cyfiawnder

‘Dyw hi ddim yn gyfan gwbl gywir i ddweud nad yw cyfiawnder wedi ei ddatganoli yng Nghymru

Yr Athro Emyr Lewis

Pennaeth Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth sy’n ymateb i amlinelliad Llywodraeth Cymru o’r egwyddorion ar gyfer system …

Teyrngedau yn y Senedd i nodi Jiwbilî Brenhines Lloegr

Mark Drakeford, Andrew RT Davies ac Adam Price ymhlith y rhai fu’n talu teyrnged, ond mae un cyn-Aelod wedi ymateb yn chwyrn

Galw ar y Ceidwadwyr Cymreig i gondemnio “torcyfraith a chelwydd” Boris Johnson

“Mae hi’n hen bryd i’r Ceidwadwyr Cymreig stopio rhoi buddion eu plaid o flaen buddion y wlad,” meddai Jane Dodds

Cyhuddo Mark Drakeford o “foddio’i bartneriaid clymblaid cenedlaetholgar” tros ddatganoli cyfiawnder

Mark Isherwood, Cwnsler Cyffredinol Cysgodol y Ceidwadwyr Cymreig, yn galw am “roi sylw i faterion datganoledig yn hytrach na chipio mwy o …

Llywodraeth Cymru’n amlinellu egwyddorion ar gyfer system gyfiawnder ddiwygiedig, ddatganoledig

“Yr unig ffordd gynaliadwy o wella’r system gyfiawnder yw lleihau nifer y bobl sy’n dod i gysylltiad â hi,” meddai’r Cwnsler Cyffredinol …

‘Amhosib credu gair mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn ei ddweud’

Daw sylwadau Jo Stevens ar ôl i Downing Street gyfaddef mai nhw wnaeth awgrymu cyfarfod rhwng Boris Johnson a Sue Gray

Dathlu “pennod arbennig iawn yn hanes LHDT Cymru”

Cadi Dafydd

Bydd digwyddiad heno (nos Lun, Mai 23) i fwrw golwg ar gefnogaeth y mudiad ‘Lesbians and Gays Support the Miners’ i Streic y Glowyr yng …

“Mae’r weithred o brotestio yn gynhenid i ni yng Nghymru”

Liz Saville Roberts yn dweud y bydd Plaid Cymru’n “parhau i wrthwynebu ymosodiadau diddiwedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar ein …

Cyn-Gomisiynydd Heddlu Sbaen yn cyfaddef torcyfraith i dawelu mudiad annibyniaeth Catalwnia

Ond mae José Manuel Villarejo wedi cyfiawnhau’r gweithredoedd hynny, gan eu bod nhw er lles Sbaen, meddai

Llafur yn fuddugol ond mae ’na sawl un arall sy’n dathlu – tirlithriad, daeargryn a mwy!

Andy Bell

Y newyddiadurwr sy’n byw yn Awstralia sy’n dadansoddi etholiadau’r wlad