Cynnal gŵyl i ddathlu bywyd a gwaith Jan Morris, a dod ag arbenigwyr ar lenyddiaeth a theithio ynghyd

Roedd Jan Morris yn “bwysig dros ben fel cynrychiolydd Cymru i’r byd”, yn ogystal ag yn sgil ei lle yn hanes llên Cymru, meddai Mike …

Y Dywysoges Nest – ei cham-drin yn rhywiol?

Dyna farn yr hanesydd Elin Jones, awdur llyfr newydd ar hanes Cymru, Hanes yn y Tir

Ffuglen â rhan “arbennig o bwysig” wrth drosglwyddo hanes a herio tueddiadau

Bydd Angharad Tomos yn rhan o gynhadledd fydd yn archwilo sut mae ffuglen yn bodoli mewn tensiwn cymhleth, a dadleuol, gyda hanesyddiaeth prif ffrwd

Cyhoeddi cyfansoddiadau Eisteddfod yr Urdd ar ffurf e-lyfr

Am y tro cyntaf erioed, fe wnaeth yr Urdd gomisiynu awdur ac arlunydd i lunio a golygu cyfrol sy’n torri tir newydd

Prifardd Eisteddfod yr Urdd 2020 eisiau “tynnu sylw” at dlodi plant yng Nghymru

Pedwar cynnig i Gymro – ennill Cadair Eisteddfod yr Urdd yn “rhyddhad” ar ôl dod yn ail deirgwaith, meddai Carwyn Eckley

Carwyn Eckley yw Prifardd Eisteddfod yr Urdd 2020-21

Mae’r newyddiadurwr o Benygroes wedi dod yn ail deirgwaith yn y gorffennol, cyn ennill eleni â “cherdd grefftus i’n cywilyddio” am …

Gwobrwyo Menna Lloyd Williams â Gwobr Mary Vaughan Jones

Mae’r wobr yn cael ei rhoi gan y Cyngor Llyfrau bob tair blynedd i berson sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i faes llenyddiaeth plant yng …

Cynhadledd i ddathlu canmlwyddiant penodi T.H. Parry-Williams yn Athro ym Mhrifysgol Aberystwyth

Bydd y Brifysgol yn cynnal cynhadledd ar-lein ddydd Sadwrn (Hydref 23) yn dathlu cyfraniad y bardd at ddysg a llenyddiaeth Gymraeg

Yr argyfwng hinsawdd yn ysbrydoli gwaith buddugol Coron yr Urdd 2020-21

“Dw i’n meddwl y dylai pawb boeni amdano fo’n aml, mewn ffordd, mae o’n argyfwng”

Megan Angharad Hunter yw enillydd Coron yr Urdd 2020-21

“Pan yn cyd-feirniadu mae hi’n rhyddhad pan nad oes yna fymryn o amheuaeth gan y ddau feirniad pwy sydd ar y brig,” meddai’r beirniaid.