Galw ar wleidyddion Llafur a Phlaid i ildio eu cyflogau am y diwrnod

“Dylai aelodau’r Senedd fod yn trafod ac yn craffu – yn hytrach mae’r pleidiau hyn yn cymryd diwrnod i ffwrdd pan ddylen nhw …

Pwy sy’n streicio heddiw?

Mae disgwyl i’r streiciau heddiw (dydd Mercher, Chwefror 1) amharu ar wasanaethau cyhoeddus ledled y wlad

Penderfyniad gwleidyddol i beidio buddsoddi sydd wedi arwain at y streiciau

Mae penderfyniadau’r llywodraethau wedi arwain at ddirywiad amodau gwaith a chyflog mewn termau real, medd Cymdeithas yr Iaith

Bil Streiciau: “Mae’r Ceidwadwyr yn benderfynol o wneud cymaint o ddifrod cyn cael eu cicio allan”

Peredur Owen Griffiths yn ymateb ar ôl i welliant Beth Winter, Aelod Seneddol Llafur Cwm Cynon, gael ei wrthod
Cymeriad Gwynfor Evans yn y ffilm Y Sŵn

Ffilm am hanes sefydlu S4C yn y sinemâu fis Mawrth

Mae ‘Y Sŵn’ gan Roger Williams yn mynd i’r afael â bygythiad Gwynfor Evans i ymprydio hyd nes bod sianel deledu Gymraeg yn cael ei …

Brexit dair blynedd yn ddiweddarach: ‘Niwed economaidd y tu hwnt i amheuaeth’

Does “dim amheuaeth” fod rhaid ailymuno â’r farchnad sengl, yn ôl Hywel Williams, Aelod Seneddol Caernarfon

Rali i alw am dai i bobol sy’n methu fforddio cartrefi yng Nghymru

Bydd yn cael ei chynnal ar benwythnos ym mis Mai pan fydd “coroni braint” yn Llundain, medd Cymdeithas yr Iaith

Cynnig grantiau gwerth £25,000 i adnewyddu tai gwag

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun gwerth £50m allai olygu bod hyd at 2,000 o eiddo gwag yn cael eu defnyddio eto

‘Gweithwyr llawn amser a mwy o bobol hŷn yn ddigartref’

Daw’r sylwadau wrth i gymdeithasau tai alw ar Lywodraeth Cymru i ail-ystyried y penderfyniad i rewi cyllid ar gyfer gwasanaethau digartrefedd

Ymgyrch yn erbyn refferendwm ar sefydlu pwyllgor i gynrychioli pobol frodorol Awstralia

Mae’r ymgyrchwyr yn dweud na fyddai’r pwyllgor yn datrys y problemau sy’n eu hwynebu nhw