Cynnal adolygiad o gystadlaethau’r Eisteddfod Genedlaethol

Bydd yr Ŵyl yn penodi ymgynghorydd i ganfod barn eu holl randdeiliaid am y rhaglen bresennol, yn cynnwys cystadleuwyr a chynulleidfaoedd

Arwydd mawr 'Eisteddfod' ar y Maes

Ail-gydio yn y gwaith o drefnu Eisteddfod Genedlaethol Tregaron

Wrth gyhoeddi’r bwriad i gynnal yr ŵyl yn 2022, dywedodd Elin Jones, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, bod heddiw yn ddiwrnod “arbennig o dda”

Cyhoeddi cyfansoddiadau Eisteddfod yr Urdd ar ffurf e-lyfr

Am y tro cyntaf erioed, fe wnaeth yr Urdd gomisiynu awdur ac arlunydd i lunio a golygu cyfrol sy’n torri tir newydd

Carwyn Eckley yw Prifardd Eisteddfod yr Urdd 2020-21

Mae’r newyddiadurwr o Benygroes wedi dod yn ail deirgwaith yn y gorffennol, cyn ennill eleni â “cherdd grefftus i’n cywilyddio” am …

“Blerwch y berthynas” rhwng dwy ffrind yn ganolbwynt i ddarn y Fedal Ddrama

Y cof, a sut mae pobol yn cofio’r un profiadau mewn gwahanol ffyrdd, oedd y syniad gwreiddiol tu ôl i ddrama fuddugol Miriam Sautin

Ioan Wynne Rees yn cipio Medal Gyfansoddi Eisteddfod yr Urdd 2020-21

“Dyma gyfeiliant diddorol, addas, nad yw’n undonog nac yn ddiddychymyg ac mae’r llais a’r cyfeiliant yn cydweithio’n gelfydd iawn”

Megan Angharad Hunter yw enillydd Coron yr Urdd 2020-21

“Pan yn cyd-feirniadu mae hi’n rhyddhad pan nad oes yna fymryn o amheuaeth gan y ddau feirniad pwy sydd ar y brig,” meddai’r beirniaid.

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn beirniadu newidiadau i gyfrifon banc HSBC all fod yn ‘hoelen olaf yn yr arch’

‘Erfyniwn yn daer arnoch i ail-ystyried eich polisi … ymateb i bryderon eich cwsmeriaid a chynnig llygedyn o obaith i gymunedau ar lawr …

Cyhoeddi Rhestr Testunau Eisteddfod yr Urdd 2022

Yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 18 Hydref, bydd Eisteddfod yr Urdd yn gwobrwyo holl waith Cyfansoddi a Chreu buddugol 2020 hefyd

Dring i fyny yma

Un sy’n gweld y wawr yn codi – ar y gymdeithas Gymraeg a’r byd addysg – yw bardd y Gadair eleni