Sylfaenwyr Adran Aberystwyth yw enillwyr Tlws John a Ceridwen Hughes eleni

Caiff y tlws ei gyflwyno’n flynyddol yn ystod wythnos yr eisteddfod, fel gwobr am gyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru

Cyhoeddi lein-yp Maes B Tregaron

Bydd Eden yn brif artistiaid un o’r nosweithiau am y tro cyntaf erioed, ac Adwaith fydd yn cloi’r ŵyl yn Nhregaron
Robin Williams

Robin Williams yw enillydd Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol

Caiff cyn-Is Ganghellor Prifysgol Abertawe ei wobrwyo eleni am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth

Lansio poteli llaeth arbennig i ddathlu canmlwyddiant yr Urdd

Mae poteli Llaethdy Llwyn Banc yn Llanrhaeadr ger Dinbych wedi cael eu brandio’n arbennig i ddathlu ymweliad yr Eisteddfod â’r ardal
Gwyn Nicholas

Gwyn Nicholas yw enillydd Medal Goffa Syr T.H. Parry-Williams

Caiff y Fedal ei chyflwyno’n flynyddol i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad gwirioneddol yn eu hardal leol, yn enwedig gyda phobol ifanc

Fersiwn newydd o ymdeithgan yr Urdd ddeng niwrnod cyn Eisteddfod Sir Ddinbych

Mae Band Pres Llareggub wedi’u comisiynu i greu’r fersiwn newydd sy’n cynnwys llais Lily Beau

Creu triongl anferth ar ochr bryn ger Dinbych i dynnu sylw at Eisteddfod yr Urdd

Mae’r triongl yr un uchder â 36 o fysiau deulawr wedi’u pentyrru ar ben ei gilydd
Cadair Eisteddfod yr Urdd 2022

Dadorchuddio Cadair a Choron Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022

Cawson nhw eu dadorchuddio mewn digwyddiad arbennig yn Llyfrgell Dinbych heno (nos Lun, Mai 16)

Yr Eisteddfod Genedlaethol a Maes B yn ymrwymo i fynd i’r afael â thrais rhywiol

Mae 103 o wyliau dros y Deyrnas Unedig wedi arwyddo ymgyrch i ddarparu awyrgylch ddiogel i’w cynulleidfaoedd, perfformwyr a’u gweithluoedd
Dinbych

Yr Urdd yn gaddo gardd

Non Tudur

Dewch lanciau rhoddwn glod, y mae’r gwanwyn wedi dod i faes Eisteddfod yr Urdd