Diffyg Swyddfa Diogelu’r Amgylchedd yng Nghymru yn “syfrdanol”

Yn ôl adroddiad Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith y Senedd, mae’r ymdrechion yn sgil mesurau amgylcheddol wedi bod yn …

Cyngor Cymuned Llanrug yn cefnogi’r alwad am Ddeddf Eiddo

Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw ar gynghorau eraill i ddilyn eu hesiampl

Lee Waters yn wynebu pleidlais o ddiffyg hyder yn y Senedd

Mae’r bleidlais yn erbyn y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi ei chyflwyno gan y Ceidwadwyr Cymreig

Cyngres Sbaen yn cymeradwyo’r defnydd o ieithoedd cyd-swyddogol

Mae rheolau’r senedd wedi’u newid er mwyn hwyluso’r defnydd o’r Gatalaneg, Basgeg a Galiseg

Llinos Medi yn cyflwyno’i henw i gynrychioli Ynys Môn yn San Steffan

“Mae fy ngwreiddiau i’n ddwfn yma ar yr ynys”
Melita

Sut all yr Alban ddysgu gwersi am annibyniaeth gan ynys Melita?

Daeth yr ynys yn annibynnol o’r Deyrnas Unedig ar Fedi 21, 1964
Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch

Cofrestru pleidleiswyr yn awtomatig yn “cael gwared ar rwystrau”

Elin Owen a Cadi Dafydd

Ar hyn o bryd, mae yna 400,000 o bobol yng Nghymru sydd heb eu cofrestru i bleidleisio

Aelodau o’r Senedd yn derbyn negeseuon “sarhaus a bygythiol” yn sgil polisi 20 m.y.a.

“Mae gennym ni i gyd ddyletswydd i sicrhau bod trafodaeth gyhoeddus yng Nghymru yn bwyllog, yn urddasol ac yn barchus,” medd y Llywydd Elin …