Bracelet Bay yn Abertawe
Cymru

Problemau’r heddlu’n parhau er i Gyngor Sir gau traethau i gerbydau

Fe ddaw wrth i’r heddlu ei chael hi’n anodd gadw trefn ar bobol sy’n parhau i dorri rheolau Covid-19 Llywodraeth Cymru ledled y wlad

Gwleidyddiaeth

Ceidwadwyr yr Alban am arwain pleidlais o ddiffyg hyder yn John Swinney

Dirprwy brif weinidog yr Alban dan y lach yn sgil helynt Alex Salmond

Rhyngwladol

Sbaen am ddifa cannoedd o wartheg sy’n anaddas i’w hallforio

Mae 895 o wartheg wedi treulio deufis ar long yn y Môr Canoldir

Refferendwm yr Alban
Gwleidyddiaeth

Llai o blaid annibyniaeth i’r Alban, yn ôl pôl gan Survation

50% o blaid, yn ôl y pôl ar gyfer y Sunday Mail

Johnny Briggs
Prydain

Marw’r actor Johnny Briggs

Roedd yn fwyaf adnabyddus fel Mike Baldwin yn Coronation Street

Annibyniaeth
Cymru

Mwy o blaid annibyniaeth, yn ôl pôl piniwn y BBC

14%, i fyny o 11% y llynedd

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
Cymru

Anfon gweithiwr wnaeth gymharu sefyllfa’r Gymraeg ag aparteid yn ôl i’w swydd wreiddiol

Roedd James Moore, sy’n gweithio i’r Gwasanaeth Ambiwlans, wedi bod ar secondiad gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Cymru

Y Swyddfa Dramor yn hybu’r Gymraeg, y celfyddydau, addysg a busnes ar Ddydd Gŵyl Dewi

Sectorau sydd wedi’u taro’n wael gan ymlediad y coronafeirws

Arian a Busnes

Gallai Cymru weld y cynnydd mwyaf ym mhrisiau tocynnau tymor ar drenau

Mae disgwyl i’r pris ar gyfer tocyn tymor teithiau rhwng Castell-nedd a Chaerdydd, a Bangor a Llandudno, godi’n sylweddol

Brechlyn
Iechyd

Yr Unol Daleithiau’n cymeradwyo brechlyn coronafeirws newydd

Un dos o frechlyn Johnson & Johnson sydd ei angen, nid dau