Beti Wyn James

Annibynwyr Cymraeg yn beirniadu’r Mesur Mudo Anghyfreithlon

Mae’r Undeb yn galw ar yr Ysgrifennydd Cartref i dderbyn gwelliannau

Wcráin yn ceisio ‘annibyniaeth ysbrydol’

Yr Arlywydd Volodymyr Zelenskyy yn ymateb i ymosodiadau gan Rwsia a Vladimir Putin ar yr Eglwys Uniongred sydd â chysylltiadau â Rwsia
Darlun o Richard Price

Plac glas yn nodi 300 mlynedd ers geni Richard Price

Mae lle i gredu mai ei gartref yw’r tŷ teras hynaf yn Llundain

Nodi Gŵyl Santes Ffraid wrth edrych ar ganu Cymru a Llydaw

Cadi Dafydd

Daeth Nigel Ruddock ar draws cerdd yn Llyfr Gwyn Corsygedol, a chysylltiad rhyngddi â chân led-gyffredin o Lydaw, a hynny fydd sail y seminar

“Dw i o blaid annibyniaeth,” meddai Archesgob Cymru

Daw sylwadau’r Parchedicaf Andrew John wrth iddo siarad â rhaglen Y Byd yn ei Le ar S4C
Y Parchedig Dyfrig Rees

Duw “yn sefyll gyda’n nyrsys ar y llinell biced a chyda’r ceiswyr lloches sy’n glanio ar draethau’r Sianel”

Ar drothwy’r Flwyddyn Newydd, mae’r Annibynwyr wedi cyhoeddi eu neges flynyddol
Iesu Grist ar y groes mewn ffenestr liw

Hen bryd i wleidyddion wynebu bod mwy o bobol ddigrefydd na rhai crefyddol yng Nghymru

Androw Bennett

Aelod o elusen Dyneiddwyr Cymru’n ymateb i’r ystadegau ar grefydd yn y Cyfrifiad diweddaraf

“Ddim yn annisgwyl” bod llai na hanner poblogaeth Cymru’n Gristnogion

Cadi Dafydd

“Mae’r ffaith bod cymaint o gapeli ac eglwysi wedi cau dros y degawd diwethaf yn dyst gweladwy i’r tueddiad,” medd y Parchedig Beti-Wyn …

“Fyddan ni byth eisiau i’r Plygain orffen”

Lowri Larsen

Mae’r Plygain yn rhan bwysig o draddodiad Llanllyfni