Cyhoeddi datblygwr ynni adnewyddadwy Cymreig sy’n eiddo cyhoeddus

Bydd yr elw o ynni sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru yn sicrhau mwy o fudd i bobol yng Nghymru, meddai Gweinidog Newid Hinsawdd Cymru

Helpu Gwyddelod i ddysgu’r Wyddeleg trwy gyd-destun

Mae teclyn newydd yn gosod geiriau Gwyddeleg mewn testun Saesneg

Defnyddio technoleg rithwir newydd i drochi plant yn y Gymraeg

Drwy’r adnodd, gall plant symud o gwmpas tref ddychmygol Aberwla gan ymarfer eu sgiliau iaith gyda hyd at 30 o bobol eraill ac avatars digidol

‘Deallusrwydd Artiffisial â’r potensial i chwyldroi’r defnydd o ieithoedd lleiafrifol’

Yn ôl Dr Cynog Prys o Brifysgol Bangor, mae sicrhau nad yw ieithoedd lleiafrifol yn cael eu hanwybyddu’n hanfodol wrth i’r dechnoleg ddatblygu

‘Angen ffordd symlach a chyflymach o gyflwyno prosiectau ynni morol’

Cadi Dafydd

“Rydym wedi bod yn eithaf araf yn ymateb i newid hinsawdd a’r hiraf rydym yn cymryd i ymateb y cyflymaf y mae angen i ni fod”

Trafod y posibilrwydd o gynnal rhannau o’r Eisteddfod yn hybrid

Cadi Dafydd

“Ffordd arall o roi mynediad i bobol i’r Eisteddfod a’i fwynhau o, dyna ydy’r gobaith”

Gorymdaith i wrthwynebu datblygiadau niwclear yn Nhrawsfynydd a Wylfa

Cadi Dafydd

“Bron â bod, [mae e] fel bod Llywodrath San Steffan yn defnyddio Cymru fel rhyw fath o arbrawf”

Ynni Niwclear – DIM DIOLCH!

Deilwen M. Evans

Mae CADNO yn cadw llygad ar ddatblygiadau yng Ngorsaf Niwclear Trawsfynydd, meddai cadeirydd CADNO (gyda chydnabyddiaeth i Tom Burke, yr amgylcheddwr)

‘Tystiolaeth glir mai newid hinsawdd sy’n gyrru cyfnodau o dywydd crasboeth’

Cadi Dafydd

Rhybudd ei bod hi’n “debygol iawn” y bydd cyfnodau o dywydd poeth eithafol yn digwydd bob tua thair blynedd os yw allyriadau carbon yn aros yn …

Gall pobol gyffredin greu newid

John Whitehead

John Whitehead yw cyd-berchennog un o westai carbon negatif cyntaf y Deyrnas Unedig