Teyrngedau o Gymru i’r awdur Raymond Briggs, darlunydd ‘The Snowman’

“Mae ei lyfrau wedi cyffwrdd miliynau o bobol o amgylch y byd, ac am ddyled o ddiolch sydd gen i i’w greadigaeth orau un,” medd Aled Jones

Sgwrs gyda Siôn Aled Owen: Un o’r tri oedd yn deilwng o’r Goron eleni

Cadi Dafydd

Y bardd yn teimlo ei fod “wedi ennill mwy” drwy’r feirniadaeth hael na phan enillodd y Goron yn 1981
Mari'n Caru Mangos

Mudiad Meithrin yn dathlu trosi llyfrau gan awduron Du, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol i’r Gymraeg

Dr Gwenllian Lansdown Davies sy’n gyfrifol am y gyfrol Gymraeg ‘Mae Mari’n Caru Mangos’, sy’n drosiad o’r gyfrol …

Yr Athro M. Wynn Thomas, cadeirydd y Cyngor Llyfrau, yn ymddeol ar ôl ugain mlynedd

Mae Linda Tomos, cyn-Lyfrgellydd Cenedlaethol Cymru, wedi cael ei phenodi i’w olynu

Ymateb positif i gyfrol am iechyd meddwl yn awgrymu bod “agweddau wedi symud ymlaen”

Cadi Dafydd

“Roedd cuddio yn waeth opsiwn na jyst cymryd y gambl a bod yn onest,” meddai Non Parry, enillydd categori Ffeithiol Greadigol Llyfr y Flwyddyn
Y Pump

Nofelau Y Pump “ar eu gorau efo’i gilydd”

Alun Rhys Chivers

Elgan Rhys, golygydd y gyfrol ddaeth i’r brig yng nghategori Plant a Phobl Ifanc Llyfr y Flwyddyn, fu’n siarad â golwg360

Cyhoeddi enillwyr categorïau Ffeithiol Greadigol a Phlant a Phobl Ifanc Llyfr y Flwyddyn

Deg cyd-awdur cyfres y Pump a hunangofiant y gantores Non Parry yn cipio’r gwobrau

Cyhoeddiadau’r Stamp yn gwneud eu marc

Cadi Dafydd

‘merch y llyn’ gan Grug Muse ddaeth i’r brig yng nghategori Barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn eleni, a dyma’r eildro i un o …

Dod i’r brig yng nghategori Ffuglen Llyfr y Flwyddyn yn “sioc llwyr”

Cadi Dafydd

“Mi faswn i’n licio trio sgrifennu nofel arall, mae gen i egin o syniad bach yn fy mhen,” meddai Ffion Dafis, a gipiodd y wobr gyda’r …