O’r Archif

20:1 – Lloyd Lewis

Ychydig fisoedd yn ôl Lloyd Lewis, sy’n chwarae rybi dros ei wlad, yn canu a rapio, ac yn cyflwyno ar Hansh fu’n ateb cwestiynau 20:1 …

20:1

Daniel Lloyd

Mae’r actor yn ymarfer i berfformio mewn panto ac yn canu ar sengl Nadolig arbennig sy’n codi arian at achos da

20:1

Elin Lloyd Harries

Mae’r ferch o Rydaman yn actio ‘Dani’ ar Pobol y Cwm ers pan oedd hi’n 21 oed

20:1

Ffion Emyr

Mae’r gantores 29 oed yn un o’r criw sy’n trefnu Noson Lawen, ac yn cyflwyno sioe newydd o’r enw Stafell Fyw ar y We

20:1

Owain Williams

Yn byw ar fferm odro yn Sanclêr ger Caerfyrddin, mae’r cyflwynydd 34 oed i’w weld ar Stwnsh Sadwrn a Dim Byd i’w Wisgo
20:1

Ed Holden

Mae’r rapiwr 37 oed wedi cyhoeddi albwm newydd
20:1

Alun Parrington

Mae’r digrifwr 27 oed wedi creu sioe fydd i’w gweld ar sianel gomedi newydd S4C ar y We
20:1

Rhodri Williams

Fe astudiodd Cadeirydd S4C Athroniaeth yn y coleg yn Aberystwyth, cyn treulio cyfnod dan glo wrth ymgyrchu tros sefydlu’r Sianel Gymraeg
20:1

Betsan Ceiriog

Mae’r actores 22 oed i’w gweld mewn cyfres gomedi newydd ar S4C – “mae o’n ffresh – does yna ddim byd fel yma wedi bod ar S4C”

20:1

Janette Ratcliffe

“Ers cychwyn dysgu siarad Cymraeg, rydw i’n hoff iawn o ddweud ‘ych a fi’ mor aml â phosib… mae pwysleisio’r ‘chchchchch’ yn rhoi boddhad …