‘Dylai Bardd Plant Cymru fod yn fardd’

Neges ar y cyfryngau cymdeithasol am benodiad Nia Morais yn arwain at drafodaeth ynghylch beth yw bardd

Ennill y Goron ar yr ymgais gyntaf yn “anrhydedd llwyr a dipyn o sioc”

“Y peth pwysicaf i fi oedd sgrifennu o’r galon, sgrifennu darn oeddwn i’n uniaethu efo ac oedd gen i ryw fath o brofiad efo fo”

Gŵyl y Gelli ar draws y byd rhwng 2023 a 2026

Bydd cyfres o ddigwyddiadau yn enw’r ŵyl yn cael eu cynnal ym Mecsico, Periw a Cholombia

Ennill gwobrau Tir na n-Og yn “fraint” ac “anrhydedd”

Cadi Dafydd

“Mae’n hyfryd i gael yr adborth yna fel hwb i gario ymlaen,” medd Huw Aaron, sydd wedi sgrifennu un o’r llyfrau buddugol …

Pwysig “magu hyder y plant”, medd Bardd Plant Cymru newydd

Non Tudur

“Dw i mo’yn gweld beth mae’r plant yn angerddol drosto fe,” meddai Nia Morais

Nia Morais yw’r Bardd Plant Cymru newydd

Mae olynydd Casi Wyn yn annog plant i “fentro a chwarae gyda’r iaith Gymraeg”

Gwobrau Cymraeg Tir na n-Og i “lyfrau llawn hwyl a sbri, ynghyd â negeseuon cryf”

‘Dwi Eisiau bod yn Ddeinosor’ gan Luned Aaron a Huw Aaron a ‘Manawydan Jones: Y Pair Dadeni’ gan Alun Davies sydd wedi dod …

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Peredur Glyn

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Luned a Huw Aaron

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gydag Elinor Wyn Reynolds

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni