Cymorth ychwanegol i ddiogelu plant a phobol ifanc Cymru rhag bygythiadau ar-lein

Llywodraeth Cymru wedi ymuno ag elusen diogelu plant Internet Watch Foundation – y corff llywodraethol cyntaf i ddod yn aelod

Band llydan cyflym yn dod i Lanfairpwll

Mae’n rhan o bartneriaeth rhwng trigolion lleol a chwmni Openreach

Cymeradwyo cynlluniau i godi gorsaf gwerth £200m fydd yn troi gwastraff yn ynni

Fe fydd y safle ‘nwyeiddio’ yn cael ei adeiladu ar barc diwydiannol Glannau Dyfrdwy

Sôn am gyflwyno bysiau trydan rhwng Aberystwyth, Llambed a Chaerfyrddin

Mae Llywodraeth Cymru’n dweud y bydd disgwyl i’r ganolfan newydd a’r bysiau trydan fod yn weithredol erbyn diwedd 2022

Cyngor Ynys Môn yn croesawu addewid trydan glân Llywodraeth Prydain

Maen nhw’n credu y bydd hynny’n hwb i ddatblygiadau ynni newydd ar yr ynys, yn enwedig ar safle’r Wylfa

Safle atomfa newydd Hinkley Point C yng Ngwlad yr Haf

Gwastraff Hinkley Point: ffurfio cynghrair newydd i ymgyrchu yn erbyn gollwng gwastraff yn Aber Hafren

Cofiwch Môr Hafren yn galw ar y Sefydliad Rheolaeth Forwrol i ddiddymu trwydded EDF i ollwng gwastraff o safle hen bwerdy niwclear

Adnabod ffosil a gafodd ei darganfod yng Nghymru fel deinosor newydd

Pendraig milnerae yw’r enw ar y deinosor newydd, ac yn ôl gwyddonwyr roedd yr un maint ag iâr

Facebook yn egluro beth achosodd problemau ar lwyfannau digidol dros nos

Dim tystiolaeth bod data defnyddwyr wedi’i effeithio o ganlyniad i Facebook, Instagram a WhatsApp yn stopio gweithio neithiwr (4 Hydref)

Gallai cynhesu cyflym yn yr Arctig ledaenu gwastraff niwclear, feirysiau a chemegau peryglus

“Mae’r rhain yn oblygiadau newydd ar ben yr hyn roedden ni’n gwybod a fyddai’n digwydd pe bai rhew parhaol yn parhau i doddi”

Llun gwneud o sut y bydd yr atomfa newydd yn edrych

Aelodau Seneddol am glywed y diweddaraf ynghylch Wylfa Newydd

Yn ôl mudiad gwrth-niwlcear PAWB, mae’n “annerbyniol fod bore cyfan yn cael ei neilltuo i wrando ar un ochr o’r ddadl”