20:1

Owain Williams

Yn byw ar fferm odro yn Sanclêr ger Caerfyrddin, mae’r cyflwynydd 34 oed i’w weld ar Stwnsh Sadwrn a Dim Byd i’w Wisgo
20:1

Ed Holden

Mae’r rapiwr 37 oed wedi cyhoeddi albwm newydd
20:1

Alun Parrington

Mae’r digrifwr 27 oed wedi creu sioe fydd i’w gweld ar sianel gomedi newydd S4C ar y We
20:1

Rhodri Williams

Fe astudiodd Cadeirydd S4C Athroniaeth yn y coleg yn Aberystwyth, cyn treulio cyfnod dan glo wrth ymgyrchu tros sefydlu’r Sianel Gymraeg
20:1

Betsan Ceiriog

Mae’r actores 22 oed i’w gweld mewn cyfres gomedi newydd ar S4C – “mae o’n ffresh – does yna ddim byd fel yma wedi bod ar S4C”

20:1

Janette Ratcliffe

“Ers cychwyn dysgu siarad Cymraeg, rydw i’n hoff iawn o ddweud ‘ych a fi’ mor aml â phosib… mae pwysleisio’r ‘chchchchch’ yn rhoi boddhad …
20:1

Natalie Jones

Mae’r fam 44 oed yn byw yn Sanclêr, Sir Gâr, ac i’w gweld yn cyflwyno eitemau ar ‘Heno’
20:1

Chris Jones

Wedi 29 mlynedd yn Ddyn Tywydd S4C, mae’r gŵr 55 oed wedi rhoi’r gorau iddi

20:1

Wayne Howard

Mae’r gŵr o Gaerdydd wedi bod yn ffilmio cyfres newydd gyda’i fab, Connagh, sy’n un o sêr Love Island
20:1

Rob Osborne

Mae’r gŵr o’r Rhondda newydd olynu Adrian Masters yn gyflwynydd y rhaglen wleidyddol The Sharp End