Bwca – y band sy’n clodfori bro

“Roeddwn i jesd wedi diflasu o ran trefnu pethau, ac roeddwn i actually eisiau bod ar y llwyfan yn chwarae gitâr”

Dewi Rhys

Yn actio ers 40 o flynyddoedd, mae’r Cofi wedi rhoi’r gorau i bortreadu ‘Wyn’ yn Rownd a Rownd

Daniel Lloyd

Mae’r actor yn ymarfer i berfformio mewn panto ac yn canu ar sengl Nadolig arbennig sy’n codi arian at achos da

Sioe glwb rhithiol ‘Dawel Nos’ yn dathlu doniau’r Dyffryn

Dathlu hwyl yr Ŵyl ar-lein… gydag ambell i wyneb cyfarwydd!

“Camp enbyd” cynnal sioe glybiau ar y We

Mae Cwmni Theatr Bara Caws yn cymryd “cam i’r tywyllwch” gyda’u sioe glybiau ddoniol eleni

Y Celtiaid yn cyd-drafod drama

Cafodd y rheiny sy’n gweithio ym myd y theatr Gymraeg, Wyddeleg, a Gaeleg yr Alban gwrdd â’i gilydd ar y We yr wythnos ddiwetha

Rhoi merched y theatr ar flaen y llwyfan

Mae diffyg sylw dybryd wedi bod i hanes dramâu Cymraeg, yn ôl academydd a dramodydd fu’n gweithio yn y maes

“Trychineb” – cwrs Drama yn y fantol

“Ni fyddwn i le’r ydw i heddiw heblaw am y cwrs yma”

“Anghyfartaledd clir” peidio ag ailagor theatrau

“Mae yna ddiffyg rhesymeg yn perthyn i’r peth,” medd Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru.

Deg drama glywedol am Gaerdydd

Mae Theatr y Sherman yn cyflwyno deg o ddramâu clywedol sydd wedi eu hysbrydoli gan bobol a chymunedau Caerdydd