Rygbi

Kieran Hardy allan o Bencampwriaeth y Chwe Gwlad

Mae’r mewnwr wedi ei ryddhau o garfan Cymru ar ôl anafu ei goes yn ystod y fuddugoliaeth yn erbyn Lloegr

Rygbi

Y Scarlets yn awyddus i fachu Dwayne Peel gan Gleision Caerdydd

Ond mae Gleision Caerdydd yn mynnu bod cyn-fewnwr Cymru yn parhau dan gytundeb iddyn nhw

Rygbi

Disgwyl gohirio Cwpan Rygbi’r Byd y merched tan 2022

Roedd disgwyl i’r gystadleuaeth gael ei chynnal yn Seland Newydd rhwng Medi 18 a Hydref 16 eleni

Rygbi

Elliot Dee yn llofnodi cytundeb newydd â’r Dreigiau

“Mae Elliot yn angerddol am chwarae i’r Dreigiau ac yn benderfynol o chwarae rhan fawr yn ein llwyddiant yn y dyfodol fel rhanbarth”

Logo Undeb Rygbi Cymru
Rygbi

Undeb Rygbi Cymru’n condemnio camdriniaeth ar-lein

“Fel cymuned rygbi, mae’r unigolion hyn wedi ein siomi i gyd. Mae’n rhaid i hyn ddod i ben.”

Rygbi

Pascal Gaüzère yn cwympo ar ei fai

“Pan fyddwch chi’n gwneud camgymeriad, mae’n well cydnabod hynny”

Rygbi

Gleision Caerdydd yn ail frandio

O’r tymor nesaf ymlaen bydd y rhanbarth yn cael ei adnabod fel Rygbi Caerdydd

Rygbi

Lloegr ddim am gwyno am berfformiad y dyfarnwr ar ôl colli yn erbyn Cymru

Fe wnaeth y Ffrancwr Pascal Gauzere sawl penderfyniad dadleuol wrth i Gymru ennill o 40-24

Llun o Eddie Jones yn gwenu
Rygbi

Cymru v Lloegr: “fydd y ci dim yn gallu bwyta’i fwyd, na’r wraig”

Eddie Jones yn gwrthod beio’r dyfarnwr ac yn ofni’r canlyniadau posib pe bai’n gwneud hynny ar ôl i Loegr golli

Rygbi

Cymru’n dathlu’r Goron Driphlyg

Tîm Wayne Pivac wedi sicrhau’r tlws gyda buddugoliaeth o 40-24 dros Loegr yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd