Cefn Gwlad

“Dw i’n teimlo fy mod i’n rhan o arbrawf cymdeithasol,” meddai ffermwr o Gaerfyrddin

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi pwysleisio ers tro y byddai newidiadau radical yn bygwth busnes ffermydd

Cefn Gwlad

Dirwy i fridiwr cŵn o Geredigion am fethu â chydymffurfio â thrwydded i fridio cŵn

Daeth swyddogion Cyngor Sir Ceredigion o hyd i 91 o gŵn ar y safle, er mai dim ond 33 ci oedd i fod i gael eu cadw yno

Cefn Gwlad

500 o ffermydd Cyswllt Ffermio yn arwain deng mlynedd o arferion arloesol ym myd amaeth

“Rydym ni’n gwbl ddibynnol ar ffermwyr arloesol i arddangos cyfleoedd newydd ym myd amaeth”

Cefn Gwlad

Llygredd amaethyddol: Yr NFU i lansio her gyfreithiol yn erbyn rheolau’r Llywodraeth

Daethant i rym ar ddechrau’r mis, ac maen nhw’n cyfyngu ar y defnydd o slyri

Cefn Gwlad

Wyn y walrws yn diflannu ar ôl cael ei “styrbio” gan dwristiaid yn Sir Benfro

Cafodd y walrws Arctig ei weld ar arfordir Sir Benfro bythefnos yn ôl, wedi iddo ddod draw o Iwerddon

Cefn Gwlad

Ffermwyr i holi ymgeiswyr y Senedd am eu polisiau ar Zoom

‘Angen sicrhau bod ymgeiswyr . . . yn ymwybodol o’r ffaith na allwn ni fel diwydiant gael ein hanwybyddu mwyach’ – Undeb Amaethwyr …

Cefn Gwlad

Codi bron i £8 miliwn mewn chwe mis i adfer byd natur

Mae’r Ymddiriedolaethau Natur wedi cyhoeddi deg cynllun fydd yn cyfrannu tuag at yr ymgyrch – gydag un ohonynt ym Maesyfed

Cefn Gwlad

Lansio Gwobrau Ffermio Prydain 2021

Dyma’r nawfed tro i’r gwobrau gael eu cynnal, a byddan nhw’n dathlu amrywiaeth, arloesedd a hyblygrwydd ffermwyr

Cefn Gwlad

Map awyr dywyll yn dangos fod Cymru’n gwneud yn dda wrth fynd i’r afael â llygredd golau

Datgelodd y map fod mwy na 68% o’r wlad yn dod o fewn y ddau gategori tywyllaf ar gyfer awyr y nos

Cefn Gwlad

Lansio Cod Cefn Gwlad newydd er mwyn helpu pobol i fwynhau’r awyr agored

“Ers 70 mlynedd, mae’r Cod Cefn Gwlad wedi bod yn gonglfaen i’n perthynas â’r awyr agored,” meddai Cyfoeth Naturiol …