Dadorchuddio Plac Porffor er cof am y Gymraes gyntaf i ennill Gwobr Booker

Cafodd Bernice Rubens ei geni a’i magu yng Nghaerdydd

Cyhoeddi gigs Eisteddfod Cymdeithas yr Iaith

Mae Cowbois Rhos Botwnnog, HMS Morris a Pedair ymysg y bandiau fydd yn chwarae yn gigs Cymdeithas yr Iaith ym Mhontypridd

“Mae’r Gymraeg yn perthyn i ni i gyd”… gan gynnwys Taylor Swift

Erin Aled

“Ffantastig” gweld cantores fyd-enwog yn defnyddio’r Gymraeg, medd Llywodraeth Cymru, sy’n rhedeg Helo Blod a rhaglen …

Cyhoeddi enillwyr Priodas Pymtheg Mil ddyddiau’n gynnar

Daw hyn gan fod y “bleidlais wedi’i chyfaddawdu”, yn ôl S4C

S4C a Media Cymru yn cyhoeddi enillwyr Cyllid Datblygu Fformatau Byd-Eang

Bydd y cwmnïau llwyddiannus yn derbyn cyllid a chymorth arbenigol i ddatblygu syniadau fformat dros y tri mis nesaf

Cartref parhaol i griw Voicebox yn Wrecsam

Cyfle cyffrous wrth adnewyddu ac aildanio ganol ddinas Wrecsam

Fy Hoff Raglen ar S4C

Sue Coleman

Y tro yma, Sue Coleman  o Fae Colwyn sy’n adolygu’r rhaglen Trefi Gwyllt Iolo

Astudio sut mae hiwmor yn effeithio ar berthnasau cyplau hŷn

Mae academyddion o Brifysgol Aberystwyth yn dechrau astudiaeth ar sut mae pobol dros 60 mlwydd oed yn defnyddio hiwmor gyda’u cymar

Dadorchuddio Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf

Elan Rhys Rowlands a Neil Rayment sy’n gyfrifol am wneud y Goron, tra bo’r Gadair wedi’i dylunio a’i cherfio gan Berian Daniel

Dyfodol côr Only Boys Aloud yn ansicr heb gyllid

Mewn apêl frys, mae elusen Aloud, sy’n gyfrifol am y côr, yn dweud bod rhaid iddyn nhw godi £150,000