‘Byddai cydnabod Datblygu fel ysbrydoliaeth wedi plesio Dave R Edwards’

Emyr Glyn Williams o Label Recordiau Ankst yn trafod â golwg360 wedi i’r band ennill y ‘Wobr Ysbrydoliaeth Cerddoriaeth Gymreig’

Cwmwl Tystion II ar daith

“Mae angen i Gymru a’r Cymry fod yn fwy ymwybodol o’n hanes ac hefyd i wynebu rhai gwirioneddau”

Mike Peters

Gwerthu piano Queen a The Alarm mewn ocsiwn

Cafodd ei storio am gyfnod mewn stiwdio a fu’n gapel yng ngogledd Cymru, ac mae disgwyl i’r offeryn gael ei gwerthu am hyd at £20,000

Paul Mealor

Cyfansoddwr yn ‘dod adref’ ar gyfer première Cymru concerto newydd

Cafodd y concerto ei gomisiynu ar y cyd gan Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

Cân newydd Sywel Nyw yn dathlu Steven Seagal ac ystrydebau’r 80au

“Ro’n i isio adlewyrchu diwyllianau gwahanol o fewn Cymru ac acenion gwahanol fel bo’ ni ddim yn cael yr un straeon a’r un input ar Gymreictod”

Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2021

Mae 12 o artistiaid wedi eu henwebu, gan gynnwys Gruff Rhys, a band y diweddar David R Edwards, Datblygu

Cylch o ganeuon yn clodfori Dyffryn Clwyd yn cipio Medal Gyfansoddi’r Urdd 2020-21

‘Dw i wedi cyflwyno’r casgliad er cof am Nain, felly roedd hynny’n golygu lot i mi ac wedi fy ysbrydoli i’n fawr’ – Ioan Wynne Rees

Cerddor yn defnyddio cerddoriaeth i “greu newid cadarnhaol” yn yr argyfwng tai

“O’n i’n arfer teimlo mor anobeithiol am yr hyn yr oeddwn yn ei weld yn digwydd i’n pentref hardd . . ond rwy’n gwrthod eistedd a chrio am hyn …
Georgia Ruth

Georgia Ruth yn “cymryd bach yn hirach i ddod dros y Covid ‘ma”

Mae hi wedi gorfod tynnu allan o ŵyl Focus Wales ac o gyflwyno ei rhaglen ar BBC Radio Cymru dros y pythefnos diwethaf

Taith hirddisgwyledig Stormzy o amgylch y Deyrnas Unedig yn dechrau yng Nghaerdydd

Bwriad y daith oedd hyrwyddo albwm a gafodd ei gyhoeddi yn 2019, ond cafodd y cyngherddau eu gohirio sawl tro yn sgil y pandemig