Andy Turner

Andy Turner wedi’i enwi’n rheolwr llawn amser Derwyddon Cefn

“Rwy’n falch iawn o gael y golau gwyrdd i fynd â’r clwb ymlaen ynghyd â’r grŵp gwych o bobl o’m cwmpas”

Achos llys Ryan Giggs wedi ei ohirio tan yr haf

Nid oedd modd cynnal yr achos oherwydd diffyg amser llys, gydag achosion eraill yn gorfod cael blaenoriaeth

Chwaraewyr “yn ffodus” ar ôl osgoi cael eu hanafu gan garreg a gafodd ei thaflu at fws

Roedd Clwb Pêl-droed Merched Caerdydd yn teithio yn ôl o Rydychen pan ddioddefodd eu bws ymosodiad

Russell Martin

Russell Martin am i Abertawe ddenu mwy o chwaraewyr ym mis Ionawr

Mae’n edmygu chwaraewr canol cae MK Dons, Matt O’Riley, tra bod Abertawe hefyd yn chwilio am ymosodwr

Everton

Dau gyn-reolwr Abertawe yn y ras am swydd rheolwr Everton

Mae enwau Roberto Martinez a Graham Potter wedi’u crybwyll, ond Wayne Rooney yw’r ffefryn cynnar i olynu Rafa Benitez

Cadw golwg ar y Cymry

Hynt a helynt chwaraewyr Cymru i’w clybiau’r penwythnos hwn

Kieffer Moore

Neb eisiau arwyddo Kieffer Moore yn ôl Steve Morison

Si ar y stryd bod Burnley yn awyddus i ddenu ymosodwr talsyth Cymru i’w rhengoedd

Crwner yn ceisio cysylltu ag asiant wnaeth helpu i drefnu hediad Emiliano Sala

Uwch Grwner Dorset yn awyddus i wahodd Willie McKay i roi tystiolaeth

Abertawe yn Cyrus Christie ar fenthyg

“Rwyf wrth fy modd gyda’r trosglwyddiad ac rwy’n hapus iawn i fod yma”

Casnewydd yn denu James Waite o Benybont

Mae’r gŵr 22 oed wedi cael cytundeb 18 mis, gan ei gadw yn Rodney Parade tan haf 2023