Cawsiau o Gymru ar fwrdd pren
Bwrlwm y Bae

Un garw am gaws yw ein Prif Weinidog

Mae Llywodraeth Cymru yn cadw llygad barcud ar yr hyn sydd yn digwydd mewn tafarndai dros y ffin, yn ôl y Gweinidog Iechyd
Bwrlwm y Bae

Hen beth sâl yw’r ‘ddêl newydd’

Mae ‘dêl newydd’ Boris Johnson wedi cael ei beirniadu’n hallt gan un o weinidogion amlycaf Llywodraeth Cymru.
Bwrlwm y Bae

‘Datganoli wedi marw’

Mae Mick Antoniw, AS Llafur Pontypridd a chyn-Gwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru, wedi bod yn gwyntyllu’r syniad ar bodlediad bod datganoli yn …
Bwrlwm y Bae

‘Angen plac yn y Senedd i gofio ymgyrchwyr iaith’

Un o actorion gorau Cymru wedi galw am osod plac i gofio am y bobol gafodd eu carcharu wrth ymgyrchu tros hawliau i siaradwyr Cymraeg.
Bwrlwm y Bae

 ‘Plaid Diddymu’r Cynulliad’ [sic], Betsi Cadwaladr a Chofebion

Mae ‘Plaid Diddymu’r Cynulliad’ [sic] yn dal i fodoli, mae’n debyg, a bellach mae ganddi arweinydd …
Carwyn Jones o flaen meicroffon
Bwrlwm y Bae

“Cummings yw’r Prif Weinidog”

“Dw i ddim yn credu bod e’n gallu gwneud heb Dominic Cummings,” meddai Carwyn Jones.
Bwrlwm y Bae

Dominic Cummings dan y lach, a Jonathan Edwards wedi’i arestio

Cafodd Jonathan Edwards ei arestio’r wythnos ddiwethaf, a daeth hyn i’r fei dros y penwythnos.
Bernard Sumner
Bwrlwm y Bae

Dwrdio’r drefn newydd

Mae’r achosion coronafeirws wrthi’n nesáu at eu hanterth yng ngogledd Cymru, yn ôl swyddog meddygol.
Bwrlwm y Bae

Teyrnas ‘Unedig’ o hyd?

Roedd Prif Weinidog Cymru yn dal i fynnu ar ddechrau’r wythnos bod y Deyrnas Unedig yn, wel, …
Bwrlwm y Bae

Llythyr yn “tristáu” Drakeford

Mae Mark Drakeford wedi taro’n ôl wedi i grŵp o Geidwadwyr ei gyhuddo o beryglu pobol Cymru.