Dienw yn ôl gyda sengl a sŵn newydd

Elin Owen

Mae’r ddeuawd roc indi-seicadelic am fod yn rhyddhau eu halbwm gyntaf a chwarae llwyth o gigs tros yr Haf

Canu gyda fy arwr!

Elin Owen

Ers ei thro cyntaf yn gwylio’r band Brigyn yn perfformio yn ei harddegau, roedd Elin Wiliam wedi gwirioni. Dyma ei chyflwyniad i’r Sîn Roc Gymraeg

Yr organydd aml-offerynnol sy’n gerddor angerddol

Elin Owen

Mae yna gerddor newydd ar y Sîn Roc sy’n meddwl yn ddwys am bethau o bwys ac yn perfformio caneuon Cymraeg yn Birmingham

Honci-tonc teimladwy gan Aeron Pughe

Elin Owen

“Dw i ddim yn ganwr a dw i ddim yn gallu chwarae gitâr yn grêt. Ond dw i’n teimlo, os ydw i’n dweud stori, bod yna ychydig o onestrwydd”

Canu am fagu plant… a Meibion Glyndŵr

Elin Owen

“Mae bywyd yn offerynnau tawel, offerynnau swnllyd, caneuon tawelach, caneuon mwy dwys, caneuon fwy sili”

Eädyth yn setlo ar ei sain

Elin Owen

Mae Elin Owen wedi ei phlesio’n arw gyda chân newydd cantores o Ferthyr

Mwy o gigs mewn llefydd gwahanol… a HMS Morris yn harwain yr hwyl!

Elin Owen

Y bwriad yw “cael cerddoriaeth gwych i gymunedau ar draws Cymru, nid yn unig y dinasoedd mawr”

Dydd Gŵyl Dewi 2 – diwrnod i ddathlu miwsig!

Elin Owen

Mae dydd Gwener yr wythnos hon yn ddiwrnod arbennig yng nghalendr y Sîn Roc Gymraeg

O Radio Beirut i Wobrau Gwerin Radio 2 y BBC

Elin Owen

Mae criw o Gymry wedi creu cryn argraff ar y sîn werin ryngwladol, ac ar fin teithio i’r Ffindir, Gwlad Belg, Tecsas a Chaliffornia

Gorfoledd, galar a gobaith ar albwm gyntaf Tara Bandito

Elin Owen

Mae albwm gyntaf Tara Bandito yn bleser o brofiad gwrando sy’n dilyn taith ddifyr yr artist o Gymru i India ac yn ôl