Ymgyrch i ddosbarthu llyfr am hanes Cymru i ysgolion cynradd

Cadi Dafydd

Y gobaith ydy codi £4,000 i roi copi o 10 Stori o Hanes Cymru gan Ifan Morgan Jones i holl ysgolion cyfrwng Cymraeg Cymru i ddechrau

Darllen Daniel Owen… yn y Saesneg, gan taw dyna’r unig beth oedd ar gael!

Dr Sara Louise Wheeler

Colofnydd golwg360 sy’n synfyfyrio ar drothwy Gŵyl Daniel Owen wythnos nesaf

Cyhoeddi’r gyfrol gyntaf erioed yn y Gymraeg yn trafod y menopos

“Cara dy hun drwy’r Newid Mawr” yw neges y gyfrol ar Ddiwrnod Menopos y Byd heddiw (dydd Mercher, Hydref 18)

Awduron yn canu clodydd Marred Glynn Jones

Non Tudur

Y golygydd llyfrau yn gadael tŷ cyhoeddi yng Nghaernarfon ar dir “cadarn”

Cyhoeddwyr Cymru’n teithio i’r Almaen ar gyfer Ffair Lyfrau fawr

Mae’r Frankfurter Buchmesse (Ffair Lyfrau Frankfurt) yn cael ei chynnal yr wythnos hon (Hydref 18-22)

Un drws yn cau, un arall yn agor

Non Tudur

Mae’r darlithydd Cymraeg Gerwyn Wiliams ar fin camu i fyd cyhoeddi llyfrau

Pryder y byddai cymunedau ar eu colled o gwtogi oriau agor llyfrgelloedd

Lowri Larsen a Richard Evans, Gohebydd Democratiaeth Leol

Llai o benaethiaid yw un ateb, medd un fu’n siarad â golwg360 yn sgil ymgynghoriad yn Sir Ddinbych

Rhagor yn llofnodi llythyr i ddiogelu dyfodol cylchgronau a gwefannau Cymraeg a Chymreig

Mae nifer o unigolion a mudiadau wedi ychwanegu eu henwau at y galwadau

Awdures yn creu cymeriadau er mwyn goresgyn unigrwydd

Lowri Larsen

“Mae’r cymeriadau wastad efo fi,” medd Myfanwy Alexander

Cynnal arolwg o agweddau trigolion Gibraltar at iaith

Dyma brosiect mawr cyntaf Cyngor Llyfrau Cenedlaethol yr ynys