Gwleidyddiaeth

Mab Aelod o’r Senedd ymhlith ymgeiswyr Ceidwadol sydd o blaid diddymu datganoli

A Suzy Davies AoS heb ei dewis yn rhanbarth Gorllewin De Cymru

Cefn Gwlad

Beirniadu Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol am ddefnyddio “ffigur byd-eang camarweiniol”

Llŷr Gruffydd yn galw ar Sophie Howe i gefnogi cynnyrch Cymreig

Gwleidyddiaeth

Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion yn ymateb i “siom wirioneddol” y Setliad Cyllid Llywodraeth Leol

Bydd codi’r dreth gyngor a thoriadau’n “anochel”, medd Arweinydd y Cyngor, a bydd yn rhaid “edrych ar golli staff”.

Gwleidyddiaeth

Credyd Cynhwysol: gweinidogion dan bwysau i ymestyn yr £20 ychwanegol yr wythnos

Syr Keir Starmer wedi rhybuddio y bydd miliynau o deuluoedd ar eu colled os yw’r Llywodraeth yn sgrapio’r cynnydd

Gwleidyddiaeth

Yes Cymru am gasglu barn ymgeiswyr etholiadol y Senedd am annibyniaeth

Siôn Jobbins, cadeirydd y mudiad, yn dweud y bydd barn pob un o’r ymgeiswyr yn glir i aelodau cyn i bobol fynd ati i fwrw eu pleidlais

Baner Cernyw
Gwleidyddiaeth

Cernyw yn paratoi i groesawu Joe Biden ar gyfer uwchgynhadledd y G7

Bydd arlywydd newydd yr Unol Daleithiau ymhlith y gwesteion ar gyfer y digwyddiad ym mis Mehefin

Cymru

Covid-19: ‘Rhaid i Lafur fyfyrio ar eu hymateb eu hunain wrth alw am ymchwiliad’

Delyth Jewell yn ymateb i adroddiadau bod Syr Keir Starmer yn galw am ymchwiliad i ymateb Llywodraeth Prydain i’r pandemig

Gwleidyddiaeth

Aelod o Senedd Ewrop yn gweld eisiau hiwmor a dychan yr iaith Saesneg

David McAllister o’r Almaen yn gresynu bod trafodaethau’n fwy sych ers Brexit

Gwleidyddiaeth

England-and-Wales: cyn-ohebydd y BBC yn trafod tynged y Gymru ôl-Deyrnas Unedig

Daw sylwadau Gavin Esler, cyn-gyflwynydd Newsnight, wrth i’r Mail On Sunday gyhoeddi pytiau o’i gyfrol newydd am genedlaetholdeb Seisnig

Cymru

Tri ymgeisydd Ceidwadol ar gyfer y Senedd o blaid diddymu’r sefydliad

Mae Joel James, Calum Davies a Chris Thorne ar y rhestr ranbarthol ar gyfer Canol De Cymru