Y Ffair Aeaf yn dychwelyd am y tro cyntaf ers dwy flynedd

Y Ffair Aeaf fydd y digwyddiad mawr cyntaf i gael ei gynnal ar gaeau’r sioe yn Llanelwedd ers Tachwedd 2019

Pryder am ddyfodol ffermydd teuluol wrth i Lywodraeth y Deyrnas Unedig daro cytundebau masnach

Fe glywodd y Pwyllgor Materion Cymreig am yr effaith niweidiol y gallai cytundebau ei chael ar gymunedau gwledig a’r Gymraeg

“Rhaid gweithio gyda’r gymuned amaethyddol, nid yn ei herbyn” ar fater plannu coed i helpu’r amgylchedd

Mae nifer o bryderon wedi cael eu codi’n ddiweddar ynghylch cwmnïau mawr yn prynu tir yng Nghymru er mwyn plannu coed i leddfu eu hôl troed …

Cyfoeth Naturiol Cymru’n gwahardd helfeydd dilyn trywydd ar eu tir

Daw hyn ar ôl i heliwr gael ei ganfod yn euog o annog defnyddio helfeydd dilyn trywydd fel ffordd o guddio hela anghyfreithlon a lladd anifeiliaid

Rhybudd i ffermwyr “feddwl dwywaith” wedi cynnydd mewn marwolaethau amaethyddol

Roedd nifer y marwolaethau amaethyddol a gafodd eu cofnodi yng ngwledydd Prydain wedi dyblu yn 2020/21 o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol

Ymgyrchwyr amgylcheddol o Gymru yn cywilyddio “rhai o droseddwyr hinsawdd gwaethaf y blaned”

“Her anferth o’n blaenau” yn dal i fod medd llywydd Cop26 ar ddiwrnod olaf y trafodaethau

Disgwyl i filoedd o bobl ifanc orymdeithio drwy Glasgow i alw am weithredu yn erbyn newid hinsawdd

Fe fydd yr ymgyrchwyr ifanc Greta Thunberg a Vanessa Nakate yn annerch y rali

“Gwarthus” fod ffermwyr wedi derbyn dirwyon am dorri rheolau cynllunio wrth blannu coed

Un ffermwr o Aberhonddu wedi cael dirwy o £15,000 am dorri’r cynlluniau gwreiddiol, weithiau o ychydig fodfeddi

RSPCA Cymru yn croesawu cynlluniau newydd ar les anifeiliaid

Mae’r Cynllun Lles Anifeiliaid wedi ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru heddiw (dydd Iau, Tachwedd 4)