Emmy Stonelake

Elin Wyn Owen

“Ges i gynnig lle ar gwrs Actor Musicianship yng ngholeg Rose Bruford achos fy mod i’n chwarae’r piano a thelyn ac yn gallu canu”

Elen Rhys

Elin Wyn Owen

“Roeddwn yn rhannu desg efo Adam Woodyatt – sef ‘Ian Beale’ yn Eastenders – mewn gwersi Bioleg”

Dewi Foulkes

Elin Wyn Owen

Mae’r rapiwr a fu yn fasydd Derwyddon Dr Gonzo wedi gweithio ar raglenni enwog megis Peaky Blinders a Dr Who

Ryan Saunders

Elin Wyn Owen

Yr artist 25 oed o Firmingham oedd un o’r curaduron ifanc gafodd eu dewis gan yr Urdd eleni i helpu trefnu arlwy Gŵyl Triban

Emily Tucker

Elin Wyn Owen

“Roedd fy morwynion priodas wedi fy ngorfodi i wneud achos fi oedd yn chwarae’r morfil yn y ffilm Love Actually”

Beca Roberts

Elin Wyn Owen

“Dw i’n ffan mawr o wisg ffansi a dw i wastad yn meddwl bod rhywun yn ddiflas os dydyn nhw ddim yn ymrwymo’n llawn”

Sara Gregory

Elin Wyn Owen

Dyma’r unig albwm oedd gyda ni ar ein mis mêl pan aethom i Thailand, Cambodia a Vietnam. Mae’n dod â llwyth o atgofion yn ôl

Elin Wyn Williams

Elin Wyn Owen

Bues i yn y ‘Radio 1’s Big Weekend’ yn Abertawe yn 2018 gyda fy ffrindiau a fy nghariad, ac roedd rhywbeth mor anhygoel am sgrechian …

Iqra Malik

Elin Wyn Owen

“Tu ôl i’r llenni dw i’n sgrifennu caneuon yn Urdu achos dyma fy iaith gyntaf – dyma dw i’n ei siarad gyda lot o fy nheulu”

Magi Tudur

Elin Wyn Owen

Beth yw’r peth mwyaf heriol am astudio Meddygaeth? Pob dim!