Llên

Llygod yn dysgu plant i “barchu pawb”

Mae Caryl Parry Jones wedi cyhoeddi ei phedwerydd llyfr yng nghyfres ‘Tomos – Llygoden y Theatr’
Llên

Bardd Plant Cymru yn 20: ‘rhaid trafod Trump, Boris a Brecsit’

Bydd gan Fardd Plant Cymru heddiw job bwysig i’w gwneud er mwyn ailagor drws dychymyg i blant ar ôl y cyfnod clo, yn ôl Caryl Parry Jones
Llên

Angen i lên Cymraeg dorri’n rhydd o “ddynion gwyn o’r 1960au”

Mae eisiau sicrhau mwy o chwarae teg i feirdd benywaidd Cymru a “herio” beth yw’r diffiniad cydnabyddedig o “safon” mewn llenyddiaeth Gymraeg
Llên

Sgwrio’r llechan yn lân

Mae yna ddau olygydd llengar a blaengar sy’n rhoi eu stamp go-iawn ar fyd llên
Llên

Gruffudd Owen

Gruffudd Owen yw Bardd Plant Cymru ac mae wedi ennill Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol

Llên

A’r botel gwaddod gwin …

Anrheg o Tesco sydd wedi sbarduno nofel newydd un o awduron mwya’ gweithgar y genedl
Llên

Pamffledwch, Gymry!

Mae posibiliadau mawr mewn llyfrynnau bach byr, yn ôl bardd a beirniad gwobr i gyhoeddiadau o’r fath
Llên

Mi af i’r ysgol fory, â’m llyfyr yn fy llaw…

“Dw i wedi dod i’r casgliad fod astudio deunydd yn y fath fanylder yn wastraff amser” – Angharad Tomos
Llên

Sgrifennu am eni babi

Mae nofel gyntaf Catrin Lliar Jones, sy’n edmygydd mawr o nofelau doniol Harri Parri, yn llawn darluniau poenus o ddigri’!
Llên

Dyfan Lewis yn trafod cyhoeddi ei gyfrol newydd – Amser Mynd

Y penderfyniad i hunangyhoeddi yn un “naturiol” yn ôl Dyfan Lewis.