Capel Nant y Fflint, Treffynnon

Ystyried troi hen gapel ger Treffynnon yn llety gwyliau

Rory Sheehan, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi derbyn cais i droi Capel Nant Y Fflint (Bethel) yn llety gwyliau dwy ystafell wely

Agor capel i unrhyw un sy’n dymuno “gweddïo yn dawel” wedi gwrthdrawiad bws yn Llanfair Caereinion

Mae pedwar plentyn a gyrrwr bws yn yr ysbyty mewn cyflwr sefydlog ar ôl gwrthdrawiad yn y dref ddoe (dydd Llun, Mai 23)

Wythnos Grefyddau’n dangos mai “pobol ydyn ni i gyd”

Alun Rhys Chivers

Bydd Ysgol Gymraeg Pen-y-Groes yng Nghaerdydd yn cynnal wythnos o ddathliadau yr wythnos hon

Cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol Capel Edern

Bydd Liz Saville Roberts yn cadeirio’r cyfarfod, sy’n cael ei gynnal fel rhan o’r ymgais i ddiogelu dyfodol y capel hanesyddol fel …
Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Cynnal digwyddiad a ddenodd feirniadaeth i English Cathedrals am hawlio Tyddewi

Cafodd y digwyddiad ‘Cathedrals at Night’ ei restru ymhlith digwyddiadau’r gymdeithas English Cathedrals, sy’n hyrwyddo …
Y Chwaer Bosco

Teyrngedau i’r Chwaer Bosco, Nora Gabriel Costigan

Alun Ifans a Hefin Wyn sy’n cofio’r lleian o Wyddeles a ddaeth i Gymru a dysgu Cymraeg
Aelodau Côr Eglwys Gadeiriol Llandaf

Cydraddoldeb i fechgyn a merched sydd eisiau canu yng nghôr Eglwys Gadeiriol Llandaf

O fis Medi ymlaen, bydd y Côr Merched yn canu’r un nifer o wasanaethau â’r Côr Bechgyn

Agor llwybr pererindod newydd ecogyfeillgar ym Mhenrhyn Gŵyr

Bydd y llwybr cerdded a beicio 50 milltir yn ymweld â’r 17 eglwys hanesyddol yn yr ardal
Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Teithiau Gerallt Gymro ar gael ar ffonau clyfar

Mae ei groesgad o amgylch Cymru – y drydedd o’i math – yn rhoi darlun cynhwysfawr o Gymru’r ganrif wedi’r goncwest …

Hindwiaid yng Nghymru’n dathlu dyfodiad y gwanwyn gyda gŵyl Holi

Cadi Dafydd

“Mae Gŵyl Holi yn amser hapus pan fo pobol yn dod ynghyd, yn cyfarfod a chyfarch ei gilydd, yn lledaenu lliwiau ar ei gilydd, yn mwynhau’r …