Angen ceiliog glân i ganu, Alan

Barry Thomas

“Plis, Alan, pan mae’r ffwti ar y teli, sdicia at drafod y gêm brydferth”

Siarad Cymraeg ôl ddy wê?

Barry Thomas

“Ddechrau’r wythnos roedd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn lansio apêl am siaradwyr Cymraeg i sgwrsio gyda dysgwyr”

Trafod y trenau eto fyth

Barry Thomas

“Y Cynghorydd Elfed Wyn ap Elwyn yw’r diweddaraf i dynnu sylw at y sefyllfa druenus sydd ganddon ni efo’r gwasanaeth trenau”

Noel Mooney – Gwyddel i’w garu

Barry Thomas

“Mae yna Wyddel draw yng Nghaerdydd sydd eisiau i bawb gyfeirio at ein tîm pêl-droed cenedlaethol fel Cymru”

A fo ben bid gwynfanus?

Barry Thomas

“‘Fysa pobol Wcrain wrth eu boddau os mai’r oll oedd yn eu poeni nhw oedd cwpwl o oriau o draffig ar y ffordd adref’”

Sosij rôl a rygbi

Barry Thomas

“Ai arwydd o henaint ydy gwylltio wrth glywed Cymraeg sâl ar y radio?”

Da iawn Cyngor Gwynedd

Barry Thomas

“Tydi cynghorau sir Cymru ddim yn adnabyddus am gorddi’r dyfroedd i’r fath raddau nes eu bod nhw yn llwyddo i gael sylw ar lefel …

Chwarae teg i Michael Gove

Barry Thomas

“Hwyrach na fu popeth wnaeth Gove yn ystod ei yrfa yn wych, ond mae ei ymyrraeth ddiweddar yn bluen yn ei het”

Jargon Bae Caerdydd

Barry Thomas

“Ry’n ni’n colli hyder pobl drwy ddefnyddio jargon y llywodraeth. Yn aml, mae’r geiriau hyn yn rhy gyffredinol ac amwys”

Rali yn Llangefni

Barry Thomas

Dw i erioed yn fy myw wedi bod mor falch o gael mynd i rali iaith, ag yr oeddwn i b’nawn Sadwrn diwethaf