Comisiynu cerflunydd cofeb Cranogwen yn Llangrannog

Bydd y cerflun o’r arloeswraig yn cael ei godi fel rhan o ymgyrch Monumental Welsh Women

Arddangosfa newydd yn “gofnod hiraethus” o ardal Hirael ym Mangor

Bydd arddangosfa ‘Y Bae’ gan yr arlunydd Pete Jones yn agored i’r cyhoedd yng nghanolfan Storiel Bangor nes diwedd y flwyddyn

Lansio arddangosfa er mwyn dathlu 60 mlynedd ers cyhoeddi Un Nos Ola Leuad

“Llygad y Lleuad fydd y prosiect cyntaf ym mhrif atriwm Pontio ers i ni ail-agor, ac mi fydd sicr yn wledd weledol a chlywedol!”

Penodi artistiaid preswyl i hybu’r iaith ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

“Mae’n beth hyfryd ein bod ni’n medru rhannu ein gwerthfawrogiad o’r iaith Gymraeg gyda’n harferion creadigol”

Arddangosfa Ruth Jên yn “ddathliad o waith beunyddiol a chreadigrwydd” amaethwyr

Mae gwaith Ruth Jên, sy’n cael ei arddangos ym Machynlleth, yn edrych ar gneifio defaid, clustnodau, a thraddodiadau cymdeithasol diwrnodau …

Tynnu portread o Syr Thomas Picton o Amgueddfa Cymru

Bydd y portread o’r Is-gadfridog yn cael ei ail-ddehongli a’i arddangos eto dros y misoedd nesaf

Creu cerfluniau i ddathlu 250 mlynedd ers genedigaeth y diwygiwr cymdeithasol Robert Owen

Cymerodd 19 o bobol ifanc ran mewn sesiynau â Chelf Canolbarth Cymru i greu’r cerfluniau, ac mae gofyn i’r cyhoedd bleidleisio dros eu …

Celf stryd a gomisiynwyd i ddathlu amrywiaeth wedi cael ei olchi i ffwrdd gan staff glanhau

‘Yr oedd yn gamgymeriad gonest ond yn anffodus, nid camgymeriad y gellir ei gywiro’

Arddangosfa i ddathlu pen-blwydd arbennig yr arlunydd Mike Jones

Ei filltir sgŵar yng Nghwmtawe yw prif ddylanwad yr arlunydd, a bydd dros ugain o’i luniau’n cael eu harddangos ym Mhontardawe am …

Cofio’r ffotograffydd Gerallt Llywelyn

Cofnodwr hynt a helynt y diwylliant poblogaidd Cymraeg ers y 1970au