Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch

Pam na allwn ymddiried mewn pleidiau i ddewis ein gwleidyddion

Huw Prys Jones

Colofnydd gwleidyddol golwg360 sy’n pwyso a mesur rhestrau caëedig

‘Canu, gordewdra, a rhaid dysgu marw’: Beirniadu sylwadau “gwarthus” Boris Johnson

Mae Jane Dodds, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, wedi ymateb yn chwyrn i’r sylwadau
Llun o

Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn ymrwymo £1.5 biliwn i rheilffyrdd Cymru

Daw’r cyhoeddiad fel ymateb i Adroddiad yr Hendy i mewn i gysylltedd yn y Deyrnas Unedig

Parti dan gyfyngiadau Covid-19: Dim cosb i Aelod Seneddol Ynys Môn

Mae Heddlu Llundain wedi dirwyn eu hymchwiliad i ben

“Digon yw digon”: Gwrthod datblygiad fyddai’n troi Môn yn “faes chwarae i ymwelwyr”

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r cais i ddatblygu cabanau yn ardal Dwyran wedi cael ei ddisgrifio fel un “gwarthus”

‘Canu, gordewdra, a rhaid dysgu marw’

Mae rhai o sylwadau Boris Johnson wedi’u datgelu yn nyddiadur Prif Swyddog Gwyddonol Llywodraeth y Deyrnas Unedig adeg y pandemig
Gorymdaith COP26 yn Mangor

COP28: ‘Hanes wedi amlygu pwysigrwydd rhoi llais i bobol ifanc’

Catrin Lewis

Bydd gorymdaith ym Mangor ddydd Sadwrn (Rhagfyr 9), er mwyn rhoi’r cyfle i bobol ifanc leol leisio’u pryderon

Llyfrgell yn cyflwyno gwasanaeth bancio wythnosol

Nicholas Thomas, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd Halifax yn ymweld â Llyfrgell Caerffili bob dydd Iau ar ôl i gangen leol gau ei drysau