Athrawes ddylanwadol yn cipio Coron Tregaron

Non Tudur

Roedd safon y goreuon yng nghystadleuaeth y Goron yn Nhregaron eleni yn ‘uwch nag arfer’ ym marn y beirniaid

Noson Merched Maes B – ond “misogyny o gwmpas y lle o hyd”

Non Tudur

“Mae yn gyfrifoldeb ar hyrwyddwyr gigs a gwyliau ac arnon ni i roi llwyfannau i’r menywod yma, a hefyd rhoi slot da iddyn nhw hefyd”

 “Y frwydr am amlygrwydd i gynnwys Cymraeg hyd yn oed yn fwy nag yr oedd pan sefydlwyd S4C”

Huw Bebb

“Pan gafodd S4C ei sefydlu roedd yna bedwar botwm mewn gwirionedd lle bydde ti’n cael dewis beth oeddet ti am ei wylio”

“Dim neges wleidyddol” gan David TC Davies wrth iddo ymweld â’r Brifwyl

Huw Bebb

“Pan dw i’n ymweld â’r Eisteddfod, dw i’n gwneud hynny fel cynrychiolwr Llywodraeth y Deyrnas Unedig”
Robert Buckland

“Dw i erioed wedi anghofio fy Nghymraeg” – Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Non Tudur

“Er fy mod i wedi bod yn gwneud gwaith cenhadol yn Lloegr fel Aelod Seneddol, dw i erioed wedi anghofio fy ngwreiddiau Cymreig”

Ffred Ffransis yn edrych yn ôl ar 60 mlynedd o Gymdeithas yr Iaith

Huw Bebb

“Yr un yw’r weithred, yr un yw’r dull a’r penderfyniad i gymryd y cyfrifoldeb – ymateb yr awdurdodau sydd wedi newid”

Cyhoeddi casgliad o erthyglau’n dychmygu Cymru annibynnol yn “arwydd mawr o faint mae Cymru wedi dod yn ei blaen”

Huw Bebb

“Mae llenyddiaeth fel hyn yn bwysig ac yn arwydd o beth sydd i ddod a’r naws gwleidyddol sydd o’n hamgylch ni”

Trafod bipolar yn Theatr y Maes

Non Tudur

Mae Ceri Ashe o Sir Benfro wedi addasu ei drama hunangofiannol am fyw gydag anhwylder deubegynnol (bipolar) i’r Gymraeg ar gais yr Eisteddfod

Y Pump yn parhau

Non Tudur

Mae creawdwr y gyfres o bum nofel yn “methu aros” i weld be wnaiff yr awduron nesaf, gan ddechrau ar Faes yr Eisteddfod

Croeso gofalus i fesurau newydd i daclo’r Tai Haf

Huw Bebb

“Mae pa mor ymarferol ydi rhai o’r pethau yma’n gwestiwn arall,” meddai Dyfrig Siencyn