Cymru

Lansio Ap i’w gwneud hi’n haws darganfod podlediadau Cymraeg

“Mae’n rhoi platfform i bobol sy’n creu podlediadau ac yn sicrhau bod pobol yn gallu ffeindio’r cynnwys maen nhw’n ei greu”
Cefn Gwlad

“Dw i’n teimlo fy mod i’n rhan o arbrawf cymdeithasol,” meddai ffermwr o Gaerfyrddin

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi pwysleisio ers tro y byddai newidiadau radical yn bygwth busnes ffermydd

Cymru

Reform UK am gadw Senedd Cymru ond eisiau newid y drefn bleidleisio

Reform UK, yr hen Blaid Brexit, yn lansio eu maniffesto ar gyfer etholiadau’r Senedd

Cymru

Aelodau Seneddol yn talu teyrnged yn San Steffan i Cheryl Gillan

Bu farw cyn-Ysgrifennydd Cymru’n gynharach y mis yma yn dilyn salwch hir

Iechyd

Rhagor o achosion a marwolaethau’n “anochel” wrth lacio cyfyngiadau Covid-19

Rhybudd gan Boris Johnson, prif weinidog Prydain, sy’n dweud y bydd brechlynnau’n gwella’r sefyllfa rywfaint

Cymru

Grŵp o elusennau yn galw ar y llywodraeth nesaf i gyflwyno Deddf Awyr Iach ar frys

“Mae bywydau pobol yn dibynnu ar hyn,” meddai Awyr Iach Cymru

Crefydd

Mwslimiaid yn cadw pellter wrth ddod ynghyd ar ddechrau Ramadan

Dathliadau gwahanol i’r arfer, ond maen nhw wedi gallu cael eu cynnal eleni ar ôl i bobol orfod cadw draw o’r mosg y llynedd oherwydd …

Cymru

Ailagor tafarnau: “Cymru ar ei hôl hi unwaith eto,” medd y Ceidwadwyr Cymreig

Daw sylwadau Russell George wrth i dafarnau Lloegr agor eu drysau cyn rhai Cymru o ganlyniad i lacio cyfyngiadau Covid-19

Cymru

Sefyllfa annibyniaeth “y tu hwnt i amgyffred” Mark Drakeford

Fe fu’n siarad ag ITV neithiwr (nos Lun, Ebrill 13) ar drothwy etholiadau’r Senedd fis nesaf