Llên

Glyn Sgrech – yr Adferwr sy’n caru ei fro ac yn gweithredu ynddi

Mae’n amlwg fod y cyn-weithiwr cymdeithasol wedi mynd ati i sefydlu sawl menter yn ystod ei oes
Llên

Siarad yn blaen

Nid oes eisiau osgoi defnyddio’r gair ‘canser’ wrth ei drafod gyda phlant, yn ôl awdur sy’n darlunio ei straeon
Llên

Argraffiadau crwt o’r dre

Fe gafodd Ceri Wyn Jones dasg bwysig yn ystod y cyfnod clo – sgrifennu am Aberteifi, tref y bu’n byw ynddi am y rhan fwyaf o’i oes
Llên

Teulu Roald Dahl yn ymddiheuro am ei sylwadau gwrth-Semitaidd

Fe wnaeth e godi cwestiynau am gymeriad Iddewon yn 1983

Llên

Y dwys, y digri’ a Maes B

Mae Golwg wedi bod yn holi’r ifancaf o blith celc da o awduron newydd sydd wedi cyhoeddi llyfrau at y Nadolig yma
Llên

Y gwir cas am y castell

Nofel am gaethwasiaeth yw’r “anoddaf” i Angharad Tomos ei sgrifennu erioed
Llên

Cefnogwyr rygbi Cymru’n ysbrydoli cerddi

Eurig Salisbury ceisio dangos nad yw’r angerdd a’r ysbryd gwladgarol wedi diflannu yn y pandemig

Llên

Machraeth – y bardd o Fôn – wedi marw

Enillodd dros ddeugain o gadeiriau eisteddfodol
Y prifardd yn ei wisg orseddol wen
Llên

“Gwarthus” nad yw disgyblion yn dysgu mwy am y gynghanedd, meddai Aneirin Karadog

Y Prifardd yn gofyn i rai o bobol ifanc “disglair” Cymru a ydyn nhw eisiau dysgu’r gynghanedd a’i arwyddocâd i’r Gymraeg
Llên

Mam a merch yn creu llyfr i blant

Fe wnaeth les i fam a merch greadigol fod ar wahân yn ystod y cyfnod clo, er mwyn iddyn nhw allu cydweithio ar eu llyfr cyntaf gyda’i gilydd