Cefn Gwlad

Argyfwng ail gartrefi yn berthnasol i Gymru gyfan, meddai Delyth Jewell

“Mae ail gartrefi yn ergyd sy’n effeithio ar bawb yng Nghymru, ac nid dim ond rheini sy’n byw yn y gorllewin”

Cefn Gwlad

Rali i amddiffyn safonau ffermio a bwyd

Bydd rali yn cael ei chynnal ledled y wlad heddiw (dydd Sadwrn, Medi 19)

Cefn Gwlad

“Bygythiad difrifol” i ffermio

Ddydd Sadwrn yma fe fydd ffermwyr yn gyrru heidiau o dractors i ralis ledled Cymru, er mwyn protestio tros ddiogelu safonau bwyd

Cefn Gwlad

Ansawdd dŵr Afon Gwy: galw am weithredu yn erbyn ffermydd ieir Powys

Mae dros 75,000 wedi arwyddo deiseb ynghylch y mater

Cefn Gwlad

“Torrwch y strapiau oddi ar eich masgiau,” meddai RSPCA Cymru

Pryderon y gall anifeiliaid gwyllt gael eu dal mewn strapiau masgiau.

Cefn Gwlad

#AtgofLlanbed – Eisteddfota gyda ‘toilet roll’ a Yellow Pages

Mae #AtgofLlanbed yn esiampl heb ei hail o werth gwefan gan-y-bobol ac o botensial gweithredu’n lleol iawn.

Neuadd y Farchnad, Llandeilo
Cefn Gwlad

Herio Prif Weinidog Cymru i gadw addewid ynghylch ffordd osgoi Llandeilo

Siom, syndod a dicter – ymateb cynghorwyr Sir Gaerfyrddin i’r penderfyniad i ohirio’r gwaith ar ffordd osgoi Llandeilo.

Cefn Gwlad

Sŵ Borth yn gorfod cau “ar unwaith”

Wild Animal Kingdom yng Ngheredigion yn gorfod cau

Cefn Gwlad

£100m i helpu cefn gwlad Cymru drwy Brexit a Covid-19

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi buddsoddiad o £106m mewn ymateb i’r heriau