20:1

Janette Ratcliffe

“Ers cychwyn dysgu siarad Cymraeg, rydw i’n hoff iawn o ddweud ‘ych a fi’ mor aml â phosib… mae pwysleisio’r ‘chchchchch’ yn rhoi boddhad …
20:1

Natalie Jones

Mae’r fam 44 oed yn byw yn Sanclêr, Sir Gâr, ac i’w gweld yn cyflwyno eitemau ar ‘Heno’
20:1

Chris Jones

Wedi 29 mlynedd yn Ddyn Tywydd S4C, mae’r gŵr 55 oed wedi rhoi’r gorau iddi

20:1

Wayne Howard

Mae’r gŵr o Gaerdydd wedi bod yn ffilmio cyfres newydd gyda’i fab, Connagh, sy’n un o sêr Love Island
20:1

Rob Osborne

Mae’r gŵr o’r Rhondda newydd olynu Adrian Masters yn gyflwynydd y rhaglen wleidyddol The Sharp End
20:1

20 i 1 Lloyd Lewis

Mae’r asgellwr yn chwarae rygbi saith-bob-ochr tros ei wlad, yn canu a rapio ar ei ganeuon ei hun, ac yn cyflwyno ffilmiau byrion
20:1

Nest Gwenllian Roberts

Y ferch 36 oed o Fôn yw boss Pobol y Cwm
20:1

Siân Thomas

Mae’r gyflwynwraig wedi cael modd i fyw yn edrych yn ôl ar glipiau o’r archif ar gyfer y gyfres Heno Aur
20:1

20-1. Anne Gwynne.

Ymhlith y bobol a gafodd eu hurddo i’r Orsedd eleni mae Anne Gwynne o Dregaron – sy’n weithgar gyda chymdeithasau diwylliannol ei hardal

20:1

Sera

Mae’r gantores SERA newydd ryddhau albwm newydd a chwpwl o senglau gydag artistiaid eraill