Gradd newydd yn caniatáu i fyfyrwyr astudio holl arddulliau’r theatr gerddorol drwy’r Gymraeg

BA Theatr Gerddorol Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant fydd y cwrs cyntaf i gynnig yr holl elfennau drwy’r Gymraeg

Pob tocyn i daith hydref Nôl i Nyth Cacwn wedi hedfan mewn ychydig ddyddiau

Cadi Dafydd

“Mae yna ryw gyfrinach, ac er mai Ifan [Gruffydd] a fi wnaeth awduro’r peth, dydyn ni ddim yn deall e,” meddai Euros Lewis wrth drafod apêl …

Dod â’r diwylliant grime i Ganolfan y Mileniwm

Diwylliant grime ac artistiaid fel Dizzee Rascal sydd wedi ysbrydoli cynhyrchiad hunangofiannol Bardd Plant Saesneg Cymru, Connor Allen

Galw mawr am sioe Glyndŵr … ac un Nos Ola Leuad

Non Tudur

Y cwmni yn dathlu’r deugain wrth atgyfodi sioe fawr am dywysog olaf Cymru

Addasiad newydd o’r Mabinogi am deithio cestyll Cymru

Fe fydd yr addasiad dwyieithog gan Gwmni Theatr Struts and Frets yn ymweld â rhai o safleoedd hynaf Cymru, gan gynnwys Abaty Nedd a Chastell Cydweli

‘Angen gwneud mwy i ehangu apêl a chynulleidfa’r opera’

Cadi Dafydd

Bydd cynhyrchiad newydd Opra Cymru, yr opera Gymraeg gyntaf i blant cynradd, yn ceisio unioni’r cam hwnnw

Taith theatr yn dod â hanes Cranogwen yn fyw

Mi fydd taith theatr ‘Cranogwen’ yn agor gyda pherfformiad yn Neuadd Pontgarreg ar nos Wener, 30 Medi

Yr Urdd yn teithio i Philadelphia i gynrychioli Cymru ar lwyfan rhyngwladol

“Yn ystod blwyddyn y cant mae’r Urdd yn falch o gael cynnig cyfle unigryw i bedwar Llysgennad hyrwyddo ein gwlad a’n hiaith i gynulleidfa …
Ceri Ashe

Sioe yn yr Eisteddfod am bipolar – a galw am drafod salwch meddwl

Non Tudur

Fe fydd Ceri Ashe o Faenclochog yn perfformio ei sioe Bipolar Fi yn Theatr y Maes

Darlledu drama fyw yn rhoi cipolwg ar Gymru’r dyfodol fel rhan o ŵyl UNBOXED

UNBOXED: Creativity in the UK, yw’r enw newydd ar ‘Festival UK 2022’, sy’n “ddathliad arloesol o greadigrwydd dros y Deyrnas Unedig”