Enwi’r rhai fydd yn cael eu hurddo i’r Orsedd yn Rhondda Cynon Taf

Mae Rhuanedd Richards, Gerallt Pennant, Mike Parker a Joseff Gnagbo ymhlith y rhai fydd yn cael eu derbyn i’r Orsedd eleni

Cyn-Arwyddfardd yr Orsedd am dderbyn anrhydedd fwya’r Eisteddfod

Bydd Dyfrig Roberts yn cael ei gyflwyno fel Cymrawd anrhydeddus yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf

Cyhoeddi Eisteddfod Wrecsam 2025

Daeth pobol ynghyd yn y ddinas fore heddiw (dydd Sadwrn, Ebrill 27), wrth iddyn nhw baratoi i groesawu’r Brifwyl ymhen blwyddyn

Dr Catrin Jones: Y ddynes gyntaf i’w phenodi’n Ysgrifennydd yr Eisteddfod

Erin Aled

“Mae egwyddorion llywodraethiant yn gyfarwydd iawn i mi ac mae’r egwyddorion yma yn drosglwyddadwy i swydd Ysgrifennydd yr Eisteddfod”

Plannu coed i groesawu Eisteddfod yr Urdd i Faldwyn

Does dim seremoni torri tywarchen eleni

Dros 70,000 yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd

Roedd y nifer uchaf o gystadleuwyr yn ardal Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni ym Maldwyn

Mynediad am ddim i’r Eisteddfod Genedlaethol i deuluoedd incwm isel lleol

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi arian i’r Eisteddfod Genedlaethol a’r Urdd i alluogi teuluoedd incwm is i fynychu’r ddwy eisteddfod

Rebecca Rees o Brifysgol Aberystwyth yn cipio Coron yr Eisteddfod Ryng-golegol

Dyma gyhoeddi ei darn buddugol ar y testun ‘Y Goleudy’