Siop lyfrau Gymraeg Caernarfon yn dathlu 20 mlynedd

Cadi Dafydd

“Roeddwn i yn teimlo ar y bore cyntaf bod gen i ddim syniad be oeddwn i’n ei wneud”

Cyhoeddi Rhestr Fer Saesneg Llyfr y Flwyddyn 2022

John Sam Jones, Alex Wharton, Gillian Clarke, Nadifa Mohamed a Rhiannon Lewis ymysg yr enwau ar y rhestr fer

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gydag Aled Hughes

Dros yr wythnos nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r holl awduron sydd wedi cyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Adwaith – ail albwm y genod o Gaerfyrddin allan heddiw

Ac mae trydydd albwm eisoes ar y gweill, gyda’r bwriad i’w recordio ym Mhortiwgal ym mis Tachwedd

Tudur Owen: “Rydw i bellach yn gwbl argyhoeddedig bod Cymru yn mynd i fod yn annibynnol”

Huw Bebb

Mi fydd y digrifwr yn annerch y rali fawr yn Wrecsam sy’n cael ei chynnal gan AUOBCymru, Indy Fest Wrecsam ac YesCymru

Gŵyl Car Gwyllt yn gyfle i weld Blaenau Ffestiniog “yn ei gogoniant”

Elin Owen

“O ddawns i reggae, rap a phop, dw i ddim yn meddwl bod yna wlad yr un maint efo iaith fel ’ma yn cynhyrchu gymaint o gerddoriaeth …

Llongyfarch Daniel Huws yn Llundain – ac “atgoffa” San Steffan am hanes Cymru

Non Tudur

Ben Lake eisiau “gorfodi ambell i Aelod Seneddol ac Arglwydd yn San Steffan i ystyried cyfyngder eu dealltwriaeth o hanes ynysoedd Prydain”

Y Ceidwadwyr Cymreig yn galw am gynnal Eurovision 2023 yng Nghymru

“Fel gwlad y gân, alla’i ddim meddwl am unlle gwell i gynnal Eurovision – gadewch i ni groesawu’r byd i Gymru”

Llyfr ryseitiau cymuned ddu, Asiaidd, ac ethnig leiafrifol Cymru wedi ennill gwobr fyd-eang

“Mae’r ryseitiau’n dod â blasau, ysbrydoliaeth a thraddodiadau o Bali i Zimbabwe, a’r straeon cyfoethog y tu ôl i bob pryd, ynghyd”