Karen Evans

Oriel gelf yn helpu gwasanaeth cyfieithu i gyrraedd eu miliwn

Mae oriel Y Galeri yng Nghaerffili yn dathlu llwyddiant Helo Blod, gwasanaeth cyfieithu a chyngor Cymraeg, wrth iddyn nhw gyrraedd miliwn o eiriau

Yr haul yn gwenu ar Y Lle Celf

Artist o Bontrhydfendigaid ym mro’r Brifwyl eleni yw Gwenllïan Beynon. Dyma ei hargraffiadau o arddangosfa’r Lle Celf ar Faes y brifwyl eleni
Beirdd a llenorion Ceredigion

Llunio saith portread newydd ar gyfer yr Eisteddfod yn Nhregaron

Mae Malcolm Gwyon o Flaenporth wedi creu darluniau o Caryl Lewis, Dic Jones, Hywel Teifi Edwards, Lyn Ebenezer, Lleucu Roberts a Menna Elfyn

Ysgoloriaeth Bensaernïaeth i bensaer ifanc o Bowys sy’n gweithio yng nghanolbarth Lloegr

Bydd Sonia Cunningham o Fachynlleth yn derbyn gwobr o £1,500 am ei gwaith mewn dau brosiect penodol
Natalia Dias

Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio i Natalia Dias

Yn wreiddiol o Bortiwgal, bu Natalia’n fyfyrwraig yng Ngholeg Sir Gâr, ac mae hi bellach yn byw a gweithio yng Nghaerdydd
Gwaith Sean Vicary

Animeiddiwr o Geredigion yw enillydd y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain

Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain a £5,000 i Seán Vicary
Ysgoloriaeth Artist Ifanc

Ysgoloriaeth Artist Ifanc i Elin Hughes o Ddolgellau

Hybu celf a chrefft yng Nghymru yw nod yr ysgoloriaeth hon
Banksy?

Ydy Banksy wedi bod yn Aberteifi?

Mae murluniau wedi ymddangos yn y dref fel teyrnged i Richard a Wyn Jones, ac maen nhw’n edrych yn debyg i weithiau eraill yr arlunydd stryd
Gareth Bale Y Llawr Coch

Paentio Cymru – a sawl lle arall – yn goch at ddydd Sul

Mae murluniau graffiti o sêr pêl-droed Cymru wedi ymddangos ledled y wlad yr wythnos hon
Peter Lord

Effaith ‘Salem’ ar ddelwedd Cymru

Non Tudur

Roedd ‘Salem’ yn hen ffasiwn hyd yn oed yn 1909, yn ôl hanesydd celf a fydd yn sgwrsio am y llun enwog yng Ngŵyl y Gelli heno (nos Fawrth, Mai 31)