Hoff lyfrau Aled Hughes

“Dim cywilydd dweud fy mod i’n dal wrth fy modd yn darllen Jaci Soch gan Mary Vaughan Jones”

Hoff lyfrau Gareth Blainey

Cafodd ei eni yn Kingsbury yn Llundain yn 1963 a’i fagu rhai milltiroedd oddi yno yn Wembley, cyn symud i Lanfairfechan ger Bangor

Hoff lyfrau Manon Wyn Williams

“Mi wn i am nifer nad ydynt yn darllen llenyddiaeth Gymraeg am eu bod wedi cael profiadau amhleserus wrth gael eu gorfodi i astudio gweithiau …

Hoff lyfrau Catrin Beard

“Dydw i ddim erioed wedi uniaethu cymaint â chymeriad mewn llyfr ag y gwnes i gyda Mrs Mawr pan ddarllenais i’r campwaith cynnil”

Hoff lyfrau Beca Brown

“Dw i’n edmygu gwaith Caitlin Moran yn fawr iawn, mae ei chyfraniad i lenyddiaeth ffeministaidd gyfoes yn bwysig”

Rhodri ap Dyfrig

Y Llyfrau ym Mywyd Rhodri ap Dyfrig

Arbenigwr yn y cyfryngau cymdeithasol Cymraeg, a Chomisiynydd Cynnwys Ar-lein S4C ers 2016

Y Llyfrau ym Mywyd Lois Arnold

Mae ei nofel newydd ‘Gorau Glas’ ar ffurf cyfres o straeon am anturiaethau’r swyddog heddlu Alix Jenkins a’i chydweithwyr

Hoff lyfrau Lyn Ebenezer

“Ffolais ar Steinbeck a Hemingway, Tennessee Williams ac Eugene O’Neill”

Y Llyfrau ym Mywyd Carwyn Eckley

“Mae trafod barddoni gyda Marged Tudur, Iwan Rhys a Rhys Iorwerth yn gymorth mawr imi wrth sgrifennu”

Y Llyfrau ym Mywyd Angharad Elen

“Dw i ddim yn darllen i gael hwyl, siŵr! Dwi’n darllen er mwyn ymdrybaeddu mewn ing a gwewyr ac artaith a loes”