Angharad Mair a GB News

“Gyda’r Deyrnas Gyfunol ar ei gwely angau – yn ôl rhai – mae ceiliog arall wedi llamu i’r talwrn…”

Ymateb llugoer i’r ymgais ddiweddara’ ar Rŵl Britannia

“Dyma dwpdra, haerllugrwydd, ac imperialaeth Anglo-Brydeinig hen ffasiwn. Tactegau unbeniaid yw’r rhain ac maen nhw’n bownd o fethu!”

Jacob Rhys Mŵg

Mae’r Tori mawr Jacob Rees-Mogg yn hanu o deulu o Gymry glân gloyw

Llafur Cymru – ceidwaid cefn gwlad?

Fel creadur mewn cocŵn, mae Llafur Cymru yn newid o hyd, ac mae’n debyg mai ffermwyr yw’r diweddaraf i elwa o’r metamorffosis

Llys Mark Drakeford – a oes yma olynydd?!

O’r diwedd! Am y tro cyntaf ers dros ddwy flynedd mae gyda ni gabinet cwbl ffres yma yng Nghymru

Senedd newydd, wynebau newydd

“Roedd cyfri yn ystod y dydd yn well ym mhob ffordd!” meddai Richard Wyn Jones

Mi wela’ i chi ar y pen arall!

Na waeth beth fydd yn digwydd ddydd Iau, heb os mi fydd y drafodaeth am annibyniaeth yn dal i dyfu oddi fewn i’r Blaid Lafur

Wrecsam, lager a sleaze

Druan â Wrecsam! Mae gwleidyddion wedi bod yn heidio fel pryfed yno yn ddiweddar
Andrew R T Davies

Lindys siocled Andrew RT  

Mi gynhaliwyd ‘dadl deledu’ gyntaf yr ymgyrch dros y penwythnos, a digon di-nod oedd hi ar y cyfan

Captain Beany v Prif Weinidog Cymru

Mae’r frwydr tros sedd Gorllewin Caerdydd yn y Senedd yn argoeli i fod yn llawer mwy bywiog na’r disgwyl