Y Llyfrau yn fy Mywyd

Leusa Llewelyn

Ar ôl cyhoeddi ambell nofel i blant a phobl ifanc, mae bellach yn gweithio i Llenyddiaeth Cymru fel Pennaeth Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Daf James

Daeth y dramodydd i amlygrwydd yn dilyn llwyddiant ei ddrama boblogaidd yn 2010, Llwyth

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Morwen Brosschot

Un o Lanbedrog ym Mhen Llŷn yw Morwen Broschott, a bu’n dysgu yn Ysgol Cymerau ym Mhwllheli tan iddi ymddeol tua phum mlynedd yn ôl

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Sian Northey

“Wn i ddim a ydw i’n gwenu oherwydd y cerddi neu dim ond oherwydd mod i’n cael fy atgoffa o Wil Sam”

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Wynford Ellis Owen

Daeth i fri ar y gyfres eiconig i blant, Syr Wynff a Plwmsan a chyfresi S4C fel Porc Peis Bach

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Siân Melangell Dafydd

Enillodd y Fedal Ryddiaith yn 2009 am ei nofel Y Trydydd Peth. Cyhoeddodd ei hail nofel, Filò, ym mis Mawrth eleni.
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Dylan Ebenezer

Mae’r cyflwynydd pêl-droed yn hoffi gwaith Stephen King, Hunter S Thompson a T H Parry Williams
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Elliw Gwawr

Gohebydd gwleidyddol ac awdur tri llyfr coginio poblogaidd; daw o Ddolgellau yn wreiddiol ond bellach yn byw yn Essex
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Alun Davies

Mae’r awdur yn sgrifennu nofelau ditectif wedi eu lleoli yn Aberystwyth
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Seren Jones

Mae’r newyddiadurwr o Gaerdydd yn gweithio yn Llundain yn Uned Podlediad Newyddion y BBC