Y cyrn sy’n galw

Mae Band Pres Llareggub yn ôl gyda chyfyrs ffynci a phowld o ganeuon un o fandiau mawr y 1990au

Rhys Evan – cofiwch yr enw!

Mae Rhys Evan wedi dysgu ei hun i chwarae pob math o offerynnau ac yn chwarae’r rhan fwyaf ohonyn nhw ar ei EP newydd.

Affro-bîts melys Pys Melyn

Mae yna berlau bach blasus ar albwm gynta’r band-un-dyn o Ben Llŷn

Band newydd BOI Big Leaves

“Mae’n bwysig defnyddio’r geiriau sydd gen ti, mae’n bwysig cael hyder yn yr iaith sydd gen ti.”

Pladur Gysgod – band Metel Eithafol Cymraeg!

“Gobeithio y bydd y caneuon hyn am farwolaeth yn helpu’r iaith Gymraeg i fyw a thyfu!”

Y delynores sy’n gyfaill i Godfather Glastonbury

Mae Bethan Nia yn cyfuno’r hen a’r newydd ar ei chasgliad cyntaf o ganeuon sy’n cynnwys clasuron gwerin a’i stwff gwreiddiol …

Y genod o Sheffield sy’n canu yn Gymraeg!

Mae merch o Fôn draw dros y ffin yn creu cerddoriaeth eitha’ trawiadol sy’n gyfuniad o prog roc, seicadelia, a Tony ac Aloma

 EÄDYTH ar Radio 1!

Mae’r gantores yn rhyddhau dwy sengl, perfformio ar lwyfan rhyngwladol ac yn cael slot ar ‘Big Weekend’ Radio 1 y penwythnos hwn

Hap a Damwain – Hanner Cant

Yn ogystal â chael y cyfle i fod yn greadigol, mae bod mewn band yn caniatau i Aled Roberts roi dipyn o raff i’w alter-ego.

“O fro i fro dewch ar frys O Feirion i Dreforys”

Mae Alun Rhys Chivers wedi mwynhau mynd ar daith i’r gorffennol yng nghwmni’r canwr-gyfansoddwr Huw Dylan Owen