Steil. Oriel Glasfryn

Cadi Dafydd

“Mae’r oriel yn ffordd o arddangos y tŷ hefyd – tŷ hyfryd Fictorianaidd gyda thir braf o’i gwmpas”

STEIL. Siop Ddillad Amdanat

Cadi Dafydd

Bwriad perchennog siop newydd yn y gogledd yw gwerthu dillad sy’n rhoi hwb i hyder ei chwsmeriaid

Steil. Suchitta Chaplin

Cadi Dafydd

“Rydw i wedi bod yn berchen ar fy siaced ddu ers 22 o flynyddoedd ac yn ei charu hi gymaint fel na allaf gael gwared arni”

Steil. Gwïon Morris Jones

Cadi Dafydd

“Dw i wastad yn gwisgo rhyw fath o emwaith. Dw i’n hoff iawn o dorchau oherwydd eu cysylltiadau Celtaidd”

Steil. Elliw Mai

Cadi Dafydd

Un o fy hoff bethau yn y byd ydi cael amser o flaen y drych yn rhoi colur cyn mynd allan. Mae’n therapiwtig

Steil. Rachel Burgess

Cadi Dafydd

Audrey Hepburn ac Amy Winehouse sydd wedi ysbrydoli steil y ferch fferm o Aberystwyth

Steil. Aleighcia Scott

Cadi Dafydd

Mae’r ferch o Gaerdydd yn dysgu Cymraeg a newydd ddechrau cyflwyno’r Evening Show ar BBC Radio Wales

Steil. Caryl Bryn

Cadi Dafydd

“Dw i’n meddwl bod gen i dros 30 o datŵs os nad mwy erbyn hyn. Y rheiny ydi fy hoff bethau am fy nghorff – maen nhw’n rhan ohona i”

Steil. Iestyn Arwel

Bethan Lloyd

“Byse yn rhaid i fi achub y dressing gown Gucci – yn syml achos hwnna yw’r peth dryta’ dw i’n berchen arno”

Steil. Jess Davies

Bethan Lloyd

Ar y funud mae fy ngwallt yn goch, ond mae wedi bod yn binc, oren, piws, gwyrdd a llwyd!