Arian a Busnes

Cwmni ceir hunan-yrru o Aberystwyth yn cwblhau eu danfoniad digyswllt cyntaf

Defnyddio gwobr o £10,000 gan y Brifysgol i ddenu hanner miliwn gan fuddsoddwyr

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Dyn o Fôn yn dyfeisio peiriant adnabod ystlumod

“Mae o’n gallu adnabod sŵn ystlum pedol yn dda iawn”
Hyderus?
Cymru

Dyfeisiwr gêm eisiau casglu barn y cyhoedd am gemau bwrdd Cymraeg

Ceri Price, cyfarwyddwr cwmni Confident Games, yn awyddus i drosi’r gêm CONFIDENT? i’r Gymraeg

Cefn Gwlad

Academydd o Aberystwyth yn derbyn gwobr ‘Seren y Dyfodol’ am ei brosiect cynhyrchu cnydau cynaliadwy

“Mae’r dyfarniad i Dr Lloyd yn gydnabyddiaeth deilwng o’i ddawn aruthrol.”

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Dileu system bwcio prawf gyrru ar-lein am y tro oherwydd galw sylweddol

Gwefan DVSA wedi methu ymdopi â’r holl ymwelwyr ddoe (dydd Gwener, Awst 21)

Prifysgol Abertawe
Cymru

Gwyddonwyr o Abertawe’n defnyddio technoleg sganio 3D ar anifeiliaid o’r hen Aifft

Mae mwy na 2,000 o flynyddoedd ers iddyn nhw farw

Cymru

Rhaglen werth hyd at £9.5m i leihau ôl troed carbon mewn tai cymdeithasol

Yn ôl Llywodraeth Cymru bydd y rhaglen yn arwain at ddatgarboneiddio a chartrefi gwell

Cymru

Mannau gwefru cerbydau trydan newydd ym meysydd parcio Powys

Meysydd parcio Machynlleth a Llanidloes yw’r cyntaf yn y sir i gael mannau gwefru cerbydau trydan

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Degawd poethaf ers i gofnodion ddechrau

Mae adroddiad newydd yn dangos mai’r degawd diwethaf oedd y poethaf ers i gofnodion ddechrau.

Cymru

Openreach yn amlinellu cynlluniau ar gyfer band llydan mewn llefydd anghysbell

Bydd y cynllun yn cynnwys 45 o drefi a phentrefi sy’n anodd eu cyrraedd fel arfer