Cerddoriaeth

Albwm Adwaith yn codi arian i Tarian Cymru

Cynnal ocsiwn gyda’u finyl ‘Melyn’

Cerddoriaeth

Emmy Stonelake

Emmy Stonelake sy’n chwarae rhan Angharad yn y ddrama 35 Diwrnod ar S4C.
Cerddoriaeth

Rhyddhau fersiwn newydd o Gwŷr Harlech i ddathlu Diwrnod Arwyr Cymru

Bryn Terfel yn canu geiriau’r Prifardd Mererid Hopwood

Cerddoriaeth

Katherine Jenkins i berfformio mewn cyngerdd ar-lein i ddathlu diwedd y rhyfel

Mae’r trefniadau gwreiddiol ar gyfer Diwrnod VE wedi ei gohirio nes fis Medi oherwydd y coronafeirws

Sesiwn Fawr Dolgellau yn 2019
Cerddoriaeth

Canslo gŵyl Sesiwn Fawr Dolgellau eleni

Trefnwyr yn ymateb i heriau’r coronafeirws

Logo Bwrdd iechyd/Y Gwasanaeth Iechyd (GIG)
Cerddoriaeth

Cân newydd i godi arian i weithwyr iechyd a gofal

Yr holl elw yn mynd i Tarian Cymru

Logo Sing For Wales
Cerddoriaeth

‘Hen Wlad Fy Nhadau’ yn cyrraedd pedwar ban y byd

Pobol yn canu yn Jamaica, yr Unol Daleithiau, De Affrica, Ciprys, Bwlgaria a Sbaen

Plas Gregynog
Cerddoriaeth

Gohirio Gŵyl Gregynog oherwydd y coronafeirws

Roedd yr ŵyl yn dathlu ei ganmlwyddiant

Côr-ona
Cerddoriaeth

Deuawd unigryw ar grŵp Côr-ona yn dod â dau hen ffrind yn ôl at ei gilydd

Chris Davies a Bethan Harkin wedi colli cysylltiad ers dros bymtheg mlynedd

Nesdi Jones
Cerddoriaeth

Nesdi Jones yn denu sylw un o fawrion bhangra India

Diljit Dosanjh wedi trydar neges yn canmol cân amlieithog y Gymraes o Gricieth