Lansio’r arolwg cenedlaethol cyntaf o droseddau gwledig

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn holi ffermwyr a thrigolion cefn gwlad am safon plismona, yn ogystal ag effeithiau Brexit a Covid-19

Coed “unigryw” wedi disgyn yng Ngerddi Bodnant ac Erddig yn sgil Storm Arwen

Y storm wedi bod yn “ergyd fawr i dreftadaeth Brydeinig” ym Modnant, yn ôl yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Ffermwr ifanc o Geredigion yn ennill Cystadleuaeth Pesgi Moch eleni

Daeth Eiry Williams o Langwyryfon i’r brig yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd, gan guro pump o ffermwyr ifanc eraill i’r wobr

Effeithiau Brexit a Covid-19 yn “peri gofid” i’r sector milfeddygol yng Nghymru

Coleg Brenhinol y Milfeddygon yn cynnal cynhadledd i drafod y prinder yn y maes milfeddygol ar draws y Deyrnas Unedig

‘Rhaid i bolisïau’r dyfodol warchod cyfraniad unigryw amaeth’

Mae digwyddiadau fel y Ffair Aeaf yn tanlinellu’r angen i gydweithio ar bolisïau er mwyn sicrhau y gall busnesau a chymunedau cefn gwlad ffynnu

Cynaliadwyedd yn greiddiol i ddyfodol ffermydd teuluol, medd cadeirydd Hybu Cig Cymru

Daw sylwadau Catherine Smith wrth iddi annerch y Ffair Aeaf yn Llanelwedd

Y Ffair Aeaf yn dychwelyd am y tro cyntaf ers dwy flynedd

Y Ffair Aeaf fydd y digwyddiad mawr cyntaf i gael ei gynnal ar gaeau’r sioe yn Llanelwedd ers Tachwedd 2019

Pryder am ddyfodol ffermydd teuluol wrth i Lywodraeth y Deyrnas Unedig daro cytundebau masnach

Fe glywodd y Pwyllgor Materion Cymreig am yr effaith niweidiol y gallai cytundebau ei chael ar gymunedau gwledig a’r Gymraeg

“Rhaid gweithio gyda’r gymuned amaethyddol, nid yn ei herbyn” ar fater plannu coed i helpu’r amgylchedd

Mae nifer o bryderon wedi cael eu codi’n ddiweddar ynghylch cwmnïau mawr yn prynu tir yng Nghymru er mwyn plannu coed i leddfu eu hôl troed …

Cyfoeth Naturiol Cymru’n gwahardd helfeydd dilyn trywydd ar eu tir

Daw hyn ar ôl i heliwr gael ei ganfod yn euog o annog defnyddio helfeydd dilyn trywydd fel ffordd o guddio hela anghyfreithlon a lladd anifeiliaid