Cymru

Achosion Covid Caerdydd ‘yn digwydd trwy rwydweithiau teuluol yn bennaf’

Arweinydd y Cyngor yn esbonio’r angen am gyflwyno’r cyfyngiadau yn ddi-oed

Cymru

Rhybudd y gall fod angen cyfyngiadau llymach

Y sefyllfa’n ddifrifol iawn, yn ôl y Gweinidog Iechyd

Cymru

Tara yn trafod trio cael babi

Mae gan y berfformwraig bodlediad newydd yn trafod profiadau dyrys bywyd
Iechyd

Ap olrhain cyswllt ddim yn gweithio ar rai ffonau

Mae’r ap olrhain cyswllt newydd yng Nghymru a Lloegr wedi bod yn destun cwynion gan rai defnyddwyr gan nad ydynt yn gallu ei lawrlwytho

Cymru

Lansio ap Covid-19 yng Nghymru a Lloegr

“Rydw i wir yn annog pawb yng Nghymru i lawr lwytho a defnyddio’r ap i gadw Cymru’n ddiogel”, meddai Vaughan Gething

Prifysgol Abertawe
Addysg

12 o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi profi’n bositif am y coronafeirws

Mae’r Brifysgol yn dweud eu bod nhw’n cadw llygad ar y datblygiadau

Cymru

Coronafeirws: Mark Drakeford yn ateb cwestiynau yn y Siambr cyn annerch y genedl heno

Bydd prif weinidog Cymru’n annerch y genedl heno (nos Fawrth, Medi 22) am 8.05yh

Iechyd

Dim torf pan fydd tîm pêl-droed Cymru yn teithio i Wembley

Gohirio cynlluniau i ddechrau gadael i gefnogwyr fynychu digwyddiadau chwaraeon yn Lloegr

Iechyd

Coronafeirws: Boris Johnson yn cyhoeddi mesurau newydd i Loegr

Posib i’r mesurau fod mewn grym am chwe mis

Cymru

Galw am “amddiffyn cymunedau” rhag anghydbwysedd cyfyngiadau’r cyfnod clo lleol

Mater i’r awdurdodau lleol, meddai Boris Johnson, prif weinidog Prydain