‘Gwnewch y Pwythau Bychain’

Annog ymateb creadigol i Ddeiseb Heddwch Menywod Cymru 1924 gyda’r artist tecstiliau Bethan M. Hughes

Cystadleuaeth gelf Abertawe Agored yn dychwelyd fis nesaf

Oriel Gelf Glynn Vivian yn cynnal y gystadleuaeth sy’n agored i unrhyw un sy’n byw neu’n gweithio yn y ddinas
Eisteddfod yr Urdd

£33,000 i greu celf i gyd-fynd ag Eisteddfod yr Urdd 2024

Mae 17 o sefydliadau ym Mhowys wedi derbyn grantiau trwy gronfa Ffyniant Bro Gyffredin y Deyrnas Unedig i helpu i wella cymunedau yn y sir

Creu celf newydd yng nghanol tref Caernarfon

Artistiaid lleol sydd wedi cael eu comisiynu i wneud y gosodiadau, fydd yn cael eu rhoi yn Stryd Llyn a hen safle clwb cerddoriaeth Tal y Bont

Arlunydd wedi rhoi corff o’i waith i Ymddiriedolaeth Castell Gwrych

Lowri Larsen

“Fy mhwrpas trwy wneud y gwaith celf yma yw er mwyn helpu’r diwylliant, er mwyn dysgu’r cyhoedd mwy amdan ein hunain a’n hamgylchedd”

Oriel Ffin y Parc yn symud o Lanrwst i Landudno

Cadi Dafydd

“Wrth i fi fynd yn hŷn, dw i wir eisiau symud ymlaen gyda’r oriel gelf a chael gofod celf hyfryd, ond peidio poeni am y caffi a’r ochr yna o …

Cysur i ffoaduriaid a cheiswyr lloches mewn creadigrwydd

Lowri Larsen

Maen nhw’n gweld cyfle o gael eu gorfodi i fynd yn alltud mewn gwlad estron, yn ôl athrawes fu’n cydweithio â nifer ohonyn nhw yng …

Y rhwydwaith sy’n helpu plant â dyslecsia gyda’u creadigrwydd

Lowri Larsen

Mae cysylltiad anorfod rhwng y cyflwr a bod yn greadigol, medd un fam

Y Tŷ Blodau lle mae “ysbryd Duw yn dod allan”

Lowri Larsen

“Rwy’ jest ffeindio fy hun, pan rwy’n gwneud rhywbeth creadigol, fod yna ryddid. Mae fy ysbryd neu enaid yn teimlo’n ysgafnach”

Prosiect creadigol pobol ifanc sy’n cymryd camau bychain tuag at wella’r hinsawdd

Lowri Larsen

Dechreuodd y prosiect pan nad oedd pobol ifanc yn gallu cymdeithasu yn ystod y cyfnod clo