Joe Healy

70% yn credu y dylai’r Eisteddfod newid enw cystadleuaeth ‘Dysgwr y Flwyddyn’

Mae Lingo360 wedi bod yn cynnal pôl piniwn yn dilyn trafodaeth ar y pwnc
Gigs Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod Tregaron

Gigs Cymdeithas yr Iaith yn Nhregaron: “Cynllun plismona cymesur ar waith,” meddai’r heddlu

Alun Rhys Chivers

Dim trais ond “ymdriniodd swyddogion â sawl un a gafodd eu dal yn piso ar y stryd, taflu conau traffig i’r ffordd, a symud rhwystrau”

Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ymosodiad rhyw yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Cafodd bachgen 17 oed ei arestio, cyn cael ei ryddhau dan ymchwiliad

Eisteddfod Genedlaethol Tregaron yn “llwyddiant o’r funud gyntaf i’r funud olaf”

Huw Bebb

“Roeddwn i’n meddwl ei fod e wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac galla i ddim ond ei chanmol hi”, medd Ifan Davies, cynghorydd Tregaron
Joe Healy

Eisteddfod yn ystyried newid enw ‘Dysgwr y Flwyddyn’

Non Tudur

Mae rhai o’r farn y dylid cyfeirio at y rhai sydd wedi mynd ati i ddysgu’r iaith fel ‘siaradwyr newydd’

Perchennog caeau Eisteddfod Tregaron yn “fwy na blin” gyda’r Brifwyl

Cadi Dafydd

Aled Lewis, Fferm Penybont, yn anhapus bod yr Eisteddfod wedi gwrthod ei gais am docynnau am ddim i’r Maes i’w ddau fab
Gigs Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod Tregaron

Heddlu gigs Tregaron “yn disgwyl fel tasen nhw’n delio â thyrfa bêl-droed”

Alun Rhys Chivers

Arwyn Morgan, landlord Clwb Rygbi Tregaron, yn ymateb yn dilyn adroddiadau bod yr heddlu’n llawdrwm wrth blismona gigs Cymdeithas yr Iaith

Llŷr Gwyn Lewis yn cipio Cadair Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron

Awdl neu gasgliad o gerddi mewn cynghanedd gyflawn ar fwy nag un o’r mesurau traddodiadol, hyd at 250 o linellau, ar y teitl Traeth oedd y dasg eleni
Mark Drakeford

Mark Drakeford wedi’i dderbyn i’r Orsedd

“Rydych wedi rhoi’r hyder i ni y gallwn ni wynebu sialensiau heriol iawn fel gwlad, gan ymddiried yn ein gilydd a thorri ein cwys ein …

Gresynu nad oedd “campwaith” Kitch ar y Maes yn Nhregaron

A pherfformiad ar y gweill gan Alun Elidyr, Eddie Ladd ac eraill ar dir hen gartref y llenor ar gyrion y gors