Y gwleidydd yn eistedd ymlaen yn ei gadair, a baner Rwsia tu cefn iddo
Gwleidyddiaeth

Cysylltu oligarch Rwsiaidd gyda gŵr un o roddwyr mwyaf y Ceidwadwyr

Lubov Chernukhin wedi rhoi o leiaf £1.7 miliwn i’r blaid

Gwleidyddiaeth

Rhyddfreinio rheilffyrdd Prydain wedi “dod i ben”

“Mae’n amser cael Prydain yn ôl ar y cledrau,” meddai Gweinidog Trafnidiaeth Llywodraeth Prydain.

Gwleidyddiaeth

Rhif 10 yn gwadu adroddiadau bod Boris Johnson wedi teithio i’r Eidal ym mis Medi

“Dim gwirionedd” yn yr honiadau bod y Prif Weinidog wedi bod i Perugia ym mis Medi

Refferendwm yr Alban
Gwleidyddiaeth

Ail refferendwm yr Alban: cyhuddo Keir Starmer o “danseilio democratiaeth”

Adam Price yn beirniadu sylwadau arweinydd Llafur sy’n gwrthod ymrwymo i refferendwm arall, hyd yn oed pe bai gan yr SNP fwyafrif yn Holyrood

Keir Starmer
Gwleidyddiaeth

‘Angen gwrando ar y rhai sydd ddim bellach yn pleidleisio dros Lafur’ – Keir Starmer

Fe ddaw wrth i’r arweinydd annog Boris Johnson i fwrw iddi i gwblhau Brexit

Senedd San Steffan ac afon Tafwys - wedi eu goleuo fin nos
Gwleidyddiaeth

Coronafeirws: Dirwy o £10,000 i bobol yn Lloegr sy’n gwrthod hunanynysu

Ond rhai Ceidwadwyr blaenllaw am geisio atal Boris Johnson rhag cyflwyno mesurau heb sêl bendith Senedd San Steffan

Logo Cyngor Ynys Môn
Cymru

Glynllifon: “Hanes ac etifeddiaeth yn cael eu colli”

Y cynghorydd sir Margaret Murley Roberts yn ymateb wrth i ddatblygwyr baratoi i droi enw Glynllifon yn ‘Traeth Bychan Heights’

Airbus Brychyn
Gwleidyddiaeth

Arweinwyr y gwledydd datganoledig yn galw am gymorth i’r diwydiant aerofod

Pedwar yn galw am “ymyrraeth frys” gan Lywodraeth Prydain

Gwasanaethau Brys

Drakeford yn ceryddu Boris am beidio cyfarfod â phrif weinidogion

“Mae yna wagle wrth galon y Deyrnas Unedig ac rhaid mynd ati ar frys i’w lenwi”
Cymru

AoS Ceidwadol yn galw ar ei blaid i ystyried clymbleidio gyda Phlaid Cymru

David Melding yn awgrymu y gellir ffurfio llywodraeth â Phlaid Cymru yn 2021