Peredur Glyn

“Mae ieithwedd Tolkien wedi aros efo fi ac wedi dylanwadu lot ar sut dw i’n ysgrifennu, dw i’n siŵr”

Francesca Sciarrillo

Fel rhywun sydd wedi cyrraedd y Gymraeg fel oedolyn, dw i weithiau yn teimlo fel dw i’n trio dal i fyny efo pethau diwylliannol

Daniel Williams

“Mae gen i ddiddordeb byw mewn cerddoriaeth, a jazz yn arbennig”

Byd Llyfrau Ffred Ffransis

Ffred Ffransis

Yn brwydro tros barhad yr iaith Gymraeg ers degawdau lu, yma mae’r ymgyrchydd bytholwyrdd yn sôn am y llyfrau fu yn dylanwadu arno
Elis James

Elis James

Digrifwr a gafodd ei eni yn Hwlffordd a’i fagu yng Nghaerfyrddin, sydd erbyn hyn yn un o enwau mawr y byd comedi yng ngwledydd Prydain

Richard Nosworthy

Mae ganddo ddau ddegawd o brofiad yn y maes cyfathrebu a’r cyfryngau, ar ôl dechrau yn ohebydd i ITV Cymru

Llinos Roberts

“Nid oes stori yn cuddio tu mewn i mi ond hoffwn efallai sgrifennu hanes y teulu”

Caron Wyn Edwards

Non Tudur

Dw i wastad wedi ymddiddori yn y diwydiant ffilm, a Hollywood. Dw i wrth fy modd gydag unrhyw gofiannau sy’n ymwneud â’r byd hwnnw

Siôn Griffiths

“Mae rhedeg yn un o bleserau mawr fy mywyd ac mae gennym ni glwb wythnosol o’r enw ‘Plodwyr Poblado’ yn y rhosty yn Nantlle”

Anna Jane

“Y llyfrau dw i yn wirioneddol mwynhau eu darllen yw cyfres Alexander McCall Smith, The No.1 Ladies’ Detective Agency”