Paentiad Syr Kyffin Williams o Gapel Soar ar ociswn… a gallai gostio £30,000

Hefyd ar werth mae llythyr gan yr artist yn dweud ei fod wedi bwyta gormod o ddanteithion ac na fyddai’n cael ei ddewis i chwarae rygbi i Gymru!

Steil y Tŷ: Iwan Bala

Mae’r artist wedi sefydlu stiwdio yn ei gartref newydd ‘Adre’ yng Nghefneithin, Sir Gaerfyrddin

Y dylunydd dawnus sydd heb golli owns o’i angst

Mae Steffan Dafydd yn hoff o ddylunio ac yn brif-leisydd un o fandiau mwyaf tywyll y Sîn Roc Gymraeg

Yr anifeiliaid Steampunk

Aeth Non Tudur am sgwrs gydag arlunydd sy’n paentio’r darluniau rhyfeddaf erioed o greaduriaid y maes

‘Bygythiad’: Darlun newydd yn dangos Jac yr Undeb “yn cymryd drosodd yng Nghymru”

“Y pryder mawr yw bod llywodraeth San Steffan yn ceisio datgymalu Datganoli” medd yr artist Iwan Bala

Siarad o’r wal

Mae un o artistiaid graffiti prysuraf Cymru yn paentio cyrff yn ogystal â muriau

Dawns y dahlia

Er mai cynllunio ffabrig a phapur wal mae’r artist Bethan Wyn Williams, mae’n croesi i mewn i gelf o’r iawn ryw

Ennyn creadigrwydd

Mae dau artist o’r canolbarth wedi sefydlu cwmni sy’n cynnal gweithdai er mwyn integreiddio celf mewn cymunedau ac ysbrydoli creadigrwydd

Y cyfnod clo drwy lens Iolo

Yn wyneb cyfarwydd o gwmpas tref Caernarfon, mae wedi bod yn cofnodi’r dref a’i phobol yn ystod blwyddyn o bandemig

Huw yn adrodd hanes Celf Cymru

Roedd mynd ar y siwrne yma yn agoriad llygad i mi