Aduniad… gyda chadair

Bydd teulu bardd buddugol Eisteddfod Bentref Waunfawr 1948 yn cael gweld y gadair eisteddfodol am y tro cyntaf ar Gwesty Aduniad heno (Medi 13)

Prinder Cyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol 2022 yn “rhwystredig iawn” i siopau llyfrau

Huw Bebb

“Dw i’n dweud wrth bobol ein bod ni’n gobeithio cael rhagor ond dydan ni ddim yn gwybod os cawn ni ragor”
Joe Healy

70% yn credu y dylai’r Eisteddfod newid enw cystadleuaeth ‘Dysgwr y Flwyddyn’

Mae Lingo360 wedi bod yn cynnal pôl piniwn yn dilyn trafodaeth ar y pwnc
Gigs Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod Tregaron

Gigs Cymdeithas yr Iaith yn Nhregaron: “Cynllun plismona cymesur ar waith,” meddai’r heddlu

Alun Rhys Chivers

Dim trais ond “ymdriniodd swyddogion â sawl un a gafodd eu dal yn piso ar y stryd, taflu conau traffig i’r ffordd, a symud rhwystrau”

Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ymosodiad rhyw yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Cafodd bachgen 17 oed ei arestio, cyn cael ei ryddhau dan ymchwiliad

Eisteddfod Genedlaethol Tregaron yn “llwyddiant o’r funud gyntaf i’r funud olaf”

Huw Bebb

“Roeddwn i’n meddwl ei fod e wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac galla i ddim ond ei chanmol hi”, medd Ifan Davies, cynghorydd Tregaron
Joe Healy

Eisteddfod yn ystyried newid enw ‘Dysgwr y Flwyddyn’

Non Tudur

Mae rhai o’r farn y dylid cyfeirio at y rhai sydd wedi mynd ati i ddysgu’r iaith fel ‘siaradwyr newydd’

Perchennog caeau Eisteddfod Tregaron yn “fwy na blin” gyda’r Brifwyl

Cadi Dafydd

Aled Lewis, Fferm Penybont, yn anhapus bod yr Eisteddfod wedi gwrthod ei gais am docynnau am ddim i’r Maes i’w ddau fab