Y gŵr o’r gorllewin gyda’r obsesiwn gydol oes

“Dydw i erioed wedi cael cymaint o dân yn fy mol am ddim byd yn fy mywyd,”

Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn

‘Mae safon yr albymau a ryddhawyd yn ystod y cyfnod o Mai 31, 2020 hyd at ddiwedd Mai eleni, yn arbennig o uchel’

Sesiwn Fawr ddigidol yn gyfle i “gefnogi artistiaid ar ôl blwyddyn go segur”

Vrï, Glain Rhys, Beca, Derw, ac I Fight Lions ymhlith yr artistiaid fydd yn rhan o’r arlwy eleni

Y delynores sy’n gyfaill i Godfather Glastonbury

Mae Bethan Nia yn cyfuno’r hen a’r newydd ar ei chasgliad cyntaf o ganeuon sy’n cynnwys clasuron gwerin a’i stwff gwreiddiol …

Enillwyr Eisteddfod T yn ffurfio Côr yr Urdd i deithio i Alabama

Cafodd y berthynas â chymuned Affro Americanaidd Birmingham, Alabama ei ffurfio dros hanner canrif yn ôl yn dilyn ymosodiad terfysgol y Klu Klux Klan

Y genod o Sheffield sy’n canu yn Gymraeg!

Mae merch o Fôn draw dros y ffin yn creu cerddoriaeth eitha’ trawiadol sy’n gyfuniad o prog roc, seicadelia, a Tony ac Aloma

Enillydd gwobr Prif Gyfansoddwr Eisteddfod T “ffili dod dros y ffaith” fod ei darn wedi dod i’r brig

“Mae e’n rhywbeth dw i wedi cael shwd gymaint o bleser ma’s ohono,” meddai Alaw Grug Evans am y profiad o gyfansoddi

Covid: cerddoriaeth fyw i ailgychwyn “ar draws pob lleoliad”

Atal gigs a digwyddiadau byw eraill oedd un o’r “ergydion mwyaf i’n hymdeimlad o les ac economi’r celfyddydau” medd …

Cymru yn Eurovision? ‘Buasai’n wych i’n diwylliant ac i’r Gymraeg,’ medd sefydlydd deiseb

Mi allai Tudur Owen gymryd lle Graham Norton, a gall enillwyr Cân i Gymru ein cynrychioli, medd Lewis Owen

 EÄDYTH ar Radio 1!

Mae’r gantores yn rhyddhau dwy sengl, perfformio ar lwyfan rhyngwladol ac yn cael slot ar ‘Big Weekend’ Radio 1 y penwythnos hwn