“Noson wych” wrth i ddysgwyr Cymraeg fwynhau Steddfod ar y We eleni

Cynnal y digwyddiad yn rhithiol yn fwy hygyrch ac wedi llwyddo i ddenu cynulleidfa newydd

Kayley Sydenham o Gasnewydd yw Prifardd Eisteddfod T 2021

Er i 40 gystadlu, cerdd Kayley oedd yn cynnig “y cyfanwaith mwyaf gorffenedig yn y gystadleuaeth eleni” meddai Mererid Hopwood.

Sioned Medi Howells yw Prif Lenor Eisteddfod T eleni

“Mae’r ysgrifennu yn llifo fel bod yr awdur yn diflannu a’r darllenydd yn cael ei gyrchu’n syth at galon y stori,” meddai’r beirnaid, …

Enillydd gwobr Prif Gyfansoddwr Eisteddfod T “ffili dod dros y ffaith” fod ei darn wedi dod i’r brig

“Mae e’n rhywbeth dw i wedi cael shwd gymaint o bleser ma’s ohono,” meddai Alaw Grug Evans am y profiad o gyfansoddi

Rhiannon Lloyd Williams o Gaerdydd yw Prif Ddramodydd Eisteddfod T

“Darn sy’n teimlo ei fod wedi amsugno holl heriau cymdeithasol a gwleidyddol y flwyddyn ddiwethaf,” meddai’r beirniad am y gwaith …

Phoebe Skinner

Canmol “angerdd a gweledigaeth” Prif Ddysgwr Eisteddfod T

Phoebe Skinner o Gaerdydd ddaeth i frig y gystadleuaeth

Eisteddfod T yn lansio ap sy’n galluogi pobol i grwydro maes rhithiol Eisteddfod yr Urdd

Mae’r trefnwyr yn “addo Eisteddfod ddigidol fwy arloesol fyth”

Adwaith yn canu gyda cherddor o’r Eidal mewn iaith leiafrifol

Wedi creu cân ddwyieithog sy’n cynnwys y Gymraeg a’r iaith Friulian sy’n cael ei siarad yng ngogledd yr Eidal

Datgelu trefniadau Eisteddfod T 2021

Eleni mae’r Urdd yn anelu at gynnal Eisteddfod T “fwy arloesol fyth”

Cynnal yr Eisteddfod Ryng-golegol ar-lein am y tro cyntaf

Creu fideo Tik Tok, gwneud eich gwely a throi tŷ myfyrwyr yn dafarn – dim ond rhai o’r cystadlaethau newydd eleni