Bwrlwm y Bae

O deulu dedwydd?

Brynhawn dydd Llun daeth i’r amlwg bod Suzy Davies, yr AoS Ceidwadol, wedi methu ag ennill lle ar restr ranbarthol Gorllewin De Cymru
Bwrlwm y Bae

David TC Davies a’r “super gonorrhoea”

Yn dilyn blynyddoedd o “rybuddion iasol” mewn print ac ar y cyfryngau am effaith Brexit, mae’r AS Ceidwadol yn falch ei fod yn fyw ac yn iach
Bwrlwm y Bae

Gair o gerydd i Robert Peston

Mae’r negeseuon mwyaf diniwed eu golwg yn medru ennyn ymateb hallt ar Twitter
William Powell
Bwrlwm y Bae

Drama Dolig y Lib Dems

Er nad yw ‘Democratiaid Rhyddfrydol’ a ‘chyffro’ yn tueddu i gyd-gerdded law yn llaw, roedd yna damaid bach o ddrama gan y blaid yr wythnos hon
Bwrlwm y Bae

Cyrraedd y miliwn… geiriau gwag?

Roedd rhywfaint o dân ym mol Vaughan Gething pan holwyd ef am yr ymweliad brenhinol â Chymru
Bwrlwm y Bae

 ‘Y Grinchford a ddygodd y Dolig!’

Roedd cyfrifon Twitter Cymru yn lloerig ddechrau’r wythnos, yn ymateb i waharddiad alcohol Llywodraeth Cymru
Adam Price
Bwrlwm y Bae

Taflu dŵr oer ar “siarad secsi” Adam Price

Bydd y Deyrnas Unedig yn “lwcus i ddal ‘mlaen i Gymru” ar ben arall Brexit, yn ôl actor a cherddor byd enwog o’r Unol Daleithiau
Bwrlwm y Bae

BoJo a “thrychineb” datganoli

“Mae datganoli yn llawer mwy poblogaidd yn yr Alban nag yr ydych chi Boris!”
Bwrlwm y Bae

Canslo arholiadau haf 2021

Byddan asesiadau yn cael eu llunio a’u marcio gan gyrff allanol, ond yn cael eu cynnal yn y dosbarth
Annibyniaeth
Bwrlwm y Bae

Cymru “annibynnol” Mr Drakeford

Mae arolwg barn diweddar yn dangos twf mewn cefnogaeth i’r Blaid Lafur a Phlaid Diddymu’r Cynulliad