M. O. M. … am y tro

“Dw i’n meddwl mai fy hoff adborth oedd e-bost a gyrhaeddodd ar ôl i ni ailwampio’r wefan a lansio Golwg+ yn dwyn y pennawd addawol ‘Gair o …

Gobeithio am ddigon o ddigwyddiadau yn 2022!

“Calendr360 – gwefan i helpu i wneud 2022 yn flwyddyn o gefnu ar y pendemig gyda digwyddiadau Cymraeg llwyddiannus ar hyd a lled y …

Annus llai horribilis, ond gwell i ddod gobeithio

“Does neb erioed yn holl hanes y byd wedi edrych mla’n i fynd i Dregaron gyment a fi’r flwyddyn nesa’”

Llai o ddadle, mwy o weiddi bo’ ni ’ma, plîs!

“Fe dreulies i beth amser yn grwgnach am yr eithriadau – pam bo Penrhyn-coch yn cal heiffen a Llanrug yn cal getawê?”

Camu’n ôl i fyd y Beatles

“Ma’ Paul, druan, yn bosi bŵts. Fel y boi synhwyrol ar stag do yn trïo cal y bois i fynd i amgueddfa cyn dechre tanco”

Procrastinêtio? Neu ddiffyg talent? ’Chydig o’r ddau falle…

“Fe geith y babi ei blwmin ystafell wely… ond, am y tro, falle wna i droi fy sylw at golofn wythnos nesa’ gynta”

Gobeithio am 2022 cyffrous i Gymru

“Fydde methu Cwpan y Byd 2022 ddim yn gatastroffi fel 1994, pan aeth cyfle ola’ Hughes, Rush, a Saunders yn deilchion”

Mawredd Mei Jones

“Dw i ddim yn siŵr a o’n i’n gwerthfawrogi’r sgrifennu a’r cymeriadu’n llawn ar y pryd”

Crasfa i Gymru – ond nid ar y cae mae’r problemau

“A finne ar wylie’r wythnos dd’wetha’ weles i mo’r grasfa ddisgwyliedig gan Seland Newydd”

Y ddadl fwya’ tros ddatganoli darlledu

“Daeth yr amser i’r gwleidyddion yng Nghymru bwyso o ddifrif am y grym tros ddarlledu yn ein gwlad”