Hoff lyfrau Rhiannon Wyn Salisbury

“Mae llawer o lyfrau’n hel llwch yn y stydi adre – mae’n gas gen i ddwstio!”

Hoff lyfrau Angharad Griffiths

“Ro’n i yn caru Andre Agassi ac mae’r llyfr yma yn mynd i ddyfnder ei ddibyniaeth ar crystal meth”

Hoff lyfrau Liz Saville Roberts

“Dw i’n licio canfyddiad Bethan Gwanas o’r byd ac o ferched – pethau fel Gwrach y Gwyllt”

Hoff lyfrau Aled Davies

“Fe ddylwn fynd i’r gyffesgell a chyfadde nad ydw i’n ddarllenwr mawr i bwrpas hamdden”

Rhian Davies

Non Tudur

“Fel cefnogwr brwd o dîm pêl-droed Cymru, does dim byd yn codi gwên fel gallu ail-fyw atgofion llwyddiannau diweddar y tîm cenedlaethol”

Dr Einir Young

“Mae llai na 1% o fenywod yn byw mewn gwlad lle mae menywod wedi cael eu grymuso a lle mae’r bwlch rhwng y ddau ryw yn fach”

Huw L Williams

Non Tudur

“Roedd gweithio ar Atgofion Oes Elystan Morgan yn addysg imi mewn sawl ffordd, ac yn brofiad rwy’n ei drysori”

Arwel ‘Pod’ Roberts

Bardd a ‘stomp-feistr’ o fri sydd wedi rhoi geiriau Cymraeg yng ngenau Spider-man, Dennis the Menace a chymeriadau Lego

Hoff lyfrau Becci Phasey

“Darllen Gwrach y Gwyllt – dyma phryd wnes i ddysgu bod llenyddiaeth Cymraeg yn gallu bod yn gyffrous, yn feiddgar, ac ychydig bach yn …

Hoff lyfrau Daniel Swain

“When Was Wales? – roedd yn llyfr allweddol i mi pan es i’r coleg yn Lloegr ac roeddwn i’n teimlo bod angen i mi wybod mwy …