Y Llyfrau ym Mywyd Elin Haf Gruffydd Jones

Cafodd Cyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ei geni yn Bermuda a’i magu yn Nhreffynnon, Sir y Fflint

Y Llyfrau ym Mywyd Dafydd Iwan

Un o arwyr y byd gwleidyddol a chanu pop yng Nghymru yw gwestai’r golofn yr wythnos hon

Y Llyfrau ym Mywyd Gwerfyl Pierce Jones

“Cefais fy nghyfareddu gan TH Parry-Williams yn y chweched dosbarth a gwybod yn syth mai Llenyddiaeth Gymraeg fyddai fy newis bwnc”

Y Llyfrau ym Mywyd Ceiri Torjussen

Dyma gyfansoddwr sy’n rhannu ei amser rhwng Cymru a Los Angeles

Y Llyfrau ym Mywyd Carwyn Jones

Carwyn Jones yw’r Aelod o’r Senedd dros Ben-y-bont ar Ogwr, a bu’n Brif Weinidog Cymru am ddeng mlynedd rhwng 2009 a 2019

Berwyn Rowlands

Mae wedi cynhyrchu ffilmiau a rhaglenni teledu yn Gymraeg a Saesneg ar gyfer BBC, ITV a S4C

Delyth Jewell

Mae Delyth Jewell yn AoS Plaid Cymru sydd wedi astudio Saesneg yn Rhydychen

Iwan Griffiths

Y newyddiadurwr a’r cyflwynydd yw gwestai ‘Y Llyfrau yn Fy Mywyd’

Megan Davies

Ar ôl astudio Ffrangeg a Saesneg ym Mhrifysgol Exeter, buodd ar y cwrs MA mewn Newyddiaduraeth Darlledu ym Mhrifysgol Caerdydd