Yr hogyn o Fethesda sy’n un da am diwn

“Mae yna gymaint o bethau sy’n gwneud pobol yn bobol dda, nid dim ond graddau”

Cofio Bryn Fôn yn canu space-funk a chymysgu sment!

Mae yna gasgliad swmpus o ganeuon Cymraeg o’r 1980au ar gael i’w ffrydio am y tro cyntaf

Cyfro caneuon llai amlwg y mawrion

Mae criw ifanc wedi mynd ati i ailrecordio rhai o ganeuon llai adnabyddus Bando, Maffia Mr Huws, a Meic Stevens

Y gŵr o Guinea sy’n canu gyda Gruff Rhys

Mae N’famady Kouyaté wedi creu EP wych sy’n cyfuno alawon Affricanaidd gyda’r iaith Gymraeg

Y cyrn sy’n galw

Mae Band Pres Llareggub yn ôl gyda chyfyrs ffynci a phowld o ganeuon un o fandiau mawr y 1990au

Rhys Evan – cofiwch yr enw!

Mae Rhys Evan wedi dysgu ei hun i chwarae pob math o offerynnau ac yn chwarae’r rhan fwyaf ohonyn nhw ar ei EP newydd.

Affro-bîts melys Pys Melyn

Mae yna berlau bach blasus ar albwm gynta’r band-un-dyn o Ben Llŷn

Band newydd BOI Big Leaves

“Mae’n bwysig defnyddio’r geiriau sydd gen ti, mae’n bwysig cael hyder yn yr iaith sydd gen ti.”

Pladur Gysgod – band Metel Eithafol Cymraeg!

“Gobeithio y bydd y caneuon hyn am farwolaeth yn helpu’r iaith Gymraeg i fyw a thyfu!”

Y delynores sy’n gyfaill i Godfather Glastonbury

Mae Bethan Nia yn cyfuno’r hen a’r newydd ar ei chasgliad cyntaf o ganeuon sy’n cynnwys clasuron gwerin a’i stwff gwreiddiol …