Haydn Holden yn cyhoeddi cerddoriaeth am y tro cyntaf ers 20 mlynedd

Yn wreiddiol o Drawsfynydd, daeth yr actor a’r canwr yn wyneb cyfarwydd fel aelod o’r band CIC ac yna fel artist unigol
Heddlu Swydd Gaerloyw

Fred West: heddlu’n chwilio am gorff mewn caffi

Mae gwybodaeth yn awgrymu y gallai merch 15 oed fod wedi’i chladdu ar y safle

Heddlu

Swyddog heddlu a wnaeth sylwadau hiliol tuag at ddyn digartref wedi’i chael yn euog o gamymddwyn difrifol

Fe wnaeth y cyn-Swyddog â Heddlu Gwent sylwadau hiliol tuag at ddyn ifanc oedd yn gofyn am arian tu allan i dafarn yng Nghaerdydd

“Siom” pobol ifanc nad oes fawr o newid i Lywodraeth Cymru wedi’r etholiad

Er bod rhai pethau “positif” wedi dod o’r etholiad, mae ambell ddisgybl Safon Uwch yn synnu bod cyn lleied o bobol 16 i 18 oed wedi pleidleisio

Ansicrwydd am y dyfodol wrth i sinemâu annibynnol Cymru baratoi i ailagor

“Does gen i ddim dewis ond ailagor erbyn hyn, fel arall bydd yn rhaid i mi gau lawr a byddwn i’n colli fy mywoliaeth”

Carolyn Harris wedi gadael Cabinet Cysgodol San Steffan ‘ar ôl lledaenu honiadau am Angela Rayner’

Daw ei hymddiswyddiad wedi i’r cadeirydd golli ei swydd hithau

Ystyried cael gwared ar reolau ynghylch gwisgo masgiau mewn ysgolion yng Nghymru

Ar hyn o bryd, mae’n rhaid gwisgo masgiau ym mhob man mewn ysgolion uwchradd, gan gynnwys yr ystafell ddosbarth

Araith y Frehines “fel tarten afalau heb yr afalau i’w llenwi hyd yn oed”

Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan yn galw ar Lywodraeth Prydain i weithredu ar frys ym maes gofal cymdeithasol

Carcharu blogiwr a chyn-ddiplomat am ddirmyg llys am ohebu ar achos llys Alex Salmond o oriel y cyhoedd

Roedd Craig Murray yn oriel y cyhoedd yn y llys yng Nghaeredin ac yn cyhoeddi manylion na ddylai fod wedi’u cyhoeddi

Gemau ail gyfle Abertawe a Chasnewydd ymhlith digwyddiadau prawf Llywodraeth Cymru

Bydd Tafwyl ac Eid-al-Fitr yn cael eu cynnal yr wythnos hon, ac mae trafodaethau ar y gweill i ganiatáu i 4,000 wylio Cymru v Albania fis Mehefin