Hoff lyfrau Hywel Pitts

“Sgrifennodd fy rhieni lyfr pan oeddwn i’n blentyn, am gangarŵ yn achub y Nadolig”

Hoff lyfrau Laura Jones

“Uchelgais mawr i fi yw cyfieithu’r Quran i’r Gymraeg”
Tweli Griffiths

Hoff lyfrau Tweli Griffiths

“Mae gen i gasgliad o lyfrau am dirwedd Cymru byth ers imi sylweddoli, ar ôl tipyn o deithio tramor, mai Cymru yw’r wlad harddaf yn y byd”

Hoff lyfrau Arfon Haines Davies

“Dw i wastad wedi bod yn edmygydd mawr o Walt Disney. Gŵr a brofodd nifer o siomedigaethau a methiannau yn y blynyddoedd cynnar”

Hoff lyfrau Llio Penri

“Dros y Nadolig, rwyf wrth fy modd yn clywed yr hen garolau Plygain yn cael eu canu mewn harmoni clòs tri llais”

Hoff lyfrau Rhuanedd Richards

“‘Y Siôl Wen’ a hanes streic 1926 oedd y ffefryn – cymaint, felly, fel i mi ofyn i Rhydwen arwyddo fy nghopi”

Hoff lyfrau Emma Walford

“Dw i wrthi’n darllen Paid â Bod Ofn gan Non Parry am yr eildro!”

Hoff lyfrau Huw Edwards

“Mae record Simon Brooks o ddadansoddi’n ddibetrus a dod i gasgliadau llachar yn destun edmygedd i gynifer ohonom”

Hoff lyfrau Medi Jones-Jackson

“Ar hyn o bryd dw i efo fy mhen mewn gwerslyfr hyfforddiant y Samariaid, gan fy mod ar ganol cwrs hyfforddi i fod yn un”

Hoff lyfrau Aled Huw

“Cerddi fydda i yn troi atyn nhw mewn cyfyng gyngor. Mae cerddi Gerallt Lloyd Owen a Dic yr Hendre’n dod â dagrau”