Poeni am ddyfodol newyddiaduraeth ymchwiliadol

Mae’r Prif Weinidog Boris Johnson wedi gwadu y bydd diwygio’r Deddf Cyfrinachau Swyddogol yn cwtogi ar hawliau newyddiadurwyr ymchwiliadol

Galw am ddiwygio ‘rheol hynafol’ yn San Steffan

Mae’r cyn-Lefarydd John Bercow eisiau diwygio’r rheol sy’n atal aelodau seneddol rhag cyhuddo aelod arall o ddweud celwydd

Bron i hanner y cwynion y llynedd ynghylch Aelodau o’r Senedd yn ymwneud â Neil McEvoy

Bu cynnydd o 106 i 216 cwyn ers y flwyddyn flaenorol, yn ôl adroddiad blynyddol gan Gomisiynydd Safonau’r Senedd

Protestwyr y tu allan i gartref Mark Drakeford “wedi croesi ffin”

Ei ragflaenydd Carwyn Jones wedi lleisio barn am y digwyddiad dros y penwythnos

Arlene Foster yn ymuno â GB News

Bydd hi’n gyfrannwr wrth iddi ddychwelyd i fywyd cyhoeddus am y tro cyntaf ers iddi adael ei swydd yn Brif Weinidog Gogledd Iwerddon

Yes Cymru yn cynnal Gŵylia / Yestival rithiol

Bydd y digwyddiad ar-lein heddiw yn trafod annibyniaeth a’r economi

Marwolaeth Harry Dunn: yr Unol Daleithiau’n ceisio celu manylion am waith Anne Sacoolas a’i gŵr

Dydyn nhw ddim eisiau i’r manylion ddod yn gyhoeddus am resymau’n ymwneud â diogelwch cenedlaethol

Liz Saville Roberts yn pwyso am £10m ychwanegol i S4C

Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan eisiau chwarae teg i’r Sianel Gymraeg yn dilyn toriadau o 36% ers 2010

AS Llafur, Dawn Butler, yn cyhuddo Boris Johnson o ddweud celwydd wrth Dŷ’r Cyffredin.

Mae cyhuddo aelod arall o Dŷ’r Cyffredin o ddweud celwydd yn erbyn rheolau’r Senedd.

Yr Undeb Ewropeaidd yn gwrthod aildrafod protocol Gogledd Iwerddon

“Aflonyddwch sylweddol wedi bod i fasnach rhwng y dwyrain a’r gorllewin, a chynnydd sylweddol mewn masnach ar ynys Iwerddon,” medd y …