Syrthio lawr y simnai

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Mae’r naill yn frwnt, yn barddu i gyd, ond mae’r llall – yn rhyfedd iawn – yn gwbl lân. Pa un o’r ddau sy’n ymolchi?

Dod a bod yn hunan-gytûn

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

“Mae angen at-ONE-ment ar bawb ohonom”

Sylwebyddion y pulpud

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Mewn colofn newydd sbon, gweinidog Eglwys Minny Street yng Nghaerdydd sy’n gweld tebygrwydd rhwng crefft y pregethwr a’r sylwebydd …