Rhybudd i blant ar drothwy gêm ddarbi ym Mhencampwriaeth y De

Fydd dim modd i blant dan 16 oed fynd i weld gêm Briton Ferry Llansawel yn erbyn Lido Afan heb oedolyn, wrth i’r heddlu rybuddio am ddiogelwch …

Pobol ifanc o Balesteina yn ymweld â Chymru i rannu eu profiadau

Bydd y cynrychiolwyr ifainc hyn yn ymweld â Chaerdydd a Chasnewydd i rannu eu straeon o fyw mewn amgylchedd o densiwn parhaus

Cân i Gymru 2024

Nos Wener Dydd Gŵyl Dewi yw noson Cân i Gymru, y gystadleuaeth gyfansoddi sy’n digwydd bob blwyddyn ers 1969

Ryan Chappell

Elin Wyn Owen

“Dw i’n lwcus iawn fy mod i’n cael mynd i Glastonbury yn rheolaidd ac mae’r holl brofiad fel parti mawr”

£5.9m i fusnesau sy’n buddsoddi mewn ymchwil ac arloesi

Bwriad y grantiau yw cefnogi sefydliadau i fuddsoddi mewn arloesi er mwyn gwella bywydau pobol, tyfu’r economi a mynd i’r afael …

£4.3m i ymchwilio i salwch meddwl difrifol

Bydd ymchwilwyr o dde Cymru a de-orllewin Lloegr yn edrych ar ddiagnosis salwch meddwl difrifol a’r driniaeth ar ei gyfer
Merched Cymru

Penodi Rhian Wilkinson yn rheolwr newydd tîm pêl-droed menywod Cymru

Cynrychiolodd hi Ganada 183 o weithiau ar y cae chwarae, gan gynnwys pedwar Cwpan Byd a’r Gemau Olympaidd dair gwaith

Annog Prif Weinidog nesaf Cymru i ddiogelu dyfodol parciau cenedlaethol

Mae’r cynllun yn cynnwys caniatáu i bob plentyn ymweld â Pharc Cenedlaethol fel rhan o’r cwricwlwm cenedlaethol

Disgwyl penderfyniad ar enw ysgol Gymraeg newydd Sir Fynwy

Twm Owen, Gohebydd Democratiaeth Leol

Ysgol Gymraeg Trefynwy yw’r enw sy’n cael ei gynnig ar gyfer yr ysgol gynradd newydd

Penodi offeiriad newydd yn Llŷn i groesawu pererinion i’r ardal

Y bwriad wrth benodi’r Parchedig Jane Finn yn offeiriad yn Aberdaron ydy codi proffil teithiau pererinion drwy’r esgobaeth i Ynys Enlli