Gwleidyddiaeth

Aelod o Senedd Ewrop yn gweld eisiau hiwmor a dychan yr iaith Saesneg

David McAllister o’r Almaen yn gresynu bod trafodaethau’n fwy sych ers Brexit

Addysg

Dechrau ymgynghoriad i ddyfodol Ysgol Mynydd-y-Garreg

Y penderfyniad i gynnal yr ymgynghoriad tra bod yr ysgol ar gau oherwydd y pandemig yn un “arbennig o greulon” meddai Cymdeithas yr Iaith

Iaith

Ffrae am addasu’r Côd Trefniadaeth Ysgolion dros dro

Daw hyn wedi cyhuddiad o dorri’r Côd gan beidio rhoi amser digonol i ymgynghoriad ar gau Ysgol Abersoch

Addysg

Menter Iaith Môn yn cynhyrchu fideo i helpu rhieni di-Gymraeg ddysgu Cymraeg adre

“Mae’r neges yn syml: mae cefnogi plentyn gyda Chymraeg yn y cartref yn bosib i bawb,” meddai pennaeth un ysgol ar Ynys Môn

Cymru

Cylch yr Iaith: Llywodraeth Cymru “wedi methu ag ymateb i argyfwng y farchnad dai gwyliau”

Llywodraeth Cymru wedi “gadael i’r farchnad dai gwyliau ddatblygu’n ddi-reol”, meddai Cylch yr Iaith

Cymru

Mudiadau Cymraeg yn gosod her i Gymreigio technoleg

Cyfrannu 50 awr o leisiau at Common Voice Cymraeg, sy’n datblygu’r Gymraeg ym maes technoleg glyfar

Cymru

Y Gymraeg yw’r iaith sy’n tyfu gyflymaf ar Duolingo yn y Deyrnas Unedig

Mae nifer y bobol sy’n dysgu Cymraeg ar Duolingo wedi cynyddu’n sywleddol yn ystod y pandemig

Cymru

Cymdeithas yr Iaith yn galw am ymddiswyddiad Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru

Cyhuddo Cymwysterau Cymru o “rwystro’r broses ddemocrataidd”, sy’n ymateb gan ofyn i’r Gymdeithas yr Iaith “ymgysylltu’n …

Cymru

Dyfodol i’r Iaith: “siom” ynglyn â’r broses recriwtio Cyfarwyddwr Addysg y Llywodraeth

Cadeirydd y mudiad yn nodi “diffyg galw am sgiliau ac ymwybyddiaeth iaith ymysg Gweision Sifil y Llywodraeth”

Cymru

Dathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg: Hybu, hyrwyddo a chael hwyl

Roedd yr ymgyrch lwyddiannus wedi cyrraedd bron i filiwn o gyfrifon ar Twitter yn 2019