Kieffer Moore

Gorau Cymro, Cymro oddi cartref

“Mae’n siŵr mai dyma’r golofn gyntaf yn Golwg i gael ei sgrifennu yn Baku, Azerbaijan…”

Malu awyr a rhoi pen ar y bloc

Dw i’n credu bo’ ni’r Cymry ymysg y malwyr awyr gwaethaf o ran edrych yn ôl

Page a’i garfan yn gyfle i droi’r dudalen ar gyfnod anodd

Ar sawl lefel, mae Ewro 2020 yn dipyn o ffars
Llydaw

Kendalc’homp gant ar stourm!

“Mae’n siŵr mai yn Roazhon yn Llydaw dreulies i gyfnod hapusa’ fy mywyd”

‘Cymraeg, Ceiro!’

“Ers ysgol dw i ddim ’di bod yn ffan mawr o bobol yn gweud wrth bobol er’ill pa iaith i siarad”

Ffarwel Ddiddymwyr, Helo Dalcen Caled

“Dw i’n gallu teimlo ryw ryddhad mawr o sawl cyfeiriad o gael gwared ar y pleidiau asgell dde dinistriol”

Teg edrych tuag adref

Bydde fe’n anodd meddwl am rywbeth sy’n neud fi’n fwy crac na Seisnigeiddio enwau Cymraeg

Yr ifanc a ŵyr

Dyw’r bobl ifanc 16-17 oed sy’n cael pleidleisio am y tro cynta’r tro hwn ddim wedi ca’l yr etholiad mwya’ cyffrous

Weloch chi ’rioed y fath halibalw?

Mae’r Super League yn deilchion ar ôl deuddydd, ond dyw pêl-droed erioed wedi delio â’r ffaith fod y berthynas rhwng ffans a’r clybiau wedi’i …

Brenhiniaeth… a barbeciw

Wrth i berson ar ôl person straffaglu i fynegi eu hedmygedd, daeth un thema annisgwyl i’r amlwg. Roedd y Dug, ymddengys, yn hoffi barbeciw.