Pere Aragonès

Y Gatalaneg “ddim yn cael gwarchodaeth na chydnabyddiaeth” haeddiannol

Gwahaniaethu yn erbyn yr iaith gan Sbaen sy’n ei gwneud hi’n iaith leiafrifol, meddai’r arweinydd Pere Aragonès
Baner Llydaw ar y prom yn Aberystwyth

Prifysgolion Cymru a Llydaw yn cydweithio ar brosiect i roi darlun llawnach o’r berthynas rhwng y ddwy wlad

Bydd ymchwilwyr yn cyd-destunoli, dadansoddi, ac yn digido detholiad o’r testunau, trwy gyfrwng teithiau ymchwil a gweithdai yn Brest ac Aberystwyth
Pere Aragonès

Llywodraeth Catalwnia am geisio rhoi hwb i’r defnydd o’r iaith Gatalaneg

Ysgolion, canolfannau meddygol a’r sector clyweledol fydd yn cael y flaenoriaeth wrth gyhoeddi 100 o fesurau

Dyfodol i’r Iaith yn galw am gynllun cartrefi Cymraeg

Mae angen cryfhau’r iaith Gymraeg fel prif iaith ar yr aelwyd ac yn y gymuned, yn ôl y mudiad
Disgybl yn ysgrifennu mewn llyfr nodiadau

Diffyg darpariaeth dyslecsia Cymraeg yn “syfrdanol”

Cadi Dafydd

“Ar hyn o bryd, mae o mor anodd cael at y cymorth sydd ar gael yng Nghymru”

Parc Cenedlaethol Eryri am ddefnyddio ‘Eryri’ a’r ‘Wyddfa’ wrth gyfathrebu’n Saesneg

Fe wnaeth 5,000 o bobol lofnodi deiseb y llynedd yn galw am ollwng yr enwau Saesneg ‘Snowdon’ a ‘Snowdonia’

Cannoedd o ddysgwyr yn aros i gael ymarfer eu Cymraeg â gwirfoddolwyr

Mae’r cynllun ‘Siarad’ yn paru dysgwyr â siaradwyr Cymraeg, ond mae galw am fwy o wirfoddolwyr ledled Cymru

Beirniadu cwmni am atal staff deintydd rhag cyfathrebu yn Gymraeg

Comisiynydd y Gymraeg o’r farn nad oedd gan gwmni gofal iechyd preifat Bupa sail i atal gweithiwr rhag siarad Cymraeg â staff eraill
Gwynedd

Ceisio barn ar sut i warchod dyfodol cymunedau Cymraeg

Cafodd y Comisiwn Cymunedau Cymraeg ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru i wneud argymhellion