Manon Steffan Ros yn y ras am wobr llyfr Saesneg

Mae hi wedi cyfieithu Llyfr Glas Nebo

‘Teuluoedd trychineb Glofa Gleision un cam yn nes at gael cyfiawnder’

Sioned Williams, Aelod o’r Senedd Plaid Cymru, yn croesawu’r ffaith bod y broses o gytuno’r ffurfiol ar delerau’r cwest i’r …

“Dyfodol rygbi Cymru yn y fantol” y penwythnos hwn

Neges ysgytwol gan Brif Weithredwr dros dro’r Undeb

“Fydd pethau ond yn gwella os oes yna Lywodraeth Lafur Brydeinig”

Huw Onllwyn

Un o’r ffefrynnau i fod yn Brif Weinidog nesaf Cymru yn trafod ei weledigaeth

Miloedd o blant yn heidio i’r brifddinas i chwarae rygbi

Bydd un o sêr Cymru wnaeth ennill tair Camp Lawn a chwarae i’r Llewod yn dyfarnu rhai o’r gemau

Adeiladu tair ysgol carbon sero net newydd yng Nghymru

Bydd yr ysgolion yn cael eu codi yn Y Bontnewydd ger Caernarfon, Rhosafan yng Nghastell Nedd Port Talbot a Glyn-coch ger Pontypridd

Un o bwyllgorau’r Senedd yn annog clybiau rygbi i bleidleisio dros ddiwygio Undeb Rygbi Cymru 

“Mae hwn yn gyfle olaf i Undeb Rygbi Cymru foderneiddio,” meddai’r Pwyllgor mewn datganiad

“Colled aruthrol” ar ôl yr actor Dafydd Hywel, sydd wedi marw’n 77 oed

Elin Owen

“Roedd o’n hyfryd i weithio gyda fe, ac yn rhwydd iawn,” meddai Jim Parc Nest, a gydweithiodd gyda Dafydd Hywel droeon

‘Angen trawsffurfio cefnogaeth i blant a phobol ifanc niwroamrywiol yng Nghymru’

Mae adroddiad newydd yn canolbwyntio ar hanesion unigol plant a’u teuluoedd sy’n ceisio estyn allan am gymorth

Gostyngiad pellach yn nifer y bobol sy’n aros am driniaethau iechyd

Ond, mae’r ystadegau ar gyfer mis Ionawr yn dangos bod dros 734,000 o bobol dal i aros am driniaethau, sydd 58.4% yn fwy nag ar ddechrau’r pandemig