Tamsin Cathan Davies

“Roeddwn i’n hapus iawn pan ddes i o hyd i gopi ail-law o Superted yn yr Anialwch”

Owain Meirion

“Dw i’n un drwg am glicio ar erthyglau o wefannau newyddion amheus am ‘transffyrs’ pêl-droed”

Ffion Jon

“Dw i’n edrych ymlaen at ddarllen hunangofiant y canwr pop Boy George, Karma. Gobeithio y gwnaiff Siôn Corn gofio hynny!”

Ness Owen

“Dydw i ddim wedi ei ddarllen ers amser maith ond dw i’n cofio ei ddarllen a gorfod stopio i chwerthin”

Hoff lyfrau Angharad Prys

“Un llyfr wnaeth i mi chwerthin yn uchel oedd A Short History of Tractors in Ukrainain gan Marina Lewycka”

Hoff lyfrau Llewelyn Hopwood

“Mae gen i ddiddordeb mawr yn y berthynas rhwng Cymru ac Iwerddon, yn enwedig yn llenyddiaeth yr Oesoedd Canol”

Hoff lyfrau Tegwen Bruce-Deans

“Mi o’n i wrth fy modd yn darllen hwnnw – er, dw i’n siŵr wnes i grio cymaint ag y gwnes i chwerthin!”

Hoff lyfrau Huw Roberts

“Un llyfr sydd fatha Beibl i mi ydi Llyfr Cerdd Dannau, Robert Griffith, 1913.

Hoff lyfrau Sian Eirian Lewis

“Do’n i ddim wedi darllen y fath beth yn Gymraeg cyn hynny. Wedi bod yn darllen gormod o bethau ‘sidêt’ yn yr ysgol”

Hoff lyfrau Leah Gaffey

Mae trio sgrifennu yn rhywbeth sydd yng nghefn fy meddwl i. Pe bawn i yn, byddwn i’n leicio sgrifennu drama fel Iphigenia in Splott