Cyhoeddi enillwyr categori Ffuglen a chategori Barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn 2021

Megan Angharad Hunter a Marged Tudur yn cipio’r gwobrau

Llyfrgell a gafodd ei sefydlu gan William Gladstone yn awchu i ailagor

Y llyfrgell unigryw wedi bod ar gau ers 18 mis

Catrin Kean yn cipio coron driphlyg Gwobr Saesneg Llyfr y Flwyddyn 2021

Yr awdures o Gaerdydd wedi sgrifennu stori gariad ei hen nain a’i thaid

“Dydych chi ddim yn gorfod cael Cymraeg perffaith” i gymryd rhan yn y byd llenyddol, meddai un bardd

Dr Sara Louise Wheeler yn dweud fod tangynrychiolaeth ymysg pobol o’r gogledd-ddwyrain mewn talyrnau a rhwng cloriau cylchgronau llenyddol

Sesiwn Fawr Dolgellau ar y We eleni – ond mi fydd modd gwylio’r perfformiadau yn y pybs!

Bandiau Cymraeg wedi bod yn ffilmio perfformiadau yn nhafarnau’r dref

Y Dydd Olaf yn ôl ar y silffoedd

“Mae hi’n bryd i’r sefydliad Cymraeg barchu nofel yr awdur Owain Owain, dyn a lwyddodd i ddarogan dyfodiad y rhyngrwyd…”

i Dave Datblygu, 3.7.21

Dyrchafol, nid dinistriol oedd d’onestrwydd Aberteifi

Llyfr y Flwyddyn: A oes eisiau llacio’r rheolau?

Ymddengys bod trefnwyr Llyfr y Flwyddyn yn barod i lacio ambell reol yn y gystadleuaeth pan fo raid

Golwg ar Restr Fer Llyfr y Flwyddyn

Mae gan leisiau newydd yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn “fantais fach” yn ôl un sydd ar y rhestr fer eleni

Blas ar y Brodorion

Yn ei nofel ddiweddaraf mae awdur o Wynedd yn taclo perthynas ryfedd y Cymry â’r syniad o wladychu