Cwmni technoleg am greu 50 o swyddi yn Llandysul gyda phwyslais ar recriwtio ‘Cymru’n gyntaf’

Bydd swyddi newydd cwmni deallusrwydd artiffisial Delineate yn cael eu hysbysebu yng Nghymru yn gyntaf

Technoleg: Cymorth neu rwystr i bobol hŷn yn y byd sydd ohoni?

Laurel Hunt

Mae dynes o Abertawe sydd wedi dioddef twyll yn rhannu syniadau ynghylch sut i osgoi ynysu’r genhedlaeth hŷn yn y byd sydd ohoni heddiw

Y Gymraeg yn “fwy parod ar gyfer deallusrwydd artiffisial”

“Rydyn ni am sicrhau bod unrhyw un yn gallu defnyddio’r Gymraeg mewn technoleg mewn mwy a mwy o sefyllfaoedd,” medd Gweinidog y Gymraeg
Ema Williams yn un o sesiynnau hyfforddi Hyder Digidol Sir Ddinbych

Sesiynau digidol yn targedu’r 9% o ddinasyddion Sir Ddinbych sydd ddim ar-lein

Catrin Lewis

Mae canran trigolion Sir Ddinbych sydd ddim ar-lein yn uwch na chyfartaledd cenedlaethol Cymru

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2024: Disgyblion yn dod at ei gilydd i wneud gwahaniaeth ar-lein

“Un o’r ffyrdd gorau o ddiogelu ein pobol ifanc yw drwy godi ymwybyddiaeth, addysgu a gwrando ar bobol ifanc,” meddai Jeremy Miles

Cyhoeddi Canolfan Mileniwm Cymru fel partner mewn prosiect celfyddydau a thechnoleg ymdrochol newydd

Bydd y ganolfan yn cefnogi dros 200 o artistiaid a sefydliadau i archwilio potensial creadigol technolegau realiti rhithwir, estynedig a chymysg

Disgwyl gwrthod cais am dyrbin gwynt yn sgil pryderon am ddiogelwch maes awyr

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd y cais ar gyfer y tyrbin 62 medr, a’r gwaith cysylltiedig, yn cael ei ystyried gan bwyllgor cynllunio Cyngor Sir Benfro y mis hwn

Galw am gefnogaeth i gael opsiwn Cymraeg ar gêm gyfrifiadurol boblogaidd

Mae Bardd Plant Cymru a disgyblion ym Mhontyberem yn ceisio cefnogaeth gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru

Ymchwilwyr o Lydaw, Iwerddon ac OpenAI yn Symposiwm Academaidd Technolegau Iaith Cymru

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Bangor heddiw (dydd Gwener, Rhagfyr 1)

Lleisiau Cymraeg a Chymreig ar gael i’r rhai sy’n defnyddio technoleg i gyfathrebu

Hyd yma, dim ond Cymhorthion Cyfathrebu Uwch-dechnoleg ag acenion Seisnig ac Albanaidd mae plant a phobol ifanc yng Nghymru wedi gallu eu dewis