Profion Covid-19, y coronafeirws

Cyfraddau Covid-19 diweddaraf ardaloedd awdurdod lleol Cymru

Gwynedd sydd â’r gyfradd uchaf o hyd, a gwelwyd cynnydd yn Ynys Môn

Covid-19 yn bennaf gyfrifol am 15.8% o farwolaethau cartrefi gofal Cymru y llynedd

Cynnydd o 17% mewn marwolaethau yng nghartrefi gofal Cymru yn ystod y flwyddyn, o gymharu â’r cyfartaledd dros bum mlynedd cyn hynny

Elusennau ac Aelodau o’r Senedd yn galw am strategaeth ganser i Gymru

Cyn bo hir, Cymru fydd yr unig wlad yn y Deyrnas Unedig sydd heb strategaeth ganser

Wyth marwolaeth a 2,791 o achosion newydd o Covid-19 yng Nghymru

Cyfanswm y marwolaethau bellach yn 6,420 gyda nifer yr achosion ers dechrau’r pandemig wedi codi i 513,790

Pryder am effaith rhestrau aros i weld deintydd ar gleifion yn sgil y pandemig

Yn ôl ffigyrau’r Gwasanaeth Iechyd, mae cyrsiau triniaeth ddeintyddol wedi gostwng dros 75% yn 2020-2021
Archfarchnad

Blaenoriaeth siopa’n dod i ben yng Nghymru

Mae’r llefydd cadw wedi bod mewn grym ers dechrau’r pandemig er mwyn diogelu pobol fregus sy’n glinigol agored i niwed yn sgil …

Logo Cyngor Ynys Môn

Pryder am achosion Covid-19 ar Ynys Môn

“Mae’r 20 mis diwethaf wedi bod yn anodd i bawb, ond drwy ofalu am ein gilydd, gallwn obeithio am Flwyddyn Newydd llawer gwell”

Gwyddonwyr Caerdydd yn darganfod pam fod brechlyn AstraZeneca yn gallu ceulo’r gwaed

“Gobeithiwn y gall ein casgliadau gael eu defnyddio i ddeall effeithiau mwyaf prin y brechlynnau newydd hyn”

Peter Fox

Croesawu pleidlais o blaid proses i helpu cleifion â chlefyd niwronau motor

Aelodau o’r Senedd yn pleidleisio dros broses gyflym nad yw’n seiliedig ar brawf moddion i addasu cartrefi’r rhai sy’n byw …

Galw am “ddull mwy cadarn” gan Lywodraeth Cymru er mwyn dileu achosion newydd o HIV erbyn 2030

“Rhaid i’r gwaith barhau er mwyn rhoi diwedd ar y stigma a chael gwared ar yr afiechyd hwn unwaith ac am byth”