Cerddoriaeth

Tara yn trafod trio cael babi

Mae gan y berfformwraig bodlediad newydd yn trafod profiadau dyrys bywyd
Roc a Phop

Yr Eira yn yr amgueddfa

Mae’r Eira wedi cael chwarae gig flasus mewn awyrgylch anarferol ar y naw

Celf Weledol

Y llun sy’n crisialu’r cyfnod clo

Mae postmon sy’n peintio wedi bod yn darlunio ei deulu yn ystod y locdown
Llên

Llygod yn dysgu plant i “barchu pawb”

Mae Caryl Parry Jones wedi cyhoeddi ei phedwerydd llyfr yng nghyfres ‘Tomos – Llygoden y Theatr’
Llên

Bardd Plant Cymru yn 20: ‘rhaid trafod Trump, Boris a Brecsit’

Bydd gan Fardd Plant Cymru heddiw job bwysig i’w gwneud er mwyn ailagor drws dychymyg i blant ar ôl y cyfnod clo, yn ôl Caryl Parry Jones
Y Sgrîn

Llai o Gymry’n gwylio S4C ar y teledu – ond y sianel yn denu rhagor ar-lein

Adroddiad blynyddol yn cynnig darlun cymysg, ond positif ar y cyfan

Llên

Angen i lên Cymraeg dorri’n rhydd o “ddynion gwyn o’r 1960au”

Mae eisiau sicrhau mwy o chwarae teg i feirdd benywaidd Cymru a “herio” beth yw’r diffiniad cydnabyddedig o “safon” mewn llenyddiaeth Gymraeg
Y Sgrîn

Dyn a’i fedora

Perry Mason – cyfres fawr y Cymro, Matthew Rhys, sy’n cael sylw’r cyn-gynhyrchydd teledu’r wythnos hon

Y Sgrîn

Seiclo: Tour de France

“Gwarthus o beth oedd gweld fod ein prif sianel deledu Gymraeg wedi penderfynu darlledu’r Tour de France!”
Llên

Sgwrio’r llechan yn lân

Mae yna ddau olygydd llengar a blaengar sy’n rhoi eu stamp go-iawn ar fyd llên