Cartref parhaol i griw Voicebox yn Wrecsam

Cyfle cyffrous wrth adnewyddu ac aildanio ganol ddinas Wrecsam

Nia Ben Aur “yn dangos bod y Gymraeg yn llawer mwy na iaith yr ystafell ddosbarth”

Erin Aled

Mae Osian Rowlands, y cyd-arweinydd, yn ymfalchïo bod cynifer o gantorion di-Gymraeg yn rhan o’r sioe eleni hefyd

Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd yn mynd â’u sioe newydd “at stepen ddrws pobol”

Cadi Dafydd

“Mae yna bobol sydd erioed wedi perfformio o’r blaen, pobol sydd erioed wedi perfformio yn y Gymraeg, wyth aelod o’r cast sy’n niwroamrywiol”

Undeb yn “cynnig pa bynnag gymorth sydd ei angen i achub Opera Cenedlaethol Cymru”

Mae Opera Cenedlaethol Cymru wedi cynnig cwtogi cytundebau gwaith llawn amser aelodau eu corws ac mae Equity yn rhybuddio am ddiswyddiadau gorfodol

Nye a Jennie Lee: y berthynas oedd yn gynhaliaeth i Aneurin Bevan

Alun Rhys Chivers

Fe fu rhai o’r actorion yn y cynhyrchiad ‘Nye’ yn siarad â golwg360 wrth i’r ddrama ddod i Gaerdydd

Cynnig cwtogi cytundebau llawn amser corws Opera Cenedlaethol Cymru

Yn sgil cyfyngiadau ariannol, mae’r cwmni’n cynnig cwtogi eu cytundebau gyda thoriad cyflog o ryw 15%

Criw enfawr o Wlad y Basg am gynnal twmpath yn Llandudno

Non Tudur

Bydd Gwilym Bowen Rhys, Patrick Rimes a Lo-Fi Jones yn cyfeilio i’r twmpath dawns rhyngwladol heno (Mai 10)

Arad Goch yn penodi Cyfarwyddwr Artistig newydd

Ffion Wyn Bowen sy’n olynu Jeremy Turner

Golwg gefn llwyfan ar berfformiad operatig o ‘Macbeth’

Claire Jones

Bu Opera Canolbarth Cymru yn teithio drwy Gymru gyfan yn ystod mis Mawrth