Iaith

Rhybudd am argyfwng Gaeleg yr Alban fel iaith frodorol

Ymchwilwyr yn galw am newid blaenoriaethau polisi yn yr ynysoedd

Cymru

Pump yn rhagor wedi marw o’r coronafeirws

Cyfanswm y marwolaethau bellach yn 1530

Ochr un o drenau Great Western
Prydain

Rhagor o wasanaethau trên o yfory ymlaen

Disgwyl cynnydd yn y galw am drafnidiaeth gyhoeddus

Celfyddydau

Steil y Tŷ: Rhian Lois

Mae’r cartre’ yn lle i ymlacio a diddanu ac yn bwysicach nag erioed, meddai’r gantores opera Rhian Lois.
Baner Gwlad Pŵyl
Cymru

Pryder am ddyfodol cartref henoed Pwyliaid yng Ngwynedd

Adroddiadau bod y safle wedi ei werthu am £1

Cymru

Apelio ar ymwelwyr i osgoi lleoedd rhy brysur yn Eryri

Paratoi ar gyfer codi’r cyfyngiadau teithio dydd Llun

Cefndir glas, chwe seren wen, a jac yr undeb yn y gornel chwith uchaf
Rhyngwladol

Deifiwr yn marw ar ôl ymosodiad gan siarc

O leiaf 4 wedi eu lladd gan siarcod yn Awstralia eleni

Cymru

Cewch deithio i dafarn yn Lloegr – os ydych o fewn pum milltir i’r ffin

Y Prif Weinidog yn atgoffa pobl Cymru fod y cyfyngiadau’n dal mewn grym y penwythnos yma

Rhyngwladol

O leiaf 12 wedi eu lladd mewn llifogydd yn Japan

Glaw trwm yn achosi llifogydd a thirlithriadau

Prydain

Curo dwylo ledled Prydain i ddathlu penblwydd y Gwasanaeth Iechyd

Nodi 72 mlynedd ers sefydlu’r Gwasanaeth