Fleur de Lys yn ôl gyda sŵn a swyn Springsteen-aidd

Barry Thomas

“Wnes i gychwyn y band nôl pan oeddwn i yn Chweched, achos roeddwn i eisiau bod yn rhan o drio cadw’r iaith yma i fynd”

“Achubodd y gân fi o le tywyll”

Elin Owen

Trwy ei gerddoriaeth electro-pop pync mae Dead Method yn cynnig neges o obaith

Calan yn y Gadeirlan a Mericia a mwy!

Barry Thomas

Mae’r band gwerin ffynci ar fin cychwyn taith ryngwladol ac ymweld â chartref ysbrydol canu gwerin y Saeson

Sachasom yn siglo’r Sîn!

Mae’n deimlad da i wybod bod artistiaid fel Sachasom a’r prosiect Merched yn Gwneud Miwsig yn ysbrydoli llawer mwy o bobl i fynd ati i greu

Kareem yn cadw’r Blancos mewn bangars

Elin Owen

“Mae lot fwy o hooks na sydd i gael ar Sbwriel Gwyn”

Y Pŵdl sy’n creu pop

Barry Thomas

“Fi wedi dechrau sgrifennu cân eithaf eighties, poppy, felly bydde cydweithio gydag Eden a Bryn Fôn ar yr un trac yna, yn awesome!”

Dychwelyd o’r dibyn a darganfod miwsig eto

Barry Thomas

“Tra’r oeddwn i ar y daith, wnes i ddechrau clywed cerddoriaeth yn pen fi eto, am y tro cyntaf ers blynydde”

Y boi ar y gitâr sy’n canu am Dai Haf

Elin Owen

“Dw i wedi sgrifennu pethau eithaf gwleidyddol yn y gorffennol, ond dyma’r tro cyntaf i fi bwyntio bys”

Llawenydd The Joy Formidable

Barry Thomas

Mae un o fandiau gorau Cymru wrth eu boddau yn cael chwarae yn y Steddfod, eu gig gyntaf o flaen cynulleidfa fyw ers tair blynedd

Elenydd i’r Eisteddfod

Barry Thomas

Mae’r canwr Gareth Bonello wedi bod yn sgrifennu caneuon i amlygu presenoldeb yr iaith Gymraeg mewn ardal o Bowys gafodd ei boddi dan ddŵr