Gair gan y Golygydd

“Un Deyrnas Unedig…”

Dyna yw modus operandi’r llywodraeth Geidwadol hon. Dweud rhwbeth; hynny’n methu; shifftio’r goalposts.
Gair gan y Golygydd

Gweithio gartref? Dwi’n un o’r rhai sy’n gallu, so dw i ‘on board’…

“Ma’ raid i fi gyfadde nad oeddwn i’n disgwyl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi polisi pendant ar y mater, a hynny cyn i’r pandemig gilio hyd …
Gair gan y Golygydd

Y berthynas od ’da beirniadaeth

“Ma’n siŵr ma’r ffaith bo’r Gymru Gymraeg mor fach yw’r prif reswm am ein cyndynrwydd i feirniadu’n gyhoeddus…”
Darnau chwarae a rhan o fwrdd y gem
Gair gan y Golygydd

‘Winter is Coming…’

“Well ifi ga’l rhwbeth da mas o’r cracyr Dolig ’leni, achos d’yw hi ddim yn argoeli i fod yn aeaf grêt…”
Gair gan y Golygydd

Siarad Cymraeg – all the way?

Beth yw’r panic ’na am glywed iaith arall?
Gair gan y Golygydd

Lefel A-lgorithm

“Felly risgi iawn yw hi ifi ddadansoddi algorithm, ond…”
Gair gan y Golygydd

2020: Yr Annus Horribilis all fod yn drobwynt i Gymru?

Dw i ar wyliau’r wythnos hon. Yn Aberystwyth.
Gair gan y Golygydd

Saesneg Mochyn!

Un o bleserau Twitter i fi yw’r gwasanaeth gwych ma fe’n darparu o ran tynnu sylw at dwpdra yn y Wasg Brydeinig
Gair gan y Golygydd

Seibiant o 48 awr… a’r gweddill

Wythnos arall, dadl arall ar Twitter. Wel, sawl un a gweud y gwir.
Gair gan y Golygydd

Braf yw ca’l cwyno ar ôl cyfyngiadau’r coronafeirws…

Sa’i di bod lan yr Wyddfa erioed – a d’yw e’n sicir ddim yn agos at fy rhestr o ‘things to do just after a pandemic’