Perfformio

“Trychineb” – cwrs Drama yn y fantol

“Ni fyddwn i le’r ydw i heddiw heblaw am y cwrs yma”
Perfformio

“Anghyfartaledd clir” peidio ag ailagor theatrau

“Mae yna ddiffyg rhesymeg yn perthyn i’r peth,” medd Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru.
Perfformio

Deg drama glywedol am Gaerdydd

Mae Theatr y Sherman yn cyflwyno deg o ddramâu clywedol sydd wedi eu hysbrydoli gan bobol a chymunedau Caerdydd
Perfformio

O Damascus i dorri cwys

Mae dramodydd o Nefyn wedi cael blas ar weithio gydag arlunydd o Syria ar droi ei drama yn nofel graffeg
Perfformio

Sioeau ar y We am hanes Cymru – am ddim!

Mae cwmni ‘Mewn Cymeriad’ wedi penderfynu mynd â’r mynydd at Muhammad, a chynnal ei ŵyl hanes flynyddol i blant yn ddigidol
Perfformio

Twf “anhygoel” siaradwyr Cymraeg yn sbarduno theatr newydd

Mae cwmni Theatr na nÓg wedi dechrau consortiwm theatr Gymraeg ar y cyd â thair o theatrau’r Cymoedd
Perfformio

Y cwmni sy’n cynnal y morâl

Mae cwmni theatr o Gastell Nedd wedi dal ati ac addasu yn ystod y pandemig, er mwyn sicrhau y bydd ysgolion yn cael blas ar ddrama
Celf

Pennod newydd i Ganolfan y Chapter

Diolch i addewid Llywodraeth y Deyrnas Unedig y bydd nawdd ychwanegol ar gyfer y celfyddydau, mae golau ar y gorwel i un ganolfan yng Nghaerdydd
Perfformio

Dilyn Mari Jones ar y llwybr maith

Pe baech chi’n chwilio am bodlediad ar gyfer eich awr o loncian yn y cyfnod yma, fe allech wneud yn waeth na’r ddrama sain, These Clouded Hills
Theatr Clwyd
Perfformio

“Pryder gwirioneddol” am ddyfodol y diwydiant theatr

Tamara Harvey, cyfarwyddwr artistig Theatr Clwyd, yn lleisio barn yn sgil y coronafeirws