Leri Ann

“Rydw i wedi eu canu nhw gymaint i fy nheulu a fy nghi, Lwlw, dw i’n meddwl ei bod hi’n hen bryd i’r byd eu clywed nhw!”

Yr actores 28 oed o Lan Ffestiniog, Leri Ann, sy’n ateb cwestiynau 20:1 yr wythnos hon

Cedwyn Aled

Bu mewn bandiau ers y 1980au, a thros yr Haf fe gafodd ei gân wych ‘Dewch i Whare’ ei gosod ar y We i’w ffrydio

“Mae mwy neu lai yn amhosibl gwneud bywoliaeth yn y Gymraeg erbyn hyn”

Geraint Morgan, yr actor a’r cyfarwyddwr 53 oed o Aberystwyth, sy’n ateb cwestiynau 20:1 yr wythnos hon.

“Roeddwn i yn ofnadwy o nerfus – yn lot mwy nerfus na’r tro cyntaf rownd”

Yn un o berchnogion cwmni Jin Treganna, mae Mark Flanagan newydd ddychwelyd i Pobol y Cwm i actio rhan ‘Jinx’

“Rydw i’n teimlo fy mod wedi adennill fy etifeddiaeth fel Cymro”

“Mae dysgu’r iaith wedi trawsnewid fy mywyd. Mae’r iaith Gymraeg yn docyn mynediad i’r holl ddiwylliant Cymraeg”

“Un o’r pethau pwysig mae’r Sherman eisiau gwneud yw ffeindio lleisiau sydd heb gael eu clywed o’r blaen”

Mae Alice Eklund, y ferch 25 oed gafodd ei magu yn y Gorllewin a’r Cymoedd, yn rhan o Adran Lenyddol newydd Theatr y Sherman yn y brifddinas

“Mae rhywbeth am lyn enfawr neu lan-y-môr sydd yn tawelu fy enaid”

“Fi yw Llais y Stadiwm i Glwb Pêl-droed Caerdydd, yn cyfweld y chwaraewyr ag ati”

“Yn ddiau mae Calan yn ddylanwad mawr”

“Ar ddiwedd ein set mae Mared a Mirain yn cael clog-off gyda’r clocsiau, ac mae yn ffordd dda o gael y gynulleidfa i gymryd rhan!”

“Mae rhai pobol yn angerddol am dimau pêl-droed… rydw i’n gwneud indi-roc!”

Mae Iwan Williams, canwr 24 oed y band Hyll, yn byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio i’r Gymdeithas Multiple Sclerosis

“Boi arferol o’r Cymoedd ydw i.”

Roedd yr actor o Fargoed yn arfer cynrychioli Cymru mewn cystadlaethau jiwdo