Adroddiadau am lythyrau o ddiffyg hyder yn Liz Truss

Pryderon am gynlluniau economaidd y Prif Weinidog sy’n gyfrifol am y diffyg hyder, yn ôl cyn-Weinidog Ceidwadol

Bil Amaethyddiaeth yn ‘foment garreg filltir’ i ffermio yng Nghymru, yn ôl NFU Cymru

“Am y tro cyntaf yn ein hanes, bydd y mesur hwn yn rhoi’r cyfle i Gymru weithredu ei pholisi bwyd a ffermio ei hun,” medd Aled Jones

Cyngor Gwynedd yn trafod codi’r dreth ar ail dai

Cadi Dafydd

“Dydy hi ddim i weld yn iawn bod ni’n cael ein hannog i fuddsoddi yng Nghymru, ac yna’n cael ein condemnio’n gyhoeddus a’n cosbi â …

Cwmni parcio “heb ddysgu” ar ôl i ymgyrchydd fynd gerbron llys am wrthod talu dirwy Saesneg

Cadi Dafydd

Mae Arwyn Groe yn gwrthod talu dirwy uniaith Saesneg gafodd gan yr un cwmni sy’n rheoli’r maes parcio yn Llangrannog

Bwyty annibynnol yn Nolgellau’n cau ei ddrysau am y tro olaf oherwydd y cynnydd mewn costau ynni

Penderfynodd y Gatehouse Steakhouse bod rhaid cau ei ddrysau ar ôl derbyn dyfynbris o £7,378 y mis am nwy a thrydan

Ffilm newydd i helpu i atal perthnasoedd amhriodol ar-lein yn cael ei lansio yn y Senedd

Mae’n rhan o brosiect diogelwch ar-lein DRAGON-S Prifysgol Abertawe

Ymchwilio i gwynion am benderfyniad Cyngor Sir Fynwy i beidio â chyfieithu arwyddion i’r Gymraeg

Mae Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg wedi gosod 15 o gamau gorfodi ar y Cyngor er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â safonau

Rhyddhau sengl elusennol er cof am ddyn digartref adnabyddus

Bydd yr arian o’r gân gan Tom Emlyn er cof am Tea Cosy Pete yn mynd at elusen Llamau

“Angen ystyried o le ddaw ein hynni” wrth i’r bunt ddisgyn, yn ôl economegydd

Elin Owen

“Gallem yng Nghymru ddarparu trydan llawer, llawer rhatach a fyddai o gymorth yn y tymor hir,” meddai Dr John Ball

Gwersi Cymraeg am ddim i bobol ifanc a staff addysg

“Dylai pawb yng Nghymru gael y cyfle i ddysgu’r Gymraeg a phrofi manteision diwylliannol a chymdeithasol gwneud hynny”