Cymru

Prif Weinidog yn gofyn i bobol beidio mynd am beint i Loegr – er bod ganddyn nhw hawl

A Phlaid Cymru hefyd yn poeni am Gymry yn croesi’r ffin i Gaer am noson allan
Gwleidyddiaeth

Plaid Cymru yn galw am godi premiwm ail gartrefi a thai gwag

“Mae’r farchnad dai wedi gorboethi ers diwedd y cyfnod clo a chynnydd anhygoel mewn prisiau tai”

Gwleidyddiaeth

Brexit: gobeithion o ddod i gytundeb yn ‘pylu’

Mae disgwyl i’r trafodaethau barhau ddydd Gwener wrth i’r cyfnod trosglwyddo agosáu

Cymru

Aelodau Seneddol yn disgwyl i ddeddfwriaeth ddadleuol sy’n “torri’r gyfraith” ddychwelyd i’r Tŷ

Y Llywodraeth yn “sicrhau y gallwn roi buddiannau gorau’r Deyrnas Unedig gyfan yn gyntaf”, medd Jacob Rees-Mogg

Cymru

Liz Saville Roberts yn derbyn Gwobr Aelod Seneddol y Flwyddyn

“Braint enfawr” gweithio ar ran etholwyr Dwyfor Meirionnydd, medd Liz Saville Roberts

Refferendwm yr Alban
Gwleidyddiaeth

56% o blaid annibyniaeth i’r Alban, yn ôl pôl piniwn newydd

A 55% yn cefnogi’r SNP yn y bleidlais etholaethol ar gyfer etholiad Holyrood y flwyddyn nesaf

Cymru

Diwygio etholiadol: pleidiau Cymru’n “ofni siglo’r cwch”

Mae “cyfle wedi ei golli yn ystod y tymor Senedd yma” i chwyldroi pethau ym Mae Caerdydd
Gwleidyddiaeth

Donald Trump yn awgrymu y bydd yn ymgeisio am yr arlywyddiaeth eto yn 2024

Mae’n dal i fynnu ei fod wedi curo Joe Biden yn yr etholiad eleni, ac yn bwriadu lansio’i ymgyrch ar ddiwrnod tyngu llw’r arlywydd …