Addysg

Y Democratiaid Rhyddfrydol eisiau dull pedair gwlad o brofi myfyrwyr am y coronafeirws

Ond mae undeb yn rhybuddio am beryglon cynllun o’r fath

Iechyd

Llywodraeth Prydain yn sicrhau 2m yn rhagor o frechlynnau coronafeirws

Mae lle i gredu bod brechlyn Moderna yn 95% effeithiol

Arian a Busnes

Bydd cyfyngiadau newydd yn dod i rym yng Nghymru yfory (dydd Llun, Tachwedd 30)

A bydd pecyn cymorth i’r diwydiant lletygarwch

Profion Covid-19, y coronafeirws
Cymru

Cynllun profi torfol am y coronafeirws yn cael ei ymestyn i ardal arall

Bydd pawb yng ngwaelodion Cwm Cynon yn cael cynnig prawf cyflym am yr haint

Cynnal profion Covid-19
Cymru

Prifysgol yn denu £3m i wella ffyrdd o adnabod a thrin canser yr ofari

Mae 7,400 o ferched yn cael diagnosis o ganser yr ofari bob blwyddyn ym Mhrydain

Iechyd

Mwyafrif o bobol yn fodlon cael eu brechu yn erbyn Covid-19

Dim ond 17% fyddai’n gwrthod ei gymryd, gyda 19% yn dweud eu bod yn dal yn ansicr

Iechyd

Y GIG yn peilota prawf gwaed sy’n gallu darganfod 50 math gwahanol o ganser

Fe allai’r prawf roi diagnosis cynnar o ganser a helpu i atal marwolaethau

Iechyd

Covid-19: disgwyl i fwy o awdurdodau lleol Lloegr gael eu rhoi yn yr haenau uchaf

Bydd pob ardal yn Lloegr yn cael ei rhoi mewn un o dair haen pan fydd y cyfnod clo yn dod i ben ar Ragfyr 2

Iechyd

Llywodraeth Cymru mewn dadl gyda… Will Carling

“Efallai nad yw Will Carling yn llais bydd pobol yng Nghymru yn gwrando arno, ond mae perygl i rywun sydd â dilyniant sylweddol ddylanwadu ar …

Cymru

Cyhuddo’r Gweinidog Iechyd o roi gwleidyddiaeth cyn cleifion

Dylai Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr aros mewn mesurau arbennig nes bod y Prif Weithredwr newydd yn dechrau yn y flwyddyn newydd, meddai’r …