Cadw mesurau dros dro er mwyn annog pobol yn ôl i ganol trefi Powys

Roedd yna alwadau i gadw’r drefn newydd er mwyn hyrwyddo ’diwylliant caffe’ ar brif strydoedd y trefi a denu siopwyr

Bardd y Goron eisiau archwilio’i berthynas â Chaerdydd yn ei ddilyniant

“Mae’r Goron yn rhywbeth mae lot o feirdd yng Nghymru eisiau cael gafael arni, a dw i ddim unrhyw wahanol â dweud y gwir,” meddai Dyfan Lewis

Dyn wedi’i gadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o lofruddio Logan Mwangi

Mae disgwyl i Angharad Williamson a bachgen 13 oed fynd gerbron ynadon yn ddiweddarach heddiw (dydd Iau, Awst 5)

Llywodraeth Cymru yn “ystyried” dilyn Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar reolau teithio dramor

Fydd dim rhaid i deithwyr o Ffrainc sy’n cyrraedd Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban hunanynysu, os ydyn nhw wedi eu brechu’n llawn

Cytundeb rhwng yr SNP a’r Blaid Werdd “yn newid dim” o safbwynt ail refferendwm annibyniaeth

Syr Keir Starmer, arweinydd y Blaid Lafur, yn ymweld â’r Alban ac yn annog gwleidyddion i ganolbwyntio ar adferiad Covid-19 ac nid y …

Chwarter blwyddyn ariannol cyntaf llwyddiannus i felin ddur Liberty Steel yng Nghasnewydd

Daw hyn wrth i riant gwmni Liberty Steel, GFG Alliance, setlo dwy ddadl gyda chwmnïau rhyngwladol

Myfyriwr yn derbyn £13,000 i ddatblygu ei syniad busnes digidol

Mae Karl Swanepoel am ddefnyddio’r arian i gyflawni ei “freuddwyd” o ddechrau ei gwmni ei hun

Arwydd mawr 'Eisteddfod' ar y Maes

Elfennau digidol yr Eisteddfod AmGen yn “agor y potensial” i eisteddfodau’r dyfodol

Mae’n bosib y bydd rhai elfennau digidol o’r Eisteddfod eleni yn aros yn y tymor hir
Cefndir glas, chwe seren wen, a jac yr undeb yn y gornel chwith uchaf

Llywodraeth Awstralia’n neilltuo 1.1bn o ddoleri i helpu pobol frodorol sydd dan anfantais

Mae’n cynnwys iawndal i filoedd o blant o gefndiroedd hil gymysg a gafodd eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd ar hyd y blynyddoedd

Cwpan Rygbi’r Gynghrair y Byd wedi’i ohirio tan 2022

“Y flwyddyn nesaf, byddwn yn cyflawni ein gweledigaeth o’r Cwpan Rygbi’r Gynghrair y Byd mwyaf a gorau erioed”