Cerddoriaeth

Syr Bryn Terfel yn ffrydio’i gyngerdd Dolig ledled y byd… gyda help cyfarwyddwr cyfres enwog Friends

Methu perfformio yn Efrog Newydd wedi iddo dorri ei goes yn Bilbao

Cerddoriaeth

Albwm covid Mark Cyrff

Bydd ‘Feiral’ yn cael ei rhyddhau fory, Rhagfyr 4
Cerddoriaeth

‘Cenedl Mewn Cân’ – 10 cân sy’n cynrychioli iaith a diwylliant Cymru ar ei orau

Dyl Mei, Lisa Gwilym ac eraill yn dewis 10 cân i gynrychioli Cymru

Cerddoriaeth

Partneriaeth drawsatlantig yn mynd o nerth i nerth

Mae Urdd Gobaith Cymru a myfyrwyr ym Mhrifysgol Alabama wedi dod at ei gilydd i ffurfio côr rithiol i ddathlu’r berthynas rhyngddynt

Cerddoriaeth

“Cerddor arbrofol mwyaf clyfar Cymru”

Mae Meilir wedi teithio Ewrop yn gigio gyda’r Joy Formidable, ac ar fin rhyddhau ei albwm gyntaf
Celf Weledol

‘Llwydffest’ – llu o artistiaid yn dehongli cerddi

Mae Siân James a Gai Toms ymysg yr artistiaid sydd wedi ymateb ar gân i waith Iwan Llwyd ar gyfer Gŵyl Gerallt ddydd Sadwrn
Cerddoriaeth

Cyhoeddi sengl elusennol Dwylo Dros y Môr 2020

Elin Fflur, Heledd Watkins ac Elidyr Glyn ymysg y cerddorion sydd yn cyfrannu at y sengl newydd

Cerddoriaeth

Deyah yn ennill Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2020, gyda’i halbwm ‘Care City’

Roedd y seremoni yn cynnwys ymddangosiad annisgwyl gan Michael Sheen

Cerddoriaeth

Ed Holden

Mae’r rapiwr 37 oed wedi cyhoeddi albwm newydd
Cerddoriaeth

Hip-hop heintus Grangetown

Mae rapiwr o Gaerdydd yn aflonyddu’r sîn Grime Llundeinig, ac mae’n hen bryd i’r Cymry dalu sylw hefyd