Iesu Grist ar y groes mewn ffenestr liw

Sub specie aeternitatis

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Lle bydd Iesu ddydd Iau, Gorffennaf 4 eleni, tybed?

Treulio’r Sul gyda phum llofrudd

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

…Procrustes, Periphetes, Sinis, Scirion a Cercyon

Geiriau newydd

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Bathu geiriau newydd i’n crefydd a’n crefydda, ac o’n crefydd a’n crefydda

Y Tri yn Un a’r Un yn Dri?

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Arbrawf ymenyddol Viktor Frankl yn cynnig ateb… efallai

Damcaniaeth Anhrefn, Paradox EPR a’r Ysbryd Glân

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Mae’r Ysbryd Glân fel… Dim ond y ‘fel’ sydd gennym

Rhagfarnau bach pobol a rhagfarn fawr Duw

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Mae’n Wythnos Cymorth Cristnogol yr wythnos hon (Mai 12-18)

Colofn uffernol yw hon

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Cwestiwn Mr Brocklehurst, pedwar dosbarth a thân coethydd

Dysgu poitry

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Mae’r cain, a’r hynafol a’r prydferth yn dda i ddim

Traws

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Pobol drawsryweddol a’r eglwysi