Siân Jones

Elin Owen

“Siân yw enw canol fi. Mae gen i enw cyntaf Affricanaidd, Azania, a sa i’n credu bod llawer o bobol yn gwybod hynna”

Tanwen Cray

Elin Owen

“Fi’n browd iawn o fod yn dilyn ôl troed fy mam, ond dyw hi erioed wedi cyflwyno’r tywydd felly fi’n dechre gyrfa newydd i fi fy hun”

Jen Bailey

Barry Thomas

“Mae bod yn arweinydd cerddorfa yn golygu gwneud camgymeriadau lu yn gyhoeddus, felly mae croen trwchus gyda fi”

Alaw Haf

Barry Thomas

“Wnes i weithio’n galed yn y coleg a dw i’n falch iawn i mi gael 2:1 yn y Gyfraith”

Joshua Osborne

Barry Thomas

“Rydw i yn gwneud ‘pole fitness’ unwaith yr wythnos, ac mae o wir yn waith caled”

Huw Ferguson

Barry Thomas

“Pryd mae’r cleddyfau go-iawn yn dod mas am y tro cyntaf – mae’r plant yn ebychu a mynd ‘Wow!’”

Andrew John – Archesgob Cymru

Barry Thomas

“Mae gyda fi tatŵ enfawr sydd yn cyfro hanner fy nghefn”

20: 1 Lisa Gwilym

Barry Thomas

“Ges i fy mwrw i’r llawr ar Westgate Street yng Nghaerdydd gan fws double decker!”

20:1 – Elen Mai Nefydd

Barry Thomas

“Un o fy ofergoelion yw bod ti yn mynd allan drwy’r un drws ag y des di fewn – roedd hwnna yn hunllef yn ystod locdawn”

Carwyn Williams

Elin Owen

Mae’r cerddor 25 oed o bentref Morfa Nefyn yn chwarae’r drymiau gyda llu o fandiau gan gynnwys Candelas, Gwilym a Rhys Gwynfor