Ymchwilwyr o Lydaw, Iwerddon ac OpenAI yn Symposiwm Academaidd Technolegau Iaith Cymru

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Bangor heddiw (dydd Gwener, Rhagfyr 1)

HSBC: Tridiau i ymateb i alwadau Cymraeg

Cyhuddodd un o bwyllgorau’r Senedd y cwmni o beidio a darparu yn ddigonol ar gyfer cwsmeriaid Cymraeg

Galwad am bapurau ar gyfer Cynhadledd Cymdeithas Myfyrwyr Astudiaethau Celtaidd

Mae’r trefnwyr yn arbennig o awyddus i dderbyn ceisiadau ar gyfer papurau yn yr ieithoedd Celtaidd

Mesur y Gymraeg yn ddeuddeg oed: Ymgyrch newydd i annog pobol i ddefnyddio’r iaith

“Cymraeg yw iaith gyntaf nifer o’r hyfforddwyr a’r chwaraewyr, ac mae’n naturiol felly mai dyna a glywir o gwmpas y cae hyfforddi,” medd …

Lleisiau Cymraeg a Chymreig ar gael i’r rhai sy’n defnyddio technoleg i gyfathrebu

Hyd yma, dim ond Cymhorthion Cyfathrebu Uwch-dechnoleg ag acenion Seisnig ac Albanaidd mae plant a phobol ifanc yng Nghymru wedi gallu eu dewis

Cymeradwyo newid enw lle yn ôl i’w enw Māori gwreiddiol

Bydd Petone yn newid i Pito-one, gan gefnu ar gysylltiadau ymerodraethol

Pobol ifanc yn gweld gwerth y Gymraeg ar gyfer eu gyrfaoedd

Mae’r cyfle i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd yn bwysig iddyn nhw, yn ôl ymchwil gan Gomisiynydd y Gymraeg

Celfyddydau Anabledd Cymru’n chwilio am aelodau sy’n siarad Cymraeg

Mae’r sefydliad yn dathlu’i ben-blwydd yn 40 oed eleni, a chafodd y Cyfarwyddwr Gweithredol cyntaf sy’n siarad Cymraeg ei benodi’n ystod y flwyddyn

Cynnydd wrth geisio bwrw targedau Cymraeg 2050 yn “anfoddhaol iawn”

Catrin Lewis

Yn dilyn adroddiad blynyddol Cymraeg 2050, mae sawl pryder wedi’u codi ynglŷn â bwrw’r targed o filiwn o siaradwyr