Hwyl a heddwch ar albwm newydd Morgan Elwy  

Elin Wyn Owen

“Does yna ddim lot o artistiaid sydd yn sgrifennu’n wleidyddol dyddiau yma…. dw i’n gwneud pwynt o’i wneud”

Mae eisio Mynadd!

Elin Wyn Owen

“Tri llwyfan byswn i wrth fy modd yn chwarae bysa llwyfan Pontio ym Mangor, llwyfan Galeri Caernarfon a Chlwb Ifor Bach”

Adwaith yn rhannu cip o’r caneuon newydd

Elin Wyn Owen

Mae eleni yn argoeli i fod yn flwyddyn arbennig unwaith eto i’r band o ferched o Gaerfyrddin sydd wedi ennill y Wobr Gerddoriaeth Cymraeg ddwywaith

Mwy o dalent o ffatri sain Llansannan

Elin Wyn Owen

Y diweddaraf i ymuno â’r sîn ydy brodyr ieuengaf y cerddor Morgan Elwy – Ianto ac Eban – gyda’u band Tew Tew Tennau

Y band sy’n teimlo ‘fel hen ffrind’

Elin Wyn Owen

“Roedd pawb yn poeni mwy am le fysa ni’n mynd am beint yn hytrach na sŵn y gitâr a’r harmonïau”
Huw Chiswell

Diwrnod NEFOLAIDD i’r Sîn Roc Gymraeg!

Elin Wyn Owen

“Rydan ni eisiau annog pobol i fod eisiau ffeindio ychydig bach mwy allan am gerddoriaeth Cymraeg, hyd yn oed os nad ydyn nhw’n siarad Cymraeg”

Y band flugel-horny sy’n dablo mewn jazz

Elin Wyn Owen

“Fel rhywun sy’n chwarae offeryn reit wahanol i weddill y sîn roc Gymraeg, doeddwn i ddim yn teimlo allan o le o gwbl efo’r flugelhorn”

Prosiect pop sinematig

Elin Wyn Owen

“Fe wnaethon ni drio creu sain emosiynol, sain sy’n cysylltu ac sy’n eich gwneud i chi fod eisiau dawnsio”

Cerddorion cyfarwydd yn fframio’r Ffenest

Elin Wyn Owen

“Roedd yna genuine tyllau yn ein bywydau gan nad oedden ni’n creu dim byd ddim mwy, a doedd o ddim yn gwneud i fi deimlo’n dda”

Y band synth sy’n “damaid o hiraeth”

Elin Wyn Owen

“Mae lot o bobol fel fi sydd heb siarad yr iaith ers blynyddoedd. Ond os dydy pobol ddim yn trio, mae o’n mynd gam yn ôl”