Y grŵp lleisiol Enfys yn canu teyrnged i Leah Owen

Mewn fideo ar YouTube, mae ei chyn-ddisgyblion wedi rhannu teyrnged iddi drwy ganu ‘Mae’r Rhod yn Troi’ gan Gwennant Pyrs

Crinc yn cyhoeddi sengl elusennol mewn ymateb i’r ymosodiadau ar Gaza

Cadi Dafydd

“Mae yna ryw ddyfyniad, os ti’n niwtral, ti’n cymryd ochr y gorthrymwr,” medd Llŷr Alun

Cofio Emyr Ankst, “yr un gadwodd y fflam danddaearol yn fyw”

Alun Rhys Chivers

“Roedd cyfraniad Emyr Ankst i’r byd celf a cherddoriaeth tanddaearol yn anferth,” medd Rhys Mwyn

Teyrngedau i ‘Emyr Ankst’

Bu farw Emyr Glyn Williams yn 57 oed ar ôl bod yn derbyn triniaeth am ganser

“Diwedd cyfnod” i aelod o’r band Calan

Mae Angharad Jenkins wedi cyhoeddi ei bod hi’n gadael y band, gan “ddiolch i bawb am wneud y pymtheg mlynedd diwetha yn rhai hwylus a …

Chwarae mewn band yn helpu criw o ddynion â’u hiechyd meddwl

Ted Peskett (Gohebydd Democratiaeth Leol)

“Mae e wedi helpu fi’n fawr o ran mynd allan a bod o amgylch pobol nad ydw i’n eu hadnabod yn rhy dda,” medd un o aelodau’r grŵp

Hoff albyms 2023

Wrth i 2023 ddirwyn i ben, gohebwyr a golygyddion Golwg a golwg360 sydd wedi bod yn ystyried eu hoff albyms

Y gantores Aloma James mewn “lle tywyll” ar ôl cael diagnosis canser

Mae’r canser bellach wedi clirio, a chafodd driniaeth ychydig cyn recordio pennod arbennig o Noson Lawen, fydd yn dathlu cyfraniad Tony ac Aloma

‘Galargan’ gan The Gentle Good ymhlith albyms gwerin gorau’r Guardian

“Athrylith Gareth Bonello yw creu byd sain twyllodrus o syml sy’n rhychwantu arlliwiau amrywiol o’r blŵs”