“Fyddan ni byth eisiau i’r Plygain orffen”

Lowri Larsen

Mae’r Plygain yn rhan bwysig o draddodiad Llanllyfni

Eglwysi’n dod ynghyd i ysbrydoli eraill i weithredu ar newid hinsawdd

Ar ddiwrnod cyntaf Wythnos yr Hinsawdd yng Nghymru, mae mudiadau Cristnogol wedi dod ynghyd i ystyried eu hymateb i’r argyfwng

Cwrs Adfent Tregarth “yn mynd at wraidd a thraddodiadau stori’r Nadolig”

Lowri Larsen

“Rydym wir angen gobaith ar hyn o bryd,” meddai’r Parchedig Sara Roberts
Diwali

“Diwali hapus i bawb,” medd Prif Weinidog Cymru

“Gyda’n gilydd, byddwn yn cyflawni ein gobeithion i sicrhau dyfodol tecach i ni gyd,” meddai mewn neges ar Twitter

Dadorchuddio portread newydd o Santes Non yn feichiog

Mae’r portread gan Meinir Mathias wedi’i osod ger y fan lle dywedir iddi roi genedigaeth i Dewi Sant

Difrod i gerrig beddi mewn hen fynwent yng Nghaernarfon yn “siomedig iawn”

Cadi Dafydd

“Gobeithio bod hyn ddim yn adlewyrchu pa fath o gymuned ydy Caernarfon.”

Yr Eglwys yng Nghymru am wario £100m ar ei gwaith

Dyma’r buddsoddiad mwyaf arwyddocaol ers 1920, medd Archesgob Cymru
Capel Nant y Fflint, Treffynnon

Ystyried troi hen gapel ger Treffynnon yn llety gwyliau

Rory Sheehan, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi derbyn cais i droi Capel Nant Y Fflint (Bethel) yn llety gwyliau dwy ystafell wely

Agor capel i unrhyw un sy’n dymuno “gweddïo yn dawel” wedi gwrthdrawiad bws yn Llanfair Caereinion

Mae pedwar plentyn a gyrrwr bws yn yr ysbyty mewn cyflwr sefydlog ar ôl gwrthdrawiad yn y dref ddoe (dydd Llun, Mai 23)

Wythnos Grefyddau’n dangos mai “pobol ydyn ni i gyd”

Alun Rhys Chivers

Bydd Ysgol Gymraeg Pen-y-Groes yng Nghaerdydd yn cynnal wythnos o ddathliadau yr wythnos hon