Claddu un o nosweithiau clwb mwyaf adnabyddus Caerdydd… ond mi fydd yna atgyfodiad achlysurol!

“Mae yna amser yn dod lle mae’n rhaid pasio’r baton i bobol eraill,” meddai Ian Cottrell sy’n DJio yng Nghlwb Ifor Bach ers 30 mlynedd

Gosod peiriant gwerthu llyfrau mewn ysgol wedi sbarduno diddordeb mewn darllen

“Mae unrhyw beth sydd yn cael llyfrau i dai sydd yn brin o lyfrau’n beth da”

Y gantores o Gymru, Bonnie Tyler, yn talu teyrnged i Meat Loaf

Fe fu’r ddau yn cydweithio ar yr albwm Heaven & Hell, oedd yn gyfuniad o ganeuon y ddau

Y canwr Meat Loaf wedi marw yn 74 oed

Roedd yn adnabyddus am ganeuon fel Bat Out Of Hell a hefyd wedi ymddangos yn y ffilm The Rocky Horror Picture Show

Dechrau chwilio am Fardd Cenedlaethol nesaf Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi galwad gyhoeddus am enwebiadau am fardd i gymryd yr awenau gan Ifor ap Glyn

Morfydd Clark yn lleisio trêl ar gyfer cyfres The Lord of the Rings

Y Gymraes o Benarth sy’n chwarae’r cymeriad Galadriel yn y gyfres newydd

Cogyddes adnabyddus yw arbenigwr newydd FFIT Cymru

Beca Lyne-Pirkis sy’n cymryd lle Sioned Quirke fel dietegydd y rhaglen eleni

£7.5m yn ychwanegol bob blwyddyn am y pum mlynedd nesaf i S4C

“Mae’r setliad yma’n adlewyrchu ffydd y DCMS, a’r Ysgrifennydd Gwladol Nadine Dorries, yng ngweledigaeth S4C,” medd Rhodri Williams, …

Canolfan Mileniwm Cymru yn cynhyrchu ‘Anthem’

Bydd y sioe gerdd gomedi, Anthem, yn “llythyr cariad at wlad y gân, ond â’i thafod yn dynn yn ei boch”

Gwobr Iris yn cyhoeddi manylion Cronfa Cyllid Ffilm Ddogfen newydd

“Mae hwn yn gyfle gwych i wneuthurwyr ffilmiau dogfen o Brydain sydd â straeon LGBT+ i’w rhannu”