Disgwyl i dreth y cyngor godi yng Nghaerdydd am y degfed blwyddyn yn olynol

Mae cynlluniau i godi’r dreth o 4% ym mis Ebrill, i ychwanegu at y cynnydd o 50% sydd eisoes wedi ei weld ers 2011-12

“Annibyniaeth ar y ffordd”: ymateb Hywel Williams i ddadleuon unoliaethwyr

Aelod Seneddol Arfon yn ymateb i’r dadleuon o blaid cynnal yr Undeb yn ystod sesiwn yr Uwch Bwyllgor Cymreig

Mark Drakeford o flaen baneri Cymru a'r Undeb Ewropeaidd

“Does gen i ddim byd i ymddiheuro amdano,” medd Mark Drakeford am y cyfyngiadau diweddar

Roedd arweinydd y Ceidwadwyr wedi galw arno i ddweud sori, ar ôl effaith y cyfyngiadau ers y Nadolig ar fusnesau

Adam Price

Cyhuddo Llywodraeth y Deyrnas Unedig o geisio “erydu sylfeini ein democratiaeth”

“Mae’r frwydr dros ddyfodol darlledu mewn gwirionedd yn frwydr dros ddyfodol democratiaeth ei hun”

Boris Johnson

Boris Johnson yn ymddiheuro wrth y Frenhines a’r Deyrnas Unedig am bartïon

Cafodd parti ei gynnal yn Downing Street ar noswyl angladd Dug Caeredin, ond mae Boris Johnson yn dweud nad oedd yn deall eu bod yn erbyn y rheolau

Llywodraeth Cymru yn “or-optimistaidd” gyda thargedau swyddi gwyrdd, yn ôl adroddiad

Mae’r Sefydliad Materion Cymreig yn awgrymu y gallai’r trawsnewid i wlad sero-net gael effeithiau tebyg ar ddiwydiant i ddirywiad y …

Rhif 10 yn gwadu honiadau bod Boris Johnson yn gwybod o flaen llaw am barti yn y cyfnod clo

Dominic Cummings yn dweud ei fod yn barod i “dyngu llw” bod y Prif Weinidog wedi dweud celwydd

Baner Prydain

Dadl yn San Steffan ar ddyfodol Cymru

Bydd cryfhau’r Undeb ar agenda’r Uwch Bwyllgor Cymreig

Ffi’r drwydded: cyhoeddiad yn “bwrw amheuaeth ar fywiogrwydd darlledu cyhoeddus Cymru yn y dyfodol”

“Bydd y toriad mewn termau real i setliad y BBC yn arwain at ganlyniadau difrifol i ddarlledu cyhoeddus cymraeg”

Jo Stevens yn condemnio “ymgais druenus” Llywodraeth y Deyrnas Unedig i rewi ffi’r drwydded

“Mae rôl y BBC yn ein diwydiannau creadigol yng Nghymru yn llwyddiant ysgubol”