“Hynod siomedig” fod y Senedd wedi gwrthod y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Catrin Lewis a Lleucu Jenkins

Roedd 26 pleidlais yn y Senedd o blaid y cynnig a 26 yn ei erbyn, gan arwain at bleidlais gan y Dirprwy Lywydd oedd yn cefnogi’r Llywodraeth

Statws Dynodiad Daearyddol i Gig Oen a Chig Eidion Cymru

Mae’r statws gwarchodedig hwn yn golygu bod hawl allforio’r cynhyrchion premiwm i Siapan gyda sicrwydd ychwanegol na fydd yn cael ei …
Virginia Crosbie a Gareth Wyn Jones

Cynllun Ffermio Cynaliadwy: “Mae’n rhaid cael sgwrs barchus ar y ddwy ochr”

Catrin Lewis

Daw’r sylwadau gan y Ceidwadwyr Cymreig, wedi i’r ffermwr Gareth Wyn Jones ddweud bod rhai wedi bygwth ei fywyd ar y cyfryngau …

Cynllun Ffermio Cynaliadwy: ‘Mae angen gwrando ar ffermwyr ac ystyried y Gymraeg’

Daw’r rhybudd gan Gymdeithas yr Iaith wrth i filoedd o ffermwyr deithio i Gaerdydd i gynnal protest ger y Senedd

Protest: Heddlu’n annog ffermwyr i beidio dod â thractorau i Fae Caerdydd

Mae disgwyl torf fawr tu allan i’r Senedd ddydd Mercher (Chwefror 28)

Cofio Iolo Trefri: “Dyn arbennig a ffarmwr heb ei ail”

Cadi Dafydd

“Roedd ei gariad o at Gymru yn fawr, ond at Sir Fôn yn anferthol,” medd cyfaill i’r gŵr busnes a ffermwr o Ynys Môn, sydd wedi …

‘Byddai cefnu ar y Cytundeb Cydweithio’n gyfystyr â cherdded oddi wrth ffermwyr’

Cadi Dafydd

“Fydden ni ddim yma oni bai am Brexit, ond fydden ni ddim yma chwaith pe bai’r hyn sy’n cael ei gynnig gan y Llywodraeth yn fwy tebygol o …

Annog Prif Weinidog nesaf Cymru i ddiogelu dyfodol parciau cenedlaethol

Mae’r cynllun yn cynnwys caniatáu i bob plentyn ymweld â Pharc Cenedlaethol fel rhan o’r cwricwlwm cenedlaethol

Cyhuddo Rishi Sunak o fod yn “ddigywilydd” wrth fanteisio ar achos ffermwyr Cymru

Y Ceidwadwyr wedi torri cyllid amaeth, wedi tanseilio ffermwyr drwy gytundebau masnach, ac wedi blaenoriaethu archfarchnadoedd, medd Plaid Cymru