Clare Mackintosh yng nghylchgrawn Golwg

“Hoffwn weld llai o sioeau cefn-wrth-gefn” – barn awdur byd-enwog

Non Tudur

“Mae gen i broblemau efo sioeau teledu wedi’u cyfieithu”

Pwy yw Vaughan Gething?

Huw Onllwyn

Mae Huw Onllwyn wedi bod yn sgwrsio gyda Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi yn Llywodraeth Cymru ac un o’r ffefrynnau i olynu Mark Drakeford

Creu sŵn mawr am S4C yn y sinemâu

Non Tudur

Mae ffilm fawr fentrus am ddarn diweddar o hanes Cymru yn y sinemâu yr wythnos yma

“Mae hi yn dal i feddwl ein bod ni o dan y rwbel”

Dros fis wedi’r daeargryn yn Syria a Thwrci, mae plant yn dal i ail-fyw’r hunllef a miliynau wedi eu heffeithio

Sunak yn swyno a bargeinio… ond a fydd o’n llwyddo?

Os daw cymeradwyaeth gan yr Unoliaethwyr bydd y Fframwaith Windsor, yn ddi-os, yn un o gampau mwyaf Sunak yn y llyfrau hanes

Liz Saville Roberts yn “obeithiol” cyn Cynhadledd Wanwyn y Blaid

Huw Bebb

Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan sy’n cnoi cil ar yr hyn all y ffyddloniaid ei ddisgwyl yn Llanelli’r penwythnos hwn

“Pen tost” – galw am symud Diwrnod y Llyfr

Non Tudur

Mae pennaeth ysgol gynradd yn y de wedi galw am sefydlu ‘Diwrnod y Llyfr’ ar wahân yng Nghymru yn hwyrach yn y tymor addysg

Dyfodol Cyfansoddiadol Cymru yn y fantol

Huw Bebb

“Dw i’n meddwl [fod y drafodaeth am ddyfodol Cymru] yn dechrau drwy ofyn lle mae problemau pobol”

Effaith rhyfel Wcráin ar y plant

Er mai blwyddyn sydd wedi bod ers i Rwsia gychwyn y rhyfel, mae elusen Achub y Plant wedi bod yn gweithio yn Wcráin ers 2014

Dod i adnabod y Tori sy’n un o do ifanc Senedd Cymru

Huw Bebb

Joel James oedd y cynghorydd Ceidwadol cyntaf erioed i gael ei ethol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf