Eisteddfod wyth diwrnod: Rhy hir?

Cadi Dafydd

“I fi fel stondinwr, ydy mae e’n hir, dw i wedi blino nawr, felly i fi mae wyth diwrnod bach yn ormod”

Profiadau Eisteddfodol da a drwg ambell wyneb cyfarwydd

“Y profiad gwaethaf ydy cerdded mewn i garafan a ffeindio fy nghariad yn cusanu rhywun arall…”

Cai Llewelyn Evans yn ennill Medal Ddrama Llŷn ac Eifionydd

“Mae Eiliad o Ddewiniaeth yn ddrama ddireidus, llawn pathos sydd fwyaf parod am y llwyfan”

Cwyno am ddiffyg parch “pobol wirion bost” at y rhai sy’n cyfeirio traffig Boduan

Lowri Larsen

“Roedd yr abuse gafodd y gwirfoddolwr bach oedd yn cyfeirio’r traffig oddi ar y gridiau yn gwbl afiach”
Map-celf-o-ddinas-Wrecsam

Fel byseg Peter Pan…

Dr Sara Louise Wheeler

Colofnydd golwg360 sy’n pendroni ynghylch y syniad o Steddfod ddinesig yn Wrecsam

Galw am well rheolaeth o’r farchnad dai ar Faes yr Eisteddfod

Cadi Dafydd a Catrin Lewis

“Mae o’n beth normal i fod eisiau i bobol allu byw yn eu hardal eu hunain, yn eu cymunedau eu hunain”

Medal Ryddiaith Llŷn ac Eifionydd i Meleri Wyn James

Y dasg eleni oedd ysgrifennu cyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o eiriau ar y testun ‘Porth’

Maes B: “Diffyg trefn”, “diffyg cyfathrebu” a “sgwashio” wrth giwio

“Rwy’n gobeithio wneith Maes B ymddiheuro am y drafferth hyn,” meddai un unigolyn wrth golwg360

Alun Ffred yn cipio’r Daniel Owen am “chwip o nofel”

“Nofel dditectif hynod o afalegar a darllenadwy yw hon sy’n llwyddo hefyd i greu awyrgylch ddwys heb fod yn orddibynnol ar ystradebau’r …