Cyhoeddi rhaglen gystadlu gychwynnol Eisteddfod Genedlaethol 2024

Y bwriad yn 2024 yw cynnal rhaglen gystadlu sy’n uchelgeisiol, yn llifo ac yn gweithio tuag at uchafbwynt naturiol a chlir ar ddiwedd yr wythnos

Adenydd: Darn buddugol Coron Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2023

Alaw Fflur Jones o Glwb Felinfach yng Ngheredigion ddaeth i’r brig dros y penwythnos

Milltir Sgwâr: Cerdd fuddugol Cadair Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2023

Mared Fflur Roberts o Glwb Dyffryn Madog, Eryri gipiodd y Gadair ym Môn eleni

Ethol Llinos Roberts yn Gadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Wrecsam

Mae’r brifwyl wedi cyhoeddi enwau’r swyddogion fydd yn llywio’r gwaith yn yr ardal dros y flwyddyn a hanner nesaf

“Braint arbennig” croesawu Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc yn ôl i Fôn

Cadi Dafydd

“Mae’n gyfle i ni fel sir fach gyda dim ond chwe chlwb ddangos be fedrwn ni lwyddo i’w wneud,” medd Cadeirydd Pwyllgor …

Bron i 250 o unigolion wedi cystadlu yn Eisteddfod Powys eleni

“Dw i’n sicr y bydd yr ŵyl hon wedi creu argraff ar drigolion Edeyrnion a Phenllyn, ac y bydd gwaddol yr Eisteddfod i’w weld yn gryf”

Casglu £400,000 ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam yn “dipyn o her”

Catrin Lewis

“Dw i’n meddwl bod yna deimlad ein bod ni eisiau dangos Wrecsam ar ei gorau i weddill Cymru,” medd Marc Jones.

Cyflwyno cynlluniau i ddathlu hanes eisteddfodol Caerwys

Rory Sheehan, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi derbyn cais gan Gyngor Tref Caerwys i adeiladu cerflun o delyn yn y pentref

Wrecsam yn dechrau paratoi at Eisteddfod Genedlaethol 2025

Bydd cyfarfod cyhoeddus yn Theatr Glanrafon ar Hydref 18

R Alun Evans: ‘Ffrind i bawb, gŵr o weledigaeth a chwmnïwr da’

Y Parchedig Beti Wyn James sy’n cofio R Alun Evans, sydd wedi marw’n 86 oed