Adam Price
Cymru

Nicola Sturgeon fydd yn derbyn galwad ffôn gyntaf Adam Price yn Brif Weinidog Cymru

Arweinydd Plaid Cymru’n annerch cynhadledd yr SNP gan ddweud na all Cymru “zoomio ein ffordd tuag at annibyniaeth” heb y …

Gwleidyddiaeth

Ailgychwyn rhagor o drafodaethau Brexit

Dal i geisio cytundeb rhwng Prydain a’r Undeb Ewropeaidd cyn diwedd y flwyddyn

Cymru

£2.6m ychwanegol i leihau biliau Treth Cyngor y rhai ar incwm isel

“Os ydych yn cael trafferth talu eich treth gyngor, cysylltwch â’ch awdurdod lleol i sicrhau eich bod yn cael yr holl gymorth sydd ar …

Cymru

£115,580 o gyllid i grwpiau cymunedol BAME ar draws Cymru

Llywodraeth Cymru yn dweud ei bod yn benderfynol o “fynd i’r afael ag anghydraddoldeb hiliol yng Nghymru”

Arian a Busnes

Canghellor yn amddiffyn torri’r gyllideb cymorth tramor a rhewi cyflogau’r sector cyhoeddus

Mynnu y bydd Prydain yn “gwario mwy fel canran” ar gymorth tramor na UDA, Ffrainc a Siapan a bod “premiwm cyflog” y sector …

Gwleidyddiaeth

Adolygiad Gwariant Rishi Sunak yn “ergyd drom” i deuluoedd ar Gredyd Cynhwysol

Beirniadu adolygiad gwariant y Canghellor, Rishi Sunak

Gwleidyddiaeth

Toriad i gyllid cymorth tramor: ymddiswyddiad a beirniadaeth

Mae’r ffigur o 0.7% wedi’i gynnwys yn y ddeddfwriaeth – ac addawodd maniffesto etholiadol 2019 Boris Johnson ei gadw.

Gwleidyddiaeth

Keir Starmer yn cwestiynu a ydi Gweinidogion Llywodraeth y DU yn cadw at y cod gweinidogol

Boris Johnson dan y lach ar amryw fater yn sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog

Cymru

Lee Waters: “Dadl gref” tros greu gwefan Saesneg debyg i golwg360

Mae yna “rôl i’r wladwriaeth” wrth gefnogi newyddiaduraeth, yn ôl y gweinidog

Cymru

Neil McEvoy: ‘Welsh Nation Party yw’r hoff enw’

Yr AoS yn dweud ei fod yn hapus ei fyd â’r cais newydd i’r Comisiwn Etholiadol