Gobeithio gweld rhagor o gerddi Waldo mewn print

Non Tudur

‘Rhued y trymwynt trwy’r fro…’ Mae’r Waldothon, yr her genedlaethol sy’n dathlu gwaith y bardd mawr o Sir Benfro, ar gerdded

Dewi ‘Pws’ Morris… Ar Blât

Bethan Lloyd

Y cerddor, actor a digrifwr sy’n rhannu ei atgofion bwyd yr wythnos hon

Y gantores werin sy’n gant oed

Cadi Dafydd

“Mae hi’n berson cryf, egwyddorol a chydwybodol, yn credu mewn hawliau dynol a chyfrifoldebau dynol”

Y dyn sy’n arloesi drwy drin cyrls y Cymry

Cadi Dafydd

“Dw i’n gobeithio mynd o gwmpas salons y gogledd, mae lot o bobol o’r gogledd yn dod ata fi felly maen nhw’n desperate i fi fynd lan fan hynny”

Pethau’n mynd o ddrwg i waeth i Lywodraeth Liz Truss

Huw Bebb

Bebb ar Bolitics: “Synnwn i ddim pe bai haneswyr y dyfodol yn ysgrifennu llyfrau am yr wythnos boncyrs yma…”

Pennaeth Radio Cymru yn gwrthod Siarad

Anna ap Robert

Mae diddymu ei raglen nid yn unig yn sarhad personol iddo fe ond hefyd yn sarhad i ni’r gwrandawyr.

Rheolwr Dros Dro Caerdydd yn “edrych ymlaen at herio Burnley”

Hon fydd gêm gyntaf y clwb ers iddyn nhw ddiswyddo Steve Morison

‘Heb y dysgwyr byddai’r Gymraeg yn diflannu’ 

Bethan Lloyd

Mae Heini Gruffudd wedi ysgrifennu llyfr newydd – My Way to Welsh – i helpu dysgwyr