Band roc yn canu am sefyllfa dai “dorcalonnus” ar drothwy rali ‘Nid yw Cymru ar werth’

Byddan nhw’n rhyddhau’r sengl ‘Pwy Sy’n Byw’n y Parrog?’ ar 1 Hydref, sy’n trafod y sefyllfa dai yng ngorllewin Cymru

Gohirio gŵyl Ha’ Bach y Fic 2021 – dim cwis Guto Dafydd na gig Meinir Gwilym

Roedd trefnwyr wedi penderfynu gohirio yn sgil achos o Covid yn lleol

Y stadiwm o'r tu allan, ochr Stryd Westgate

Stereophonics – galw mawr am docynnau yn golygu ail sioe yn y Stadiwm Cenedlaethol

Tom Jones yn cefnogi’r band poblogaidd – y tro cyntaf iddo ganu yn y brifddinas ers degawd a mwy

Cerddorion a bandiau i berfformio yn safleoedd eiconig Casnewydd ar gyfer Gŵyl Newydd

Bydd yr ŵyl yn digwydd yn rhithiol ar sianel AM ddydd Sadwrn, 25 Medi

Enwau cyfarwydd ar lein-yp Gŵyl y Llais 2021

Bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal yng Nghanolfan y Mileniwm rhwng 4 a 7 Tachwedd

“Prin yw’r cyfleoedd” i gerddorion jazz yng Nghymru chwarae’n fyw

Bydd Triawd Tomos Williams yn chwarae cyngerdd yn Theatr Clwyd am y tro cyntaf ers dechrau’r pandemig

Rhoi bywyd newydd i hen alawon a chaneuon

Bydd set gerddoriaeth newydd sbon gan AVANC, yn dilyn cydweithrediad â’r Llyfrgell Genedlaethol, yn cael ei ffrydio’r wythnos nesaf

Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn teimlo fel moment “haul ar fryn”

Mae’r ŵyl eleni wedi agor yn swyddogol heddiw, 19 Awst
Edward H Dafis

Y drymiwr Charli Britton wedi marw’n 68 oed

Mae lle i gredu iddo ddioddef cyfnod byr o salwch

Angladd Richard Jones, Ail Symudiad

Taith olaf Richard ‘Fflach’ Jones wrth i dref Aberteifi ddod ynghyd

Cafodd gwasanaeth angladdol un o frodyr ‘Ail Symudiad’ ei gynnal yn y dref ddoe (dydd Sadwrn, Awst 14)