Ann Griffith o Aberystwyth fydd Arweinydd Cymru a’r Byd yn Eisteddfod Tregaron

Mae Ann Griffith wedi byw ar bum cyfandir dros y blynyddoedd, ac mae hi bellach wedi ymgartrefu yn Washington DC
Ben Lake

Ben Lake yw Llywydd Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Bydd yn annerch y gynulleidfa o lwyfan y Pafiliwn ar Faes y Brifwyl, yn ystod wythnos yr Eisteddfod ar gyrion Tregaron rhwng Gorffennaf 30 ac Awst 6

50 diwrnod tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd

Bydd yr ŵyl gyhoeddi yn cael ei chynnal ym Mhorthmadog ar Fehefin 25

Y Cardis yn codi hwyl gyda help banc y Ddafad Ddu

Ar Ddydd Sadwrn Barlys, cafodd pecyn ei lansio i gynorthwyo ac annog cymunedau Ceredigion i ddeffro wedi’r pandemig
Triban

Cyhoeddi lein-yp llawn Gŵyl Triban

Mae’r Urdd yn addo “blas o nostalgia”
100 diwrnod i fynd

100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Mae tocynnau Maes ar gyfer Tregaron ar werth heddiw (dydd Iau, Ebrill 21)
Bar y Maes

BaRWP(s)

Catrin M S Davies

Catrin M S Davies sy’n ymateb i’r cyhoeddiad mai Bar Williams Parry yw enw bar newydd Maes yr Eisteddfod Genedlaethol
Bar y Maes

Bar Williams Parry yw enw bar newydd yr Eisteddfod Genedlaethol

Awgrym Gruffudd Antur fydd yr enw ar y bar newydd

Y Parchedig Beti-Wyn James fydd Arwyddfardd nesaf Gorsedd Cymru

Dyma fydd y tro cyntaf erioed i fenyw ymgymryd â’r rôl

Degawd: darn buddugol y Gadair yn Eisteddfod Ryng-golegol 2022 (Rhybudd: iaith gref)

Tomos Ifan Lynch o Brifysgol Aberystwyth gafodd ei gadeirio eleni