Dr Sarah Pogoda

“Mae gen i ddiddordeb garw mewn gweld sut mae artistiaid yn addasu, a sut mae’r gynulleidfa yn ymateb.”

“Pe bydde hi ddim yn stori wir, fyddech chi ddim yn ei chredu hi”

Euros Lyn yw Cyfarwyddwr y ffilm Dream Horse sy’n cynnwys y sêr byd enwog Toni Collette a Damian Lewis

“Dw i jesd yn licio pobol od, basically… pobol sy’n ddiddorol a lliwgar i fi.”

20:1 gyda Siôn Griffiths o Fôn sy’n gwneud ei raglenni ei hun i Hansh, yn ffilmio i Heno yn y Gogledd, ac yn Ddoctor Ffilms

“Mae’r holl beth wedi cael lot mwy o sylw nag oeddwn i wedi’i ddisgwyl.”

Daeth Maer 23 oed dinas Bangor yn adnabyddus yn ddiweddar am fod y Maer non-binary cyntaf yn y byd

“Wnes i lwyddo i gael stori am Un Bore Mercher yn y New York Times, oedd yn dipyn o scoop.”

Mae Arweinydd Tîm Cyfathrebu S4C wedi sefydlu SYLW – cymdeithas i dynnu gweithwyr y maes Cysylltiadau Cyhoeddus at ei gilydd i rannu syniadau

“Dw i’n annog fy hun a fy ffrindiau Cymreig i siarad mwy o Gymraeg”

Mae Lemfreck, cerddor 28 oed o Gasnewydd, yn rapio, canu, ac yn athletwr sy’n gobeithio rhedeg dros ei wlad

“Dw i’n meddwl fydde fe’n cŵl gwneud cân bop yn yr Wyddeleg…”

Mae yn un o’r lleisiau ar fersiwn newydd ddwyieithog Urdd Gobaith Cymru a TG Lurgan o ‘Gwenwyn’, y mega-hit gan Alffa

“Does dim chwaraeon tebyg iddo fe!”

Mae’r ferch 28 oed o Ddrefach Felindre, Sir Gaerfyrddin, yn cyflwyno podlediad a’r newyddion diweddaraf am Bencampwriaeth Ralïo’r Byd

“Doeddwn i byth yn meddwl y byddwn i’n rhyddhau cerddoriaeth ar fy mhen fy hun”

Ar ôl blynyddoedd yn chwarae cerddoriaeth glasurol, fe gafodd Gwenno Morgan ei hysbrydoli i sgrifennu caneuon pop ar drip i America

“Dw i’n gwbl gaeth i gyflythrennu…”

Guto Harri sy’n ateb 20:1 yr wythnos hon, ac yn datgelu cyfrinach