Virginia Crosbie ar gefn ei cheffyl

Barry Thomas

“Rydw i yn gegrwth bod y llywodraeth wedi ymestyn y cytundeb o gofio bod nifer fawr o deithwyr a busnesau wedi cael llond bol ar y gwasanaeth …

Keir yn addo kash i’r Kymry

Barry Thomas

Fe ddaeth Syr Keir Starmer i Gymru’r penwythnos diwethaf ac roedd ganddo garotsen swmpus i’w danglo ger bron ei gynulleidfa

Ac mae’r wobr am y cynnydd mwyaf yn Nhreth y Cyngor yn mynd i…

Barry Thomas

“Daw’r cynnydd lleiaf eleni yn Nhorfaen – 1.9%. Dyna godiad pitw”

Y Ceidwadwyr ar erchwyn y dibyn yng Nghymru?

Huw Bebb

Enillon nhw 14 o seddi yn 2019, oedd yn gynnydd o chwech, gan ennill 36.1% o’r bleidlais

John Cleese a Dawn Bowden

Barry Thomas

Daeth Dawn i’r fei i roi gwybod i’r genedl bod £5.45 miliwn o’r pwrs cyhoeddus yn mynd at droi amgueddfa tref Wrecsam yn amgueddfa bêl-droed

Cwyno am gronfa Codi’r Gwastad

Huw Bebb

“Am ba hyd y gallwn ni gynnal cael ein rheoli gan lywodraeth sydd mor fyrbwyll, di-glem a di-drefn?”

Dadlau dros £20 biliwn

Huw Bebb

“Pam nad yw Llafur yn blaenoriaethu Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru ar adeg pan fo’i hangen fwyaf?”

57% o blaid ailymuno â’r Undeb Ewropeaidd

Mae Brexit yn cael ei ben-blwydd yn dair oed – ond nid pawb sy’n dathlu ymadawiad gwledydd Prydain â’r Undeb Ewropeaidd

Wythnos waith yn para pedwar diwrnod – ‘Cynnig beiddgar’ ta Breuddwyd Gwrach?

Huw Bebb

“Rwy’n credu nad yw’n rhywbeth y gellid ei gyflwyno ym mhob sector, a byddai’n arwain at raniadau ac anghyfiawnder mewn …
Siambr y Cynulliad

‘Traean o blant mewn tlodi’

Huw Bebb

Yn Sir Benfro mae’r ffigwr ar ei uchaf, gyda 35.5% o blant yn byw mewn tlodi