“Ges i wneud cwpwl o gyngherddau cyn y cyfnod clo, ond dim gwneud beth roeddwn i moyn wrth i bopeth gau lawr!”

Mae’r delynores dalentog wedi recordio albwm newydd – Douze Noëls – sy’n gasgliad o ddeuddeg o ganeuon traddodiadol Nadoligaidd o Wlad y Basg

“Yn y Coleg, fy llysenw oedd Dyfrig Death!”

Y cynhyrchydd rhaglenni, Cadeirydd Urdd Gobaith Cymru a Chadeirydd newydd TAC, Dyfrig Davies, sy’n ateb cwestiynau 20:1

“Rydw i yn cael yr un wefr o chwarae mewn band roc ag yr ydw i yn chwarae mewn cerddorfa”

Y cerddor ifanc, Huw Griffiths, o’r band ‘Y Dail’ sy’n ateb cwestiynau 20:1 yr wythnos hon

“Mae o’n brofiad sydd yn hollol stressful ond yn un sydd hefyd yn hollol wefreiddiol”

Y cerddor, Gethin Evans, sydd wedi drymio mewn sawl band, trefnu gigs TEW a chyflwyno rhaglenni teledu a radio, sy’n ateb 20:1

“Rydw i fel insider ar y carped coch mewn digwyddiadau glitzy neu ffasiwn…”

Mae’r nyrs 21 oed, Mikey Denman, yn gofalu am gleifion yn Adran Frys Ysbyty Glan Gwili

“Rwy wedi byw mewn sawl gwlad, a phob tro wedi ymdrechu i ddysgu o leiaf un o’r ieithoedd lleol”

Mae Pennaeth 47 oed Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Bangor yn byw yn y Felinheli

“Mae gen i thing am Icelandic Rap – tydw i ddim yn deall gair, ond mae o’n dda!”

Y fam 32 oed, Celyn Edwards, yw Prif Weithredwr newydd Y Gymdeithas ym Môn

“Petawn i’n gallu agor llygaid pobl ifainc Ceredigion i bosibiliadau cerddorol, byddwn i’n falch iawn”

Y pianydd, canwr ac arweinydd 30 oed, Iwan Teifion Davies, yw Cyfarwyddwr Cerddoriaeth newydd Prifysgol Aberystwyth

“Tair telyn sydd acw… telyn bedal, telyn fach a thelyn deires, a’r dair yn byw’n gytûn iawn efo’i gilydd”

“Mae’r cyfuniad o gerddoriaeth dda, hanes difyr, lleoliadau diddorol, pobl glên a thywydd cyfnewidiol yn berffaith”

“Dw i yn un sy’n credu mewn esblygu, yn hytrach na chwyldro, pan mae hi’n dod i radio”

Y cyflwynydd/cynhyrchydd 51 oed, Dafydd Meredydd, yw Golygydd newydd Radio Cymru