20: 1 Lisa Gwilym

Barry Thomas

“Ges i fy mwrw i’r llawr ar Westgate Street yng Nghaerdydd gan fws double decker!”

20:1 – Elen Mai Nefydd

Barry Thomas

“Un o fy ofergoelion yw bod ti yn mynd allan drwy’r un drws ag y des di fewn – roedd hwnna yn hunllef yn ystod locdawn”

Carwyn Williams

Elin Owen

Mae’r cerddor 25 oed o bentref Morfa Nefyn yn chwarae’r drymiau gyda llu o fandiau gan gynnwys Candelas, Gwilym a Rhys Gwynfor

Carli De’La Hughes

Barry Thomas

“Roeddwn i ar y trên i gwaith, a daeth rhywun lan a dweud: ‘Where’s your baby? You’re not a good mother!’”

Malan Fôn

Elin Owen

Mae’r gantores o Gaernarfon wedi ei dewis i fod yn rhan o broject hybu talent Gorwelion y BBC eleni, ac mae ei chân newydd allan yr wythnos nesaf

“Mae o’n shocking faint o bobol sy’n sdopio fi ar ochr y stryd i ofyn: ‘Oes yna gyfres arall?’”

Barry Thomas

Sophie Williams sydd yn actio cymeriad ‘Kylie’ yn y ddrama deledu ‘Stad’ ar S4C

“Dw i’n aelod o’r cast rŵan ers 23 o flynyddoedd a wnes i ‘rioed freuddwydio y byswn i yma gyhyd”

Barry Thomas

Yn portreadu ‘Kay’ yn Rownd a Rownd ers 1999, dechreuodd Buddug Povey ei gyrfa actio ar y gyfres Jabas yn y 1990au

“Dw i wrth fy modd yn cael fy ngweithio. Tydw i ddim yn un o’r actorion hynny sy’n hoffi waltzio fewn”

Barry Thomas

Mae’r actor , Rhodri Meilir, i’w weld yn nrama Stad ar S4C ar hyn o bryd, yn portreadu’r plismon Keith Gurkha, un o gymeriadau’r gyfres Tipyn o Stad …

“Efo actio, mae yn rhaid i chi fynd i glyweliad, ond ma’ neb yn gallu stopio ti wneud stand-yp!”

Barry Thomas

Mae’r ddigrifwraig yn rhan o daith gomedi cenedlaethol Glatsh! ym mis Ebrill

“Wnaeth rywun ddisgrifio fi fel “Corwynt Creadigol”, a fi’n lico hwnna, lot yn well na creative freelancer…”

Barry Thomas

Mae’r arlunydd dawnus, Siôn Tomos Owen, yn byw yn “down town Treorci” gyda’i wraig Becky a’u merched Eira a Mali