Cyfoes

Llechi Cymru – “cyfwerth â’r Taj Mahal”

Byddai rhoi statws Safle Treftadaeth y Byd i ardaloedd llechi yn rhoi i’r byd “ddirnadaeth o Gymru fel y genedl ddiwydiannol gyntaf”
Cymru

Wayne Pivac yn enwi’i garfan ar gyfer y Chwe Gwlad

Dan Lydiate a Rhodri Jones yn dychwelyd i’r garfan am y tro cyntraf ers 2018

Cyfoes

Brexit yn “gur pen” i gwmnïau teledu Cymru

“Mi fydd yna fwy o gur pen a mwy o waith papur a mwy o waith trefnu o flaen llaw”

Coronafeirws: 44 yn rhagor o farwolaethau wedi’u cyhoeddi heddiw (dydd Mercher, Ionawr 20)

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi 44 yn rhagor o farwolaethau coronafeirws heddiw (dydd …

Senedd

Bil y Farchnad Fewnol: her gyfreithiol gam yn nes

Llywodraeth Cymru yn anfodlon â deddfwriaeth ddadleuol Llywodraeth San Steffan

Rygbi

Carfan y Scarlets “mor gryf ag yr ydw i’n ei chofio” medd Wyn Jones ar ôl llofnodi cytundeb newydd

Mae’n dweud ei fod yn “mwynhau” ei rygbi ym Mharc y Scarlets

Iechyd

Lansio ap i gefnogi pobol sydd â symptomau Covid hir

Un o bob 10 sydd wedi cael y coronafeirws yn dioddef symptomau hirdymor

Gwleidyddiaeth

Yfed yn y Senedd “yn fater difrifol”, medd cyn-gadeirydd Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus

Syr Alistair Graham yn beirniadu “ymddygiad difrifol, gwael iawn”

Llifogydd ger Trefforest
Cymru

“Mae pobol yn bryderus”: Cynghorydd Pontypridd yn galw am ymchwiliad i lifogydd

Fe allai hyd at 200mm o law ddisgyn mewn rhai ardaloedd o Gymru
Refferendwm yr Alban
Gwleidyddiaeth

Annibyniaeth i’r Alban: “â phob parch i’r Cymry, byddai’r Deyrnas Unedig yn dod i ben”

George Osborne, cyn-Ganghellor San Steffan, yn trafod dyfodol yr Undeb wedi Brexit