Rhyddhau sengl elusennol er cof am ddyn digartref adnabyddus

Bydd yr arian o’r gân gan Tom Emlyn er cof am Tea Cosy Pete yn mynd at elusen Llamau

Gŵyl gerdd Iwerddon yn dychwelyd i Aberteifi

“Unwaith eto byddwn yn dathlu’r cysylltiadau arbennig rhwng Aberteifi a Dingle, dwy dref ddiwylliannol fywiog ar gyrion gorllewinol eu gwledydd”

Gwefan gerddoriaeth Klust yn derbyn grant gan Youth Music

Huw Bebb

“Mae hi’n adeg gyffrous i fod yn gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg felly mae bod yn rhan fach o hynna yn y cefndir yn rhywle yn gyffrous”
Gwenno Saunders

Gwobr Mercury wedi’i gohirio yn dilyn marwolaeth Brenhines Lloegr

Mae Gwenno yn y ras am ei halbwm Tresor, sy’n gyfangwbl Gymraeg a Chernyweg

Gŵyl Ara Deg yn “gyfle prin i ymgolli mewn cerddoriaeth”

Perfformiadau gan Sage Todz, Gruff Rhys a Carwyn Ellis & Rio 18 a Riley Walker yn rhan o’r arlwy ym Methesda eleni

‘Gŵyl Ryng-geltaidd An Orient yn gyfle i Gymru arddangos ei diwylliant i gynulleidfa eang’

Cadi Dafydd

“Mae o’n beth da cynnal cysylltiad efo unrhyw genedl… ond mae yna bethau yn gyffredin rhwng y gwledydd”

Sesiynau ar draws y ddinas

Mae Menter Iaith Abertawe wedi cyhoeddi partneriaeth gyda Ffoto Nant a Stiwdio Sain i gynnal cyfres o sesiynau mewn amryw o leoliadau anghyffredin

Gig i leddfu’r felan ôl-eisteddfodol

Bydd Llety Arall yn croesawu’r artistiaid adnabyddus Eve Goodman, Pedair ac Elidyr Glyn

Brwydr y Bandiau: Sgwrs gyda’r cystadleuwyr

Rhys Evan, Llyffant, Francis Rees a Sachasom yw’r pedwar sy’n cystadlu heddiw (Awst 3) am y teitl a’r fraint o gael chwarae yn Maes B nos Sadwrn