Dr Nia Jones

Elin Wyn Owen

“Rydyn ni angen mwy o feddygon, ond hefyd pobol sydd yn gweithio o fewn y Gwasanaeth Iechyd ym mhob maes”

Fflyn Edwards

Elin Wyn Owen

Yr actor 14 oed o Cross Hands yn Sir Gaerfyrddin sydd yn portreadu’r Tywysog Harry ifanc yng nghyfres olaf ‘The Crown’

Gareth

“Rŵan dwi’n awdur, ac wedi bod wrthi yn perfformio mewn sioeau byw. Mae yna fwy i Gareth na jyst bod yn byped S4C”

Jenna Preece

Elin Wyn Owen

“Fi oedd y trydydd person anabl yn hanes y coleg i wneud y cwrs Actio a’r ferch gyntaf yn fy nheulu i fynd i’r brifysgol”

Mair Edwards

Elin Wyn Owen

“Wnes i adael y tŷ a mynd i aros at fy mam nes bod y llygoden wedi symud allan”

Alwen Pennant

Elin Wyn Owen

“Dw i’n ffan mawr o Bryn Fôn ac mae ei holl albymau’n cael eu chwarae’n ddiflino!”

Elan Davies

Elin Wyn Owen

“Mae’n rili chwyslyd ac anodd ac mae’n dy wthio, ond dw i’n teimlo gymaint o foddhad pan dw i wedi gorffen gwers”

Owain Wyn Evans

Elin Wyn Owen

“Dw i’n dweud ‘bore dahling’ ar Radio 2 bob dydd, ac mae’n ffab i wybod bod bach o Gymraeg i’w chlywed ar un o …

Elan Meirion

Elin Wyn Owen

“Wnes i ddechrau cystadlu yn yr Eisteddfod pan o’n i’n tua thair oed ac ymarfer efo dad”

Bethan Muxworthy

Elin Wyn Owen

“Fi wedi cwympo mewn cariad gyda negroni a phob man fi’n mynd fi’n beirniadu pa mor dda ydy negroni nhw”