‘Dim penderfyniad ar ddyluniad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy’

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dadansoddiad o’r ymgynghoriad ar y cynllun dadleuol, ac mae undeb NFU Cymru’n galw arnyn nhw i wrando ar …

Cynlluniau i godi naw tyrbin gwynt rhwng Corwen a’r Bala

Mae’r datblygwyr yn casglu barn am Fferm Wynt Gaerwen, fyddai’n cynnwys codi tyrbinau hyd at 200 medr ar y ffin rhwng Gwynedd a Sir …

Cyw grugiar goch wedi’i ladd gan feic mynydd mewn safle gwarchodedig

Mae beicio oddi ar y ffordd ar Fynydd Rhiwabon, Sir Ddinbych yn drosedd

Llun y Dydd

Ym mis Gorffennaf, fe fydd digwyddiad ‘Fy Mhlât Bwyd’ yn cael ei gynnal i ddod â stori ffermio yn fyw i dros 1,000 o ddisgyblion ysgol

‘Rhaid i gymorth ffermio fod yn addas ar gyfer y dyfodol’

Mae Llywodraeth Cymru wedi colli cyfle, medd un o bwyllgorau’r Senedd
Mynedfa Maes y Sioe yn Llanelwedd

‘Angen rhagor o amser i godi adeilad newydd ar Faes Sioe Llanelwedd’

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae Cymdeithas Genedlaethol y Defaid wedi cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir Powys
Hybu Cig Cymru

Galw am wneud Hybu Cig Cymru’n gorff hollol annibynnol

Chris Haines, Gohebydd Senedd ICNN

Daw’r alwad gan y Ceidwadwyr Cymreig yn sgil pryderon am “ddiwylliant bwlio gwenwynig” o fewn y sefydliad

Plaid Cymru am sicrhau llais i ffermwyr Cymru yn San Steffan

Mae’r Blaid yn addo feto i ffermwyr ar gytundebau masnach yn y dyfodol
Ffermio

Etholiad Cyffredinol 2024: Beth mae’r pleidiau’n ei addo i ffermwyr?

Elin Wyn Owen

Ymysg eu hymrwymiadau mae cynyddu cyllidebau amaethyddol, ailagor cytundeb masnach Awstralia a gohirio’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy