“Yr unig le â mwy o L’s na Chelsea”

Paddy Power yn troi at Gymru i wneud hwyl am ben y tîm pêl-droed sy’n ei chael hi’n anodd ennill gemau ar hyn o bryd

Ailenwi’r Cae Ras

Daw hyn yn sgil nawdd gan gwmni Americanaidd

Dod yn aelod o’r Orsedd yn “fraint enfawr, annisgwyl” i Laura McAllister

Alun Rhys Chivers

Mae hi’n weithgar ym meysydd gwleidyddiaeth a phêl-droed, fel aelod o Gomisiwn y Cyfansoddiad ac is-lywydd gyda UEFA
Russell Martin

Southampton am ddenu rheolwr Abertawe?

Mae Russell Martin yn un o’r ffefrynnau ar gyfer y swydd yn dilyn cwymp y clwb i’r Bencampwriaeth

Sol Bamba ‘wedi cael cynnig swydd rheolwr yr Adar Gleision’

Daw’r adroddiadau ar ôl i Glwb Pêl-droed Caerdydd benderfynu peidio ag ymestyn cytundeb Sabri Lamouchi

Rheolwr Caerdydd am adael ei swydd

Cafodd Sabri Lamouchi gytundeb tymor byr, gan lwyddo i gadw’r Adar Gleision yn y Bencampwriaeth
Russell Martin

‘Cadw chwaraewyr sydd allan o gytundeb yw blaenoriaeth Abertawe’

Mae’r rheolwr Russell Martin wedi cael ei holi am ei ddyfodol, gyda blwyddyn yn weddill o’i gytundeb presennol

Rheolwr Caerdydd yn awyddus i aros

Mae Sabri Lamouchi yn cyfarfod â pherchnogion y clwb heddiw (dydd Mawrth, Mai 9)

“Siom eithriadol” cadeirydd newydd yr Elyrch

Mae Andy Coleman wedi ymateb i’r dyfalu tros ddyfodol Julian Winter a Josh Marsh

Cadeirydd newydd i’r Elyrch

Mae Andy Coleman yn ddyn busnes llwyddiannus ym maes lletygarwch yn yr Unol Daleithiau