Cai Fôn Davies
Eisteddfodau

Canmol “cyfanwaith” Prif Gyfansoddwr Eisteddfod T yr Urdd

Cai Fôn Davies wedi dod i frig cystadleuaeth â 4,000 o gystadleuwyr

Eisteddfodau

4,000 wedi cystadlu yn Eisteddfod ‘T’ yr Urdd

“Mae safon y cystadlu yn aruchel a’r deunydd ysgafn yn llawer iawn o hwyl”

Logo Radio Cymru
Eisteddfodau

Eisteddfod AmGen ar y radio a’r we

BBC Radio Cymru a BBC Cymru Fyw i ddarlledu’r Eisteddod AmGen rhwng Gorffennaf 30 ac Awst 2

Neges heddwch Urdd Gobaith Cymru
Eisteddfodau

Neges heddwch yr Urdd: peidio anghofio’r gwersi sydd wedi’u dysgu gan Covid19

Y mudiad yn lansio ymgyrch fyd-eang i dynnu sylw at feiau mawr bywyd modern

Eisteddfodau

Lansio digwyddiad AmGen “o’r un anian â’r Eisteddfod”

Bydd yr Eisteddfod AmGen yn cael ei chynnal yn ystod wythnos gyntaf mis Awst

Ellen ap Gwynn
Eisteddfodau

Pryder na fydd modd cynnal Eisteddfod Ceredigion yn 2021

Mae’n ddibynnol ar frechlyn, yn ôl Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion

Eisteddfod yr Urdd
Eisteddfodau

Urdd Gobaith Cymru am gynnal Eisteddfod ddigidol

“Mi fydd Eisteddfod T yn arbennig”

Eisteddfodau

Arian argyfwng i Eisteddfodau Ceredigion a Llangollen

Dros £800,000 yn cael ei rannu rhwng y ddwy ŵyl

Eisteddfod Capel y Groes
Eisteddfodau

Dros 150 yn cystadlu mewn Eisteddfod ar-lein

Bydd 153 o gystadleuwyr yn cystadlu yn Eisteddfod Capel y Groes eleni.

Eisteddfod Capel y Groes
Eisteddfodau

Grwpiau Facebook “wedi ysbrydoli” eisteddfod ddigidol Capel y Groes

Eisteddfod fach leol wedi gallu mynd yn genedlaethol