Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Dileu system bwcio prawf gyrru ar-lein am y tro oherwydd galw sylweddol

Gwefan DVSA wedi methu ymdopi â’r holl ymwelwyr ddoe (dydd Gwener, Awst 21)

Prifysgol Abertawe
Cymru

Gwyddonwyr o Abertawe’n defnyddio technoleg sganio 3D ar anifeiliaid o’r hen Aifft

Mae mwy na 2,000 o flynyddoedd ers iddyn nhw farw

Cymru

Rhaglen werth hyd at £9.5m i leihau ôl troed carbon mewn tai cymdeithasol

Yn ôl Llywodraeth Cymru bydd y rhaglen yn arwain at ddatgarboneiddio a chartrefi gwell

Cymru

Mannau gwefru cerbydau trydan newydd ym meysydd parcio Powys

Meysydd parcio Machynlleth a Llanidloes yw’r cyntaf yn y sir i gael mannau gwefru cerbydau trydan

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Degawd poethaf ers i gofnodion ddechrau

Mae adroddiad newydd yn dangos mai’r degawd diwethaf oedd y poethaf ers i gofnodion ddechrau.

Cymru

Openreach yn amlinellu cynlluniau ar gyfer band llydan mewn llefydd anghysbell

Bydd y cynllun yn cynnwys 45 o drefi a phentrefi sy’n anodd eu cyrraedd fel arfer

Cymru

Awgrym fod y Wallich hefyd wedi’i dargedu gan yr hacwyr a dargedodd Brifysgol Aberystwyth

E-bost yn awgrymu’r un broblem â’r hyn ddigwyddodd i systemau’r brifysgol

logo prifysgol aberystwyth
Addysg

Hacwyr wedi targedu manylion cyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth

golwg360 wedi gweld e-bost gan y brifysgol

Cymru

Mwy o gartrefi a busnesau i elwa o gyflwyno band eang cyflym iawn

Mae mwyafrif helaeth y cartrefi a’r busnesau yng Nghymru (95%) fu’n rhan o’r cynllun eisoes wedi cael mynediad at fand eang cyflym iawn

Gwleidyddiaeth

Cwmni TikTok ddim am agor pencadlys yng ngwledydd Prydain

ByteDance wedi bod yn cynnal trafodaethau i agor canolfan fyddai’n creu 3,000 o swyddi