Steil. Lauren Phillips

“Does dim taten o ddiddordeb gyda fi mewn colur”

Steil. Karolina Jones

“Weithiau dw i’n hoffi gwisgo fy nillad mwy “nerdy”, sy’n adlewyrchu’r gemau fideo, ffilmiau a bandiau dw i’n hoffi”

STEIL. Dylan Morris

“Dw i’n gwisgo modrwy briodas, ond dim byd arall fel arfer”

STEIL. Justin Melluish

“Dw i’n hoffi rhoi fy ffrinj ar draws fy nhalcen i edrych fel bod gen i fwy o wallt nag sydd gen i!”

“O’r casgliadau ar gyfer ‘menywod’ mae rhai o fy hoff ddarnau wedi dod, gan fod y dewis lawer ehangach”

Mae Dafydd Veck, un o griw cyfres ‘Bois y Rhondda’, yn hoffi herio’r ‘norm’ gyda’i steil unigryw
Yvonne Evans

Steil. Yvonne Evans

“Mae gan bob cyflwynydd ei fasged ei hun i gadw colur ac mae llai o golur ‘da fi o’i gymharu ag Owain Gwynedd, Alun Williams, Daf Wyn a Rhodri …

Steil. Mandy Watkins

“Er bod gen i lot o ffrogiau, a dw i yn licio lliwiau yn ofnadwy, dw i ddim yn girlie”

Steil. Rosie Morris

“Wnes i golli tair stôn a hanner dros y cyfnod clo a chyn hynny ro’n i byth yn teimlo’n gyfforddus yn gwisgo dillad tynn”

Caffis Cymru. Tŷ Cemaes

“Yn y siop, mae bron popeth yr un peth ag oedd e 100 mlynedd yn ôl!”

Caffis Cymru. FussPot

Teithiau dramor sydd wedi ysbrydoli’r fwydlen yng nghaffi FussPot Food yn Nolgarrog, pentref sydd rhwng Llanrwst a Chonwy