Tocynnau penwythnos Sesiwn Fawr Dolgellau wedi’u gwerthu’n gynt nag erioed o’r blaen

Mae nifer o docynnau ychwanegol wedi’u rhoi ar werth er mwyn ymateb i’r galw

Yws Gwynedd yn ôl gyda’i gig gyntaf ers 2017

Y canwr poblogaidd a’i fand yn dychwelyd gyda chân newydd a rhesiad o berfformiadau byw
Mike Peters

Mike Peters a The Alarm yn canslo gigs oherwydd salwch y canwr

Mae’r canwr yn byw â lewcemia, ac mae e wedi cael pwl o niwmonia’n ddiweddar
Ty Tawe

Ail-lansio gigs Tŷ Tawe gyda chyfres o gigs a chynnig arbennig i ffans cerddoriaeth ifainc

Alun Rhys Chivers

Bydd cyfle i bobol ifanc dros 14 oed gymryd rhan mewn sesiynau ‘soundcheck’ cyn gig Ani Glass ac Eädyth

Sage Todz yn rhyddhau fersiwn lawn a fideo o’i gân ‘Rownd a Rownd’ wedi i glip ohoni fynd yn feiral

Elin Owen

Dywedodd ei fod wedi cymysgu’r Gymraeg a’r Saesneg yn y gân er mwyn trio rhywbeth “gwahanol” a “modern”

Y canwr Meat Loaf wedi marw yn 74 oed

Roedd yn adnabyddus am ganeuon fel Bat Out Of Hell a hefyd wedi ymddangos yn y ffilm The Rocky Horror Picture Show
Baner Sweden

Cerddor Rap 19 oed wedi ei saethu yn farw yn Sweden

Daeth Einar yn enwog yn 16 oed pan aeth un o’i senglau i rif un yn y siartiau

Billie Eilish fydd prif artist gŵyl Glastonbury y flwyddyn nesaf

Y gantores o Galiffornia yw’r unawdydd ieuengaf erioed i fod ar frig rhestr yr artistiaid

Tad Britney Spears wedi’i atal o’i rôl yn goruchwylio ystâd y seren bop

Roedd hi wedi bod yn pledio gyda’i thad ers rhai blynyddoedd i ddod â’r trefniant i ben

R Kelly wedi’i gael yn euog o gam-drin menywod a phlant

Y canwr R&B wedi bod yn y carchar ers 2019