Golau gwyrdd ar gyfer Canolfan Ragoriaeth Fyd-eang ar gyfer Rheilffyrdd gwerth £1.5m

Bydd y cyfleuster profi trenau, rheilffyrdd a thechnoleg yn darparu cyfleuster unigryw ar gyfer cefnogi arloesedd rhyngwladol yn y diwydiant

Y Ceidwadwyr Cymreig yn galw am adolygiad llawn o’r penderfyniad i werthu ffatri yng Nghasnewydd i gwmni yn Tsiena

Daw hyn wrth ymateb i sylwadau “brawychus” cyn-ymgynghorydd Prydain ar ddiogelwch seibr ynghylch y gwerthiant

Meddalwedd yn cael ei ddefnyddio i sbïo ar newyddiadurwyr, ymgyrchwyr hawliau dynol a gwrthryfelwyr gwleidyddol

1,000 o bobol wedi’u targedu mewn 50 o wledydd, gan gynnwys 200 o newyddiadurwyr

Y Dydd Olaf – a gaiff ei gwerthfawrogi gan y byd llên yn 2021?

“Mae hi’n berthnasol, ac mae hi’n ddealladwy i bobol ifanc”

50% o drigolion ardaloedd gwledig heb gysylltiad rhyngrwyd cyflym a dibynadwy

Bydd digwyddiad yn cael ei gynnal i drafod y mater

Prentis penigamp wedi arbed £20,000 y flwyddyn i’w gyflogwr – a chael ei ddewis y gorau yng Nghymru!

“Rwy’n anelu at berffeithrwydd ac mae gwerthoedd craidd a llwyddiant fy nghwmni yn agos iawn at fy nghalon”

Ceisio denu genod i’r Geowyddorau – sef astudiaeth o orffennol, presennol a dyfodol y Ddaear

Nod Genod i’r Geowyddorau yw cyflwyno myfyrwyr ifanc sydd ar fin gorffen yr ysgol uwchradd i astudio a dilyn gyrfa yn y maes

Mary Rose

Gwyddonwyr o Gaerdydd yn ymchwilio i genedligrwydd criw’r Mary Rose

Mae lle i gredu erbyn hyn eu bod nhw’n dod o bob cwr o’r byd

Gallai cwmnïau cyfryngau cymdeithasol wynebu dirwyon am fethu â mynd i’r afael â chamdriniaeth hiliol

“Gallem weld dirwyon o hyd at ddeg y cant o drosiant byd-eang blynyddol,” yn ôl yr Ysgrifennydd Diwylliant, Oliver Dowden

Cwmni o Gwmbrân yn derbyn arian i ddatblygu trenau pŵer electroneg ysgafn

Buddsoddi £31.9 miliwn yn nyfodol sero-net Cymru