Llên

Cael blas garw ar Rwsia

Mae Cymraes wedi sgrifennu am ei hanturiaethau yn yr Undeb Sofietaidd yn y 1980au
Llên

“Y mwynhad mwya’ ydi cael dylunio byd arall”

Mi enillodd Elidir Jones wobr y llynedd am lyfr ffantasi, ac mae yn ei ôl gyda dilyniant
Llên

Cyhoeddi beirniaid Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2021

Deuddeg gwobr, gyda chyfanswm o £14,000 ar gael i’r awduron llwyddiannus

Llên

Y Llyfrau ym Mywyd Carwyn Jones

Carwyn Jones yw’r Aelod o’r Senedd dros Ben-y-bont ar Ogwr, a bu’n Brif Weinidog Cymru am ddeng mlynedd rhwng 2009 a 2019

Llên

Y Cymro a’r gwibiwr Olympaidd

Mae Darren Campbell wedi ennill medal Olympaidd, hyfforddi Jonah Lomu i redeg yn gyflym, ac newydd sgrifennu llyfr am ei fagwraeth gyda gangsters
Llên

Berwyn Rowlands

Mae wedi cynhyrchu ffilmiau a rhaglenni teledu yn Gymraeg a Saesneg ar gyfer BBC, ITV a S4C

Llên

Y Clwb Stori Cymraeg cyntaf erioed

“Yn yr adegau mwya’ pryderus a thywyll, mae stori yn uno pobol”
Llên

Lansio cystadleuaeth a phecyn addysg newydd ‘Mae Ymchwil yn fy Ysbrydoli’

Y gobaith ydi “ysbrydoli cenhedlaeth o ymchwilwyr yn y dyfodol”

Llên

Delyth Jewell

Mae Delyth Jewell yn AoS Plaid Cymru sydd wedi astudio Saesneg yn Rhydychen

Llên

Iwan Griffiths

Y newyddiadurwr a’r cyflwynydd yw gwestai ‘Y Llyfrau yn Fy Mywyd’