“Dw i’n aelod o’r cast rŵan ers 23 o flynyddoedd a wnes i ‘rioed freuddwydio y byswn i yma gyhyd”

Barry Thomas

Yn portreadu ‘Kay’ yn Rownd a Rownd ers 1999, dechreuodd Buddug Povey ei gyrfa actio ar y gyfres Jabas yn y 1990au

“Dw i wrth fy modd yn cael fy ngweithio. Tydw i ddim yn un o’r actorion hynny sy’n hoffi waltzio fewn”

Barry Thomas

Mae’r actor , Rhodri Meilir, i’w weld yn nrama Stad ar S4C ar hyn o bryd, yn portreadu’r plismon Keith Gurkha, un o gymeriadau’r gyfres Tipyn o Stad …

“Efo actio, mae yn rhaid i chi fynd i glyweliad, ond ma’ neb yn gallu stopio ti wneud stand-yp!”

Barry Thomas

Mae’r ddigrifwraig yn rhan o daith gomedi cenedlaethol Glatsh! ym mis Ebrill

“Wnaeth rywun ddisgrifio fi fel “Corwynt Creadigol”, a fi’n lico hwnna, lot yn well na creative freelancer…”

Barry Thomas

Mae’r arlunydd dawnus, Siôn Tomos Owen, yn byw yn “down town Treorci” gyda’i wraig Becky a’u merched Eira a Mali

“Rydw i yn cofio cael fy nghyffwrdd i’r byw yn gwrando ar Bryn Terfel ag Anja Kampe yn canu deuawd”

Barry Thomas

Mae’r baritôn 36 oed o Lundain ar daith gyda chwmni Opera Cenedlaethol Cymru, yn rhan o gast y sioe Don Giovanni gan Mozart

“Fy llyfr gorau erioed ydy Un nos ola leuad – pan ddarllenais i honno gyntaf, wnes i ei darllen hi saith gwaith yn olynol”

Barry Thomas

Mae’r academydd yn rhan o’r gwaith o gasglu esiamplau o ‘iaith babis’, er mwyn i rieni sy’n dysgu Cymraeg gael eu defnyddio gyda’u plant bach

“Yr holl amser fues i’n byw yn Llanfrothen, dim ond fi oedd yn licio miwsig swnllyd a ffilms hir boring arti!”

Barry Thomas

Mae’r cerddor 43 oed, Keith Jones, newydd ryddhau ei sengl gyntaf, ‘Canghenion’, dan yr enw Pelydron

“Gan bo fi yma ers ro’n i’n blentyn, mae criw Rownd a Rownd fel ail deulu i fi”

Barry Thomas

Ers dros ugain mlynedd mae’r ferch 28 oed o’r Felinheli, Ffion Medi Jones, wedi chwarae rhan Dani yn y gyfres ddrama boblogaidd Rownd a Rownd
Lily Beau

“Ges i fy nghusan gyntaf erioed ar deledu, ar y gyfres Gwaith Cartref… roedd hi’n gusan dda iawn hefyd!”

Barry Thomas

Mae Lily Beau yn canu, actio, beirniadu cystadleuaeth Cân i Gymru eleni, ac wedi perfformio o flaen y Frenhines yn agoriad swyddogol ein Senedd

“Wnes i orfodi fy rhieni i fynd â fi i Lerpwl ar gyfer clyweliad ar gyfer rhan bach yn y musical Beauty and the Beast”

Barry Thomas

Yn perfformio ar lwyfan ers dros ugain mlynedd, mae’r actor 28 oed o Fôn, Siôn Eifion, yn rhan o gast drama newydd sbon Stad ar S4C