Yr asyn a fu’n arwr

Mae cwmni theatr newydd yn barod iawn i daclo pynciau “llosg” fel annibyniaeth yn eu dramâu

Rhoi tegwch i’r hen ddramâu

Un o bobol brysuraf byd y theatr yng Nghymru yw Steffan Donnelly, ac nid oes diwedd ar ei barodrwydd i greu ac ysbrydoli

Arwel Gruffydd i adael y Theatr Genedlaethol ar ôl 11 mlynedd

“Mae arwain y Theatr Genedlaethol dros y ddeng mlynedd a rhagor diwethaf wedi bod yr anrhydedd fwyaf y gallwn i fod wedi’i dychmygu …

Y diddanwyr sy’n rhodio’r bröydd

“Yr hyn sy’n gyffredin, ble bynnag ry’n ni wedi mynd, yw gweld gwên ar wyneb pobol”

Myfyrwyr yn perfformio opera roc ‘Godspell’ yng Nghastell Caerdydd – o flaen cynulleidfa fyw!

“Ar ddiwedd blwyddyn heriol, mae’r perfformiad hwn yn gyfle i ddathlu llwyddiannau’r myfyrwyr”

Sioe Cabarela newydd sbon ar gyfer yr Eisteddfod AmGen

Ar nos Wener, Awst 6, bydd y criw’n perfformio sioe newydd sbon yn fyw o Ganolfan yr Egin yng Nghaerfyrddin

Theatr Clwyd yn “hyderus” fod gweinidogion Llywodraeth Cymru’n “deall anghenion y sector”

Daw hyn wrth i Andrew Lloyd Webber ymuno â her gyfreithiol i orfodi Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ryddhau canfyddiadau digwyddiadau prawf yn Lloegr

TRI AR Y TRO – Faust + Greta

“Y ddeialog chwareus rhwng ffrindiau Greta yn cyfeirio at Instagram ag ati oedd yn dod a’r stori i’r presennol”

Theatr y stand laeth

“..Mae cwmni theatr Arad Goch yn benderfynol o gael perfformio yn fyw a helpu goresgyn ynysrwydd “llethol” yng nghefn gwlad”

Faust a’i gymwynas

Gyda chyfyngiadau o hyd ar dorfeydd theatr, mae ambell i gwmni yn manteisio ar y cyfle i greu profiad technegol gwell i’w perfformwyr