Podlediad Cymraeg cyntaf i drafod materion LHDTC+

Rhoi llais i’r gymuned LHDTC+ yng Nghymru

Y portread olaf o Dylan Thomas yn dod adre

Cafodd y portread, a gafodd ei baentio ddeufis cyn marwolaeth yr awdur, ei brynu gan Gyngor Sir Caerfyrddin fis diwethaf

Llu o'r tu allan i adeilad S4C Yr Egin

Canolfan Yr Egin S4C yn cyhoeddi’r artistiaid creadigol sy’n ‘Blaguro’

Bwriad y prosiect yw cyfuno gwaith ymarferwyr creadigol gyda grwpiau cymunedol drwy sefydlu gardd gymunedol

Miloedd o eitemau sy’n gysylltiedig â Dylan Thomas yn rhan o archif ddigidol newydd

Mae Casgliad Dylan Thomas yn cynnwys mwy na 6,000 o ddelweddau digidol, a bydd yn rhoi cyfle i bobol astudio ei waith a deall ei broses greadigol

Galw ar Lywodraeth Cymru i greu Gweinidog Diwylliant

Bwriad ‘What Next? Cymru’ yw cryfhau rôl y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru

“Sioe sy’n her i’r Deyrnas Gyfunol”

Roedd ‘Diwrnod Arall’ yn rhoi blas ar gynhyrchiad sydd ar waith gan yr artist pop Casi Wyn a chyfarwyddwr Cwmni’r Frân Wen, Gethin Evans

“O fro i fro dewch ar frys O Feirion i Dreforys”

Mae Alun Rhys Chivers wedi mwynhau mynd ar daith i’r gorffennol yng nghwmni’r canwr-gyfansoddwr Huw Dylan Owen

Newid gorwelion

Mae’r arlunydd o Fôn, Iwan Gwyn Parry, yn credu bod ei waith ar ei orau, ac yntau wedi troi yn hanner cant

Darlunio’r enaid byw

Rhaid i’r gwyliwr ddefnyddio’i ddychymyg wrth edrych ar bortreadau artist o Ddinbych

Y Llyfrau ym Mywyd Marred Glynn Jones

Mae hi’n gweithio fel Golygydd Creadigol i Wasg y Bwthyn yng Nghaernarfon