Jason Mohammad yn dal pêl o dan ei fraich yn Stadiwm Dinas Caerdydd

Darlledwyr Cymru, Iwerddon, Tsieina a Gweriniaeth Corea yn cydweithio ar gyfres am stadiymau

S4C, Cwmni Da, TG4, Loosehorse, LIC China, Jeonju Television (JTV) ac Asiantaeth Cyfathrebu Corea sydd wedi dod ynghyd
Elyrch

Golwr Abertawe allan am weddill y tymor

Bydd Steven Benda yn cael llawdriniaeth ar ei ben-glin, ac fe wnaeth y clwb fethu â denu golwr arall yn ystod y ffenest drosglwyddo

Hynt a helynt clybiau Cymru yng nghynghreiriau Lloegr ar ddiwedd y ffenest drosglwyddo

Ambell wyneb newydd yng Nghaerdydd, Casnewydd a Wrecsam ond diwrnod tawel yn Abertawe
Dylan Ebenezer a Joe Ledley ger yr Wyddfa

All Joe Ledley a’i daith iaith annog y genhedlaeth nesaf o siaradwyr Cymraeg?

Alun Rhys Chivers

Fe fydd y cyn-bêldroediwr ymhlith yr enwogion fydd yn cymryd rhan yn Iaith Ar Daith 2023, a’i fentor fydd y cyflwynydd chwaraeon Dylan Ebenezer

Rheolwr Wrecsam yn canmol perfformiad “rhagorol” yn erbyn Sheffield United

Bydd yn rhaid iddyn nhw ailchwarae’r gêm gwpan ar ôl gêm gyfartal 3-3

Sabri Lamouchi yw rheolwr newydd tîm pêl-droed Caerdydd

… ac mae Sol Bamba yn dychwelyd i’r clwb fel aelod o’r tîm hyfforddi

Beth nesaf i’r Adar Gleision?

Siôn Misra

Golwg ar le mae Caerdydd ar hyn o bryd, o’i gymharu â lle dylen nhw fod ac yr hoffen nhw fod wrth iddyn nhw ystyried pwy fydd eu rheolwr nesaf
Sorba Thomas

Sorba Thomas yn mynd ar fenthyg i Blackburn

Bydd yn symud o Huddersfield tan ddiwedd y tymor
Ben Cabango yn edrych tua'r eisteddle, ac Ethan Ampadu yn ystwytho

Abertawe’n benderfynol o fanteisio ar seibiant rhwng gemau, medd Ben Cabango

“Pan ydyn ni’n cael amser i ymarfer, rydyn ni fel arfer yn gwneud yn dda,” meddai’r amddiffynnwr canol
Elyrch

Anaf i golwr Abertawe’n cynnig cyfle i golwr fu ar fenthyg gydag Aberystwyth

Y disgwyl yw y bydd Andy Fisher yn chwarae yn lle Steven Benda, ond gallai Lewis Webb hawlio’i le ar y fainc yn sgil prinder gôl-geidwaid