Haydn Holden yn cyhoeddi cerddoriaeth am y tro cyntaf ers 20 mlynedd

Yn wreiddiol o Drawsfynydd, daeth yr actor a’r canwr yn wyneb cyfarwydd fel aelod o’r band CIC ac yna fel artist unigol

Ansicrwydd am y dyfodol wrth i sinemâu annibynnol Cymru baratoi i ailagor

“Does gen i ddim dewis ond ailagor erbyn hyn, fel arall bydd yn rhaid i mi gau lawr a byddwn i’n colli fy mywoliaeth”

Gemau ail gyfle Abertawe a Chasnewydd ymhlith digwyddiadau prawf Llywodraeth Cymru

Bydd Tafwyl ac Eid-al-Fitr yn cael eu cynnal yr wythnos hon, ac mae trafodaethau ar y gweill i ganiatáu i 4,000 wylio Cymru v Albania fis Mehefin

“S4C ddim yn gwneud digon i ddysgwyr,” yn ôl un sy’n dysgu Cymraeg

Dywedodd Rhian Hewitt-Davies nad yw niferoedd dysgwyr Cymraeg yn cael ei adlewyrchu yn narpariaeth y sianel

Rownd a Rownd yn darlledu trwy gydol yr haf am y tro cyntaf

Bydd yr opera sebon yn dychwelyd i’r sgrin dwywaith yr wythnos o Fai 18 ymlaen

Mared Williams ac Arwel Lloyd yn lansio Eisteddfod T yr Urdd eleni

“Eleni mae’n arbennig o bwysig cefnogi gyrfaoedd cerddorion a chantorion ifanc ledled y rhanbarth”

Gigs Tŷ Nain am sicrhau fod pobol ifanc o ardaloedd gwledig yn cael cyfleoedd teg yn y sector cerddorol

Mae Gigs Tŷ Nain, ar y cyd â’r Eisteddfod Genedlaethol, wedi derbyn grant a “fydd yn caniatau iddyn nhw fod yn uchelgeisiol”

Tafwyl i gael croesawu cynulleidfa gyfyngedig

Yr ŵyl gyntaf yng Nghymru i gael croesawu cynulleidfa fyw ers dechrau’r pandemig ym mis Mawrth y llynedd

yr Ailgymysgu sy’n Cyfareddu

Pum mlynedd ers cyhoeddi eu casgliad cyntaf o ganeuon, mae Rogue Jones yn ôl gydag albwm o re-mixes ffynci

Lee Child – y nofelydd byd-enwog yn hel atgofion am Gymru

Maen nhw’n dweud bod rhywun, yn rhywle yn y byd, yn prynu un o nofelau Jack Reacher gan Lee Child bob naw eiliad