Cyfathrebu drwy Makaton am y tro cyntaf yn Eisteddfod yr Urdd

Bydd Ceri Bostock a Sian Willigton yn cyfieithu i’r Makaton yn ystod pob perfformiad yn y cystadlaethau Côr Cynradd Blynyddoedd 6 ac iau

Dathlu llwyddiant enillwyr cystadlaethau dysgwyr Eisteddfod yr Urdd

Medalau i Gwilym Morgan ac Yvon-Sebastien Landais (Seb)

Holi Llywyddion y Dydd: Wyn Jones, Nigel Owens a Ken Owens

Mae Wyn Jones, prop Cymru, ar Faes Eisteddfod yr Urdd yn Llanymddyfri heddiw (dydd Mawrth, Mai 30)

Gwydion Rhys yw Prif Gyfansoddwr Eisteddfod yr Urdd 2023

Daw o Rachub yn Nyffryn Ogwen, ac mae’n astudio yn Llundain

Cyngor Sir Gâr yn croesawu Cymru gyfan i Eisteddfod yr Urdd

Bydd llu o weithgareddau gan y Cyngor Sir ar eu stondin drwy gydol yr wythnos yn Llanymddyfri
Y gyflwynwraig deledu, Alex Jones, yn cofleidio model o Mistar Urdd ar faes yr eisteddfod yn Llanymddyfri

“Sa i’n credu fydden i yn y byd darlledu oni bai bo fi wedi cystadlu fel plentyn”

Alun Rhys Chivers

Alex Jones, Llywydd y Dydd cyntaf Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023, yn siarad â golwg360 am y profiad o ddod â’i theulu adref i’r …

Trawsnewid prif seremonïau’r Eisteddfod gan Gwmni Theatr yr Urdd

Dywed yr Urdd eu bod nhw am “ailddychmygu teimlad, awyrgylch a strwythur” y seremonïau

Urdd i bawb yn Eisteddfod Sir Gaerfyrddin

Mae’r Maes yn ei le, ac mae Sir Gaerfyrddin yn barod i groesawu Eisteddfod yr Urdd

Disgyblion Sir Gâr yn dysgu am hanes eu hardal leol ar drothwy Eisteddfod yr Urdd

Gan ddefnyddio pecyn adnoddau newydd gan Partneriaeth, mae’r ymateb i’r gweithgareddau wedi bod yn “syfrdanol” hyd yn hyn