Iechyd

Galw am godiad cyflog buan i nyrsys, parafeddygon a glanhawyr y Gwasanaeth Iechyd

14 undeb wedi ysgrifennu at Lywodraeth y Deyrnas Unedig
Cymru

Beirniadu Rownd a Rownd am stori trawsblaniad

Ddim yn cyfleu delwedd realistig o’r sefyllfa

Pen ac ysgwydd Vaughan Gething
Cymru

“Fydd dim angen cyfyngiadau lleol os yw pawb yn dilyn y cyngor” – Vaughan Gething

Bydd unrhyw gyfyngiadau yn benodol i’r unigolyn a’i deulu, meddai

Rhythwyn Evans
Cymru

Staff Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn diolch am y gefnogaeth yn ystod y pandemig

Dros £100,00 wedi ei ei godi ar gyfer staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol

Cymru

Gwasanaethau deintyddiaeth am gynyddu fesul tipyn

Bydd y rhai ag anghenion brys neu broblemau difrifol yn cael blaenoriaeth

Cymru

Lefelau ymarfer corff yn ystod y coronafeirws yn dibynnu’n helaeth ar gyfoeth

Mae’r lefelau uchaf o ymarfer corff mewn ardaloedd mwy breintiedig

Matt Hancock, Ysgrifennydd Iechyd San Steffan
Iechyd

Ailgyflwyno cyfyngiadau’r coronafeirws yng Nghaerlŷr

Y ddinas yn nwyrain canolbarth Lloegr wedi gweld cynnydd sydyn mewn achosion

Cymru

Ysbyty maes Caerfyrddin yn croesawu ei gleifion cyntaf

Mae nifer fach o gleifion wedi cael eu symud o Ysbyty Glangwili i Ysbyty Enfys Caerfyrddin

Profion Covid-19, y coronafeirws
Cymru

Coronafeirws: Trio cysylltu gyda 300 o weithwyr ffatri fwyd ‘ar frys’

166 o achosion wedi’u cadarnhau yn Rowan Foods yn Wrecsam

Iechyd

Coronafeirws: Ystyried cyflwyno cyfyngiadau penodol yng Nghaerlŷr

866 o achosion wedi eu nodi yn y ddinas yn y bythefnos ddiwethaf