“Pwy all fesur cyfraniad rhywun fel Elvey?”

Mae teyrngedau wedi’u rhoi i Elvey MacDonald, sydd wedi marw’n 81 oed

Her magu teulu’n ystod y cyfnod clo dan sylw yng ngherddi buddugol Eisteddfod Dyffryn Ogwen

Lowri Larsen

Prif Weithredwr Partneriaeth Ogwen, Meleri Davies, gipiodd gadair yr Eisteddfod eleni gyda chyfres o gerddi ar y thema ‘Ynysu’

Llwybrau: Cerdd fuddugol y Gadair yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc

Llwybrau defaid oedd testun darn llwyddiannus Lisa Angharad Evans o Glwb Godre’r Eifl yn Eryri

Llanw a Thrai: Llên-meicro buddugol y Goron yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc

Mared Fflur Jones o Glwb Dinas Mawddwy, Meirionnydd gipiodd y Goron yn Sir Benfro eleni

Darn am alar yn cipio Medal Ryddiaith Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen

Lowri Larsen

Siôn Wyn Roberts o Amlwch yn gobeithio y bydd ei ddarn yn helpu dynion eraill i siarad am eu teimladau

Eisteddfod y Rhondda yn “hwb enfawr i’r Gymraeg” yn yr ardal

Cadi Dafydd

Cafodd yr Eisteddfod ei chynnal yn Nhreorci am y tro cyntaf ers 50 mlynedd dros y penwythnos

Cyffro cael cynnal Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc heb gyfyngiadau

Cadi Dafydd

Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn Sir Benfro ddydd Sadwrn (Tachwedd 19), ac mae’r Goron a’r Gadair newydd gael eu dadorchuddio