Tai wedi gwerthu am £57,000 yn fwy na’u pris prynu y llynedd

Pobol yng Nghymru brynodd eu tŷ o fewn yr ugain mlynedd ddiwethaf wedi ei werthu am £57,490 yn fwy na faint y gwnaethon nhw roi amdano, ar gyfartaledd

Desmond Tutu

Cofio Desmond Tutu a’i ymweliad â Llanelwedd

Y cyfarwyddwr teledu John Geraint oedd yn gyfrifol am olygu darllediadau ‘cefn-wrth-gefn’ i’r BBC ac S4C, ac mae eraill yn …

Y Parchedig Dyfrig Rees

“Covid wedi ysgwyd eglwysi allan o’u cyflwr cysurus”

Neges yr Annibynwyr ar drothwy’r Flwyddyn Newydd

Y Deml Aur

Sikh wedi’i ladd tros weithred anghrefyddol yn y Deml Aur yn y Punjab

Adroddiadau ei fod e wedi dringo rheiliau ac wedi ceisio gafael mewn cleddyf oedd yn cael ei gadw ger y llyfr sanctaidd

Datblygu llwybr pererinion newydd rhwng Tŷ Ddewi ac Iwerddon

Mae’r llwybr wedi’i ysbrydoli gan y cyfeillgarwch rhwng Dewi Sant a Sant Aidan o Fearna

Y Parchedicaf Andy John

Andy John, Esgob Bangor, yw Archesgob newydd Cymru

Mae’n olynu John Davies, a fe yw’r 14eg person i fod yn y swydd

Diwali

Y prif weinidog yn dymuno “Diwali Hapus” i bobol yng Nghymru

“Mwynhewch yn ddiogel,” meddai Mark Drakeford

Llywodraeth yn gwario £2.4m i wella profiad twristiaid yng Nghymru

Gwario ar fannau gwefru cerbydau trydan, gwell cyfleusterau toiled a pharcio ceir, a gwell arwyddion a phaneli dehongli

Ystyried caniatáu bendithio priodasau cyplau o’r un rhyw yn eglwysi’r Eglwys yng Nghymru

Mae’r Bil, sy’n cael ei drafod gan Gorff Llywodraethol yr Eglwys, yn cynnig bod y gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio’n arbrofol am bum mlynedd

Methu ag ethol esgob ar gyfer Abertawe ac Aberhonddu

Gan bod y Coleg wedi methu ethol, y Fainc Esgobion fydd yn ethol yr esgob newydd maes o law