Crefydd

Mwslimiaid yn cadw pellter wrth ddod ynghyd ar ddechrau Ramadan

Dathliadau gwahanol i’r arfer, ond maen nhw wedi gallu cael eu cynnal eleni ar ôl i bobol orfod cadw draw o’r mosg y llynedd oherwydd …

Crefydd

Gwerthu capeli – “proses arteithiol”

Unwaith y daw’r cyfnod o warchod yn erbyn y pandemig i ben bydd gennym gyfle, hwyrach y cyfle olaf, i greu cyfundrefn o gapeli anghydffurfiol …

Crefydd

Colli capeli Cymru – “trosedd treftadaeth”

“Bydd yn cael ei ystyried yn un o droseddau treftadaeth mwyaf ein hoes”
Crefydd

Ryland Teifi wedi colli ei dad i’r coronafeirws – ac yn trafod y profiad ar S4C nos Sul

“Dw i’n gwybod, lle bynnag mae Dad, bydde fe’n gweud – peidiwch becso am ddim byd, joiwch a canwch!”

Llun o'r Pab yn gwenu
Crefydd

Irac i groesawu’r Pab i Baghdad am y tro cyntaf erioed

Ofnau y bydd yn denu torfeydd mawr, gan achosi lledaeniad y corona

Crefydd

Ymgyrchwyr yn galw am droi Capel Mawr Porthaethwy yn ganolfan gymunedol

Mae’r grŵp yn poeni am “or-ddatblygu” yn y dref

Crefydd

Heddlu Pacistan am geisio arestio dau Gristion am sarhau’r proffwyd Mohammed

Does dim rhagor o fanylion am y drosedd honedig ar hyn o bryd

Organ Capel Soar, Merthyr Tudful
Crefydd

Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol yn dychwelyd i S4C

“Mae Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol yn ffordd effeithiol iawn i addolwyr ddod at ei gilydd yn un cynulleidfa fawr ar fore Sul,” meddai S4C

Baner Iwerddon
Crefydd

RTE yn ymddiheuro am sgets yn “sarhau Duw”

Cafodd y sgets ei darlledu ar Nos Galan

Crefydd

‘Rhaid cydio mewn gobaith o atgyfodiad erbyn y Pasg’

Arweinydd crefyddol yn ein hannog i weld golau ‘ar yr awr dywyllaf’