Telynau Teifi yn distewi – ond telynorion am barhau i’w trysori

Non Tudur

“Dw i wastad yn hoffi cysylltu gyda’r gynulleidfa, a siarad am y delyn, ac yn dweud yn falch iawn fod y delyn wedi cael ei gwneud yng Nghymru”

“Ein bwriad yw anfon symiau mawr o arian i mewn i Gymru” – Simon Hart

Huw Bebb

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru eisiau “perthynas waith gall a synhwyrol gyda Llywodraeth Cymru”

Anelu at werthu llyfrau Cymru “ar y llwyfan byd-eang”

Non Tudur

“Mae Cymru wir yn cael ei moment ar hyn o bryd… gyda phobol yn dweud ‘arhoswch funud, mae yna lywodraeth wahanol yng Nghymru?’

Troi a throsi dros ddiwygio’r Senedd

Huw Bebb

“Dw i’n meddwl bod yna gwestiynau mawr i’w gofyn am y system”

Eisteddfod yn Ninbych – hoelen wyth yn edrych ymlaen

Non Tudur

“Mi fydd Gŵyl Triban dw i’n siŵr yn denu mwy o’r ifanc. Mae gwir angen mwydo’r rheiny yn y Gymraeg”

Aelod o bwyllgor gwaith “hiraf erioed” yr Urdd ar ben ei digon

Non Tudur

“Does yna ddim digon o glod i’r Urdd a’r Eisteddfod am yr hyn maen nhw’n ei wneud i hyrwyddo Cymreictod a’r iaith”

Dathlu, brolio ac esgusodi – y pleidiau yn ymateb i ganlyniadau etholiadau lleol Cymru

Huw Bebb

Mae hi’n wythnos newydd ac mae tirlun llywodraeth leol Cymru yn edrych yn wahanol, ond ddim yn rhy wahanol, yn dilyn etholiadau’r cyngor sir

Perchennog oriel yn gwireddu “breuddwyd” – diolch i Covid

Non Tudur

“Roedd e jyst yn anhygoel” – blwyddyn gyntaf y pandemig nôl yn 2020 oedd yr orau i oriel gyfoes yng Nghaerdydd o ran gwerthu Celf

“Llwyfan i bob cystadleuydd yn yr Urdd” eleni – a hynny mewn TRI phafiliwn

Non Tudur

“Rydan ni yn ôl ar gae, ond mi fydd hi’n Eisteddfod wahanol”

Rali YesCymru Wrecsam – “yr un mwyaf uchelgeisiol hyd yn hyn o bell ffordd”

Huw Bebb

“Mae’r niferoedd yn tyfu unwaith eto, a dw i’n siŵr bod y ffaith ein bod ni’n cynnal digwyddiadau cyhoeddus fel hyn yn mynd i roi hwb …