Bardd y Goron eisiau archwilio’i berthynas â Chaerdydd yn ei ddilyniant

“Mae’r Goron yn rhywbeth mae lot o feirdd yng Nghymru eisiau cael gafael arni, a dw i ddim unrhyw wahanol â dweud y gwir,” meddai Dyfan Lewis
Arwydd mawr 'Eisteddfod' ar y Maes

Elfennau digidol yr Eisteddfod AmGen yn “agor y potensial” i eisteddfodau’r dyfodol

Mae’n bosib y bydd rhai elfennau digidol o’r Eisteddfod eleni yn aros yn y tymor hir

Dyfan Lewis yn ennill Coron yr Eisteddfod gyda “chyfres o gerddi trydanol, cyhyrog, a deallus”

“Mae’r casgliad yn un cyflawn, a’r safon dros ddwsin o gerddi yn gyson”

Perchennog cwmni jin yw Dysgwr y Flwyddyn 2021

Dysgu Cymraeg wedi bod yn “brofiad anhygoel” sydd wedi trawsnewid bywyd David Thomas, a’i “newid fel person”

Elfen ‘Siapaneaidd’ am hen wreigan yn colli ei chof tu ôl i lwyddiant nofel fuddugol Gwobr Goffa Daniel Owen

‘Ro’n i’n ’sgwennu ymlaen hyd at ddiwedd 2019 a dechrau 2020, yn dychmygu hynny, ond nes i fawr ddychmygu beth oedd yn digwydd go iawn efo’r …

Lleucu Roberts yn ennill Gwobr Goffa Daniel Owen

“Hon oedd y nofel gyntaf i ddod o’r bocs ac fe wyddwn yn syth y byddai yna deilyngdod eleni,” meddai Dafydd Morgan Lewis yn ei feirniadaeth

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru’n lansio strategaeth i ymateb i her yr oes

“Mae angen yr eisteddfodau lleol ar Gymru benbaladr i gadw’n traddodiad diwylliannol yn fyw”

Ennill y Fedal Ddrama eleni’n “fwy anghredadwy na’r tro cyntaf”, medd Gareth Evans-Jones

“Â dweud y gwir ro’n i wedi synnu braidd, ro’n i wedi bod yn ddigon digywilydd i fynd amdani eto,” meddai wrth siarad â golwg360

Gareth Evans-Jones yn ennill Medal Ddrama’r Eisteddfod AmGen

Dyma’r eildro iddo gyrraedd y brig yn y gystadleuaeth, wedi iddo ddod yn fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ddwy flynedd yn ôl

Dyw'r Brifwyl heb ymweld â Thregaron o'r blaen

Gohirio eisteddfodau lleol wedi gadael bwlch mewn cymunedau

Mae pryderon am ddyfodol eisteddfodau lleol wedi i lawer ohonyn nhw gael eu gohirio yn ystod y pandemig