Ffermio

Etholiad Cyffredinol 2024: Beth mae’r pleidiau’n ei addo i ffermwyr?

Elin Wyn Owen

Ymysg eu hymrwymiadau mae cynyddu cyllidebau amaethyddol, ailagor cytundeb masnach Awstralia a gohirio’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Cartref parhaol i griw Voicebox yn Wrecsam

Cyfle cyffrous wrth adnewyddu ac aildanio ganol ddinas Wrecsam

Clwb Pêl-droed Wrecsam wedi “ailasesu” cynlluniau ar gyfer Kop newydd

Roedd disgwyl eisteddle ar gyfer 5,500 o bobol, ond bydd yr eisteddle dros dro’n cael ei gynyddu i 3,000 am y tro

Argyfwng gweithlu mewn radioleg ac oncoleg yn “peryglu iechyd” cleifion canser yng Nghymru

Yn ôl adroddiadau newydd, mae Cymru yn ddwfn mewn argyfwng gweithlu gyda diffyg o 34% mewn radiolegwyr clinigol a 12% mewn oncolegwyr clinigol

James Botham wedi’i ychwanegu at garfan rygbi Cymru dros yr haf

Bydd tîm Warren Gatland yn herio De Affrica yn Twickenham cyn teithio i Awstralia

Dadl am ehangu ynni niwclear yng Nghymru yn cyrraedd y Senedd

Yn ôl y Ceidwadwyr, mae “buddion gwych” i ynni niwclear ac mae’n chwarae rhan “anhygoel” wrth greu swyddi sy’n …

Reform UK “yn ecsbloetio pryderon dilys pobol go iawn”

Cyn-Brif Weithredwr Yes Cymru’n ymateb wrth i blaid Nigel Farage lansio’u maniffesto etholiadol ym Merthyr Tudful heddiw (dydd Llun, …

Gwlad yr Iâ yn dathlu 80 mlynedd o annibyniaeth

Fe fu’r wlad dan reolaeth Norwy a Denmarc yn y gorffennol

Croesawu dadl yn y Senedd ar ailagor rheilffyrdd

Aelodau’n cytuno y dylai’r ddeiseb i ailagor hen gysylltiadau rheilffordd rhwng Bangor, Caernarfon ac Afonwen ac Aberystwyth a Chaerfyrddin …

NFU Cymru’n galw am gefnogaeth y cyhoedd i ddiogelu dyfodol bwyd Cymru

Dyma’r drydedd wythnos flynyddol sydd wedi’i chynnal