Iaith

Rhybudd am argyfwng Gaeleg yr Alban fel iaith frodorol

Ymchwilwyr yn galw am newid blaenoriaethau polisi yn yr ynysoedd

Cymru

Llywodraeth Cymru’n ymrwymo i helpu rhieni yn ystod y pandemig

Penodi cynghorydd sy’n siarad Cymraeg i ymuno â thîm yr elusen Family Lives

Arian a Busnes

“It’s Clan-Goth-Len” medd fideo’n hysbysebu Bragdy Llangollen

Mae’r fideo wedi cael ymateb negyddol ar dudalen Facebook y bragdy

Cymru

Galw am leoli Deian a Loli yn y de

Yn ôl ieithydd o’r gogledd, mi fyddai’n dda cael amrywiadau tafodieithol o gyfresi teledu llwyddiannus fel Deian a Loli.
Iaith

Facebook yn ein hatgoffa o gyfoeth yr iaith

Mae ieithydd o Ynys Môn yn cael modd i fyw – ac ambell hunllef – wrth bori drwy sylwadau ar Facebook
Cymru

 ‘Angen plac yn y Senedd i gofio ymgyrchwyr iaith’

Sharon Morgan yn galw am gydnabyddiaeth i gymwynaswyr y Gymraeg

Cymru

S4C yn rhoi hysbysebion am ddim i elusennau yn y cyfnod Covid-19

Y Sianel yn rhoi £500 at greu’r hysbysebion teledu hefyd – “gwych” meddai Shelter Cymru

Cymru

“Blogiwch yn Saesneg yn unig”

Ond Mari Jones, gohebydd y Daily Post, yn gofyn i unigolyn “addysgu eu hunain”

Pen ac ysgwydd Huw Edwards yn edrych tua'r dde
Cymru

Gwrthod geiriau uniaith Wyddeleg ar garreg fedd… a’r Cymry’n ymateb

Barnwr yn dweud na fyddai’r mwyafrif o bobol yn deall

Iaith

Hen feic a phrifardd newydd

Gweithiau llenyddol buddugol Eisteddfod T