Iaith

Jane Dodds yn galw am ymddiheuriad gan y BBC am sarhau’r Gymraeg

Carrie Gracie wedi dweud ei bod hi’n “gobeithio na fyddan nhw’n gwneud mwy o Gymraeg”

Cymru

Cylchgronau’r Urdd am fod yn rhad ac am ddim

Bydd y cylchgronau yn troi’n ddigidol yn ystod y flwyddyn ysgol nesaf

Cymru

Merch o Rwsia – sydd heb fod yma – yn dysgu siarad Cymraeg

Nastya Lisitsyna yn astudio’r Gwyddorau Naturiol yn Ysgol Economeg Lyceum ym Moscow
Iaith

Rhybudd am argyfwng Gaeleg yr Alban fel iaith frodorol

Ymchwilwyr yn galw am newid blaenoriaethau polisi yn yr ynysoedd

Cymru

Llywodraeth Cymru’n ymrwymo i helpu rhieni yn ystod y pandemig

Penodi cynghorydd sy’n siarad Cymraeg i ymuno â thîm yr elusen Family Lives

Arian a Busnes

“It’s Clan-Goth-Len” medd fideo’n hysbysebu Bragdy Llangollen

Mae’r fideo wedi cael ymateb negyddol ar dudalen Facebook y bragdy

Cymru

Galw am leoli Deian a Loli yn y de

Yn ôl ieithydd o’r gogledd, mi fyddai’n dda cael amrywiadau tafodieithol o gyfresi teledu llwyddiannus fel Deian a Loli.
Iaith

Facebook yn ein hatgoffa o gyfoeth yr iaith

Mae ieithydd o Ynys Môn yn cael modd i fyw – ac ambell hunllef – wrth bori drwy sylwadau ar Facebook
Cymru

 ‘Angen plac yn y Senedd i gofio ymgyrchwyr iaith’

Sharon Morgan yn galw am gydnabyddiaeth i gymwynaswyr y Gymraeg

Cymru

S4C yn rhoi hysbysebion am ddim i elusennau yn y cyfnod Covid-19

Y Sianel yn rhoi £500 at greu’r hysbysebion teledu hefyd – “gwych” meddai Shelter Cymru