Y Llyfrau yn fy Mywyd

Y Llyfrau ym Mywyd Carwyn Jones

Carwyn Jones yw’r Aelod o’r Senedd dros Ben-y-bont ar Ogwr, a bu’n Brif Weinidog Cymru am ddeng mlynedd rhwng 2009 a 2019

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Berwyn Rowlands

Mae wedi cynhyrchu ffilmiau a rhaglenni teledu yn Gymraeg a Saesneg ar gyfer BBC, ITV a S4C

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Delyth Jewell

Mae Delyth Jewell yn AoS Plaid Cymru sydd wedi astudio Saesneg yn Rhydychen

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Iwan Griffiths

Y newyddiadurwr a’r cyflwynydd yw gwestai ‘Y Llyfrau yn Fy Mywyd’

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Megan Davies

Ar ôl astudio Ffrangeg a Saesneg ym Mhrifysgol Exeter, buodd ar y cwrs MA mewn Newyddiaduraeth Darlledu ym Mhrifysgol Caerdydd

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Iestyn Arwel

Un o uchafbwyntiau ei yrfa hyd yma yw dirprwyo i Michael Palin ar gyfer y sioe Monty Python Live yn yr 02

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Lara Catrin

Yn 2016 cyhoeddodd Llyfr Bach Paris gyda Gwasg y Bwthyn, cofnod ysgafn o’i phrofiadau o fyw yn y ddinas am ddwy flynedd

Y Llyfrau yn fy Mywyd

John Rees

Mae’n un o gyflwynwyr y rhaglen Trysorau’r Teulu ar S4C ac yn arbenigwr ar hen bethau

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Hanna Hopwood Griffiths

Mae hi wedi ymgartrefu nôl yn Sir Gaerfyrddin ar ôl cyfnodau yn Rhydychen a Chaerdydd

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Rhys Iorwerth

Y gyfrol ‘Clywed Cynghanedd’ gan Myrddin ap Dafydd oedd fy nghyflwyniad cynta’ i’r grefft yn ddeuddeg oed