Senedd San Steffan ac afon Tafwys - wedi eu goleuo fin nos

‘System les y Deyrnas Unedig yn rhannol gyfrifol am lefelau tlodi yng Nghymru’

Dyna awgrym Llywodraeth Cymru wrth i Bwyllgor Materion Cymreig San Steffan gyfarfod i drafod datganoli rhagor o bwerau

Albanwyr eisiau annibyniaeth ac nid “y carthbwll llwgr, slebogaidd hwn”

Pete Wishart, arweinydd yr SNP yn Nhŷ’r Cyffredin, yn tynnu sylw at bôl piniwn newydd

Aelodau o’r Senedd yn pleidleisio o blaid mynd i’r afael â dyled aelwydydd dros y gaeaf

Daw hyn wrth i ymchwiliad nodi y gallai cynnydd posibl o 30% ym mhrisiau nwy a thrydan yn 2022 wthio pobl “i dlodi Fictorianaidd.”

Senedd San Steffan ac afon Tafwys - wedi eu goleuo fin nos

Aelod Seneddol yn dweud bod gan etholwyr “yr hawl i ethol pobol hiliol”

Ond mae Syr Desmond Swayne yn dweud ei fod yn gobeithio na fyddai hynny’n digwydd pe bai diwygiad yn cael ei gymeradwyo

“Y gair celwyddgi yn sylw teg a derbyniol yn y lle hwn”

Liz Saville Roberts yn siarad yn ystod dadl ynghylch pleidlais i geryddu Boris Johnson

“System gyfiawnder Cymru ddim yn gweithio, yn annheg ac angen ei diwygio’n radical”

Ddwy flynedd ers cyhoeddi adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru, mae aelodau seneddol Llafur a Phlaid Cymru’n cynnal cynhadledd ar y …

Penodi Jo Stevens yn llefarydd Cymru yng nghabinet yr wrthblaid Keir Starmer

Bydd Jo Stevens, sydd wedi bod yn Aelod Seneddol dros Ganol Caerdydd ers 2015, yn olynu Nia Griffith

“Angen bod yn fwy aeddfed” wrth drafod y cytundeb newydd, medd Mabon ap Gwynfor AoS

Daw ei sylwadau ar ôl i Nia Griffith AS, o’r Blaid Lafur, gymryd clod am y polisi cinio ysgol am ddim, sy’n ymddangos yn y cytundeb newydd

Arweinwyr Cymru a’r Alban yn galw am ‘ddull Pedair Gwlad’ i ddelio â’r amrywiolyn Omicron

“Rydym yn amlwg yn siarad â’n cymheiriaid yn y gweinyddiaethau datganoledig yn rheolaidd,” medd Rhif 10 Stryd Downing wrth ymateb

Annog merched a phobol o grwpiau sy’n cael eu tan-gynrychioli i sefyll fel cynghorwyr

Mae disgwyl i bob cyngor arwyddo datganiadau Cyngor Amrywiol cyn diwedd y flwyddyn er mwyn sicrhau eu bod nhw’n hybu amrywiaeth