‘Ardaloedd gwledig Cymru â lefel uwch o seilwaith cymunedol’

Am y tro cyntaf, mae ymchwil newydd wedi edrych ar asedau cymunedol – fel trafnidiaeth gyhoeddus neu neuaddau pentref – i raddio …

Awdur deiseb Sycharth “heb ddigalonni” er gwaethaf canlyniad y ddadl

Catrin Lewis

Dywed y Dirprwy Weinidog Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth na fydd Llywodraeth Cymru yn prynu’r safle ar hyn o bryd

Cynlluniau i godi fferm wynt a pheilonau newydd ym Mhowys

“Mae diwydiannu’r dirwedd gyda pheilonau mawr yn igam-ogamu eu ffordd ar hyd ein bryniau a’n dyffrynnoedd yn peri pryder”

Pobol ‘wledig iawn’ sy’n poeni leiaf am effeithiau newid hinsawdd

Mae awgrym bod ‘ymdeimlad o le’ yn dylanwadu ar ganfyddiadau pobol o’r bygythiad

Poblogaeth yr huganod ar Ynys Gwales wedi haneru

Effaith y ffliw adar y llynedd sy’n gyfrifol am y gwymp yn y boblogaeth, meddai RSPB Cymru

Iolo Williams yn cefnogi ymgyrch i warchod Gwastadeddau Gwent

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gwent wedi lansio deiseb yn galw am atal unrhyw ddatblygiadau sylweddol ar y tir

Galw am wirfoddolwyr iechyd meddwl ym Meirionnydd

Mae DPJ yn elusen gafodd ei sefydlu i gefnogi pobol yng nghefn gwlad

Apêl i warchod coed hynafol Sir Ddinbych

Bydd swyddogion yn casglu hadau o goed sydd o ddiddordeb, a’u plannu yng nghoedwig y Cyngor yn Llanelwy

Problemau cysylltedd ardal Beddgelert: ‘rhaid mynd i bentref arall i gael signal’

Catrin Lewis

Bydd sesiwn yn cael ei chynnal gyda’r Cynghorydd June Jones a’r Aelod Seneddol Liz Saville Roberts er mwyn galluogi trigolion i rannu eu …