Celf Weledol

Y llun sy’n crisialu’r cyfnod clo

Mae postmon sy’n peintio wedi bod yn darlunio ei deulu yn ystod y locdown
Celf Weledol

Hawdd cynnau celf ar hen aelwyd

Mae cyn-Gomisiynydd Plant Cymru wedi dychwelyd at ei gariad cyntaf
Celf Weledol

Mici Plwm

Mae’r diddanwr adnabyddus ar fin dod yn Faer un o drefi glan-y-môr y Gogledd

Celf Weledol

Cyfri bendithion

Mae ffotograffydd wedi cael modd i fyw yn tynnu lluniau cwyrci o’i chymdogion yn ystod y pandemig
Celf Weledol

Celf trwy ffenestr y car

Mae elusen Gymreig yn gwneud ei gorau glas i wneud yn siŵr y bydd pobol gydag anableddau yn y celfyddydau yn “weladwy” yn y cyfnod ôl-Covid
Celf Weledol

Pennod newydd i Ganolfan y Chapter

Diolch i addewid Llywodraeth y Deyrnas Unedig y bydd nawdd ychwanegol ar gyfer y celfyddydau, mae golau ar y gorwel i un ganolfan yng Nghaerdydd
Celf Weledol

Bala yn byrlymu dan glo

Mae’r artist Iwan Bala wedi bod yn gynhyrchiol iawn wrth ymateb i’r pandemig, gan osod ei waith ar y We…
Celf Weledol

Platfform newydd i arddangos creadigrwydd y Cymry yn mynd o nerth i nerth

Mae’r platfform yn rhad ac am ddim i’w fwynhau ar ffurf gwefan neu app

Celf Weledol

Artist yn argraffu geiriau sy’n gyfarwydd

Mam i dri yn troi at y We i werthu ei gwaith mewn “cyfnod od iawn”

Celf Weledol

Teulu’r enfys

Mae cwpwl artistig o Fethesda, Rebecca Hardy-Griffith a Morgan Griffith, wedi mynd ati i ddilyn …