Gair gan y Golygydd

Yn ’i chanol hi…

Bydd y Senedd nesa’n fwy o ffau’r llewod na’r un yma
Gair gan y Golygydd

‘Ta ta Twitter!’ medd lot o bobol dw i’n nabod, ond tybed a wnawn nhw sylwi?

Wel, fe gath e fynd yn diwedd. Taflwyd Trump oddi ar Twitter
Gair gan y Golygydd

‘Keep Calm and Carry On!’

Fi’n credu bwres i’n wal bandemig bersonol dros y Dolig a’r Flwyddyn Newydd
Gair gan y Golygydd

Trïo deall, trïo derbyn…

Fe wnes i rwbeth o’n i’n arfer neud reit amal ond sy bellach yn beth anarferol iawn i’w wneud – fe brynes i bapurau’r penwythnos i gyd
Gair gan y Golygydd

‘Take back control’ yn gadael ni’n amddifad

Ry’n ni’n byw trwy ddau ‘ddigwyddiad’ – Brexit a Covid – sy’n ddidrugaredd yn eu gallu i’n goleuo am ein sefyllfa
Gair gan y Golygydd

D10S

Gwrthod cydymffurfio ac ennill o’dd e’n r’un pryd. Ma hynna’n hudolus
Gair gan y Golygydd

Diolch byth am y gwyddonwyr a’r Gwanwyn

Feiddiwn ni deimlo ’chydig yn fwy positif am y Covid ’ma nawr?
Gair gan y Golygydd

Mynd a dod… ond drwy pa ddrws?

Ar hyn o bryd ma’r ddadl yn pegynnu rhwng Boris’ Britain ac annibyniaeth
Gair gan y Golygydd

Syllu’n syn ar CNN

Fel tipyn ohonon ni, fe dreulies i oriau di-rif yr wythnos ddiwetha’ yn dilyn etholiad America
Gair gan y Golygydd

Diwedd y gŵyn yw’r geiniog!

Dw i wastad wedi meddwl bod e twtsh yn od bo’ pobol yn cwyno gymaint am ddiffyg sylw i Gymru yn y wasg Brydeinig