Hysbysebu

Hysbysebwch ar wassanaeth newyddion annibynnol Cymru

Pam hysbysebu ar Golwg360?

Dyma bump rheswm da i chi hysbysebu ar Golwg360

 1. Golwg360 yw’r unig blatfform newyddion cenedlaethol lle gellir hysbysebu’n gwbl effeithiol trwy gyfrwng y iaith Gymraeg
 2. Dros 7000 o ddarllenwyr dyddiol, yn darllen dros 1,000,000 o dudalennau y mis
 3. Pecynnau amrywiol i’ch siwtio eich anghenion penodol chi
 4. Ar gyfartaledd, bydd eich hysbyseb yn ymddangos 24,000 o weithiau ar hap dros gyfnod o wythnos
 5. Y cyfle i dargedu cynulleidfa newydd mewn ffordd fodern a chyffrous

Hysbysebu ar y we – ffordd effeithiol i hyrwyddo

Mae hysbysebu ar y we yn ffordd effeithiol iawn o hyrwyddo unrhyw gynnyrch, digwyddiad neu fusnes. Mae’n effeithiol gan bod modd i chi gyfathrebu eich neges ar nifer o lefelau, a chadw cyfrif o’r diddordeb yn yr hyn yr ydych yn ei hyrwyddo.

Trwy gymryd hysbyseb MPU ar wefan newyddion Golwg360, mae modd i chi gael y neges sylfaenol ar draws i’r gynulleidfa darged yng nghorff yr MPU, fel y byddech yn gwneud gyda hysbyseb yn y wasg draddodiadol. Cryfder y we yw bod modd i bobl gael mwy o wybodaeth os yw’r neges sylfaenol yn eu diddori, ac fel rhan o’ch hysbyseb ar Golwg360 mae modd i chi gael dolen i unrhyw dudalen arall ar y we lle gall pobl ffeindio rhagor o wybodaeth.

Fformat hysbysebion Golwg360

Mae dau opsiwn o ran maint hysbysebion Golwg360, sef:

 1. MPU 250 x 250 picsel mewn maint – i ymddangos ar ochr dde tudalennau’r wefan
 2. Baner 468 x 60 picsel mewn maint – i ymddangos ar frig, neu ‘header’, tudalennau’r wefan

Mae’r hysbysebion i gyd yn cylchdroi o gwmpas y wefan gan ymddangos ar hap.

Costau hysbysebu

Mae costau hysbysebu ar y wefan yn amrywio ar sail y pecyn sydd angen arnoch. Dyma rai pecynnau posib sydd ar gael.MPU 250 x 250 picsel (ochr y dudalen)

 • 1 mis – £200
 • 3 mis – £500
 • 6 mis – £800
 • 12 mis – £1400Baner 468 x 60 picsel (brig y dudalen)

 • 1 mis – £150
 • 3 mis – £400
 • 6 mis – £700
 • 12 mis – £1100

Am fwy o wybodaeth neu i drefnu hysbyseb cysylltwch â ni ar hysbysebion@golwg.com neu ffonio 01570 423 529