Cerddoriaeth

Daniel Lloyd

Mae’r actor yn ymarfer i berfformio mewn panto ac yn canu ar sengl Nadolig arbennig sy’n codi arian at achos da

Theatr

Sioe glwb rhithiol ‘Dawel Nos’ yn dathlu doniau’r Dyffryn

Dathlu hwyl yr Ŵyl ar-lein… gydag ambell i wyneb cyfarwydd!

Theatr

“Camp enbyd” cynnal sioe glybiau ar y We

Mae Cwmni Theatr Bara Caws yn cymryd “cam i’r tywyllwch” gyda’u sioe glybiau ddoniol eleni
Theatr

Y Celtiaid yn cyd-drafod drama

Cafodd y rheiny sy’n gweithio ym myd y theatr Gymraeg, Wyddeleg, a Gaeleg yr Alban gwrdd â’i gilydd ar y We yr wythnos ddiwetha
Theatr

Rhoi merched y theatr ar flaen y llwyfan

Mae diffyg sylw dybryd wedi bod i hanes dramâu Cymraeg, yn ôl academydd a dramodydd fu’n gweithio yn y maes
Theatr

“Trychineb” – cwrs Drama yn y fantol

“Ni fyddwn i le’r ydw i heddiw heblaw am y cwrs yma”
Theatr

“Anghyfartaledd clir” peidio ag ailagor theatrau

“Mae yna ddiffyg rhesymeg yn perthyn i’r peth,” medd Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru.
Theatr

Deg drama glywedol am Gaerdydd

Mae Theatr y Sherman yn cyflwyno deg o ddramâu clywedol sydd wedi eu hysbrydoli gan bobol a chymunedau Caerdydd
Theatr

O Damascus i dorri cwys

Mae dramodydd o Nefyn wedi cael blas ar weithio gydag arlunydd o Syria ar droi ei drama yn nofel graffeg
Theatr

Sioeau ar y We am hanes Cymru – am ddim!

Mae cwmni ‘Mewn Cymeriad’ wedi penderfynu mynd â’r mynydd at Muhammad, a chynnal ei ŵyl hanes flynyddol i blant yn ddigidol