Cabinet newydd Cyngor Sir Penfro’n “gic yn wynebau” siaradwyr Cymraeg

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r Cyngor yn annibynnol “mewn enw yn unig”, medd aelodau’r gwrthbleidiau

Proses Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam yn “wallgof”

Rhys Owen

Daw sylwadau Carrie Harper, Aelod Plaid Cymru ar Gyngor Wrecsam, ar ôl i gynghorwyr ennill yr hawl i apelio

Gohirio newid treth y cyngor tan 2028

Chris Haines, Gohebydd Senedd ICNN

Daeth cadarnhad o’r penderfyniad gan Rebecca Evans, Ysgrifennydd Cyllid Cymru

“Newyddion dychrynllyd”: Prif Weinidog Slofacia mewn cyflwr difrifol ar ôl cael ei saethu

Mae Vaughan Gething, Prif Weinidog Cymru, wedi dymuno “gwellhad buan” i Robert Fico

Angen adolygiad mwy “eang” o Gytundeb Masnach a Chydweithredu’r Undeb Ewropeaidd

Mae Jeremy Miles wedi bod yn trafod dyfodol perthynas Cymru a’r Deyrnas Unedig gyda’r Undeb Ewropeaidd

Ethol arweinydd newydd Grŵp Llafur Cyngor Casnewydd

Saul Cooke-Black, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd Dimitri Batrouni yn olynu Jane Mudd, ac mae disgwyl iddo gael ei ethol yn arweinydd newydd y Cyngor hefyd

“Cwestiynau strategol” o hyd i Blaid Cymru

Rhys Owen

“Mae’r Blaid mewn sefyllfa anodd iawn ers etholiad Senedd 2021,” medd y sylwebydd gwleidyddol Theo Davies-Lewis

Galw am Gofrestr Manwerthu Tybaco a Nicotin i amddifyn plant rhag effeithiau ysmygu a fêpio

Ar hyn o bryd, does dim angen i fusnesau sy’n gwerthu sigaréts neu fêps gael trwydded na chofrestru er mwyn gweithredu

Galw am Weinidog Babanod, Plant a Phobol Ifanc i Gymru

Yn ôl ymchwil, mae lefelau tlodi plant mewn gwledydd lle mae Gweinidog Plant penodedig, fel Iwerddon, Seland Newydd, a Norwy, yn is nag yng Nghymru

Cofio Owen John Thomas a’i “frwdfrydedd heintus”

Cadi Dafydd

“Roedd e’n un o hoelion wyth Plaid Cymru, wedi gwneud gwaith gwych iawn, iawn, ac wedi dal ati ar hyd ei oes”