Disodli Saddam a chreu sefyllfa anfaddeuol

Barry Thomas

“Mae Rhyfel Irac yn golygu bod Llywodraeth Prydain ar dir simsan iawn pan ddaw hi at gondemnio Putin am ymosod ar Wcrain”

Anodd ffarwelio gyda threinyrs fu mor ffyddlon

Barry Thomas

“Pam bod esgid ysgafn gydag ambell streipan liwgar arni yn gafael mor dynn yng nghalon dyn?”

Aros yn llonydd ddim yn opsiwn 

Barry Thomas

“Mae yna elfen o wirionedd yn y busnes yma o fethu aros yn yr unfan, a’r angen i ddatblygu a symud efo’r oes”

Y broblem efo’r Betsi

Barry Thomas

“‘Beth yw pwynt cael haen arall o wleidyddion lawr yn Gaerdydd yn gwneud llanast o’n hysbytai?’ – dyna’r cwestiwn sy’n cael ei ofyn yn y …

Cofiwch y pethau bychain

Barry Thomas

“Dydd Gŵyl Dewi hapus i chi, a chofiwch y pethau bychain – nid sŵn tarw, ond sŵn tant”

Mwy o gyflog i’r gwleidyddion – gwarthus!

Barry Thomas

“Mae’r Gwir Anrhydeddus yn Nhŷ’r Cyffredin ar £84,144 y flwyddyn, ond ymhen cwpwl o fisoedd fyddan nhw fyny i £86,584”
Ail Symudiad

Gwobrau’r Sîn Roc Gymraeg

Barry Thomas

“Ers degawdau bellach, mae’r enw ‘Sîn Roc Gymraeg’ yn drybeilig o gamarweiniol”

Mae gan bawb ei groes ffitrwydd i’w chario

Barry Thomas

Ymlaen i’r gampfa gydag arddeliad, asbri ac afiaith heintus!

Mae dyddiau gwell i ddod

Barry Thomas

“Mae’n edrych fel bod hudlath Warren eisoes ar waith, gyda’r rhanbarthau rygbi wedi dechrau ennill gemau yn Ewrop”

Ffŵl Ebrill yn gynnar iawn ‘leni

Barry Thomas

“Ddechrau’r wythnos roedd Vaughan Gething yn ceisio rhoi cyngor i Lywodraeth Prydain ar fater cryfhau’r economi a chreu swyddi”