Twm Ebbsworth

“Mae ‘James Acasters’s Classic Scrapes’ yn llyfr hunangofiannol, ond yn adeiladu’r hanesion i fod yn straeon byrion manwl, serchog …

Hoff lyfrau Mari Wiliam

“Y llynedd wnes i fabwysiadu tair iâr fyddai fel arall wedi cael eu lladd”

Ewan Smith

Mae wedi bod yn newyddiadurwr – enillodd wobr ‘Newyddiadurwr Ifanc y Flwyddyn’ cylchgrawn Cosmopolitan yn 1978

Hoff lyfrau Myfanwy Davies

Y llyfr a newidiodd fy ngyrfa oedd World Turned Upside Down gan Christopher Hill… hanes y syniadau radical oedd mewn bri adeg Rhyfel Cartref …

Hoff lyfrau Angharad Hywel

“Mi ddarllenais i ‘Soft Lad’ gan Nick Grimshaw yn ddiweddar; o, mam bach, mi chwerthais!”

Hoff lyfrau Lois Nash

“Dw i’n hoff o wrando ar lyfrau sain wrth mi wneud gwaith tŷ neu fynd am dro, ac wedi gwrando ar Pride and Prejudice gan Jane …

Hoff lyfrau Buddug Roberts

“Bu i mi ddisgwyl deng mlynedd cyn darllen ‘Ffawd Cywilydd a Chelwyddau’ – yn 15 oed – ac fe ges i fy syfrdanu!”

Hoff lyfrau Wyn Mason

Non Tudur

“Dw i’n gymaint o ffan fel fy mod wedi sefydlu Clwb Darllen Vonnegut, lle rydyn ni’n darllen ei nofelau i gyd mewn trefn”

Hoff lyfrau Dafydd Morgan Lewis

Rwy’n dal i gofio’r ias a gefais wrth ddarllen Wythnos yng Nghymru Fydd… Un-ar-bymtheg oed oeddwn i ar y pryd a bûm yn Genedlaetholwr byth ers …

Hoff lyfrau Osian Wyn Owen

“Mae’r ffaith ein bod ni, yn 2023, yn dal i gael trafodaethau byw am y gynghanedd yn rhyfeddol”