Y Jac sy’n barddoni am Gaerdydd

“Mae’r cerddi yn alwad i ni newid cyfeiriad, a meddwl ac ystyried yr ysbryd dynol yn hytrach na budd cyfalaf o hyd”

Gwobr i ddrama am y byd drag

“Mae’r syniad pam bod pobol yn perfformio fel drag yn debyg i ryw raddau i pam fod pobol yn gwneud stand-yp”

Archdderwydd yn canmol ei griw AmGen

“Mae ymestyn o’r Eisteddfod ar y We i gyfryngau fel teledu a radio wedi bod yn llawer gwell eleni”

Pigion y Maes AmGen

Bu Golwg yn gwylio ambell i sesiwn drwy wefan Eisteddfod AmGen 2021

Artist enwog yn “ei dweud hi” o glydwch ei wely

Mae Bedwyr Williams wedi mwynhau gallu cyfrannu at y sgwrs ar gyflwr Cymru yn ystod y cyfnod clo a hynny diolch i Instagram

Y gantores Mared yw ennillydd Tlws Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni am ei halbwm ‘Y Drefn’

‘Does ‘na ‘run cerddor ‘dw i wedi gweithio â nhw mor ddiffuant o dalentog, mor anhygoel o gynhyrchiol ac mor, mor weithgar â Mared …

Awdl “arbennig” gan Gwenallt Llwyd Ifan yn cipio’r Gadair

Dyma’r eildro i’r bardd o Dregaron ddod i’r brig yn y gystadleuaeth, ac roedd y beirniaid yn cytuno bod ei awdl yn cyrraedd safon …

Taith mam a merch mewn fan VW yn ganolbwynt i nofelig fuddugol y Fedal Ryddiaith

‘Roedd o’n apelio i wneud rhywbeth lawer, lawer symlach,’ meddai Lleucu Roberts am Y Stori Orau, sy’n cynnwys darluniau gan yr …

Lleucu Roberts yn ailadrodd ei champ gan gipio dwy wobr ryddiaith yr Eisteddfod eto

“Mae’r awdur yn gwybod yn union sut i drin geiriau a cheir cyffyrddiadau gogleisiol yn gymysg â sylwadau crafog am fywyd”

Bardd y Goron eisiau archwilio’i berthynas â Chaerdydd yn ei ddilyniant

“Mae’r Goron yn rhywbeth mae lot o feirdd yng Nghymru eisiau cael gafael arni, a dw i ddim unrhyw wahanol â dweud y gwir,” meddai Dyfan Lewis