Comisiynu portread o’r delynores Elinor Bennett fel “rhodd gan y genedl”

Cadi Dafydd

Ym mis Ebrill, bydd Elinor Bennett yn dathlu ei phen-blwydd yn 80 oed ac roedd Geraint Lewis a Rhiannon Mathias yn awyddus i gydnabod ei chyfraniad

Creu murlun o athrawes fordwyo “arloesol” yng Nghaernarfon

Mae lle i gredu bod Ellen Edwards wedi dysgu dros 1,000 o ddynion yn ei hysgol forwrol yn y dref yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg
Y-dywysogesau-arian (Llun gan Roy Barry)

Fi, Galeri a Glesni yng nghylchgrawn Cip!

Dr Sara Louise Wheeler

Noson meta y ‘Y Dywysoges Arian’

Arddangosfa’n dangos dirywiad mewn gwerthoedd a safonau cymdeithasol ac economaidd

Lowri Larsen

‘Anfodlonrwydd’ yn Storiel gan Laurence Gane yn brosiect gafodd ei roi at ei gilydd yn ystod y cyfnod clo ar sail blynyddoedd o …

Darn o gelf yn gwerthu am £1,000 mewn ocsiwn i godi arian at Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd

Cyflwynodd Sian Parri y darn er cof am ei ffrind, Gwenan, a gollwyd yn 24 oed
Llwy garu

“Mae’n bwysig i ni gadw ein hunaniaeth fel Cymry,” medd gwneuthurwr llwyau caru ar drothwy Dydd Santes Dwynwen

Lowri Larsen

Mae Osian Roberts yn cynnal sesiwn arbennig i greu llwyau caru ym Mhenygroes heddiw (dydd Iau, Ionawr 19)

Cynnal ocsiwn gelf i godi arian at Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd

Bydd tua 40 o ddarnau, gan gynnwys gwaith Wini Jones Lewis, Catrin Williams a Lisa Eurgain, yn cael eu gwerthu yn Llanbedrog nos Wener (Ionawr 20)
Laura Cameron

Yr Albanes sy’n creu gweithiau celf unigryw gan dynnu ar ei chefndir yn y byd meddygol

Lowri Larsen

“Gwn na fyddaf byth yn gyfoethog yn gwneud y gwaith rwy’n ei wneud, nid yw at ddant pawb ac rwy’n gyffyrddus â hynny”
Map Sioned Glyn o Bwllheli

“Yr argyfwng costau byw heb effeithio ar fusnes” arlunydd ym Mangor – eto

Lowri Larsen

Ond mae Sioned Glyn yn rhybuddio y gallai hi weld effeithiau’r argyfwng costau byw
'Darlun y Cloi'

‘Ar lan y gors bu gorsedd’ – teyrnged artist i’r Steddfod yn Nhregaron

Non Tudur

Mae un o feibion Tregaron wedi paentio llun i gofio am y brifwyl yn y dref yn gynharach eleni