Cyfoes

Diffyg dylanwad is-adran iaith y Llywodraeth yn “glir erbyn hyn”

Dyna mae Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith wedi ei ddweud wrth ymateb i sylwadau diweddar gan Weinidog y Gymraeg
Cyfoes

“Cam anferthol ymlaen” i helpu pobl fyddar

Mae Senedd Cymru wedi pleidleisio dros gynnig ar gyfer Mesur fydd yn annog pobl i ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain [BSL – British Sign Language]
Cyfoes

“Croeso aruthrol” i’r Cymro Cymraeg sy’n Brif Gopyn yn Lloegr

Trigolion gogledd-ddwyrain Lloegr yn debyg i Gymry Llanelli, meddai Richard Lewis
Cyfoes

Ceisio “gwneud synnwyr” o Seisnigrwydd

Richard Wyn Jones yn taflu goleuni dros hunaniaeth ein cymdogion
Cyfoes

Dyffryn Nantlle – Gwlad y Tylwyth Teg?

“Prin oes llecyn yn y fro nad yw’n gysylltiedig â rhyw stori neu hanesyn neu’i gilydd”
Cyfoes

Cyn-nyrs o Gymru yn serennu yn nrama fawr 2021

Bu ‘It’s A Sin’ yn un o ddramâu mwya’ poblogaidd Channel 4 erioed, gyda thair miliwn a hanner yn gwylio’r bennod gyntaf
Cyfoes

Cwymp y Wal Goch: Llafur “ddim yn edrych ar ôl buddion y bobol”

Dyna farn Simon Baynes, yr Aelod Seneddol Ceidwadol a gipiodd De Clwyd oddi ar Lafur yn etholiad cyffredinol 2019
Cyfoes

Annog artistiaid i gadw’r ffydd a dangos eu gwaith yn eu ffenestri

Penderfynodd Mary Lloyd Jones greu “oriel ffenestr” yn ei thŷ ar ôl darllen am artistiaid enwog eraill yn gwneud yr un peth

Cyfoes

Her 5 Dydd o Ffitrwydd

Dros yr hanner tymor bu llawer o deuluoedd yn ardal Aberystwyth yn cymryd rhan yn Her 5 Dydd o Ffitrwydd
Cyfoes

Ann Griffith yn “hollol 100% ffyddiog” o gael ei hethol yn Gomisiynydd Heddlu

Mae’r etholiadau ar gyfer dewis Comisiynwyr Heddluoedd Cymru yn digwydd ar y chweched o Fai