Andrew R T Davies
Bwrlwm y Bae

Cyn-gyflwynydd sioe gacennau yn cefnogi Llafur yn y Rhondda

Ond faint o help ydy’r ‘endorsiad selebaidd’ yma mewn gwirionedd?
Bwrlwm y Bae

Annibyniaeth – ffrwyth ein Llafur?

Tybed a fyddai Mark Drakeford yn caniatáu refferendwm ar annibyniaeth fel pris i’w dalu am glymblaid â Phlaid Cymru?
Bwrlwm y Bae

Etholiad 2021: I’r gad!

Mae’r prif bleidiau bellach wedi lansio’u hymgyrchoedd etholiadol, ac mae pethau eisoes wedi dechrau troi’n ffyrnig
Bwrlwm y Bae

Short back and sides os gwelwch yn dda!

Mae cyfyngiadau covid bellach wedi dechrau llacio yng Nghymru ac mae yna deimlad, am y tro cyntaf eleni, bod blwyddyn well o’n blaenau
Annibyniaeth
Bwrlwm y Bae

Mwyafrif o Lafurwyr yn “ffafrio” annibyniaeth

“Dyw pobol ddim yn troi at Blaid Cymru, nac ychwaith yn cefnogi annibyniaeth trwy Blaid Cymru”
Bwrlwm y Bae

Wythnos y cyllidebau

Cyllidebau yw’r pwnc llosg ym myd gwleidyddiaeth Cymru’r wythnos hon
Bwrlwm y Bae

Boris a Carrie – y cariadon sy’n hoffi Cymru??

Mae chwaeth ffasiwn Boris Johnson a’i ddarpar wraig wedi cyffroi a drysu’r Twitter-sffêr Cymreig yr wythnos hon
Bwrlwm y Bae

A ddylid ceisio consensws ar bwerau ychwanegol yn hytrach nag addo refferendwm?

Mi fyddech yn disgwyl i Andrew RT Davies daflu llond cae o’r stwff-brown-o-ben-ôl-buwch am ben y syniad… ond mae ambell Bleidiwr yn gofyn …

Bwrlwm y Bae

Apêl gynyddol annibyniaeth

“Does dim syndod” bod mwyfwy o bobol yn cynhesu at annibyniaeth, ac yn eu plith mae “llawer o bobol” sydd fel arfer yn cefnogi Llafur
Bwrlwm y Bae

Hwyl fawr i Suzy ac Ann

Cynyddu mae’r nifer o Lafurwyr nashi a fydd yn sefyll yn yr etholiad eleni.