Beti George

Elin Wyn Owen

“Ryden ni wedi cael ein sbwylio yn y llefydd ryden ni wedi aros, achos fi ddim yn credu y byswn i’n gallu fforddio aros ynddyn nhw fy …

Sioned Dafydd

Elin Wyn Owen

“Rydw i yn y gyfres Y Gwyll [yn actio] merch un o’r prif gymeriadau, felly fi wedi bod ar Netflix!”

Zoe Wood

Elin Wyn Owen

“Does yna nunlle arall ym Mhrydain sydd efo’r un mynyddoedd lle ti’n gallu dringo wrth y môr a gweld golygfeydd fel hyn”

Gari Wyn

Elin Wyn Owen

Hoff ddilledyn? Fy siaced efo’r logo Ceir Cymru arni

Katie Owen

Elin Wyn Owen

“Doeddwn i erioed wedi clywed neb yn siarad Cymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth – doedd dim un o fy ffrindiau na theulu yn siarad yr …

Catty

Elin Wyn Owen

“Dw i’n meddwl bod miwsig Catty yn underrated”

Ryan Chappell

Elin Wyn Owen

“Dw i’n lwcus iawn fy mod i’n cael mynd i Glastonbury yn rheolaidd ac mae’r holl brofiad fel parti mawr”

Jord Bowen

Elin Wyn Owen

Y perfformiwr drag 31 oed o Gaerffili yw un o sêr y gyfres Gogglebocs Cymru, sydd newydd ddychwelyd ar S4C

Carwyn Jones

Elin Wyn Owen

“Mae yna wefr ti’n cael o berfformio’n fyw o flaen cynulleidfa, a dwyt ti jest ddim yn ei gael o mewn gwaith teledu”

Huw Stephens

Elin Wyn Owen

“Dydw i heb yfed ers wyth mlynedd, felly Guinness 0% ydy fy narganfyddiad diweddaraf yn y byd diod heb alcohol”