Gwleidyddiaeth

Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain yn yr Uchel Lys tros Ddeddf y Farchnad Fewnol

Jeremy Miles yn honni bod y Ddeddf yn “ymosodiad” ar bwerau Senedd Cymru

Refferendwm yr Alban
Gwleidyddiaeth

60% o gefnogwyr Llafur eisiau cynnal ail refferendwm annibyniaeth i’r Alban, yn ôl arolwg

56% yn meddwl y dylai’r blaid Lafur hefyd gefnogi ail refferendwm yn gyhoeddus

Gwleidyddiaeth

“Methiannau sylfaenol” wrth gadw ceiswyr lloches mewn gwersyll milwrol yn Sir Benfro

Cyhoeddi adroddiad llawn am yr amodau yng ngwersylloedd Penalun yn Sir Benfro a Chaint

Gwleidyddiaeth

Y Democratiaid Rhyddfrydol yn addo rhoi “adferiad yn gyntaf” yng Nghymru

“Mae angen adferiad ar Gymru – adferiad economaidd, adferiad amgylcheddol ac adferiad gofalgar”

Gwleidyddiaeth

Miloedd o bobol ifanc 16 ac 17 oed heb gofrestru i bleidleisio cyn etholiad y Senedd

Gyda thua 70,000 o bobol ifanc 16 ac 17 oed yn gymwys i bleidleisio mae ymgyrchwyr yn annog pobol ifanc i gofrestru cyn ddydd Llun (Ebrill 19)

Matt Hancock, Ysgrifennydd Iechyd San Steffan
Gwleidyddiaeth

Matt Hancock yn berchen ar 15% o gwmni sydd wedi derbyn dau gytundeb gyda Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru

Mae’n ofynnol i Aelodau Seneddol gofrestru eu buddiannau ariannol o dan y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau Seneddol

Gwleidyddiaeth

Mi “gollwyd cyfle” ag ymchwiliad i hiliaeth yn y Deyrnas Unedig, yn ôl gweinidog

Vaughan Gething yn rhannu ei anfodlonrwydd â Chomisiwn Sewell

Gwleidyddiaeth

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru – addewid i adeiladu 30,000 o gartrefi cymdeithasol newydd

Jane Dodds yn dweud y bydd ei phlaid yn cychwyn chwyldro cartrefi gwyrdd 

Gwleidyddiaeth

Greensill: David Cameron am ymateb yn “gadarnhaol” i gais i roi tystiolaeth

Pwyllgor y Trysorlys yn bwriadu cynnal ymchwiliad i fethiant y cwmni cyllid

Gwleidyddiaeth

Syr Keir Starmer yn ymuno â Mark Drakeford ar ymgyrch etholiadol Llafur

Llafur Cymru am “wneud Cymru y lle gorau yn y Deyrnas Unedig – ac Ewrop – i fod yn ifanc ac i gael teulu”