Gwleidyddiaeth

Y Wyddeleg yng Ngogledd Iwerddon: “Mae popeth yn yr awyr ar hyn o bryd”

Ymgyrchydd iaith rhannu ei farn am ymadawiad Arlene Foster â golwg360
Cymru

Yr Wyddfa ac Uluru – galw am gefnu ar enw Saesneg mynydd uchaf Cymru

Cynghorydd sir yn cyfeirio at Awstralia wrth gynnig ei ddadleuon
Cymru

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol yn chwilio am diwtoriaid Cymraeg

“Rydym ni yn chwilio am griw newydd, brwdfrydig i ymuno gyda’r tiwtoriaid gwych sydd eisoes yn gweithio gyda ni”

Addysg

Diffyg cynllunio lleoedd addysg ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn llesteirio twf y Gymraeg, medd RhAG

Maen nhw’n galw ar y Cyngor Sir i weithredu ar frys i ddarparu lleoedd lleol brys i bawb sydd wedi gwneud cais i ysgolion Cymraeg ar gyfer mis …

Iaith

Rob McElhenney: ‘Peidiwch â chwyno am fy nhrydariad Cymraeg’

‘Gadewch i ni fynd Cochion! Os ydych chi’n cwyno am beidio â deall hyn, defnyddiwch google translate chi cachu diog.

Iaith

Ymgyrchwyr yn dweud bod “rhaid cael gwared ar Gymraeg ail iaith a sefydlu un llwybr dysgu go-iawn”

Y diben “yw cefnogi’r continwwm, sy’n gosod disgwyliadau gwahanol ar ddysgwyr mewn cyd-destunau Cymraeg a Saesneg,” meddai …

Iaith

Y Gymraeg – Addewidion y pleidiau

Dyma golwg360 yn cymharu’r maniffestos a’u hymrwymiadau o ran yr iaith
Cefn Gwlad

Disgwyl i brisiau tai godi eto dros y Gwanwyn

Yng Nghymru roedd prisiau tai 8% yn uwch ym mis Chwefror eleni o gymharu â llynedd – y cynnydd mwyaf yng ngwledydd Prydain

Iaith

Lansio cynllun i fyfyrwyr Gwyddeleg lefel 3 er mwyn rhoi hwb i’r iaith

Bydd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n hyrwyddo’r iaith yn eu colegau