“Fyddan ni byth eisiau i’r Plygain orffen”

Lowri Larsen

Mae’r Plygain yn rhan bwysig o draddodiad Llanllyfni

Dim digon o gynnydd wrth wella gwasanaethau iechyd meddwl, medd adroddiad pwyllgor y Senedd Ieuenctid

Bydd yr adroddiad Meddyliau Iau o Bwys yn cael ei gyflwyno mewn cyfarfod arbennig o’r Senedd heddiw (dydd Sadwrn, Tachwedd 26)

‘Angen cymorth ar frys ar leoliadau diwylliant a chwaraeon yn ystod yr argyfwng costau byw’

Daw’r rhybudd mewn adroddiad gan Bwyllgor Diwylliant y Senedd

Beirniadu “obsesiwn” Lee Waters am derfyn cyflymder 20m.y.a. ac anghofio am Bont Menai

“Dim syndod” nad yw wedi ymweld â’r ardal, meddai’r Ceidwadwyr Cymreig wrth ei gyhuddo o “ddiogi”

Cadwyn “erioed wedi profi dim byd tebyg” wrth werthu 7,000 o hetiau bwced

Lowri Larsen

Mae hetiau bwced yn uno’r genedl, meddai Sioned Elin, cyfarwyddwr cwmni Cadwyn
Arfbais y sir ar adeilad y cyngor

Parcio am ddim i hybu busnesau lleol Gwynedd ar drothwy’r Nadolig

Bydd parcio am ddim yn holl feysydd parcio’r sir ar ôl 11yb bob dydd rhwng Rhagfyr 10 a 27

Llywodraeth Cymru’n “fwy penderfynol o baratoi ar gyfer streic y nyrsys na cheisio osgoi’r streic honno yn y lle cyntaf”

Nyrsys yn teimlo “nad oes ganddyn nhw unrhyw opsiwn arall ond streicio”, meddai Rhun ap Iorwerth

Dylid “parchu” dyfarniad y Goruchaf Lys ar ail refferendwm i’r Alban

Huw Bebb

“Pan gollodd Boris Johnson ddyfarniad yn y Goruchaf Lys, Aelodau’r SNP oedd y cyntaf i ddweud pa mor bwysig yw dilyn dyfarniadau’r llys”

Penillion am Fethesda yn fan cychwyn personoleiddio llechi

Lowri Larsen

“Rwy’ wrth fy modd pan mae pobol yn cysylltu efo fi yn dweud bo nhw eisiau i mi wneud rhywbeth personol iddyn nhw neu rywun arall”

Adolygiad i ymateb gwasanaethau cymdeithasol wedi llofruddiaeth Logan Mwangi yn canfod methiannau

Roedd yn ymchwilio i ymateb gwasanaethau cymdeithasol sir Pen-y-bont, y cyngor a’r awdurdodau iechyd ac addysg yn y misoedd cyn ei farwolaeth