Dros 90% o gefnogwyr pêl-droed benywaidd wedi profi casineb at ferched ar-lein

“Mae’r gêm angen dechrau sylwi ar y drwg yn y caws,” medd un ymgyrchydd

Cyngres Ewropa: Buddugoliaeth fawr i’r Seintiau Newydd, ond Cei Connah allan

Y Seintiau Newydd drwodd i’r rownd nesaf, ond siom i ddynion Andy Morrison

Elyrch

Rheolwr arall yn dweud ‘Na’ wrth Abertawe

Mae lle i gredu bod Russell Martin wedi gwrthod y swydd, ar ôl i John Eustace dynnu’n ôl yn ddiweddar

Carreg lwyd gydag arysgrif i gofio'r 96 a fu farw a'r geiriau "You'll never walk alone"

97fed person wedi marw, 32 o flynyddoedd ar ôl trychineb Hillsborough

Bu farw Andrew Devine ddydd Mawrth (Gorffennaf 27)

Sam Vokes

Sam Vokes yn ymuno â Wycombe

Mae’r Cymro 31 oed wedi gadael Stoke

Caerdydd

Clwb Pêl-droed Caerdydd yn wynebu pryderon am anafiadau ac achosion Covid-19

Mick McCarthy yn rhagweld dechrau anodd i’r tymor

Bangor 1876 am apelio ar ôl cael eu gwahardd rhag chwarae yng Nghwpan Cymru

“Rydym o’r farn fod egwyddorion pwysig yn y fantol”

Carchar i gyn-bêldroediwr Casnewydd am droseddau cocên

Cafodd ei ddedfrydu i 28 mis yn y carchar ar ôl pledio’n euog i fod â chyffuriau Dosbarth A yn ei feddiant gyda’r bwriad o gyflenwi

Albert Stuivenberg yn gadael ei swydd fel Dirprwy Hyfforddwr Cymru

“Mae sefyllfa Cymru’n un ofnadwy o ddiddorol ar hyn o bryd,” medd y sylwebydd Nic Parry wrth drafod dylanwad y gŵr o’r Iseldiroedd a’r …
Matt Grimes

Adroddiadau bod Fulham eisiau prynu capten Abertawe Matt Grimes

…. ac mai John Terry fydd y rheolwr nesaf