Sinn Fein a’r Wyddeleg: cyhuddo arweinydd y DUP o ymddwyn yn ffuantus

Mynnu bod rhaid rhoi sicrwydd ynghylch yr iaith er mwyn cael enwebiad gan y blaid ar gyfer y prif weinidog a’r dirprwy yn Stormont

Linda Ervine

Anrhydeddu sylfaenydd prosiect i hybu’r iaith Wyddeleg

Linda Ervine sy’n rheoli un o’r prosiectau mwyaf i hybu’r Wyddeleg yn ninas Belffast

Cyhuddo Cyngor Gwynedd o fod yn “ddifater, diog, a diddychymyg” wrth gymeradwyo arwydd uniaith McDonald’s

“Maen nhw’n bradychu’r hyn rydyn ni wedi’i gredu ers hanner can mlynedd: y dylen ni gael arwyddion sy’n Gymraeg”

“Noson wych” wrth i ddysgwyr Cymraeg fwynhau Steddfod ar y We eleni

Cynnal y digwyddiad yn rhithiol yn fwy hygyrch ac wedi llwyddo i ddenu cynulleidfa newydd

cyfiawnder

Rhoi’r hawl i Conradh na Gaeilge wneud cais am adolygiad barnwrol tros Strategaeth Iaith Wyddeleg

Maen nhw’n cyhuddo Llywodraeth Gogledd Iwerddon o weithredu’n groes i’r gyfraith yng Ngogledd Iwerddon

Nifer o bobol ifanc wrth ddesgiau

Ffrae wrth i ddarpar-fyfyrwyr prifysgol Catalwnia gael dewis ym mha iaith fyddan nhw’n sefyll arholiadau

Yr iaith Gatalaneg oedd eu hunig ddewis o’r blaen, ond mae llys wedi dyfarnu bod hawl ganddyn nhw bellach eu sefyll yn Sbaeneg ac Aranese

Marwolaethau wythnosol Covid-19 yng Nghymru a Lloegr yn gostwng o dan 100

Dyma’r tro cyntaf i’r ffigwr fod o dan 100 ers yr wythnos hyd at Fedi 11 y llynedd

Bwriadu buddsoddi £1.1 miliwn er mwyn ehangu’r gefnogaeth i ddisgyblion ddysgu Cymraeg yng Ngwynedd

Byddai’r drefn newydd yn golygu buddsoddi mewn adnoddau newydd ym Mangor a Thywyn, yn ogystal â gwella’r adnoddau ym Mhorthmadog

Cymdeithas yr Iaith yn “edrych ymlaen” at weld a thrafod manylion Deddf Addysg Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru

“Heb gymryd y mesurau hynny nawr, dydyn ni ddim yn mynd i gyrraedd y miliwn,” meddai Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith

Palas Stormont a'r gerddi o'i gwmpas

“Dim rhagor o addewidion gwag” tros yr iaith Wyddeleg

“Nid yw methu ag anrhydeddu’r ymrwymiadau hyn yn sefyllfa gynaliadwy” meddai’r dirprwy brif weinidog Michelle O’Neill