Llywodraeth Cymru’n “fwy penderfynol o baratoi ar gyfer streic y nyrsys na cheisio osgoi’r streic honno yn y lle cyntaf”

Nyrsys yn teimlo “nad oes ganddyn nhw unrhyw opsiwn arall ond streicio”, meddai Rhun ap Iorwerth

“Mae’r alwad yn glir gan nyrsys – mater i’r Llywodraeth yw profi eu bod nhw’n gwrando”

Rhun ap Iorwerth, llefarydd iechyd Plaid Cymru, yn dweud bod gan Lywodraeth Cymru y grym i wella cyflogau nyrsys a bod rhaid iddyn nhw ei ddefnyddio

Rhybudd bod angen cyfeirio mwy o arian at wasanaethau rheng flaen y Gwasanaeth Iechyd

“Mae angen i ni gydnabod ac unioni’r diffyg adnoddau yng Ngwasanaeth Iechyd Gwaldol Cymru”

Meddygon y dyfodol am ddysgu sgiliau i allu trin cleifion yn Gymraeg

Mae Prifysgol Caerdydd wedi sefydlu rhaglen beilot sy’n ceisio gwella lles, canlyniadau meddygol a dealltwriaeth cleifion mewn ysbytai
Ambiwlans

Amserau aros iechyd dan y lach unwaith eto

Mae’r Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi ymateb i’r amserau aros arafaf sydd wedi’u cofnodi ddau fis yn olynol

Sefydlu elusen i fynd i’r afael â hunanladdiad o ogwydd gwahanol

Cadi Dafydd

Un o brif orchwylion elusen Mesen fydd rhoi’r arfau i bobol allu helpu anwyliaid sydd wedi dweud neu awgrymu eu bod nhw’n ystyried dod â’u …

Rhoi cymorth i fenywod Cymru yn ystod beichiogrwydd a genedigaeth

“Mae o mor bwysig i bob merch gofio mai chi sydd yn rhoi geni i’r babi yma, chi sydd gyda’r dewis,” meddai Lliwen MacRae, sy’n byw yn …

Diwrnod Clefyd Siwgr y Byd: Galw am addysg ac ymchwil

Elin Owen

Ar Ddiwrnod Clefyd Siwgr y Byd bu golwg360 yn siarad gyda rhai sy’n byw â’r cyflwr

Heriau’n pentyrru yn Ysbyty Athrofaol y Faenor: “Dim amser i’w golli”

“Mae yna frys hefyd i gael trefn ar hyn cyn y pwysau ychwanegol anochel sy’n dod bob gaeaf”

Nyrsys ledled Cymru am streicio dros “dâl teg”

“Mae ein haelodau’n dweud mai digon yw digon,” medd Ysgrifennydd Cyffredinol y Coleg Nyrsio Brenhinol