Dathliad lleol er cof am Cledwyn Jones, Triawd y Coleg

Non Tudur

Bydd Robat Arwyn yn dadorchuddio plac er cof amdano ar wal yr ysgol yn Nhal-y-sarn – pentref â thraddodiad canu cryf

Rhoi llwyfan i gerddorion Affricanaidd “yn rhan o egwyddorion Neuadd Ogwen”

Lowri Larsen

Mae dathliad yn y neuadd yn Nyffryn Ogwen yr wythnos hon (Mehefin 1-3)

Croesawu parti o Lydaw i Faes Eisteddfod yr Urdd

Elin Owen

Adref yn Llydaw, mae aelodau’r côr yn adnabyddus am weithi gyda’i gilydd i helpu cymdeithasau yn eu hardal

Rhys Mwyn yn datgelu cysylltiad teuluol â Tina Turner

Fe fu’n siarad â Radio Cymru fore heddiw (dydd Iau, Mai 25) yn dilyn marwolaeth y gantores 83 oed

Stori luniau: Gŵyl Fach y Fro

Elin Owen

Dychwelodd Gŵyl Fach y Fro i Ynys y Barri ddydd Sadwrn (Mai 20) a bu’r ŵyl yn llwyddiant unwaith eto

Cyhoeddi lein-yp Gŵyl Tawe yn llawn

Yn ymuno gyda’r rhaglen cerddoriaeth fyw yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau bydd Rogue Jones a Gillie

Rhwystredigaeth yn arwain at albwm o ddarnau gan gyfansoddwyr a beirdd LHDTC+

Cadi Dafydd

“Roeddwn i’n teimlo fel bod gen i gymaint i’w ddweud fel artist, ac roeddwn i’n teimlo fel fy mod i ddim yn cael cyfle i ddweud y pethau yna”
Telyn-yn-y-storfa-1

Metronomau, ffyrc tiwnio, ac ailgydio yn y delyn

Dr Sara Louise Wheeler

A hithau’n nesáu at ddiwedd ‘Wythnos Ymwybyddiaeth Byddardod’, colofnydd golwg360 sy’n synfyfyrio

Gŵyl Fach y Fro yn dychwelyd i Ynys y Barri

Bydd artistiaid fel Los Blancos, N’Famady Kouyate, Tara Bandito, Hanna Lili a Gwilym yn chwarae yn yr ŵyl ymhen pythefnos
Ed Sheeran

“Rydyn ni i gyd wedi ennill”

Y gyfansoddwraig Amy Wadge yn ymateb i fuddugoliaeth y canwr Ed Sheeran yn y llys