Ras yr iaith Llydaw yn hwb economaidd ac yn codi ymwybyddiaeth o’r Llydaweg

Cadi Dafydd

Caiff Redadeg ei chynnal bob yn ail flwyddyn, ac mae hi’n ffordd o annog pobol i berchnogi’r iaith, medd Aneirin Karadog

“Diwrnod hanesyddol” i’r Gaeltacht gyda deddfwriaeth newydd yn San Steffan

Penodi Comisiynydd Iaith newydd ar unwaith fydd prawf papur litmws cynta’r ddeddfwriaeth newydd, medd Conradh na Gaeilge
Rali yn Belfast

Troi Bheul Feirste yn goch tros Ddeddf Iaith Wyddeleg newydd

Roedd miloedd o bobol ar strydoedd prifddinas Gogledd Iwerddon ddoe (dydd Sadwrn, Mai 21)

Cyfle i leisio barn am y defnydd o’r Gymraeg ym Môn

Sicrhaodd Menter Iaith Môn a Chyngor Sir Ynys Môn gyllideb drwy Gronfa Adfywio Cymunedol y Deyrnas Unedig i gomisiynu Prifysgol Bangor i’w …

“Mae casineb at yr iaith Wyddeleg yn ‘chwiban y ci’ sectyddol”

Cymuned Wyddelig Efrog Newydd yn ymateb i sylwadau am brotestiadau iaith ym Montreal, lle mae lleiafrif yn siarad Ffrangeg
Amy Dowden ac Aled Jones

Amy Dowden ac Aled Jones yn dod â thaith iaith selebs Cymru i ben

Y ddawnswraig adnabyddus o Gaerffili oedd y seleb olaf i deithio o amgylch Cymru’n ceisio dysgu Cymraeg

Un o’r canlyniadau Eurovision gorau i artist o Gatalwnia – ond gwefan wedi’i siomi gan ddiffyg ieithoedd lleiafrifol

Chanel, a gafodd ei magu yng Nghatalwnia, wedi gorffen yn drydydd ond yn canu yn Sbaeneg a Saesneg

Prifysgol yn Seland Newydd yn sefydlu cwrs i hybu ieithoedd a diwylliant y Māori

Bydd y cymhwyster ar gael i ddarpar athrawon blynyddoedd cynnar a chynradd

Y gymuned Wyddeleg yn “sinigaidd” yn sgil y cyfeiriad at ddeddf iaith yn Araith y Frenhines

“Tan y bydd dyddiad penodol ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth… nid oes gennym ni reswm i ymddiried yn Llywodraeth Prydain o ran hawliau …