Siambr Ty'r Cyffredin

Holl wrthbleidiau San Steffan yn galw am ail alw’r senedd

Maen nhw’n rhybuddio bod y Deyrnas Unedig yn “wynebu argyfwng economaidd sy’n dirywio’n gyflym”

“Polisïau economaidd ffantasïol” Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn peryglu economi’r Deyrnas Unedig

Huw Bebb

“Rydan ni’n symud o’r byd ffantasi i’r byd go iawn ac mae pobol yn mynd i ddioddef oherwydd bod y bobol yma wedi cael rhoi ei ffantasïau ar …

‘Y rhan fwyaf o strydoedd Tehran yn llwyfan ar gyfer y gwrthdaro rhwng yr heddlu a’r bobol’

Cadi Dafydd

“Allan o’r tristwch yma, dw i wir yn gobeithio y bydd yna newid a dw i’n meddwl mai dyna yw gobaith pobol Iran hefyd,” medd cantores …

Virginia Crosbie ‘wrth ei bodd’ yn croesawu William a Kate i Ynys Môn

“Rwy’n gwybod fod gan y Tywysog a’r Dywysoges hoffter mawr o Ynys Môn”

Angen llais cryfach ar Ynys Môn a Chymru yn San Steffan, medd Rhun ap Iorwerth

Cadi Dafydd

Aelod o’r Senedd yr ynys yn gobeithio y bydd y berthynas sydd ganddo â phobol yr etholaeth yn ei helpu i gyrraedd San Steffan

“Ni ddylai rôl anrhydeddus Tywysog Cymru fod yn ddadleuol”

Daw sylwadau Tom Giffard ar y diwrnod pan fo William a Kate yng Nghymru

‘Rheolau treth tai newydd am helpu prynwyr tro cyntaf’

Ni fydd rhaid i bobol sy’n prynu cartrefi yng Nghymru am lai na £225,000 dalu unrhyw dreth o dan fesurau newydd

Catalwnia yn troi at Quebec am ysbrydoliaeth ar gyfer amodau refferendwm annibyniaeth

Rhaid bod mwyafrif o blaid cynnal refferendwm, cwestiwn clir a chydsyniad gan y senedd
Pen ac ysgwydd o Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg

‘Gwleidyddiaeth Prydain wedi torri a rhaid newid y system wleidyddol’

Cadi Dafydd

Alun Davies, yr Aelod Llafur o’r Senedd, yn croesawu penderfyniad aelodau’r blaid i gefnogi galwadau am system bleidleisio …

Rhybudd i bobol sy’n mynd i’r rali a gorymdaith annibyniaeth i baratoi ymlaen llaw yn sgil streiciau

Mae disgwyl i’r streiciau darfu ar wasanaethau trenau’r brifddinas dros y penwythnos