Golwg ar Restr Fer Llyfr y Flwyddyn

Mae gan leisiau newydd yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn “fantais fach” yn ôl un sydd ar y rhestr fer eleni

Blas ar y Brodorion

Yn ei nofel ddiweddaraf mae awdur o Wynedd yn taclo perthynas ryfedd y Cymry â’r syniad o wladychu

Cyhoeddi Rhestr Fer Saesneg Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2021

“Mae’r rhestr fer hon yn adlewyrchu ystod o leisiau aruthrol awduron Cymru, yn ystod cyfnod eithriadol o anodd”

Cyhoeddi nofel y Gymraes fu’n gyfeilles Piaf a Picasso

Mae Eluned Phillips wedi ennyn chwilfrydedd erioed, ac o bosib wedi mynd â sawl cyfrinach i’r bedd

Gwaed ar y sgrin

Mae’r gydweithfa awduron trosedd, Crime Cymru, wedi cyhoeddi ‘Gwobr Nofel Gyntaf’ Cymraeg a Saesneg i ddarpar nofelwyr

Cyhoeddi rhestr fer Gymraeg Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2021

Y deuddeg teitl “yn ddathliad o feddyliau craff, treiddgar a chreadigol,” meddai’r beirniaid

Gwobr Barn y Bobol Llyfr y Flwyddyn 2021

Pleidleisiwch dros eich hoff gyfrol – y bleidlais yn cau am 5pm, dydd Gwener 23 Gorffennaf!

Troi dicter yn farddoniaeth fawr

 Mae athro o Gwmbrân wedi ennill gwobr bwysig gyda’i gerdd am y profiad o fod yn ddyn du sy’n magu ei blant yng Nghymru
Bewnans Meriasek

Llawysgrifau Cernyweg yn cael eu harddangos am y tro cyntaf

Bydd y sgriptiau’n taflu goleuni ar hanes yr iaith Gernyweg a’r traddodiad o gynnal dramâu awyr agored

Georgia ar ei feddwl

Yn ei nofel newydd mae Jerry Hunter wedi mynd ati i newid hanes un o daleithiau America ac un o’i chymeriadau mwyaf dadleuol