Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gydag Iwan Rhys

Cadi Dafydd

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gydag Aled Jones Williams

Elin Wyn Owen

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Seran Dolma

Cadi Dafydd

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Sgwrs gyda Daf James

Cadi Dafydd

Dros yr wythnosau nesaf, bydd golwg360 yn sgwrsio gyda’r awduron ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

Pleidlais Barn y Bobl: Llyfr y Flwyddyn 2024

Pleidleisiwch dros eich hoff gyfrol – y bleidlais yn cau ar Fehefin 14!

Ffair lyfrau’n gobeithio hybu casglu llyfrau ymysg pobol ifanc

Cadi Dafydd

Bydd Ffair Lyfrau’r Casglwr yn cael ei chynnal yn Aberystwyth ddydd Sadwrn (Mai 11), gyda miloedd o lyfrau ail law ar werth

Dadorchuddio Plac Porffor Cymru i Dorothy ‘Dot’ Miles

Bu’r llenor ac ymgyrchydd arloesol yn ysbrydoliaeth i’r gymuned f/Fyddar fyd-eang, a hi sy’n cael Plac Porffor rhif 16 yng Nghymru

Cynllun llenyddol yn sbardun i ailagor cartref Kate Roberts

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Cae Gors yn edrych ymlaen at bennu’r camau nesaf ar gyfer y bwthyn yn Rhosgadfan bellach

Cyhoeddi cywydd cyn-ddisgybl Ysgol Cribyn i gefnogi’r ymgyrch i brynu’r adeilad

Un o’r plant olaf i gael addysg yn Ysgol Cribyn oedd Ianto Jones, neu Ianto Frongelyn

Enwi’r awduron fydd yn rhan o raglen lenyddol Cynrychioli Cymru

Mae Cynrychioli Cymru yn rhaglen blwyddyn o hyd ar gyfer awduron sydd heb gynrychiolaeth deg yn y sector lenyddol