Roc a Phop

Lisa yn lansio gyrfa solo a siarad secs

Mae’r cyflwynydd teledu wedi bod yn sgrifennu pytiau o ganeuon ers blynyddoedd, a’r cyfnod clo wedi rhoi’r cyfle iddi orffen un
Roc a Phop

Cyn-ganwr Kasabian, Tom Meighan, yn osgoi carchar am ymosod ar ei gyn ddarpar-wraig

Tom Meighan yn cael ei orchymyn i gyflawni 200 awr o waith di-dâl ar ôl pledio’n euog i ymosod ar ei gyn ddarpar-wraig

Roc a Phop

Ffrae ynglŷn â rhestr fer Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Gai Toms yn cwestiynu sut cafodd rhestr fer Albwm Cymraeg y Flwyddyn ei dewis

Roc a Phop

Gŵyl Car Gwyllt Digidol

Gŵyl gerddoriaeth flynyddol Blaenau Ffestiniog yn symud ar-lein

Roc a Phop

Dylan Wyn

Mae’r athro 45 oed i’w weld wrth ei waith ar lawr y dosbarth yn Ysgol Ni: Maesincla ar S4C. Mae’r tad i bedwar hefyd wedi chwarae mewn bandiau.
Y gantores Duffy
Roc a Phop

Duffy yn galw Netflix yn “anghyfrifol” am ddangos ffilm herwgipio

Mae’r ffilm wedi cael ei gymharu â 50 Shades Of Grey

Roc a Phop

Cerddoriaeth fyw: Cymry’n cefnogi’r alwad am gefnogaeth

“Mae’r dyfodol yn llwm i gyngherddau a gwyliau,” meddai llythyr agored

Roc a Phop

Hen law yn cael go ar ganu yn Gymraeg

Er ei fod o’n enw newydd i’r Sîn Roc Gymraeg, mae Tom Macaulay yn hen law ar gyfansoddi a pherfformio caneuon roc
Roc a Phop

Y Brifwyl

Pe byddech wedi edrych ar eich set deledu’r wythnos ddiwethaf, gellir maddau i chi am feddwl mai dim ond un peth o bwys oedd yn digwydd yn yr …