Lambastio cynlluniau “anfoesol” Llywodraeth y Deyrnas Unedig i roi £800 i berchnogion ail dai

Huw Bebb

“Mae o’n hollol anfoesol. Ond dyna ni, beth sydd ddim yn anfoesol y dyddiau yma?”

Streic yn y Rhondda’n gadael 108,000 o gartrefi heb gasgliadau sbwriel

“Mae’r grŵp hwn o weithwyr wedi cael eu tandalu’n ddifrifol ers gwerthusiad swydd 2011”
Mark Drakeford

Disgwyl i Mark Drakeford ddileu’r cyfyngiadau Covid-19 sy’n weddill

Bydd Prif Weinidog Cymru’n cynnal cynhadledd i’r wasg ddydd Gwener (Mai 27), ar drothwy’r adolygiad nesaf ddydd Llun (Mai 30)

Rishi Sunak yn rhoi’r cyfle i deuluoedd sy’n delio â’r argyfwng costau byw “gael eu gwynt atynt”

Yr elusen yn ymateb i gyhoeddiad Canghellor San Steffan heddiw (dydd Iau, Mai 26)

Aelwydydd incwm isel yn y Deyrnas Unedig i dderbyn cymorth o dros £1,000

“Rydym ni’n cyhoeddi treth dros dro ac wedi ei dargedu ar yr enillion sylweddol mae’r diwydiant olew a nwy yn ei wneud”
James Gibson-Watt

Y Democratiaid Rhyddfrydol a Llafur am reoli Cyngor Powys

Mae James Gibson-Watt wedi’i ethol yn arweinydd heddiw (dydd Iau, Mai 26)

Galw ar Boris Johnson i ymdiswyddo: “Mae hi’n hen bryd i weinidogion Torïaidd dyfu asgwrn cefn”

“Mae’n gwbl glir bod y Prif Weinidog wedi camarwain y Senedd a phobol Prydain”
Darren Price

Enwi Darren Price yn arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin

Mae’r Aelod Plaid Cymru wedi gwasanaethu Cyngor Sir Caerfyrddin fel cynghorydd ar gyfer ward Gors-las ers 2012

Llywodraeth Cymru “ddim yn barod am her” yr argyfwng costau byw, medd Simon Hart

Huw Bebb

“Yn y bôn, does dim y fath beth ag arian Llywodraeth Cymru”

£26m i gyfyngu ar ôl troed carbon twristiaeth yng Nghymru

Bydd yr arian hefyd yn helpu i hybu bioamrywiaeth a gwella mynediad i gefn gwlad