Llên

Cynan – y ‘rebel ifanc gwrthryfelgar’

Os tybiech chi mai dim ond dyn y Sefydliad oedd Cynan, wel mae’n bryd i chi ailfeddwl
Llên

Cynan yn gyfan

Ambell damaid i aros pryd o’r llyfr, ‘Cynan: Drama Bywyd Albert Evans Jones (1895-1970)’
Llên

Cychod

Mae gan Ama ei hamser gwely arferol, ond roedd hi’n effro ar y noson dywyll, ac yn gwisgo dillad gaeaf er ei bod hi’n fis Awst
Llên

TRI AR Y TRO: Perl – Bet Jones

‘Perl’, gan Bet Jones, sydd dan y chwyddwydr yr wythnos hon

Llên

Y Llyfrau Yn Fy Mywyd: Llŷr Gwyn Lewis

Holi’r awdur o Gaernerfon. Llŷr Gwyn Lewis.

Llên

“Lleisiau newydd” Llyfr y Flwyddyn 2020

Sgwrsio gyda rhai o enillwyr Llyfr y Flwyddyn
Llên

Gwobr driphlyg – ac addo llyfr “mwy siriol” y tro nesa

“Doeddwn i erioed wedi hyd yn oed ystyried y byddwn i’n ennill Llyfr y Flwyddyn,” meddai’r darlithydd Newyddiaduraeth
Eisteddfodau

Cyn-athro o Sir Benfro yn ennill Stôl Farddoniaeth y Steddfod AmGen

34 wedi cystadlu ar y testun ‘Ymlaen’

Llên

Awdur o Fangor yn ennill gwobr am ei lyfr i bobl ifanc

A darlithydd o Brifysgol Bangor yn ennill am y llyfr ffuglen gorau

Llên

Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2020: Enillwyr y Categorïau Barddoniaeth a Ffeithiol-Greadigol

Enillwyr y ddwy gategori gyntaf yng Ngwobr Llyfr y Flwyddyn 2020, sef y Categorïau Barddoniaeth a Ffeithiol-Greadigol Cymraeg.