Cystadleuaeth ysgrifennu’n gyfle i ddysgwyr “weld eu stori ar ddu a gwyn”

Ionawr 31 yw’r dyddiad cau ar gyfer cystadleuaeth Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg

Gosod peiriant gwerthu llyfrau mewn ysgol wedi sbarduno diddordeb mewn darllen

“Mae unrhyw beth sydd yn cael llyfrau i dai sydd yn brin o lyfrau’n beth da”

Dechrau chwilio am Fardd Cenedlaethol nesaf Cymru

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi galwad gyhoeddus am enwebiadau am fardd i gymryd yr awenau gan Ifor ap Glyn

Cyhoeddi’r geiriadur daearegol cyntaf yn yr iaith Gymraeg

Dr Dyfed Elis-Gruffydd yw awdur Geiriadur Daeareg a Gwyddorau Daear

Cofio Penri Jones

“Fel ysgogwr syniadau y bydda i’n cofio Penri” – Robat Gruffudd, y Lolfa, yn talu teyrnged i Penri Jones, a fu farw dros y …

Dylanwad Un Nos Ola Leuad drigain mlynedd wedyn

“Dw i’n sgwennu ar yr un thema. Bob tro, mae ’na jest ’chydig o lais Caradog yn dod mewn i’ ngwaith i.”

Cynnal gŵyl i ddathlu bywyd a gwaith Jan Morris, a dod ag arbenigwyr ar lenyddiaeth a theithio ynghyd

Roedd Jan Morris yn “bwysig dros ben fel cynrychiolydd Cymru i’r byd”, yn ogystal ag yn sgil ei lle yn hanes llên Cymru, meddai Mike …

Y Dywysoges Nest – ei cham-drin yn rhywiol?

Dyna farn yr hanesydd Elin Jones, awdur llyfr newydd ar hanes Cymru, Hanes yn y Tir

Ffuglen â rhan “arbennig o bwysig” wrth drosglwyddo hanes a herio tueddiadau

Bydd Angharad Tomos yn rhan o gynhadledd fydd yn archwilo sut mae ffuglen yn bodoli mewn tensiwn cymhleth, a dadleuol, gyda hanesyddiaeth prif ffrwd

Cyhoeddi cyfansoddiadau Eisteddfod yr Urdd ar ffurf e-lyfr

Am y tro cyntaf erioed, fe wnaeth yr Urdd gomisiynu awdur ac arlunydd i lunio a golygu cyfrol sy’n torri tir newydd