Dan Biggar wedi’i enwi’n gapten ar gyfer taith rygbi Cymru i Dde Affrica

Bydd tîm Wayne Pivac yn chwarae tair gêm brawf ym mis Gorffennaf

Phil Bennett “yn brwydro fel gwir Scarlet yng ngofal ei deulu”

Daw’r datganiad gan y Scarlets yn dilyn adroddiadau am ei gyflwr dros y penwythnos

Y system bresennol o redeg rhanbarthau rygbi Cymru “ddim yn gweithio”

Huw Bebb

“Rydyn ni’n gofyn yr un cwestiynau yr ydyn ni wedi gofyn dro ar ôl tro, cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth gyda rygbi Cymru,” medd Gareth Rhys Owen

Cyhoeddi trefn gemau rygbi Cymru yn y Chwe Gwlad – a phob un ar ddydd Sadwrn

Mae tocynnau ar gyfer y gemau yng Nghaerdydd yn costio rhwng £40-£130

Pum newid yn nhîm merched Cymru i herio Ffrainc

Byddan nhw’n awyddus i daro’n ôl ar ôl colli’n drwm o 58-5 yn erbyn Lloegr

Pum newid yn nhîm merched Cymru i herio Lloegr

Mae Cymru wedi ennill eu dwy gêm gyntaf ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni

Pencampwriaeth Rygbi 7 Bob Ochr fwyaf Cymru’n dychwelyd i Gaerdydd

Mae’r Urdd ac Undeb Rygbi Cymru’n disgwyl croesawu 100 o ysgolion, 400 o dimau, a 5,000 o chwaraewyr dros yr wythnos hon (Ebrill 4-8)

Clwb Rygbi Llanelli’n dathlu’r 150

Cafodd y clwb byd-enwog ei sefydlu ar Fawrth 30, 1872