Gwleidyddiaeth

Llywodraeth newydd Iwerddon wedi gwneud camgymeriadau, medd Leo Varadkar

Y cyn-Taoiseach, neu brif weinidog, yw’r Tanaiste (dirprwy brif weinidog) newydd

Gwleidyddiaeth

Disgwyl ailenwebu Donald Trump mewn seremoni breifat

Fydd aelodau’r wasg ddim yn cael bod yn bresennol, yn ôl adroddiadau

Gwleidyddiaeth

Natalie Elphicke yn derbyn cefnogaeth y Gymdeithas Geidwadol leol

“Dyfarniad yn dod â phriodas 25 blynedd gyda’r unig ddyn rwyf erioed wedi ei garu i ben”

Gwleidyddiaeth

Mark Drakeford yn datgelu ei fod yn byw mewn cwt yn ei ardd

Mae’r Prif Weinidog yn ofni bod yna “risg” o heintio’i deulu â covid-19

Gwleidyddiaeth

Llywodraeth yr Alban yn addo ymladd yn erbyn cynlluniau marchnad fewnol y Deyrnas Unedig

Y Torïaid yn beirniadu “rhethreg hysterig a chamarweiniol”

Cymru

Byddai codi ffi ar ymwelwyr i ddringo’r Wyddfa yn “tanseilio ymdrechion i adfer yr economi” – Ceidwadwyr

Y Ceidwadwyr Cymreig yn wfftio awgrymiadau i godi toll ar ymwelwyr

Gwleidyddiaeth

Leighton yn lambastio Boris

Yr wythnos hon mae Boris Johnson yn dathlu ei flwyddyn gyntaf yn Brif Weinidog Llywodraeth Prydain
Cymru

Gwaredu ‘plastig un tro’: gwahodd y cyhoedd i leisio’u barn

Gall olygu y byddai llu o eitemau plastig yn cael eu gwahardd gan gynnwys gwellt plastig a ffyn cotwm