Cofio Wyn Fflach – colled “ysgytwol”

“…y ‘symudwr’ yn Ail Symudiad.”

Band newydd BOI Big Leaves

“Mae’n bwysig defnyddio’r geiriau sydd gen ti, mae’n bwysig cael hyder yn yr iaith sydd gen ti.”
Gihoon Kim

Baritôn o Weriniaeth Corea yn ennill gwobr Canwr y Byd y BBC

Gihoon Kim, 29, wedi dod i frig rhestr o 16 o gantorion o 14 o wledydd

Y gŵr o’r gorllewin gyda’r obsesiwn gydol oes

“Dydw i erioed wedi cael cymaint o dân yn fy mol am ddim byd yn fy mywyd,”

Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn

‘Mae safon yr albymau a ryddhawyd yn ystod y cyfnod o Mai 31, 2020 hyd at ddiwedd Mai eleni, yn arbennig o uchel’

Sesiwn Fawr ddigidol yn gyfle i “gefnogi artistiaid ar ôl blwyddyn go segur”

Vrï, Glain Rhys, Beca, Derw, ac I Fight Lions ymhlith yr artistiaid fydd yn rhan o’r arlwy eleni

Y delynores sy’n gyfaill i Godfather Glastonbury

Mae Bethan Nia yn cyfuno’r hen a’r newydd ar ei chasgliad cyntaf o ganeuon sy’n cynnwys clasuron gwerin a’i stwff gwreiddiol …

Enillwyr Eisteddfod T yn ffurfio Côr yr Urdd i deithio i Alabama

Cafodd y berthynas â chymuned Affro Americanaidd Birmingham, Alabama ei ffurfio dros hanner canrif yn ôl yn dilyn ymosodiad terfysgol y Klu Klux Klan

Y genod o Sheffield sy’n canu yn Gymraeg!

Mae merch o Fôn draw dros y ffin yn creu cerddoriaeth eitha’ trawiadol sy’n gyfuniad o prog roc, seicadelia, a Tony ac Aloma

Enillydd gwobr Prif Gyfansoddwr Eisteddfod T “ffili dod dros y ffaith” fod ei darn wedi dod i’r brig

“Mae e’n rhywbeth dw i wedi cael shwd gymaint o bleser ma’s ohono,” meddai Alaw Grug Evans am y profiad o gyfansoddi