Busnesau’n gobeithio manteisio ar dwf ym mhoblogrwydd yr iaith Wyddeleg

Mae dros bum miliwn o bobol tu allan i Iwerddon wedi bod yn dysgu’r iaith drwy Duolingo, ond prin yw’r cyfleoedd i’w defnyddio yn …

Gwilym Roberts o Gaerdydd yw enillydd Tlws Coffa Aled Roberts

Caiff y tlws ei gyflwyno er cof am gyn-Gomisiynydd y Gymraeg, i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad gwirfoddol nodedig i’r sector Dysgu Cymraeg

Wythnos y Cynnig Cymraeg yn dod i ben

Efa Gruffudd Jones

“Does dim rheidrwydd ar y cyrff yma i gynnig gwasanaethau Cymraeg ond rydyn ni’n croesawu’r ffaith eu bod nhw’n gwneud”

Cynnig Cymraeg Celfyddydau SPAN

Elusen gelfyddydau cymunedol egnïol yw SPAN, wedi’i lleoli yn Arberth gyda hanes 30 mlynedd o ddod â’r celfyddydau i sir Benfro wledig

Cynnig Cymraeg Cyngor Celfyddydau Cymru

“Mae’n hanfodol bod gan bawb y modd i ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn greadigol”

Cynnig Cymraeg RNIB Cymru

“Ewch amdani, mae’n gyfle gwych i wella a hyrwyddo eich gwasanaethau”

Galw eto am ymestyn y Ddeddf Iaith i gynnwys y sector preifat wedi achos llys Toni Schiavone

Mae llys yn Aberystwyth wedi dyfarnu yn ei erbyn, ar ôl i’r cwmni One Parking Solution ddwyn achos er mwyn hawlio costau

Cynnig Cymraeg Undeb Myfyrwyr Caerdydd

Mae gan yr undeb “hanes cyfoethog o ymgyrchu, datblygu, a chefnogi darpariaeth Gymraeg”, ac maen nhw’n “falch o allu …

Cronfa goffa Aled Roberts am helpu timau gofal diwedd oes i ddysgu a defnyddio mwy o Gymraeg

“Roedd Aled wedi dechrau ar y gwaith o drafod pwysigrwydd y Gymraeg gyda Macmillan yn rhinwedd ei swydd fel Comisiynydd y Gymraeg”

Llys yn dyfarnu yn erbyn Toni Schiavone mewn ffrae tros docyn parcio Saesneg

Roedd One Parking Solution yn hawlio costau ar ôl i’r ymgyrchydd iaith wrthod talu dirwy am fod y tocyn yn un uniaith Saesneg