Lot o lot o Hwne!

Barry Thomas

“Roedd yr Urdd yn rhan massive o dyfu fyny yn tŷ ni ynde… Roeddwn i wastad yn cystadlu hefo’r adrodd”

Kizzy yn canu’r clasuron Cymraeg

Barry Thomas

“Roeddwn i wedi canu rhai o’r caneuon yma yn tyfu lan yn yr ysgol, yn yr Eisteddfod neu yn yr Eglwys”

“Rhywbeth mawr” i ddod gan Sage Todz

Elin Owen

“Ro’n i jyst eisio gwneud rhywbeth efo’r iaith Gymraeg sy’n catchy. Dw i’n meddwl bo’ rapio Cymraeg yn gallu bod yn corny weithiau”

Trawsnewid y teimlad – troi baled Mared yn drac dawns blasus

Barry Thomas

Mae’r ferch gyda’r llais hyfryd wedi bod yn cydweithio gyda cherddor dawnus arall ar draciau soul-pop synhwyrus a ffynci

Triawd Plu yn ôl gyda harmoneiddio hyfryd a hypnotig

Barry Thomas

Mae’r band gwerin wedi ehangu eu gorwelion ar eu halbwm gyntaf ers 2015 – ond mae’r cyd-ganu teuluol dal yn llesmeiriol

Smôcs, Coffi a Fodca Rhad 2022

Barry Thomas

Ugain mlynedd ers rhyddhau ei halbwm gyntaf, mae Meinir Gwilym wedi ailrecordio’r caneuon yn acwstig

I Ka Ching yn dal y llygad wrth ddathlu’r deg

Barry Thomas

“Does yne ddim pleser tebyg i weithio’n galed i annog a hybu band i ryddhau cerddoriaeth”

GRIME yn tanio Rufus Mufasa

Barry Thomas

“Cwpwl o flynyddoedd yn ôl, os byse chi wedi dweud fy mod yn sgrifennu nofel Gymraeg, bydden i wedi chwerthin”

Gwil yn rhoi gwynt o’r newydd yn hwyliau’r hen faledi

Barry Thomas

“Dw i eisiau cyflwyno’r caneuon mor noeth ac mor amrwd â phosib, fel cofnod syml o’r caneuon”

Gwil yn rhoi gwynt o’r newydd yn hwyliau’r hen faledi

Barry Thomas

“Y geiriau ydy’r peth pwysicaf i fi bob tro, efo’r math yma o ganeuon. Mae yna hanesion diddorol”