Los Blancos

Los Blancos yn cyhoeddi EP newydd gafodd ei recordio gartref

Arno mae eu caneuon newydd cyntaf ers 2019

Ail Symudiad

Marw Richard Jones, Ail Symudiad: “Does dim modd siarad am un brawd heb y llall”

“Nifer o enwau mawr yn y sin roc yng Nghymru fydden ni ddim yn gwybod amdanyn nhw oni bai eu bod nhw wedi cael y cyfle cyntaf gan bois Fflach”

Trysorau’r Eisteddfod Genedlaethol yn gefnlen i rai o artisiaid blaenllaw Cymru mewn rhaglen newydd

Bydd Adwaith, Asha Jane, Eädyth Crawford, Hana Lili, Thallo, Gwenno Morgan a Casi Wyn yn cael cyfle i berfformio yn ‘Storfa’r …

Gig y Pafiliwn yn dychwelyd i’r Eisteddfod gydag artistiaid label I Ka Ching

Er mai’n rhithiol fydd y gig eleni, bydd yn cael ei ffrydio i bedair canolfan ar draws Cymru

Sesiwn Fawr Dolgellau ar y We eleni – ond mi fydd modd gwylio’r perfformiadau yn y pybs!

Bandiau Cymraeg wedi bod yn ffilmio perfformiadau yn nhafarnau’r dref

Y cyrn sy’n galw

Mae Band Pres Llareggub yn ôl gyda chyfyrs ffynci a phowld o ganeuon un o fandiau mawr y 1990au
Llwyfan y Mynydd, Gŵyl y Dyn Gwyrdd

Pryderon am Ŵyl y Dyn Gwyrdd

“Rydyn ni angen sicrwydd cliriach gan Lywodraeth Cymru eu bod nhw’n dilyn agwedd gyson, teg, sy’n seiliedig ar dystiolaeth, ar gyfer …

Cyfnod heb gerddoriaeth fyw wedi bod yn gyfle i Patrick Rimes “ffeindio llais fel cyfansoddwr”

Bydd darnau newydd gan y cerddor i’w clywed ar raglen yn edrych ar dre’r Bermo a’i phobol yr wythnos nesaf fel rhan o wythnos …

Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru’n cael ei chynnal ar-lein eleni

“Allwn ni ddim aros fel tîm i groesawu corau yn ôl i Gymru eto.

Cofio David R Edwards: Anogwr dewr a oedd “â phwysau’r byd ar ei gefn”

Nid ar lwyfan y brifwyl oedd lle Dave Datblygu, ond ym mhafiliwn y gwehilion