Dyfan Roberts

Barry Thomas

“Cri angerddol dros nawddsant Lloegr oedd fy ngeiriau cyntaf mewn drama lwyfan…”

Dafydd Hedd

Elin Owen

Hoff air? Dw i ddim yn siŵr… ond tydw i ddim am fod yn un o’r bobl yna sy’n dweud ‘hiraeth’

Gwern Gwynfil

Barry Thomas

Yn dad i bump o blant, mae Prif Weithredwr newydd 48 oed YesCymru yn rhannu ei amser rhwng Aberystwyth a Chaerdydd

Cerys Hafana

Barry Thomas

“Mae pobol wedi dechrau disgwyl i mi droi fyny yn y ffrog las yma i bopeth, a dw i’n teimlo fy mod i wedi troi fewn i’r ystrydeb o …

Lowri Izzard

Elin Owen

Mae’r actores a sgrifennwr yn actio yn y ffilm Brian and Charles, sydd yn y sinemâu ar hyn o bryd, a’r gyfres deledu boblogaidd, Craith

Tegwen Bruce-Deans

Barry Thomas

Mae’r bardd 21 oed o Landrindod ym Mhowys newydd gael gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg a gwaith yn ymchwilio i raglenni cerddoriaeth Radio Cymru

Dysgwr y Flwyddyn, Joe Healy

Elin Owen

Symudodd enillydd Dysgwr y Flwyddyn i Gaerdydd ddegawd yn ôl ac ar ôl cyfarfod Cymraes, dysgodd yr iaith trwy fynd i gigs, y theatr a ffrindiau

Elinor Staniforth

Elin Owen

“Wnes i gwrdd â fy nghariad trwy’r gwersi Cymraeg a nawr rydym yn siarad Cymraeg gydag ein gilydd pob dydd”

Sam Robinson

Barry Thomas

Bardd, bugail, chwaraewr bodhran, canwr, codwr waliau sych a dyn gwneud seidr

Francis Rees

Barry Thomas

Mi fydd y ferch o dref Tywyn yng Ngwynedd yn cystadlu ym Mrwydr y Bandiau ar Faes y Steddfod Genedlaethol yr wythnos nesaf, dan yr enw Francis Rees