Gigs Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod Tregaron

Heddlu gigs Tregaron “yn disgwyl fel tasen nhw’n delio â thyrfa bêl-droed”

Alun Rhys Chivers

Arwyn Morgan, landlord Clwb Rygbi Tregaron, yn ymateb yn dilyn adroddiadau bod yr heddlu’n llawdrwm wrth blismona gigs Cymdeithas yr Iaith

Llŷr Gwyn Lewis yn cipio Cadair Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron

Awdl neu gasgliad o gerddi mewn cynghanedd gyflawn ar fwy nag un o’r mesurau traddodiadol, hyd at 250 o linellau, ar y teitl Traeth oedd y dasg eleni
Mark Drakeford

Mark Drakeford wedi’i dderbyn i’r Orsedd

“Rydych wedi rhoi’r hyder i ni y gallwn ni wynebu sialensiau heriol iawn fel gwlad, gan ymddiried yn ein gilydd a thorri ein cwys ein …

Gresynu nad oedd “campwaith” Kitch ar y Maes yn Nhregaron

A pherfformiad ar y gweill gan Alun Elidyr, Eddie Ladd ac eraill ar dir hen gartref y llenor ar gyrion y gors

Gruffydd Siôn Ywain yn cipio’r Fedal Ddrama

Caiff y Fedal Ddrama ei rhoi am ddrama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd

Pennod newydd yn hanes Mas ar y Maes

Mae Mas ar y Maes â Balchder yn gwahodd partneriaid newydd i ymuno â nhw
Erin Hughes

Sioned Erin Hughes yn ennill y Fedal Ryddiaith

Testun y gystadleuaeth eleni oedd cyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o eiriau ar y testun ‘Dianc’
Edward Rhys-Harry

Edward Rhys-Harry yn cipio Tlws y Cerddor

Mae Edward Rhys-Harry yn gweithio ar draws y DU ac yn rhyngwladol fel hyfforddwr llais, beirniad, cyfansoddwr, trefnydd ac arweinydd
Gwyn Lewis

Chwe mis yn golygu’r Cyfansoddiadau – yn lle’r ddeufis arferol

Non Tudur

Roedd y beirniaid llenyddol wedi cael cyfnod hwy i feirniadu eleni, ond nifer wedi bod yn hwyr yn cyflwyno’u gwaith

Mae Caerdydd mewn dyled fawr i Dregaron

Wynne Melville Jones

Mae’r Eisteddfod wedi dangos i Gymru bod Tregaron a’r ardal yn bodoli, yn fyw ac mae’n gymuned lle mae’r Gymraeg yn iaith bob dydd