Celf Weledol

‘Llwydffest’ – llu o artistiaid yn dehongli cerddi

Mae Siân James a Gai Toms ymysg yr artistiaid sydd wedi ymateb ar gân i waith Iwan Llwyd ar gyfer Gŵyl Gerallt ddydd Sadwrn
Celf Weledol

Camera digidol? Dim diolch!

Mae ffotograffydd ifanc o Borth Tywyn yn “meddwl lot am bopeth sy’n mynd fewn i’r llun”
Celf Weledol

Steil. Y Tŷ: Elin Vaughan Crowley

Eistedd wrth ymyl y lle tân ydy “lle hapus” yr artist sy’n byw gyda’i gŵr, Michael, a thri o blant ym mhentref Bontfaen, ger Machynlleth
Celf Weledol

Cyhoeddi enillwyr Ffotomarathon Aber

Mewn darn barn ar Caernarfon360, Lowri Wynn sy’n holi pa effaith mae cyhoeddi sylwadau negyddol am ferched yn chwarae pêl-droed yn ei chael
Celf Weledol

Crafangau’n dirdynnu ei fron

Fe gafodd artist o Gaerdydd ei ddenu’n ôl i’w blentyndod yn ystod y cyfnod clo
Celf Weledol

“Fatha watsio betio ar geffylau”

Mae lluniau arlunydd o Ddinbych wedi bod yn gwerthu fel slecs
Celf Weledol

Haf Bach Mihangel

Er bod y mwyafrif helaeth o’r ddinas dan glo, mae gan drigolion Bangor yr hawl i droedio’r pier a mwynhau tywydd hydrefol hyfryd

Celf Weledol

Rhoi gwedd fodern i ferched y Mabinogi

Nid yr hen ddelwedd draddodiadol o enethod main, croenwyn sydd i’w gweld yn y darluniau diweddaraf o ferched y Mabinogi
Celf Weledol

Y llun sy’n crisialu’r cyfnod clo

Mae postmon sy’n peintio wedi bod yn darlunio ei deulu yn ystod y locdown
Celf Weledol

Hawdd cynnau celf ar hen aelwyd

Mae cyn-Gomisiynydd Plant Cymru wedi dychwelyd at ei gariad cyntaf