Bil Gogledd Iwerddon: aelod seneddol Pontypridd yn galw am sicrwydd tros Ddeddf Iaith Wyddeleg

Alex Davies-Jones, llefarydd Gogledd Iwerddon Llafur yn San Steffan, yn dweud bod y sefyllfa’n “warthus” ac yn …

Lambastio Llywodraeth y Deyrnas Unedig am ganiatáu arllwys carthion amrwd i afonydd

“Dylai’r Torïaid ddysgu o record a phrofiad Llywodraeth Lafur Cymru”

“Pobol Cymru eisiau clywed eu lleisiau a gweld eu hanes mewn goleuni gwahanol”

Gwobr BAFTA Cymru i ffilm am fywyd Owain Williams yn “gydnabyddiaeth ein bod ni’n gallu adrodd stori mor fawr”

Cyn-weinidog y Cabinet yn wynebu cael ei wahardd o Dŷ’r Cyffredin am 30 diwrnod

Comisiynydd Safonau’r Senedd wedi dod i’r casgliad bod Owen Paterson wedi torri rheolau lobio

Disgwyl i filiynau o weithwyr gael codiad cyflog yn y Gyllideb

Y Canghellor Rishi Sunak yn cadarnhau y bydd yn sgrapio’r polisi o rewi cyflogau gweithwyr yn y sector cyhoeddus

Ffrae rhwng Michael Gove a’r SNP ynghylch yr Undeb

Y blaid Albanaidd yn dadlau nad yw’r bartneriaeth yn “hafal”, a Michael Gove yn cyhuddo Llywodraeth yr Alban o dynnu grym oddi ar …

Rishi Sunak

Cynyddu’r Cyflog Byw ar gyfer pobol dros 23 oed i £9.50 yr awr

£8.91 yw’r ffigwr ar hyn o bryd

Adroddiad yn honni bod hanes yn cael ei newid drwy gael gwared ar gerfluniau

“Mae gormod o sefydliadau yn rhuthro i blesio lleiafrif o ran newid hanes”

Nazanin Zaghari Ratcliffe a'i gŵr Richard Ratcliffe

Gŵr Nazanin Zaghari-Ratcliffe yn ymprydio am yr ail waith

Mae hyn o ganlyniad i “fethiant” y llywodraeth i fynd i’r afael â’i hachos

Rishi Sunak

Cyllideb Rishi Sunak am “edrych tua’r dyfodol ac adeiladu economi gryfach”

Sgiliau, arloesedd a thwf economaidd fydd canolbwynt cyhoeddiad diweddaraf Canghellor San Steffan yr wythnos hon