Ani Glass

Barry Thomas

“Roedd y gêm gyntaf fel rhyw fath o dröedigaeth. Mae bod yn y stadiwm ymhlith yr holl gefnogwyr eraill yn brofiad anhygoel”

Iwan England

Barry Thomas

“Roedd yn brofiad boncyrs i rywun 11 oed, ac mae’n siŵr fod o’n rhan o’r rheswm pam bo fi yn y swydd yma nawr”

Connor Allen

Elin Owen

Diwylliant grime sydd wedi ysbrydoli sioe hunangofiannol Bardd Plant Saesneg Cymru

Lewis Owen

Barry Thomas

“Dw i yn caru Calan Gaeaf ac yn dathlu drwy gydol mis Hydref, ac wedi dechrau yn barod”

Jalisa Andrews

Barry Thomas

“Fy swydd gynta’ ar ôl coleg oedd modelu a dawnsio yn sioe ffasiwn Gok Wan… Job MOR randym!”

John Alwyn Griffiths

Barry Thomas

Mae’r cyn-blismon 73 oed yn byw ym Modedern ar Ynys Môn, ac newydd gyhoeddi ei un ar ddegfed nofel dditectif

Leusa Llewelyn

Elin Owen

“Dw i’n gobeithio creu rhyw fath o gynnig i blant a phobol ifanc i ddatblygu cariad tuag at ddarllen a sgrifennu creadigol”

Dyfan Roberts

Barry Thomas

“Cri angerddol dros nawddsant Lloegr oedd fy ngeiriau cyntaf mewn drama lwyfan…”

Dafydd Hedd

Elin Owen

Hoff air? Dw i ddim yn siŵr… ond tydw i ddim am fod yn un o’r bobl yna sy’n dweud ‘hiraeth’

Gwern Gwynfil

Barry Thomas

Yn dad i bump o blant, mae Prif Weithredwr newydd 48 oed YesCymru yn rhannu ei amser rhwng Aberystwyth a Chaerdydd