Mwy o Bwdin Reis!

Elin Wyn Owen

“Ar ddiwedd y noson roedd rhai ohonyn nhw’n dweud: ‘Diolch yn fawr iawn am wneud y cyfyrs hyn achos mae’n helpu fi i ddysgu Cymraeg’.”

Teg edrych tuag adref

Elin Wyn Owen

Fe gafodd Galargan ei dewis yn Albwm Werin y Mis gan bapur newydd The Guardian

Me Against Misery – hollol wahanol i weddill y Sîn

Elin Wyn Owen

“Dechreuais i yn 2019 ar ôl cyfnod o salwch meddyliol a daeth Me Against Misery yn arf i ymladd yn ôl”

Doniau llesmeiriol Pys Melyn yn swyno’r Llydawyr

Huw Bebb

“Mae’r agwedd yna yn hollol wahanol i Gymru – roedd y croeso gawson ni gan bob un bar ddaru ni chwarae yn nyts”

Enillydd Brwydr y Bandiau yn cyfuno gwerin seicedelig ac AI

Elin Wyn Owen

Cystadlu ar Lwyfan y Maes yn yr Eisteddfod oedd y tro cyntaf i Osian Jones o Moss Carpet berfformio’n fyw

“Sgrifennu caneuon – fy mhrif bŵer goruwch naturiol!”

Elin Wyn Owen

“Mae’r caneuon fel baledi yn y bôn, ond gyda churiadau uwch-dempo’r band yn gefn iddyn nhw – dw i’n licio gwrthgyferbyniadau fel yna”

Lle saff i ferched wneud sŵn

Elin Wyn Owen

Eleni am y tro cyntaf, bydd Merched yn Gwneud Miwsig yn rhan o lein-yp Llwyfan y Maes yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Rapwyr byd enwog ar albwm newydd Mr Phormula

Elin Wyn Owen

“Ar gyfer bywyd yr iaith, be sy’n allweddol ydy ehangu a mynd â fo a’i ddathlu o mewn gwledydd eraill”

Cowbois Rhos Botwnnog yn ôl i siglo’r Sesiwn Fawr

Elin Wyn Owen

“Gawson ni saib yn bennaf oherwydd plant – mae’r rhan fwyaf o aelodau’r band efo plant bellach, felly rydan ni wedi bod yn arafach”

‘Hanner Marathon’ Hyll i hudo torf Tafwyl  

Elin Wyn Owen

“Rydyn ni’n dilyn Cyw ar y prif lwyfan tro yma, sy’n eithaf doniol…”