“Roedd Taid efo fi,” medd enillydd Cân i Gymru

Alun Rhys Chivers

Sara Davies, enillydd Cân i Gymru, fu’n siarad â golwg360 am y berthynas arbennig rhyngddi hi, a’i Nain a’i Thaid

‘Ti’ gan Sara Davies yw enillydd Cân i Gymru 2024

Mae’r gyfansoddwraig wedi ennill £5,000 a thlws Cân i Gymru

Ailwampio ‘Hymns and Arias’ ar gyfer gêm Cymru yn erbyn Ffrainc

Bydd Max Boyce yn perfformio’r fersiwn newydd am y tro cyntaf yn Stadiwm Principality ar Fawrth 10

‘Gwnewch y Pwythau Bychain’

Annog ymateb creadigol i Ddeiseb Heddwch Menywod Cymru 1924 gyda’r artist tecstiliau Bethan M. Hughes

Sioned Wiliam yw Prif Weithredwr dros dro S4C

Bydd hi’n dechrau yn ei swydd newydd yn rhan amser ym mis Mawrth, cyn ymuno’n llawn amser ym mis Ebrill

Eden, Cowbois Rhos Botwnnog a Steve Eaves ymysg lein-yp Sesiwn Fawr eleni

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal rhwng Gorffennaf 18-21, gyda thocynnau’n mynd ar werth ddydd Gwener (Mawrth 1)

Y cwmni sy’n cynhyrchu Doctor Who yn cadw eu prif ganolfan yng Nghaerdydd

Bydd rhwng pedwar a naw o gynyrchiadau teledu Bad Wolf yn cael eu ffilmio yng Nghymru rhwng nawr a mis Mawrth 2027, yn sgil cytundeb newydd

System newydd i gefnogi artistiaid Cymraeg newydd i ryddhau eu sengl gyntaf

Bwriad UNTRO yw cynrychioli, cydlynu a hyrwyddo traciau gan artistiaid newydd o Gymru, gan eu dysgu nhw am y broses o gyhoeddi a hyrwyddo caneuon

Protestio yn erbyn toriadau “echrydus” sy’n “bygwth” sefydliadau diwylliannol

Cadi Dafydd

“Pan ti’n torri mwy, beth sydd ar ôl i’w dorri?” medd cynrychiolydd undeb PCS am doriadau yn y Llyfrgell Genedlaethol ac Amgueddfa Cymru
Cân i Gymru

Rhestr fer cystadleuaeth Cân i Gymru 2024

Y cerddor Osian Huw Williams yw cadeirydd panel y beirniaid, a bydd Bronwen Lewis, Dom James, Mared Williams a Carwyn Ellis ar y panel hefyd