Hoff lyfrau Emma Walford

“Dw i wrthi’n darllen Paid â Bod Ofn gan Non Parry am yr eildro!”

Hoff lyfrau Huw Edwards

“Mae record Simon Brooks o ddadansoddi’n ddibetrus a dod i gasgliadau llachar yn destun edmygedd i gynifer ohonom”

Hoff lyfrau Medi Jones-Jackson

“Ar hyn o bryd dw i efo fy mhen mewn gwerslyfr hyfforddiant y Samariaid, gan fy mod ar ganol cwrs hyfforddi i fod yn un”

Hoff lyfrau Aled Huw

“Cerddi fydda i yn troi atyn nhw mewn cyfyng gyngor. Mae cerddi Gerallt Lloyd Owen a Dic yr Hendre’n dod â dagrau”

Hoff lyfrau Robat Idris

“A oes yna gymdeithas wledig yn bodoli yng Nghymru lle y gallai Dic Jones flodeuo fel y gwnaeth?”

Hoff lyfrau Aled Hughes

“Dim cywilydd dweud fy mod i’n dal wrth fy modd yn darllen Jaci Soch gan Mary Vaughan Jones”

Hoff lyfrau Gareth Blainey

Cafodd ei eni yn Kingsbury yn Llundain yn 1963 a’i fagu rhai milltiroedd oddi yno yn Wembley, cyn symud i Lanfairfechan ger Bangor

Hoff lyfrau Manon Wyn Williams

“Mi wn i am nifer nad ydynt yn darllen llenyddiaeth Gymraeg am eu bod wedi cael profiadau amhleserus wrth gael eu gorfodi i astudio gweithiau …

Hoff lyfrau Catrin Beard

“Dydw i ddim erioed wedi uniaethu cymaint â chymeriad mewn llyfr ag y gwnes i gyda Mrs Mawr pan ddarllenais i’r campwaith cynnil”

Hoff lyfrau Beca Brown

“Dw i’n edmygu gwaith Caitlin Moran yn fawr iawn, mae ei chyfraniad i lenyddiaeth ffeministaidd gyfoes yn bwysig”