Rishi Sunak
Gwleidyddiaeth

Cynyddu staff canolfannau gwaith

Ymgais i geisio helpu pobl sydd wedi colli eu swyddi

Gwleidyddiaeth

Pryder am gynlluniau ‘marchnad fewnol’ Brydeinig ar ôl Brexit

Byddai’n tanseilio datganoli, yn ôl Llywodraeth yr Alban

Cymru

Cewch deithio i dafarn yn Lloegr – os ydych o fewn pum milltir i’r ffin

Y Prif Weinidog yn atgoffa pobl Cymru fod y cyfyngiadau’n dal mewn grym y penwythnos yma

Pen ac ysgwydd Vaughan Gething
Cymru

Vaughan Gething yn diolch i weithwyr allweddol

Ar drothwy pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 72

Cymru

‘Mae delio â Llywodraeth San Steffan yn brofiad shambolig’

Mark Drakeford yn ei dweud-hi mewn cynhadledd i’r wasg
Cymru

Cwestiynu’r Blaid am bleidleisio yn erbyn arian ychwanegol i gyrsiau dysgu Cymraeg

Y Blaid yn addo deddfu er mwyn rhoi’r cyfle i “[d]dinasyddion feithrin a datblygu sgiliau yn y Gymraeg”

Cymru

Gweinidog yn hyderus na fydd trafferthion mewn tafarndai

Eluned Morgan am osgoi “golygfeydd fel y gwelsom yn Aberogwr”

Gwleidyddiaeth

Ffrae rhwng Llywodraethau’r Alban a’r Deyrnas Unedig dros gyfyngiadau teithio

“Dim sail” i honiadau San Steffan meddai Holyrood

Cymru

Cadarnhau Laura Anne Jones yn olynydd Mohammad Asghar

Dyma fydd yr eildro iddi gynrychioli Dwyrain De Cymru

Gwleidyddiaeth

‘Datganoli wedi darfod’ meddai Mick Antoniw

Mae cyn-Gwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru yn dweud bod datganoli wedi ei “oddiweddyd” ac rydym bellach yn cripian tuag at ryw led-ffederaliaeth …