Steil. Rachel Burgess

Cadi Dafydd

Audrey Hepburn ac Amy Winehouse sydd wedi ysbrydoli steil y ferch fferm o Aberystwyth

Steil. Aleighcia Scott

Cadi Dafydd

Mae’r ferch o Gaerdydd yn dysgu Cymraeg a newydd ddechrau cyflwyno’r Evening Show ar BBC Radio Wales

Steil. Caryl Bryn

Cadi Dafydd

“Dw i’n meddwl bod gen i dros 30 o datŵs os nad mwy erbyn hyn. Y rheiny ydi fy hoff bethau am fy nghorff – maen nhw’n rhan ohona i”

Steil. Iestyn Arwel

Bethan Lloyd

“Byse yn rhaid i fi achub y dressing gown Gucci – yn syml achos hwnna yw’r peth dryta’ dw i’n berchen arno”

Steil. Jess Davies

Bethan Lloyd

Ar y funud mae fy ngwallt yn goch, ond mae wedi bod yn binc, oren, piws, gwyrdd a llwyd!

Steil. Siân Lloyd

Bethan Lloyd

“Mae dewis y dillad cywir wedi helpu fi i deimlo’n fwy hyderus dros y blynyddoedd ac yn enwedig pan dw i ar y teledu”

Steil. Mabli Jên Eustace

Bethan Lloyd

“Dw i’n ddringwr ac yn paentio felly mae’r rhan fwyaf o’r pethau dw i’n gwisgo yn troi o gwmpas y gweithgareddau hynny”

Caffi Ffloc yn Nhreganna

Bethan Lloyd

“Mae Ffloc yn gaffi a siop lyfrau, ac rydan ni’n gwerthu printiau, bwyd fel siocled ac olew olewydd, a serameg”

Steil. Meilir Rhys Williams

Bethan Lloyd

“Mae rhywbeth pwerus am bâr o sodlau. Maen nhw’n gallu gwneud i chi sefyll yn wahanol”

Caffis Cymru – Y Felin Fwyd

Bethan Lloyd

Linda Thomas, neu ‘Linda Cake’ fel mae hi’n cael ei hadnabod yn lleol, sy’n rhedeg y caffi a siop tecawe ym Mhwllheli