Nicola Sturgeon, Prif Weinidog yr Alban ac arweinydd yr SNP
Gwleidyddiaeth

Nicola Sturgeon ddim yn ofni rhoi ymwelwyr o Loegr dan gwarantîn

Ond prif weinidog yr Alban yn dweud na fyddai’n benderfyniad hawdd

Gwleidyddiaeth

Cyn-bennaeth MI6 “yn falch fod Jeremy Corbyn wedi mynd”

Syr Richard Dearlove yn cefnogi’r arweinydd newydd Syr Keir Starmer

Gwleidyddiaeth

Gwrthod galwadau i gynnal pleidlais ar ffiniau Iwerddon

Byddai’n creu rhwyg, yn ôl y Taoiseach Micheal Martin

Cymru

Plaid Brexit am ymgyrchu tros ddiddymu’r Senedd

Datganoli wedi mynd ymhellach na’r disgwyl, yn ôl Mark Reckless, yr arweinydd yng Nghymru

Gwleidyddiaeth

Achub ffoaduriaid o’r Sianel

Maen nhw’n derbyn triniaeth am effeithiau’r oerfel

Donald Trump
Gwleidyddiaeth

Donald Trump yn cyfnewid dedfryd cyn-ymgynghorydd am ddedfryd lai

Roedd disgwyl i Roger Stone dreulio 40 mis dan glo mewn perthynas ag ymchwiliad i Rwsia

Cymru

Aelod Seneddol Môn yn ymuno gyda’r RAF

Virginia Crosbie yn dweud bod yr Awrylus yn y Fali yn “rhan allweddol o’n cymuned yma ar Ynys Môn”

Gwleidyddiaeth

Disgwyl cyhoeddiad am lacio rhagor o reolau yn ddiweddarach heddiw

Bydd y Prif Weinidog yn cadarnhau bod tafarndai’n cael ailagor yn rhannol

Gwleidyddiaeth

“Cyfrifoldeb” Llywodraeth San Steffan yw sicrhau bonws di-dreth

Gweithwyr cartrefi gofal yn dal i aros am £500 yr un gan Lywodraeth Cymru

castell tywod
Cymru

Aildanio’r diwydiant twristiaeth: beirniadu “blerwch” Llywodraeth Cymru

Gweinidog San Steffan yn galw am ragor o eglurder