Ymgyrchwyr yn ysu am Gynulliad i Gernyw

Huw Bebb

“Rydan ni’n ystyried ein hunain yn genedl sy’n haeddu cael ei chydnabod fel y mae Cymru a’r Alban”

Gwerthu capeli yn “cythruddo” artist adnabyddus

Non Tudur

“Mae o’n adnodd sydd efo’r potensial i fod mor ddefnyddiol”

Y Cigydd o Mach sy’n bennaeth ar bêl-droed

Beth Pugh

Mae William Lloyd Williams yn un o geffylau blaen y Gymdeithas Bêl-droed, ac mi fydd o yn Qatar i gefnogi’r hogiau

Dadleuon lu ar drothwy Cwpan y Byd

Huw Bebb

Huw Bebb sy’n edrych ar dwrnament sy’n denu beirniadaeth o sawl cyfeiriad, a hynny ymhell cyn i’r pêl-droed gychwyn

Mwy na phêl-droed ar S4C… a Covid wedi newid patrymau gwylio

Non Tudur

“Os nad yw rhywun eisiau gwylio Cwpan y Byd, maen nhw’n gallu gwylio Un Bore Mercher, Craith”

Dim “gwariant enfawr” ar gyngerdd S4C yn America

Barry Thomas

Mi fydd S4C yn gwario cannoedd o filoedd o bunnau ar gynnal cyngerdd yn America ddydd Llun nesaf

Ceredigion yn wynebu “storm berffaith”

Huw Bebb

Mae sgil effeithiau Brexit, Covid-19, chwyddiant a chyfraddau llog yn gwasgu, meddai arweinydd y cyngor sir

S4C yn wynebu “dewisiadau anodd”

Huw Bebb

“Bydd yna ddewisiadau anodd, ac i fi, cadw’r safon – sicrhau fod yna raglenni gafaelgar yna – sydd yn gorfod cael y …

Cyhuddo S4C o “ddibrisio’r gynulleidfa Gymraeg”

Non Tudur

Mae hi’n “hunanladdiad” i gyfres ddrama pan mae S4C yn rhoi un o’r prif rannau i actor nad yw’n medru’r Gymraeg yn iawn, yn ôl un actor amlwg

Busnes teuluol Cymraeg “yn cymryd drosodd gan Disney”

Non Tudur

Mi agorodd siop dros dro Cadwyn yn yr hen uned Disney yn y Quadrant yn Abertawe ddydd Sadwrn diwethaf