Gwleidyddiaeth

Cyn-bennaeth MI6 “yn falch fod Jeremy Corbyn wedi mynd”

Syr Richard Dearlove yn cefnogi’r arweinydd newydd Syr Keir Starmer

Gwleidyddiaeth

Gwrthod galwadau i gynnal pleidlais ar ffiniau Iwerddon

Byddai’n creu rhwyg, yn ôl y Taoiseach Micheal Martin

Cymru

Plaid Brexit am ymgyrchu tros ddiddymu’r Senedd

Datganoli wedi mynd ymhellach na’r disgwyl, yn ôl Mark Reckless, yr arweinydd yng Nghymru

Arian a Busnes

Croesawu’r cynlluniau ar gyfer tacsi dŵr rhwng Cymru a Lloegr

Cynllun “cyffrous ac arloesol”, yn ôl yr Aelod Ceidwadol o’r Senedd, Russell George

Arian a Busnes

Amlinellu’r cynlluniau i gau strydoedd trefi Ceredigion

Fe ddaw wrth i’r Cyngor Sir ei gwneud hi’n ddiogel i bobol fynd allan i siopa

Prifysgol Abertawe
Addysg

Wyth enwebiad i Brifysgol Abertawe yng ngwobrau addysg Heist

Mae’r gwobrau’n dathlu rhagoriaeth ym maes marchnata addysg

Gwasanaethau Brys

Dyn wedi’i drywanu yn ei gar ger yr M5

Roedd ffrae rhwng modurwyr mewn dau gerbyd neithiwr (nos Wener, Gorffennaf 10)

Clwb Criced Drefach
Cymru

Teithio’r holl ffordd o Lahore i Fanceinion – a ‘nôl – heb adael Cwm Gwendraeth

Jeff Evans o Drefach yn un o 33 o ddyfarnwyr criced sy’n cerdded 9,436 o filltiroedd i godi arian at sawl elusen yn ystod y cyfnod clo
Arian a Busnes

Mark Drakeford yn ymweld â busnesau twristiaeth wedi’r ailagor

Fe fydd prif weinidog Cymru’n ymweld ag un o fusnesau Bro Morgannwg heddiw (dydd Sadwrn, Gorffennaf 11)

Arian a Busnes

Y Democratiaid Rhyddfrydol yn poeni am ddyfodol papurau newydd Cymru

Fe ddaw ar ôl i benaethiaid Media Wales rybuddio am golli hyd at 70 o swyddi