Savanna Jones

Barry Thomas

Mae’r fam 29 oed yn un o feirniaid cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn eleni, ac yn aelod o fwrdd y Mudiad Meithrin
Alistair James yn y stiwdio

Alistair James

Elin Owen

“Dw i’n edmygu James Taylor fel cerddor ac fel person hefyd. Dw i wedi cwrdd â fo cwpl o weithiau ac mae o wedi bod yn anrhydedd”

Miriam Isaac

Elin Owen

“Wnes i wisgo fyny fatha Wonder Woman un tro ar gyfer pen-blwydd fy ffrind a ro’n i’n teimlo’n awesome.

Nia Gandhi

Elin Owen

“Alla i ddim dweud mai tôst ydy be fyddwn i’n cael fel fy mhryd delfrydol, ond byddai o’n rhywbeth brecwast”

Meinir Howells

Elin Owen

Mae cyflwynydd rhaglen Ffermio ar S4C hefyd i’w gweld ar gyfres newydd BBC One Wales, Food Fest Wales, sy’n dathlu bwyd a chynnyrch Cymreig

Owen Alun

Elin Owen

“Pan ro’n i yn y flwyddyn gyntaf yn y brifysgol wnes i slipio a disgyn o flaen rhyw hogan ro’n i’n ffansio”

Christine Pritchard – sgwrs o’r archif

Dyma eitem ‘ugain cwestiwn i ddod i adnabod rhywun yn well’ wnaeth ymddangos yng nghylchgrawn Golwg yn 2014

Cleif Harpwood

Barry Thomas

“Dw i yn cofio gig olaf, cyntaf, Edward H yn ’76 yng Nghorwen… roedd yna storom enfawr”

Gethin Bickerton

Barry Thomas

“… wnes i sgrechian gymaint wnaeth fy mam a fy mrawd redeg mewn i’r stafell i weld beth oedd yn bod!”

Aaron ‘Slim’ Lewis

Elin Owen

Mae’r tad 34 oed yn aelod o griw Unit Thirteen sydd i’w gweld yn trwsio a sbriwsio ceir ar y gyfres Pen Petrol ar S4C