Cymru

Rhybudd am ‘gynnydd cyflym iawn’ mewn achosion Covid ym Mlaenau Gwent

Annog pawb sydd â symptomau i drefnu prawf mewn uned brofi symudol yno

Cymru

Llai o Gymry’n gwylio S4C ar y teledu – ond y sianel yn denu rhagor ar-lein

Adroddiad blynyddol yn cynnig darlun cymysg, ond positif ar y cyfan

Cymru

Galw am adolygu Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn ar fyrder

Roedd disgwyl i 7,184 o gartrefi newydd gael eu hadeiladu yng Ngwynedd a Môn

John Walter Jones
Cymru

John Walter Jones wedi marw yn 74 oed

Ef oedd prif weithredwr cyntaf Bwrdd yr Iaith Gymraeg, ac roedd yn gyn-gadeirydd S4C

Cymru

Canmol ‘Agony Aunt’ yn Chicago am sefyll fyny tros y Gymraeg

Dynes yn teimlo bod ei gŵr yn “anghwrtais” am ei fod yn “parablu” yn yr iaith gyda ffrindiau
Cymru

Darpariaeth Gymraeg: Rhai cyrff yn well nag eraill… ond pa gyrff sydd “ddim cystal”?

“Mae angen i bob sefydliad gymryd eu cyfrifoldebau o ddifri,” meddai Aled Roberts
Y gwleidydd yng nghynhadledd wanwyn Plaid Cymru yn 2015
Cymru

Cymdeithas yr Iaith yn cyhuddo dirprwy weinidog o wrthod cyfle i annog y Gymraeg mewn chwaraeon

“Nid ydym yn derbyn sylwadau’r Gymdeithas” meddai Llywodraeth Cymru

Llun o for a goleudy yn y pellter
Cymru

Menter Iaith Môn am warchod enwau Cymraeg afonydd a thraethau’r Ynys

Mi fyddan nhw’n cyflwyno’r enwau Cymraeg i ymwelwyr a bydd modd clywed yr ynganiad cywir ar y we

Cymru

Siân Gwenllian “dan anfantais” yn y Senedd am ei bod yn cyfrannu’n Gymraeg

AS Arfon yn teimlo bod darlledwyr yn “gyndyn iawn” o ddarlledu cyfraniadau yn yr iaith
Cymru

Archwilio effaith y pandemig ar y Gymraeg

Pwyllgor Diwylliant a’r Gymraeg y Senedd am weld pa effaith fydd y cyfnod cloi yn ei gael ar y targed o gyrraedd miliwn o siaradwyr