Cymru

Amgueddfa Meddygaeth Filwrol: “Peidiwch â gwerthu Parc Britannia”

Ymgyrchwyr yn ymbil ar Gyngor Caerdydd

Alex Salmond a Nicola Sturgeon gyda dogfennau lansio'r 'Sgwrs Genedlaethol'
Gwleidyddiaeth

Alex Salmond yn cyhuddo Nicola Sturgeon o fethu ag arwain yr Alban

“Nid yw’r Alban wedi methu, mae ei harweinyddiaeth wedi methu,” meddai Alex Salmond

Cymru

Pencampwr Anabledd Cyngor Gwynedd yw ymgeisydd plaid Neil McEvoy yn Nwyfor Meirionydd

“Rwyf yn Gymro balch ac mae’n fraint cael fy newis yn ymgeisydd i Ddwyfor Meirionydd lle cefais fy ngeni a fy magu”

Gwleidyddiaeth

Disgwyl i Alex Salmond roi tystiolaeth o flaen panel yn Holyrood

Y panel yn ymchwilio i’r modd yr oedd Llywodraeth yr Alban wedi ymchwilio i honiadau o aflonyddu rhywiol yn erbyn y cyn-brif weinidog

Gwleidyddiaeth

Cynhadledd Llafur: Mark Drakeford yn galw am “setliad datganoli cryfach”

Mi fydd yn annerch aelodau ei blaid yn rhithwir heddiw 

San Steffan
Gwleidyddiaeth

Llywodraeth Cymru ac Aelodau Senedd San Steffan yn ymateb i benderfyniad gwariant ‘lefelu i fyny’

ASau yn ymateb yn y ddadl flynyddol ar faterion Cymreig yn Nhŷ’r Cyffredin, a datganiad ysgrifenedig chwyrn gan Lywodraeth Cymru

Gwleidyddiaeth

Plaid Cymru yn cyhuddo Llywodraeth Cymru o “lesteirio’n ddifrifol” y broses o graffu ar ei gwaith

Rhun ap Iorwerth yn dweud ei fod wedi disgwyl 8 mis am ymateb gan Lywodraeth Cymru

Gwleidyddiaeth

Cwymp y Wal Goch: Llafur “ddim yn edrych ar ôl buddion y bobol”

Dyna farn Simon Baynes, yr Aelod Seneddol Ceidwadol a gipiodd De Clwyd oddi ar Lafur yn etholiad cyffredinol 2019
Cymru

Plaid Cymru’n cyhuddo Llywodraeth Cymru o “wrthod” cymryd camau i ddileu tlodi plant

“Nid diffyg arian yw hyn,” meddai Helen Mary Jones. “Mae’n ymwneud â diffyg ewyllys gwleidyddol”

Andrew R T Davies
Gwleidyddiaeth

‘Dylwn ddathlu balchder Prydain’ medd Andrew RT Davies i’w blaid

“Dw i’n Gymro balch, dw i’n Brit balch, a dw i’n ymddiheuro i neb am hynny”