Galw am “ffrinj” i feirdd Cymraeg a Saesneg yn Eisteddfod Pontypridd

Non Tudur

“Mae’r Gymraeg mor agos at yr wyneb yn y Cymoedd yma – fel y glo brig,” yn ôl y Prifardd Cyril Jones

Synfyfyrion Sara: Llyfrau Cymraeg poblogaidd ar Kindle

Dr Sara Louise Wheeler

Yn sgil y wobr llyfr(au) y flwyddyn, ystyriaf pwy a beth sy’n ffynnu ar Amazon

Llun y Dydd

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn cael ei lansio ar draws Cymru

“Anrhydedd” ennill Gwobr Barn y Bobl Llyfr y Flwyddyn 2024

Elin Wyn Owen

“Prif ysbrydoliaeth y llyfr, heb os, yw fy nheulu – fy ngwraig a dau o lys-blant, Emil a Macsen,” medd Iwan Rhys wrth golwg360

Ennill Llyfr y Flwyddyn yn “deimlad anhygoel”

Elin Wyn Owen

“Roeddwn i’n teimlo fy mod i wedi bod eisiau sgrifennu nofel ers blynyddoedd ond ddim wir wedi cael y cyfle na’r amser,” …

‘Sut i Ddofi Corryn’ gan Mari George yw Llyfr y Flwyddyn 2024

Nofel “hudolus llawn ffresni”, medd y beirniaid am y gyfrol fuddugol

Dadorchuddio Plac Porffor er cof am y Gymraes gyntaf i ennill Gwobr Booker

Cafodd Bernice Rubens ei geni a’i magu yng Nghaerdydd

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Llŷr Titus

Dros yr wythnosau diwethaf, mae golwg360 wedi bod yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Megan Angharad Hunter

Dros yr wythnosau diwethaf, mae golwg360 wedi bod yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Hywel Griffiths

Elin Wyn Owen

Dros yr wythnosau diwethaf, mae golwg360 wedi bod yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni