Stifyn Parri

“Os na fydd Miriam Margolyes yn hapus efo fi, mi wnaiff hi siŵr o fod fy llyncu i ar y llwyfan. Fe fydd yna 2,000 o bobol yn gwylio”

Malachy Edwards

Hoffwn sgwennu cyfrol am Gymry’r dyfodol un dydd… rydyn ni’n wynebu rhestr hirfaith o heriau sylweddol y ganrif yma

Nia Roberts

“Mi wnes i astudio ‘The Color Purple’ gan Alice Walker yn yr ysgol, a hon oedd y nofel gyntaf i gydio yndda i go-iawn”

Carwyn Graves

“Wir i chi, does yna ddim byd tebyg i’r Beibl. Fyswn i’n annog pobl i ddechrau gyda Luc neu Marc yn y Testament Newydd”

Steffan Dafydd

“Mae ‘Death Wins A Goldfish’ yn dilyn anturiaethau’r Grim Reaper pan mae’n mynd ar flwyddyn sabothol”

Alis Hawkins

Roedd Alis ar restr fer gwobr ‘Historical Dagger’ y Crime Writer’s Association yn 2020 a 2022

Naomi Seren

Mae ‘Blasu’, nofel Manon Steffan Ros, yn fy atgoffa o Mam-gu.

Manon Elis

Bu’n actio rhwng 1999 a 2018 ar gyfresi fel Amdani a Rownd a Rownd cyn agor ei siop ‘vintage, liwgar a kitsch’, Manon, yng Nghaernarfon

Susan Walton

“At y cwrs ‘Critical Reading, Critical Thinking’, bydd rhaid imi ddarllen Wuthering Heights gan Emily Brontë, llyfr dw i erioed wedi …

Simon Brooks

“Dwi’n darllen tipyn am gymunedau Gwyddelig ac Asiaidd maestrefi Llundain a de-ddwyrain Lloegr oherwydd dyma’r bobl es i’r ysgol efo nhw”