Dangos saith ffilm fer gan ddramodwyr newydd am y tro cyntaf yr wythnos hon

Dyma fydd y tro cyntaf i waith rhaglen Sgwennu Newydd Frân Wen gael ei rannu, a hynny ar blatfform AM

Pryder na fydd theatrau mor hygyrch i bobol ag anableddau pan ddaw’r clo i ben

“Hyd yn oed rŵan bod pethau’n dechrau llacio byswn i’n sicr wrth fy modd yn gweld pethau’n parhau efo llwyfan digidol,” meddai Ant Evans …

Llwyddiant yn Eisteddfod T yn arwain at wahoddiad i berfformio yng Ngŵyl Cymru Gogledd America

Y tenor Dafydd Wyn Jones o Lanrhaeadr, Sir Ddinbych, wedi cael ei wahodd i ganu yn Utica, Efrog Newydd ym mis Medi

Covid: cerddoriaeth fyw i ailgychwyn “ar draws pob lleoliad”

Atal gigs a digwyddiadau byw eraill oedd un o’r “ergydion mwyaf i’n hymdeimlad o les ac economi’r celfyddydau” medd …

Canu am Ryfeloedd y ‘Rona

Sylwadau ar y We am Mark Drakeford, Nicola Sturgeon a Boris Johnson sy’n sail i dair sioe gerdd newydd

“Sioe sy’n her i’r Deyrnas Gyfunol”

Roedd ‘Diwrnod Arall’ yn rhoi blas ar gynhyrchiad sydd ar waith gan yr artist pop Casi Wyn a chyfarwyddwr Cwmni’r Frân Wen, Gethin Evans

Theatr Ieuenctid Cymru’n dangos pedair ffilm fer wrth i bobl 16-17 oed gael pleidleisio am y tro cyntaf

Mae monologau gan Manon Steffan Ros a Mari Izzard ymhlith y pedair ffilm

Agor llygaid y sawl sy’n gallu clywed

Mae gweithio gydag actores Fyddar ar ddrama newydd sy’n cymharu gorthrwm y Gymraeg gyda gorthrwm defnyddwyr iaith arwyddo, wedi “agor byd” dramodydd

Dod â gwên i Glwyd

Mae Theatr Clwyd yn cyhoeddi ei rhaglen newydd yr wythnos hon – ac mae yna gynlluniau cyffrous ar y gweill

Pync-roc politicaidd pwerus!

Mae gan Geraint Rhys lwmp o lais canu, gall ddyrnu dryms gyda’r gorau, mae yn dipyn o ddewin ar y gitâr