Galw am fwy, nid llai, o arian i’r Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a’r Comisiwn Brenhinol

Mae deiseb wedi’i sefydlu gan yr actores Sue Jones-Davies, cyn-Faer Aberystwyth
Llyfrau

Toriadau arfaethedig yn “peryglu llenyddiaeth y wlad yn ddifrifol”

Alun Rhys Chivers ac Elin Wyn Owen

Mae Cyhoeddi Cymru a gwasg Y Lolfa ymhlith y rhai sydd wedi ymateb

Ymgyrch yn anelu i godi £10,000 at gylchgrawn Planet

Bydd arian Cyngor Llyfrau Cymru’n dod i ben ar Ebrill 1, ac mae dyfodol y cyhoeddiad yn y fantol oni bai bod modd codi swm sylweddol o arian …

Y gynghanedd tu hwnt i’r Gymraeg?

Cadi Dafydd

Mae dau brifardd wedi bod yn diddanu’r trydarfyd wrth gynganeddu yn Saesneg am ymlusgiad

Cyhoeddi rhifyn ola’r cylchgrawn Planet “am y tro” ar ôl colli grant y Cyngor Llyfrau

Yn ôl Emily Trahair, golygydd y cylchgrawn, mae’r tîm yn “ofnadwy o obeithiol” y gall Planet “un diwrnod lanio ar eich …

Ai Aberystwyth a Cheredigion fydd ‘Dinas Llên’ UNESCO gyntaf Cymru?

Erin Aled

“Rhaid dangos lle blaenllaw llenyddiaeth yn hanes a diwylliant yr ardal… digon hawdd gwneud hynny â’r ardal wedi bod yn un llengar ers …
Cyngor Llyfrau Cymru

Prosiect yn rhoi hwb i bobol ifanc sy’n caru darllen

Mae’r prosiect yn sicrhau bod pob plentyn yn gallu dethol a dewis llyfr personol yn rhad ac am ddim

Clod i Atebol am ganfod “atebion arloesol” ym myd addysg

Non Tudur

Pwy fydd yn rhoi Bett ar Atebol i ennill yn y gwobrau yn Llundain ddiwedd y mis?

Galw am “barch dyledus” i ieithoedd lleiafrifedig mewn llenyddiaeth

Mewn erthygl, mae Aaron Kent yn cyfeirio at gyfraniad Menna Elfyn at y frwydr dros y Gymraeg