Siân Doyle wedi’i chludo i’r ysbyty yn dilyn gorddos

Daeth ei gŵr o hyd iddi’n anymatebol yn ystod y nos, yn ôl datganiad

Cau ysgolion: Atgoffa cynghorydd am bwysigrwydd y Gymraeg a chymunedau gwledig

Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae cynghorydd yng Nghonwy yn galw am gau ysgolion er mwyn atal Cyngor rhag mynd yn fethdal

‘Canu, gordewdra, a rhaid dysgu marw’

Mae rhai o sylwadau Boris Johnson wedi’u datgelu yn nyddiadur Prif Swyddog Gwyddonol Llywodraeth y Deyrnas Unedig adeg y pandemig

Annog prosiectau cymunedol i geisio am gyfran o £60,000 i greu cymunedau mwy diogel

“Rydyn ni’n credu, drwy weithio hefo’n gilydd, y gallwn ni wneud effaith ar atal trosedd a helpu cymunedau’r un pryd”
Adeiladwr

Rhaglen gyflogaeth yn targedu diwydiannau sydd â phrinder gweithwyr lleol

Ymhlith y diwydiannau mae ynni a’r amgylchedd; adeiladu; gweithgynhyrchu uwch, creadigol a digidol; twristiaeth a lletygarwch; iechyd; bwyd a …
Byd-Dwr-Wrecsam-1

Cymhelliant ariannol i hyfforddwyr nofio yn Wrecsam sy’n fodlon gloywi eu Cymraeg

Dr Sara Louise Wheeler

Tad lleol sy’n cynnig £2,000 o’i boced ei hun er mwyn cau pen y mwdwl ar y sefyllfa
Gorymdaith COP26 yn Mangor

COP28: ‘Hanes wedi amlygu pwysigrwydd rhoi llais i bobol ifanc’

Catrin Lewis

Bydd gorymdaith ym Mangor ddydd Sadwrn (Rhagfyr 9), er mwyn rhoi’r cyfle i bobol ifanc leol leisio’u pryderon
Y bardd yn cael ei urddo â gradd anrhydedd ac yn gwenu'n llydan

Teyrngedau i’r bardd Benjamin Zephaniah, sydd wedi marw’n 65 oed

Roedd yn gefnogwr brwd o’r Eisteddfod a’r Gymraeg, ac yn credu y dylid dysgu Cymraeg i blant drwy’r Deyrnas Unedig

Llyfrgell yn cyflwyno gwasanaeth bancio wythnosol

Nicholas Thomas, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd Halifax yn ymweld â Llyfrgell Caerffili bob dydd Iau ar ôl i gangen leol gau ei drysau

Cadeirydd S4C am fynd gerbron pwyllgor yn San Steffan

Bydd Rhodri Williams yn rhoi tystiolaeth i wrandawiad atebolrwydd, i archwilio trefniadau llywodraethiant y sefydliad a gweithrediad y bwrdd unedol