Celf Weledol

Pennod newydd i Ganolfan y Chapter

Diolch i addewid Llywodraeth y Deyrnas Unedig y bydd nawdd ychwanegol ar gyfer y celfyddydau, mae golau ar y gorwel i un ganolfan yng Nghaerdydd
Celf Weledol

Bala yn byrlymu dan glo

Mae’r artist Iwan Bala wedi bod yn gynhyrchiol iawn wrth ymateb i’r pandemig, gan osod ei waith ar y We…
Celf Weledol

Platfform newydd i arddangos creadigrwydd y Cymry yn mynd o nerth i nerth

Mae’r platfform yn rhad ac am ddim i’w fwynhau ar ffurf gwefan neu app

Celf Weledol

Artist yn argraffu geiriau sy’n gyfarwydd

Mam i dri yn troi at y We i werthu ei gwaith mewn “cyfnod od iawn”

Celf Weledol

Teulu’r enfys

Mae cwpwl artistig o Fethesda, Rebecca Hardy-Griffith a Morgan Griffith, wedi mynd ati i ddilyn …
Celf Weledol

Y Pethe ynghanol Pandemig

Sut mae’r cwmnïau celfyddydol yn cadw cysylltiad gyda’u cynulleidfaoedd yn ystod pandemig?
Celf Weledol

Effaith cau’r Cynllun Casglu ar fyd yr oriel

Cewch fargen yn ystod y pandemig pe dymunech brynu darn o waith gan un o brif arlunwyr Cymru
Y Tabernacl Machynlleth
Celf Weledol

Gohirio gŵyl gomedi Machynlleth oherwydd y coronafeirws

“Byddai dod ag 8,000 o bobol i’r dref yn peri risg di-angen i iechyd y cyhoedd”

Celf Weledol

Agor arddangosfa “Traddodiad Radical”

Gwaith a gafodd ei greu yn ystod y 1930au a’r 1940au

Cardiau
Celf Weledol

Diwrnod y Llyfr 2020: ‘Top trymps’ ar sail llyfrau Cymraeg i blant

‘Cardiau Brwydro’ wedi’u cyhoeddi ar gyfer Diwrnod y Llyfr