Cefn Gwlad

Datgelu cynlluniau i wahardd allforio anifeiliaid byw i’w lladd

Bydd ymgynghoriad wyth wythnos yng Nghymru a Lloegr yn casglu barn ar ddod ag allforion anifeiliaid byw i’w lladd a’u pesgi i ben

Cefn Gwlad

Y Llywydd yn brolio’r cwmni sy’ “wedi rhoi gorllewin Cymru ar fap y byd jin”

“Maent yn gwmni sydd wedi eu gwreiddio’n eu cymuned leol ac rwyf yn mwynhau eu gwylio’n tyfu ac yn ffynnu, a hynny gyda thipyn o steil.”
Cefn Gwlad

Ysgrifennydd yr Amgylchedd yn addo “llai o waith papur i ffermwyr ar ôl Brexit”

Y Llywodraeth yn “haneru llawer o’r rheolau a’r rheoliadau dibwrpas” yr Undeb Ewropeaidd

Cefn Gwlad

Cynllun i ddiogelu a rheoli mawndiroedd Cymru

Cyhoeddi rhaglen newydd i fanteisio ar allu mawn i storio carbon yn naturiol

Cefn Gwlad

Llyfr ‘Pobol y Topie’: Tair blynedd o ymchwil i grynhoi hanesion 100 o bobl ddiddorol

“Pan chi ‘di ymddeol – ma’ gyda chi amser – roedd hyn yn cadw fi mas o drwbwl!” meddai’r awdur, Richard E. Huws.

Cefn Gwlad

Y fferm organig sy’n parchu’r pridd

Mae fferm gydweithredol yn y gogledd yn defnyddio dulliau o dramor i dyfu bwyd yn organig
Cefn Gwlad

Cyllid amaethyddol: FUW yn cyhuddo Llywodraeth y Deyrnas Unedig o’u “bradychu”

Bydd y gyllideb yn cael ei thorri o leiaf £95 miliwn yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf

Cefn Gwlad

Undeb Amaethwyr Cymru’n ymateb i’r alwad am eglurder am ariannu cefn gwlad

Llywodraeth Cymru wedi bod yn galw am sicrwydd ariannol gan Lywodraeth Prydain

Cefn Gwlad

Rewilding Britain: ‘puryddion ail-wylltio sydd wedi difrodi delwedd y mudiad’

Cyfarwyddwr mudiad dad-ddofi yn teimlo bod “iaith eithafol” wedi achosi niwed

Cefn Gwlad

Ail-wylltio: pryderon o hyd ynghylch pwy sy’n rheoli’r “agenda”

Mae Arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Powys yn dal i bryderu mai pobol ddinesig sy’n gyrru’r “agenda gwyrdd”