Rhodri ap Dyfrig

Y Llyfrau ym Mywyd Rhodri ap Dyfrig

Arbenigwr yn y cyfryngau cymdeithasol Cymraeg, a Chomisiynydd Cynnwys Ar-lein S4C ers 2016

Y Llyfrau ym Mywyd Lois Arnold

Mae ei nofel newydd ‘Gorau Glas’ ar ffurf cyfres o straeon am anturiaethau’r swyddog heddlu Alix Jenkins a’i chydweithwyr

Hoff lyfrau Lyn Ebenezer

“Ffolais ar Steinbeck a Hemingway, Tennessee Williams ac Eugene O’Neill”

Y Llyfrau ym Mywyd Carwyn Eckley

“Mae trafod barddoni gyda Marged Tudur, Iwan Rhys a Rhys Iorwerth yn gymorth mawr imi wrth sgrifennu”

Y Llyfrau ym Mywyd Angharad Elen

“Dw i ddim yn darllen i gael hwyl, siŵr! Dwi’n darllen er mwyn ymdrybaeddu mewn ing a gwewyr ac artaith a loes”

Y Llyfrau ym Mywyd Elidir Jones

“Mae fy nghyfres Chwedlau’r Copa Coch yn rhan o stori hir (hir, hir) fyddwn i wrth fy modd yn ei gorffen un dydd yn y dyfodol pell”

Y Llyfrau ym Mywyd Elan Elidyr

“Mae hwn yn mynd i swnio bach yn od ond daliwch efo fi…”

Y Llyfrau ym Mywyd Ceridwen Lloyd-Morgan

“Trobwynt mawr yn fy mywyd oedd darllen llyfrau Ffrangeg ac Almaeneg ar eu hyd am y tro cyntaf, rhai nad oedd ar faes llafur yr ysgol”

Y Llyfrau ym Mywyd Richard Wyn Jones

Mae Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru a Deon Materion Cyhoeddus Prifysgol Caerdydd wedi sgrifennu’n helaeth ar wleidyddiaeth gyfoes Cymru

Y Llyfrau ym Mywyd Eiry Palfrey

“Mi afaelais yn 50 Shades of Grey E L James ond, wyddoch chi, roedd e mor boring, orffenais i mohono fe!”