Elyrch

Gêm o ddau hanner wrth i’r Elyrch guro Huddersfield

1-0 wrth iddyn nhw ennill gartref am y tro cyntaf y tymor hwn

“Rhaid rhoi’r ideoleg o gau mewnfudo i lawr o’r neilltu”

Rhybudd gan Hywel Williams yn sgil prinder gyrwyr lorïau a’r problemau sy’n debygol o ddilyn

Trident

‘Dylai pobol yr Alban orfod cydsynio i benderfyniadau mawr’

Mae’r rhain yn cynnwys amddiffyn a Trident, yn ôl un o Aelodau Seneddol Albanaidd yr SNP

Embaras i Keir Starmer cyn dechrau cynhadledd y Blaid Lafur

Fe fu’n rhaid iddo gefnu ar ei gynlluniau ar gyfer ethol yr arweinydd

Russell Martin

Abertawe v Huddersfield: cymeriad yr Elyrch yn hollbwysig

Roedd arwyddion addawol yn yr ail hanner yn erbyn Luton i ddangos bod modd i’r Elyrch wella’u sefyllfa bresennol

Apêl yn dilyn gwrthdrawiad difrifol yn Sir Benfro

Fe ddigwyddodd ar ffordd A40 neithiwr (nos Wener, Medi 24)

Gorymdaith ‘Hawl i Fyw Adra’ ar y gweill yn y gogledd

Maen nhw’n galw am adolygiad brys er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng tai