Eisteddfod Llanrwst 2019
Eisteddfodau

Cynllun newydd i ‘ehangu apêl yr Eisteddfod’

Bydd cynllun ‘Byddwch yn un o’r miliwn’ yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr Cymraeg brwd ar draws Ceredigion i gael cefnogaeth aelodau o bwyllgorau apêl lleol

Eisteddfodau

20-1. Anne Gwynne.

Ymhlith y bobol a gafodd eu hurddo i’r Orsedd eleni mae Anne Gwynne o Dregaron – sy’n weithgar gyda chymdeithasau diwylliannol ei hardal

Eisteddfodau

Diolch am roi llwyfan i leisiau pwysig sydd angen eu clywed

Mae’r wythnos neu ddwy ddiwethaf wedi bod yn braf iawn i’r rheiny ohonon ni sy’n dymuno byw mewn gwlad gyfoes, gref, amrywiol a chynhwysol
Eisteddfodau

Canslo Eisteddfod gyntaf 2021

Eisteddfod Gadeiriol Chwilog yw’r Eisteddfod gyntaf i gael ei chanslo’r flwyddyn nesaf.

Eisteddfodau

Cyn-athro o Sir Benfro yn ennill Stôl Farddoniaeth y Steddfod AmGen

34 wedi cystadlu ar y testun ‘Ymlaen’

Eisteddfodau

Ffili aros am ‘the full eisteddfod experience’

Falle bod yna ddim eisteddfod go-iawn eleni, ond sdim yn mynd i’n stopio ni rhag cael y profiad o wyliau Cymreig!
Eisteddfod Llanrwst 2019
Eisteddfodau

Yr Eisteddfod yn cyhoeddi enwau’r rhai oedd i’w derbyn i’r Orsedd eleni

Ymhlith yr enwau mae’r ymgyrchydd gwleidyddol Emyr Llywelyn, y cyfansoddwr Delwyn Siôn, a chadeirydd Yes Cymru Siôn Jobbins.

Eisteddfodau

Prosiect Eisteddfod AmGen wedi bod yn llwyddiant

Dechreuodd y prosiect ym Mis Mai ar ôl gohirio Eisteddfod Ceredigion

Eisteddfodau

Cyhoeddi Llywyddion y Dydd Gŵyl AmGen

Cyfle am “drafodaeth gyhoeddus am hunaniaeth, hil, Cymreictod a chymdeithas”

Eisteddfodau

Teyrnged i Taid

Mared Fflur Jones yw Prif Lenor Eisteddfod T gan ddod i’r brig gyda’i stori fer am aelod annwyl o’i theulu a fu’n byw gydag Alzheimers am …