Etholiad Cyffredinol 2024: Cyfle olaf i gofrestru i bleidleisio

Dyma sydd angen ei wybod am sut i gofrestru i bleidleisio, a beth fydd ei angen er mwyn bod yn gymwys i bleidleisio
Ann Davies, ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru dros Gaerfyrddin

Trafnidiaeth gyhoeddus a chysylltu cymunedau ar frig rhestr ymgeisydd Plaid Cymru

Mae Ann Davies yn gobeithio cael ei hethol i gynrychioli etholaeth Caerfyrddin yn San Steffan

Reform UK “yn ecsbloetio pryderon dilys pobol go iawn”

Cyn-Brif Weithredwr Yes Cymru’n ymateb wrth i blaid Nigel Farage lansio’u maniffesto etholiadol ym Merthyr Tudful heddiw (dydd Llun, …

Gwlad yr Iâ yn dathlu 80 mlynedd o annibyniaeth

Fe fu’r wlad dan reolaeth Norwy a Denmarc yn y gorffennol

Golwg Rhys ar Wleidyddiaeth: Y frwydr am Rif 10 dal yn frwydr, medd Llafur

Rhys Owen

Ymhen tair wythnos, bydd naill ai Rishi Sunak neu Keir Starmer yn cerdded i mewn drwy un o’r drysau enwocaf yn y byd
Ann Davies, ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru dros Gaerfyrddin

Blwyddyn wrth y llyw: Ymgeisydd yn canmol arweinyddiaeth Rhun ap Iorwerth

Rhys Owen

“Cryfder Adam Price oedd polisi… a chryfder Rhun ap Iorwerth ydy cyfathrebu”

Craig Williams: y Comisiwn Gamblo’n gofyn am wybodaeth am bob bet sylweddol

Mae ymgeisydd Maldwyn a Glyndŵr yn destun ymchwiliad ar ôl cyfaddef betio ar ddyddiad yr etholiad cyffredinol

Angen adolygu’r fframwaith cyllido, medd Jo Stevens

Rhys Owen

Bu llefarydd materion Cymreig y Blaid Lafur yn siarad â golwg360 ar ôl iddyn nhw lansio’u maniffesto ar gyfer yr etholiad cyffredinol

“Tu hwnt i amgyffred” nad yw dau Geidwadwr wedi’u diarddel, medd Llafur Cymru

Mae Craig Williams wedi cyfaddef betio ar yr etholiad cyffredinol, tra bod Laura Anne Jones yn destun ymchwiliad yr heddlu