Darlledu drama fyw yn rhoi cipolwg ar Gymru’r dyfodol fel rhan o ŵyl UNBOXED

UNBOXED: Creativity in the UK, yw’r enw newydd ar ‘Festival UK 2022’, sy’n “ddathliad arloesol o greadigrwydd dros y Deyrnas Unedig”

Noson i’w thrysori ymysg y Lleisiau

Non Tudur

Fe gafodd dramâu Aled Jones Williams y parch y maen nhw’n eu haeddu gan griw glew o actorion ar lwyfan bach ar gyrion Caernarfon nos Lun

Bryn Fôn yn cofio “perfformiad anhygoel” olaf Dyfrig ‘Topper’ Evans

S4C yn dangos rhaglen deyrnged i’r cerddor a’r actor amryddawn

Tocynnau i ddrama Gymraeg yn gwerthu allan mewn llai na hanner awr

500 o docynnau i weld ‘Nôl i Nyth Cacwn’ wedi mynd mewn 25 munud – a bydd perfformiadau ychwanegol yn cael eu trefnu

Drama newydd i ddathlu pen-blwydd Amgueddfa Lloyd George yn 25 oed

Manon Steffan Ros a Mari Elen, gyda chymorth myfyrwyr Coleg Meirion-Dwyfor, sydd wedi gweithio ar y ddrama sy’n seiliedig ar fywyd y cyn-Brif …

Mynd â bale i’r bobl

Cadi Dafydd

“Mae yna rwystr o ran hygyrchedd ariannol, a’r stereoteip a’i fod yn adloniant ar gyfer y dosbarth uwch neu’r dosbarth canol”

Colled ar ôl Mike Pearson, “hyfryd o ddyn” ac un o ffigurau mwyaf dylanwadol y theatr Gymraeg

“Mewn eiliad fach dawel mi fyddai’n adrodd jôc cwbwl stiwpid a oedd yn gwneud i bawb chwerthin”

Ballet Cymru yn rhoi golwg newydd ar un o gomedïau Shakespeare

Cadi Dafydd

“Rydyn ni’n meddwl, pe bai Shakespeare yn fyw heddiw, mai dyma sut y byddai’n sgrifennu beth bynnag. Roedd o flaen ei amser”

Y Brodyr Gregory yn dychwelyd gartref i ddathlu hanner canrif o ganu

“Bydd Noson Yng Nghwmni’r Brodyr Gregory yn achlysur na allwch ei golli a fydd yn rhoi cipolwg ar fywydau a gyrfaoedd deuawd arbennig …

Un o wyliau celfyddydau cynhwysol mwyaf Ewrop yn dychwelyd i Gymru

Gŵyl Undod yng Nghaerdydd, Bangor a Llanelli yn gyfle i “arddangos y dalent aruthrol efallai na fyddai’r cyhoedd yn ymwybodol ohoni fel …