Galw ar Lafur i ddarparu mwy o fannau gwefru ceir trydan mewn ysbytai

Mae gwybodaeth ddaeth i law’r Ceidwadwyr Cymreig yn dangos mai dim ond 55 o fannau gwefru cerbydau trydan sydd mewn ysbytai yng Nghymru

Llywodraeth Cymru yn cefnogi datblygiad fferm wynt arnofiol yn Sir Benfro

Prosiect Erebus fyddai’r fferm wynt arnofiol gyntaf yng Nghymru, a byddai’n darparu digon o ynni carbon isel ar gyfer 93,000 o gartrefi

Agor datblygiad solar trydan gwyrdd ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae disgwyl i’r datblygiad leihau allyriadau carbon y brifysgol o dros 500 tunnell y flwyddyn

Menter Môn yn gosod Wi-Fi i helpu pysgotwyr, busnesau morwrol a’r rhai sy’n gysylltiedig â’r arfordir

Mae’r prosiect yn bosib trwy gyllid gan y Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Gogledd Cymru

Y datblygiadau technolegau iaith diweddaraf yn “trawsnewid dyfodol y Gymraeg”

Bydd y datblygiadau diweddaraf yn y maes technolegau iaith yn cael eu harddangos yng nghynhadledd Technoleg a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor
Pere Aragonès

Catalwnia eisiau bod yn rhan ganolog o chwyldro digidol Ewrop

Daeth sylwadau Pere Aragonès, arweinydd Catalwnia, yn ystod cyfarfod â Roberta Metsola, arweinydd ynys Melita

Trafod cynigion i’w gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr sicrhau isafswm cyflymder lawrlwytho wrth adeiladu cartrefi newydd

Bydd yr ymgynghoriad sydd wedi’i gyhoeddi heddiw (dydd Gwener, Chwefror 3) yn cau ar Ebrill 28, a chaiff yr ymatebion eu cyhoeddi ar ôl hynny
Gairglo

Wordle, Gairglo, Foclach… a nawr Litreach

Mae’r gêm boblogaidd bellach ar gael mewn tafodieithoedd Celtaidd eraill

Cynllun newydd erbyn 2025 i helpu Cymru i wella cyfraddau ailgylchu

Bydd pobol yn talu blaendal bach wrth brynu diod mewn cynhwysydd untro, a bydd yn cael ei ad-dalu pan fydd y cynhwysydd yn cael ei ddychwelyd