Cogyddes adnabyddus yw arbenigwr newydd FFIT Cymru

Beca Lyne-Pirkis sy’n cymryd lle Sioned Quirke fel dietegydd y rhaglen eleni

£7.5m yn ychwanegol bob blwyddyn am y pum mlynedd nesaf i S4C

“Mae’r setliad yma’n adlewyrchu ffydd y DCMS, a’r Ysgrifennydd Gwladol Nadine Dorries, yng ngweledigaeth S4C,” medd Rhodri Williams, …

Canolfan Mileniwm Cymru yn cynhyrchu ‘Anthem’

Bydd y sioe gerdd gomedi, Anthem, yn “llythyr cariad at wlad y gân, ond â’i thafod yn dynn yn ei boch”

Gwobr Iris yn cyhoeddi manylion Cronfa Cyllid Ffilm Ddogfen newydd

“Mae hwn yn gyfle gwych i wneuthurwyr ffilmiau dogfen o Brydain sydd â straeon LGBT+ i’w rhannu”

Da-das yn ysbrydoli darn o gerddoriaeth

Bydd darn sydd wedi ei ysbrydoli gan felysion ymhlith yr arlwy yng Ngwyl Gerdd Bangor ym mis Chwefror

“Rhwystredigaeth”: ceisio (a methu) trefnu gigs yn ystod y pandemig

“Erbyn hyn, roeddwn i’n teimlo’n hynod rwystredig ac yn poeni ’mod i’n mynd i fod yn hen ddyn cyn i mi gael trefnu gig arall!”
Maxine Peake fel Anne Williams

Cynhyrchydd rhaglen ddogfen am Hillsborough “ddim eisiau ei gwneud hi ar chwarae bach”

Iwan Murley Roberts fu’n cynhyrchu a chyfarwyddo’r rhaglen ddogfen am yr ymgyrchydd Anne Williams

Cyhoeddi’r geiriadur daearegol cyntaf yn yr iaith Gymraeg

Dr Dyfed Elis-Gruffydd yw awdur Geiriadur Daeareg a Gwyddorau Daear

“Ti byth yn gwybod pa blentyn fydd d’angen di, ond y syniad ydi ein bod ni yna ar gyfer pawb”

Mae Ysgol y Moelwyn yn dilyn rhaglen Ysgolion Sy’n Annog, a bydd cyfres newydd ar S4C yn fewnwelediad i’w ffordd unigryw o annog a …

Eädyth am “ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf”

“Mae gweitho gyda phlant mewn ffordd mor greadigol yn rhywbeth sy’n rili sbesial ac mae ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf yn rhywbeth sy’n fy ysbrydoli …