Nia Roberts

“Mi wnes i astudio ‘The Color Purple’ gan Alice Walker yn yr ysgol, a hon oedd y nofel gyntaf i gydio yndda i go-iawn”

Olew Nadroedd – albwm gyntaf SYBS yn wych

Elin Wyn Owen

“Mae lot o’r caneuon ar ein halbwm yn wleidyddol ond maen nhw hefyd yn upbeat gan fod ein dylanwadau ni ar y pryd yn rhai mwy dance punk”

Fy Hoff Raglen ar S4C

Jason Kilshaw

Y tro yma, Jason Kilshaw o Gaer sy’n adolygu’r rhaglen ‘Bwyd Epic Chris’

Damcaniaeth Anhrefn, Paradox EPR a’r Ysbryd Glân

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Mae’r Ysbryd Glân fel… Dim ond y ‘fel’ sydd gennym

Ioga i fabis

Cadi Dafydd

“Pan ti’n ffeindio allan dy fod yn feichiog am y tro cyntaf, mae o’n gallu bod reit unig os nad wyt ti’n adnabod pobol sydd wedi cael plant”

Iqra Malik

Elin Wyn Owen

“Tu ôl i’r llenni dw i’n sgrifennu caneuon yn Urdu achos dyma fy iaith gyntaf – dyma dw i’n ei siarad gyda lot o fy nheulu”

Tai cymdeithasol yn niweidio cadarnleoedd Cymraeg

Huw Prys Jones

Mae cais i godi stad o dai cymdeithasol mewn pentref yn un o gadarnleoedd pwysicaf y Gymraeg yn achosi cryn bryder yn lleol

Sut mae achos Toni Schiavone wedi amlygu’r angen i ymestyn y Ddeddf Iaith?

Bethan Lloyd

Mae galwadau o’r newydd i gynnwys y sector preifat yn y ddeddfwriaeth

Llun y Dydd

Bethan Lloyd

Mae nifer o brosiectau wedi cael eu cynnal fel rhan o Ŵyl Fach y Fro yn Y Barri gan gynnwys cystadleuaeth ffotograffiaeth

Cwis Mawr y Penwythnos

Bethan Lloyd

Faint ydach chi’n ei gofio am straeon mawr yr wythnos?