Da iawn Cadi, da iawn Tafwyl

Barry Thomas

Gora po fwyaf o fandiau sydd yna yn canu’n Gymraeg, canys y mae ieuenctid ein gwlad angen adloniant yn eu hiaith eu hunain
Mynedfa'r carchar

Carchar gwaetha’ gwledydd Prydain

Deg o garcharorion wedi marw o fewn tri mis… Aelod o staff wedi cyfaddef smyglo cyffuriau… adroddiadau bod ugain o ddynion wedi cychwyn …

Cynnig cyfleoedd i bobol ifanc

Barry Thomas

Ers covid, mae mwy o angen nag erioed i gael yr ifanc oddi ar eu sgrîns ac allan yn y byd go-iawn
Y band Eden gyda Mistar Urdd

Eisteddfod yr Urdd yn fwy nag erioed

Dyma’r tro cyntaf i dros gan fil gystadlu ac yn amlwg mae Cyfarwyddwr Celfyddydau’r mudiad ar ben ei digon
Toni Schiavone

Toni yn amlygu’r tyllau yn y gyfraith

Barry Thomas

Dim ond rhyw ddeufis yn ôl roedd cwmni gwerthu trydan a nwy OVO Energy yn rhoi’r gorau i ddarparu biliau a llythyrau yn Gymraeg

Datganoli a’r iaith Gymraeg

Barry Thomas

Mae yna ddadl bod datganoli wedi cryfhau’r syniad o Gymru fel cenedl go-iawn

Da iawn Jonathan Edwards

Barry Thomas

“Mae’r Cyfrifiad diwethaf wedi bod yn ddifrifol o ran tynged yr iaith yn Sir Gaerfyrddin – dyw’r amddiffynfeydd sydd eu hangen ddim yn cael eu …

Pob lwc i bawb yn Wrecsam!

Barry Thomas

Fe fydd Cymry’r gogledd ddwyrain yn dod ynghyd yn Wrecsam ddydd Sadwrn i gynnal un o seremonïau pwysica’r Steddfod Genedlaethol

Dewch at eich gilydd

Gai Toms ac Arfon Wyn yn talu teyrnged gwbl haeddiannol i’r Fic yn Llithfaen

Treth Dwristiaeth RŴAN! PRONTO! ASAP!

Mae twristiaid yn dal i wagio’u bŵals mewn mannau cyhoeddus yn Llanberis, ac mae’r sefyllfa yn sarhad ar y trigolion lleol