Colled ar ôl Mike Pearson, “hyfryd o ddyn” ac un o ffigurau mwyaf dylanwadol y theatr Gymraeg

“Mewn eiliad fach dawel mi fyddai’n adrodd jôc cwbwl stiwpid a oedd yn gwneud i bawb chwerthin”

Ballet Cymru yn rhoi golwg newydd ar un o gomedïau Shakespeare

Cadi Dafydd

“Rydyn ni’n meddwl, pe bai Shakespeare yn fyw heddiw, mai dyma sut y byddai’n sgrifennu beth bynnag. Roedd o flaen ei amser”

Y Brodyr Gregory yn dychwelyd gartref i ddathlu hanner canrif o ganu

“Bydd Noson Yng Nghwmni’r Brodyr Gregory yn achlysur na allwch ei golli a fydd yn rhoi cipolwg ar fywydau a gyrfaoedd deuawd arbennig …

Un o wyliau celfyddydau cynhwysol mwyaf Ewrop yn dychwelyd i Gymru

Gŵyl Undod yng Nghaerdydd, Bangor a Llanelli yn gyfle i “arddangos y dalent aruthrol efallai na fyddai’r cyhoedd yn ymwybodol ohoni fel …

Côrdydd yn dod i’r brig yng nghystadleuaeth Côr Cymru

Dyma’r degfed tro i’r gystadleuaeth gael ei chynnal, a chafwyd perfformiad arbennig gan ferch fach saith oed o Wcráin hefyd

Côr Dre yn amddiffyn eu rhan yng ngŵyl UNBOXED: Creativity in the UK

Mae rhai wedi cwestiynu’r penderfyniad i groesawu sioe Amdanom Ni i Gaernarfon oherwydd y cysylltiad gwreiddiol gyda Brexit

Datgelu tîm creadigol prosiect Cymru ar gyfer ‘Festival UK 2022’ ar ei newydd wedd

GALWAD: A Story From Our Future yw cyfraniad Cymru i ŵyl UNBOXED: Creativity in the UK, a bydd y prosiect yn cael ei berfformio ym mis Medi

S4C yn matshio arian tocynnau Cyngerdd Cymru ac Wcráin

Bydd y cyngerdd yn cael ei gynnal yn Aberystwyth wythnos nesaf, ac yn cynnwys cyfraniadau gan nifer o artistiaid o’r ddwy wlad

S4C a DEC Cymru yn cynnal cyngerdd arbennig i godi arian ar gyfer Wcráin

Bydd y noson arbennig yn cael ei chynnal yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar nos Sadwrn, Ebrill 2

Ail-greu sioe gyntaf Cwmni Theatr Maldwyn dros 40 mlynedd yn ddiweddarach

Bydd y cwmni theatr yn perfformio Y Mab Darogan ledled Cymru ym mis Hydref a Thachwedd eleni