Bil Amaethyddiaeth yn ‘foment garreg filltir’ i ffermio yng Nghymru, yn ôl NFU Cymru

“Am y tro cyntaf yn ein hanes, bydd y mesur hwn yn rhoi’r cyfle i Gymru weithredu ei pholisi bwyd a ffermio ei hun,” medd Aled Jones

‘Cwmnïau dŵr yn trin traethau, afonydd a llynnoedd fel carthffosydd’

Y diwydiant dŵr wedi anwybyddu eu mandad i wella isadeiledd ac yn gwario eu helwon ar dâl ychwanegol ers preifateiddio’r sector, medd elusen

Galw ar Lywodraeth Cymru i wahardd compost mawn

Cadi Dafydd

“Dylid bod wedi gwneud hyn ddegawdau yn ôl, mae’n esiampl arall o ddiwydiant yn llusgo’u traed,” medd Cyfeillion y Ddaear Cymru

Pryder bod Cyfoeth Naturiol Cymru’n peryglu miloedd o wenyn

Elin Owen

“Dw i’n meddwl eu bod nhw am ddinistrio’r math o gynefin y maen nhw eisiau’i greu,” medd arbenigwr ar wenyn

‘Angen sicrhau bod ffermwyr yn gallu allforio i farchnadoedd rhyngwladol heb rwystrau’

Mae NFU Cymru wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog newydd i danlinellu pum blaenoriaeth polisi’r undeb ar gyfer y llywodraeth newydd

Plaid Cymru’n ailadrodd galwadau yn erbyn defnyddio tir amaethyddol i dyfu coed

Dylid dysgu gwersi ar ôl i ystâd yn Nyffryn Tywi gael ei phrynu gan Lywodraeth Cymru gyda bwriad gwreiddiol i blannu coed, medd Mabon ap Gwynfor

Galw am ddiogelu Mynyddoedd Cambria rhag “bygythiadau enfawr”

Mae Cymdeithas Mynyddoedd Cambria wedi lansio deiseb yn galw am ddynodi’r ucheldiroedd yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Sut all cymunedau gydweithio yn wyneb yr argyfwng hinsawdd?

Ifan Erwyn Pleming

“Beth ddaw o Benrhyn Llŷn, a’r byd, dweud y gwir, os na wnawn ni rywbeth yn weddol sydyn i newid ein ffyrdd ac i helpu’r blaned yma i ddod at …

Annog ymwelwyr i barchu’r amgylchedd a meddwl am bobol leol dros Ŵyl y Banc

Cadi Dafydd

“Mae yna le. Does yna ddim angen i bobol fod yn parcio ar linellau melyn ac mewn caeau, mae’n wirion,” medd cynghorydd Llanberis