Damcaniaeth Anhrefn, Paradox EPR a’r Ysbryd Glân

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Mae’r Ysbryd Glân fel… Dim ond y ‘fel’ sydd gennym

Rhagfarnau bach pobol a rhagfarn fawr Duw

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Mae’n Wythnos Cymorth Cristnogol yr wythnos hon (Mai 12-18)

Y gymuned yn ymateb yn chwyrn i fandaliaeth ym mynwent Llanbeblig

Alun Rhys Chivers

Dywed y Cynghorydd Dewi Jones mai “dyma’r lle olaf ddylsai hyn ddigwydd”

Colofn uffernol yw hon

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Cwestiwn Mr Brocklehurst, pedwar dosbarth a thân coethydd

Dysgu poitry

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Mae’r cain, a’r hynafol a’r prydferth yn dda i ddim

Penodi caplan i weithio gyda’r gymuned awyr agored yn y gogledd

“Rwy’n edrych ymlaen at symud i Lanberis, dechrau dysgu Cymraeg a dod yn weithgar yng nghymuned awyr agored Eryri,” medd Jill …

Traws

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Pobol drawsryweddol a’r eglwysi

Ntarama, Rwanda; Bug splat, ‘Ti’-‘Ni’

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Pe baech chi’n fy adnabod, ac yn adnabod eich hunan, ni fuasech yn fy lladd