STEIL. Justin Melluish

“Dw i’n hoffi rhoi fy ffrinj ar draws fy nhalcen i edrych fel bod gen i fwy o wallt nag sydd gen i!”

“O’r casgliadau ar gyfer ‘menywod’ mae rhai o fy hoff ddarnau wedi dod, gan fod y dewis lawer ehangach”

Mae Dafydd Veck, un o griw cyfres ‘Bois y Rhondda’, yn hoffi herio’r ‘norm’ gyda’i steil unigryw
Yvonne Evans

Steil. Yvonne Evans

“Mae gan bob cyflwynydd ei fasged ei hun i gadw colur ac mae llai o golur ‘da fi o’i gymharu ag Owain Gwynedd, Alun Williams, Daf Wyn a Rhodri …

Steil. Mandy Watkins

“Er bod gen i lot o ffrogiau, a dw i yn licio lliwiau yn ofnadwy, dw i ddim yn girlie”

Steil. Rosie Morris

“Wnes i golli tair stôn a hanner dros y cyfnod clo a chyn hynny ro’n i byth yn teimlo’n gyfforddus yn gwisgo dillad tynn”

Caffis Cymru. Tŷ Cemaes

“Yn y siop, mae bron popeth yr un peth ag oedd e 100 mlynedd yn ôl!”

Caffis Cymru. FussPot

Teithiau dramor sydd wedi ysbrydoli’r fwydlen yng nghaffi FussPot Food yn Nolgarrog, pentref sydd rhwng Llanrwst a Chonwy

Caffis Cymru: caffi +39

Mae Jane Walsh ac Alessio Luci wedi dod a blas o’r Eidal i Borthaethwy, Ynys Môn

STEIL. Sioned Geraint

“Dw i ddim yn cofio adeg pan dw i ddim wedi bod â diddordeb mewn dillad”

STEIL Dylan Ebenezer

“Dw i wedi gorfod gwisgo’n fwy steilish ers i Owain Tudur Jones ymuno â chriw Sgorio…”