Bwrlwm y Bae

Kirsty yn camu o’r neilltu

A Gwilym Owen ar y llwybr tarw yn Tesco
Bwrlwm y Bae

Gollwng y gath o’r cwd

Roedd yna sawl ymateb lliwgar i gyhoeddiad y ‘clo dros dro’, ond heb os daeth y sylwadau mwyaf boncyrs gan gyn-olygydd The Sun
Bwrlwm y Bae

Drakeford yn dangos ei ddannedd?

Roedd Mark Drakeford yn destun beirniadaeth, dychan, a rhywfaint o ganmoliaeth yr wythnos hon
Bwrlwm y Bae

For Wales, see Facebook…

“At ei gilydd, mae cabinet Llywodraeth Bo-Jo yn llawn cŵn rhech…”

Bwrlwm y Bae

Dem-Rhydds am ddysgu o Brexit

“Roedden ni heb wrando ar bobol,” meddai Jane Dodds. “Yng Nghymru yn enwedig, roedden nhw’n glir eu bod nhw eisiau mynd allan o’r Undeb …

Bwrlwm y Bae

Etholiad dan glo

Trafodaeth ar ddechrau’r wythnos ynghylch sut a phryd y bydd yn cael ei gynnal

Bwrlwm y Bae

Democratiaeth ‘rithiol’ dan y lach

Roedd Aelodau’r Senedd yn ffraeo am bob dim dan haul ar ddechrau’r wythnos hon, gyda phethau’n cyrraedd eu hanterth adeg y cyfarfod llawn
Bwrlwm y Bae

Panig am frechiadau gorfodol

“gorfodi brechiadau yn un o’r opsiynau mwyaf eithafol…”
Keir Starmer
Bwrlwm y Bae

Keir y Brit

Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, wedi dadlau na ddylai’r Blaid Lafur rwystro refferendwm ar annibyniaeth yng Nghymru na’r Alban
Bwrlwm y Bae

Amser “cau’r bwlch”

“Mae yna risg fod bwlch yn tyfu rhwng y sefydliadau sydd yn perfformio’n dda a’r rhai sydd ddim cystal” – Comisiynydd y Gymraeg