Llên

Y Clwb Stori Cymraeg cyntaf erioed

“Yn yr adegau mwya’ pryderus a thywyll, mae stori yn uno pobol”
Perfformio

Angen i fyd y theatr “newid a gwella”

Mae actor a chyfarwyddwr yn dweud bod cyfnod y pandemig yn gyfle i’r diwydiant “newid a gwella” a chwilio am fwy o gyfleoedd ar y We
Perfformio

Cân a fideo i ddathlu diwrnod Mamiaith Ryngwladol UNESCO

Bydd ‘Cenedl mewn Cân’ yn cynnwys perfformiadau gan ddisgyblion ysgol, Cleif Harpwood, Bryn Fôn, Eädyth a Mared Williams

Cerddoriaeth

Bwca – y band sy’n clodfori bro

“Roeddwn i jesd wedi diflasu o ran trefnu pethau, ac roeddwn i actually eisiau bod ar y llwyfan yn chwarae gitâr”
Perfformio

Dewi Rhys

Yn actio ers 40 o flynyddoedd, mae’r Cofi wedi rhoi’r gorau i bortreadu ‘Wyn’ yn Rownd a Rownd
Cerddoriaeth

Daniel Lloyd

Mae’r actor yn ymarfer i berfformio mewn panto ac yn canu ar sengl Nadolig arbennig sy’n codi arian at achos da

Perfformio

Sioe glwb rhithiol ‘Dawel Nos’ yn dathlu doniau’r Dyffryn

Dathlu hwyl yr Ŵyl ar-lein… gydag ambell i wyneb cyfarwydd!

Perfformio

“Camp enbyd” cynnal sioe glybiau ar y We

Mae Cwmni Theatr Bara Caws yn cymryd “cam i’r tywyllwch” gyda’u sioe glybiau ddoniol eleni
Perfformio

Y Celtiaid yn cyd-drafod drama

Cafodd y rheiny sy’n gweithio ym myd y theatr Gymraeg, Wyddeleg, a Gaeleg yr Alban gwrdd â’i gilydd ar y We yr wythnos ddiwetha
Perfformio

Rhoi merched y theatr ar flaen y llwyfan

Mae diffyg sylw dybryd wedi bod i hanes dramâu Cymraeg, yn ôl academydd a dramodydd fu’n gweithio yn y maes