Clefydau Prin, Clefydau Prion, a Chwilio am Wellhad

Bedwyr ab Ion Thomas

Myfyriwr doethuriaeth yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, Prifysgol Caerdydd, sy’n ceisio darganfod therapïau i drin clefydau niwroddirywiol

CIP-olwg ar eclips

Liam Edwards

Mae ymchwil Liam Edwards yn allweddol i ddeall prosesau a allai effeithio’n ddirfawr ar systemau electronig
Trychineb Tynewydd

Trychineb ar gân

Brooke Martin

Anghofiwch am Nixon in China ac Anna Nicole – fe gafodd y docu-opera gyntaf ei chyfansoddi yng Nghymru yn 1914

Iaith – beth mae cyfnewid cod yn ei gyfleu?

Jon Morris a Katharine Young

Sut mae’r defnydd o eiriau Saesneg yn y Gymraeg yn cael ei ddylanwadu gan y neges y mae’r siaradwr yn ceisio ei chyfleu?

Siaradwyr Cymraeg mewn ymchwil iechyd a gofal yng Nghymru

Mrs Beryl Cooledge a Dr Llinos Haf Spencer

“Pwrpas y gwaith ymchwil oedd gweld os yw siaradwyr Cymraeg yn cymryd rhan mewn ymchwil iechyd a gofal”

Pwysigrwydd y Brych

Manon Owen

Manon Owen, myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Leeds, sy’n trafod ei gwaith ymchwil ar organ ‘dros dro’ sy’n cael effaith parhaol

Iaith a Chenedl yng Nghymru’r Oesoedd Canol

Rebecca Thomas

Rebecca Thomas, Cymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd ac awdur, sy’n archwlio’r berthynas rhwng iaith a chenedl yn yr Oesoedd Canol

Cyfieithu yn oes deallusrwydd artiffisal: Maes yn marw neu ddadeni hen broffesiwn?

Ben Screen

Ymateb i’r duedd gynyddol i gredu bod cymhwysedd cyfieithwyr wedi newid yn sylfaenol a bod sgiliau cyfieithu traddodiadol yn prysur fynd yn ddiangen

Technoleg feicrosgopig!

Rhodri Evans

A all peiriannau moleciwlaidd helpu i ddeall a thrin afiechydon yn y dyfodol? Dyna gwestiwn Rhodri Evans, myfyriwr PhD Cemeg ym Mhrifysgol Manceinion

Ieithoedd a ffyrdd o feddwl

Thora Tenbrink

Thora Tenbrink, Athro ym Mhrifysgol Bangor ac awdur ‘Cognitive Discourse Analysis: An Introduction’ sy’n trafod perthynas iaith a …