Adroddiadau am lythyrau o ddiffyg hyder yn Liz Truss

Pryderon am gynlluniau economaidd y Prif Weinidog sy’n gyfrifol am y diffyg hyder, yn ôl cyn-Weinidog Ceidwadol

Cyngor Gwynedd yn trafod codi’r dreth ar ail dai

Cadi Dafydd

“Dydy hi ddim i weld yn iawn bod ni’n cael ein hannog i fuddsoddi yng Nghymru, ac yna’n cael ein condemnio’n gyhoeddus a’n cosbi â …

Ffilm newydd i helpu i atal perthnasoedd amhriodol ar-lein yn cael ei lansio yn y Senedd

Mae’n rhan o brosiect diogelwch ar-lein DRAGON-S Prifysgol Abertawe
Dechrau'n Deg

£100m i wella argaeledd gofal plant, cryfhau’r ddarpariaeth Gymraeg ac ariannu llefydd rhan amser am ddim

Ond mae’r Ceidwadwyr Cymreig yn beirniadu’r ffordd mae’r cynllun wedi cael ei gyflwyno

Pôl yn datgelu diffyg ymddiriedaeth pobol Cymru yn llywodraeth Liz Truss

Dydy 66% ddim yn ymddiried ym Mhrif Weinidog y Deyrnas Unedig na’i llywodraeth i wneud y penderfyniadau cywir

Lansio ymgyrch Cynnes y Gaeaf Yma

Climate Cymru sy’n cydlynu’r ymgyrch

Codi pryderon am ddeddfwriaeth newydd allai gipio grym oddi ar Lywodraeth Cymru a’r Senedd

Mae yna rybudd y gallai arwain at ostwng safonau, ac ansicrwydd i bobol a busnesau
Kwasi Kwarteng

Kwasi Kwarteng yn cyhoeddi “cynllun cynhwysfawr” – cyfres o doriadau trethi a chymorth i dalu biliau ynni

Ymhlith y mesurau mwyaf dadleuol sydd dan y lach gan wrthbleidiau mae dileu’r cap ar fonws bancwyr a chael gwared ar y cynnydd yn y dreth …
Refferendwm yr Alban

Cefnogaeth tuag at annibyniaeth yr Alban ac ailuno Iwerddon ar eu huchaf erioed

Adroddiad newydd wedi dod i’r canlyniad bod Brexit wedi chwarae rhan wrth newid agweddau tuag at y cyfansoddiad
Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch

Bron i hanner ymgeiswyr etholiadau lleol mis Mai wedi’u cam-drin neu eu bygwth

“Mae angen gweithredu ar frys i atal cam-drin a bygwth ymgeiswyr ac ymgyrchwyr mewn etholiadau”