Negeseuon “pwysig” y sioe gerdd Everybody’s Talking About Jamie

Non Tudur

“Fyddwn i’n tybio mai ychydig iawn o bobol sy’n gweiddi ynglŷn â’r sioe yma sydd wedi bod yn ei gweld hi,” medd Beca Brown

Rhinoseros yn rhuo yn hir yn y cof

Non Tudur

Bu Non Tudur yn gwylio’r cynhyrchiad llawn cyntaf i Steffan Donnelly ei gyfarwyddo i’r Theatr Genedlaethol. Dyma’i hargraffiadau

‘Neges a gwerthoedd Annie Cwrt Mawr yn dal yn berthnasol heddiw’

Lowri Larsen

“Mae’n sefyllfa erchyll ar hyn o bryd, ond mae yna rywbeth yn apêl menywod Cymry sydd yn rhoi gobaith i ni”

Cwmni theatr yn cefnogi pobol ifanc gyda’u hiechyd meddwl

Bydd Cwmni Theatr Eleth yn perfformio cynhyrchiad Cymraeg o sioe Joseff a’r Gôt Amryliw ar Ynys Môn dros y penwythnos

Agor sioe deyrnged i Carwyn James, sydd “wedi cael ei anghofio tipyn bach”

Lowri Larsen

Bydd cwmni theatr yn teithio â’r sioe sy’n dathlu bywyd Carwyn James, un o gewri’r byd rygbi

Fleabag Cymraeg: Leah Gaffey “wedi mwynhau pob eiliad o’r daith”

Non Tudur

Bydd Fleabag yn Theatr Clwyd, yr Wyddgrug o heno (nos Iau, Medi 28) tan nos Sadwrn (Medi 30)

“Anrhydedd” i Rakie Ayola ymuno ag enillwyr Gwobr Siân Phillips

Elin Wyn Owen

“Mae’r duwiau Cymreig wedi lapio eu breichiau o fy nghwmpas,” meddai wrth dderbyn Gwobr Siân Phillips a pharatoi i ganu yn y …

Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd yn barod i berfformio eu cynhyrchiad cyntaf

Bydd ‘Deffro’r Gwanwyn’ yn cael ei llwyfannu yn Theatr y Werin yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar Fedi 1 a 2

Cai Llewelyn Evans yn ennill Medal Ddrama Llŷn ac Eifionydd

“Mae Eiliad o Ddewiniaeth yn ddrama ddireidus, llawn pathos sydd fwyaf parod am y llwyfan”

Rhys Ifans yn canmol drama “wych” am Eryri

Non Tudur

Roedd yn drueni nad oedd y lle yn “orlawn,” yn ôl yr actor ffilm enwog sydd wedi bod yn siarad â chylchgrawn Golwg