Adam Price: Y tad sydd dal yn Fab Darogan?

“Penderfynais godi fy hun nôl lan ac edrych ar ffyrdd eraill o wireddu’r hyn roeddwn am weld [ar gyfer] Cymru”

Croeso brwd i beiriannau gwerthu llaeth yn lleol

“Mae yna dipyn o beiriannau llaeth wedi codi yn ystod y 18 mis diwethaf – yn sicr dros y pandemig dw i wedi gweld mwy ohonyn nhw”

Angen yr holl wasanaethau iechyd “o dan yr un ymbarél”

“Rydan ni’n gweld bod gwasanaethau wedi cael eu datblygu fwy mewn rhai llefydd na’i gilydd a bod y safonau yn [amrywio]”

Clefyd siwgr yn “argyfwng iechyd”

Clefyd siwgr “yw un o’r argyfyngau iechyd sy’n tyfu gyflymaf yn ein hoes ni,” gydag un ymhob 13 o’r boblogaeth yn byw gyda’r cyflwr

Tik Tok: Amser diogelu athrawon rhag sarhad ar-lein

“Mae athrawon ledled Cymru wedi’u targedu gyda fideos difenwol a sarhaus a bostiwyd gan y disgyblion hyn ar TikTok”

Mewn Llafur mae elw i Blaid Cymru?

Mae’r ddau sosialydd o Sir Gâr, Adam Price a Mark Drakeford, yn chwifio’r faner dros fath newydd o “wleidyddiaeth aeddfed”

Carolyn Harris: Y Menopôs, y stigma a’r tabŵ

“Mae hyn nawr yn ddechrau ar y daith o ysgogi trafodaeth gan addysgu pobl am bwnc, proses gwbl naturiol”

Gyrwyr bysys yn barod am “frwydr hir” tros gyflogau

“Dyw hi ddim yn iawn fod gyrwyr yng ngogledd Cymru yn cael eu talu llai ac yn cael eu gorfodi i weithio oriau hirach na gyrwyr dros y ffin”

Argyfwng “sy’n fwy na Thryweryn”

“Rydyn ni’n colli ein hiaith ni mewn cymunedau. Mae hi’n argyfwng i ni dros ein hunaniaeth ni. Mae o’n boenus, mae o’n brifo”

Gofidio am y glo – “straen emosiynol” pobol y Cymoedd

“Mae’r Cymoedd rywsut wedi hen arfer â goddef anghyfiawnder ar draul cymunedau mwy llewyrchus”