“Rhaid rhoi’r ideoleg o gau mewnfudo i lawr o’r neilltu”

Rhybudd gan Hywel Williams yn sgil prinder gyrwyr lorïau a’r problemau sy’n debygol o ddilyn

Trident

‘Dylai pobol yr Alban orfod cydsynio i benderfyniadau mawr’

Mae’r rhain yn cynnwys amddiffyn a Trident, yn ôl un o Aelodau Seneddol Albanaidd yr SNP

Embaras i Keir Starmer cyn dechrau cynhadledd y Blaid Lafur

Fe fu’n rhaid iddo gefnu ar ei gynlluniau ar gyfer ethol yr arweinydd

Apêl yn dilyn gwrthdrawiad difrifol yn Sir Benfro

Fe ddigwyddodd ar ffordd A40 neithiwr (nos Wener, Medi 24)

Gorymdaith ‘Hawl i Fyw Adra’ ar y gweill yn y gogledd

Maen nhw’n galw am adolygiad brys er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng tai

Rhan o beiriant tan

Dynes, 28, wedi marw yn dilyn tân yng Nghwm Rhondda

Roedd hi wedi bod mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty ers dydd Mawrth (Medi 21)

Rhybudd gan yr heddlu wrth i bobol heidio i orsafoedd petrol

Mae gyrwyr ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn prynu petrol rhag ofn y bydd y prinder gyrwyr lorïau yn gwaethygu

Yr arlywydd yn annerch ar deledu

Carles Puigdemont yn cael gadael y carchar

Bydd gwrandawiad estraddodi’n cael ei gynnal ar Hydref 4

Ystyried rhoi fisas dros dro i fynd i’r afael â phrinder gyrwyr lorïau

Adroddiadau bod cyfyngiadau ar fewnfudwyr wedi cael eu llacio er mwyn ceisio datrys y sefyllfa