Iqra Malik

Elin Wyn Owen

“Tu ôl i’r llenni dw i’n sgrifennu caneuon yn Urdu achos dyma fy iaith gyntaf – dyma dw i’n ei siarad gyda lot o fy nheulu”

Magi Tudur

Elin Wyn Owen

Beth yw’r peth mwyaf heriol am astudio Meddygaeth? Pob dim!

Sion Monty

Elin Wyn Owen

“Dw i’n joio coctels yma ac acw hefyd, Mojito yn arbennig. Ond Monty-to dw i’n eu galw nhw”

Elin Alexander

Elin Wyn Owen

Y ferch 24 oed o Benarth fu’n bocsio yw’r diweddaraf i ymuno â thîm tywydd S4C

Alun Williams

Elin Wyn Owen

“Byswn i yn gwahodd y brodyr Liam a Noel Gallagher i fy mhryd bwyd delfrydol, er nad ydyn nhw’n siarad efo’i gilydd ar y funud”

Gwen Roberts

Elin Wyn Owen

Byswn i’n hoffi cael tatŵ a stud yn fy nhrwyn, ond does gennai ddim digon o guts i’w wneud o

Beti George

Elin Wyn Owen

“Ryden ni wedi cael ein sbwylio yn y llefydd ryden ni wedi aros, achos fi ddim yn credu y byswn i’n gallu fforddio aros ynddyn nhw fy …

Sioned Dafydd

Elin Wyn Owen

“Rydw i yn y gyfres Y Gwyll [yn actio] merch un o’r prif gymeriadau, felly fi wedi bod ar Netflix!”

Zoe Wood

Elin Wyn Owen

“Does yna nunlle arall ym Mhrydain sydd efo’r un mynyddoedd lle ti’n gallu dringo wrth y môr a gweld golygfeydd fel hyn”

Gari Wyn

Elin Wyn Owen

Hoff ddilledyn? Fy siaced efo’r logo Ceir Cymru arni