Cyfoes

Galw ar ferched i gofnodi profiadau’r pandemig

Mae curadur yn y Llyfrgell Genedlaethol wedi annog pawb, “pwy bynnag ydan ni,” i gofnodi eu bywydau yn ystod y cau, i helpu haneswyr y dyfodol.
Logo Cyngor Ynys Môn
Cyfoes

‘Ymateb Llywodraeth Cymru i’r Covid ym Môn yn cryfhau’r achos tros fwy o ddatganoli’

Mae Arweinydd Cyngor Ynys Môn yn dweud bod yr argyfwng coronafeirws wedi amlygu’r angen i ddatganoli mwy o bwerau i Gymru o Lundain.
Cyfoes

‘Datganoli wedi darfod’ meddai Mick Antoniw

Mae cyn-Gwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru yn dweud bod datganoli wedi ei “oddiweddyd” ac rydym bellach yn cripian tuag at ryw led-ffederaliaeth …
Cyfoes

Gelyn datganoli yn hapus i fod yn aelod o’r “siop siarad asgell chwith”

Gareth Bennett yw AS cyntaf Plaid Diddymu’r Cynulliad
Cyfoes

Peilot yn tanio deiseb gwarchod enwau Cymraeg

Peilot efo cwmni easyJet yw’r Cymro sydd wedi cychwyn deiseb i atal newid enwau Cymraeg tai yng Nghymru.
Cyfoes

Cymry Cymraeg yn troi at addysg breifat ar-lein

Mae cwmni preifat o Wrecsam sy’n darparu gwersi ar-lein wedi gweld galw mawr am eu gwasanaeth ers i’r ysgolion fod ar gau.
Deian a Loli sy'n cael eu chwarae gan Gwern Jones a a Lowri Jarman
Cyfoes

Galw am leoli Deian a Loli yn y de

Yn ôl ieithydd o’r gogledd, mi fyddai’n dda cael amrywiadau tafodieithol o gyfresi teledu llwyddiannus fel Deian a Loli.
Cyfoes

“Twf syfrdanol” YesCymru yn y cyfnod COVID-19

“Mae pobol yn gweld bod Llywodraeth San Steffan yn gwneud llanast o COVID ac yn gweld gwledydd annibynnol fel Iwerddon neu Seland Newydd – gwledydd …
Andrew R T Davies
Cyfoes

Andrew RT Davies: y diwylliant woke sy’n “cydio Prydain wrth ei gwddf” yn “hollol annerbyniol”

Mae Aelod Ceidwadol o’r Senedd yn galw ar i bobol “gallio” yn dilyn y protestio diweddar.
Cyfoes

Cwestiynau lu am ledaeniad y coronafeirws mewn ffatri ieir ym Môn

Mae arweinydd undeb a meddyg sy’n gweithio gyda chleifion coronafeirws yn codi cwestiynau am ddiffyg strategaeth gan Lywodraeth Cymru.