Band roc yn canu am sefyllfa dai “dorcalonnus” ar drothwy rali ‘Nid yw Cymru ar werth’

Byddan nhw’n rhyddhau’r sengl ‘Pwy Sy’n Byw’n y Parrog?’ ar 1 Hydref, sy’n trafod y sefyllfa dai yng ngorllewin Cymru

Charlie Watts

Charlie Watts, drymiwr y Rolling Stones, wedi marw

Fe fu’n aelod o’r band ers 1963 ac fe gafodd ei ben-blwydd yn 80 yn ddiweddar

Teyrngedau i Wyn Lewis Jones o’r grŵp Ail Symudiad – “colled anferthol”

Marwolaeth y cerddor a chynhyrchydd yn “ergyd i’r byd pop Cymraeg ac i dref Aberteifi”

Teyrngedau i Dave R Edwards sydd wedi marw’n 56 oed

Roedd prif leisydd Datblygu yn “bersonoliaeth enfawr, hael, arth o ddyn; bydd ei ddylanwad yn byw ymlaen”

Covid: cerddoriaeth fyw i ailgychwyn “ar draws pob lleoliad”

Atal gigs a digwyddiadau byw eraill oedd un o’r “ergydion mwyaf i’n hymdeimlad o les ac economi’r celfyddydau” medd …

Cymru yn Eurovision? ‘Buasai’n wych i’n diwylliant ac i’r Gymraeg,’ medd sefydlydd deiseb

Mi allai Tudur Owen gymryd lle Graham Norton, a gall enillwyr Cân i Gymru ein cynrychioli, medd Lewis Owen

“Chwalu muriau ieithyddol” drwy ryddhau fersiwn Gwyddeleg/Gymraeg o ‘Gwenwyn’ gan Alffa

“Credaf fod y prosiect diweddaraf hwn nid yn unig yn dangos talentau ein hieuenctid, ond hefyd eu cariad tuag at eu diwylliant brodorol”

Samplo i swyno

Mae yna griw newydd ar y sîn sy’n creu hip-hop Cymraeg gyda Mr Phormula

Pync-roc politicaidd pwerus!

Mae gan Geraint Rhys lwmp o lais canu, gall ddyrnu dryms gyda’r gorau, mae yn dipyn o ddewin ar y gitâr

Achub y byd efo roc-a-rôl!

Mae canwr un o fandiau’r 1990au yn ôl ar y Sîn gydag “old school rock sy’n cicio tîn covid!”