Llyfr i bob disgybl i sbarduno cariad at ddarllen

“Mae datblygu’r arfer o ddarllen yn rhoi manteision am oes, ac mae cael mynediad at lyfrau mor bwysig i blant a phobol ifanc”

Mistar Urdd yn dod yn fyw rhwng cloriau llyfr i ddathlu canmlwyddiant yr Urdd

Elin Owen

“Mae o bron fel eu bod ni’n cyflwyno Mistar Urdd eto i genhedlaeth newydd o blant,” meddai’r awdur
Llyfrgell Gymunedol Dyffryn Ogwen

Cyhoeddi £750,000 i ddatblygu llyfrgelloedd ac amgueddfeydd Cymru

Bydd ffocws penodol ar ehangu mynediad, gweithio mewn partneriaeth, datgarboneiddio a datblygu gwasanaethau cynaliadwy

Hwngariaid a Chymry’n dod ynghyd i ddathlu cysylltiad Trefaldwyn â Hwngari

Er mwyn dathlu’r cysylltiadau diwylliannol, bydd Mai 14 yn cael ei adnabod nawr fel Diwrnod Cyfeillgarwch Cymru-Hwngari

Siop lyfrau Gymraeg y Bala yn dathlu’r hanner cant

Cadi Dafydd

“Mae hi’n grêt, wrth gwrs, ein bod ni wedi cyrraedd hanner cant ond mae hi dal yn her i fynd am yr hanner cant ac un, hanner cant a dau…”

Glan-rhyd: “Gwrthdroi y duedd i osod enwau Saesneg yn lle enwau Cymraeg ar dai ac ar gartrefi”

Alun Rhys Chivers

Mae plac yn dwyn yr enw Cymraeg ar gartre’r bardd Dylan Thomas wedi cael ei ddadorchuddio gan T. James Jones, y Prifardd Jim Parc Nest

Glan-rhyd: plac er mwyn dathlu’r hen enw ar gartref Dylan Thomas yn Abertawe

T James Jones (Jim Parc Nest), cyfieithydd nifer o weithiau’r bardd a dramodydd i’r Gymraeg, sydd wedi bod yn arwain yr ymgyrch i gael …

Cyflogau teg i awduron Cymru’n destun arolwg newydd

Bydd yr ymchwil yn llywio cyfraddau cyflog Llenyddiaeth Cymru, ac yn cael ei rannu â’r sector lenyddol fel canllawiau
Jessica Dunrod

Lansio cynllun AwDUra

Nod cynllun Mudiad Meithrin yw annog lleisiau Cymraeg o blith cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig i ysgrifennu straeon i blant bach
Llyfrau

Siopau llyfrau’n cyfri’r gost ar ôl stormydd Sant Jordi

Oni bai am y tywydd, fe allai fod wedi bod y Dydd Sant Jordi mwyaf llewyrchus erioed i werthwyr llyfrau yng Nghatalwnia