Beirniadu banc Barclays am ofyn i gynghorydd ailyrru neges Gymraeg yn Saesneg

Yr ymateb yn “dangos sut mae cymunedau Cymraeg am golli allan wrth i gwmnïau mawr gau banciau’r stryd fawr gan wthio pawb ar-lein”

Galw ar y Cenhedloedd Unedig i ymyrryd er mwyn helpu i gyflwyno Deddf Iaith Wyddeleg

Bydd hawliau’r Wyddeleg yn cael eu trafod mewn sesiwn gan Fforwm y Cenhedloedd Unedig ar faterion Lleiafrifoedd heddiw (dydd Iau, Rhagfyr 2)

Hen adeilad y Brifysgol

Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn pleidleisio o blaid creu Swyddog Cymraeg llawn amser

Pasio’r cynnig yn dangos bod “myfyrwyr yn dechrau cael digon bod y Gymraeg yn cael ei thrin yn wahanol i’r Saesneg”

Comisiynydd y Gymraeg yn croesawu gweld ei argymhellion yn cael eu cynnwys yng nghytundeb Llafur-Plaid Cymru

Nifer o argymhellion Aled Roberts, gan gynnwys cynyddu athrawon cyfrwng Cymraeg, wedi eu hadlewyrchu yn y cytundeb

Galwadau o’r newydd am Swyddog Llawn Amser i gynrychioli myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Caerdydd

“Pam bod prifysgol fwyaf Cymru, prifysgol sydd ym mhrifddinas Cymru, ddim yn sicrhau bod y Gymraeg yn cael yr un sylw?”

Llywodraeth y Deyrnas Unedig “heb baratoi’n ddigonol” ar gyfer effeithiau Covid-19

Fe wnaeth yr adnoddau gafodd eu defnyddio i baratoi at Brexit “gyfyngu ar allu’r Llywodraeth” i gynllunio at argyfyngau eraill, medd …

Deddf Iaith Wyddeleg: cyhoeddi llythyr gan ymgyrchwyr at Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon

“Yn anad dim arall, rydym yn galw ar y Llywodraeth Brydeinig i symud y ddeddfwriaeth hon ar unwaith yn San Steffan heb oedi pellach”

Palas Stormont a'r gerddi o'i gwmpas

Dros 40 o grwpiau iaith yn llofnodi llythyr yn galw am gyflwyno Deddf Iaith Wyddeleg “ar unwaith”

Roedd disgwyl i’r ddeddf gael ei chyflwyno yn San Steffan ym mis Hydref, pe na bai cynnydd ar y mater yn Stormont

Adroddiad newydd yn amlinellu’r her sy’n wynebu’r Gymraeg ar Ynys Môn

“Fydd yr iaith ddim yn marw ond a fydd hi’n byw ymlaen fel iaith gymunedol? Dyna ein pryder mawr”
Dylan Foster Evans

Anwybyddu treftadaeth ieithyddol ar draul cenedlaetholdeb a gwrthdaro?

Dr Dylan Foster Evans, Pennaeth Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd, sy’n traddodi Darlith Goffa J.E. Caerwyn a Gwen Williams eleni