Annibynwyr
Crefydd

Bil y Farchnad Fewnol: Annibynwyr yn ymbil ar yr Arglwyddi

Pryderon am ddyfodol datganoli

Crefydd

‘Pobol yn anghofio am y digartref oherwydd pandemig y coronaferiws’

Neges gan Archesgob Cymru ar gyfer Dydd Sul Digartrefedd
Crefydd

Cyngor Tref Aberystwyth wedi rhoi cynnig ar brynu Eglwys Gwenffrewi

Maen nhw’n “disgwyl am ymateb” ar y cynnig

Crefydd

Gweinidog Caerfyrddin yn cynnal oedfa “gyrru i mewn”

Beti Wyn James yn ffeindio ffordd newydd o addoli yn y cyfnod clo
Crefydd

Agor addoldai Lloegr eto ar Fehefin 15

Bydd lleoliadau ar agor i bobol gael gweddïo’n unigol

Jill-Hailey Harries
Crefydd

Yr Annibynwyr yn ymateb i helynt hiliaeth yr Unol Daleithiau

Cynrychiolwyr yr enwad wedi anfon llythyr at Lysgennad yr Unol Daleithiau

Archesgob Cymru, John Davies
Crefydd

Neges Pasg Archesgob Cymru’n crybwyll “cwmwl salwch a gofid”

Yr Archesgob John Davies yn cyflwyno’i neges flynyddol ar Sul y Pasg

Crefydd

Apêl capeli ac eglwysi Cymru i bobl beidio ymweld â mynwentydd ar Sul y Blodau

“Ddaw dim da o deithio i dalu gwrogaeth i’r meirw.”