Gwleidyddiaeth

Pwy ddaw allan dros bwy?

Jason Morgan sy’n ceisio dyfalu faint o bobl fydd yn pleidleisio eleni, ac yn ystyried a fydd hynny’n rhoi cliw i ni am y canlyniad
Cymru

Lansio Ap i’w gwneud hi’n haws darganfod podlediadau Cymraeg

“Mae’n rhoi platfform i bobol sy’n creu podlediadau ac yn sicrhau bod pobol yn gallu ffeindio’r cynnwys maen nhw’n ei greu”

Coronafeirws: Iechyd Cyhoeddus Cymru’n cyhoeddi dwy farwolaeth (dydd Mawrth, Ebrill 13)

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi marwolaethau dau o bobol yn eu ffigurau Covid-19 dyddiol …

Carreg lwyd gydag arysgrif i gofio'r 96 a fu farw a'r geiriau "You'll never walk alone"
Pêl-droed

Sheffield Wednesday v Abertawe: yr Elyrch yn coffáu trychineb Hillsborough

Mae’r clwb wedi gosod blodau ger y gofeb yn Sheffield cyn y gêm heno (nos Fawrth, Ebrill 13)

Cefn Gwlad

“Dw i’n teimlo fy mod i’n rhan o arbrawf cymdeithasol,” meddai ffermwr o Gaerfyrddin

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi pwysleisio ers tro y byddai newidiadau radical yn bygwth busnes ffermydd

Cymru

Reform UK am gadw Senedd Cymru ond eisiau newid y drefn bleidleisio

Reform UK, yr hen Blaid Brexit, yn lansio eu maniffesto ar gyfer etholiadau’r Senedd

Cymru

Aelodau Seneddol yn talu teyrnged yn San Steffan i Cheryl Gillan

Bu farw cyn-Ysgrifennydd Cymru’n gynharach y mis yma yn dilyn salwch hir

Rygbi

Warren Gatland heb ddewis tîm hyfforddi’r Llewod yn ôl cenedligrwydd

Mae Albanwr a thri Chymro ar y tîm ar ôl i nifer o Saeson dynnu’n ôl

Iechyd

Rhagor o achosion a marwolaethau’n “anochel” wrth lacio cyfyngiadau Covid-19

Rhybudd gan Boris Johnson, prif weinidog Prydain, sy’n dweud y bydd brechlynnau’n gwella’r sefyllfa rywfaint

Ryan Giggs
Pêl-droed

Rob Page yn debygol o arwain Cymru yn Ewro 2020 os na fydd Ryan Giggs ar gael

“Os yw Ryan yn gallu ymuno â ni, gwych, os nad yw, mae gennym gynllun ar waith i symud ymlaen”