Baner yr Alban
Gwleidyddiaeth

Beirniadu aelod seneddol yr SNP am ladd ar leiafrifoedd

“Gormod o ocsigen” i ymgyrchoedd, medd Alyn Smith

Annibyniaeth
Cymru

“Mae Yes Cymru yn fudiad i bawb”

Fe fu’r mudiad dan bwysau’n ddiweddar i wneud datganiad o’r fath yn sgil ymgyrchoedd fel Black Lives Matter

Nicola Sturgeon, Prif Weinidog yr Alban ac arweinydd yr SNP
Gwleidyddiaeth

Nicola Sturgeon yn dweud bod cwestiynu ei hymrwymiad i annibyniaeth yn “wallgof”

Prif weinidog yr Alban wedi datgan ei bwriad i sefyll yn etholiadau Holyrood y flwyddyn nesaf

Cymru

Gweinidog yn galw ar bobol i osgoi llefydd prysur – a gadael y safle os yw cadw dwy fetr ar wahân yn amhosib

Mae Eluned Morgan wedi pwysleisio fod gan bawb gyfrifoldeb er mwyn atal lledaeniad y feirws
Cymru

Siân Gwenllian “dan anfantais” yn y Senedd am ei bod yn cyfrannu’n Gymraeg

AS Arfon yn teimlo bod darlledwyr yn “gyndyn iawn” o ddarlledu cyfraniadau yn yr iaith
Gwleidyddiaeth

£12m yn rhagor fyddai cost cynyddu nifer yr ASau i 90

Fydd dim newid i nifer y gwleidyddion yn y Senedd yn y dyfodol agos

Cymru

Galw am broses newydd ar gyfer y gyllideb flynyddol yng Nghymru

Pwyllgor Cyllid y Senedd yn credu ei bod yn hanfodol bod y cyhoedd yn rhan o’r broses

Gwleidyddiaeth

John Hume, cyn-arweinydd yr SDLP, yn cael ei roi i orffwys

Bu farw’r gwleidydd a heddychwr o Derry ddydd Llun, Awst 3

Gwleidyddiaeth

Sbaenwyr yn ceisio dyfalu ble mae’r cyn-frenin Juan Carlos

Mae wedi gadael Sbaen yn dilyn sgandal ariannol