Llên

Llyfr y Flwyddyn 2020: Gwobr Barn y Bobl

Categori newydd sbon eleni, a Golwg360 yn rhedeg pleidlais am wobr Barn y Bobl

Llên

Lerpwl yn ennill Uwchgynghrair Lloegr

Ar y noson ‘da ni’n ennill yr Uwch Gynghrair, dwi’n eistedd yn y tŷ ar fy mhen fy hun, coesau teiliwr o flaen teledu sy’n …
Llên

Priodas Dan Glo

Yn ddiweddar, mae John wedi bod yn edrych ar Helen. Edrych arni go-iawn.
Llên

Diffyg beirdd benywaidd ar faes llafur TGAU, meddai un o feirdd Cymru

Llai o fenywod ar y maes llafur nag oedd yn 2013, pan oedd dwy, medd Iestyn Tyne

Llên

Awdur yn arwyddo nofel yn yr awyr agored

Fe drefnwyd y digwyddiad gan Gwyn Siôn Ifan, rheolwr siop Gymraeg Awen Meirion yn y Bala, i dynnu sylw at y ffaith ei bod yn Wythnos Siopau Llyfrau …
Llên

Holi Nanogiaid 2020 – Cynan Llwyd

Yr ail lyfr o’r categori uwchradd sydd yn cael sylw gennym yw Tom, nofel fer drefol i’r ifanc gan yr awdur o Aberystwyth, Cynan Llwyd, ac ef sy’n …
Llên

Bethan Gwanas yn llofnodi ei nofel newydd ar ochr ffordd!

“Os nad oedd Bethan Gwanas yn cael dod i’r siop, mi aethon ni â’r siop at Bethan Gwanas!”
Llyfrau
Llên

Gwasanaeth Llyfrgell yn agos at ddychwelyd yng Ngwynedd

Ond pwysleisio “na fydd modd i ni ail-agor yr adeiladau Llyfrgell i’r cyhoedd yn y dyfodol agos”

Llên

Martin Shipton wedi ei dynnu oddi ar banel beirniaid Llyfr y Flwyddyn “heb roi i mi’r cyfle i esbonio fy hun”

Llenyddiaeth Cymru yn dweud iddo ddefnyddio “iaith ymosodol” wrth drafod protestiadau Black Lives Matter

Eisteddfodau

Teyrnged i Taid

Mared Fflur Jones yw Prif Lenor Eisteddfod T gan ddod i’r brig gyda’i stori fer am aelod annwyl o’i theulu a fu’n byw gydag Alzheimers am …