Stori luniau: Gŵyl Fach y Fro

Elin Wyn Owen

Mwynhewch ddetholiad o luniau o’r ŵyl gan Fenter Bro Morgannwg

Cynnig cwtogi cytundebau llawn amser corws Opera Cenedlaethol Cymru

Yn sgil cyfyngiadau ariannol, mae’r cwmni’n cynnig cwtogi eu cytundebau gyda thoriad cyflog o ryw 15%

Stori luniau: Gŵyl Fel ‘Na Mai yn dychwelyd i Grymych

Elin Wyn Owen

Wedi’i leoli ym Mharc Gwynfryn, roedd y digwyddiad yn fwy poblogaidd nag erioed eleni, gyda thros 1,500 o bobol wedi mynychu

Enillydd Cân i Gymru yn rhoi hwb i ymgyrch yr Eurovision

Mae Sara Davies yn newid gwisg bedair gwaith yn y fideo ar gyfer y fersiwn ddawns o ‘Anfonaf Angel’

‘Y Llais’ yn dod i S4C

Siân Eleri fydd yn cyflwyno fersiwn Gymraeg o ‘The Voice’, gyda Bryn Terfel ymhlith yr hyfforddwyr

Cofio “Mr Jazz Cymru”: Teyrnged i Wyn Lodwick, y chwaraewr clarinet o fri

Elin Wyn Owen

Fe oedd “Mr Jazz Cymru” i’w ffrind oedd wedi cyd-ysgrifennu ei hunangofiant, ond yn fwy na hynny, roedd yn ddyn oedd yn …

Galw am normaleiddio sgyrsiau am emosiynau dynion

“Gall fod yn anodd agor i fyny,” medd Sage Todz

“Dyddiau dreng” i’r celfyddydau wrth i Opera Cenedlaethol Cymru gwtogi tymor 2024/25

Elin Wyn Owen

“Mae’r syniad yma o wlad y gân yn prysur ddiflannu, dw i’n meddwl”

Eden ymhlith y prif artistiaid yn lein yp Tafwyl 2024

Fleur de Lys, Al Lewis, Celt, Rio 18 ac Yws Gwynedd a’i fand ymhlith artistiaid yr ŵyl eleni