Celf Weledol

Symud gyda’r oes

Mae artist o Ddyffryn Conwy eisiau cael gwared â delwedd hen ffasiwn un o brif ganolfannau Celf y gogledd
Celf Weledol

Taflu’r Mabinogi mewn i’r pair

Mae cartwnydd amlwg yn hapus o fod yn perthyn i draddodiad anrhydeddus darlunwyr chwedlau Cymru
Celf Weledol

Seren fry uwchben

Mae Emma Page yn rhoi enwau Cymraeg i’w doliau clwt ac yn eu gwerthu i gwsmeriaid ym mhob cwr o’r byd
Celf Weledol

Beti George a’r byd mewn mygydau

Mae llyfr newydd o bortreadau a cherddi yn ceisio dangos gwir gymeriad rhai o’r Cymry sy’n cuddio y tu ôl i’r mwgwd
Celf Weledol

Rembrandt yn dod i Aber

Yn niffyg oriel gelf genedlaethol, bydd cyfle i chi weld gweithiau gan rai o’r mawrion yng Ngheredigion yn fuan
Celf Weledol

Star Wars yn ysbrydoli prentisiaid peirianneg

75 o fyfyrwyr yn creu gwresogyddion gardd wedi’u hysbrydoli gan long ofod o’r ffilm enwog

Celf Weledol

‘Llwydffest’ – llu o artistiaid yn dehongli cerddi

Mae Siân James a Gai Toms ymysg yr artistiaid sydd wedi ymateb ar gân i waith Iwan Llwyd ar gyfer Gŵyl Gerallt ddydd Sadwrn
Celf Weledol

Camera digidol? Dim diolch!

Mae ffotograffydd ifanc o Borth Tywyn yn “meddwl lot am bopeth sy’n mynd fewn i’r llun”
Celf Weledol

Steil. Y Tŷ: Elin Vaughan Crowley

Eistedd wrth ymyl y lle tân ydy “lle hapus” yr artist sy’n byw gyda’i gŵr, Michael, a thri o blant ym mhentref Bontfaen, ger Machynlleth
Celf Weledol

Cyhoeddi enillwyr Ffotomarathon Aber

Mewn darn barn ar Caernarfon360, Lowri Wynn sy’n holi pa effaith mae cyhoeddi sylwadau negyddol am ferched yn chwarae pêl-droed yn ei chael