Newidiadau yng nghabinet Llafur Keir Starmer

Rachel Reeves yn dod yn ganghellor yr wrthblaid ar ôl i Anneliese Dodds gael ei gwneud yn gadeirydd y blaid

Adeilad y Senedd, Bae Caerdydd

Cabinet Llywodraeth Cymru’n cyfarfod am y tro cyntaf ers yr etholiad

Covid oedd ar yr agenda, gyda chyhoeddiad pellach ar y cyfyngiadau i ddod ddiwedd yr wythnos

Byddai Llafur Cymru yn croesawu “Uwchgynhadledd go iawn ar yr Undeb”

Julie James yn ymateb i wahoddiad Boris Johnson i gynnal trafodaethau ar ddyfodol y Deyrnas Unedig

Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch

Ethol Comisiynwyr Heddlu a Throsedd: y canlyniadau’n llawn

Llwyddiant i Lafur mewn tair ardal, a Dafydd Llywelyn (Plaid Cymru) yn parhau yn ardal Heddlu Dyfed-Powys

Adam Price, arweinydd Plaid Cymru

Annibyniaeth a datganoli: Plaid Cymru “wedi gorfodi Llafur Cymru a Mark Drakeford i fod yn fwy radical”

Adam Price yn amddiffyn canlyniadau siomedig y Blaid yn etholiadau’r Senedd

Syr Keir Starmer yn ad-drefnu ei gabinet ar ôl diswyddo’r cadeirydd Angela Rayner

Daw hyn yn dilyn canlyniadau etholiad siomedig i’r blaid

Uwchgynhadledd i drafod dyfodol yr Undeb?

Boris Johnson wedi gwahodd Nicola Sturgeon am drafodaethau brys

Alex Salmond a Nicola Sturgeon gyda dogfennau lansio'r 'Sgwrs Genedlaethol'

Ail refferendwm annibyniaeth i’r Alban “pan fydd hi’n ddiogel”

Llafur yr Alban yn mynnu nad yw pobol yr Alban eisiau refferendwm arall, a Michael Gove yn gwrthod dweud a fyddai Llywodraeth Prydain yn dwyn achos

Jane Dodds, Democratiaid Rhyddfrydol

“Dim swydd gweinidog i fi,” meddai Jane Dodds

Yr unig Ddemocrat Rhyddfrydol yn dweud na fydd hi’n ymuno gyda llywodraeth Lafur

Fyddai hi ddim yn “syndod mawr” pe na bai’r SNP yn ennill mwyafrif, medd Nicola Sturgeon

A rhybudd i unrhyw un sy’n ceisio atal ail refferendwm annibyniaeth