Mark Drakeford yn defnyddio Cymraeg yn lle Saesneg ar ei gyfrif Twitter

Fe wnaeth Mark Drakeford y newid i’r cyfrif, sydd â dilyniant o dros 125,000, yr wythnos ddiwethaf.

“Cyllideb i Loegr oedd hon, oedd yn edrych yn dda ar bapur yn unig” medd yr economegydd Dr John Ball

“Mae’n gyllideb or-optimistaidd gan ystyried ein bod yn dal yn cripian allan o bandemig”

Cyllideb: Cyhoeddiad yn “risg mawr i’r Canghellor,” medd yr economegydd Dr Edward Jones

“I fod yn onest, y teimlad ydy bod o ond yn dadwneud y cyni oedd yna o dan David Cameron a George Osborne”

Cyllideb: £2.5 biliwn ychwanegol i Gymru

Yn ei ail gyllideb ers y pandemig, dywedodd Rishi Sunak ei fod yn addo “economi cryfach y dyfodol” mewn “oes o optimistiaeth”

Mark Drakeford: Galw ar y Blaid Lafur i gael gwared ar system ethol ‘cyntaf i’r felin’

Dylai Llafur fynd i’r etholiad cyffredinol nesaf gan addo diwygio’r system etholiadol fel rhan o brosiect i “achub y Deyrnas …

Y Gyllideb: Y Canghellor yn rhoi addewid i greu “economi newydd” ar ôl Covid-19

Disgwyl i Rishi Sunak gadarnhau biliynau o bunnoedd ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd a chodiad cyflog i filiynau o weithwyr yn y sector cyhoeddus

Costau byw, yr hinsawdd a swyddi yw’r “tri phrawf mawr” ar gyfer y Gyllideb

Plaid Cymru’n amlinellu’r blaenoriaethau i Gymru ar drothwy cyhoeddiad y Canghellor Rishi Sunak yn San Steffan

Mark Drakeford: y Ceidwadwyr yn ystyried Cymru yn wlad “anniolchgar sy’n mynnu mwy o gymorth ariannol”

Fe wnaed y sylwadau wrth iddo draddodi Darlith Goffa Aneurin Bevan yn San Steffan

Galw am ailagor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth

Mae Cefin Campbell, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynnwys y cynlluniau mewn unrhyw welliannau trafnidiaeth yn y …

Joan Armatrading

Anrhydeddau’r Ymerodraeth “ddim ond am nad ydyn nhw’n gallu meddwl am yr hyn ddylai ddod nesaf”

Y gantores ddu Joan Armatrading yn amddiffyn y drefn o roi anrhydeddau, gan ddweud bod yr Ymerodraeth Brydeinig yn perthyn i’r gorffennol