Perfformio

Pync-roc politicaidd pwerus!

Mae gan Geraint Rhys lwmp o lais canu, gall ddyrnu dryms gyda’r gorau, mae yn dipyn o ddewin ar y gitâr
Perfformio

Tîm, dan arweiniad National Theatre Wales, wedi’i ddewis i gynhyrchu prosiect ar gyfer Festival UK 2022

Bydd tîm Casgliad Cymru yn cynhyrchu “prosiect cydweithredol, cynhwysol, fydd yn sylfaenol Gymreig wrth ei wraidd ac yn fyd-eang yn ei …

Cerddoriaeth

“…os bysen i’n sdyc ar ynys, bydde piano mas o diwn, a bydde fi ffili fficso fe!”

Carwyn Ellis – sydd wedi cyhoeddi ail albwm o ganeuon Samba, Salsa a Thropicalismo o’r enw ‘Mas’ gyda’i broject, Rio 18 – …
Llên

Y Clwb Stori Cymraeg cyntaf erioed

“Yn yr adegau mwya’ pryderus a thywyll, mae stori yn uno pobol”
Perfformio

Angen i fyd y theatr “newid a gwella”

Mae actor a chyfarwyddwr yn dweud bod cyfnod y pandemig yn gyfle i’r diwydiant “newid a gwella” a chwilio am fwy o gyfleoedd ar y We
Perfformio

Cân a fideo i ddathlu diwrnod Mamiaith Ryngwladol UNESCO

Bydd ‘Cenedl mewn Cân’ yn cynnwys perfformiadau gan ddisgyblion ysgol, Cleif Harpwood, Bryn Fôn, Eädyth a Mared Williams

Cerddoriaeth

Bwca – y band sy’n clodfori bro

“Roeddwn i jesd wedi diflasu o ran trefnu pethau, ac roeddwn i actually eisiau bod ar y llwyfan yn chwarae gitâr”
Perfformio

Dewi Rhys

Yn actio ers 40 o flynyddoedd, mae’r Cofi wedi rhoi’r gorau i bortreadu ‘Wyn’ yn Rownd a Rownd
Cerddoriaeth

Daniel Lloyd

Mae’r actor yn ymarfer i berfformio mewn panto ac yn canu ar sengl Nadolig arbennig sy’n codi arian at achos da

Perfformio

Sioe glwb rhithiol ‘Dawel Nos’ yn dathlu doniau’r Dyffryn

Dathlu hwyl yr Ŵyl ar-lein… gydag ambell i wyneb cyfarwydd!