Llên

Cefnogwyr rygbi Cymru’n ysbrydoli cerddi

Eurig Salisbury ceisio dangos nad yw’r angerdd a’r ysbryd gwladgarol wedi diflannu yn y pandemig

Llên

Machraeth – y bardd o Fôn – wedi marw

Enillodd dros ddeugain o gadeiriau eisteddfodol
Y prifardd yn ei wisg orseddol wen
Llên

“Gwarthus” nad yw disgyblion yn dysgu mwy am y gynghanedd, meddai Aneirin Karadog

Y Prifardd yn gofyn i rai o bobol ifanc “disglair” Cymru a ydyn nhw eisiau dysgu’r gynghanedd a’i arwyddocâd i’r Gymraeg
Llên

Mam a merch yn creu llyfr i blant

Fe wnaeth les i fam a merch greadigol fod ar wahân yn ystod y cyfnod clo, er mwyn iddyn nhw allu cydweithio ar eu llyfr cyntaf gyda’i gilydd
Celf Weledol

‘Llwydffest’ – llu o artistiaid yn dehongli cerddi

Mae Siân James a Gai Toms ymysg yr artistiaid sydd wedi ymateb ar gân i waith Iwan Llwyd ar gyfer Gŵyl Gerallt ddydd Sadwrn
Llên

Y llenor mawr a garai Cymru a’r byd

Er bod Jan Morris, a fu farw’r wythnos yma yn 94 oed, yn enwog drwy’r byd am ei llyfrau taith, yng Nghymru roedd ei chalon
Llên

‘Afiaith ac anwyldeb’ – cofio Mari Lisa

Bu farw’r bardd, awdur a chyfieithydd, a enillodd rhai o brif wobrau llenyddol yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Urdd
Llên

Archifwyr yn rhannu llyfr ymadroddion oedd yn helpu Saeson i siarad â’r “werin Gymreig”

Mae’r llyfr yn cynnig amryw o ddywediadau Cymraeg “hanfodol” ar gyfer teithwyr o Loegr

Mari Lisa
Llên

Yr awdur Mari Lisa wedi marw

Roedd yn fardd, awdur a chyfieithydd, a chyn-enillydd gwobr goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Llên

Sian Northey

“Wn i ddim a ydw i’n gwenu oherwydd y cerddi neu dim ond oherwydd mod i’n cael fy atgoffa o Wil Sam”