Y Llyfrau yn fy Mywyd

Cennard Davies 

Bu’n ymgyrchu dros addysg Gymraeg yn y Rhondda am ddegawdau, ac mae bellach yn gynghorydd sir.
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Bet Jones

Enillodd Bet Jones Wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2013.
Y Llyfrau yn fy Mywyd

E Wyn James

Brodor o Droed-y-rhiw ger Merthyr Tudful yw E Wyn James
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Casia Wiliam

Bydd cyn-Fardd Plant Cymru yn cyhoeddi ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth fis nesa’…
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Gareth Glyn

Mae’r cerddor Gareth Glyn yn byw ym Modffordd ger Llangefni, Môn.
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Mair Rees

Y llyfr dw i ar ei ganol ei ddarllen Prynais gopi o lyfr diweddar Naomi Klein yn anrheg i fy mab, …
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Jerry Hunter

Academydd a llenor  yw Dr Jerry Hunter sy’n dod yn wreiddiol o Cincinnati, Ohio.
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Mari Lisa

Yn 2015, enillodd Mari Lisa Gwobr Goffa Daniel Owen am ei nofel Veritas.
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Derec Llwyd Morgan

 Bardd a beirniad llenyddol yw Derec Llwyd Morgan.
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Dr Cathryn Charnell-White

Pennaeth adran yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth.