Ugain o sefydliadau chwaraeon yn cefnogi hawliau pobol frodorol Awstralia

Maen nhw’n cefnogi’r alwad am refferendwm ‘Llais i’r Senedd’

Bygythiad o drais os na ddaw trafodaethau tros annibyniaeth i Papua

Mae ymgyrchwyr yn bygwth saethu peilot o Seland Newydd oni bai bod Indonesia yn fodlon gwrando arnyn nhw

Plaid annibyniaeth Esquerra yn gobeithio adeiladu ar eu llwyddiant yn etholiadau lleol Catalwnia

Enillon nhw fwy o bleidleisiau na’r un o’r pleidiau annibyniaeth eraill bedair blynedd yn ôl

£250,000 i gefnogi prosiectau cymunedau Cymraeg

Y nod yw gwarchod y Gymraeg a’i helpu i ffynnu

‘Angen i Lywodraeth Cymru wrando ar alwadau am Ddeddf Eiddo’, medd Cymdeithas yr Iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith yn teimlo bod y Gweinidog Newid Hinsawdd wedi anwybyddu’r galwad am Ddeddf Eiddo yn eu llythyr iddi

Cyfraddau talu uwch ar gyfer ffermwyr sy’n creu coetir

Bydd cyfraddau talu yn cael eu codi i dalu 100% o gostau gwirioneddol 2023
Refferendwm yr Alban

53% o blaid annibyniaeth i’r Alban, yn ôl pôl newydd

Ond mae gostyngiad yn y gefnogaeth i’r SNP ers mis Rhagfyr ar yr un pryd

Gorfod troi at fanciau bwyd yn “sobor o beth”

Lowri Larsen

Margaret Murley Roberts, cadeirydd newydd Cyngor Sir Ynys Môn, wedi dewis banciau bwyd fel ei helusen ar gyfer y flwyddyn