Eisteddfod Genedlaethol am wneud “popeth yn eu gallu” i ddychwelyd i faes traddodiadol yn 2022

Dydd Sadwrn, bydd Eisteddfod AmGen – fersiwn rithiol o’r Brifwyl – yn cychwyn gyda “gŵyl gerddoriaeth rithiol fwyaf erioed …

Arwydd mawr 'Eisteddfod' ar y Maes

200 yn cael mynychu’r Eisteddfod AmGen yn Aberystwyth

Am y tro cyntaf eleni bydd seremonïau’r Gadair a’r Goron yn cael eu cynnal gyda’r nos yn stiwdio deledu’r BBC yng Nghaerdydd

Canolfan ddarlledu newydd BBC Cymru yn y Sgwâr Canolog, Caerdydd

Sgwâr Canolog Caerdydd fydd cartref yr Orsedd yn yr Eisteddfod AmGen eleni

Am y tro cyntaf, bydd y seremonïau’n cael eu cynnal gyda’r nos

Dadorchuddio Cadair a Choron yr Eisteddfod AmGen

Tony Thomas, Swyddog Technegol a chrefftwr yr Eisteddfod, sy’n gyfrifol am greu’r Goron a’r Gadair eleni

Cyfyngiadau covid wedi effeithio ambell gystadleuaeth yn Eisteddfod AmGen eleni

Er hynny, bydd gwledd o gystadlu i bawb fwynhau ymhen y mis ac mae canmoliaeth i’r safon eleni, meddai’r Eisteddfod

Yr Eisteddfod yn lansio apêl am gantorion i gymryd rhan mewn côr Cymraeg rhyngwladol

Partneriaeth gyda Chanolfan Gelfyddydol Genedlaethol Canada’n gyfle i ganu cân newydd sbon wedi’i chyfansoddi gan Lleuwen Steffan

Cyhoeddi rhestr fer Dysgwr y Flwyddyn Eisteddfod AmGen 2021

“Mae’r pedwar yn gwbl eithriadol ac edrychwn ymlaen yn eiddgar at glywed mwy o’u hanes yn ystod yr Eisteddfod AmGen”

“Noson wych” wrth i ddysgwyr Cymraeg fwynhau Steddfod ar y We eleni

Cynnal y digwyddiad yn rhithiol yn fwy hygyrch ac wedi llwyddo i ddenu cynulleidfa newydd

Kayley Sydenham o Gasnewydd yw Prifardd Eisteddfod T 2021

Er i 40 gystadlu, cerdd Kayley oedd yn cynnig “y cyfanwaith mwyaf gorffenedig yn y gystadleuaeth eleni” meddai Mererid Hopwood.

Sioned Medi Howells yw Prif Lenor Eisteddfod T eleni

“Mae’r ysgrifennu yn llifo fel bod yr awdur yn diflannu a’r darllenydd yn cael ei gyrchu’n syth at galon y stori,” meddai’r beirnaid, …