Cymru

Arfon Jones eisiau sicrwydd ynghylch hawliau siaradwyr Cymraeg yng ngharchar y Berwyn

Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru’n siarad â golwg360 yn dilyn honiadau bod siaradwyr Cymraeg yn colli breintiau am siarad yr iaith

Iechyd

Trydedd ton o’r coronafeirws “yn gwbl bosib”, medd gwyddonydd

Oedi, ac nid datrys, y broblem mae cyfnodau clo lleol

Heddlu’n apelio yn dilyn ymosodiad ar ddyn 74 oed yn Rhisga

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad ar ddyn 74 oed yn Rhisga nos Wener …

Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch
Gwleidyddiaeth

Ystyried cynlluniau wrth gefn os na fydd modd cynnal etholiadau Holyrood yn 2021

Llywodraeth yr Alban yn gwadu ers tro y byddai’r etholiadau’n cael eu gohirio

Steil

Steil. Megan Davies

Mae’r profiad o weithio i gwmni ffasiwn a chylchgrawn Vogue ym Mharis wedi dylanwadu ar steil y newyddiadurwraig sy’n byw yng Nghaerdydd

Tân mewn garej ac unedau diwydiannol yn Abertawe

Mae 75 o bobol wedi cael eu symud o’u cartrefi yn dilyn tân mawr mewn garej ac unedau …

Gwasanaethau Brys

Teyrnged Heddlu Llundain i blismon gafodd ei saethu’n farw gan ddyn mewn cyffion

Matt Ratana yn “ymgorffori” rhywun oedd yn gweithio er mwyn amddiffyn pobol eraill, meddai’r Fonesig Cressida Dick, pennaeth yr …

Baner yr Alban
Addysg

Annog myfyrwyr yr Alban i aros yn eu hystafelloedd

Adroddiadau bod rhai eisoes wedi mynd adref yn dilyn y camau llym i fynd i’r afael â’r coronafeirws

Gwleidyddiaeth

Llywodraeth Prydain eisiau “person mawr a chryf” i arwain y BBC

Y llywodraeth yn cael eu cyhuddo o ymyrryd wrth iddi ddod i’r amlwg fod y prif weinidog Boris Johnson eisiau penodi Charles Moore i’r …

Paris
Rhyngwladol

Ffrainc yn addo gwarchod Iddewon rhag eithafwyr Islamaidd

Dau o bobol wedi’u trywanu ger swyddfeydd Charlie Hebdo ddydd Gwener (Medi 25)