Cerddoriaeth

Tudur, Take That a’r Beach Boys

Mae’r cerddor diwyd Tudur Morgan wedi cyfnewid ei gitâr am ei ysgrifbin dros y cyfnod clo
Cerddoriaeth

Y ffan reggae a rannodd ‘Bach o Hwne’ gyda’r genedl

Sgwrs gyda Morgan Elwy: “Dw i wedi bod efo obsesiwn efo reggae ers blynyddoedd, a bod yn onest”
Cerddoriaeth

Prosiect Cerddorol yn paratoi at gyfer cynnal gigiau eto

‘Gwledd’ o adloniant ar gael mewn cynhadledd gerddorol

Cerddoriaeth

Beyonce yw brenhines y Grammys

Mae hi wedi cael lle yn y llyfrau hanes am ennill mwy o Grammys na’r un gantores arall

Cerddoriaeth

“…os bysen i’n sdyc ar ynys, bydde piano mas o diwn, a bydde fi ffili fficso fe!”

Carwyn Ellis – sydd wedi cyhoeddi ail albwm o ganeuon Samba, Salsa a Thropicalismo o’r enw ‘Mas’ gyda’i broject, Rio 18 – …
Cerddoriaeth

Gŵyl Gerdd Bangor yn gyfle i amlygu argyfwng yr amgylchedd “mewn celfyddyd”

‘Zoomposiwm’ i ddathlu gwaith y cyfansoddwr John Metcalf ar ei ben-blwydd yn 75 oed

Cerddoriaeth

‘Bach o Hwne’ yn ennill Cân i Gymru

Athro ffiseg yn dathlu ar ôl treulio’i amser rhydd yn y cyfnod clo yn recordio albwm newydd

Cerddoriaeth

“Dw i wedi dysgu i gael hunaniaeth gerddorol fy hun…”

‘Thallo’, y gantores o Benygroes, sy’n ateb cwestiynau 20 i 1 yr wythnos hon
Cerddoriaeth

Ryland Teifi wedi colli ei dad i’r coronafeirws – ac yn trafod y profiad ar S4C nos Sul

“Dw i’n gwybod, lle bynnag mae Dad, bydde fe’n gweud – peidiwch becso am ddim byd, joiwch a canwch!”

Cerddoriaeth

Y bachgen o Surrey sydd â’r canu “yn y gwaed”

Cai Thomas oedd yn canu ‘Suo Gân’ ar gychwyn y ddrama deledu The Pembrokeshire Murders