Sefyll yn y bwlch gyda’r Wal Goch

Barry Thomas

Mae un o glasuron Hogia’r Wyddfa wedi cael ei hailwampio jesd mewn pryd ar gyfer Cwpan y Byd

Y ferch ar y bass sydd mewn band gyda’i chariad

Elin Owen

“Mae’n rili neis bod mewn perthynas ble mae’r ddau ohonoch chi’n joio yr un pethau, fel creu cerddoriaeth”

Gadael sŵn y ddinas ar ôl

Elin Owen

Mae gan Ynys ganeuon hyfryd o haenog a melodig ar ei albwm unigol gyntaf

Delwyn Siôn yn canu am drais yn y cartref a homoffobia

Barry Thomas

“Ddechreues i bant yn canu am y Cymoedd, ac mae’r albwm newydd hon i gyd am y Cymoedd a fy nheulu”

Y label sy’n rhoi cyfle i leisiau newydd

Elin Owen

“Dw i jest eisiau i bobol fwynhau’r gigs a’r gerddoriaeth a chael hwyl”

Y band sy’n profi bod MAMAU YN MEDRU ROCIO!

Barry Thomas

“Mae hi mor hawdd sgwennu caneuon efo Sister Wives, achos rydan ni yn eistedd efo’n gilydd ac yn riffio off ein gilydd”

Fleur de Lys yn ôl gyda sŵn a swyn Springsteen-aidd

Barry Thomas

“Wnes i gychwyn y band nôl pan oeddwn i yn Chweched, achos roeddwn i eisiau bod yn rhan o drio cadw’r iaith yma i fynd”

“Achubodd y gân fi o le tywyll”

Elin Owen

Trwy ei gerddoriaeth electro-pop pync mae Dead Method yn cynnig neges o obaith

Calan yn y Gadeirlan a Mericia a mwy!

Barry Thomas

Mae’r band gwerin ffynci ar fin cychwyn taith ryngwladol ac ymweld â chartref ysbrydol canu gwerin y Saeson