“Rhaid rhoi’r ideoleg o gau mewnfudo i lawr o’r neilltu”

Rhybudd gan Hywel Williams yn sgil prinder gyrwyr lorïau a’r problemau sy’n debygol o ddilyn

Trident

‘Dylai pobol yr Alban orfod cydsynio i benderfyniadau mawr’

Mae’r rhain yn cynnwys amddiffyn a Trident, yn ôl un o Aelodau Seneddol Albanaidd yr SNP

Embaras i Keir Starmer cyn dechrau cynhadledd y Blaid Lafur

Fe fu’n rhaid iddo gefnu ar ei gynlluniau ar gyfer ethol yr arweinydd

Gorymdaith ‘Hawl i Fyw Adra’ ar y gweill yn y gogledd

Maen nhw’n galw am adolygiad brys er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng tai

Yr arlywydd yn annerch ar deledu

Carles Puigdemont yn cael gadael y carchar

Bydd gwrandawiad estraddodi’n cael ei gynnal ar Hydref 4

Mae’r defnydd o gyfreithiau troi allan ‘heb fai’ yn “amheus”

Plaid Cymru yn galw am weithredu’r Ddeddf Rhentu “o’r diwedd” – bum mlynedd ar ôl iddi gael ei phasio

Tro pedol ar gyhwfan baner Jac yr Undeb anferth yng Nghaerdydd

Simon Hart yn barnu bod £180,000 yn ormod i’w wario ar faner fawr

Y ras yn poethi i olynu Angela Merkel yn Ganghellor yr Almaen

“Yn sicr dydy hwn ddim yn etholiad diflas,” meddai arbenigwr wrth i’r wlad ethol arweinydd i lenwi esgidiau dynes fu mewn grym am 16 mlynedd

Canolfannau ailgylchu symudol dan ystyriaeth yng Nghaerdydd

“Rydw i yn credu bod gwasanaethau pop-yp sy’n mynd at y cwsmer ar gynnydd, ac am ddod yn amlycach.”