Wythnos yng Nghymru sydd

“Yr unig gymhwyster sydd ganddi i fod yn Ysgrifennydd Diwylliant o be wela’ i, yw ei bod wedi ysgrifennu tair nofel gwirioneddol …

Radu-canu clod

“Sai’n lico tenis rhyw lawer, a gweud y gwir ma’i siŵr o fod ymhlith y campau ma’ ’da fi leia’ o ddiddordeb ynddi”
Llun o hen set deledu hen ffasiwn

Y ddrama ddyrchafodd deledu?

“Yn tyfu lan, o’dd hanner y teulu (fi a mam) yn wylwyr mawr, a hanner arall y teulu (dad a ’mrawd) yn meddwl bod e’n wastraff amser”

Gwasgu ‘play’ ar ôl bod ar ‘pause’?

“Yn y bythefnos dd’wetha’, ma’n teimlo i fi, am y tro cynta’ mewn gwirionedd, fel bo ni ’di dechre dod mas o’r pandemig go iawn”

Diolch i drefnwyr digwyddiadau Cymraeg

“Dw i ddim yn un mawr am farddoniaeth, ond o’n i’n joio mynd i nosweithiau Bragdy’r Beirdd yng Nghaerdydd”

Y ferch fu’n bocsio yn Tokyo

“Os yw rhamant yn brin yn y byd pêl-droed proffesiynol, mae yn fyw ac yn iach yn y byd bocsio amaturaidd, diolch i seren o Ystrad Mynach”

Gweld eisiau’r gweithle

“Beth o’n i heb sylwi o’dd faint o ’mywyd i o’dd ynghlwm wrth y blwmin lle – a rheiny’n rhannau o ’mywyd o’n i’n mwynhau heb sylweddoli.”

Ydw, dw i eisie ‘normalrwydd’…

“Fi’n timlo weithie fel bo’ fi ’di deffro mewn ffilm apocalyptaidd lle ma’ pawb di mynd yn honco bost”

Dadlau a Checru

I ddadle, ma’ raid i chi fod yn barod i glywed pethe chi ddim yn lico

Lloegr Lloerig

“Erbyn canol y p’nawn, ro’n i wedi gweld o leia’ tri ne’ bedwar pâr o geilliau Seisnig yn cael eu cyflwyno i wahanol gamerâu”