Adwaith yn canu gyda cherddor o’r Eidal mewn iaith leiafrifol

Wedi creu cân ddwyieithog sy’n cynnwys y Gymraeg a’r iaith Friulian sy’n cael ei siarad yng ngogledd yr Eidal

Datgelu trefniadau Eisteddfod T 2021

Eleni mae’r Urdd yn anelu at gynnal Eisteddfod T “fwy arloesol fyth”

Cynnal yr Eisteddfod Ryng-golegol ar-lein am y tro cyntaf

Creu fideo Tik Tok, gwneud eich gwely a throi tŷ myfyrwyr yn dafarn – dim ond rhai o’r cystadlaethau newydd eleni

Mis Hanes LHDT+

Digwyddiadau Mas ar y Maes yn nodi Mis Hanes LHDT+

Bydd y fenter, sy’n bartneriaeth rhwng y gymuned LHDT+, yr Eisteddfod Genedlaethol a Stonewall Cymru, yn dathlu gyda chyfres o ddigwyddiadau

Canslo Eisteddfod Ryngwladol Llangollen eto eleni

Y trefnwyr yn ceiso creu “fformat amgen ar gyfer 2021”

‘Viva Tregaron! Viva Boduan!’ – ymlaen at Eisteddfod 2022

Prifardd yn benderfynol o godi calon ei gyd-Gymry fore Mawrth, ar ôl clywed y newyddion bod yr Eisteddfod Genedlaethol wedi ei gohirio

“Gwarchod y syniad o Eisteddfod a hanner ar gaeau Tregaron”

Bydd y brifwyl yn cael ei chynnal ar gaeau Tregaron yn 2022 – 30 mlynedd ers yr Eisteddfod Genedlaethol ddiwethaf yng Ngheredigion

Ansicrwydd ynghylch Eisteddfod Llangollen

“Sefyllfa ryngwladol” yn effeithio ar drefniadau’r ŵyl

Gohirio Eisteddfod yr Urdd tan 2022

“Roedd hi’n siom ond roedd hi’n anochel braidd o dan yr amgylchiadau”

“Wna i fynd i’r steddfod pan maen nhw’n gwneud fi’n Archdderwydd!”

“Ond dros y cyfnod clo, rhaid cyfaddef fy mod i wedi meddalu rhywfaint ar fy safbwynt…”