Llyfrau

Dim siop lyfrau mewn deg allan o 12 o ardaloedd tlotaf Barcelona

Cyhoeddi ffigurau syfrdanol ar drothwy Dydd Sant Jordi yng Nghatalwnia, pan fo pobol yn rhoi llyfrau i’w gilydd

Barddas yn cynnal cystadlaethau barddoniaeth i blant a phobol ifanc

Cadi Dafydd

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn y Babell Lên yn Eisteddfod Tregaron, ac mae’r cystadlaethau’n gyfle i “hybu’r …

Lansio rhaglen ddatblygu broffesiynol i awduron sy’n cael eu tangynrychioli

Bydd y rhaglen gan Lenyddiaeth Cymru’n cynnig cyfleoedd datblygu proffesiynol i 14 o awduron o gefndiroedd incwm isel
Ysgol Farddol Caerfyrddin

Ysgol Farddol Caerfyrddin yn 30 oed

Aled Evans

Roedd dathliad ddydd Mercher, Ebrill 6 i nodi’r achlysur
Alwen Derbyshire

Dod i adnabod Hedd Wyn… ac Alwen Derbyshire

Mae Alwen Derbyshire yn gweithio yn yr Ysgwrn fel staff tymhorol ers Gwanwyn 2018

Cynnal Helfa Straeon i hybu darllen Cymraeg yng Ngheredigion

Cadi Dafydd

Am gyfle i ennill y brif wobr, sef Kindle Fire 7, bydd angen i’r cystadleuwyr fynd o amgylch siopau’r dref i ddarganfod llyfrau yn eu ffenestri

‘Cynnal safon a chadw agosatrwydd gŵyl lenyddol Machynlleth yn fwy o flaenoriaeth nag ei hehangu’

Cadi Dafydd

Cafodd ail ŵyl Amdani, Fachynlleth! ei chynnal dros y penwythnos, gyda sgwrs a pherfformiad arbennig gan Dafydd Iwan

Banciau bwyd dros Gymru’n darparu llyfrau plant i deuluoedd

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyfrannu dros 40,000 o lyfrau fel rhan o fuddsoddiad Llywodraeth Cymru ar gyfer ymgyrch ‘Rhoi Llyfr yn Anrheg’
Llyfrau

Cyngor Llyfrau Cymru’n ymateb i feirniadaeth am ddiffyg amrywiaeth mewn llyfrau plant

Cadi Dafydd

“Mae Llywodraeth Cymru wedi herio Cymru i gyd i fod yn genedl wrth-hiliol erbyn 2030 ac rydyn ni’n falch iawn i fod yn rhan o’r daith yma”

“Angen sicrhau mwy o amrywiaeth mewn llenyddiaeth plant i gwffio hiliaeth”

“Mae gennym ni gwricwlwm newydd ond does gennym ni ddim llyfrau ar ei gyfer,” medd yr awdur du cyntaf o Gymru i ysgrifennu llyfrau plant