“Rhaid i dwristiaeth gyfrannu mwy i’r economi leol”

Barry Thomas

“Ym Mhorthmadog y Sadwrn diwethaf roedd gan yr Archdderwydd neges hynod amserol yn crisialu’r problemau ddaw gyda’r cynnydd aruthrol mewn …

Dewch â’r Eurovision i Gymru

Barry Thomas

Angen i Lywodraeth Cymru gael ymgyrch ‘Dewch â’r Eurovision i Gymru’ a defnyddio sêr megis y Stereophonics, Syr Tom Jones a Cerys Matthews i helpu

Syniad bach da ar gyfer taclo Tai Ha’

Barry Thomas

“Ddechrau’r wythnos roedd yna stori fach ddifyr am drigolion tref lan-y-môr yn Lloegr yn pleidleisio dros gyfyngu ar Dai Haf”

Y Wal Goch a’r wal dalu

Barry Thomas

“Fel gemau pêl-droed Cymru, mae angen i’r Urdd a’r iaith Gymraeg fod ar gael i bawb”

Gêm fawr flasus ar y gorwel

Barry Thomas

“Pêl-droed yw’r pwysicaf o’r holl bethau sydd ddim yn bwysig mewn bywyd”

Pob lwc i’r Urdd yn Ninbych

Barry Thomas

“Am y tro cyntaf ers Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro yn 2019, mae Cymry ifanc o bob cwr o’r wlad am gael dod ynghyd”

Cwmwl du dros y Jiwbilî

Barry Thomas

“Tydi pawb ddim yn gwirioni’r un fath, ac mae hynny yn arbennig o wir am y Teulu Brenhinol”

Her i Blaid Cymru – rhowch yr iaith ar waith!

Barry Thomas

Yn dilyn yr etholiadau lleol yr wythnos ddiwetha’ mae gan Blaid Cymru reolaeth lwyr o bedwar cyngor sir

Ffrydio pêl-droed yn glec i’r genedl

Barry Thomas

“Heb y gemau ar deledu, mi fydd y tîm yn llai amlwg ac mi fydd yr ymdeimlad o Gymry yn dod ynghyd i ddathlu a chanu yn Gymraeg yn cael ei …

Dathlwn y dysgwyr

Barry Thomas

“Beth am gyfres S4C yn rhoi sylw i ddysgwyr Cymraeg sydd ddim mor enwog, rhyw fath o Iaith ar Daith gyda doctoriaid, nyrsys, mecanics a …