Oedi ar benderfyniad i gynnal Eisteddfod yr Urdd ym Merthyr

Bydd y Cyngor nawr yn ystyried yr adroddiad, sy’n argymell cynnal yr ŵyl yn y dref, yn y dyfodol

Merthyr Tudful yn ystyried cynnal Eisteddfod yr Urdd 2025

Bydd cynghorwyr ym Merthyr Tudful yn ystyried cymeradwyo cynlluniau i gynnal Eisteddfod yr Urdd 2025 yn y dref

Mynediad am ddim i faes Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022

“Bydd cynnig mynediad am ddim yn ei gwneud yn ŵyl i bawb,” meddai Siân Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd

Cyhoeddi digwyddiadau Eisteddfod Llangollen ar gyfer 2022

Dyma fydd y tro cyntaf i’r ŵyl gael ei chynnal yn fyw ers 2019

Cynnal adolygiad o gystadlaethau’r Eisteddfod Genedlaethol

Bydd yr Ŵyl yn penodi ymgynghorydd i ganfod barn eu holl randdeiliaid am y rhaglen bresennol, yn cynnwys cystadleuwyr a chynulleidfaoedd

Arwydd mawr 'Eisteddfod' ar y Maes

Ail-gydio yn y gwaith o drefnu Eisteddfod Genedlaethol Tregaron

Wrth gyhoeddi’r bwriad i gynnal yr ŵyl yn 2022, dywedodd Elin Jones, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, bod heddiw yn ddiwrnod “arbennig o dda”

Cyhoeddi cyfansoddiadau Eisteddfod yr Urdd ar ffurf e-lyfr

Am y tro cyntaf erioed, fe wnaeth yr Urdd gomisiynu awdur ac arlunydd i lunio a golygu cyfrol sy’n torri tir newydd

Carwyn Eckley yw Prifardd Eisteddfod yr Urdd 2020-21

Mae’r newyddiadurwr o Benygroes wedi dod yn ail deirgwaith yn y gorffennol, cyn ennill eleni â “cherdd grefftus i’n cywilyddio” am …

“Blerwch y berthynas” rhwng dwy ffrind yn ganolbwynt i ddarn y Fedal Ddrama

Y cof, a sut mae pobol yn cofio’r un profiadau mewn gwahanol ffyrdd, oedd y syniad gwreiddiol tu ôl i ddrama fuddugol Miriam Sautin

Ioan Wynne Rees yn cipio Medal Gyfansoddi Eisteddfod yr Urdd 2020-21

“Dyma gyfeiliant diddorol, addas, nad yw’n undonog nac yn ddiddychymyg ac mae’r llais a’r cyfeiliant yn cydweithio’n gelfydd iawn”