Defnyddio’r opera i roi stop ar y stigma o amgylch HIV

Opera Cenedlaethol Cymru yn anelu tuag at gydweithio â chymunedau dros Gymru er mwyn codi ymwybyddiaeth o brofiadau pobol sy’n byw â HIV

Sioe amlieithog yn gyfle i ddenu cynulleidfa sydd ddim fel arfer yn gweld theatr Gymraeg

Sioe PETULA yw’r ail gyd-gynhyrchiad rhwng Theatr Genedlaethol Cymru a National Theatre Wales ers sefydlu’r ddau gwmni

“Blerwch y berthynas” rhwng dwy ffrind yn ganolbwynt i ddarn y Fedal Ddrama

Y cof, a sut mae pobol yn cofio’r un profiadau mewn gwahanol ffyrdd, oedd y syniad gwreiddiol tu ôl i ddrama fuddugol Miriam Sautin

Miriam Elin Sautin yn ennill Medal Ddrama Eisteddfod yr Urdd 2020-21

‘Drama sy’n llawn dirgelwch ac amwynder gyda diweddglo cryf. Mae cymhlethdod a blerwch bywyd i gyd yma’

Ffilm gyntaf erioed Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru am “ddathlu ac ailddiffinio’r hyn all cariad fod”

Y ffilm yn “gywaith llwyr” meddai Nico Dafydd a oedd yng ngofal y ffilmio, ac yn dod â gwahanol bobol, llefydd, a golygfeydd ynghyd

Dim Cymraeg yn rhan o arlwy adloniant Castell Bodelwyddan

Cafodd y castell yn Sir Ddinbych ei brynu gan Bourne Leisure yn ystod yr haf, a’i droi’n westy

‘Cynnal theatr tu allan yn gyfle i deithio at gymunedau sydd ddim yn cael y cyfle i weld theatr yn aml’

Mae un o sioeau Theatr Iolo wedi bod yn cael ei pherfformio ar drelar, gan gynnig profiad theatrig newydd i’w cynulleidfaoedd

Enwau cyfarwydd ar lein-yp Gŵyl y Llais 2021

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal yng Nghanolfan y Mileniwm rhwng 4 a 7 Tachwedd

Theatrau Cymru yn wynebu heriau “enfawr” wrth ail-agor

Er bod cyfyngiadau yn caniatau i theatrau ail-agor ar gapasiti llawn, mae nifer yn bwriadu dilyn dulliau graddol o ailgyflwyno cynulleidfaoedd llawn

Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn teimlo fel moment “haul ar fryn”

Mae’r ŵyl eleni wedi agor yn swyddogol heddiw, 19 Awst