20:1

Sera

Mae’r gantores SERA newydd ryddhau albwm newydd a chwpwl o senglau gydag artistiaid eraill
20:1

Mici Plwm

Mae’r diddanwr adnabyddus ar fin dod yn Faer un o drefi glan-y-môr y Gogledd

20:1

Anastasia Lisitsyna

Mewn llai na blwyddyn mae’r ferch 16 oed o Rwsia wedi llwyddo i ddysgu siarad a sgrifennu Cymraeg
20:1

Betsan Moses

Mae Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol yn edrych ymlaen at “binacl” yr Eisteddfod AmGen

20:1

Sian Eleri

Mae’r ferch o Gaernarfon yn cyflwyno sioeau ar Radio Cymru a Radio 1

20:1

Annes Elwy

Mae’r actores o Benarth yn rhedeg ‘caffi stepen drws’

Dylan Wyn
20:1

Dylan Wyn

Mae’r athro 45 oed i’w weld wrth ei waith ar lawr y dosbarth yn Ysgol Ni: Maesincla ar S4C. Mae’r tad i bedwar hefyd wedi chwarae mewn bandiau.
20:1

Mared Parry

Y ferch 23 oed o Lan Ffestiniog yw ‘Showbiz and Lifestyle Reporter’ gorsaf radio Heart yn Llundain.
20:1

Andrew Teilo

Mae Andrew Teilo wedi bod yn actio ‘Hywel Llywelyn’ yn Pobol y Cwm ers bron i dri deg mlynedd. Mae ‘Casanova Cwmderi’ wedi bod yn briod bedair gwaith
20:1

Sharon Morgan

Yn ei rôl ddiweddara’ mewn gyrfa hynod, mae Sharon Morgan yn portreadu dynes ddrwg o Ddenmarc yn y gyfres Gangs of London…