Karen Evans

Oriel gelf yn helpu gwasanaeth cyfieithu i gyrraedd eu miliwn

Mae oriel Y Galeri yng Nghaerffili yn dathlu llwyddiant Helo Blod, gwasanaeth cyfieithu a chyngor Cymraeg, wrth iddyn nhw gyrraedd miliwn o eiriau

‘Angen cydweithio rhwng mudiadau ymgyrchu fel Gwrthryfel Difodiant a Chymdeithas yr Iaith’

Cadi Dafydd

“Fedrith y Gymraeg ddim bodoli mewn vacuum, ac ymladd dros drefn decach ydych chi, dros drefn gyfiawn,” meddai Angharad Tomos

‘Rhaid derbyn yn llawen y bydd yr iaith yn newid os ydyn ni am gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg’

Cadi Dafydd

“Mae safonau’n newid dros amser beth bynnag, maen nhw’n newid yn gyson”
Dafydd Iwan a thîm pêl-droed Cymru

Pêl-droed Cymru a’r Gymraeg: “Roedd rhaid i’r Gymdeithas fod yn berthnasol”

Cadi Dafydd

“Dydy lot o’r chwaraewyr ddim yn dod o Gymru… felly [rydyn ni’n trio] cyflwyno ryw fath o hunaniaeth Gymraeg, diwylliant Cymru, …
Joe Healy

Joe Healy yw Dysgwr y Flwyddyn

Cafodd ei anrhydeddu mewn seremoni arbennig ar lwyfan y Pafiliwn heddiw (dydd Mercher, Awst 3)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gwobr Cyflogwr Cymraeg yn y gweithle gan Brifysgol Aberystwyth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Maen nhw wedi derbyn y wobr yn sgil ymdrechion eu staff i ddysgu’r iaith ac am eu parodrwydd i annog pawb i ddefnyddio’r Gymraeg
Ysgol Felindre, Abertawe

Ysgol Gynradd Felindre: tribiwnlys yn dyfarnu o blaid Comisiynydd y Gymraeg

Doedd Cyngor Abertawe ddim wedi ystyried yr iaith wrth werthu adeilad yr ysgol gynradd Gymraeg yn Abertawe

Cynnal sgwrs banel ar Faes yr Eisteddfod i gofio’r diweddar Aled Roberts

Bydd y digwyddiad yn gyfle i drafod addysg ôl-16 cyfrwng Cymraeg, yn ogystal â dathlu cyfraniad Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg rhwng 2019 a 2022

Athrawes o’r Weriniaeth Tsiec yn hybu’r Gymraeg mewn ysgol ym Mhenfro

Symudodd Martina Roberts o’r Weriniaeth Tsiec ddeunaw mlynedd yn ôl ac mae hi bellach yn byw yn Noc Penfro gyda’i gŵr, Siôn sy’n siarad Cymraeg

Cyflwyno rheoliadau newydd ar safonau’r Gymraeg ym maes iechyd yn “amserol iawn”

Huw Bebb

“Bydd gosod safonau ar y sefydliadau hyn yn ehangu’r hawl sydd gan ddefnyddwyr i ddod at Gomisiynydd y Gymraeg gyda chŵyn”