Gobeithio gweld rhagor o gerddi Waldo mewn print

Non Tudur

‘Rhued y trymwynt trwy’r fro…’ Mae’r Waldothon, yr her genedlaethol sy’n dathlu gwaith y bardd mawr o Sir Benfro, ar gerdded

Diwrnod Waldo… a Waldothon ar y gorwel

Non Tudur

‘Rhued y trymwynt trwy’r fro…’ Wrth edrych ymlaen y Waldothon fory, mae golygydd ei waith yn awyddus i gyhoeddi rhagor o gerddi gan Waldo
Protestwyr Iaith

Cyfrol i ddathlu pen-blwydd Cymdeithas yr Iaith yn 60 oed

“A fedrwn ni fod yn fwy gobeithiol na Saunders Lewis yn 1962? Yn sicr ni allwn fforddio anobeithio,” medd Dafydd Morgan Lewis, y golygydd

Cynrychioli Cymru’n chwilio am leisiau awduron heb gynrychiolaeth ddigonol

Mae’r rhaglen blwyddyn o hyd yn cynnig gwobr ariannol o hyd at £3,300 i helpu’r awduron i ganolbwyntio ar eu gyrfaoedd ysgrifennu

Noson i ddathlu gwaith a chyfraniad y bardd I D Hooson

Cadi Dafydd

Mae hi’n 70 mlynedd ers i’r Urdd osod carreg goffa i’r bardd ger Llangollen, a nod y trefnwyr ydy codi ymwybyddiaeth am ei waith …

Cynnal ‘Waldothon’ er mwyn codi arian at Gymdeithas Waldo

“At bwy y trown pan mae’r ‘byd yn chwâl’ am ysbrydoliaeth?

Addasiad newydd o’r Mabinogi am deithio cestyll Cymru

Fe fydd yr addasiad dwyieithog gan Gwmni Theatr Struts and Frets yn ymweld â rhai o safleoedd hynaf Cymru, gan gynnwys Abaty Nedd a Chastell Cydweli
Erthygl Gareth Jones

Lansio cofiant newydd i’r newyddiadurwr Gareth Jones

“Mae hi’n amser i Gareth Jones dderbyn statws fel arwr Cymraeg gwirioneddol, statws y mae’n ei haeddu, heb amheuaeth,” medd yr awdur, Martin …

Llenyddiaeth Cymru’n penodi dwy Brif Weithredwr newydd

Fe fydd Leusa Llewelyn a Claire Furlong yn canolbwyntio ar elfennau gwahanol o’r gwaith ond yn cydweithio’n agos

Eisteddfod Aberteifi ’76 trwy lygaid gwraig Prifardd y “dwbwl dwbwl”

Janice Llwyd

Gwraig y Prifardd Alan Llwyd sy’n trafod un o’r digwyddiadau enwocaf a mwyaf dadleuol yn hanes yr Eisteddfod