Y Beatles
Cerddoriaeth

Prifysgol Lerpwl yn cynnig gradd Meistr yn y Beatles

Mae’r brifysgol yn gobeithio denu myfyrwyr sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth a’r diwydiannau creadigol

Cân i Gymru
Cerddoriaeth

Darlledu Cân i Gymru 2021 o lwyfan mwyaf Cymru

Theatr Donald Gordon yng Nghanolfan y Mileniwm fydd yn llwyfannu’r digwyddiad eleni

Celf

Y ferch o Gaerdydd sy’n tynnu lluniau Iggy Pop a Solange

Mae’r ffotograffydd Carys Huws mae wedi teithio’r byd gyda’i gwaith ac yn byw yn ninas Berlin ar hyn o bryd
Cerddoriaeth

Adwaith yn canu gyda cherddor o’r Eidal mewn iaith leiafrifol

Wedi creu cân ddwyieithog sy’n cynnwys y Gymraeg a’r iaith Friulian sy’n cael ei siarad yng ngogledd yr Eidal

Cerddoriaeth

‘Ysbryd y Nos’ 2021

Yn dynn ar sodlau’r fersiwn newydd o ‘Dwylo Dros y Môr’, mae dros 100 o blant, athrawon a rhieni wedi ail-recordio clasur Edward H Dafis

Cerddoriaeth

Daval Donc y dyn o Lydaw

Fel Llydäwr a’i galon wedi’i thorri yn gweld sut oedd siaradwyr Llydaweg yn gadael i’r iaith farw, roedd y Fro Gymraeg yn bownd o gael effaith
Cerddoriaeth

Bwca – y band sy’n clodfori bro

“Roeddwn i jesd wedi diflasu o ran trefnu pethau, ac roeddwn i actually eisiau bod ar y llwyfan yn chwarae gitâr”
Yr actor Rhys Ifans
Cerddoriaeth

“Miwsig Cymraeg wedi siapio fi mewn ffordd sylfaenol iawn,” medd Rhys Ifans

“Mi roddodd y sîn ddigon o hyder i fi yn fy Nghymreictod” medd yr actor

Cerddoriaeth

Deuawdau… Sywel Nyw!

Bu Mark Cyrff yn cydweithio gydag un o hen benau ifanc y Sîn, ac mae’r canlyniad yn hyfryd
Cerddoriaeth

Cofio Aled Lloyd Davies – “arian byw o ddyn”

Hyfforddwr a gosodwr cerdd dant a fu’n rhan allweddol o adfywiad y grefft drwy Gymru yn y 1960au