Hoff lyfrau Elin Angharad

“Ni chredaf fod yna ffasiwn beth â darllen euog!”

Hoff lyfrau Mabon ap Gwynfor

Mae Cymru wedi llwyddo i fagu cyfansoddwyr aruthrol. Mae rhai o’r emynau sydd gennym ymhlith y cyfansoddiadau gorau erioed

Hoff lyfr Robin Huw Bowen

“Mae gen i gymaint o brofiadau ar ôl 35 mlynedd o deithio rownd y byd efo fy nhelyn deires yr hoffwn eu rhannu”

Hoff lyfrau Cerys Hafana

“Cyhoeddodd fy mam nofel yn ôl yn 2020 ac mae o braidd yn gywilyddus fy mod i heb ei darllen hi”

Hoff lyfrau Ann Corkett

“Dylid rhoi copi o Wythnos yng Nghymru Fydd Islwyn Ffowc Elis i bawb yng Nghymru”

Hoff lyfrau Melanie Owen

“Rhaid i fi gyfaddef fy mod i’n awyddus i glywed y straeon jiwsi o ran beth oedd yn digwydd ym mhartïon yr holl bobol enwog a chyfoethog”

Hoff lyfrau Gareth Bonello

“Mae Llyfr Natur Iolo yn llawn lluniau clir, disgrifiadau trylwyr ac yn y Gymraeg i gyd. Perffaith.”

Tudur Phillips

“Dw i wedi ychwanegu at recordiau byd clocsio gan neidio dros y macyn 45 gwaith mewn 30 eiliad”

Hoff lyfrau Ani Saunders

Mi fyddai fy mywyd yn llawer haws petai gen i’r amynedd i ddarllen llawlyfrau peiriannau a meddalwedd cerddorol

Hoff lyfrau Ben Screen

“Mae Mihangel Morgan yn awdur anhygoel ac mae ei lyfrau yn gyfle i ymgolli mewn rhyddiaith gain gyda chymeriadau unigryw sy’n aros yn y …