Dau’n dod i’r brig am ddysgu Cymraeg yng Ngwobrau Ysbrydoli! 2021

“Erbyn hyn, dwi’n teimlo’n fwy cysylltiedig â diwylliant y wlad wych hon,” meddai Liz Day o Benarth, un o’r enillwyr

“Mae atgasedd amlwg at ddarparu hawliau ieithyddol”

Conradh na Gaeilge yn galw ar y Taoiseach a’r Gweinidog Tai i sicrhau bod apêl yr Adran Dai yn cael ei thynnu’n ôl

Yr iaith Gymraeg i’w chlywed ar raglen fwyaf poblogaidd Netflix

Ffermwr yn dysgu’r digrifwr Jack Whitehall i siarad Cymraeg a chorlannu defaid

Ambiwlans

Aelod o staff y Gwasanaethau Ambiwlans wedi gadael y gwasanaeth ar ôl cymharu sefyllfa’r di-Gymraeg ag ‘apartheid’

Roedd Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi lansio gweithrediadau disgyblu yn erbyn James Moore wedi iddo wneud y sylwadau ddechrau’r flwyddyn

Trafodaethau rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru yn ‘gyfle i ailosod yr agenda ar gyfer y Gymraeg’

Dyfodol i’r Iaith yn croesawu’r trafodaethau, ond bod angen i’r ddwy blaid ystyried yr hyn sydd ei angen ar gyfer cyrraedd miliwn …

Nifer dysgwyr Cymraeg ym Mhatagonia wedi gostwng yn sgil y pandemig

Ond, gwersi Cymraeg ar-lein wedi denu dysgwyr dros y byd a chryfhau’r cysylltiad gyda siaradwyr Cymraeg yng Nghymru

Comisiynydd y Gymraeg yn datgan pryder am effaith cyfyngiadau Covid 19 ar y Gymraeg

Er i’r Arolwg Defnydd Iaith Llywodraeth Cymru ddangos cynnydd rhwng 2019-2020, rhybuddiodd y gallai COVID-19 arwain at ostyngiad yn y ffigyrau

Eisteddfod Llanrwst 2019

Dyrannu £2.4m o gyllid i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg wedi’r pandemig

Darparu cyllid adfer ar ôl Covid i gefnogi dysgwyr Cymraeg sy’n ymgymryd â rhaglenni trochi hwyr, ac i helpu’r Eisteddfod Genedlaethol

Gwobr Basil Davies i driawd Dysgu Cymraeg Caerdydd

“Mae’r dosbarthiadau a fy nhiwtor rhagorol hefyd wedi rhoi llawer o hyder i fi ddefnyddio fy Nghymraeg”

Sgiliau meddwl uwch gan blant dwyieithog, yn ôl ymchwil Prifysgol Bangor

Fe wnaeth darlithwyr o’r brifysgol ddarganfod bod sgiliau meddwl plant dwyieithog 6.5% yn fwy effeithlon na phlant uniaith