Bardd y Goron eisiau archwilio’i berthynas â Chaerdydd yn ei ddilyniant

“Mae’r Goron yn rhywbeth mae lot o feirdd yng Nghymru eisiau cael gafael arni, a dw i ddim unrhyw wahanol â dweud y gwir,” meddai Dyfan Lewis
Arwydd mawr 'Eisteddfod' ar y Maes

Elfennau digidol yr Eisteddfod AmGen yn “agor y potensial” i eisteddfodau’r dyfodol

Mae’n bosib y bydd rhai elfennau digidol o’r Eisteddfod eleni yn aros yn y tymor hir
Geraint Pugh

Geraint Pugh o Aberystwyth wedi’i benodi’n Ysgrifennydd Bwrdd S4C

Bu’n Ysgrifennydd Prifysgol Aberystwyth ers dros wyth mlynedd

Y gorau o Ewrop ar lin Mam: Cofio “gwir arloeswr” ym myd llyfrau plant

‘Does dim casgliad tebyg…’ – edmygwyr llyfrau cynnar y Dref Wen yn trafod cyfraniad mawr Roger Boore y sylfaenydd, a fu farw’r wythnos …

Gwaith llaw sy’n codi hiraeth

Gallwch weld pob manylyn bach yn narluniau cywrain y pensaer-a-drôdd-yn-artist Katherine Jones – y toeau, y drysau a’r ffenestri i gyd

Megan Angharad Hunter yn cipio Prif Wobr Llyfr y Flwyddyn

A chofiant Hazel Walford Davies i O.M. Edwards yn dod i’r brig yng ngwobr Barn y Bobol Golwg360

Dyfan Lewis yn ennill Coron yr Eisteddfod gyda “chyfres o gerddi trydanol, cyhyrog, a deallus”

“Mae’r casgliad yn un cyflawn, a’r safon dros ddwsin o gerddi yn gyson”

Perchennog cwmni jin yw Dysgwr y Flwyddyn 2021

Dysgu Cymraeg wedi bod yn “brofiad anhygoel” sydd wedi trawsnewid bywyd David Thomas, a’i “newid fel person”

Elfen ‘Siapaneaidd’ am hen wreigan yn colli ei chof tu ôl i lwyddiant nofel fuddugol Gwobr Goffa Daniel Owen

‘Ro’n i’n ’sgwennu ymlaen hyd at ddiwedd 2019 a dechrau 2020, yn dychmygu hynny, ond nes i fawr ddychmygu beth oedd yn digwydd go iawn efo’r …

Cyhoeddi enillwyr categori Plant a Phobol Ifanc a gwobr Ffeithiol Greadigol Llyfr y Flwyddyn

Rebecca Roberts a Hazel Walford Davies wedi cyrraedd y brig