Diffyg is-deitlau mewn ffilmiau i bobol Fyddar

“Mae yna 20 ffilm a dim ond un efo subtitles ym mhob sinema…”

“Amlwg nad oes yna ddealltwriaeth o ofynion ardal fel Gwynedd”

“Dw i’n meddwl mai’r feirniadaeth fwyaf amdana fo ydy bod o’n sicr ddim yn adlewyrchu’r lefel o dlodi sydd yna yng Ngwynedd”

Covid a’r economi: ‘Gall y Llywodraeth rhoi hyder i fusnesau trwy fuddsoddi ynddyn nhw’

“Dw i’n credu ei fod yn bwysig yn awr fy mod i – yn enwedig gan mai fi yw’r Aelod ifancaf – yn mynd mas i ysgolion, bo fi yn cynnig …

Cyngor eisiau “gwell rheolaeth” o’r Fenai – pryderon am effaith jet-sgis

“Ar hyn o bryd, mae’n bosib i unrhyw un, hyd yn oed plentyn 12 oed, yrru beic dŵr”

Nofel am bandemig cyn y pandemig

Bu’r awdur Val McDermid yn sgwrsio yng Ngŵyl y Gelli am y nofel a sgrifennodd am haint byd-eang cyn i bandemig covid ein taro’r llynedd

Busnesau yn “poeni” am ailwampio canol tref Llangollen

“Dydyn nhw heb ymgynghori gyda busnesau’r dref a does ganddyn nhw ddim mandad o fath yn y byd”

A ddylech chi dorri’r lawnt ai peidio?

“Angen i ni ddechrau cysegru rhai rhannau o’n lawnt er mwyn caniatáu iddi flodeuo a rhoi bwyd i beillwyr ac infertebratau eraill”

Blas o’r Bröydd

Dyma flas o’r erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi ar rwydwaith Bro360 dros yr wythnos ddiwethaf

Llywodraeth Cymru am ymateb “yn gyflym” i’r argyfwng tai haf, yn ôl Gweinidog y Gymraeg

“Gall y cynnydd yn y siaradwyr ddim digwydd ar draul gwarchod cymunedau yn y gorllewin, ac yn y gogledd falle, lle mae’r Gymraeg yn brif …

Blas o’r Bröydd

Dyma flas o’r fideos, orielau ac erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi ar rwydwaith Bro360 dros yr wythnos ddiwethaf