Sŵnami nôl ar y Sîn gyda chaneuon “lot fwy onest a phersonol”

Elin Owen

Aeth saith mlynedd heibio ers i Sŵnami ryddhau eu halbwm gyntaf

Y ddeuawd roc yn ôl ar y bloc

Elin Owen

Mae Elin Owen wrth ei bodd gyda “sengl ffrwydrol” newydd Alffa, sy’n “baradwys pync-roc pwerus”

Pwmpio’r tiwns cyn gemau Cymru

Beth Pugh

Mae yna fand o Fachynlleth sydd wrth eu boddau yn diddanu cefnogwyr Cymru cyn y gemau mawr yng Nghaerdydd

Sefyll yn y bwlch gyda’r Wal Goch

Barry Thomas

Mae un o glasuron Hogia’r Wyddfa wedi cael ei hailwampio jesd mewn pryd ar gyfer Cwpan y Byd

Y ferch ar y bass sydd mewn band gyda’i chariad

Elin Owen

“Mae’n rili neis bod mewn perthynas ble mae’r ddau ohonoch chi’n joio yr un pethau, fel creu cerddoriaeth”

Gadael sŵn y ddinas ar ôl

Elin Owen

Mae gan Ynys ganeuon hyfryd o haenog a melodig ar ei albwm unigol gyntaf

Delwyn Siôn yn canu am drais yn y cartref a homoffobia

Barry Thomas

“Ddechreues i bant yn canu am y Cymoedd, ac mae’r albwm newydd hon i gyd am y Cymoedd a fy nheulu”

Y label sy’n rhoi cyfle i leisiau newydd

Elin Owen

“Dw i jest eisiau i bobol fwynhau’r gigs a’r gerddoriaeth a chael hwyl”

Y band sy’n profi bod MAMAU YN MEDRU ROCIO!

Barry Thomas

“Mae hi mor hawdd sgwennu caneuon efo Sister Wives, achos rydan ni yn eistedd efo’n gilydd ac yn riffio off ein gilydd”