Gareth Bale gan Marc Loboda

Y Sais sy’n arlunio Gareth Bale a’i galon fawr goch Gymreig

Lowri Larsen

Daw Marc Loboda o Halifax yn Swydd Efrog, ac fe fu’n gweithio yn y byd pêl-droed yn helpu i farchnata academi ei ffrind yn yr Unol Daleithiau

Arddangos lluniau o chwarelwyr y gogledd yn Efrog Newydd

Lowri Larsen

Dangos sut beth ydy gweithio mewn chwarel ydy pwrpas y gyfres o luniau gan Carwyn Rhys Jones
Gill Brown

Grŵp artistiaid Môn “am drio cwrdd yn amlach” yn dilyn cyfnod heriol

Lowri Larsen

Mae arddangosfa grŵp Artistiaid Môn yn Oriel Ger y Fenai yn mynd yn ei blaen yn Llanfairpwll hyd at Dachwedd 27

Agor arddangosfeydd sy’n dod ag elfennau Cymreig a Jamaicaidd ynghyd

Mae gan yr arlunwyr Audrey West a Gareth Griffith gysylltiadau cryf â Jamaica, a bydd eu gwaith i’w weld ym Mangor tan ddiwedd y flwyddyn

Dadorchuddio portread newydd o Santes Non yn feichiog

Mae’r portread gan Meinir Mathias wedi’i osod ger y fan lle dywedir iddi roi genedigaeth i Dewi Sant
Karen Evans

Oriel gelf yn helpu gwasanaeth cyfieithu i gyrraedd eu miliwn

Mae oriel Y Galeri yng Nghaerffili yn dathlu llwyddiant Helo Blod, gwasanaeth cyfieithu a chyngor Cymraeg, wrth iddyn nhw gyrraedd miliwn o eiriau

Yr haul yn gwenu ar Y Lle Celf

Artist o Bontrhydfendigaid ym mro’r Brifwyl eleni yw Gwenllïan Beynon. Dyma ei hargraffiadau o arddangosfa’r Lle Celf ar Faes y brifwyl eleni
Beirdd a llenorion Ceredigion

Llunio saith portread newydd ar gyfer yr Eisteddfod yn Nhregaron

Mae Malcolm Gwyon o Flaenporth wedi creu darluniau o Caryl Lewis, Dic Jones, Hywel Teifi Edwards, Lyn Ebenezer, Lleucu Roberts a Menna Elfyn

Ysgoloriaeth Bensaernïaeth i bensaer ifanc o Bowys sy’n gweithio yng nghanolbarth Lloegr

Bydd Sonia Cunningham o Fachynlleth yn derbyn gwobr o £1,500 am ei gwaith mewn dau brosiect penodol
Natalia Dias

Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio i Natalia Dias

Yn wreiddiol o Bortiwgal, bu Natalia’n fyfyrwraig yng Ngholeg Sir Gâr, ac mae hi bellach yn byw a gweithio yng Nghaerdydd