Dyfrig ‘Topper’ Evans wedi marw’n 43 oed: “Mae teimlad o chwithdod mawr yn Nyffryn Nantlle”

Roedd yn fwyaf adnabyddus fel canwr, ond fel actor y daeth y brodor o Benygroes i amlygrwydd gyntaf

Cerddorion o Gymru a Llydaw yn cyfuno fel rhan o brosiect arbennig Kann an Tan

Yr artistiaid yw Gwilym Bowen Rhys a Nolwenn Korbell, Cerys Hafana a Léa, a Sam Humphreys a Krismenn, gyda Lleuwen Steffan yn hwyluso’r prosiect

Cyhoeddi lein-yp Maes B Tregaron

Bydd Eden yn brif artistiaid un o’r nosweithiau am y tro cyntaf erioed, ac Adwaith fydd yn cloi’r ŵyl yn Nhregaron
Huw Chiswell

Gŵyl Fach y Fro yn mynd o nerth i nerth

Alun Rhys Chivers

Mae’r trefnwyr yn dweud bod dros 8,000 wedi heidio i Ynys y Barri ar ôl seibiant o ddwy flynedd i’r ŵyl ar lan y môr

Tregaroc yn hwb i fusnesau’r dref, yn ôl y trefnwyr

Elin Owen

Mae’r trefnwyr yn credu mai hon yw’r dorf fwyaf maen nhw wedi’i denu

Gig yng nghwmni Al Lewis ac Eädyth X Izzy Rabey i siaradwyr Cymraeg newydd yn Abertawe

Mae’r gig nos Wener (Mai 27) yn rhan o’r cynllun Siaradwyr Newydd ar y cyd rhwng y Mentrau Iaith a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg

Un o gwmniau telynau mwyaf Cymru yn dod i ben

Elin Owen

“Gobeithiwn yn fawr y bydd gwneuthurwyr newydd yn y dyfodol i barhau â’r etifeddiaeth hon,” medd Telynau Teifi

Tregaroc yn gyfle i godi’r hwyl yn Nhregaron cyn yr Eisteddfod

Cadi Dafydd

Bydd yr ŵyl gerddoriaeth yn dychwelyd i’r dref am y tro cyntaf ers 2019 ddydd Sadwrn (Mai 21), gydag artistiaid fel Gwilym Bowen Rhys a Tara …
Dullan

Dyn o Wrecsam am gael perfformio yn stafell ffrynt y Beatles

Non Tudur

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi agor y tŷ yn Lerpwl i gyfansoddwyr fynd yno i ymweld a chyfansoddi
Cerddoriaeth

Treblu cyllid addysg gerddorol i £13.5m

Daw’r cyllid fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sefydlu gwasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol