Y gantores-gyfansoddwraig Bronwen Lewis yn ymuno â BBC Radio Wales

“Am gyfle gwych a hwyliog i allu chwarae rhai o fy hoff ganeuon a chysylltu efo pobol o bob rhan o Gymru”

Comisiynu portread o’r delynores Elinor Bennett fel “rhodd gan y genedl”

Cadi Dafydd

Ym mis Ebrill, bydd Elinor Bennett yn dathlu ei phen-blwydd yn 80 oed ac roedd Geraint Lewis a Rhiannon Mathias yn awyddus i gydnabod ei chyfraniad

Datgelu rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2023

Mae’r rhestrau’n cynnwys dwy gyfrol gan Manon Steffan, casgliad o straeon Celtaidd rhyngwladol, a nofel graffeg yn seiliedig ar ddrama …

“Colled aruthrol” ar ôl yr actor Dafydd Hywel, sydd wedi marw’n 77 oed

Elin Owen

“Roedd o’n hyfryd i weithio gyda fe, ac yn rhwydd iawn,” meddai Jim Parc Nest, a gydweithiodd gyda Dafydd Hywel droeon

Mynediad am ddim i faes Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin i deuluoedd incwm isel

“Ein gobaith fel mudiad yw sicrhau ‘Urdd i Bawb’ a bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael cyfle i gystadlu ac elwa o weithgareddau’r Urdd”

“Pam fod rhaid newid bob dim?”

Dyna un gri ar gyfryngau cymdeithasol yr Eisteddfod Genedlaethol, ar ôl eu newyddion eu bod nhw am addasu’r drefn gystadlu yn y brifwyl o fis Awst

Sioned Page-Jones yw enillydd Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled 2023

“Un gair sydd i ddisgrifio Sioned, a hynny yw ‘ysbrydoledig’.”
Maggie Russell

Penodi Maggie Russell yn gadeirydd newydd Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae gan Maggie Russell dros 35 mlynedd o brofiad fel artist proffesiynol, ac mae hi wedi bod mewn nifer o swyddi uchel gyda BBC Cymru

“Dydy’r Cymry erioed wedi parchu fi a rhoi cyfle i mi ganu yma o gwbl”

Lowri Larsen

Ar drothwy Noson Lawen Dyffryn Ogwen, y gantores Tammy Jones sy’n trafod mynd i Loegr i ddatblygu ei gyrfa

Tudur Owen: ‘Mae comedi stand-yp yn ffordd wych o hybu iechyd meddwl’

“Chwerthin yw’r unig feddyginiaeth mewn gwirionedd,” meddai Eryl Davies, un arall sy’n cymryd rhan mewn digwyddiad arbennig