Gwenfair Griffith

Newyddiadurwr o Gaerdydd sydd bellach yn gyd-gyflwynydd rhaglen Bwrw Golwg ar BBC Radio Cymru

Branwen Mair Llewellyn

Non Tudur

“Dydi o ddim yn syndod i unrhyw un sy’n fy nabod i fy mod i’n gweithio ym myd llenyddiaeth. Dyna ydi fy niléit pennaf i”

Llinos Anwyl

Ymgyrchydd ac artist o Lanallgo, Ynys Môn. Aelod o Senedd Cymdeithas yr Iaith

Siôn Jobbins

Ef wnaeth sefydlu Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth yn 2013, a bellach mae gorymdeithiau tebyg mewn sawl tref arall drwy Gymru

Dafydd Trystan

Cadeirydd Bwrdd Teithio Llesol Cymru ac aelod o Fwrdd Chwaraeon Cymru

Kayley Sydenham

Enillodd brif wobr farddoniaeth Eisteddfod T yr Urdd yn 2021, ac mae wedi bod yn ‘Fardd y Mis’ ar Radio Cymru

Hoff lyfrau Dr Gethin Matthews

Non Tudur

“Llyfr John Davies, Hanes Cymru. Yn dal y llyfr mwyaf cyflawn i droi ato ar gyfer holl rediad hanes Cymru”

Hoff lyfrau Wynne Mellvile Jones

“Does dim byd yn well na stori dditectif dda a diolch byth bod gennym yng Nghymru awdur sy’n feistr ar sgrifennu nofel dditectif”

Hoff Lyfrau Janet Aethwy

Dw i wedi mwynhau ymchwilio i hanes a bywyd yr Arglwydd Rhys. Mae o’n lliwgar tu hwnt. Rhyfelwr o fri, a oedd hefyd yn gwybod sut i fwynhau ei hun