Lambasio penderfyniad “annemocrataidd” i gau tair ysgol gynradd yng Nghwm Tawe

“Mae’r neges gan drigolion Cwm Tawe yn glir: nid ydym yn cymeradwyo’r cynlluniau hyn,” meddai Sioned Williams, Aelod …

Galw am ddatganoli Ystâd y Goron i dod â £500 miliwn i Gymru

Mae AS Plaid Cymru Liz Saville Roberts wedi cyflwyno mesur gerbron Senedd San Steffan yn galw am ddatganoli Ystâd y Goron i Gymru

Sôn am gyflwyno bysiau trydan rhwng Aberystwyth, Llambed a Chaerfyrddin

Mae Llywodraeth Cymru’n dweud y bydd disgwyl i’r ganolfan newydd a’r bysiau trydan fod yn weithredol erbyn diwedd 2022

Ysgol Abersoch

Cyhuddo Plaid Cymru o “droi eu cefnau” ar Abersoch

‘Mae ’na bobol Gymreig dal yn byw yn Abersoch. Mae ’na gymuned yma, ac rydyn ni’n haeddu ysgol’

Carcharu dyn am ymosod ar dri swyddog heddlu yn ystod arést

Yn y ffrwgwd, glaniodd y tri swyddog ar y llawr ar ôl cael eu gwthio a’u taflu yn erbyn celfi, waliau a ffrâm drws

Tan gwyllt

Dyma’r llefydd i fynd i fwynhau Noson Tân Gwyllt eleni . . .

Bydd nifer o ddigwyddiadau swyddogol yn cael eu cynnal ledled Cymru, ond mae rhai trefnwyr wedi penderfynu canslo

Myfyrwraig yn credu iddi gael ei sbeicio drwy gael ei phigo â nodwydd mewn clwb nos

Mae adroddiadau am bobol yn cael eu sbeicio ar gynnydd, meddai’r heddlu, ac mae un mudiad yn gofyn i bobol foicotio clybiau mewn gwahanol …

Rhybudd bod Ewrop yn rhy ddibynnol ar nwyon naturiol

Dywedodd Ursula von der Leyen bod yr Undeb Ewropeaidd yn mewnforio 90% o’u nwy, llawer ohono o Rwsia, sy’n eu gwneud nhw’n “agored i niwed”

Achub pedwar o bobol o fws ger Castell-nedd

Roedd y bws wedi mynd yn sownd mewn dŵr yn Aberdulais

Metro Cymru: prosiect “uchelgeisiol a chymhleth” £1 biliwn i wella trafnidiaeth cyhoeddus

“Nid prosiect trafnidiaeth yn unig yw’r Metro, mae’n ymwneud â newid bywydau pobl ledled Cymru” – Lee Waters