Mared Elliw Huws

Elin Wyn Owen

“Wnaethon ni gyfarfod ar wefan Plenty of Fish, sy’n reit hen ffasiwn erbyn hyn. Doeddwn i ddim rili wedi dêtio’n iawn cyn hynny”

Dafydd Iwan

Elin Wyn Owen

“Anghofia i fyth mo’r wefr o ddarllen Cysgod y Cryman am y tro cyntaf – profiad a brofodd imi fod darllen Cymraeg yn gallu bod yn bleser”

Siôn Tomos Williams

Elin Wyn Owen

Daw’r efaill 18 oed o bentref Glais ger Abertawe ac mae yn foi am judo

Iwan Berry

Barry Thomas

“Yn fy arddegau roeddwn i yn beth maen nhw yn ei alw yn mini mosher ac wrth fy modd gyda band Viking Metal o’r enw Amon Amarth”

Alison Cairns

Elin Wyn Owen

Yr Albanes 40 oed sydd wedi ymgartrefu yn Llannerch-y-medd enillodd gystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod eleni

Myfanwy Alexander

“Doedd Mam ddim yn synnu fy mod i’n nofwraig dda achos mae yno stori fod un o gyndeidiau Mam wedi cymryd morlo fel gwraig”

Hefin Jones 

“Does dim gwaeth na chaneuon priodas arferol jeneric Saesneg – dw i’n mynd adra os ydi’r erchyllbeth Killers yna’n dod …

20:1 Luke McCall

Elin Wyn Owen

“Un noson ar ôl chwarae Jean Valjean rhyw 100 o weithiau ro’n i’n canu ‘Bring Him Home’ a wnes i anghofio’r geiriau felly wnes i wneud nhw …

Lowri Heseltine

Elin Wyn Owen

“Yn tyfu fyny roedd gennym ni gathod, cŵn, bochdewion, crancod a physgod.
Elidyr Glyn

Elidyr Glyn

Barry Thomas

“Dw i’n trio cerfio ffliwt fach allan o bren ar y funud, ond does gen i ddim syniad sut beth fydd o”