Y Gymraeg ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) – ffordd bell i fynd!

Nanna Ryder

Beth yw’r datblygiadau diweddar, heriau a blaenoriaethau ar gyfer cefnogi disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) trwy gyfrwng y Gymraeg?

Trump, Natsïaid a’r Anwydwst – Cof neu angof?

Charles Roberts

Charles Roberts, myfyriwr doethuriaeth yn Adran Hanes Cymru Prifysgol Aberystwyth sy’n trafod cofio dros ganrif yn ôl

Prosiect Pūtahitanga: Hunaniaeth, creadigrwydd, a cherddoriaeth boblogaidd yn yr iaith Gymraeg a te reo Māori

Dr Elen Ifan

Dr Elen Ifan, darlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, sy’n manylu ar brosiect cyffrous sy’n pontio Cymru ac Aotearo

Beth yw dyfais bwysicaf y can mlynedd diwethaf?

Mae yna sawl ateb posibl i’r cwestiwn hwn, er enghraifft radio, teledu, y rhyngrwyd, cyfrifiaduron, argraffyddion 3D, camerâu digidol a ffonau symudol

Cymru o dan y dŵr?

Dr Sophie Ward sy’n trafod rhai o’r heriau sy’n wynebu cymunedau arfordirol ledled Cymru wrth i’n hamgylchedd arfordirol newid yn gyflym

‘Truan o Dynged’: Dilyn y drafodaeth am newid hinsawdd yn Y Gwyddonydd o’r 1970au i ddechrau’r 1990au

Dr Gethin Matthews

Gethin Matthews o Adran Hanes Prifysgol Abertawe yn ein tywys trwy drafodaethau cynnar am newid hinsawdd trwy gyfrwng y Gymraeg

Datblygu thesawrws y Gymraeg drwy dechnoleg

Jon Morris, Elin Arfon, Nouran Khallaf, Mo El-Haj a Dawn Knight

Mae’r ymchwilwyr wedi defnyddio adnoddau sy’n bodoli eisoes yn ogystal â defnyddio siaradwyr yr iaith er mwyn creu’r adnodd

Gwasanaethau deintyddol ac anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru

“Fel ymchwilwyr sy’n byw ac yn gweithio yng ngogledd Cymru, rydym wedi dod yn llawer rhy gyfarwydd â’r mater hwn”

Yr angen i glywed safbwynt pobl wrth archwilio newid hinsawdd a threftadaeth ddiwylliannol

Giuseppe Forino

Tîm o Brifysgol Bangor sy’n trafod yr angen am gynnwys persbectif pobl wrth ddeall effeithiau newid hinsawdd ar dreftadaeth ddiwylliannol

Tair gwers allweddol i brifysgolion y Deyrnas Unedig gan rieni sengl a oedd yn astudio yn ystod y pandemig COVID-19

Dr Lucy Trotter

Darlithydd yn Ysgol Addysg Prifysgol Aberystwyth sydd yn ystyried effaith pandemig COVID-19 ar rieni sengl oedd yn fyfyrwyr yn ystod y cyfnod