Francis Rees

Barry Thomas

Mi fydd y ferch o dref Tywyn yng Ngwynedd yn cystadlu ym Mrwydr y Bandiau ar Faes y Steddfod Genedlaethol yr wythnos nesaf, dan yr enw Francis Rees

Elena Mai Roberts

Barry Thomas

“Dw i’n gallu teimlo presenoldeb ysbrydion!

Siân Jones

Elin Owen

“Siân yw enw canol fi. Mae gen i enw cyntaf Affricanaidd, Azania, a sa i’n credu bod llawer o bobol yn gwybod hynna”

Tanwen Cray

Elin Owen

“Fi’n browd iawn o fod yn dilyn ôl troed fy mam, ond dyw hi erioed wedi cyflwyno’r tywydd felly fi’n dechre gyrfa newydd i fi fy hun”

Jen Bailey

Barry Thomas

“Mae bod yn arweinydd cerddorfa yn golygu gwneud camgymeriadau lu yn gyhoeddus, felly mae croen trwchus gyda fi”

Alaw Haf

Barry Thomas

“Wnes i weithio’n galed yn y coleg a dw i’n falch iawn i mi gael 2:1 yn y Gyfraith”

Joshua Osborne

Barry Thomas

“Rydw i yn gwneud ‘pole fitness’ unwaith yr wythnos, ac mae o wir yn waith caled”

Huw Ferguson

Barry Thomas

“Pryd mae’r cleddyfau go-iawn yn dod mas am y tro cyntaf – mae’r plant yn ebychu a mynd ‘Wow!’”

Andrew John – Archesgob Cymru

Barry Thomas

“Mae gyda fi tatŵ enfawr sydd yn cyfro hanner fy nghefn”

20: 1 Lisa Gwilym

Barry Thomas

“Ges i fy mwrw i’r llawr ar Westgate Street yng Nghaerdydd gan fws double decker!”