Cerddoriaeth

Emmy Stonelake

Emmy Stonelake sy’n chwarae rhan Angharad yn y ddrama 35 Diwrnod ar S4C.
Celf Weledol

Y Pethe ynghanol Pandemig

Sut mae’r cwmnïau celfyddydol yn cadw cysylltiad gyda’u cynulleidfaoedd yn ystod pandemig?
Tarian Cymru
Theatr

Recordio cân allan o ‘Deffro’r Gwanwyn’ i gefnogi Tarian Cymru

Y cast gwreiddiol yn dod yn ôl at ei gilydd

Arwydd 'Machynlleth' uwchben y dref
Theatr

Cwis Gŵyl Gomedi Machynlleth yn torri record byd

Y nifer fwyaf erioed o ymwelwyr â thafarn rithwir

Theatr

Banc yn cefnogi cwmni sy’n dylunio llwyfannau theatr

Mae Bay Productions yn dylunio ar gyfer cynyrchiadau’r West End

Theatr

Addo y bydd drama Tylwyth “yn dychwelyd”

Cynhyrchiad “aruthrol” ac “anhygoel” yn ôl Angharad Mair

Y Tabernacl Machynlleth
Celf Weledol

Gohirio gŵyl gomedi Machynlleth oherwydd y coronafeirws

“Byddai dod ag 8,000 o bobol i’r dref yn peri risg di-angen i iechyd y cyhoedd”

Tudur Owen
Theatr

Tudur Owen yn rhan o “extravaganza” Dydd Gŵyl Dewi Clwb Glee

Pedair noson o chwerthin yn cael eu neilltuo ar gyfer ein nawddsant yng Nghaerdydd 

Theatr Clwyd
Theatr

Marw Terry Hands, cyn-Gyfarwyddwr Artistig Theatr Clwyd

Fe drawsnewidiodd y cwmni i fod yn un o’r mwyaf llwyddiannus yng Nghymru

Eisteddfodau

Cefnfab, glöwr a ddaeth yn eisteddfodwr, wedi marw

Roedd yn gredwr yn hawl y gweithiwr i wella’i stad trwy addysg