Seiclo

Geraint Thomas yn bedwerydd yn nhreialon amser UCI

Methu o drwch blewyn i gipio medal ar ôl perfformiad cryf

Seiclo

Egan Bernal allan o’r Tour de France

Mae’n aelod o Ineos, sef tîm Geraint Thomas ac yn bencampwr y ras y llynedd

Seiclo

Geraint Thomas yn disgyn i’r chweched safle yn y Tirreno-Adriatico, ond “popeth yn dda”

Lucas Hamilton yn cipio’r cymal, a Michael Woods o Ganada ar y blaen yn y Tirreno-Adriatico.

Seiclo

Geraint Thomas yn gorffen cymal cyntaf y Tirreno-Adrastico yn ddiogel

Gorffennodd Geraint Thomas yn ddiogel er i gymal agoriadol y Tirreno-Adriatico weld sawl reidiwr yn cael damwain.

Geraint Thomas yn dathlu
Seiclo

Amheuon am y Tour de France yn mis Awst

Chwaraeon “ddim yn flaenoriaeth” meddai Gweinidog chwaraeon Ffrainc

Seiclo

Gohirio’r Tour de France tan ddiwedd mis Awst

Roedd Tour de France fod i ddechrau yn Nice ar Fehefin 27 a gorffen ym Mharis ar Orffennaf 19

Chwaraeon Eraill

Geraint Thomas “yn poeni dim” am drydydd gwrthdrawiad yn Ffrainc

Y Cymro’n dal i fod yn yr ail safle yn ras feics Tour de France

Chwaraeon Eraill

Geraint Thomas yn cyrraedd yr ail safle yn y Tour de France

Y Cymro wedi ennill tir yn negfed cymal y ras

Chwaraeon Eraill

Geraint Thomas yw’r ffefryn, o drwch blewyn

Tour de France yn cychwyn yfory