Cytundeb fasnach Prydain ag Awstralia yn “annhebygol” o effeithio ffermwyr Cymru yn y tymor byr

Y Pwyllgor Materion Cymreig yn cyflwyno ei ddyfarniad cychwynnol ar oblygiadau cytundeb masnach rydd y Deyrnas Unedig ag Awstralia i Gymru

Pentyrrau o lysiau ar fwrdd

Ailagor Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ar safle newydd

Bydd y Farchnad yn dychwelyd o ddydd Sadwrn, 7 Awst

Angen ystyried sut fydd y Ffermwyr Ifanc yn edrych wedi’r pandemig, medd Aelod o’r Senedd

Mae Sam Kurtz, yr Aelod Ceidwadol o’r Senedd, yn dweud bod angen i’r mudiad flaenoriaethu’r hyn sy’n bwysig i’r aelodau

Cynhyrchwyr moch o Geredigion yn datblygu’n broffesiynol gyda chymorth grant marchnata

Bydd cynllun Traed Moch yn derbyn grant gan Fenter Moch Cymru i ddatblygu’r busnes ymhellach

Lansio ymchwiliad i edrych ar effaith polisïau masnach ac amgylcheddol ar ffermydd teuluol

Y bwriad yw edrych ar sut mae’r meysydd polisi hyn yn debygol o effeithio ar gysylltiadau cymdeithasol a thraddodiadol mewn cymunedau …

Ffermwr llaeth ifanc yn pwyso a mesur godro 800 o wartheg yn robotig

“Nawr yw’r amser i ddechrau ystyried awtomeiddio… er mwyn lleihau ein llwyth gwaith o ddydd i ddydd yn sylweddol”

Heddlu eisiau’r cyhoedd eu galw os welan nhw jet skis yn aflonyddu ar adar môr

Daw hyn yn dilyn adroddiadau fod jet skis wedi dychryn bywyd gwyllt ar yr Afon Conwy, ac wedi gyrru drwy wylogod ger Ynys Seiriol

Ansawdd dŵr: Yr Uchel Lys yn cymeradwyo cais NFU am adolygiad barnwrol o reoliadau Llywodraeth Cymru

Yn ôl yr undeb, fe wnaeth Llywodraeth Cymru fethu ystyried yr holl wybodaeth berthnasol wrth gynnal Asesiad Effaith Rheoleiddio

Diogelwch ffermwyr: “dangos nid darlithio” sydd ei angen, medd Samuel Kurtz

Daw sylwadau’r AoS Ceidwadol wrth iddo feirniadu ffigyrau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (yr HSE) ar ddamweiniau angheuol ar …

Rhybudd i ffermwyr am straen y gwres ar dda byw a chŵn defaid

Daw hyn ar ôl i’r Swyddfa Dywydd gyhoeddi’r rhybudd cyntaf erioed am y gwres