Sawl pluen yn het skylrk

Mae syniadau yn byrlymu rhwng clustiau’r boi enillodd Brwydr y Bandiau eleni

Mei Gwynedd wrth ei fodd gyda’r ymateb i’w albwm

Mae’r canwr-gitarydd wedi ceisio adlewyrchu sŵn ac egni ei berfformiadau byw yn ei ganeuon newydd

Y band sy’n troi’r cloc nôl i’r 1950au

“Dw i ddim moyn canu rhagor, fi moyn chwarae gitâr…” – Neil Rosser

Kim Hon – EP sy’n llawn rhyfeddodau

“Dydan ni ddim yn cymryd ein hunain o ddifrif o gwbl ac mae hynna yn rhywbeth sy’n gweithio’n dda”

Rhoi’r sioe yn ôl ar Y Cledrau

Mae’r band indi-roc o’r Bala wedi dychwelyd gydag albwm newydd ac yn edrych ymlaen at gigio fis nesa’

Los Blancos – pawb yn canu ar yr EP Newydd!

Mae’r rocars o’r Gorllewin yn ôl gyda chasgliad bach blasus o bump o ganeuon, ac ail albwm yn y beipen

Yr hogyn o Fethesda sy’n un da am diwn

“Mae yna gymaint o bethau sy’n gwneud pobol yn bobol dda, nid dim ond graddau”

Cofio Bryn Fôn yn canu space-funk a chymysgu sment!

Mae yna gasgliad swmpus o ganeuon Cymraeg o’r 1980au ar gael i’w ffrydio am y tro cyntaf

Cyfro caneuon llai amlwg y mawrion

Mae criw ifanc wedi mynd ati i ailrecordio rhai o ganeuon llai adnabyddus Bando, Maffia Mr Huws, a Meic Stevens

Y gŵr o Guinea sy’n canu gyda Gruff Rhys

Mae N’famady Kouyaté wedi creu EP wych sy’n cyfuno alawon Affricanaidd gyda’r iaith Gymraeg