Yr SNP am gyflwyno cynnig o gerydd yn erbyn Boris Johnson

Rhaid i brif weinidog Prydain fod yn atebol am ei “weithredoedd trychinebus”, meddai’r blaid Albanaidd

Emmanuel Macron yn codi bawd

Ffrainc yn cynnal trafodaethau â Guadeloupe

Mae anghydfod ynghch cyfyngiadau Covid-19

Nicola Sturgeon, Prif Weinidog yr Alban ac arweinydd yr SNP

Nicola Sturgeon yn rhybuddio am ragor o gyfyngiadau yn sgil amrywiolyn Omicron

Fe fu prif weinidog yr Alban yn trafod y sefyllfa ag Andrew Marr ar ei raglen ar y BBC

Ffrae rhwng Priti Patel a’r Undeb Ewropeaidd tros ffoaduriaid yn y Sianel

Ysgrifennydd Cartref San Steffan yn rhybuddio y bydd diffyg cydweithredu’n arwain at waethygu’r sefyllfa y gaeaf hwn

Rhan o beiriant tan

Tân yn difrodi sawl tŷ ger Aberhonddu a dynes yn yr ysbyty

Bu’n rhaid symud nifer o bobol o’u cartrefi, ac mae’r ddynes yn cael triniaeth am effeithiau’r mwg

Storm Arwen yn gadael miloedd o gartrefi heb drydan

Fe fu oedi ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac fe fu farw ci bach ar ôl i do adeilad gwympo

Gofyn i bobol o dramor gael prawf PCR ac ynysu cyn canlyniad negyddol cyn dod i Gymru

Daw’r cyhoeddiad yng Nghymru ar ôl i Loegr dynhau cyfyngiadau Covid-19

Y Ffair Aeaf yn dychwelyd am y tro cyntaf ers dwy flynedd

Y Ffair Aeaf fydd y digwyddiad mawr cyntaf i gael ei gynnal ar gaeau’r sioe yn Llanelwedd ers Tachwedd 2019

Aelodau Plaid Cymru’n cymeradwyo’r cytundeb cydweithio â Llafur

Mwyafrif llethol – 94% – yn pleidleisio o blaid y cytundeb tair blynedd gyda Llywodraeth Cymru

‘Talu’r pris am esgeuluso gwledydd tlawd’

Amrywiolyn newydd Omicron o’r coronafeirws yn “ddim syndod” yn ôl y cyn-brif weinidog Gordon Brown