Datgelu rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2023

Mae’r rhestrau’n cynnwys dwy gyfrol gan Manon Steffan, casgliad o straeon Celtaidd rhyngwladol, a nofel graffeg yn seiliedig ar ddrama …

Nofel newydd Angharad Tomos yn adrodd “pennod goll o’n hanes”

Lowri Larsen

‘Arlwy’r Sêr’ yw ei nofel fwyaf uchelgeisiol hyd yma

Clwb darllen ffeministaidd yn canoli lleisiau merched

Elin Owen

“Mae’n bwysig ein bod ni’n darllen gwaith gan ferched neu sy’n canoli merched achos yn draddodiadol dydy lleisiau merched …

Cyhoeddi beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2023

Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol sy’n dathlu llenorion Cymreig sy’n rhagori mewn ffurfiau llenyddol amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg

Diwrnod y Llyfr: Pa lyfr a wnaeth eich cymell gyntaf i garu darllen?

Dyma rai o ohebwyr a golygyddion Golwg, golwg360 a Lingo yn sôn am y llyfr – a’r llyfrau – a daniodd ynddyn nhw gariad mawr at ddarllen

Cynllun £1 Diwrnod y Llyfr yn “ofnadwy o bwysig” wrth alluogi pob plentyn i hawlio llyfr

Elin Owen

“Does yna ddim pwynt ymgyrchu am drio cael plant i ddarllen oni bai bod yna lyfrau ar gael iddyn nhw a bod nhw’n gallu fforddio …

Diwrnod y Llyfr 2023: beth sydd angen ei wybod?

“Gwnewch e’n Ddiwrnod y Llyfr I CHI yn 2023”

Codi prisiau llyfrau’n “anorfod, yn gywir ac yn iawn”

Lowri Larsen

Mae Eirian James, perchennog siop lyfrau Palas Print yng Nghaernarfon, yn cefnogi’r hyn mae’r Cyngor Llyfrau’n ei wneud

Amdani!

Dathlu pum mlynedd o’r gyfres boblogaidd o lyfrau i ddysgwyr

Ffrae tros fersiynau newydd o lyfrau Roald Dahl

Mae cyfeiriadau at nodweddion personol rhai o gymeriadau’r awdur o Gaerdydd wedi cael eu haddasu mewn rhai o’i straeon