Prinder Cyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol 2022 yn “rhwystredig iawn” i siopau llyfrau

Huw Bebb

“Dw i’n dweud wrth bobol ein bod ni’n gobeithio cael rhagor ond dydan ni ddim yn gwybod os cawn ni ragor”

“Y byd cyhoeddi’n methu aros yn llonydd”

Cadi Dafydd

“Dw i’n gobeithio y bydd y Bwrdd yn gweld ffyrdd newydd, creadigol i ehangu’r gynulleidfa,” medd Linda Tomos, cadeirydd newydd y Cyngor Llyfrau

Teyrngedau o Gymru i’r awdur Raymond Briggs, darlunydd ‘The Snowman’

“Mae ei lyfrau wedi cyffwrdd miliynau o bobol o amgylch y byd, ac am ddyled o ddiolch sydd gen i i’w greadigaeth orau un,” medd Aled Jones

Sgwrs gyda Siôn Aled Owen: Un o’r tri oedd yn deilwng o’r Goron eleni

Cadi Dafydd

Y bardd yn teimlo ei fod “wedi ennill mwy” drwy’r feirniadaeth hael na phan enillodd y Goron yn 1981
Mari'n Caru Mangos

Mudiad Meithrin yn dathlu trosi llyfrau gan awduron Du, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol i’r Gymraeg

Dr Gwenllian Lansdown Davies sy’n gyfrifol am y gyfrol Gymraeg ‘Mae Mari’n Caru Mangos’, sy’n drosiad o’r gyfrol …

Yr Athro M. Wynn Thomas, cadeirydd y Cyngor Llyfrau, yn ymddeol ar ôl ugain mlynedd

Mae Linda Tomos, cyn-Lyfrgellydd Cenedlaethol Cymru, wedi cael ei phenodi i’w olynu

Ymateb positif i gyfrol am iechyd meddwl yn awgrymu bod “agweddau wedi symud ymlaen”

Cadi Dafydd

“Roedd cuddio yn waeth opsiwn na jyst cymryd y gambl a bod yn onest,” meddai Non Parry, enillydd categori Ffeithiol Greadigol Llyfr y Flwyddyn
Y Pump

Nofelau Y Pump “ar eu gorau efo’i gilydd”

Alun Rhys Chivers

Elgan Rhys, golygydd y gyfrol ddaeth i’r brig yng nghategori Plant a Phobl Ifanc Llyfr y Flwyddyn, fu’n siarad â golwg360

Cyhoeddi enillwyr categorïau Ffeithiol Greadigol a Phlant a Phobl Ifanc Llyfr y Flwyddyn

Deg cyd-awdur cyfres y Pump a hunangofiant y gantores Non Parry yn cipio’r gwobrau

Cyhoeddiadau’r Stamp yn gwneud eu marc

Cadi Dafydd

‘merch y llyn’ gan Grug Muse ddaeth i’r brig yng nghategori Barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn eleni, a dyma’r eildro i un o …