Defnyddio’r opera i roi stop ar y stigma o amgylch HIV

Opera Cenedlaethol Cymru yn anelu tuag at gydweithio â chymunedau dros Gymru er mwyn codi ymwybyddiaeth o brofiadau pobol sy’n byw â HIV
Matthew Rhys yn y gyfres The Americans

Actor Hollywood yn buddsoddi mewn menter gymunedol i brynu tafarn yng Ngheredigion

Fe gafodd yr actor Matthew Rhys ei ysbrydoli gan y ffaith bod y bardd Dylan Thomas yn arfer ymweld â Thafarn y Vale yn Nyffryn Aeron

Comisiynu cerflunydd cofeb Cranogwen yn Llangrannog

Bydd y cerflun o’r arloeswraig yn cael ei godi fel rhan o ymgyrch Monumental Welsh Women

Arddangosfa newydd yn “gofnod hiraethus” o ardal Hirael ym Mangor

Bydd arddangosfa ‘Y Bae’ gan yr arlunydd Pete Jones yn agored i’r cyhoedd yng nghanolfan Storiel Bangor nes diwedd y flwyddyn

Dim pennod fyw o I’m A Celebrity… am yr ail noson yn dilyn Storm Arwen

Mae’r ffilmio wedi dod i ben yng nghastell Gwrych am y tro yn sgil y tywydd garw

Wythnos o anlwc i ‘selebs’ Castell Gwrych

Tresmasydd, tywydd drwg a gwaeledd cyflwynydd yn tarfu ar raglen deledu

Sioe amlieithog yn gyfle i ddenu cynulleidfa sydd ddim fel arfer yn gweld theatr Gymraeg

Sioe PETULA yw’r ail gyd-gynhyrchiad rhwng Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales ers sefydlu’r ddau gwmni

Lansio tair cyfres newydd ar Hansh

Un o gyflwynwyr Hansh, Garmon ab Ion, yn siarad â golwg360 ar drothwy cyfresi newydd ar y sianel

‘Byddai cydnabod Datblygu fel ysbrydoliaeth wedi plesio Dave R Edwards’

Emyr Glyn Williams o Label Recordiau Ankst yn trafod â golwg360 wedi i’r band ennill y ‘Wobr Ysbrydoliaeth Cerddoriaeth Gymreig’

Cynnal gŵyl i ddathlu bywyd a gwaith Jan Morris, a dod ag arbenigwyr ar lenyddiaeth a theithio ynghyd

Roedd Jan Morris yn “bwysig dros ben fel cynrychiolydd Cymru i’r byd”, yn ogystal ag yn sgil ei lle yn hanes llên Cymru, meddai Mike …