Ysbryd cydweithio Drakey ddim yn argyhoeddi

Huw Bebb

Roedd cynhadledd y Blaid Lafur yn llawn bwrlwm ddechrau’r wythnos, a phwy all eu beio?

Chwarter canrif o ddatganoli

Huw Bebb

Ar 18 Medi 1997, pleidleisiodd mwyafrif bychan o etholwyr ein gwlad yn gadarnhaol i’r cwestiwn: ‘Ydych chi’n cytuno y dylid cael …

Y Deyrnas Unedig neu Ogledd Corea?

Huw Bebb

Mae yna sawl un wedi cael eu harestio am gyfleu safbwyntiau gwrth-frenhinol yr wythnos hon

Guto’n gadael gyda Boris

Huw Bebb

Roedd ei amser yn Rhif 10 yn “llawer rhy fyr” yn ôl Guto Harri, ac mae wedi cyhuddo’r Ceidwadwyr o “ddangos awydd i achosi niwed i’w hunain”

Senedd Cymru yn colli un o’i haelodau cyntaf

Huw Bebb

“Roedd Mick yn un o’r bobol fwyaf croesawgar a charedig roeddwn i’n ei adnabod,” meddai arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig

Jonathan Edwards yn denu £7,450 i’w goffrau gwleidydda

Huw Bebb

“Rwy’n hapus i adrodd bod miloedd wedi ei gasglu yn barod i gefnogi ymgyrchoedd gwleidyddol dros y cyfnod nesaf”

Y Blaid yn troi ar Jonathan Edwards

Huw Bebb

“Rwy’n credu’n gryf na all Jonathan Edwards barhau i gynrychioli Plaid Cymru yn San Steffan ac y dylai ymddiswyddo ar unwaith,” meddai Adam Price

Y Blaid yn troi ar Jonathan Edwards

Huw Bebb

“Mae pethau wedi mynd o chwith i Blaid Cymru”

Jeremy Corbyn yn ymweld â’r Eisteddfod

Huw Bebb

“Diolch i Jeremy Corbyn am alw draw i’n stondin yn yr Eisteddfod ac am gefnogi ein gwaith,” meddai Cymdeithas yr Iaith

Gwario £690,000 ar CCTV, goleuni a bobbies i Gaergybi

Huw Bebb

Mae prosiect Tref Caergybi wedi derbyn £692,149 gan y Gronfa Strydoedd Mwy Diogel