Leah Owen

“Nid llyfr geiriau ond llyfr nodau a newidiodd fy mywyd”

Hoff lyfrau Aled Llion Jones

“Os nad yw nofel, casgliad o gerddi neu gyfrol o athroniaeth yn gallu newid dy fywyd, a yw’n haeddu’r amser a gymeriff y darllen?”

Hoff lyfrau Ben Gregory

“Dw i’n byw efo awdures, a dw i ddim yn gallu meddwl am unrhyw beth gwaeth nag edrych ar dudalen wag a gwybod mai  eich swydd chi yw ei …

Hoff lyfrau Meinir Wyn Edwards

“Dw i wrth fy modd yn pori drwy lyfrau coginio. Galla i dreulio oriau yn edrych drwy ryseitiau”

Hoff lyfrau Elin Angharad

“Ni chredaf fod yna ffasiwn beth â darllen euog!”

Hoff lyfrau Mabon ap Gwynfor

Mae Cymru wedi llwyddo i fagu cyfansoddwyr aruthrol. Mae rhai o’r emynau sydd gennym ymhlith y cyfansoddiadau gorau erioed

Hoff lyfr Robin Huw Bowen

“Mae gen i gymaint o brofiadau ar ôl 35 mlynedd o deithio rownd y byd efo fy nhelyn deires yr hoffwn eu rhannu”

Hoff lyfrau Cerys Hafana

“Cyhoeddodd fy mam nofel yn ôl yn 2020 ac mae o braidd yn gywilyddus fy mod i heb ei darllen hi”

Hoff lyfrau Ann Corkett

“Dylid rhoi copi o Wythnos yng Nghymru Fydd Islwyn Ffowc Elis i bawb yng Nghymru”

Hoff lyfrau Melanie Owen

“Rhaid i fi gyfaddef fy mod i’n awyddus i glywed y straeon jiwsi o ran beth oedd yn digwydd ym mhartïon yr holl bobol enwog a chyfoethog”