Theatr

Twf “anhygoel” siaradwyr Cymraeg yn sbarduno theatr newydd

Mae cwmni Theatr na nÓg wedi dechrau consortiwm theatr Gymraeg ar y cyd â thair o theatrau’r Cymoedd
Theatr

Y cwmni sy’n cynnal y morâl

Mae cwmni theatr o Gastell Nedd wedi dal ati ac addasu yn ystod y pandemig, er mwyn sicrhau y bydd ysgolion yn cael blas ar ddrama
Celf Weledol

Pennod newydd i Ganolfan y Chapter

Diolch i addewid Llywodraeth y Deyrnas Unedig y bydd nawdd ychwanegol ar gyfer y celfyddydau, mae golau ar y gorwel i un ganolfan yng Nghaerdydd
Theatr

Dilyn Mari Jones ar y llwybr maith

Pe baech chi’n chwilio am bodlediad ar gyfer eich awr o loncian yn y cyfnod yma, fe allech wneud yn waeth na’r ddrama sain, These Clouded Hills
Theatr Clwyd
Theatr

“Pryder gwirioneddol” am ddyfodol y diwydiant theatr

Tamara Harvey, cyfarwyddwr artistig Theatr Clwyd, yn lleisio barn yn sgil y coronafeirws

Theatr

 ‘Angen plac yn y Senedd i gofio ymgyrchwyr iaith’

Sharon Morgan yn galw am gydnabyddiaeth i gymwynaswyr y Gymraeg

Theatr

Diswyddo 22 o weithwyr theatr – “gwarthus” medd undeb

Ond mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn cyhuddo’r GMB o “roi camargraff o’r sefyllfa”

Theatr

Canolfan y Mileniwm ddim am agor eto eleni

85 o staff parhaol mewn perygl o golli eu gwaith

Dan y Wenallt
Theatr

Perfformio Dan y Wenallt dan glo

Cynhyrchu drama Dylan Thomas yn ddwyieithog drwy fideogynadledda

Eisteddfodau

Drama am wyrdroi disgwyliadau

Eisteddfod T – y cyfle cyntaf i ddarllen gwaith buddugol y Fedal Ddrama