Gruffudd Owen
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Gruffudd Owen

Gruffudd Owen yw Bardd Plant Cymru ac mae wedi ennill Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Rebecca Roberts 

Un o Brestatyn yw Rebecca Roberts, a chyhoeddodd ei nofel gyntaf i oedolion, Mudferwi, ym mis Awst y llynedd
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Gareth Evans-Jones

Mae’n ddarlithydd yn Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas ym Mangor
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Nia Parry

Un o wynebau mwyaf adnabyddus S4C sydd wedi cyflwyno llu o gyfresi poblogaidd fel Cariad@Iaith, Cwpwrdd Dillad, ac Adra
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Y Llyfrau Yn Fy Mywyd: Llŷr Gwyn Lewis

Holi’r awdur o Gaernerfon. Llŷr Gwyn Lewis.

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Alun Ceri Jones

Mae Alun Ceri Jones yn trosi llyfrau Asterix a Tintin i’r Gymraeg ers y 1970au
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Menna Medi

Cyhoeddodd nofel ysgafn, Hogan Horni, yn 2007 (ar ôl ennill Ysgoloriaeth Emyr Feddyg yn yr Eisteddfod Genedlaethol) am helyntion carlamus Tina
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Llio Maddocks

Ar ôl graddio mewn Saesneg a Ffrangeg yn y Brifysgol yn Leeds, gweithiodd i Penguin Random House cyn ymuno â’r Urdd.
Y Llyfrau yn fy Mywyd

Damian Walford Davies

Mae Damian Walford Davies yn fardd ac yn Ddirprwy Is-Ganghellor (Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol) ym Mhrifysgol Caerdydd

Y Llyfrau yn fy Mywyd

Sioned Lleinau

Ar ôl ennill gradd Dosbarth Cyntaf yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth bu’n darlithio am gyfnod ym Mhrifysgol Cymru