Y cerddor sy’n camu allan o’r cocŵn

“Roeddwn i yn mwynhau chwarae o flaen 50 o bobol gyda Melin Melyn mwy na chwarae o flaen mil o bobol yn America”

Hir Oes i’r Breichiau Hir

“Rydw i yn teimlo yn wael, achos dw i yn gobeithio bod neb wir yn meddwl bo fi yn siarad am unrhyw un penodol, achos fi ddim!”

Cerys yn curadu

“Mae’r Cymry yn dda iawn am fod yn drist mewn unrhyw gywair”

Brwydro i gael yr ail albwm i’r lan

Mae gan Phil Gas a’r Band aelod newydd sy’n hen law ar gyfansoddi caneuon Cymraeg

Rhowch groeso… i Ffredi Blino!

‘Dwwwi’ yw’r unig drac Cymraeg ar albwm cyntaf Ffredi Blino, ac mae hi’n glincar hyfryd-secsi-gwych sydd wedi bod yn hit ar Radio Cymru

The Mighty Observer yn mynd amdani

“Mae o i fyny i fi wneud be’ dw i’n licio.

Mark Cyrff yn canu am bethau sy’n poeni pobol ganol oed

Mae Mark Cyrff yn ei ôl gydag albwm arall, ei bedwerydd casgliad o ganeuon solo dan yr enw MR mewn llai na phedair blynedd

Canu am fanciau bwyd a Chymru Rydd

Mae yna straeon difyr – a dwys – y tu ôl i’r caneuon ar albwm newydd Tecwyn Ifan

Papur Wal yn plastro’r tiwns ar eu halbwm cyntaf

Mae yna gysondeb a hyder yn perthyn i’r ablwm newydd sydd ddim wastad wedi perthyn i’r band

Ton ar ôl ton o ganeuon o’r galon

“Dw i wrth fy modd gyda nofio a syrffio yn y môr, wir yn gwerthfawrogi’r môr a’r straeon, yr hen chwedlau am y môr”