Galw am well reolaeth dros gŵn yn dilyn ymosodiadau angheuol ar dda byw

“Mae angen i bobol sylweddoli pa mor beryg ydy eu cŵn pan fyddant oddi ar eu tennyn,” medd teulu o Aberdaron sydd wedi dioddef ymosodiad ar eu …

“Mae angen ffrind ar ffermio”

Yn eu cynhadledd yn y Drenewydd, mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi cynnal sesiwn i drafod amaeth, iechyd meddwl a diogelwch bwyd

Amaeth ac annibyniaeth: ‘Cymru â’r gallu i berfformio gyda’r gorau’

Cadi Dafydd

Bydd Cennydd Owen Jones, darlithydd amaeth, yn siarad mewn noson gan YesCymru yn Llanbedr (nos Fawrth, Mai 17) ac yn ystyried a all Cymru fwydo Cymru?

Bridio defaid amlbwrpas am y tro cyntaf yng Nghymru er mwyn codi gwerth gwlân

Nod ‘Defaid Amlbwrpas’ yw gwella ansawdd gwlân Cymreig sy’n cael ei gynhyrchu ar ffermydd Gwynedd heb amharu ar ansawdd a chynhyrchiant cig oen

Prif Weinidog Cymru’n dathlu pen-blwydd Llwybr Arfordir Cymru yn ddeg oed

“Mae llwybr yr arfordir yn un o ogoniannau Cymru ac yn un o lwyddiannau mwyaf datganoli”

Cyfreithwyr yn herio penderfyniad i ddyblu maint uned ieir ger Afon Gwy

Yn ôl Fish Legal, dydy Cyngor Sir Powys heb asesu’r effaith fydd tunelli ychwanegol o faw ieir yn ei gael ar yr afon

Angen deddfu i warchod Cymru rhag plannu coed ar dir anaddas  

Cynog Dafis

Mae cynghorau, ffermwyr, mudiadau iaith ac Aelodau o’r Senedd wedi bod yn galw am wneud mwy i sicrhau nad yw coed yn cael eu plannu ar dir …

Plannu 4,000 o goed ar Ynys Môn i fynd i’r afael â newid hinsawdd

Disgyblion o wyth ysgol wedi plannu 500 o goed yn eu hysgolion fel rhan o ymgyrch i greu rhwydwaith o goedwigoedd micro ledled yr yr ynys

Arolwg yn awgrymu bod niferoedd pryfed Cymru wedi gostwng 55% mewn 17 mlynedd

Mae’r astudiaeth yn awgrymu bod niferoedd pryfed sy’n hedfan yn gostwng 34% bob degawd, ar gyfartaledd, meddai elusen Buglife
Wilf Davies

Ffilm am fugail o Ddyffryn Teifi yn cael ei dangos mewn gŵyl ffilmiau yn Efrog Newydd

Mae’r ffilm Heart Valley yn seiliedig ar erthygl gan Kiran Sidhu am fywyd Wilf Davies