Cwmwl du dros y Ffair Aeaf

Catrin Lewis

“Y ffordd y gall Llywodraeth Cymru brofi i ni eu bod yn gwerthfawrogi popeth rydyn ni’n ei wneud ydy drwy warchod ein cyllideb”

Llai o wyliau haf i’r plantos?

Catrin Lewis

“Dangosodd yr ymgynghoriad blaenorol ar y pwnc hwn nad oedd unrhyw awydd gwirioneddol am newid, gan rieni, addysgwyr, busnesau na’r cyhoedd”

Y Cymry’n cwestiynu cymbac Cameron

Catrin Lewis

Mae David Cameron yn cymryd lle James Cleverly, ond ymatebion chwyrn iawn sydd wedi bod i’r newid gan y gwrthbleidiau yng Nghymru

Tlodi plant yn “gywilydd cenedlaethol”

Catrin Lewis

Dywed Llywodraeth Cymru bod mynd i’r afael â thlodi plant yn “flaenoriaeth lwyr”

Cwtogi drastig ar y defnydd o blastig

“Os ydyn ni yn newid popeth i bapur a bod hwnnw i gyd yn cael ei gladdu mewn tomenni sbwriel neu yn cael ei losgi, nid yw hynny o reidrwydd yn …

Addysg a’r iaith Gymraeg ar y gwaelod

Catrin Lewis

“O’n rhan ni, rydyn ni’n darparu’r setliad cyllid mwyaf yn hanes datganoli i Gymru – £18bn y flwyddyn”

Rhodri Davies i symud o’r sgrin i San Steffan?

Catrin Lewis

“Yr hyn nad ydw i yw gwleidydd ar sail gyrfa – rwyf wedi treulio fy mywyd yn gweithio tu allan i unrhyw swigen wleidyddol.”

Llafur Cymru dal yn esiampl i’r Deyrnas Unedig?

Catrin Lewis

Y Blaid Lafur yw’r diweddaraf i gynnal eu cynhadledd flynyddol wrth i’r polau piniwn awgrymu’n gryf mai plaid Keir Starmer fydd y nesaf mewn grym
Jacob Rees-Mogg mewn dici-bo

Y Ceidwadwyr yn trafod cig, ceir a Chymru

Catrin Lewis

“Dw i eisiau bwyd rhatach,” meddai Jacob Rees-Mogg ym Manceinion ddydd Llun

Disgwyl miloedd ar strydoedd Bangor

Catrin Lewis

“Siwrne ydy hi a phobl Cymru sydd yn gorfod penderfynu, ar ddiwedd y dydd, beth ydy cyflymder y siwrne honno”