Starmer a’i chwe addewid i Brydain

Rhys Owen

“Beth sydd wedi bod yn ddinistriol i Lywodraeth Cymru yw bod toriadau wedi bod yn funud olaf”

Michael Gove – y Tori sy’n caru datganoli

Rhys Owen

“Dw i’n credu bod y sefydliadau, Llywodraeth Cymru a’r Senedd, efo cadernid sydd uwchlaw unrhyw unigolyn neu blaid benodol”

Cwestiynu gwerth y Comisiynwyr Heddlu

“Gwelwn fod cyfraddau dwyn o siopau drwy’r to, gyda mwy na 1,000 o achosion yn cael eu cofnodi pob diwrnod ar draws Lloegr a Chymru”

Helynt Vaughan Gething yn rhodd i Blaid Cymru?

Rhys Owen

“Mae Vaughan Gething wedi cael wythnos wael iawn. Mi welsom ni Jeremy Miles yn plannu ei gyllell yn ei fron o”

Penelope Mary i agor Aldi yn Amlwch? 

Barry Thomas

Mae Arweinydd Tŷ’r Cyffredin yn Llundain wedi awgrymu yr hoffai ddod i’r Fam Ynys i dorri’r rhuban yn y seremoni i agor siop fawr

Brenin Lloegr uwchlaw cyfreithiau Cymru

“Mae imiwnedd y Brenin rhag erlyniad yn egwyddor sydd wedi’i hen sefydlu”

Y Torïaid yn ceisio denu Plaid Cymru

Catrin Lewis

“Mae gen ti gefnogwyr Plaid Cymru yn rhannau o orllewin a gogledd orllewin Cymru sydd â gwerthoedd ceidwadol gydag ‘c’ fach”

Dim Torïaid o Gymru yn San Steffan?

Catrin Lewis

Yr awgrym yw mai dim ond dwy sedd bydd Plaid Cymru yn eu hennill, os yw’r pôl yn gywir, sef Dwyfor Meirionnydd a Ceredigion Preseli

Gething a’i Gabinet

Catrin Lewis

Jeremy Miles yw Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg

Ffarwelio â Mark Drakeford

Catrin Lewis

Bu i’w arweinyddiaeth ddod i ben yn swyddogol ddydd Mawrth pan fynychodd ei sesiwn Cwestiynau i’r Prif Weinidog olaf