Cyffro cael cynnal Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc heb gyfyngiadau

Cadi Dafydd

Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn Sir Benfro ddydd Sadwrn (Tachwedd 19), ac mae’r Goron a’r Gadair newydd gael eu dadorchuddio

Aduniad… gyda chadair

Bydd teulu bardd buddugol Eisteddfod Bentref Waunfawr 1948 yn cael gweld y gadair eisteddfodol am y tro cyntaf ar Gwesty Aduniad heno (Medi 13)

Prinder Cyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol 2022 yn “rhwystredig iawn” i siopau llyfrau

Huw Bebb

“Dw i’n dweud wrth bobol ein bod ni’n gobeithio cael rhagor ond dydan ni ddim yn gwybod os cawn ni ragor”
Joe Healy

70% yn credu y dylai’r Eisteddfod newid enw cystadleuaeth ‘Dysgwr y Flwyddyn’

Mae Lingo360 wedi bod yn cynnal pôl piniwn yn dilyn trafodaeth ar y pwnc
Gigs Cymdeithas yr Iaith yn Eisteddfod Tregaron

Gigs Cymdeithas yr Iaith yn Nhregaron: “Cynllun plismona cymesur ar waith,” meddai’r heddlu

Alun Rhys Chivers

Dim trais ond “ymdriniodd swyddogion â sawl un a gafodd eu dal yn piso ar y stryd, taflu conau traffig i’r ffordd, a symud rhwystrau”

Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i ymosodiad rhyw yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Cafodd bachgen 17 oed ei arestio, cyn cael ei ryddhau dan ymchwiliad