Theatr

Y Celtiaid yn cyd-drafod drama

Cafodd y rheiny sy’n gweithio ym myd y theatr Gymraeg, Wyddeleg, a Gaeleg yr Alban gwrdd â’i gilydd ar y We yr wythnos ddiwetha
Theatr

Rhoi merched y theatr ar flaen y llwyfan

Mae diffyg sylw dybryd wedi bod i hanes dramâu Cymraeg, yn ôl academydd a dramodydd fu’n gweithio yn y maes
Theatr

“Trychineb” – cwrs Drama yn y fantol

“Ni fyddwn i le’r ydw i heddiw heblaw am y cwrs yma”
Theatr

“Anghyfartaledd clir” peidio ag ailagor theatrau

“Mae yna ddiffyg rhesymeg yn perthyn i’r peth,” medd Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru.
Theatr

Deg drama glywedol am Gaerdydd

Mae Theatr y Sherman yn cyflwyno deg o ddramâu clywedol sydd wedi eu hysbrydoli gan bobol a chymunedau Caerdydd
Theatr

O Damascus i dorri cwys

Mae dramodydd o Nefyn wedi cael blas ar weithio gydag arlunydd o Syria ar droi ei drama yn nofel graffeg
Theatr

Sioeau ar y We am hanes Cymru – am ddim!

Mae cwmni ‘Mewn Cymeriad’ wedi penderfynu mynd â’r mynydd at Muhammad, a chynnal ei ŵyl hanes flynyddol i blant yn ddigidol
Theatr

Twf “anhygoel” siaradwyr Cymraeg yn sbarduno theatr newydd

Mae cwmni Theatr na nÓg wedi dechrau consortiwm theatr Gymraeg ar y cyd â thair o theatrau’r Cymoedd
Theatr

Y cwmni sy’n cynnal y morâl

Mae cwmni theatr o Gastell Nedd wedi dal ati ac addasu yn ystod y pandemig, er mwyn sicrhau y bydd ysgolion yn cael blas ar ddrama
Celf Weledol

Pennod newydd i Ganolfan y Chapter

Diolch i addewid Llywodraeth y Deyrnas Unedig y bydd nawdd ychwanegol ar gyfer y celfyddydau, mae golau ar y gorwel i un ganolfan yng Nghaerdydd