydd teledu Catrin M S Davies