“Dw i’n dy garu di”

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Caru a chael ein caru yw gwraidd a phren bywyd – dail yw pob peth arall

Daeth eto’r Adfent

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Cyfle i ddiffodd y canhwyllau un wrth un

As-salamu alaikum

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

“Dros gwpaned achlysurol o goffi Arabaidd, mi ddois yn ddiweddar, yn gwbl anffurfiol, i adnabod cwmni o bobol dra gwahanol i mi”

Cynlluniau i godi maes parcio ar dir mynwent yn cythruddo trigolion

Bydd glaswellt yn cael ei osod mewn rhannau eraill o’r fynwent ym Mon-y-maen

Plant mor ifanc â thair oed â phrofiad o hiliaeth

Chris Haines, Gohebydd Senedd ICNN

Mae Aelodau’r Senedd wedi clywed bod hiliaeth ar gynnydd yn ysgolion Cymru

Anghofio a chofio, cofio ac anghofio

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Rydym yn paratoi’r ffordd i ddyfodol heb y gallu i anghofio, ac felly heb fedru gosod ein pechodau o’r neilltu, ac o’r herwydd heb y gallu i faddau

‘Ym mis Tachwedd 1989, syrthiodd y Berlin Mall’

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Heb fod gennym stôr o wybodaeth gyffredin, caiff heddwch, gwarineb a gwirionedd eu peryglu

Dathlu Diwali i blant Cymru gael “gwybod fod yna grefyddau gwahanol o gwmpas”

Lowri Larsen a Catrin Lewis

Mae’r ŵyl Hindwaidd yn ddathliad o fuddugoliaeth goleuni tros dywyllwch, ac mae crefyddau’r byd yn rhan o’r cwricwlwm yng Nghymru

‘Duw piau edau bywyd?’

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

A ddylai fod gennym yr hawl i ddod â’n byw i derfyn, neu i gael cymorth arbenigol i wneud hynny?

‘Rhaid gwneud mwy i fynd i’r afael ag Islamoffobia’

Chris Haines, Gohebydd Senedd ICNN

Daw’r alwad yn sgil cynnydd sylweddol mewn troseddau casineb ar sail crefydd