Iechyd

Rhagor o achosion a marwolaethau’n “anochel” wrth lacio cyfyngiadau Covid-19

Rhybudd gan Boris Johnson, prif weinidog Prydain, sy’n dweud y bydd brechlynnau’n gwella’r sefyllfa rywfaint

Iechyd

Galw ar bobol sydd wedi cael eu heintio â Covid-19 i roi gwaed ar gyfer astudiaeth

“Gall y cyfraniadau hyn helpu i ddarparu’r dystiolaeth sydd ei hangen arnom i roi’r canlyniad gorau posibl i bob claf”

Iechyd

Diweddariad Ap Covid-19 y GIG yn torri rheolau Apple a Google

Roedd y feddalwedd ar gyfer Cymru a Lloegr i fod i gael ei ddiweddaru ar 8 Ebrill

Iechyd

Galw ar bobl i “ymddwyn yn gyfrifol” wrth i dafarndai a bwytai ailagor tu allan yn Lloegr

Apêl Boris Johnson wrth i ragor o gyfyngiadau gael eu llacio

Iechyd

Meddyg wedi “dychryn” fod “nifer sylweddol” o weithwyr Tesco Caergybi yn gwisgo fisyrnau yn hytrach na masgiau

“Ac nid dim ond y fisyrnau, nid oedd masgiau llawer o’r gweithwyr yn gorchuddio eu trwynau.”
Iechyd

Nifer o bobol ‘wedi marw mewn poen diangen oherwydd prinder meddyginiaethau’

Mwy o bobol nag arfer wedi marw yn ystod y flwyddyn ddiwethaf dros y pandemig a nifer ohonynt wedi marw adref

Iechyd

Cwymp enfawr yn nifer marwolaethau coronafeirws Cymru a Lloegr

Marwolaethau coronafeirws wythnosol yng Nghymru a Lloegr wedi gostwng 92% o uchafbwynt yr ail don

Iechyd

Boris Johnson yn ceisio tawelu ofnau am frechlyn AstraZeneca

Rheoleiddwyr yn argymell bod pobl o dan 30 oed yn cael cynnig math arall o frechlyn

Brechlyn AstraZeneca
Iechyd

Cynnig brechlynnau Pfizer neu Moderna i bobol dan 30 oed, yn hytrach nag AstraZeneca

“Yn seiliedig ar y dystiolaeth ar hyn o bryd, mae manteision y brechlyn wrth gwffio Covid-19 yn parhau i fod yn fwy na’r perygl”

Iechyd

Taith ceir clasurol i godi arian i Ysbyty Llwynhelyg a diolch i’r GIG

‘Taith hen geir o Ddoc Penfro i Hwlffordd ac yna i Gaerfyrddin yn ddigwyddiad gwych ac yn hwyl i’w wylio’