20:1

Dr Bronwen Price

“Pan gychwynnodd covid, roeddwn i’n gweithio yn ysbytai Caerdydd, ac roedd lot o’r bwytai yn gyrru bwyd fewn i ni yn y gwaith”
20:1

“Does ots gen i os ydy plant yn darllen llyfrau, cylchgronau neu gomics – dim ond eu bod nhw yn darllen!”

Mae Rajvi Glasbrook Griffiths, prifathrawes o Gaerleon, wedi ei phenodi yn un o ymddiriedolwyr Cyngor Llyfrau Cymru.
20:1

“Roedd gweld y staff yn ciwio i roi eu gwisgoedd diogelwch ymlaen, fel tasen nhw yn paratoi i fynd i ryfel…”

Owain Clarke, Gohebydd Iechyd 42 oed BBC Cymru, yw’r gwestai ar 20:1 yr wythnos hon
20:1

“Fi yw’r brawd hynaf, ond fe yw’r brawd mawr”

20-1 gyda Rhys Bidder, sy’n cyflwyno Boom! – “cyfres fwya’ peryglus Stwnsh” – gyda’i frawd bach mawr, Aled
20:1

“…os bysen i’n sdyc ar ynys, bydde piano mas o diwn, a bydde fi ffili fficso fe!”

Carwyn Ellis – sydd wedi cyhoeddi ail albwm o ganeuon Samba, Salsa a Thropicalismo o’r enw ‘Mas’ gyda’i broject, Rio 18 – …
20:1

“Dw i wedi dysgu i gael hunaniaeth gerddorol fy hun…”

‘Thallo’, y gantores o Benygroes, sy’n ateb cwestiynau 20 i 1 yr wythnos hon
20:1

“Mae ganddo ni’r môr ar stepen drws…”

Yr athrawes a’r artist Ffion Gwyn sy’n ateb cwestiynau 20-1 yr wythnos hon
20:1

Elain Edwards Dezzani

Cyn cychwyn teulu, fe dreuliodd y ferch o ardal y Bala flynyddoedd yn cyflwyno ar deledu yn Los Angeles
20:1

Memet Ali Alabora

Mae 2.8 miliwn yn ei ddilyn ar twitter ac mae yn portreadu dyn o Dwrci yn nrama newydd S4C, Fflam
20:1

Mared Edwards

Y fyfyrwraig 21 oed o Borth Swtan ym Môn, Llywydd newydd Urdd Gobaith Cymru, sy’n ateb cwestiynau 20-1