Cymru

Prif Weinidog yn gofyn i bobol beidio mynd am beint i Loegr – er bod ganddyn nhw hawl

A Phlaid Cymru hefyd yn poeni am Gymry yn croesi’r ffin i Gaer am noson allan
Cymru

Gwaharddiad ar gwrw – “newyddion drwg iawn” i fragdai bach y wlad

“Mae o’n dod ar adeg prysur iawn o’r flwyddyn i bob bragdy – ond i fragdai bach, fyswn i’n dweud bod yr effaith yn waeth fyth.”
Crefydd

Rhys Patchell yn dechrau canmol dylanwad y capel

“Rhywbeth cŵl am fod yn fugail”

Cymru

Lleidr coeden Dolig yn talu iawndal i griw sy’n gwarchod wiwerod coch

“Mae coedwigoedd yn rhan hanfodol o fioamrywiaeth Cymru”

Gwleidyddiaeth

Plaid Cymru yn galw am godi premiwm ail gartrefi a thai gwag

“Mae’r farchnad dai wedi gorboethi ers diwedd y cyfnod clo a chynnydd anhygoel mewn prisiau tai”

Cymru

Syr Bryn Terfel yn ffrydio’i gyngerdd Dolig ledled y byd… gyda help cyfarwyddwr cyfres enwog Friends

Methu perfformio yn Efrog Newydd wedi iddo dorri ei goes yn Bilbao

Cymru

“Dechrau brechu pobol ddydd Mawrth nesaf gan gychwyn ar y llwybr hir i normalrwydd”

Ond rhybudd fod nifer yr achosion o’r coronafeirws yn parhau i gynyddu yng Nghymru.
Tim Martin, cadeirydd cwmni Wetherspoon
Cymru

Tafarnau Wetherspoon Caernarfon, Caerdydd a Wrecsam yn parhau ar agor

Tro pedol – bydd y tafarnau ar agor o wyth y bore tan chwech yr hwyr

Cymru

Ofni cynnydd mewn achosion ‘Yfed a Boddi’ dros y Nadolig

“Gall alcohol amharu’n ddifrifol ar eich gallu i oroesi mewn dŵr, ac rydym yn annog pawb i osgoi cerdded adref ymyl dŵr yn y tywyllwch”
Cymru

Cyn-filwr o Fangor yn gwerthu ei fedalau am £150,000

Bellach yn 70 oed, gwerthodd ei gasgliad o naw o fedalau ynghyd â llythyr gan Dywysog Cymru, i ariannu ei ymddeoliad