Organ Capel Soar, Merthyr Tudful
Crefydd

Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol yn dychwelyd i S4C

“Mae Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol yn ffordd effeithiol iawn i addolwyr ddod at ei gilydd yn un cynulleidfa fawr ar fore Sul,” meddai S4C

Baner Iwerddon
Crefydd

RTE yn ymddiheuro am sgets yn “sarhau Duw”

Cafodd y sgets ei darlledu ar Nos Galan

Crefydd

‘Rhaid cydio mewn gobaith o atgyfodiad erbyn y Pasg’

Arweinydd crefyddol yn ein hannog i weld golau ‘ar yr awr dywyllaf’

Crefydd

Rhys Patchell yn dechrau canmol dylanwad y capel

“Rhywbeth cŵl am fod yn fugail”

Crefydd

Cyn-gaplan Prifysgol Caerdydd yn gwadu ymosod yn anweddus ar ddynes

Y Parchedig Ddoctor Paul Overend wedi’i gyhuddo o ymosod ar ddynes pan oedd e’n gaplan yn y brifddinas

Llun o'r Pab yn gwenu
Crefydd

Y Pab yn gwadu ‘hoffi’ llun model o Frasil

“O leia’ rydw i’n mynd i’r nefoedd” meddai Natalia Garibotto

Crefydd

Mudiadau crefyddol yn ymwrthod â’r galwadau i gategoreiddio addoldai yn ‘hanfodol’

“Mae’n bwysig bod eglwysi yn chwarae eu rhan yn y frwydr yn erbyn y feirws.”

Crefydd

“Does neb eisiau Nadolig digidol” – rhybudd gan esgob Albanaidd

Fe ddaw ar ôl i un o glinigwyr blaenaf yr Alban rybuddio y gallai cynulliadau mawr gael eu gwahardd dros gyfnod y Nadolig

Annibynwyr
Crefydd

Bil y Farchnad Fewnol: Annibynwyr yn ymbil ar yr Arglwyddi

Pryderon am ddyfodol datganoli

Crefydd

‘Pobol yn anghofio am y digartref oherwydd pandemig y coronaferiws’

Neges gan Archesgob Cymru ar gyfer Dydd Sul Digartrefedd