Arlunydd wedi rhoi corff o’i waith i Ymddiriedolaeth Castell Gwrych

Lowri Larsen

“Fy mhwrpas trwy wneud y gwaith celf yma yw er mwyn helpu’r diwylliant, er mwyn dysgu’r cyhoedd mwy amdan ein hunain a’n hamgylchedd”

Oriel Ffin y Parc yn symud o Lanrwst i Landudno

Cadi Dafydd

“Wrth i fi fynd yn hŷn, dw i wir eisiau symud ymlaen gyda’r oriel gelf a chael gofod celf hyfryd, ond peidio poeni am y caffi a’r ochr yna o …

Cysur i ffoaduriaid a cheiswyr lloches mewn creadigrwydd

Lowri Larsen

Maen nhw’n gweld cyfle o gael eu gorfodi i fynd yn alltud mewn gwlad estron, yn ôl athrawes fu’n cydweithio â nifer ohonyn nhw yng …

Y rhwydwaith sy’n helpu plant â dyslecsia gyda’u creadigrwydd

Lowri Larsen

Mae cysylltiad anorfod rhwng y cyflwr a bod yn greadigol, medd un fam

Y Tŷ Blodau lle mae “ysbryd Duw yn dod allan”

Lowri Larsen

“Rwy’ jest ffeindio fy hun, pan rwy’n gwneud rhywbeth creadigol, fod yna ryddid. Mae fy ysbryd neu enaid yn teimlo’n ysgafnach”

Prosiect creadigol pobol ifanc sy’n cymryd camau bychain tuag at wella’r hinsawdd

Lowri Larsen

Dechreuodd y prosiect pan nad oedd pobol ifanc yn gallu cymdeithasu yn ystod y cyfnod clo

Creadigrwydd wedi helpu dynes o Gaernarfon gafodd iselder ar ôl rhoi genedigaeth

Lowri Larsen

“Gwnes i ddechrau ymlacio a chael amser i fi fy hun wrth greu pethau efo clai”

Amlygu’r cysylltiad rhwng caethwasiaeth a diwydiant gwlân Cymru

“Rydyn ni wedi olrhain cysylltiadau trefedigaethol y lliain i’r Caribî… lle defnyddiwyd ‘Welsh Plains’ i ddilladu …

Unigrwydd a gorbryder yn ysbrydoli arlunwyr arddangosfa yn Oriel Môn

Bydd arddangosfa o waith Jess Bugler, Leonie Bradley a Prerna Chandiramani yn agor fis nesaf

Sioe a pharêd Sadwrn Barlys Aberteifi’n ysbrydoli darn o gelf Sioe’r Cardis

Mae Meirion Jones wedi dilyn yn ôl traed ei dad wrth greu gwaith celf ar gyfer Sioe’r Cardis