Cyhoeddi cylchgrawn newydd Merched yn Gwneud Celf ar y We

“Mae’r zine yma’n gyfle gwych i ddangos nifer o artistiaid, sy’n gweithio mewn ffyrdd amrywiol,” meddai Hannah Cash, un o guraduron y zine

Llyfr lluniau newydd yn dangos i blant sut beth yw bod yn arlunydd

“Mae celf yr un mor bwysig ag unrhyw swydd arall,” meddai’r darlunydd Heledd Owen

Y deryn pur a’r adain las

Un sy’n dotio ar batrymau plu’r adar sydd o gwmpas ei chartref ym mryniau Clwyd yw’r artist Ruth Thomas

Gwales y Gymru newydd

Mae artist a gafodd ei fagu mewn gwesty ar gyrion Tyddewi yn mentro mynd i’r afael â phroblem fawr tai haf

Oriel sy’n agor y clo

“…mae hi’n gyffrous gweld gwaith pobol sy’ ddim yn artistiaid proffesiynol. Dyna sy’n ei wneud mor ddifyr.”

Oriel Môn yn arddangos lluniau Kyffin a Tunnicliffe i ddathlu ei phen-blwydd yn 30 oed

Mae’r arddangosfa, ‘Eich Casgliad’ yn dweud stori dechrau’r Oriel a’r unigolion chwaraeodd rôl bwysig yn ei hanes

Artes Mundi 9 yn rhoi gwobr i bob un o’r chwe artist ar y rhestr fer

“Cydnabyddiaeth o waith pob un yn unigol sydd y tu hwnt o deilwng ac sy’n arbennig ac yn bwerus o berthnasol heddiw”

O Fôn i Fethesda via Cernyw

Mae arlunydd ac athro Celf o Fôn yn diolch i’w Nain ac i’w bentref mabwysiedig am ei ysbrydoli

Lily Mŷrennyn o’r Rhondda’n ennill cystadleuaeth darlunio llyfr stori-a-llun i blant

Mae’r llyfr gan Manon Steffan Ros sy’n cynnwys gwaith celf Lily wedi cael ei gyhoeddi’r wythnos hon

Ennill gwobr Prif Artist Eisteddfod T yn “fraint ar y mwyaf”

“Mae’r gwaith yn archwilio’r ymdeimlad o le, a’r syniad o fod â chysylltiad dwfn â’r dirwedd,” meddai Rhiannon Gwyn am ei …