David Attenborough

Galwad frys i annog pawb i weithredu er mwyn achub byd natur

Daw galwad Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, WWF Cymru ac RSPB Cymru wrth i Syr David Attenborough ddweud bod rhaid gweithredu nawr

‘Angen ariannu mudiad y Ffermwyr Ifanc yn well’

Cadi Dafydd

Yn ôl Endaf Griffiths, Aelod Hŷn y Flwyddyn y mudiad, mae’r arian gan Lywodraeth Cymru yn “annigonol” o’i gymharu â chyllid …

Dydd Gŵyl Dewi yn “gyfle perffaith” i ddathlu cynnyrch Cymreig, yn ôl Undeb Amaethwyr Cymru

“Mae stori cig coch Cymru yn wych, yn enwedig o ran bod yn amgylcheddol gynaliadwy,” medd Glyn Roberts, Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru

Undeb Amaethwyr Cymru yn lambastio cytundebau masnach Llywodraeth y Deyrnas Unedig

“Mae’r cytundebau hyn yn cael eu hystyried yn chwerthinllyd gan wledydd eraill”

Cefnogaeth Cyswllt Ffermio yn werth dros £22m ar gyfer ffermwyr Cymru

Bydd cymorth ar gael dros y ddwy flynedd nesaf er mwyn eu cefnogi wrth iddyn nhw baratoi at symud i’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy newydd
Peilon a gwifrau yn erbyn awyr las ac ambell gwmwl gwyn

Rhagor o wrthwynebiad i gylluniau i godi peilonau yn Nyffryn Tywi

Mae arweinydd Cyngor Sir Gâr wedi gofyn i gwmni Ynni Bute ailystyried eu cynlluniau i godi peilonau 27 metr o uchder yn yr ardal

Pwy fydd â’u cig ar y brig?

Cystadleuaeth i ganfod cigydd gorau Cymru i’w chynnal ddydd Mawrth

Cynlluniau i droi parc natur yn bentref gwyliau yn cythruddo bardd lleol

Lowri Larsen

“Mae meddwl bod cwmni o’r tu allan yn mynd i ddifetha y lle yn ofnadwy,” medd Ness Owen am Barc Penrhos ar Ynys Môn

Ceidwadwyr Cymreig yn galw am newid polisi lladd gwartheg sydd â’r diciâu

“Does dim tosturi yn y weithred hon; ddim ar gyfer y fuwch, y llo ac yn sicr ddim ar gyfer y ffermwr,” medd Samuel Kurtz

Cig oen Cymreig at ddant y Ffrancwyr

Mae Hybu Cig Cymru wedi bod yn croesawu dosbarthwyr bwyd o Ffrainc