Jonathan Edwards: “Pobol moyn i fi barhau fel Aelod Seneddol”

Catrin Lewis

“Rydw i’n amlwg yn siomedig yn y sefyllfa sydd yn fy wynebu i, ond y gwirionedd yw dyw chwerwder ddim yn beth iachus”

Syrcas S4C – pryderu am y diwydiant teledu

Catrin Lewis

“Rwy’n hyderus y bydd S4C yn gwneud y newidiadau diwylliannol angenrheidiol ac yn gallu edrych ymlaen at ddyfodol mwy disglair”

Angen dysgu o dramor er mwyn datrys yr argyfwng tai

Catrin Lewis

Mae angen gwell dealltwriaeth o anghenion cymunedau Cymru er mwyn gallu darparu cartrefi call i bawb, medd Dara Turnbull

Y diwydiant seibr yn fwy na dynion mewn hwdis

Catrin Lewis

“Mae tystiolaeth i ddangos bod y sefydliadau sydd â thimau amrywiol yn perfformio’n well”

“80% o blant yn gadael yr ysgol heb y gallu i siarad Cymraeg yn hyderus”

Catrin Lewis

Yn ôl ymchwil gan Gymdeithas yr Iaith, 0.05% yw’r twf blynyddol mewn addysg cyfrwng Cymraeg sydd ar gael i blant saith oed

Nifer digynsail o bobol yn ddigartref

Catrin Lewis

“Mae angen i ni ddod at ein gilydd i adeiladu ateb cynaliadwy, hirdymor, a gwneud ein gwlad yn fan lle mae gan bawb gartref diogel, addas a …

Y Cymro Cymraeg sy’n arwain y Brifddinas

Huw Onllwyn

Cardi 38 oed sydd wrth y llyw, un sy’n credu ein bod “angen prifddinas world-class, er mwyn cryfhau hunaniaeth Cymru”

Cyhoeddi llyfrau sydd â’r “potensial” i fod yn ffilmiau

Non Tudur

“Mae Sebra yn canolbwyntio ar greu brand bywiog a chyfoes, sydd yn canolbwyntio ar feithrin talentau a marchnadoedd newydd”

Ynni niwclear ar Ynys Môn?

Catrin Lewis

Mae cynlluniau i greu safle niwclear newydd yn Wylfa ar arfordir gogledd-orllewin Ynys Môn yn bwnc sy’n hollti barn y cyhoedd ar yr ynys a thu hwnt

David TC Davies “ddim yn cymryd sylw o’r polau piniwn”

Catrin Lewis

“Mae’r Llywodraeth yn mynd ymlaen efo’r rhaglen i adeiladu mwy o garchardai ac rydw i’n cytuno’n llwyr gyda hynny”