Dadorchuddio Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf

Elan Rhys Rowlands a Neil Rayment sy’n gyfrifol am wneud y Goron, tra bo’r Gadair wedi’i dylunio a’i cherfio gan Berian Daniel

Nia Ben Aur “yn dangos bod y Gymraeg yn llawer mwy na iaith yr ystafell ddosbarth”

Erin Aled

Mae Osian Rowlands, y cyd-arweinydd, yn ymfalchïo bod cynifer o gantorion di-Gymraeg yn rhan o’r sioe eleni hefyd

“Syrpreis mawr” i Arweinydd Cymru a’r Byd y Brifwyl

Cadi Dafydd

Susan Dennis-Gabriel, cantores opera sydd wedi bod yn byw yn Fiena ers dros 40 mlynedd, sydd wedi’i henwi ar gyfer y rôl eleni

Cennard Davies yw Llywydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol 2024

“Mae ei gyfraniad i’r sector Dysgu Cymraeg – yn lleol ac yn genedlaethol – yn amhrisiadwy”

Mynd i eisteddfodau yn flaenoriaeth i sefydliadau cenedlaethol er gwaethaf toriadau

Cadi Dafydd

Mae mynd allan at gynulleidfa’n dal yn flaenoriaeth i’r Llyfrgell Genedlaethol a’r Amgueddfa Genedlaethol

Tegwen Bruce-Deans yw Prif Lenor Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024

Enillodd y Gadair yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin y llynedd

Llywydd y Dydd Eisteddfod yr Urdd: Guto Rhun (dydd Gwener, Mai 31)

O ddydd i ddydd, mae Guto Rhun yn gyfrifol am holl gynnwys Hansh ar S4C

Darparu traciau ymarfer yr Urdd am ddim yn rhoi “cyfle teg i bawb” ac yn “arfogi athrawon”

Y nod oedd rhoi’r cyn cyfle i bawb “lle bynnag yr ydych chi’n byw a beth bynnag ydy eich sefyllfa chi,” meddai’r …

Cadair Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024 i Lois Medi Wiliam

Mae hi’n dod o Benrhosgarnedd yn wreiddiol, ac yn byw yng Nghaernarfon erbyn hyn