Cyhoeddi holl artistiaid Sesiwn Fawr Dolgellau 2023

Bydd 42 band yn perfformio ar 11 llwyfan ar hyd a lled y dref dros benwythnos Gorffennaf 20 i 23

‘Braint’ cynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Ban Geltaidd

Elin Owen

Bydd Dylan Morris yn perfformio ‘Patagonia’, a gyfansoddwyd gan Alistair James, yng nghystadleuaeth Cân Ryngwladol yr ŵyl heno

Llwyddiant i’r Cymry yn yr Ŵyl Ban Geltaidd

Elin Owen

Daeth y Moniars Bach, sydd bellach dan yr enw Elysian, yn fuddugol yn y gystadleuaeth am y Gân Newydd Orau yn y dull gwerin a’r Band Gwerin …

Cymraes i gefnogi Coldplay yng Nghaerdydd ar eu taith fyd-eang

Elin Owen

Bydd yr artist pop-indi lo-fi Hana Lili yn ymuno â’r band CHVRCHES i gefnogi Coldplay yn Stadiwm Principality, yn canu rywfaint o ganeuon …

Siom cyn-enillydd Llangollen am “guddio’r Gymraeg” ar wefannau cymdeithasol yr ŵyl

Lowri Larsen

“Beth mae’n ei ddweud am sut mae’r Eisteddfod yn gweld y Gymraeg a’i lle yng Nghymru?”

Adwaith, Los Blancos, Ani Glass, Sage Todz a mwy mewn gŵyl ar lan y môr

Bydd Gŵyl Tawe yn cael ei chynnal yn Amgueddfa’r Glannau yn Abertawe ar Fehefin 10
Elgan Llŷr Thomas

Albwm newydd canwr opera cwiar yn taflu goleuni ar gantorion LHDTC+ eraill

Roedd Elgan Llŷr Thomas yn teimlo’n rhwystredig ynghylch diffyg cynrychiolaeth yn y byd opera

Cyrraedd rhestr fer Gwobrau Gwerin Cymru’n “fraint” i gantores o Gaernarfon

Lowri Larsen

Mae Tapestri, grŵp Sarah Zyborska, wedi cyrraedd rhestr fer Tlws y Werin ac ar fin rhyddhau sengl Gymraeg newydd fis nesaf

Comisiynu portread o’r delynores Elinor Bennett fel “rhodd gan y genedl”

Cadi Dafydd

Ym mis Ebrill, bydd Elinor Bennett yn dathlu ei phen-blwydd yn 80 oed ac roedd Geraint Lewis a Rhiannon Mathias yn awyddus i gydnabod ei chyfraniad

“Dydy’r Cymry erioed wedi parchu fi a rhoi cyfle i mi ganu yma o gwbl”

Lowri Larsen

Ar drothwy Noson Lawen Dyffryn Ogwen, y gantores Tammy Jones sy’n trafod mynd i Loegr i ddatblygu ei gyrfa