Cyflwyno cais i haneru dedfrydau arweinwyr ymgyrch annibyniaeth Catalwnia

Daw hyn o ganlyniad i adolygu’r gosb ar gyfer rhai troseddau’n ymwneud â refferendwm yn 2017 gafodd ei ystyried yn anghyfansoddiadol gan …
Sorba Thomas

Sorba Thomas yn mynd ar fenthyg i Blackburn

Bydd yn symud o Huddersfield tan ddiwedd y tymor

Cofio J. Elwyn Hughes

Ieuan Wyn

Y Prifardd Ieuan Wyn sy’n cofio am yr ieithydd, awdur a’r hanesydd, ac yn manylu ar ei gyfraniad lleol yn Nyffryn Ogwen a’i …

Cogydd ifanc o Wrecsam am gynrychioli Cymru mewn her goginio Ewropeaidd

Bydd y ddau gogydd sy’n dod i’r brig yn yr Eidal yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr her fyd-eang yn Singapore
Ambiwlans

Morâl gweithwyr ambiwlans “yn is nag erioed”

Daw hyn wrth i undeb UNSAIN gynnal pleidlais arall ar weithredu diwydiannol dros gyflog ac amodau

Agor stiwdio ffilm a theledu newydd ar Ynys Môn

Y bwriad yw bod Stiwdios Aria yn Llangefni yn creu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant newydd yn yr ardal
Matt Hancock, Ysgrifennydd Iechyd San Steffan

Cyhuddo dyn o ymosod ar y cyn-ysgrifennydd iechyd Matt Hancock

Y gred yw na chafodd yr Aelod Seneddol ei anafu yn y digwyddiad

Lansio menter i ddenu deintyddion i gefn gwlad Cymru

Huw Bebb

“Mae Cymru’n dioddef pan mae’n dod at bobol yn gweithio yn y maes deintyddiaeth yn y tymor hir, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig”

Posib astudio gradd lawn mewn meddygaeth ym Mangor o 2024

Elin Owen

“Rydan ni’n gwybod os ydy pobol yn hyfforddi yn lleol, maen nhw’n dueddol o aros yn lleol,” meddai Cadeirydd Pwyllgor …

O ryfel Wcráin i goridorau dysg a Dylan

Non Tudur

Mae merch o Wcráin draw yn Abertawe i ddysgu popeth am un o arwyr mwyaf ein byd llên, ond mae’r rhyfela yn ei mamwlad yn gysgod parhaus