Ieuan Môn – y dyn i Fôn?

Rhys Owen

“Does yna ddim byd sy’n gallu dod â’r lefelau o drawsnewid economaidd fel y bysa gorsaf bŵer niwclear newydd. Does yna ddim byd yn dod yn agos”

“Argyfwng tai” – cannoedd yn erfyn am atebion

Rhys Owen

“Does yna ddim cartref iddo fo fan hyn, felly mae o’n byw yng Nghaerdydd. Mae’r llall yn byw yn Bala.

Pont rhwng cymdeithas a chyfiawnder?

Rhys Owen

“Mae hi’n bwysig dangos i ferched o bob oed bod ganddyn nhw’r hawl a’r gallu i fod mewn safleoedd o rym a dylanwad”

“Dewch i mewn i sŵn y Gymraeg”

“A’m gobaith i yw y byddwn ni’n gweld cydweithio llawen rhyngom. Dyna sydd ei angen yn wyneb argyfwng”

Dafydd yn dal ati hyd nes yr etholiad

Catrin Lewis

“Roedd fy nghefndir i ym myd yr economi a dyna ydy’r maes dw i’n teimlo ein bod ni wedi gwneud y lleiaf o gynnydd”

“Sioc enfawr” y Comisiwn Henebion Brenhinol

Non Tudur

“Mae’n foment allweddol. Dw i’n meddwl ein bod ni i gyd yn aros am ba mor wahanol fydd y Gweinidog Diwylliant newydd”

Cyngerdd Dafydd Iwan yn codi miloedd i elusen Gaza

Non Tudur

“Mae’n dda bod ni’n cael gwneud rhywbeth i helpu’r sefyllfa drychinebus sy’n wynebu plant a phobol Gaza”

Bedydd tân i bennaeth newydd y Llyfrgell Genedlaethol

Non Tudur

“Cymraeg yn bennaf oll yw’r iaith rhwng y staff ac mae hynny’n wych. Does yna ddim unrhyw fath o lastwreiddio yn mynd i fod”
Adam Price

Angen mwy o arian ar ARFOR

Catrin Lewis

“Mae’r buddsoddiad yn sylweddol ac mae mynd o £2 miliwn i £11 miliwn yn grêt, ond dyw e ddim yn ddigon”

Colli ‘traean o’n holl gapeli ac eglwysi’

Non Tudur

“Yr hyn sy’n digwydd yw bod yr eglwysi a’r capeli’n cau, a phenderfyniadau a chamau’n cael eu cymryd cyn i’r gymuned wybod”