Eisteddfodau

Prosiect Eisteddfod AmGen wedi bod yn llwyddiant

Dechreuodd y prosiect ym Mis Mai ar ôl gohirio Eisteddfod Ceredigion

Eisteddfodau

Cyhoeddi Llywyddion y Dydd Gŵyl AmGen

Cyfle am “drafodaeth gyhoeddus am hunaniaeth, hil, Cymreictod a chymdeithas”

Eisteddfodau

Teyrnged i Taid

Mared Fflur Jones yw Prif Lenor Eisteddfod T gan ddod i’r brig gyda’i stori fer am aelod annwyl o’i theulu a fu’n byw gydag Alzheimers am …
Eisteddfodau

Drama am wyrdroi disgwyliadau

Eisteddfod T – y cyfle cyntaf i ddarllen gwaith buddugol y Fedal Ddrama
Eisteddfodau

Hen feic a phrifardd newydd

Gweithiau llenyddol buddugol Eisteddfod T
Trystan Ellis-Morris a Heledd Cynwal yn stiwdio Eisteddfod T
Eisteddfodau

“Ymateb anhygoel” i Eisteddfod T

Siân Eirian yn dweud bod safon y cystadlu “yn syfrdanol”

Eisteddfodau

Y cystadlu, y beirniadu, a’r wardrob! – Sgwrs gydag Anni Llŷn am Eisteddfod T

Sgwrs gydag Anni Llŷn am fod yn feirniad Eisteddfod T o’i chartref

Eisteddfodau

Mared Fflur Jones yw Prif Lenor Eisteddfod T

Beirniad yn canmol darn buddugol sy’n “llawn cariad a gwewyr”

Eisteddfodau

Cyhoeddi Prif Ddramodydd Eisteddfod T

Nest Jenkins o Ledrod yw Prif Ddramodydd Eisteddfod T

Rosina Jones
Eisteddfodau

Rosina Catrin Jones yw Prif Ddysgwr Eisteddfod T

Mae Rosie, 18, ym Mlwyddyn 13 yn Ysgol Uwchradd Caerdydd