Dim digon o gynnydd wrth wella gwasanaethau iechyd meddwl, medd adroddiad pwyllgor y Senedd Ieuenctid

Bydd yr adroddiad Meddyliau Iau o Bwys yn cael ei gyflwyno mewn cyfarfod arbennig o’r Senedd heddiw (dydd Sadwrn, Tachwedd 26)

‘Angen cymorth ar frys ar leoliadau diwylliant a chwaraeon yn ystod yr argyfwng costau byw’

Daw’r rhybudd mewn adroddiad gan Bwyllgor Diwylliant y Senedd

Beirniadu “obsesiwn” Lee Waters am derfyn cyflymder 20m.y.a. ac anghofio am Bont Menai

“Dim syndod” nad yw wedi ymweld â’r ardal, meddai’r Ceidwadwyr Cymreig wrth ei gyhuddo o “ddiogi”

Dylid “parchu” dyfarniad y Goruchaf Lys ar ail refferendwm i’r Alban

Huw Bebb

“Pan gollodd Boris Johnson ddyfarniad yn y Goruchaf Lys, Aelodau’r SNP oedd y cyntaf i ddweud pa mor bwysig yw dilyn dyfarniadau’r llys”

Gordon Brown am ddatgelu cynlluniau Llafur ar gyfer rhagor o ddatganoli

Dywed Mark Drakeford y bydd y cyn-Brif Weinidog Llafur yn “gwreiddio datganoli fel na ellir ei rolio’n ôl yn y ffordd rydyn ni …

A ddylai Undebau Llafur gael dod i siarad gyda disgyblion mewn ysgolion?

“Yn y pen draw, mae didueddrwydd gwleidyddol yn helpu ysgolion i ennyn hyder ein cymdeithas amrywiol ac aml-farn”

Galw am ragor o gefnogaeth i bobol sy’n defnyddio cŵn tywys

Mae yna bryderon fod nifer o bobol sydd â chŵn tywys yn cael eu hatal rhag cael mynediad i fusnesau a gwasanaethau, yn ôl Mark Isherwood

Cabinet Cyngor Gwynedd yn cytuno ar gynnig i godi premiwm treth cyngor ail dai i 150%

Bydd y cynnig yn mynd o flaen y cyngor llawn fis nesaf, ond mae Cymdeithas yr Iaith yn pwyso ar gynghorwyr mewn sawl sir i argymell cynyddu’r …

Galw am gynnwys “hawl i hunanbenderfyniad” ym Mesur Hawliau Llywodraeth y Deyrnas Unedig

“Mae’n rhaid i ni edrych ymlaen ar y ffordd orau y gall democratiaeth yr ynysoedd hyn wasanaethu ein pobol, a phobol Cymru yn …

Gwleidyddion Catalwnia’n ddieuog o anufudd-dod

Roedd pedwar o flaen eu gwell am anwybyddu’r Llys Cyfansoddiadol ac am gyflwyno cynigion gwrth-frenhinol a rhai yn ymwneud â hunanlywodraeth