Lee Child – y nofelydd byd-enwog yn hel atgofion am Gymru

Maen nhw’n dweud bod rhywun, yn rhywle yn y byd, yn prynu un o nofelau Jack Reacher gan Lee Child bob naw eiliad

Trafod dihirod

Dim ond un sesiwn Gymraeg oedd yn yr ŵyl nofelau trosedd gyntaf erioed yng Nghymru, ond roedd yn un dda

Y Llyfrau ym mywyd Dilwyn Morgan

Un o ddiddanwyr mwyaf adnabyddus Cymru a chynghorydd sir ar ran Plaid Cymru yn y Bala

Kate Winslet, Rob Brydon a Rufus Mufasa i berfformio yng Ngŵyl y Gelli 

Dros ddeuddeg diwrnod, rhwng Mai 26 a Mehefin 6, bydd mwy na 300 o awduron, haneswyr, beirdd, ac arloeswyr yn cymryd rhan yn yr ŵyl

‘Byth yn rhy hen’

Mae un o gomisiynwyr rhaglenni plant S4C wedi troi ei llaw at sgrifennu llyfrau i blant

Llenyddiaeth Cymru yn lansio “cynllun mawr ei angen” i hyrwyddo lleisiau amrywiol

“Os ydyn ni o ddifri dros weld Cymru decach a mwy cyfartal yna mae’n rhaid i ni wneud mwy na thalu gwrogaeth ar lafar yn unig”

Y Llyfrau ym Mywyd Judith Musker Turner

Mae hi’n dysgu sut i glustogi dodrefn gyda’r bwriad o gyfuno barddoniaeth, tecstilau a chynllunio mewnol yn y dyfodol

Gŵyl Lenyddiaeth Plant Caerdydd yn dychwelyd yn rhithiol

A thair awdures Gymraeg yn rhan o’r arlwy

Anian a lliw Anni Llŷn

Ar ôl “blwyddyn brysur iawn”, mae’r awdur amryddawn o Lŷn yn ymuno â rhengoedd cyflwynwyr Gŵyl Lenyddol y Gelli

Y Gelli yn ein helpu i “ymdopi yn emosiynol”

Un o hoff atgofion Guto Harri o Ŵyl y Gelli yw cael holi’r awdur Maya Angelou gerbron torf enfawr