Manon Steffan Ros yn y ras am wobr llyfr Saesneg

Mae hi wedi cyfieithu Llyfr Glas Nebo

Beirniadu Croeso Cymru am ddefnyddio enw Saesneg ar ynys ger Harlech

Mae’r corff wedi amddiffyn y defnydd o ‘Shell Island’, gan ddweud ei fod yn cyfeirio at fusnes yn yr achos hwn

Cyhoeddi Geiriadur Cymraeg-Rwsieg yn benllanw ugain mlynedd o waith i ŵr o Fosgo

Cadi Dafydd

“Doedd dim geiriadur Cymraeg-Rwsieg ar y pryd, felly roedd rhaid i fi greu un,” meddai Dmitri Hrapof

Un o fudiadau’r Eidal yn gwrthod cenedl enwau niwtral

Dyma gyngor yr Accademia della Crusca, y mudiad sy’n goruchwylio safon iaith sefydliadau a mudiadau yn yr Eidal

Digon o ganu a dawnsio wrth ddysgu ieithoedd yn Ysgol Gynradd Sili

Mae hyfforddiant unigryw wedi’i roi i ddisgyblion ysgol ger Caerdydd i’w helpu i ddysgu ieithoedd drwy ddrama a chân

Dyslecsia a’r Gymraeg: ‘Haws ysgrifennu iaith ffonetig, ond mwy anodd cael diagnosis o’r cyflwr’

Lowri Larsen

Roedd un sy’n byw â’r cyflwr, ond sydd eisiau aros yn ddienw, yn ei chael hi’n haws ysgrifennu yn Gymraeg na Saesneg ond yn fwy …

Cynnal o leiaf un digwyddiad Gwyddeleg ym mhob sir i ddathlu Seachtain na Gaeilge le Energia

Mae’r digwyddiad Lá na gCiorcal yn cael ei gynnal heddiw (dydd Mercher, Mawrth 15)
Baner Catalwnia

Comisiwn Ewrop am gyfieithu ymgyrch i’r Gatalaneg sy’n hybu goddefgarwch o’r iaith frodorol

Dim ond yn Sbaeneg mae’r ymgyrch ‘You are EU’ wedi’i chynnal hyd yn hyn

Newyddiadurwraig yn synnu clywed ateb Gaeleg i gwestiwn Saesneg ar deledu

Dywed Laura Webster, golygydd The National, nad yw hi “erioed wedi gweld y fath beth” wrth i Kate Forbes gyfathrebu’n ddwyieithog …

“Cywilydd” gwneud i famau deithio i Loegr am wasnaeth iechyd meddwl yn y Saesneg, yn ôl Cymdeithas yr Iaith

Daw yn dilyn honiadau “nad oes digon o alw” i gyfiawnhau uned ar ei phen ei hun yn y gogledd