Y cyswllt rhwng barddoniaeth ac iechyd a lles fydd testun Darlith Goffa Waldo heno

Barddoniaeth yn aml yn cael ei weld fel “rhywbeth sy’n llesol i’r meddwl a’r enaid”, meddai Ceri Wyn Jones a fydd yn …

Y Prifardd R O Williams wedi marw yn 84 oed

Er mai un o Eifionydd oedd Robert Owen Williams, bu’n byw yn y Bala ers y 60au gan ddysgu yn Ysgol y Berwyn nes ei ymddeoliad

Teulu Waldo Williams yn rhoi arian i fyfyrwyr sy’n astudio’r Gymraeg

Bydd dau fyfyriwr yn derbyn £500 yr un

Covid a Brexit yn ysbrydoli cyfrol bardd ac artist

Mae’r casgliad dwyieithog o gerddi, Rhwng Dau Bla, yn cynnwys ymatebion Siôn Aled ac Iwan Bala i’r effaith ar Gymru a’r byd

Niwl Ddoe

Dyma ragflas o nofel ddiweddaraf un o’n prif awduron nofelau dirgelwch-a-datrys, Geraint V Jones

Ysgrifennu dan gysgod “ysgytwad” Brexit a Trump

“2016 oedd yr ysgytwad mawr yma, o ran pobol, a momentwm pobol. Ac mae e’n dylanwadu ar y pandemig”

Dring i fyny yma

Un sy’n gweld y wawr yn codi – ar y gymdeithas Gymraeg a’r byd addysg – yw bardd y Gadair eleni

Y Jac sy’n barddoni am Gaerdydd

“Mae’r cerddi yn alwad i ni newid cyfeiriad, a meddwl ac ystyried yr ysbryd dynol yn hytrach na budd cyfalaf o hyd”

Mae Lleucu Roberts yn awdur sy’n “adnabod lle a naws, ac yn ei gyfleu’n gampus”, yn ôl Meg Elis

“Mae yna rwystrau a rhwystredigaethau ym mherthynas y fam a’r ferch, ar waetha’r anwyldeb a ddatgelir”

Yr helfa am nofel fawr Megan Hunter

“Dw i’n hynod ddiolchgar am yr ymateb, yn enwedig gan y bobol ifanc sydd wedi cysylltu â fi”