Gŵyl newydd ym Machynlleth i anrhydeddu’r awdur Jan Morris

Bydd gŵyl deithio a llenyddiaeth ddwyieithog ‘Amdani, Fachynlleth!’ yn cael ei chynnal ar benwythnos 26 i 28 Tachwedd

Casi Wyn yw Bardd Plant Cymru 2021-23

Y gantores ac awdur o Bentir ger Bangor fydd yn cymryd yr awennau oddi wrth y Prifardd Gruffudd Owen

Cyn-blismon yn cyhoeddi ei ddegfed nofel dditectif mewn deng mlynedd

“Pan oeddwn yn ieuengach fuaswn i byth wedi mentro meddwl am ysgrifennu llyfr, heb sôn am lyfr Cymraeg”

Y cyswllt rhwng barddoniaeth ac iechyd a lles fydd testun Darlith Goffa Waldo heno

Barddoniaeth yn aml yn cael ei weld fel “rhywbeth sy’n llesol i’r meddwl a’r enaid”, meddai Ceri Wyn Jones a fydd yn …

Y Prifardd R O Williams wedi marw yn 84 oed

Er mai un o Eifionydd oedd Robert Owen Williams, bu’n byw yn y Bala ers y 60au gan ddysgu yn Ysgol y Berwyn nes ei ymddeoliad

Teulu Waldo Williams yn rhoi arian i fyfyrwyr sy’n astudio’r Gymraeg

Bydd dau fyfyriwr yn derbyn £500 yr un

Covid a Brexit yn ysbrydoli cyfrol bardd ac artist

Mae’r casgliad dwyieithog o gerddi, Rhwng Dau Bla, yn cynnwys ymatebion Siôn Aled ac Iwan Bala i’r effaith ar Gymru a’r byd

Niwl Ddoe

Dyma ragflas o nofel ddiweddaraf un o’n prif awduron nofelau dirgelwch-a-datrys, Geraint V Jones

Ysgrifennu dan gysgod “ysgytwad” Brexit a Trump

“2016 oedd yr ysgytwad mawr yma, o ran pobol, a momentwm pobol. Ac mae e’n dylanwadu ar y pandemig”

Dring i fyny yma

Un sy’n gweld y wawr yn codi – ar y gymdeithas Gymraeg a’r byd addysg – yw bardd y Gadair eleni