Cyfrannu erthyglau barn

Canllawiau ar gyfer cyfrannu i’r adran Safbwynt

Disgwyl i dreth y cyngor godi yng Nghaerdydd am y degfed blwyddyn yn olynol

Mae cynlluniau i godi’r dreth o 4% ym mis Ebrill, i ychwanegu at y cynnydd o 50% sydd eisoes wedi ei weld ers 2011-12

Galw am ddod â sesiynau rhithiol yn y Senedd i ben

Mae’r Ceidwadwyr am weld sesiynau hybrid yn dychwelyd ym Mae Caerdydd er mwyn caniatáu “craffu mwy effeithiol” ar weinidogion …

“Annibyniaeth ar y ffordd”: ymateb Hywel Williams i ddadleuon unoliaethwyr

Aelod Seneddol Arfon yn ymateb i’r dadleuon o blaid cynnal yr Undeb yn ystod sesiwn yr Uwch Bwyllgor Cymreig

Teyrnged teulu i ddyn lleol o Lanbed

Bu farw John William Jones, 68, ar ôl i gŵn ymosod arno yn ei gartref

Andy Turner

Andy Turner wedi’i enwi’n rheolwr llawn amser Derwyddon Cefn

“Rwy’n falch iawn o gael y golau gwyrdd i fynd â’r clwb ymlaen ynghyd â’r grŵp gwych o bobl o’m cwmpas”

Mark Drakeford o flaen baneri Cymru a'r Undeb Ewropeaidd

“Does gen i ddim byd i ymddiheuro amdano,” medd Mark Drakeford am y cyfyngiadau diweddar

Roedd arweinydd y Ceidwadwyr wedi galw arno i ddweud sori, ar ôl effaith y cyfyngiadau ers y Nadolig ar fusnesau

Adam Price

Cyhuddo Llywodraeth y Deyrnas Unedig o geisio “erydu sylfeini ein democratiaeth”

“Mae’r frwydr dros ddyfodol darlledu mewn gwirionedd yn frwydr dros ddyfodol democratiaeth ei hun”

Boris Johnson

Boris Johnson yn ymddiheuro wrth y Frenhines a’r Deyrnas Unedig am bartïon

Cafodd parti ei gynnal yn Downing Street ar noswyl angladd Dug Caeredin, ond mae Boris Johnson yn dweud nad oedd yn deall eu bod yn erbyn y rheolau

Cogyddes adnabyddus yw arbenigwr newydd FFIT Cymru

Beca Lyne-Pirkis sy’n cymryd lle Sioned Quirke fel dietegydd y rhaglen eleni