Caws Trefaldwyn – un o gawsiau gorau’r byd

“Roedd yna bobol yn ciwio allan trwy’r drws am y caws”

Angen mwy gan S4C i gynrychioli Cymry o liw

“Dw i’n credu bod y gynulleidfa yn llawer mwy ymwybodol ac yn mwynhau’r math o gelf mae pobol o liw yn ei ddarparu”
Ben Lake

2022: Beth fydd yn codi ei ben i Ben Lake? 

“Rydym ni’n gweld mwy o aelodau Ceidwadol yn daer yn erbyn datganoli”

Y fenyw gynta’ i Gadeirio’r Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol

“Mae astudiaeth yn dangos bod [y Sioe Frenhinol] yn dod â £10 miliwn i mewn, jyst i’r bobol sydd o’i hamgylch yn Llanfair-ym-Muallt”

Cân Trystan ac Emma at achos da

Mae dau o gyflwynwyr radio a theledu mwyaf poblogaidd y cyfryngau Cymraeg wedi rhyddhau fersiwn newydd o un o glasuron Caryl Parry Jones

Cwmni gwin llewyrchus “dan fygythiad oherwydd Brexit” – a’r perchennog yn symud i Ffrainc

“Mae derbyn stwff yn gyflym o fewn Ewrop yn hawdd ac fe fydd hyn yn ein galluogi i gadw’r costau i lawr yn sylweddol hefyd”

“Mae yna feddyginiaeth i drin HIV, ond ddim y stigma”

Er bod deugain mlynedd ers i’r achosion HIV/AIDS cyntaf ymddangos yn yr 1980au, mae’n parhau i fod yn destun tabŵ

Cnoi cil ar y flwyddyn a fu gyda Carwyn Jones

“Mae yna fwy o fygythiad i ddiogelwch ein gwleidyddion nag erioed o’r blaen a’r peiriant sy’n creu hynna yw’r cyfryngau cymdeithasol”

Llywodraeth “asgell dde eithafol” Prydain yn “tanseilio democratiaeth”

“Gwleidyddion asgell dde sy’n defnyddio’r ffaith fod gan y llywodraeth fwyafrif mor sylweddol i yrru deddfwriaeth hyll drwodd”
Ysgol Abersoch

Cau ysgol ar drothwy’r Dolig yn cynddeiriogi

“Estyniad ar Barc Gwyliau Y Warren fydd pentref Abersoch yn y pendraw o ganlyniad i hyn”