Cymru

Cyhuddo gweinidogion o droi eu cefnau a “chodi dau fys” ar y Senedd

Dewis Mark Drakeford i beidio â mynychu’r siambr yn ‘diystyru democratiaeth ac yn gwbl annerbyniol’ yn ôl y Ceidwadwyr Cymreig

Llifogydd ger Trefforest
Cymru

Llifogydd Rhondda Cynon Taf: pwyllgor yn argymell dadl mewn cyfarfod llawn o’r Senedd

Deiseb Heledd Fychan wedi denu mwy na’r 5,000 o lofnodion angenrheidiol

Cymru

Gwrthod cais “anaddas” am safle gwirio tollau lorïau ym Môn

O ganlyniad i Brexit, bydd angen tir er mwyn gwirio lorïau sy’n cyrraedd Cymru o Weriniaeth Iwerddon
Gwleidyddiaeth

Y BBC am gyflwyno canllawiau ynghylch defnydd staff o Twitter

Sawl cyflwynydd a newyddiadurwr dan y lach yn ddiweddar am godi amheuon ynghylch a ydyn nhw’n ddi-duedd

Llun camera cylch cyfyng o James Bulger yn cael ei arwain gerfydd ei law mewn canolfan siopa
Gwleidyddiaeth

Dim parôl i lofrudd James Bulger

Jon Venables wedi’i garcharu eto yn 2010 a 2017 am fod â delweddau anweddus o blant yn ei feddiant

Gwleidyddiaeth

Cyfarwyddwr Cyffredinol newydd y BBC yn wynebu pwyllgor seneddol am y tro cyntaf

Bydd Tim Davie yn mynd gerbron Pwyllgor Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon San Steffan heddiw (dydd Mawrth, Medi 29)

y faner yn cyhwfan
Gwleidyddiaeth

Michael Gove ar ei ffordd i Frwsel i gyfarfod â’r Comisiwn Ewropeaidd

Taioseach Iwerddon yn paratoi i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb

Grenville Ham
Cymru

Cynghorydd Tref Aberhonddu’n egluro pam iddo ddychwelyd Medal yr Ymerodraeth

Gren Ham, sy’n cynrychioli Plaid Cymru, wedi derbyn yr anrhydedd wyth mlynedd yn ôl ond wedi dychwelyd ei fedal fis diwethaf

Cymru

Arfon Jones eisiau sicrwydd ynghylch hawliau siaradwyr Cymraeg yng ngharchar y Berwyn

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru’n siarad â golwg360 yn dilyn honiadau bod siaradwyr Cymraeg yn colli breintiau am siarad yr iaith

Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch
Gwleidyddiaeth

Ystyried cynlluniau wrth gefn os na fydd modd cynnal etholiadau Holyrood yn 2021

Llywodraeth yr Alban yn gwadu ers tro y byddai’r etholiadau’n cael eu gohirio